Документ v0413500-16, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.12.2017, основание - v0140500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.12.2016  № 413

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 140 від 21.12.2017}

Про затвердження Змін до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

Відповідно до статей 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 13, 17 та 20 Закону України "Про депозитарну систему України" та з метою вдосконалення порядку обслуговування депозитарієм операцій за договорами щодо цінних паперів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 року № 387, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1727/24259 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А.В.) довести зміст цієї постанови до відома емітентів та депозитарних установ - клієнтів депозитарію для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Т.З. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління
Національного банку України
22.12.2016 № 413

ЗМІНИ
до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

1. Пункт 3 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

"Депозитарій має право відкрити операційний день у святковий або вихідний день".

2. Абзац перший підпункту 3 пункту 1 розділу VIII викласти в такій редакції:

"3) із застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, спадкування, обміну, про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо операції з переведення ЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншої депозитарної установи) та кредитування під заставу ЦП (щодо операції із заміни застави), а також за іншими договорами, передбаченими законодавством України, без дотримання принципу "поставка ЦП проти оплати" за схемою, наведеною в додатку 23 до цього Положення, та відповідно до переліку депозитарних проводок за операціями з ЦП, визначених пунктами 12 - 20 та 25 додатка 2 до цього Положення".

3. Доповнити додаток 2 після пункту 19 новим пунктом такого змісту:

20. Операції за іншими договорами щодо ЦП, що виконуються без дотримання принципу "поставка ЦП проти оплати":

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

228010
428110
428210
428310
428410

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

122000

210000

балансові рахунки клієнтів-отримувачів

322000

410100
410200
410300
410200


".

У зв'язку з цим пункти 20 - 26 уважати відповідно пунктами 21 - 27.

4. У тексті Положення посилання на пункти 20 - 26 додатка 2 уважати відповідно посиланнями на пункти 21 - 27 додатка 2.

Начальник Управління
депозитарної діяльності
Національного банку УкраїниА.В. Супрун

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку України


О.Є. Чурійвверх