Документ v06_2900-04, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.09.2005, основание - v0003900-05

                  ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 
Н А К А З
22.04.2004 N 6/2гн
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Генеральної прокуратури
N 3гн ( v0003900-05 ) від 19.09.2005 )
Про організацію нагляду за додержанням
і застосуванням законів у Збройних Силах
України, інших військових формуваннях
і підприємствах оборонної промисловості

З метою підвищення ефективності наглядової діяльності за
додержанням і застосуванням законів у Збройних Силах України та
інших військових формуваннях, на підприємствах оборонної
промисловості, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступнику Генерального прокурора України - начальнику
Головного управління військових прокуратур, начальникам
структурних підрозділів Головного управління військових
прокуратур, Другого відділу Генеральної прокуратури України,
прокурорам обласного та міського і районного рівнів організувати
здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів у
Збройних Силах України, інших військових формуваннях і
підприємствах оборонної промисловості відповідно до вимог наказу
Генерального прокурора України N 6гн ( v0006900-04 ) від 15 квітня
2004 року "Про організацію наглядової діяльності органів
прокуратури щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів
держави" з урахуванням особливостей, передбачених цим наказом.
2. Здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів
щодо захисту прав і свобод громадян, а також інтересів держави
покласти:
2.1. У Збройних Силах України та інших військових
формуваннях: 2.1.1. У центральних органах військового управління
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил
України, Державної прикордонної служби, Головного управління
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Управління
державної охорони, Департаменту сил Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, штабах Головних командувань Сухопутних військ,
Повітряних сил Збройних Сил України, управліннях залізничних
військ, Військової служби правопорядку Збройних сил України,
Департаменті військової контррозвідки Служби безпеки України,
центральному апараті Національного космічного агентства України та
у миротворчих контингентах України - на Головне управління
військових прокуратур Генеральної прокуратури України. 2.1.2. В інших органах військового управління, військових
частинах, комісаріатах, підприємствах, організаціях і установах
Збройних Сил України та інших військових формувань, розміщених у
м. Києві та Київській області - на військову прокуратуру
Північного регіону України. 2.1.3. В органах управління Військово-Морських Сил України,
військових частинах, комісаріатах, організаціях, установах і
підприємствах Збройних Сил України та інших військових формувань,
дислокованих на території Автономної Республіки Крим, - на
військову прокуратуру Військово-Морських Сил України. Військовими прокуратурами Південного, Західного, Північного
регіонів України здійснюється нагляд за дотриманням законів в
органах військового управління, військових частинах, комісаріатах,
на підприємствах, в установах і організаціях відповідно
Південного, Західного, Північного оперативних командувань Збройних
Сил України та інших військових формуваннях, які дислокуються на
територіях цих командувань.
2.2. На підприємствах, в установах і організаціях оборонної
промисловості, їх органах управління: 2.2.1. У міністерствах (крім Міністерства оборони), інших
центральних органах виконавчої влади - державних замовниках з
оборонного замовлення, Національному космічному агентстві України,
Державній компанії "Укрспецекспорт", управлінні охорони державної
таємниці СБУ України - на Другий відділ Генеральної прокуратури
України. 2.2.2. Суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм
власності - виконавцями оборонного замовлення; про державну
таємницю у відповідних структурних підрозділах Управлінь СБУ - на
Другі відділи (старших помічників прокурорів з питань нагляду за
додержанням законів на підприємствах оборонної промисловості)
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя. В тих прокуратурах, де відсутні вказані підрозділи,
прокурорам обласного рівня визначити окремим наказом працівників
апарату та прокурорів районного і міського рівня, на яких
покладається здійснення нагляду з цих питань.
3. З урахуванням стану законності та гостроти соціальних
проблем зосереджувати діяльність:
3.1. У Збройних Силах України та інших військових формуваннях
на забезпеченні додержання вимог законів про: - соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей; - збереження життя і здоров'я військовослужбовців,
попередження насильства та порушень статутних взаємовідносин серед
військовослужбовців; - про загальний військовий обов'язок, порядок проходження
військової й альтернативної служби; - боєздатність та боєготовність Збройних Сил України та інших
військових формувань; - використання бюджетних коштів; - збереження, використання та утилізацію озброєння і
боєприпасів; - збереження, використання і передачу мобілізаційного
резерву, рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок,
військових містечок; - адміністративну діяльність (видання наказів, розпоряджень,
директив тощо) органами військового управління; - режим таємності у Збройних Силах та інших військових
формуваннях України.
