Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 7 березня 2007 р. N 163
Мінагрополітики України; Приказ, Форма типового документа, Реестр [...] от 16.08.2007604
Документ v0604555-07, текущая редакция — Принятие от 16.08.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.08.2007 N 604

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 7 березня 2007 р. N 163

На виконання пунктів 7 та 14-1 постанови Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 2007 року N 259 ( 259-2007-п ) "Про
затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
короткострокових та середньострокових кредитів" (із змінами)
Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики України
від 7 березня 2007 р. N 163 ( v0163555-07 ) "Про затвердження форм
документів та надання інформації для здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів", такі
зміни:
1.1. У пункті 1: підпункт 1.2. доповнити реченням такого змісту: "Форму довідки щодо отримання права на часткову компенсацію
відсоткової ставки за залученими короткостроковими та
середньостроковими кредитами за рахунок коштів державного бюджету
підприємствами-позичальниками, що постраждали внаслідок посухи у
поточному році (Додаток 2.1)"; підпункт 1.3. доповнити реченням такого змісту: "Форми реєстрів підприємств-позичальників, що постраждали
внаслідок посухи у поточному році, на право компенсації
відсоткової ставки за короткостроковими та середньостроковими
кредитами (Додатки 3.1, 4.1)".
1.2. У пункті 2: у підпункті 2.1. слова "Додатки 6-7" замінити словами
"Додатки 6, 6.1-6.4, 7"; у підпункті 2.2. слова "Додатки 7-10" замінити словами
"Додатки 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10".
1.3. Доповнити наказ додатками 2.1, 3.1, 4.1, 6.4, 6.5, 8.2,
8.3 у редакціях, що додаються (додатки 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7).
2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) довести наказ до відома
структурних підрозділів Міністерства аграрної політики України,
Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку обласних та районних
державних адміністрацій, управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської державної
адміністрації.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

Додаток 2.1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604

ДОВІДКА
щодо отримання права на часткову
компенсацію відсоткової ставки за залученим
_______________________________________________
(короткостроковим чи середньостроковим)
кредитом за рахунок коштів державного бюджету
у 2007 році

Надана __________________________________________________________
(назва підприємства-позичальника, що постраждало
внаслідок посухи у поточному році) _________________________________________________________________
(юридична адреса)
про те, що дане підприємство за результатами конкурсу ___________ _________________________________________________________________
(Ради Міністрів АР Крим, облдержадміністрацій,
райдержадміністрацій, Управління промисловості
та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації) _________________________________________________________________
(протокол N, дата проведення) _________________________________________________________________
(визнане, не визнане)
отримувачем часткової компенсації відсоткової ставки за кредит _________________________________________________________________
(сума кредиту в національній або іноземній валюті) _________________________________________________________________
(дата і номер кредитної угоди, назва банку)
за рахунок державного бюджету на умовах Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення короткострокових та
середньострокових кредитів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.02.07 N 259, в розмірах, передбачених
кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки НБУ
та суми фактично понесених збитків, за вирахуванням їх часткового
відшкодування, згідно з рішенням Уряду (з 1 травня 2007 року) _________________________________________________________________
Розрахунковий розмір компенсації на 2007 бюджетний рік в
межах доведеного річного обсягу бюджетних коштів для здешевлення
за ____________________________________________ кредитом складає:
(короткостроковим чи середньостроковим) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(сума компенсації цифрами та прописом в гривнях)
Причини відмови в наданні фінансової підтримки
підприємству-позичальнику _______________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії ______________ _________________________
(підпис) П.І.Б.
Секретар комісії ______________ _________________________
(підпис) П.І.Б. М.П.
Реєстраційний N довідки ___________
"___"______________ 2007 р.

Додаток 3.1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604

РЕЄСТР
підприємств-позичальників, що постраждали
внаслідок посухи у поточному році, на право
компенсації відсоткової ставки за короткостроковими
кредитами на умовах Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.07 N 259
__________________________________________________
(Управлінь агропромислового розвитку
райдержадміністрацій АР Крим, управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій,
управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)
за ______________ 2007 року
(місяць)

гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Реквізити |Відсоткова| Кредитна | Сума кредиту | Термін | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної компенсації | |з/п|підпри-| підприємства |ставка за |угода N та| | корис- | ставка НБУ,|нарахування | за кредит | | | |ємства-|(номер потоного | корис- | дата її |--------------|тування | на дату |відсотків за|-------------------------+-------------------------------| | | пози- | рахунку, | тування |заключення| в |в іно-|кредитом|нарахування |користування|усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає| сплачено | | | чаль- |ідентифікаційний| кредитом | | націо-|земній| |відсотків / | кредитом | го | сплачує |підлягає | згідно з | сплаті | банкам з | | | ника | код | | |нальній|валюті| | відсоток |(зазначена в| | пози- | відшко- |попереднім|за даним| отриманої | | | | позичальника, | | | валюті| | | відшкоду- | кредитній | | чальник | дуванню | реєстром |реєстром|компенсації| | | | МФО та назва | | | | | | вання | угоді) | | | | | | | | | | банку) | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації/міськдержадміністрації Начальник управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації __________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 4.1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604

