Документ v0660737-12, текущая редакция — Редакция от 26.12.2013, основание - v0553737-13

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2012  № 660

Про затвердження Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів
№ 90 від 04.03.2013
№ 125 від 26.03.2013
№ 142 від 03.04.2013
№ 187 від 29.04.2013
№ 223 від 24.05.2013
№ 273 від 19.07.2013
№ 329 від 31.07.2013
№ 359 від 16.08.2013
№ 402 від 27.09.2013
№ 435 від 23.10.2013
№ 458 від 12.11.2013
№ 480 від 22.11.2013
№ 494 від 03.12.2013
№ 499 від 05.12.2013
№ 503 від 09.12.2013
№ 504 від 10.12.2013
№ 514 від 12.12.2013
№ 551 від 25.12.2013
№ 553 від 26.12.2013}

На виконання вимог, встановлених статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", щодо забезпечення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регуляторними органами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік (далі - План), що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, та структурних підрозділів Мінприроди забезпечити виконання цього Плану у визначені строки.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
17.12.2012 № 660

ПЛАН
діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

Назва проекту регуляторного акта (проект постанови, закону, указу Президента)

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Центральний орган виконавчої влади; структурний підрозділ, відповідальний за розроблення регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

1

2

3

4

5

1

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем"

З метою ефективного використання зрошувальних систем та відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 56583/1/1-11 та пп. 3 п. 8 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 № 47

Державне агентство водних ресурсів України

липень 2013 року

2

Закон України "Про затвердження Загальнодержавної екологічної програми поводження з відходами"

На виконання пункту 1 Доручення Президента України від 30 травня 2011 року "Щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами", пункту 107.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

IV квартал 2013 року

3

Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок"

Виконання пункту 84 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р

Департамент охорони природних ресурсів

IV квартал 2013 року

4

Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок"

Виконання пункту 84 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р

Департамент охорони природних ресурсів

IV квартал 2013 року

5

Проект Закону України "Про захист озонового шару"

Виконання Плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 790-р

Управління державного екологічного моніторингу

IV квартал 2013 року

6

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Врегулювання процедури здійснення державної екологічної експертизи документів щодо генетично модифікованих організмів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

IV квартал 2013 року

7

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті"

Пункт 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 9-р "Про затвердження плану дій (стратегії) щодо виконання пунктів 11 - 12 рішення IV/2 Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті"

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

IV квартал 2013 року

8

Закон України "Про ратифікацію Угоди про правовий статус Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи та Статуту Регіонального екологічного центру"

Закон приймається з метою виконання внутрішньодержавних процедур набрання чинності міжнародного договору відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 року № 1906-IV

Управління міжнародної діяльності

IV квартал 2013 року

9

Проект Указу Президента України "Про зміну меж території природного заповідника "Єланецький степ"

Указ Президента України від 01.12.2008 № 1129 "Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природно-заповідних об'єктів

Департамент заповідної справи

Червень 2013 року

10

Проект Указу Президента України "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки"

Департамент заповідної справи

Червень 2013 року

11

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект пропонується розробити за результатами узагальнення практики застосування законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр з урахуванням досвіду здійснення Державною службою геології та надр України повноважень, визначених Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 391

Державна служба геології та надр України

I квартал 2013 року

12

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"

Приведення у відповідність до чинного законодавства діючих такс

Департамент заповідної справи

I квартал 2013 року

13

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 206"

Удосконалення процедури та розвиток механізму спільного впровадження відповідно до ст. 6 Кіотського протоколу

Державне агентство екологічних інвестицій України

I квартал 2013 року

14

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655 і від 13 березня 2002 р. № 302"

З метою приведення у відповідність до Закону України від 16.10.2012 року № 5456-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні"

Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

I квартал 2013 року

15

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища"

Приведення у відповідність актів Уряду до Закону України від 16.10.2012 № 5456 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні"

Державна екологічна інспекція України

II квартал 2013 року

16

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220"

Стаття 51 Водного кодексу України (зі змінами, внесеними Законом України "Про аквакультуру"), Закон України "Про аквакультуру"

Державне агентство водних ресурсів України

Червень 2013 року

17

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації відпрацьованого електричного і електронного обладнання"

