Документ v0675282-15, текущая редакция — Принятие от 15.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.10.2015  № 675

Про внесення змін до Положення про робочу групу з питань профільного супроводу державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій

Відповідно до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі", підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою забезпечення проведення МОЗ України державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до Положення про робочу групу з питань профільного супроводу державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 вересня 2015 року № 584 "Про забезпечення проведення Міністерством охорони здоров'я України державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій", що додаються.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
15.10.2015 № 675

ЗМІНИ
до Положення про Робочу групу з питань профільного супроводу державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій

1. Абзац 6 пункту 8 Положення викласти у такій редакції:

"підписує протоколи, листи тощо відповідно до компетенції Робочої групи.".

2. Абзац 7 пункту 8 Положення виключити.

3. Пункт 13 Положення викласти у такій редакцій:

"13. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, що скликаються за ініціативою Голови або його заступника у разі потреби.

Засідання Робочої групи проводить її Голова, а за відсутності - заступник Голови.

Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її складу.

Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

За результатами засідання Робочої групи складається протокол, який готується секретаріатом Робочої групи та підписується усіма членами Робочої групи, присутніми на засіданні. У разі відмови від підпису протоколу член Робочої групи зобов'язаний надати письмове обґрунтування об'єктивних причин такої відмови. Таке письмове обґрунтування члена Робочої групи є невід'ємною частиною протоколу засідання Робочої групи.".

4. Пункт 14 Положення виключити.

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпеченняВ. Якубівський

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}вверх