Про створення ДП "Шахта "Зарічна" шляхом виділу
Міненерговугілля України; Приказ, Состав коллегиального органа, План [...] от 21.08.2015552
Документ v0552732-15, текущая редакция — Принятие от 21.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2015  № 552

Про створення ДП "Шахта "Зарічна" шляхом виділу

Відповідно до Господарського кодексу України, законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 696-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств" та враховуючи лист Державного підприємства "Львіввугілля" від 29.07.2015 № 6.3/1422, НАКАЗУЮ:

1. Виділити зі складу Державного підприємства "Львіввугілля" Відокремлений підрозділ "Шахта "Зарічна" (далі - ВП "Шахта "Зарічна") і створити на його базі Державне підприємство "Шахта "Зарічна" (далі - ДП "Шахта "Зарічна") (адреса: 80086, Львівська обл., село Сілець, присілок Копані, вул. Климіва "Легенди", 40).

2. Утворити комісію з реорганізації ДП "Львіввугілля" шляхом виділу ВП "Шахта "Зарічна" у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити План заходів з реорганізації ДП "Львіввугілля" шляхом виділу ВП "Шахта "Зарічна" згідно з додатком 2.

4. Голові комісії з реорганізації Купровському І.П. забезпечити виконання Плану заходів у визначені терміни.

5. Керівнику ДП "Шахта "Зарічна":

5.1. Підготувати у встановленому порядку проект Статуту підприємства та подати Міненерговугілля на затвердження.

5.2. Після затвердження Статуту надати відповідному державному реєстратору передбачені чинним законодавством документи для державної реєстрації юридичної особи.

5.3. Надати Управлінню відносин власності Міненерговугілля відповідні підтверджувальні документи у триденний термін після дати внесення записів до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України.

5.4. Забезпечити в установленому законодавством порядку, на конкурсних засадах, незалежну оцінку майна ДП "Шахта "Зарічна" для формування його статутного капіталу та надати до Міненерговугілля відповідні матеріали (висновок експерта стосовно вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку вартості майна з незалежною рецензією).

6. Управлінню по роботі з персоналом Міненерговугілля після державної реєстрації ДП "Шахта "Зарічна" у встановленому порядку підготувати матеріали для укладання контракту з директором ДП "Шахта "Зарічна".

7. Установити, що ДП "Шахта "Зарічна" є правонаступником прав та обов'язків ДП "Львіввугілля", пов'язаних з діяльністю ВП "Шахта "Зарічна", згідно з розподільчим балансом, а також у частині забезпечення соціальних гарантій, передбачених Гірничим законом України та Галузевою угодою.

8. Керівнику ДП "Львіввугілля":

8.1. Внести зміни до Статуту підприємства та надати Міненерговугілля на затвердження, після чого здійснити державну реєстрацію у порядку та терміни, визначені чинним законодавством.

8.2. Внести зміни до структури підприємства та надати Міненерговугілля на погодження.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мартиненкова І.М.

Міністр

В. ДемчишинДодаток 1
до наказу Міненерговугілля України
21.08.2015  № 552

СКЛАД
комісії з реорганізації ДП "Львіввугілля" шляхом виділу ВП "Шахта "Зарічна"


Купровський
Ігор Петрович
(ідентифікаційний номер)

-

директор з капбудівництва, інвестиційної діяльності та реструктуризації ДП "Львіввугілля", голова комісії


Члени комісії:


Бабій
Тарас Михайлович
(ідентифікаційний номер)

-

головний бухгалтер ДП "Львіввугілля"


Войценко
Іван Аркадійович
(ідентифікаційний номер)

-

директор з кадрів і соціальних питань ДП "Львіввугілля"


Калимон
Валентина Миколаївна
(ідентифікаційний номер)

-

начальник відділу оргструктур та реформування власності ДП "Львіввугілля"


Локшин
Володимир Володимирович
(ідентифікаційний номер)

-

директор ВП "Шахта "Зарічна" ДП "Львіввугілля"


Сохань
Віталій Степанович
(ідентифікаційний номер)

-

головний бухгалтер ВП "Шахта "Зарічна" ДП "Львіввугілля"


Мисак
Іван Миколайович
(ідентифікаційний номер)

-

провідний юрисконсульт ВП "Шахта "Зарічна" ДП "Львіввугілля"


Оренчук
Віктор Ігорович
(ідентифікаційний номер)

-

голова першої профспілкової організації незалежної профспілки гірників України


Мороз
Богдан Григорович
(ідентифікаційний номер)

-

голова первинної профспілкової організації вугільників України


Додаток 2
до наказу Міненерговугілля України
21.08.2015  № 552

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реорганізації ДП "Львіввугілля" шляхом виділу ВП "Шахта "Зарічна"

1. Повідомити державного реєстратора про рішення стосовно створення юридичної особи шляхом виділу та надати в установленому законодавством порядку належні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідних записів.

2. Забезпечити у встановленому порядку оприлюднення у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцем розташування підприємства інформації про: виділ зі складу ДП "Львіввугілля" ВП "Шахта "Зарічна"; порядок і строк заявлення вимог кредиторами до юридичної особи у процесі реорганізації, відомих кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.

3. Установити терміни для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців від дати публікації повідомлення про виділ.

4. Здійснити інвентаризацію майна, а також інших статей балансу, зокрема - дебіторської та кредиторської заборгованості ВП "Шахта "Зарічна", за результатами скласти розподільчий баланс, який до 01.11.2015, але не раніше закінчення строку для заявлення вимог кредиторами, з висновками Комісії, надати Міненерговугілля на затвердження.

5. Попередити в установленому порядку працівників ВП "Шахта "Зарічна" про реорганізацію ДП "Львіввугілля" і забезпечити дотримання їхніх соціально-правових гарантій у порядку, визначеному чинним законодавством.

6. Здійснити всі належні, передбачені законодавством заходи, пов'язані з виданням цього наказу.

7. Голові комісії з реорганізації Купровському І.П передати, а керівнику ДП "Шахта "Зарічна" прийняти за актом приймання-передачі на баланс підприємства майно, активи та пасиви ВП "Шахта "Зарічна" відповідно до затвердженого розподільчого балансу.

8. Інформувати Управління відносин власності Міненерговугілля до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, про стан виконання цього наказу.

9. Завершити до 31.01.2016 заходи з реорганізації ДП "Львіввугілля".

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}вверх