Закон України "Про відходи", пункт 7 Доручення Президента України від 30 травня 2011 року "Щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами", пункту 107.3 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2013 року

18

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту про термічне оброблення відходів виробництва та споживання"

На виконання пункту 16 Плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 790-р

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2013 року

19

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажу портовими спорудами"

На виконання пункту 36 Плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 790-р

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2013 року

20

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки"

На виконання пункту 7 Доручення Президента України від 30 травня 2011 року "Щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами"

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2013 року

21

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про впровадження системи поводження з небезпечною використаною тарою і пакувальними матеріалами"

На виконання пункту 7 Доручення Президента України від 30 травня 2011 року "Щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами"

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2013 року

22

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"

Власна ініціатива з метою створення системи оформлення дозвільних документів та контролю за їх виконанням на рівні держави, а не окремих регіонів, та впровадження нових форм дозвільних документів, які відповідають сучасним вимогам дозвільної системи, стану економіки, стану інформаційного забезпечення

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2013 року

23

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"

Власна ініціатива з метою приведення законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2013 року

24

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров'я людей, ветеринарних послуг, пов'язаних з цим дослідних робіт, а також відходи лікарських засобів"

Закон України "Про відходи", пункт 7 Доручення Президента України від 30 травня 2011 року "Щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами", пункту 107.3 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2013 року

25

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Технічного регламенту з екологічного маркування"

Укази Президента України від 13.07.2005 № 1105/2005 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики"

Відділ державної екологічного та геологічної експертизи

IV квартал 2013 року

26

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку і правил обов'язкового страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою"

Визначення правових та організаційних засад страхування, що забезпечить відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні майну, навколишньому середовищу та здоров'ю людей інвестором під час здійснення його діяльності за угодою про розподіл продукції

Юридичний департамент

I квартал 2013 року

27

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання об'єктів тваринного світу та його розміру"

Виконання статті 18 Закону України "Про тваринний світ"

Департамент охорони природних ресурсів

IV квартал 2013 року

28

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва"

Виконання пункту 184 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р

Департамент стратегічного та бюджетного планування

III квартал 2013 року

29

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії впровадження в Україні більш чистого виробництва"

Виконання пункту 185 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р

Департамент стратегічного та бюджетного планування

IV квартал 2013 року

30

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо поводження з медичними відходами"

На виконання пункту "г" статті 31 Закону України "Про відходи", пункту 7 Доручення Президента України від 30 травня 2011 року "Щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами", пункту 107.3 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

Грудень 2013 року

31

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції державної політики щодо освіти для збалансованого (сталого) розвитку"

На виконання Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" від 21.12.2010 № 2818

Департамент стратегічного та бюджетного планування

III квартал 2013 року

32

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії державної політики щодо освіти для збалансованого (сталого) розвитку"

Виконання пункту 14 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р

Департамент стратегічного та бюджетного планування

IV квартал 2013 року

33

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку використання нафтових, газових та інших свердловин, що ліквідовані та обліковуються у державному реєстрі свердловин"

Необхідність встановлення порядку використання нафтових, газових та інших свердловин, що ліквідовані та обліковуються у державному реєстрі свердловин, зумовлена необхідністю надання права суб'єктам господарювання їх використання та створити додаткову можливість нарощення мінерально-сировинної бази за умови економії коштів державного бюджету, залучення інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази

Державна служба геології та надр України

I квартал 2013 року

34

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України"

Укази Президента України від 30.05.2012 № 365/2012 "Про відомчі заохочувальні відзнаки"

Управління роботи з персоналом

I квартал 2013 року

35

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини"

На виконання пункту 3 Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963

Державна служба геології та надр України

I квартал 2013 року

36

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку внесення відомостей про об'єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод"

На виконання пункту 8 Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963

Державна служба геології та надр України

II квартал 2013 року

37

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю"

Необхідно підвищити ефективність державного контролю у сфері геологічного вивчення, використання і охорони надр та упорядкувати організацію його здійснення відповідно до законодавства

Державна служба геології та надр України

II квартал 2013 року

38

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування"

Метою розробки та прийняття є визначення основних організаційних та методичних засад проведення спеціалізованими підприємствами моніторингу та наукового супроводження об'єктів надрокористування, виконання надрокоритувачем умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами та Угодою про умови користування надрами

