Документ v0555739-11, текущая редакция — Редакция от 09.11.2012, основание - v0713739-12

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2011  № 555

Про затвердження Плану діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
соціальної політики
№ 20 від 18.01.2012
№ 91 від 21.02.2012
№ 212 від 17.04.2012
№ 266 від 10.05.2012
№ 336 від 06.06.2012
№ 396 від 03.07.2012
№ 585 від 19.09.2012
№ 713 від 09.11.2012}

З метою виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів центральними органами виконавчої влади НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, Державного центру зайнятості, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності при розробці регуляторного акта, не передбаченого Планом, затвердженим пунктом 1 цього наказу, вносити відповідні зміни не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки такого проекту відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
16.12.2011  № 555

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Регуляторні органи, що розроблятимуть регуляторний акт

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення (супроводження) регуляторного акта

Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України / Міністерству юстиції України

Міністерство соціальної політики України

1

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів"

Врегулювання питання забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, а також послуг з ремонту шляхом затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів з метою:
- індивідуального підходу до забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації;
- надання інвалідам права самостійно обирати виробника, моделі технічного засобу реабілітації, яка йому призначена;
- пришвидшення процесу технічного обслуговування, а саме - гарантійне обслуговування отриманих інвалідом засобів реабілітації та післягарантійне обслуговування

Мінсоцполітики

Департамент соціального захисту інвалідів

II квартал

2

Проект наказу Мінсоцполітики "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації"

Визначення чітких кваліфікаційних вимог підприємств, які претендують на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації

Мінсоцполітики

Департамент соціального захисту інвалідів

II квартал

2-1

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями"

Прийняття регуляторного акта удосконалить механізм забезпечення інвалідів спецавтотранспортом, що, у свою чергу, сприятиме реалізації законодавчо передбаченого права інвалідів на безкоштовне або пільгове забезпечення за рахунок коштів державного бюджету автотранспортними засобами

Мінсоцполітики

Департамент соціального захисту інвалідів

II квартал

2-2

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо резервування частини державного замовлення для підприємств громадських організацій інвалідів)

Удосконалення роботи підприємств громадських організацій інвалідів та покращення рівня зайнятості осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики

Департамент соціального захисту інвалідів

II півріччя

3

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 № 38719/791/1/1-10 стосовно виконання завдань, передбачених пунктом 1.1.5 Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Мінсоцполітики

Департамент гендерної політики та оздоровлення дітей

II півріччя

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій"

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 № 38719/791/1/1-10 стосовно виконання завдань, передбачених пунктом 1.1.5 Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Мінсоцполітики

Департамент сімейної політики

I півріччя

5

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Залучення додаткових джерел наповнення Пенсійного фонду України з метою скорочення його дефіциту та забезпечення виконання зобов'язань перед громадянами України в умовах реформування пенсійного забезпечення. Прийняття регуляторного акта обумовлено необхідністю забезпечення виконання статті 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", яким передбачено введення пенсійного збору за операціями з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах. Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом затвердження Переліку офшорних зон

Мінсоцполітики

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

5-1

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Залучення додаткових джерел наповнення Пенсійного фонду України з метою скорочення його дефіциту та забезпечення виконання зобов'язань перед громадянами України в умовах реформування системи пенсійного забезпечення.
Законопроектом передбачається введення пенсійного збору з операцій, які проводяться резидентами України з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах, або за участю третіх осіб, зареєстрованих в офшорних зонах.
Перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Запровадження збору сприятиме повноцінному фінансуванню з боку держави пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами

Мінсоцполітики

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

5-1

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Законопроектом передбачається введення збору з операцій, які проводяться резидентами України з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах, або за участю третіх осіб, зареєстрованих в офшорних зонах.
Перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Запровадження збору сприятиме повноцінному фінансуванню з боку держави пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами та покриттю дефіциту Пенсійного фонду України в умовах реформування системи пенсійного забезпечення.

Мінсоцполітики

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

5-2

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні"

Покращення умов ведення бізнесу в Україні з одночасним підвищенням показників України в міжнародних рейтингах

Мінсоцполітики

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізмів соціального замовлення у сфері надання соціальних послуг"

Розширення ринку соціальних послуг шляхом фінансування громадських організацій, що надають соціальні послуги

Мінсоцполітики

Департамент соціальних послуг

IV квартал

7

Проект наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінрегіонбуду та МВС "Про затвердження Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання всіх видів державної соціальної допомоги та для надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

Узгодження з вимогами чинного законодавства питання щодо проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання всіх видів державної соціальної допомоги та для надання населенню субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у частині взаємодії органів державної влади під час перевірки органами праці та соціального захисту населення достовірності й повноти даних про доходи та майновий стан, наданих заявником для отримання права на призначення державної соціальної допомоги, у тому числі житлової субсидії

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, МВС

Управління внутрішнього аудиту, Департамент державної соціальної допомоги

IV квартал

8

Проект Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Розроблення законопроекту зумовлено необхідністю удосконалення механізмів державного регулювання у сфері зайнятості населення відповідно до сучасних вимог соціально-економічного розвитку України, гармонізації законодавства про зайнятість населення з міжнародними світовими нормами та на виконання пункту 67.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічного розвитку на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості

IV квартал

9

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування)"

Припинення дублювання функцій окремих фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, удосконалення системи управління фондами соціального страхування

