Документ v0595750-18, действует, текущая редакция — Принятие от 30.11.2018

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2018  № 595

Про внесення зміни до наказу ДСА України від 24.12.2014 № 170

Відповідно до частини п'ятої статті 153, частини сьомої статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України від 24.12.2014 № 170 "Про затвердження штатної чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів" (зі змінами, внесеними наказами Державної судової адміністрації України від 12.03.2016 № 47, від 09.06.2016 № 111, від 15.08.2016 № 166, від 14.04.2017 № 534, від 13.06.2017 № 747, від 15.02.2018 № 72, від 16.02.2018 № 75, від 02.03.2018 № 97, від 24.07.2018 № 359, від 27.11.2018 № 585) такі зміни:

1) у пункті 1 наказу цифри "32677" замінити цифрами "32707";

2) у додатку 4 "Штатна чисельність працівників апаратів місцевих господарських судів" до наказу:

у пункті 6 "Господарський суд Житомирської області" цифри "74" замінити цифрами "79";

у позиції "Разом" цифри "2895" замінити цифрами "2900";

2) у додатку 6 "Штатна чисельність працівників апаратів місцевих загальних судів" до наказу:

у пункті 6 "Місцеві загальні суди у Житомирській області" цифри "698" замінити цифрами "723";

у позиції "Разом" цифри "19997" замінити цифрами "20022".

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) довести копію цього наказу до Територіального управління ДСА України в Житомирській області та господарського суду Житомирської області.

3. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В.М.) оприлюднити в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту ДСА України цей наказ не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Державної
судової адміністрації України


Л. Гізатуліна

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вверх