Державна служба геології та надр України

II квартал 2013 року

39

Проект наказу Мінприроди "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по водному господарству від 26 жовтня 2009 року № 188"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні", з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

Державне агентство водних ресурсів України

Квітень 2013 року

40

Проект наказу Мінприроди, Мінфіну та Мінекономрозвитку "Про затвердження порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, на замовлення юридичних і фізичних осіб"

Необхідність прийняття зазначеного акта викликана прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів" та приведенням нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

Державне агентство водних ресурсів України

Липень 2013 року

41

Проект наказу Мінекономрозвитку, Мінприроди "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету України по водному господарству"

Відповідно до Закону України від 19.10.2010 № 2608-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності", Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем не потребує отримання ліцензії, проект наказу передбачає приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

Державне агентство водних ресурсів України

Липень 2013 року

42

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів"

Необхідно забезпечити правове регулювання практичного застосування пункту 27 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Державна служба геології та надр України

III квартал 2013 року

43

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення Державною службою геології та надр України"

Проект наказу пропонується розробити з метою забезпечення практичного застосування положень підпункту 20 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 391

Державна служба геології та надр України

III квартал 2013 року

44

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку погодження клопотання водокористувачів щодо надання дозволу на спеціальне водокористування в разі використання підземних вод"

Проект пропонується розробити з метою забезпечення практичного застосування абзацу третього пункту 3 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459

Державна служба геології та надр України

IV квартал 2013 року

45

Проект наказу Мінприроди України "Про затвердження нової редакції Положення про наукову діяльність заповідників і національних природних парків"

Закон України "Про природно-заповідний фонд України", укази Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", від 24.12.2010 № 1199 "Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" та від 13.04.2011 № 452 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України"

Департамент заповідної справи

II квартал 2013 року

46

Проект наказу Мінприроди "Про затвердження нової редакції Положення про екологічну освітньо-виховну роботу заповідників і національних природних парків"

Закон України "Про природно-заповідний фонд України", укази Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", від 24.12.2010 № 1199 "Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" та від 13.04.2011 № 452 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України"

Департамент заповідної справи

II квартал 2013 року

47

Проект наказу Мінприроди "Про встановлення Мінімальних розмірів плати за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації зношених шин"

На виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 1136 "Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин"

Департамент екологічної безпеки

Грудень 2013 року

48

Проект спільного наказу Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфіну "Про затвердження Порядку збирання, заготівлі та утилізації зношених шин і здійснення відповідного контролю"

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 1136 "Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин"

Департамент екологічної безпеки

Грудень 2013 року

49

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження екологічних вимог до автозаправних станцій щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря"

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

IV квартал 2013 року

50

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Інструкції з проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря"

Затверджена Інструкція з проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря забезпечить удосконалення нормативної бази з питань охорони атмосферного повітря

Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

IV квартал 2013 року

51

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил ведення належної сільськогосподарської практики, яка сприяє скороченню викидів аміаку та утилізації біогазу"

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

IV квартал 2013 року

52

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування

Необхідність приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

Юридичний департамент

I квартал 2013 року

53

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Інструкції щодо оформлення охоронних зобов'язань"

Визначення основних вимог щодо змісту та порядку оформлення охоронних зобов'язань стосовно забезпечення режимів охорони та збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення

Департамент заповідної справи

II квартал 2013 року

54

Внесення змін у наказ Мінприроди України від 06.07.2005 № 245 "Про затвердження Положень про Проекти організації територій установ природно-заповідного фонду України"

Приведення наказу у відповідність до вимог Закону України "Про природно-заповідний фонд"

Департамент заповідної справи

IV квартал 2013 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"

З метою виконання підпункту 84.1.1 пункту 84 Національного плану дій на 2012 рік

Державна екологічна інспекція України

Лютий 2013 року


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку державної реєстрації угод про узгодження господарської діяльності Державною службою геології та надр України"

З метою виконання статті 13 Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ" та відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452

Державна служба геології та надр України

Лютий 2013 року


Проект спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Національного агентства України з питань державної служби "Про створення та забезпечення функціонування Міжгалузевого координаційного центру екологічної освіти для сталого розвитку"

З метою виконання пункту 16 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р

Юридичний департамент

II квартал 2013 року

69

Проект постанови Кабінету Міністрів України постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Санітарних правил у лісах України та здійснення державного контролю за додержанням вимог цих правил"

Відповідно до Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187

Державна екологічна інспекція України

II квартал 2013 року

70

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до положень Закону.

