Документ v0380832-15, текущая редакция — Редакция от 05.02.2016, основание - v0018832-16

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2015  № 380

Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 5 від 15.01.2016
№ 18 від 05.02.2016}

Відповідно до пунктів 9, 14 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення у 2016 році державних статистичних спостережень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік, що додається.

2. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

І.М. ЖукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
31.12.2015  № 380

ЗАГАЛЬНИЙ ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЛІК)
форм державних статистичних спостережень на 2016 рік

Передмова

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік (далі - Табель) розроблений з метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо державних статистичних спостережень, які проводитимуться Держстатом у 2016 році, крім форм фінансової звітності.

Табель містить перелік форм державних статистичних спостережень: форм звітності, анкет, інших статистичних формулярів, необхідних для проведення державних статистичних спостережень (далі - форми).

Форми звітності державних органів (крім органів державної статистики) та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, до Табеля не включені.

Перелік форм структурований відповідно до Довідника розділів статистики, затвердженого наказом Держстату України від 16.04.2014 № 98. По кожній формі, відповідно до наказів про їх затвердження, наводиться її найменування, індекс і періодичність, зазначається, хто подає та встановлюються строки подання.

З електронною версією Табеля можна ознайомитись на веб-сторінці Державної служби статистики України за адресою: www.ukrstat.gov.ua.

Демографічна та соціальна статистика

Ринок праці

Зайнятість та безробіття | Оплата праці та соціально-трудові відносини

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

Зайнятість та безробіття

1.

Анкета вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності (30.08.2013 № 263)

1-ЕАН

місячна

Фахівці з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

2.

Анкета домашнього господарства (30.08.2013 № 263)

2-ЕАН

місячна

Фахівці з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

Оплата праці та соціально-трудові відносини

3.

Звіт із праці (21.07.2015 № 172 (зі змінами))

1-ПВ

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

4.

Звіт із праці (21.07.2015 № 172 (зі змінами))

1-ПВ

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

5.

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (12.06.2015 № 149 (зі змінами))

1-ПВ (умови праці)

один раз на два роки

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 28 лютого

6.

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (13.01.2016 № 3)

9-ДС

річна

Установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування"

не пізніше 7 лютого

Освіта

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року (30.11.2012 № 500 (зі змінами))

2-3 нк

один раз на рік

Вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації

не пізніше 5 жовтня

2.

Звіт про кількість дітей шкільного віку (06.08.2010 № 317 (зі змінами))

77-РВК

один раз на рік

Відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів

не пізніше 30 вересня

3.

Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 20__ рік (17.12.2015 № 359)

85-к

річна

Юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері дошкільної освіти

не пізніше 28 лютого

4.

Звіт про роботу аспірантури та докторантури (01.07.2014 № 204 (зі змінами))

1-НК

річна

Вищі навчальні заклади, наукові установи, які мають аспірантуру або докторантуру

не пізніше 20 січня

Охорона здоров'я

№ п/п

Найменування форми і наказ щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році (18.08.2014 № 242 (зі змінами))

7-тнв

річна

Юридичні особи

не пізніше 28 лютого

Доходи та умови життя

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Контрольна картка складу домогосподарства (07.07.2009 № 238)

1-УЖД

квартальна

Фахівці з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

2.

Запитальник основного інтерв'ю (07.07.2009 № 238)

2-УЖД

один раз на рік

Фахівці з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

3.

Щоденник поточних витрат домогосподарства (07.07.2009 № 238)

3-УЖД

два рази на квартал

Фахівці з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

4.

Квартальний запитальник про витрати і доходи домогосподарства (20.09.2012 № 388)

5-УЖД

квартальна

Фахівці з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

5.

Будівництво та ремонт (05.06.2008 № 179)

Анкета № 1

квартальна

Фахівці з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

6.

Стан здоров'я членів домогосподарства. Наявність товарів тривалого користування (10.06.2015 № 145)

Анкета № 2

один раз на 2 роки

Фахівці з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

7.

Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ домогосподарств до Інтернету (10.07.2013 № 203)

Анкета № 3

один раз на рік

Фахівці з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

Соціальний захист

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (30.10.2014 № 320 (зі змінами))

1-субсидії (ЖКГ)

місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

2.

Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (30.10.2014 № 321 (зі змінами))

1-субсидії (паливо)

місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

Населені пункти та житло

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Житловий фонд станом на 1 січня 20__ року (12.12.2014 № 389 (зі змінами))

1-житлофонд

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості

не пізніше 28 лютого

2.

