Про працевлаштування випускників аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
Мінагрополітики України; Приказ, Информация, Форма типового документа от 27.07.2010445
Документ v0445555-10, текущая редакция — Принятие от 27.07.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2010 N 445

Про працевлаштування випускників аграрних
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Керуючись постановами Кабінету Міністрів України від
22 серпня 1996 N 992 ( 992-96-п ) "Про Порядок працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням", від 29 червня 1999 N 1159
( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи в сільській
місцевості" та з метою ефективного використання коштів Державного
бюджету України на підготовку фахівців, забезпечення підприємств,
установ та організацій кадрами, формування кадрового резерву з
числа випускників аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, Н А К А З У Ю:
1. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Синявська І.М.), Департаменту з контролю апарату та роботи з
персоналом (Лабоженко Д.Б.), керівникам аграрних вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації спільно з Міністерством
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними
управліннями агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій, керівниками державних підприємств, установ і
організацій, що входять до сфери управління міністерства,
починаючи з 2010 року, здійснювати заходи щодо працевлаштування
випускників аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, які навчались за кошти Державного бюджету України, в
підприємствах установах та організаціях, що входять до сфери
управління міністерства.
2. Керівникам державних підприємств, установ та організацій,
що входять до сфери управління міністерства, спільно з керівниками
аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
починаючи з вересня 2010 року, вести роботу щодо формування
кадрового резерву на посади працівників з числа студентів вищих
навчальних закладів з наданням їм можливості проходження практик
та стажування у відповідних державних підприємствах, установах і
організаціях.
3. Керівникам аграрних вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації сприяти працевлаштуванню випускників,
які навчаються за кошти Державного бюджету України, у
підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери
управління міністерства.
4. Керівникам аграрних вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації щорічно до 20 вересня надавати
Науково-методичному центру аграрної освіти (Іщенко Т.Д.)
інформацію про працевлаштування випускників денної форми навчання
згідно з додатками 1, 2.
5. Науково-методичному центру аграрної освіти щорічно до
1 жовтня надавати Міністерству аграрної політики України
узагальнену інформацію аграрних вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації щодо працевлаштування випускників денної
форми навчання.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельничука М.Д.
В.о. Міністра С.І.Мельник

Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
27.07.2010 N 445

ІНФОРМАЦІЯ
про працевлаштування випускників денної форми
навчання, які навчались за цільовим направленням
згідно з встановленою квотою
___________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

-------------------------------------------------------------------- | N |Спеціальність| Випуск- |Одержали| У тому числі |Направлено| |з/п| |ники, які|направ- | працевлаштовано |на самос- | | | |навчались| лення | (осіб) | тійне | |---+-------------+---------+--------+------------------+----------| | | шифр |назва| за | (осіб) | відпо- | не за |працевлаш-| | | | |цільовим | |відно до |цільовим| тування | | | | | направ- | |цільового|направ- | (осіб) | | | | | ленням | | нап- | ленням | | | | | | (осіб) | |равлен-ня| | | |------------------------------------------------------------------| | Спеціалісти | |------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |---+-------+-----+---------+--------+---------+--------+----------| | х |Всього:| | | | | | | |------------------------------------------------------------------| | Магістри | |------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |---+-------+-----+---------+--------+---------+--------+----------| | х |Всього:| | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Керівник вищого навчального закладу _______________________
(підпис)
Прізвище виконавця, тел. ___________ _______________________
(підпис)

Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
27.07.2010 N 445

ІНФОРМАЦІЯ
про працевлаштування випускників денної
форми навчання у ______ році
______________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

------------------------------------------------------------------ | N | Спеціальність |Випущено | У тому числі тих, хто навчався | |з/п | | всього | за державним замовленням | |----+---------------+---------+---------------------------------| | | шифр |назва | (осіб) |всього | з них: | |----+--------+------+---------+-------+-------------------------| | | | | |(осіб) |працевлаш- |надано право | | | | | | | товано |на самостійне| | | | | | | (осіб) | працевлаш- | | | | | | | | тування | | | | | | | | (осіб) | |----+--------+------+---------+-------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------------------------------| | Спеціалісти | |----------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |----+--------+------+---------+-------+-----------+-------------| | х |Всього: | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Магістри | |----------------------------------------------------------------| | х |Всього: | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник вищого навчального закладу _______________________
(підпис)
Прізвище виконавця, тел. ___________ _______________________
(підпис)вверх