Юридичний департамент

I квартал 2013 року

71

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915"

Удосконалення системи збирання та утилізації окремих видів відходів як вторинної сировини

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

II квартал 2013 року

72

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку обліку результатів робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр"

На виконання статті 39 Кодексу України про надра, статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України", з метою забезпечення нормативно-правового регулювання обліку результатів робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр

Державна служба геології та надр України

II квартал 2013 року

73

Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр"

Стаття 39 Кодексу України про надра, статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" з метою забезпечення нормативно-правового регулювання державної реєстрації та обліку робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр

Державна служба геології та надр України

II квартал 2013 року

74

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги"

Необхідність приведення у відповідність до вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" та з метою виконання підпункту 68.1 пункту 61 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013

Юридичний департамент

I квартал 2013 року

75

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до нормативно-правових актів та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів, у зв'язку з оптимізацією на місцевому рівні"

Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм чинного законодавства, зокрема, у частині розподілу повноважень між Міністерством екології та природних ресурсів України та місцевими державними адміністраціями.

Юридичний департамент

II квартал 2013 року

76

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915"

З метою створення умов для забезпечення збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів та зменшення негативного впливу відходів тари і упаковки на довкілля, а також встановлення відповідальності за порушення її вимог

Державна екологічна інспекція України

II квартал 2013 року

77

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1756 та пункту 5 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів з питань надрокористування"

З метою приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до вимог частини шостої статті 11 та статті 15 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" зі змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 № 5463-VI

Юридичний департамент

II квартал 2013 року

78

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ"

З метою забезпечення виконання вимог статті 22 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" та статті 37 Закону України "Про нафту і газ"

Юридичний департамент

II квартал 2013 року

79

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти"

З метою забезпечення виконання вимог Водного кодексу України, Закону України "Про аквакультуру"

Державне агентство водних ресурсів України

II квартал 2013 року

80

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування"

З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства

Юридичний департамент

II квартал 2013 року

81

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2002 року № 294"

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи Мінприроди

Грудень 2013 року

82

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 65 Кодексу України про надра"

Внесення зміни до статті 65 Кодексу України про надра, що стосуються встановлення місця розгляду справ про адміністративні правопорушення за місцезнаходженням Державної служби геології та надр України, розроблено з метою забезпечення практичної реалізації повноважень Держгеонадр України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, які передбачені статтями 57, 58 Кодексу про адміністративні правопорушення, та накладення адміністративних стягнень.

Державна служба геології та надр України

Травень 2013 року

83

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963"

Забезпечення оптимального виконання завдань, поставлених Урядом перед Державною службою геології та надр України, а саме: забезпечити починаючи з 01.01.2013 р. ведення державного реєстру артезіанських свердловин та вжити заходів щодо забезпечення облаштування відповідними суб'єктами господарювання до 01.01.2013 артезіанських свердловин, що експлуатуються, засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

Державна служба геології та надр України

Червень 2013 року

84

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення зміни до пункту 3 наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України від 22 жовтня 2012 року №№ 538/1109"

Внесення зміни до пункту 3 наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України від 22.10.2012 № 538/1109 з метою забезпечення оптимального виконання завдань, поставлених перед Державною службою геології та надр України, а саме щодо внесення змін до угод про умови користування надрами, які є невід'ємною частиною спеціальних дозволів на користування надрами в частині встановлення спеціального вимірювального обладнання, яке сертифіковане відповідно до законодавства

Державна служба геології та надр України

Червень 2013 року

85

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)"

Приведення у відповідність до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону праці", постанов Кабінету Міністрів від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами), від 17.09.98 № 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню"

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи Мінприроди

Жовтень 2013 року

86

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин(згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)"

Приведення у відповідність до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону праці", постанов Кабінету Міністрів від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами), від 17.09.1998 № 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню"

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи Мінприроди

Липень 2013 року

87

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 10 серпня 2008 року № 464"

Розроблено з метою приведення нормативно-правових актів до вимог чинного законодавства

Юридичний департамент

Липень 2013

87

Проект Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України" (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)

На виконання Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" та пункту 13 Плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 № 157-р, та з метою впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС.

