Документ v0639500-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.12.2017, основание - v0140500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.10.2014  № 639

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 140 від 21.12.2017}

Про внесення змін до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

З метою впорядкування операцій з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 року № 387, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1727/24259 (далі - Положення), такі зміни:

1) пункт 32 розділу VII викласти в такій редакції:

“32. Депозитарій у день проведення платежів за ЦП на підставі інформації клірингової відомості за ЦП та реєстру утримувачів ЦП, а також у разі потреби відповідно до наданих емітентом ОМП розпоряджень на переказ ОМП щодо погашення цих цінних паперів формує реєстр(и) платіжних доручень та засобами програмно-технологічного забезпечення надсилає його/їх Операційному управлінню для здійснення переказу коштів на рахунки отримувачів”;

2) додаток 1 до Положення доповнити після рядкавикуплені емітентом, що погашаються або анулюються

2

000

622000

новим рядком такого змісту:за розпорядженням емітентів ОМП, що погашаються або анулюються


010

622010

”;

3) у пункті 25 “Погашення ЦП” додатка 2 до Положення:

після рядка

123000

622000

балансові рахунки емітента;

доповнити двома новими рядками такого змісту:

123000
622000

622010
622010

балансові рахунки емітента ОМП
(зарахування за розпорядженнями емітентів ОМП);

”;

після рядка

622000

123000


доповнити новим рядком такого змісту:

622010”;

у колонці “Примітки” слова “після проведення платежів з погашення” замінити словами “балансові рахунки клієнтів-постачальників після проведення платежів з погашення ЦП та/або після переведення ЦП на балансові рахунки емітентів”.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, емітентів та депозитарних установ - клієнтів депозитарію Національного банку України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова

В.О. Гонтаревавверх