Документ v0375609-05, текущая редакция — Редакция от 22.12.2008, основание - v0487609-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
26.12.2005 N 375

Про затвердження національних класифікаторів,
зміни до державного класифікатора та скасування
чинності державних класифікаторів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 124 ( v0124609-06 ) від 21.04.2006
N 144 ( v0144609-07 ) від 05.07.2007
N 386 ( v0386609-07 ) від 24.12.2007
N 487 ( v0487609-08 ) від 22.12.2008 }

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від
17 травня 2001 року N 2408-III ( 2408-14 ) та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року N 326
( 326-93-п ) "Про Концепцію побудови національної статистики
України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку
і статистики" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити національні класифікатори України з наданням
чинності з 1 квітня 2006 року:
ДК 003:2005 Класифікатор професій ( vb375609-05,
- На заміну ДК 003:95 vc375609-05 )
ДК 009:2005 Класифікація видів економічної діяльності
- На заміну ДК 009:96 ( va375202-05 )
2. Затвердити зміну до державного класифікатора України з
1 лютого 2006 року:
Зміна N 1
ДК 001:2004 Класифікація форм власності ( vd375609-05 )
3. Скасувати чинність державних класифікаторів України з
1 квітня 2006 року:
ДК 003:1995 Класифікатор професій
( v0257217-95, va257217-95, vb257217-95 )
( v257u217-95, v257a217-95, v257b217-95 )
ДК 009:1996 Класифікація видів економічної діяльності
( v0441217-96 )
Для визначення тарифів страхових внесків до Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань ДК 009:1996 ( v0441217-96 ) є чинним до 31 грудня 2009
року. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 124 ( v0124609-06 ) від 21.04.2006, із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 144 ( v0144609-07 )
від 05.07.2007, N 386 ( v0386609-07 ) від 24.12.2007, N 487
( v0487609-08 ) від 22.12.2008 }
4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Філіпчук Г.Г.) забезпечити опублікування інформації щодо
затверджених національних класифікаторів, скасування чинності
державних класифікаторів та Зміну N 1 до державного класифікатора
ДК 001:2004 в черговому випуску щомісячного інформаційного
покажчика "Стандарти".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Саєвича І.Б.
Голова М.Негричвверх