3.2. На підприємствах, в установах і організаціях оборонної
промисловості, їх органах управління на забезпеченні додержання
вимог законів про: - захист прав і свобод громадян; - захист інтересів держави у сферах оборони і національної
безпеки; - замовлення, розміщення та виконання оборонного замовлення,
здійснення іншої виробничої діяльності; - цільове використання коштів Державного бюджету України; - запобігання і протидію корупції та відмиванню (легалізації)
коштів, одержаних злочинним шляхом, при виконанні оборонного
замовлення та здійсненні іншої виробничої діяльності; - зовнішньоекономічну діяльність з питань
військово-технічного співробітництва та з іншої виробничої
діяльності; - державну таємницю.
3.3. Наведені пріоритети з урахуванням конкретних обставин
можуть змінюватися відповідним наказом Генерального прокурора
України.
4. Забезпечувати постійний нагляд за дотриманням
командуванням, посадовими особами військових формувань вимог
законів України та Статутів Збройних Сил України щодо: - організації вартової, гарнізонної, патрульної, прикордонної
та внутрішньої служб, бойового чергування; - проведення навчань, пусків ракет, стрільб із застосуванням
штатного озброєння зенітних і ракетних комплексів, польотів
літальних апаратів; - участі військовослужбовців і миротворчого персоналу у
миротворчих операціях.
5. Нагляд за додержанням законів при участі
військовослужбовців та миротворчого персоналу у миротворчих
операціях здійснювати відповідно до Положення про особливості
організації роботи органів військової прокуратури у здійсненні
прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів
миротворчим контингентом та миротворчим персоналом, що
направляється Україною для участі у міжнародних миротворчих
операціях, а також розслідування кримінальних справ про злочини,
вчинені особами миротворчого контингенту та персоналу при
перебуванні за межами України, затвердженого наказом Генерального
прокурора України N 64ш від 30 березня 2004 року.
6. Забезпечувати дієвий нагляд за додержанням законів,
спрямованих на захист прав і свобод військовослужбовців,
службовців і працівників військових формувань та підприємств
оборонної промисловості, особливо з питань виплати грошового
забезпечення, заробітної плати, інших соціальних виплат,
будівництва та надання житла.
6.1. З метою своєчасного виявлення порушень закону,
пов'язаних з обмеженням прав і свобод людини, щомісячно
перевіряти: - законність і умови тримання на гауптвахтах тимчасово
затриманих військовослужбовців; - військовослужбовців, які відбувають покарання у виді
тримання на гауптвахті.
6.2. Забезпечувати постійний нагляд за виконанням посадовими
особами органів військового управління законодавства щодо охорони
здоров'я, запобігання не бойових втрат і травматизму серед
особового складу військових формувань. З цією метою щоквартально отримувати із військово-медичних
закладів і медичних частин військових формувань відповідну
інформацію, з урахуванням якої планувати відповідні наглядові
заходи із залученням фахівців. Під час їх проведення з'ясовувати
об'єктивність і повноту обліку фактів травмувань у військових
частинах, виявляти приховування таких випадків, ухилення
командування від проведення перевірок і прийняття процесуальних
рішень. Одночасно звертати увагу на повноту, своєчасність і
адекватність заходів, вжитих військовими посадовими особами щодо
усунення причин та попередження травмування військовослужбовців,
службовців і робітників. При виявленні під час прокурорських перевірок фактів призову
на військову службу осіб, не придатних до неї за станом здоров'я,
інформувати про це військових прокурорів за місцем призову для
вжиття заходів прокурорського реагування.
7. У сфері захисту економічних інтересів держави забезпечити:
7.1. Систематичний нагляд за додержанням законів "Про
власність" ( 697-12 ), "Про правовий режим майна у Збройних Силах
України" ( 1075-14 ) щодо збереження та раціонального використання
рухомого і нерухомого майна, техніки Збройних Сил України, інших
військових формувань. Особливу увагу приділяти додержанню
законодавства про оренду та встановленого порядку реалізації
військового майна, законності продажу та передачі військової,
інженерної техніки, військових містечок, будівель юридичним і
фізичним особам, використанню коштів, отриманих від продажу
військового майна. У разі виявлення незаконних операцій визнавати
у судовому порядку недійсними договори відчуження об'єктів
державної власності майна за заниженими цінами.
7.2. Ефективність нагляду в період реформування Збройних Сил
України, інших військових формувань щодо: - захисту прав і свобод, соціальних гарантій
військовослужбовців, службовців і робітників які звільняються; - об'єктивності проведення інвентаризацій, вартісної оцінки
військового майна та законності передачі військових містечок,
будівель, техніки і зброї; - попередження розкрадань і втрат військового майна, техніки
та зброї; - використання бюджетних коштів, виділених для потреб
реформування.