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії (17.10.2013 № 314 (зі змінами))

1-заборгованість (ЖКГ)

місячна

Юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги

не пізніше 15 числа після звітного періоду

Правосуддя та злочинність

№ п/п

Найменування форми і наказ щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності (10.11.2015 № 322 (зі змінами))

1-АП

річна

Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

не пізніше 20 січня

Культура

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Звіт про діяльність музею за 20__ рік (23.10.2013 № 317 (зі змінами))

8-нк

річна

Музеї (юридичні особи)

до 9 лютого

2.

Звіт про діяльність театру за 20__ рік (23.10.2013 № 318 (зі змінами))

9-нк

річна

Театри (юридичні особи)

до 9 лютого

3.

Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік (23.10.2013 № 319 (зі змінами))

12-нк

річна

Концертні організації, професійні творчі колективи (юридичні особи)

до 9 лютого

Політична та інша суспільна діяльність

№ п/п

Найменування форми і наказ щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Звіт про діяльність громадської організації (27.07.2015 № 179 (зі змінами))

1-громадська організація

річна

Керівний орган громадської організації зі статусом юридичної особи, легалізованої відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання"

не пізніше 10 березня

Економічна статистика

Макроекономічна статистика

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Анкета для промислового підприємства (29.10.2014 № 319 (зі змінами))

2К-П

квартальна

Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

2.

Анкета для промислового підприємства (інвестиції) (29.10.2014 № 319 (зі змінами))

2К-П інв

два рази на рік

Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 10 квітня, 10 жовтня

3.

Анкета для будівельного підприємства (29.10.2014 № 319 (зі змінами))

2К-Б

квартальна

Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

4.

Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (29.10.2014 № 319 (зі змінами))

2К-Т

квартальна

Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

5.

Анкета для підприємства сфери послуг (29.10.2014 № 319 (зі змінами))

2К-СП

квартальна

Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

6.

Анкета для сільськогосподарського підприємства (29.10.2014 № 319 (зі змінами))

2К-С

квартальна

Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

Економічна діяльність

Діяльність підприємств | Послуги | Внутрішня торгівля | Капітальні інвестиції | Основні засоби | Сільське, лісове та рибне господарство | Енергетика | Промисловість | Будівництво | Транспорт | Туризм

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

Діяльність підприємств

1.

Структурне обстеження підприємства (29.09.2014 № 273 (зі змінами))

1-підприємництво

річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 28 лютого

2.

Структурне обстеження підприємства (29.09.2014 № 273 (зі змінами))

1-підприємництво (коротка)

річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 28 лютого

3.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (07.07.2012 № 286 (зі змінами))

1-Б

річна, квартальна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

річна - не пізніше 9 лютого, квартальна - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом

4.

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (01.08.2012 № 320 (зі змінами))

2-Б

річна

Юридичні особи (акціонерні товариства - емітенти цінних паперів)

річна - не пізніше 28 лютого

Послуги

5.

Звіт про обсяги реалізованих послуг (19.11.2014 № 350 (зі змінами))

1-послуги

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом

Внутрішня торгівля

6.

Звіт про товарооборот торгової мережі (11.12.2015 № 355)

1-торг

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітним періодом

7.

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (11.12.2015 № 351)

1-торг (нафтопродукти)

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС
Фізичні особи - підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

8.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (11.12.2015 № 355)

3-торг

квартальна, річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

квартальна - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; річна - не пізніше 28 лютого

9.

Звіт про наявність торгової мережі (19.11.2014 № 349 (зі змінами))

7-торг

річна

Юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

не пізніше 28 лютого

10.

Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (25.11.2014 № 365 (зі змінами))

12-торг

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають ринки
Фізичні особи - підприємці, які мають ринки

не пізніше 20 січня не пізніше 20 січня

11.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (21.11.2014 № 356 (зі змінами))

1-опт

квартальна, річна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

квартальна - не пізніше 25 числа, наступного за звітним періодом; річна - не пізніше 28 лютого

12.

Звіт про обсяг оптового товарообороту (21.11.2014 № 356 (зі змінами))

1-опт

місячна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

Капітальні інвестиції

13.

Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (05.08.2014 № 225 (зі змінами))

2-інвестиції

річна

Юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

не пізніше 28 лютого

14.