Департамент охорони природних ресурсів України

Грудень 2013 року

88

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем"

Приведення нормативних актів у відповідність до чинного законодавства України

Державне агентство водних ресурсів України

Грудень 2013 року

89

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів"

З метою доповнення переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів

Державне агентство водних ресурсів України

Грудень 2013 року

90

Проект спільного наказу Мінприроди, Мінфіну, Мінекономрозвитку "Про затвердження порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, на замовлення юридичний і фізичних осіб"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів", затвердження порядку та вартості платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України

Державне агентство водних ресурсів України

Грудень 2013 року

91

Проект наказу Мінекономрозвитку, Мінприроди "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету по водному господарству"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

Державне агентство водних ресурсів України

Грудень 2013 року

92

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків"

Встановлення, у відповідності із законодавством України, порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України

Юридичний департамент

Грудень 2013 року

93

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.12.2012 № 622"

Врегулювання питань, пов'язаних з встановленням вимог щодо утримання дельфінів в умовах неволі - дельфінаріях та океанаріумах на території України, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям

Департамент охорони природних ресурсів

Грудень 2013 року

94

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань утилізації транспортних засобів"

Проект Закону розроблено з метою:
усунення надмірних вимог до суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати діяльність з розбирання транспортних засобів, що утилізуються, зокрема вимоги щодо наявності у пунктах розбирання транспортних засобів системи екологічного менеджменту, сертифікованої за стандартами Міжнародної організації із стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічним національним стандартом;
визначення чіткого механізму державного контролю і нагляду у сфері господарської діяльності з утилізації транспортних засобів відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади щодо здійснення такого контролю (нагляду).

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

ІІІ квартал 2013 року

95

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

Виконання положень статті 9-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"

Департамент заповідної справи

IV квартал 2013 року

96

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються"

Проектом наказу передбачено затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються.
Ураховуючи, що ведення Державного реєстру є адміністративною послугою, Порядком буде визначено:
1) підстави для включення до Державного реєстру;
2) суб'єкт включення до Державного реєстру та його повноваження;
3) перелік та вимоги до документів, необхідних для включення до Державного реєстру;
4) платність або безоплатність включення до Державного реєстру;
5) граничний строк включення до Державного реєстру;
6) перелік підстав для відмови у включенні до Державного реєстру.

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

ІІІ квартал 2013 року

97

Проект наказу Мінприроди України "Про внесення змін до пункту 1.2 Правил технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених наказом Мінприроди України від 06.02.2009 № 52, зареєстрованим Мін'юстом України від 13.04.2009 за № 327/16343"

Приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 995 "Про утворення територіальних органів Державної екологічної інспекції"

Державна екологічна інспекція

IV квартал 2013 року

98

Проект наказу Мінприроди України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"

Проект розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 04.07.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" та від 01.06.2011 № 705 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів України і Державною службою геології та надр"

Державна служба геології та надр

III квартал 2013 року

99

Проект наказу Мінприроди України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"

Проект розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 04.07.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" та від 01.06.2011 № 705 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів України і Державною службою геології та надр"

Державна служба геології та надр

III квартал 2013 року

100

Проект наказу Мінприроди України "Про затвердження Правил експлуатації меліоративних систем (орошувальної системи), які перебувають у державній власності"

Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV "Про меліорацію земель", Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", наказ Державного комітету України по водному господарству від 01.10.99 № 151 "Про затвердження Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.04.2000 за 225/4446, розроблено з метою підтримання в справному стані осушувальних систем

Державне агентство водних ресурсів

IV квартал 2013 року

101

Проект наказу Мінприроди "Про затвердження форм довідки про прийняття транспортного засобу на утилізацію, звіту про транспортні засоби, прийняті на утилізацію, звіту про утилізовані транспортні засоби"