РЕЄСТР
підприємств-позичальників, що постраждали
внаслідок посухи у поточному році, на право
компенсації відсоткової ставки за середньостроковими
кредитами на умовах Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.07 N 259
_____________________________________________________ (Міністерства аграрної політики Автономної Республіки
Крим, Головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій, управління промисловості
та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації)
за ______________ 2007 року
(місяць)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Реквізити |Відсоткова| Кредитна | Сума кредиту | Термін | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної компенсації | |з/п|підпри-| підприємства | ставка за|угода N та| | корис- | ставка НБУ,|нарахування | за кредит | | | |ємства-|(номер потоного | користу- | дата її |--------------|тування | на дату |відсотків за|-------------------------+---------------------------------------------| | | пози- | рахунку, | вання |заключення| в |в іно-|кредитом|нарахування |користування|усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає| у тому числі: | | | чаль- |ідентифікаційний| кредитом | | націо-|земній| |відсотків / | кредитом | го | сплачує |підлягає | згідно з | сплаті |-------------------------| | | ника | код | | |нальній|валюті| | відсоток |(зазначена в| | пози- | відшко- |попереднім|за даним| за | за | сплачено| | | | позичальника, | | | валюті| | | відшко- | кредитній | | чальник | дуванню | реєстром |реєстром|кредити|кредити| банкам з| | | | МФО та назва | | | | | | дування | угоді) | | | | | | 2005 | 2006 |отриманої| | | | банку) | | | | | | | | | | | | | року | року | компен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сації | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим Начальник Головного управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації Начальник управління агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації ____________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер ____________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 6.4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
іншими підприємствами агропромислового
комплексу для здійснення компенсації відсоткової
ставки за залученими короткостроковими кредитами
у 2007 році в розрізі одержувачів
за __________________ 2007 року
(місяць) _________________________________________________
(Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту | Термін |Відсот-|Назва | Цільове використання | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної | |з/п|підпри-| фіка- | | корис- | кова |банку,| кредитів спрямованих |ставка НБУ,|нарахування | за кредит | компенсації | | |ємства-|ційний |--------------|тування |ставка | кре- | на кредитування | на дату |відсотків за|-------------------------+-------------------| | |одержу-| код | в |в іно-|кредитом| банку |дитної| виробничих витрат, |нарахування|користування|Усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає| | | вача | | націо-|земній| | |спілки| пов'язаних із | відсотків | кредитом | го | сплачує |підлягає | згідно з | сплаті | | | | |нальній|валюті| | | |-------------------------|чи відсоток| (зазначена | | пози- | відшко- |попереднім|за даним| | | | | валюті| | | | |закупівлею у| закупівлею | відшко- |в кредитній | | чальник |дуванню | реєстром |реєстром| | | | | | | | | |сільськогос-|сировини та | дування | угоді) | | | | | | | | | | | | | | | подарських |інгредієнтів| | | | | | | | | | | | | | | | |товаровироб-| для | | | | | | | | | | | | | | | | | ників |виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | виробленої |комбікормів | | | | | | | | | | | | | | | | | ними | | | | | | | | | | | | | | | | | |сільськогос-| | | | | | | | | | | | | | | | | | подарської | | | | | | | | | | | | | | | | | | продукції | | | | | | | | | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+-------------------------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+-------------------------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації Начальник управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації __________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 6.5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
хлібопекарськими підприємтсвами,
в тому числі споживчої кооперації
для здійснення компенсації відсоткової
ставки за залученими короткостроковими
кредитами у 2007 році в розрізі одержувачів
за ________________ 2007 року
(місяць) _________________________________________________
(Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту | Термін |Відсот-|Назва | Цільове | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної | |з/п|підпри-| фіка- | | корис- | кова |банку,|використання |ставка НБУ,|нарахування | за кредит | компенсації | | |ємства-|ційний |--------------|тування |ставка | кре- | кредитів | на дату | відсотків |-------------------------+-------------------| | |одержу-| код | в |в іно-|кредитом| банку |дитної| спрямованих |нарахування| за |Усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає| | | вача | | націо-|земній| | |спілки| на | відсотків |користування| го | сплачує |підлягає | згідно з | сплаті | | | | |нальній|валюті| | | |кредитування | чи | кредитом | | пози- | відшко- |попереднім|за даним| | | | | валюті| | | | | виробничих | відсоток | (зазначена | | чальник | дуванню | реєстром |реєстром| | | | | | | | | | витрат, | відшко- |в кредитній | | | | | | | | | | | | | | | пов'язаних | дування | угоді) | | | | | | | | | | | | | | | із | | | | | | | | | | | | | | | | | закупівлею | | | | | | | | | | | | | | | | | борошна | | | | | | | | | | | | | | | | |безпосередньо| | | | | | | | | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | | | | | |Держрезерві, | | | | | | | | | | | | | | | | | ДАК "Хліб | | | | | | | | | | | | | | | | | України" та | | | | | | | | | | | | | | | | | її дочірніх | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємтсвах| | | | | | | | | | | | | | | | | закупівлею | | | | | | | | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+-------------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+-------------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації Начальник управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації __________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 8.2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
іншими підприємствами агропромислового комплексу
для здійснення компенсації відсоткової ставки
за залученими середньостроковими кредитами
у 2007 році в розрізі одержувачів
за _________________ 2007 року
(місяць) _______________________________________________
(Мінагрополітики АР Крим, Головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськадміністрації)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту | Термін |Відсот-| Назва |Цільове використання кредитів спрямованих на| Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної компенсації | |з/п|підпри-| фіка- | |користу-| кова |банку, | кредитування виробничих витрат |ставка НБУ,|нарахування | за кредит | | | |ємства-|ційний |--------------| вання |ставка |кредит-|--------------------------------------------| на дату |відсотків за|-------------------------+----------------------------------| | |одержу-| код | в |в іно-| креди- | банку | ної | для | закупівля |закупівля у |закупівля|нарахування|користування|Усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає |у тому числі:| | | вача | |націо- |земній| том | |спілки | будів- | обладнання |сільськогос-|сировини |відсотків | кредитом | го | сплачує |підлягає | згідно з |сплаті за|-------------| | | | |нальній|валюті| | | |ництва і|вітчизняного| подарських | та |чи відсоток|(зазначена в| | пози- | відшко- |попереднім| даним | за | за | | | | |валюті | | | | |реконст-|виробництва | товаро- |інгреді- | відшко- | кредитній | | чальник | дуванню | реєстром |реєстром,|креди-|креди-| | | | | | | | | | рукції | для | виробників |єнтів для| дування | угоді) | | | | | всього | тами | тами | | | | | | | | | | вироб- | переробки | виробленої | вироб- | | | | | | | | 2005 | 2006 | | | | | | | | | | ничих |сільськогос-| ними | ництва | | | | | | | | року | року | | | | | | | | | |об'єктів| подарської |сільськогос-| комбі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | продукції | подарської | кормів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | продукції | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+--------+------------+------------+---------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+---------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+--------+------------+------------+---------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+---------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністр аграрної політики АР Крим __________ П.І.Б.
(підпис) Начальник Головного управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації Начальник управління Севастопольської міськдержадміністрації
М.П. Головний бухгалтер __________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 8.3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
ремонтними та сервісними підприємствами системи
агропромислового комплексу для здійснення компенсації
відсоткової ставки за залученими середньостроковими
кредитами у 2007 році в розрізі одержувачів
за __________________ 2007 року
(місяць) _______________________________________________
(Мінагрополітики АР Крим, Головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськадміністрації)

гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту | Термін |Відсот-| Назва | Цільове | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної компенсації | |з/п|підпри-| фіка- |--------------| корис- | кова |банку, | використання |ставка НБУ,|нарахування | за кредит | | | |ємства-|ційний | в |в іно-|тування |ставка |кредит-| кредитів | на дату | відсотків |-----------------------+----------------------------------| | |одержу-| код | націо-|земній|кредитом| банку | ної |спрямованих на|нарахування| за |Усьо-| Сума, |Сума, яка| сплачено |підлягає |у тому числі:| | | вача | |нальній|валюті| | |спілки | кредитування | відсотків |користування| го | яку |підлягає | згідно з |сплаті за|-------------| | | | | валюті| | | | | виробничих | чи | кредитом | |сплачує| відшко- |попереднім| даним | за | за | | | | | | | | | | витрат, для | відсоток | (зазначена | | пози- | дуванню | реєстром |реєстром,|креди-|креди-| | | | | | | | | | закупівлі | відшко- |в кредитній | | чаль- | | | всього | тами | тами | | | | | | | | | |технологічного| дування | угоді) | | ник | | | | 2005 | 2006 | | | | | | | | | | обладнання | | | | | | | | року | року | | | | | | | | | | вітчизняного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | виробництва | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+--------------+-----------+------------+-----+-------+---------+----------+---------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+--------------+-----------+------------+-----+-------+---------+----------+---------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністр аграрної політики АР Крим ____________ П.І.Б.
(підпис) Начальник Головного управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації Начальник управління Севастопольської міськдержадміністрації
М.П. Головний бухгалтер ____________ П.І.Б.
(підпис)вверх