Капітальні інвестиції (05.08.2014 № 225 (зі змінами))

2-інвестиції

квартальна

Юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Основні засоби

15.

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (24.10.2013 № 321 (зі змінами))

11-ОЗ

річна

Юридичні особи - підприємства - зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

не пізніше 28 лютого після звітного року

Сільське, лісове та рибне господарство

16.

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року (02.07.2014 № 206 (зі змінами))

4-сг

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня

17.

Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (25.09.2015 № 219 (зі змінами))

37-сг

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

до 2-го числа місяця, наступного після звітного періоду (у липні - листопаді)

18.

Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року (14.06.2013 № 181 (зі змінами))

9-б-сг

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

до 2 грудня

19.

Стан тваринництва на "__" _______ 20__ року (14.06.2013 № 181 (зі змінами)

24-сг

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

до 2 числа після звітного періоду

20.

Стан тваринництва за 20__ рік (14.06.2013 № 181 (зі змінами))

24

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

до 20 січня

21.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (25.09.2015 № 219 (зі змінами))

29-сг

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 2 грудня

22.

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (27.11.2015 № 346)

50-сг

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 28 лютого

23.

Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства (27.11.2015 № 346)

6-сільрада

річна

Сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти

до 20 січня

24.

Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році (02.07.2014 № 206 (зі змінами))

10-мех

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 28 лютого

25.

Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві (27.11.2015 № 346)

2-ферм

річна

Фермерські господарства, малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

до 28 лютого

26.

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (25.09.2015 № 219 (зі змінами))

11-заг

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м'яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

27.

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (25.09.2015 № 219 (зі змінами))

13-заг

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

28.

Звіт про перероблення винограду на виноматеріали (25.09.2015 № 219 (зі змінами))

1-виноград

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення винограду на виноматеріали, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 4 грудня

29.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (27.11.2015 № 346)

21-заг

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

30.

Реалізація сільськогосподарської продукції (27.11.2015 № 346)

21-заг

річна

Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 20 січня

31.

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (25.09.2015 № 219 (зі змінами))

1-зерно

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

32.

Запитальник базового інтерв'ю (25.09.2015 № 219)

01-СГН

один раз на рік

Фахівець з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

33.

Запитальник щомісячного інтерв'ю (25.09.2015 № 219)

02-СГН

місячна

Фахівець з інтерв'ювання

у термін, установлений територіальним органом Держстату

34.

Звіт про добування водних біоресурсів (25.09.2015 № 219 (зі змінами))

1-риба

річна

Юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 20 січня

35.

Звіт про добування водних біоресурсів (25.09.2015 № 219 (зі змінами))

1-риба

квартальна

Юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

36.

Лісогосподарська діяльність за 20__ рік (19.08.2014 № 243 (зі змінами))

3-лг

річна

Юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 28 лютого

37.

Ведення мисливського господарства за 20__ рік (19.08.2014 № 243 (зі змінами))

2-тп (мисливство)

річна

Юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 28 лютого

Енергетика

38.

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (05.09.2011 № 222 (зі змінами))

4-мтп

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

не пізніше 2-го числа після звітного місяця

39.

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (05.09.2013 № 268 (зі змінами))

4-мтп

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

не пізніше 28 лютого

40.

Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії (05.09.2013 № 268 (зі змінами))

11-мтп

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2 т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище

не пізніше 28 лютого

41.

Звіт про витрати палива, теплоенергії (05.09.2013 № 268 (зі змінами))

11-ер

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т умовного палива, або теплоенергії менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт та які не витрачають паливо й енергію на виробництво продукції, а використовують енергію на опалення та освітлення

не пізніше 28 лютого

42.

Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт (05.09.2013 № 268 (зі змінами))

11-мтп (паливо)

річна

Разом із звітом за ф. № 11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності

не пізніше 28 лютого

43.

Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів (05.09.2013 № 268 (зі змінами))

11-мтп (вер)

річна

Разом зі звітом за формою № 11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності

не пізніше 28 лютого

Промисловість

44.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (09.07.2015 № 162 (зі змінами))

1П-НПП

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності та/або мають електростанції (електрогенераторні установки) потужністю менше 500 кВт

не пізніше 28 лютого

45.

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (05.08.2014 № 222 (зі змінами))

1-П

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
Фізичні особи - підприємці, які займаються промисловими видами діяльності

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

46.

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар'єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами (25.06.2014 № 200 (зі змінами))

1-ПЕ

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним

47.