Проект наказу розроблено на виконання статей 3, 4 та 7 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів", якими передбачена:
видача власнику транспортного засобу або уповноваженій ним особі довідки про прийняття транспортного засобу на утилізацію;
щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним, надання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, звіт про транспортні засоби, прийняті ним на утилізацію протягом звітного періоду пунктами прийому транспортних засобів;
щорічне до 1 квітня року, що настає за звітним, надання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звіту про транспортні засоби, утилізовані ним протягом звітного періоду пунктами розбирання транспортних засобів

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

IV квартал 2013 року

102

Проект наказу Мінприроди "Про затвердження форм звітності про заходи із збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)"

Проект наказу розроблено на виконання пунктів 4 - 6 Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1221 "Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)", якими передбачено звітування виробників та імпортерів мастил (олив), які самостійно забезпечують збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив), спеціалізованих підприємств та уповноваженого підприємства про обсяги використаних мастил (олив) та заходи, вжиті для забезпечення збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

IV квартал 2013 року

103

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами"

Проект розроблено з метою з приведення Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, у відповідність до статті 21 Кодексу України з урахуванням змін, внесених до неї Законом України від 16.10.2012 № 5456 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні"

Державна служба геології та надр

IV квартал 2013 року

104

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України"

Проект розроблено на підставі статті 105 Водного кодексу України, пункту 7 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452, підпункту 2 пункту 3 рішення Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України від 15.06.2011 № 98/11-1 "Про виконання Рішення Комітету від 18.03.2009 № 43/3 та Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007 - 2015 роки", пункту 6 рішення РНБО України від 25.04.2013 "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року "Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України", уведеного в дію Указом Президента України від 25.06.2013 № 350/2013 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України"

Державна служба геології та надр

IV квартал 2013 року

105

Проект Закону України "Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо встановлення підстав для тимчасового обмеження (зупинення) чи припинення господарської або іншої діяльності юридичних осіб у сфері охорони навколишнього природного середовища та застосування заходів реагування"

Даний проект розроблений з метою визначення підстав для тимчасового обмеження (зупинення) чи припинення господарської діяльності юридичних осіб у сфері охорони навколишнього природного середовища, із наступним зверненням до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття заходів та органу який прийматиме рішення про тимчасове обмеження (зупинення) господарської діяльності юридичних осіб

Державна екологічна інспекція

IV квартал 2013 року

106

Закон України "Про засади організації та здійснення моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів"

Законопроект має забезпечити виконання Україною вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Кіотського протоколу до неї в частині надання достовірних, повних та обґрунтованих відомостей про викиди парникових газів та створення передумов для відбору державою економічних механізмів регулювання діяльності, що спричиняє викиди парникових газів

Державне агентство екологічних інвестицій України

IV квартал 2013 року

107

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 28 грудня 1998 року № 191"

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 28 грудня 1998 року № 191" (далі - проект) розроблений з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до норм законодавства

Юридичний департамент Мінприроди

IV квартал 2013 року

108

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до деяких наказів Мінприроди України"

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі і на місцевому рівні" (далі - Закон) передбачено розподіл функцій між територіальними органами Мінприроди України та місцевими державними адміністраціями.
Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до деяких наказів Мінприроди України" (далі - наказ) розроблений з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до зазначеного Закону

Юридичний департамент Мінприроди

IV квартал 2013 року

109

Проект спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету України по земельних ресурсах від 30 листопада 1995 року № 136/18/22/4"

Проект розроблений з метою приведення міжвідомчого акта у відповідність із законодавством України, зокрема Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів України, у тому числі і на місцевому рівні"

Юридичний департамент

IV квартал 2013 року

110

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил здійснення заходів із запобігання та ліквідації забруднень навколишнього природного середовища нафтою, нафтопродуктами та нафтовідходами"

Проектом наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил здійснення заходів із запобігання та ліквідації забруднень навколишнього природного середовища нафтою, нафтопродуктами та нафтовідходами" розроблено з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері екологічної безпеки та захисту навколишнього природного середовища в частині визначення послідовності дій підприємств, установ, організацій усіх форм власності для попередження та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища нафтою і нафтопродуктами, спричинених розвідкою, та розробкою родовищ нафти і газу, використанням, транспортуванням, переробкою, зберіганням і реалізацією нафти та продуктів її переробки, а також нафтовідходами, спрямованих на запобігання їх розповсюдженню, зниженню негативного впливу на життєдіяльність населення та навколишнє природне середовище.