Мінсоцполітики

Департамент соціального страхування та партнерства

IV квартал

10

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів щодо працевлаштування інвалідів"

Підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики

Департамент соціального захисту інвалідів

IV квартал

11

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном"

Посилення захисту трудових мігрантів за кордоном (клієнтів ліцензіата) під час отримання ними послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, удосконалення порядку здійснення контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості

IV квартал

12

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 439"

Приведення норм постанови у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування та Податкового кодексу України

Мінсоцполітики

Департамент соціального страхування та партнерства

IV квартал

13

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, продовження терміну дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства"

Нормативне спрощення механізму залучення вітчизняними роботодавцями необхідної для національної економіки іноземної робочої сили, зокрема висококваліфікованих працівників, врегулювання процесів трудової міграції, захист національного ринку праці від зовнішньої міграції в Україну та від некваліфікованої робочої сили

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості, Державний центр зайнятості

Протягом 6 місяців з дати набуття чинності Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

13-1

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних"

Метою розроблення проекту акта є підвищення конкурентоспроможності окремих категорій безробітних, забезпечення ефективного використання механізму працевлаштування безробітних шляхом надання дотації роботодавцям і надання можливості прискорити працевлаштування безробітних"

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості, Державний центр зайнятості

II півріччя

13-2

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження змін до Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем"

Метою розроблення проекту акта є необхідність вдосконалення процедури надання роботодавцю дотації для працевлаштування молоді на перше робоче місце

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості, Державний центр зайнятості

II півріччя

13-3

Проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку надання соціальних послуг

Проект постанови Кабінету Міністрів України розробляється на виконання статті 7 Закону України "Про соціальні послуги", якою передбачено надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати

Мінсоцполітики

Департамент соціальних послуг

II півріччя

13-4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)"

Проект акта розроблено з метою забезпечить умови для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема на проживання та виховання в умовах, максимально наближених до родинних, в територіальній громаді за місцем їх походження.
Його прийняття дозволить:
- активізувати процес реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і забезпечити функціонування оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до родинних;
- здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;
- створити умови для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;
- збільшити кількість дітей, повернутих в біологічну родину, влаштованих під опіку, піклування, в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу

Мінсоцполітики України

Департамент з усиновлення та захисту прав дитини

II квартал

Державний центр зайнятості

13-5

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виплати компенсації витрат роботодавця, що працевлаштовує громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, на нові робочі місця та витрат суб'єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Переліку пріоритетних видів економічної діяльності та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 223"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-6

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-7

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації та здійснення підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-8

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-9

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю та визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінсоцполітики від 07.02.2009 № 45"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-10

Проект наказу Мінсоцполітики "Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-11

Проект наказу Мінсоцполітики та ДПС "Про внесення змін до Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення безробітним"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

Пенсійний фонд України

14-1

Проект постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Порядку списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків, та форми договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків"

Метою прийняття цього проекту постанови є створення чіткого механізму списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків, та затвердження єдиної форми договору про розстрочення цих сум

Пенсійний фонд України

Департамент надходження доходів

III квартал 2012 року

14-1

Проект постанови правління Пенсійного фонду України "Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України"

Реалізація норм Закону України від 18 вересня 2012 р. № 5292-VI "Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо щоквартальної сплати єдиного внеску фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, та Закону України від 6 вересня 2012 р. № 5209-VI "Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості"

Пенсійний фонд України

Департамент надходження доходів

IV квартал

14-3

Проект постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2"

Проект постанови правління Пенсійного фонду України розроблено з метою удосконалення порядку формування звіту для обчислення та призначення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Метою прийняття цього проекту акта є врегулювання питання можливості подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування поштовим зв'язком.

Пенсійний фонд України

Департамент персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж

II півріччя 2012 року

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

15

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

Вдосконалення порядку забезпечення потерпілих від нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання послугами з професійної реабілітації та з метою виконання статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління надання соціальних послуг

IV квартал

16

Проект постанови правління Фонду "Про затвердження Порядку організації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці"

Вдосконалення порядку організації проведення та фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання з питань охорони праці та підвищення рівня знань посадових осіб і спеціалістів з охорони праці

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління організації профілактичних заходів та страхових експертиз

IV квартал

17

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 № 30"

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління обліку страхувальників та доходів виконавчої дирекції Фонду

IV квартал

18

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування"

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та відповідно до статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління організації надання соціальних послуг

IV квартал

19

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про внесення змін до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення"

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління організації надання соціальних послуг

IV квартал

Державна інспекція України з питань праці

20

Проект Положення про організацію та здійснення державного нагляду та контролю посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

Забезпечення виконання державними інспекторами праці функцій покладених на Держпраці України і забезпечення ефективності при реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення та загальнообов'язкового державного соціального страхування

Мінсоцполітики

Держпраці України

II півріччя

21

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

Прийняття проекту акта дозволить поліпшити системність, збалансованість та прозорість державного нагляду у сфері додержання законодавства про працю забезпечити єдиний підхід до планування заходів державного нагляду (контролю)

Мінсоцполітики України

Держпраці

II півріччя

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 20 від 18.01.2012, № 91 від 21.02.2012; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 212 від 17.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 266 від 10.05.2012, № 336 від 06.06.2012, № 396 від 03.07.2012, № 585 від 19.09.2012, № 713 від 09.11.2012}вверх