Звіт про роботу електростанції (09.10.2012 № 413 (зі змінами))

6-тп (ес)

річна

Юридичні особи, які мають електростанції потужністю 500 кВт і більше

не пізніше 20 січня

48.

Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (11.07.2014 № 211 (зі змінами))

1-ПО

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

Будівництво

49.

Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт (05.08.2014 № 225 (зі змінами))

2-буд

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб - замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об'єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи - підприємці

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

50.

Звіт про виконання будівельних робіт (05.08.2014 № 225 (зі змінами))

1-кб

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики

не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним

Транспорт

51.

Звіт про роботу міського електротранспорту (05.05.2015 № 111 (зі змінами))

2-етр

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

52.

Звіт про роботу автотранспорту (01.10.2014 № 278 (зі змінами))

2-тр

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

не пізніше 28 лютого

53.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (07.11.2014 № 326 (зі змінами))

51-авто

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

54.

Обстеження фізичної особи - підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (01.10.2014 № 277 (зі змінами))

51-пас

два рази на рік

Фізичні особи - підприємці, які здійснюють пасажирські автоперевезення на маршруті згідно з угодами, укладеними з органами місцевої влади усіх рівнів

у термін, установлений територіальним органом Держстату

55.

Обстеження фізичної особи - підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі (01.10.2014 № 277 (зі змінами))

51-вант

два рази на рік

Фізичні особи - підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом

у термін, установлений територіальним органом Держстату

56.

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (07.11.2014 № 327 (зі змінами))

31-авто

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

57.

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (01.10.2014 № 275 (зі змінами))

31-вод

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

58.

Звіт про роботу підприємства водного транспорту (01.10.2014 № 275 (зі змінами))

51-вод

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

59.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (15.05.2015 № 119 (зі змінами))

51-ца

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

60.

Звіт про транспортування вантажів трубопроводами (05.05.2015 № 112))

12-труб

місячна

Юридичні особи, які здійснюють діяльність із транспортування вантажів магістральними трубопроводами

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

Туризм

61.

Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року (18.12.2015 № 360)

1-ОТ

один раз на рік

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

після завершення роботи закладу, не пізніше 1 вересня

62.

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік (20.11.2015 № 338)

1-КЗР

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщування
Фізичні особи - підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування

не пізніше 28 лютого, сезонні - не пізніше ніж через 5 днів після закінчення сезону не пізніше 28 лютого, сезонні - не пізніше ніж через 5 днів після закінчення сезону

63.

Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік (30.11.2012 № 498 (зі змінами))

1-туризм

річна

Юридичні особи - суб'єкти туристичної діяльності
Фізичні особи - підприємці - суб'єкти туристичної діяльності

не пізніше 28 лютого

Державні фінанси, податки та публічний сектор

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (16.07.2015 № 168 (зі змінами))

1-ПО (поставки)

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення

не пізніше 10 числа після звітного періоду

2.

Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (01.08.2013 № 236 (зі змінами))

1-ПО (зведена)

місячна

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення

не пізніше 15 числа після звітного періоду

3.

Звіт про виконання державного замовлення (02.12.2014 № 377)

1-держзамовлення

квартальна

Юридичні особи: міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники

не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом

4.

Звіт про здійснення державних закупівель (12.11.2014 № 334)

1-торги

квартальна

Юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності":
Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів-1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств (господарських товариств));

не пізніше 16 числа місяця, наступного за звітним періодом

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів-1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави)

не пізніше 16 числа місяця, наступного за звітним періодом

__________
-1 Згідно з Законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік.

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Зовнішня торгівля товарами | Зовнішня торгівля послугами | Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

Зовнішня торгівля товарами

1.

Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (24.09.2013 № 287 (зі змінами))

5-ЗЕЗ

місячна

Юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування

не пізніше 10-го числа після звітного періоду

2.

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (05.09.2012 № 375 (зі змінами))

14-ЗЕЗ

квартальна

Юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами

не пізніше 15-го числа після звітного періоду

3.

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (11.07.2014 № 211 (зі змінами))

1-ЕІО

місячна

Юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

Зовнішня торгівля послугами

4.

Звіт про експорт (імпорт) послуг (02.12.2013 № 367 (зі змінами))

9-ЗЕЗ

квартальна

Юридичні особи - резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів-1;
зовнішньоторговельні об'єднання фірми, акціонерні товариства, що діють на території всієї України, та головні офіси яких розташовані в м. Києві місцеві органи виконавчої влади - розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня-1

на 10 день після звітного періоду

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

5.