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

IV квартал 2013 року

111

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про впровадження системи поводження з небезпечною використаною тарою і пакувальними матеріалами"

На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України Ю. Бойка від 08.11.2013 № 42650/1/1-13, з метою створення умов для організації збирання, заготівлі та утилізації небезпечної використаної тари і пакувальних матеріалів, а також зменшення негативного впливу небезпечних відходів на довкілля

Державна екологічна інспекція України

IV квартал 2013 року


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкції з їх заповнення".

Проектом наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкції з їх заповнення" розроблено з метою забезпечення нормативно-правового регулювання відносин, що виникають у зв'язку із геологічним вивченням, використанням та охороною надр України.

Держгеонадра

IV квартал 2013 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр" та аналізу регуляторного впливу

підпункту 76.7 пункту 76 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013. Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 (далі - Методика), та відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з метою забезпечення практичного застосування положень підпункту 18 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 391, та Порядку здійснення державного геологічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1294.

Державна служба геології та надр України.

IV квартал 2013 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

усунення невідповідностей у законодавстві про архівну справу та приведення діяльності Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України" щодо прийняття від надрокористувачів звітів про геологічне вивчення надр у відповідність до норм чинного законодавства

Державна служба геології та надр України

IV квартал 2013 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні"

Проект акта розроблений з метою приведення Порядку у відповідність до частини 8 статті 7 Закону України "Про пестициди і агрохімікати", а також з урахуванням судової практики щодо виконання рішень в частині виключення пестицидів і агрохімікатів із Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Юридичний департамент

IV квартал 2013 року


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по земельних ресурсів від 30 листопада 1995 року № 136/18/22/4"

Проект наказу розроблений з метою приведення міжвідомчого акта у відповідність із законодавством України, зокрема Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів України, у тому числі і на місцевому рівні"

Юридичний департамент

IV квартал 2013 року


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил охорони підземних вод від забруднення та виснаження"

Метою прийняття проекту регуляторного акта є врегулювання відносин в сфері охорони навколишнього природного середовища та природокористування, покращення екологічного стану регіонів України та недопущення зниження якісних показників підземних вод.
Проект наказу визначає порядок здійснення заходів щодо охорони підземних вод від забруднення та виснаження, які направлені на захист водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України

Державна служба геології та надр України

IV квартал 2013 року


Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)"

Метою законопроекту є установлення особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання переробним підприємствам окремих видів відходів як вторинної сировини, що створить передумови для зростання обсягів збирання і заготівлі таких відходів, здійснення роздільного збирання твердих побутових відходів.
Прийняття закону дозволить спеціалізованим заготівельним підприємствам за рахунок вивільнених коштів збільшити кількість спеціального обладнання і автотранспортних засобів для роздільного збирання побутових відходів, а також приймальних пунктів із заготівлі вторинної сировини, що позитивно вплине на прискорення впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів і дозволить повторно залучати відходи як вторинну сировину у виробництво, зменшивши навантаження на довкілля.

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

IV квартал 2013 року


Проект Закону України "Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України"

На виконання Указу Президента України від 18.10.2013 року № 572 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні"

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

грудень 2013 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника"

На виконання положень статті 16 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"

Департамент заповідної справи

грудень 2013 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Типового договору оренди водних об'єктів"

Проект акта спрямований на приведення акта уряду у відповідність, зокрема, до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Департамент охорони природних ресурсів

грудень 2013 року


Проект наказу Мінприроди "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства промислової політики України від 18 січня 2000 року № 16/22"

Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

Юридичний департамент

грудень 2013

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів № 90 від 04.03.2013, № 125 від 26.03.2013, № 142 від 03.04.2013, № 187 від 29.04.2013, № 223 від 24.05.2013, № 273 від 19.07.2013, № 329 від 31.07.2013, № 359 від 16.08.2013, № 402 від 27.09.2013, № 435 від 23.10.2013, № 458 від 12.11.2013, № 480 від 22.11.2013, № 494 від 03.12.2013, № 499 від 05.12.2013, № 503 від 09.12.2013, № 504 від 10.12.2013, № 514 від 12.12.2013, № 551 від 25.12.2013, № 553 від 26.12.2013}

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}вверх