Про затвердження поправки до класифікатора ДК 002:2004
Держспоживстандарт України; Приказ, Поправки от 25.09.2009342
Документ v0342609-09, текущая редакция — Принятие от 25.09.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
25.09.2009 N 342

Про затвердження поправки до класифікатора
ДК 002:2004

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання Закону України "Про внесення зміни до Закону
України "Про кооперацію" ( 1448-17 ), і постанови Кабінету
Міністрів України від 05.08.2009 N 844 ( 844-2009-п ) "Деякі
питання реалізації права власності на землю громадянами України у
2009 році" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити поправку до державного класифікатора України з
наданням чинності з моменту оприлюднення, що додається
ДК 002:2004 Класифікація організаційно-правових
( v0097609-04 ) форм господарювання
2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.),
ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л.О.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України та опублікування у черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
25.09.2009 N 342

Поправка до ДК 002:2004
"Класифікація організаційно-правових
форм господарювання"
( v0097609-04 )
1. РОЗРОБЛЕНО: Державний комітет статистики України
2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту
України від 25 вересня 2009 року N 342
Чинна з моменту оприлюднення
на веб-порталі
Держспоживстандарту України
4. КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
На сторінці 11 у рядку 320 "Обслуговуючий кооператив" з
колонки "Попередній код" вилучити коди 182, 183, 184, 185.
ВНЕСТИ
----------------------------------------------------------------------------- |Директива| Код | Назва |Попередній| | | | | код | |---------+---------+--------------------------------------------+----------| | В | 321 |Житлово-будівельний кооператив(**) | 182 | |---------+---------+--------------------------------------------+----------| | В | 322 |Гаражний кооператив(**) | 184, 185 | |---------+---------+--------------------------------------------+----------| | В | 950 |Садівниче товариство(**) | 183 | -----------------------------------------------------------------------------
Після виноски (*) долучити виноску (**) у такій редакції:
--------------- (**) державна реєстрація нових юридичних осіб з такими
організаційно-правовими формами не передбачається.вверх