Звіт про прямі іноземні інвестиції (13.10.2014 № 297 (зі змінами))

10-зез

квартальна

Юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні

не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом

6.

Звіт про прямі інвестиції за кордон (13.10.2014 № 297 (зі змінами))

13-зез

квартальна

Юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон

не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом

7.

Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (13.10.2014 № 297 (зі змінами))

11-зез (ВПІ)

річна

Юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов'язання/вимоги перед/до пов'язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном, та/або інформацію щодо взаємозв'язків прямих інвесторів

не пізніше 28 лютого

8.

Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (13.10.2014 № 297 (зі змінами))

12-зез (ВПІ)

річна

Юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон, а також мають вимоги/зобов'язання до/перед підприємств(ами) в рамках відносин прямого інвестування

не пізніше 28 лютого

__________
-1 Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

Ціни

Споживчі ціни | Ціни виробників

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

Споживчі ціни

1.

Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари (04.07.2014 № 207)

1-ТІ

місячна

Органи державної статистики міських поселень, у яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін

26 числа звітного місяця, 30 числа звітного місяця

2.

Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги (04.07.2014 № 207)

1-ПІ

місячна

Органи державної статистики міських поселень, у яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін (тарифів)

26 числа звітного місяця, 30 числа звітного місяця

Ціни виробників

3.

Звіт про ціни виробників промислової продукції (04.07.2014 № 207 (зі змінами))

1-ціни (пром)

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики

не пізніше 22 числа звітного місяця

4.

Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві (04.07.2014 № 207 (зі змінами))

1-ціни (буд)

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначені за переліком органів державної статистики

не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним

5.

Звіт про тарифи на послуги мобільного (стільникового) зв'язку для підприємств, установ, організацій (21.11.2012 № 477)

1-тариф (мобіл)

місячна

Оператори мобільного зв'язку

1-го числа після звітного періоду

6.

Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами (04.07.2014 № 207)

1-тариф (труб)

квартальна, річна

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта"

I - III квартали - не пізніше ніж на 35-й день після звітного періоду, IV квартал - не пізніше ніж на 60-й день після звітного періоду Розділ 2: не пізніше ніж на 90-й день після звітного періоду

7.

Звіт про ціни на ринку житла (04.07.2014 № 207 (зі змінами))

1-ціни (житло)

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи - агентства нерухомості

не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним періодом

Наука, технології та інновації

Наука | Технології та інновації

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

Наука

1.

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт (20.11.2014 № 352 (зі змінами))

1-наука

піврічна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконували наукові та науково-технічні роботи

не пізніше 25 липня

2.

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт (20.11.2012 № 471 (зі змінами))

3-наука

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи

до 28 лютого

3.

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення (11.07.2014 № 211 (зі змінами))

1-НО (наука/оборона)

квартальна

Юридичні особи, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

4.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (11.07.2014 № 211 (зі змінами))

5-НО (наука/оборона)

квартальна

Юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

5.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи (01.08.2013 № 236)

5-НО-наука/оборона (зведена)

квартальна

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення

не пізніше 15 числа після звітного періоду

Технології та інновації

6.

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (10.11.2015 № 319 (зі змінами)

1-інновація

річна

Юридичні особи, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 28 лютого

Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

Навколишнє середовище

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Звіт про охорону атмосферного повітря (27.11.2015 № 345)

2-ТП (повітря)

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають стаціонарні джерела викидів, за переліком, визначеним Держстатом

не пізніше 20 січня

2.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік (30.09.2015 № 259 (зі змінами))

1-екологічні витрати

річна

Юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 28 лютого

3.

Утворення та поводження з відходами за 20__ рік (19.08.2014 № 243 (зі змінами))

1-відходи

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з утворенням, поводженням з відходами I-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 28 лютого

Інформаційне суспільство

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

1.

Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (16.10.2015 № 297 (зі змінами))

14-зв'язок

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб - оператори/провайдери поштового зв'язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу

не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

2.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (19.11.2014 № 351 (зі змінами))

1-ІКТ

річна

Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 28 лютого

{Загальний табель із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики № 5 від 15.01.2016, № 18 від 05.02.2016}

В.о. директора департаменту
планування та координації
статистичної діяльностіН.П. Павленко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вверх