Документ v0557555-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 12.04.2011, основание - v0134730-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2010 N 557
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 134 ( v0134730-11 ) від 12.04.2011 }
Про затвердження форм документів
та надання інформації для здійснення
фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу
через механізм здешевлення
кредитів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. N 794 ( 794-2010-п ) "Про затвердження
Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів" та з метою аналізу
ефективності використання бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Форму заявки на участь у конкурсі для отримання права на
часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами
(позиками) ( va557555-10 ).
1.2. Форму довідки щодо отримання права на часткову
компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками)
за рахунок коштів державного бюджету.
1.3. Форму журналу обліку реєстрації документів учасників
конкурсу щодо визначення переліку підприємств-позичальників
агропромислового комплексу для здійснення фінансової підтримки
через механізм здешевлення кредитів за рахунок коштів державного
бюджету у 2010 році ( va557555-10 ).
1.4. Форму реєстру підприємств-позичальників за кредитами,
компенсація за якими не виплачена в 2009 році ( va557555-10 ).
1.5. Форму реєстру підприємств-позичальників, які мають право
на отримання компенсації відсоткової ставки за кредитами
(позиками) ( va557555-10 ).
1.6. Форму реєстру про суму фактично сплачених відсотків за
користування кредитом (позикою) підприємств-позичальників, які
мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за
кредитами (позиками) ( va557555-10 ).
1.7. Форму інформації про використання бюджетних коштів,
спрямованих на погашення кредиторської заборгованості в розрізі
підприємств-позичальників ( va557555-10 ).
1.8. Форму інформації про використання бюджетних коштів за
кредитами, компенсація за якими не виплачена в 2009 році в розрізі
підприємств-позичальників ( va557555-10 ).
1.9. Форми інформації про використання бюджетних коштів для
здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами
(позиками) ( va557555-10 ).
1.10. Форми інформації про використання бюджетних коштів для
здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами
(позиками) в розрізі банків та підприємств-позичальників
( va557555-10 ).
1.11. Форму заявки щодо потреби коштів державного бюджету,
необхідних для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів
( va557555-10 ).
2. Департаменту фінансів (Ахіджанов Б.Р.):
2.1. Щокварталу до 20-го числа наступного місяця, що настає
за звітним періодом, та в місячний строк після закінчення
бюджетного періоду забезпечити подання до Міністерства фінансів
України звіту про стан виконання результативних показників з
результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
2.2. В установленому порядку довести наказ до відома
керівників структурних підрозділів (установ) Міністерства аграрної
політики України, Міністерства аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій, управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської державної
адміністрації.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Тригубенка С.М.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
14.09.2010 N 557

ДОВІДКА
щодо отримання права на часткову компенсацію
відсоткової ставки за залученим
_______________________________________________________ (короткостроковим, середньостроковим чи довгостроковим)
кредитом (позикою) за рахунок коштів державного
бюджету у 2010 році

Надана __________________________________________________________
(назва підприємства-позичальника)
_________________________________________________________________
(юридична адреса)
про те, що дане підприємство за результатами конкурсу ___________ _________________________________________________________________
(Ради міністрів АР Крим, облдержадміністрацій, Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації)
_________________________________________________________________
(протокол N, дата проведення)
_________________________________________________________________
(має право, не має права)
отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитом
(позикою) ___________________________________________________ грн
( сума кредиту (позики) в національній
або іноземній валюті в перерахунку на національну)
_________________________________________________________________
(дата і номер кредитної угоди, назва банку)
_________________________________________________________________
(термін користування, кількість місяців)
за рахунок державного бюджету на умовах Порядку використання у
2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11.08.2010 N 794, в розмірі _________________________________________________________________
(подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату
нарахування відсотків за користування кредитом;
90 % відсоткової ставки, або 10,0 % для кредитів
в іноземній валюті).
Розрахунковий розмір компенсації на 2010 бюджетний рік для
здешевлення за _________________________________________ кредитом
(коротко-, середньо- чи довгостроковим)
(позикою) складає:
------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------
_________________________________________________________________
(сума компенсації цифрами та прописом в гривнях)
Причини відмови в наданні права на фінансову підтримку
підприємству-позичальнику ___________________________ ________________________________________________________
Голова конкурсної комісії ____________ _____________________
(підпис) (ПІБ)
Секретар конкурсної комісії ____________ _____________________
(підпис) (ПІБ)
М.П.
Реєстраційний N довідки __________
"____" ___________________ 2010 р.вверх