7.3 Систематичний нагляд за додержанням вимог законодавства
щодо організації належного збереження зброї, боєприпасів та
вибухових речовин, насамперед про: - відповідність вимогам чинного законодавства порядку
обладнання баз, складів, арсеналів, забезпечення надійної охорони,
повноту вжиття заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на
об'єктах, дотримання належних умов зберігання різних видів зброї
та боєприпасів; - законність використання, передачі та реалізації іншим
міністерствам, відомствам зброї, боєприпасів та вибухових речовин
у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; - додержання законодавства під час утилізації звичайних видів
боєприпасів, непридатних для подальшого використання та
зберігання, повноту обліку матеріальних засобів, переданих на
утилізацію, законність використання коштів, отриманих від
утилізації; - цільове використання бюджетних коштів, призначених для
забезпечення живучості баз, складів і арсеналів та на утилізацію
зброї, боєприпасів, вибухових речовин.
7.4. Нагляд за додержанням вимог законів щодо вжиття
посадовими особами органів військового управління, командирами
військових частин, керівниками організацій та установ заходів щодо
відшкодування заподіяних державі збитків і притягненню до
матеріальної відповідальності винних посадових осіб. З цією метою систематично знайомитися в піднаглядних об'єктах
з актами перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності,
станом дебіторської та кредиторської заборгованості,
договірно-претензійної роботи, виконанням угод про господарську
діяльність, при наявності підстав вживати заходи щодо
відшкодування завданих державі збитків засобами
цивільно-господарського судочинства.
8. При здійснені нагляду за додержанням законодавства про
загальний військовий обов'язок і військову службу у військових
комісаріатах перевіряти: - законність надання відстрочок від призову, звільнення від
військової служби за станом здоров'я, сімейними обставинами та у
зв'язку з навчанням; - повноту й ефективність заходів щодо розшуку призовників,
які ухиляються від військової служби; - законність реагування на порушення призовниками та
військовозобов'язаними порядку військового обліку; - цільове використання бюджетних і позабюджетних коштів,
виділених для організації призову; - законність направлення призовників на альтернативну службу.
9. Систематично перевіряти виконання підрозділами Військової
служби правопорядку Збройних Сил України, Контрольно-ревізійного
департаменту Міністерства оборони України, контролюючими органами
інших військових формувань передбачених чинним законодавством
обов'язків щодо виявлення, припинення та попередження
правопорушень. За необхідності направляти їм доручення про
проведення перевірок. Реагувати у випадку їх бездіяльності,
вирішувати питання про відповідальність керівників.
9.1. При перевірках спеціального правоохоронного формування -
Військовій службі правопорядку Збройних Сил України особливу увагу
звертати на виконання її посадовими особами вимог Закону України
"Про військову службу правопорядку Збройних Сил України"
( 3099-14 ) щодо: - запобігання злочинам, іншим правопорушенням, їх розкриття і
припинення; - захисту життя і здоров'я, прав і свобод
військовослужбовців, працівників і службовців Збройних Сил
України; - забезпечення безпеки дорожнього руху військових
транспортних засобів; - захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та інших
злочинних посягань; - забезпечення охорони гауптвахт і дисциплінарного
батальйону.
10. Головному управлінню військових прокуратур, Другому
відділу Генеральної прокуратури України, прокурорам АР Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України:
10.1. Інформувати Генеральну прокуратуру України про найбільш
актуальні проблеми боєготовності і обороноздатності держави,
Збройних Сил України, інших військових формувань, що вимагають
вирішення на державному рівні.
10.2. Систематично узагальнювати здійснення нагляду за
додержанням і застосуванням законів у Збройних Силах України,
інших військових формуваннях на підприємствах оборонної
промисловості. За результатами вивчення вживати заходів щодо
покращання ефективності наглядової діяльності.
10.3.Заслуховувати на колегіях стан наглядової роботи з цих
питань. Активно використовувати передбачене ст. 18 Закону України
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ) право заслуховувати на засіданнях
колегій повідомлення і пояснення командирів військових частин,
з'єднань та установ, інших посадових осіб, а також керівників
органів нагляду та контролю з приводу порушення законодавства.
10.4. Надавати підпорядкованим прокурорам практичну та
методичну допомогу в організації здійснення нагляду за додержанням
і застосуванням законів у Збройних Силах України, інших військових
формуваннях і підприємствах оборонної промисловості. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків. Наказ надіслати прокурорам АР Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських
Сил, довести його до відома прокурорів районного і міського рівня. Наказ Генерального прокурора України N 3/4 ( v03_4900-02 )
від 28 жовтня 2002 р. "Про організацію роботи органів прокуратури
щодо здійснення нагляду за додержанням законів на підприємствах,
залучених до виконання важливих оборонних програм, та на інших
особливо режимних об'єктах" вважати таким, що втратив чинність.
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції 1 класу Г.Васильєввверх