Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 002:2004
Мінекономрозвитку України; Приказ от 19.06.2015615
Документ v0615731-15, действует, текущая редакция — Принятие от 19.06.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.10.2015. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2015  № 615

Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 002:2004

Відповідно до частини п'ятої статті 259 Господарського кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити таку, що додається, зміну до національного класифікатора України з набранням чинності з 01.10.2015:

Зміна № 4
ДК 002:2004

Класифікація організаційно-правових
форм господарювання (КОПФГ).

2. Департаменту технічного регулювання оприлюднити інформацію щодо затвердженої зміни до національного класифікатора України на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України.

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості":

опублікувати текст зміни до національного класифікатора України в наступному номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти";

видати зміну до національного класифікатора України не пізніше ніж за 90 днів до дня набрання нею чинності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Виконувач обов'язків Міністра

Р. КоржЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.06.2015  № 615

Зміна № 4

ДК 002:2004

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

Зміна № 4

ДК 002:2004

ДК 002:2004
Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Сторінка 1

Сторінок 5

1. РОЗРОБЛЕНО: Державна служба статистики України

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від ___ 2015 р. № ___

Чинна з 2015-10-01

3. ОБ‘ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЗМІНИТИ

Директива

Є/Має бути

Підрозділ

Назва

Примітка

З

Є

3.4.2

ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (1, ст. 6).
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України (1, ст. 75).
Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.
До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідуються в порядку, встановленому законодавством.
До системи місцевих органів виконавчої влади входять місцеві державні адміністрації, які здійснюють виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі.
Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою (1, ст. 113, 116); (9); (8, ст. 1).
Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (1, ст. 124); (24, ст. 1).

Стор. 13

Має бути

ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (1, ст. 6).
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України (1, ст. 75).
Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.
До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідуються в порядку, встановленому законодавством.
До системи місцевих органів виконавчої влади входять місцеві державні адміністрації, які здійснюють виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі.
Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою (1, ст. 113, 116); (9); (8, ст. 1).

ВНЕСТИ

Директива

Підрозділ

Назва

Примітка

1

2

3

4

В

3.2.6

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ, як організаційна форма адвокатської діяльності, є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту (27, стаття 15).

Стор. 6

В

3.2.7

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО, як організаційна форма адвокатської діяльності, є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив (27, стаття 14).

Стор. 6

В

3.4.2-1

СУДОВА СИСТЕМА
Судочинство здійснюють Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції.
Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності і складається:
місцеві суди (загальні та господарські суди на відповідних територіях; а також окружні адміністративні суди);
апеляційні суди на відповідних територіях;
вищі спеціалізовані суди: Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України;
Верховний Суд України - найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції (24, статті 1, 17, 31).

Стор. 7

В

3.7

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА

Стор. 18

В

3.7.1

ОРГАНИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Адвокатське самоврядування гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури.
Організаційними формами адвокатського самоврядування є конференція адвокатів регіону, рада адвокатів регіону, Рада адвокатів України, зїзд адвокатів України.
Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конференцій адвокатів регіону, рад адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України (27, розділи 1, 7).

Стор. 19

В

3.7.2

ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, Рада суддів України, з'їзд суддів України. Суддівське самоврядування здійснюється через збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України, Раду суддів України та з'їзд суддів України (24, розділ 8).

Стор. 19

В

3.7.3

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України (24, стаття 100).

Стор. 19

У розділі 3 підрозділ 3.7 вважати підрозділом 3.8, підрозділ 3.8 вважати підрозділом 3.9 із відповідною нумерацією їхніх підпунктів.

4. КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ВНЕСТИ

Директива

Код

Назва

Примітка

В

280

Адвокатське об'єднання

Стор. 11

В

281

Адвокатське бюро

Стор. 11

В

415

Судова система

Стор. 12

В

700

Непідприємницькі товариства

Стор. 12

В

710

Органи адвокатського самоврядування

Стор. 12

В

711

Органи суддівського самоврядування

Стор. 12

В

712

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Стор. 12


Додаток А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

ЗАМІНИТИ

Директива

Є/Має бути

Пункт

Назва

Примітка

З

Є

24

Закон України "Про судоустрій"

Стор. 13

Має бути

Закон України "Про судоустрій і статус суддів"

ВНЕСТИ

"27. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".вверх