Документ v0336732-15, текущая редакция — Принятие от 04.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2015  № 336

Про затвердження Порядку погодження передачі частини запасів вугілля з балансового обліку державних вугледобувних підприємств

Відповідно до Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382/2011, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Господарського кодексу України, Кодексу України про надра, Гірничого закону України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" та з метою забезпечення об'єктивності і запровадження єдиного підходу до організації та механізму передачі частини запасів вугілля з балансового обліку державних вугледобувних підприємств НАКАЗУЮ:

1. Запровадити Порядок погодження передачі частини запасів вугілля з балансового обліку державних вугледобувних підприємств, самостійних шахт, структурних підрозділів вугледобувних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює функції з корпоративного управління (додається).

2. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А.І.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мартиненкова І.М.

Міністр

В. ДемчишинЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
04.06.2015  № 336

ПОРЯДОК
погодження передачі частини запасів вугілля з балансового обліку державних вугледобувних підприємств

1. Цей Порядок визначає організацію і механізм погодження передачі частини запасів вугілля з балансового обліку державних вугледобувних підприємств, самостійних шахт, структурних підрозділів вугледобувних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює функції з корпоративного управління (далі - вугледобувні підприємства), зважаючи на об'єктивні обставини, які виникають під час експлуатації вугільного родовища, та обґрунтування підприємства.

2. Керівникам вугледобувних підприємств, у разі необхідності передачі частини запасів вугілля з балансового обліку, перед тим, як порушити перед Державною службою геології та надр України питання про зменшення кількості запасів вугілля, які перебувають на балансовому обліку підприємства, та внесення відповідних змін до спеціального дозволу на користування надрами, наданого вугледобувному підприємству відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615:

2.1. Звернутися до Міністра енергетики та вугільної промисловості з клопотанням про погодження передачі запасів вугілля з балансу вугледобувного підприємства, для чого надавати такі матеріали:

- плани гірничих робіт;

- перспективні програми розвитку гірничих робіт на поточний рік та наступні за роком обігу п'ять років (із зазначенням балансових і промислових запасів вугілля, в т. ч. підготовлених і готових до виїмки, із зазначенням частини запасів, пропонованих для передачі з балансового обліку, зазначити виробничу потужність, запланований видобуток, середньодіючу за рік кількість очисних вибоїв, у т. ч. комплексно-механізованих, навантаження на очисні вибої, план прохідницьких робіт тощо);

- інформацію про основні гірничо-геологічні і виробничо-технічні показники роботи вугледобувного підприємства за три останні роки, що передують року обігу (балансові та промислові запаси вугілля, в т. ч. підготовлені і готові до виїмки, виробнича потужність, видобуток, рівень освоєння виробничої потужності, середньодіюча за рік кількість очисних вибоїв, у т. ч. комплексно-механізованих, навантаження на діючі очисні вибої, виконання плану прохідницьких робіт тощо);

- інші відповідні розрахунки та обґрунтування щодо доцільності передачі частини запасів вугілля з балансового обліку державного вугледобувного підприємства;

- протоколи технічних нарад вугледобувних підприємств щодо розгляду питання передачі частини запасів вугілля з балансового обліку.

2.2. Матеріали вугледобувного підприємства направляються заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості, в межах компетенції якого, відповідно до розподілу обов'язків, перебуває зазначене питання, для підготовки пропозицій про передачу частини запасів вугілля з балансового обліку вугледобувного підприємства для розгляду на засіданні Науково-технічної ради Міненерговугілля України.

2.3. Рішення Науково-технічної ради Міненерговугілля України за розглянутими матеріалами затверджується колегією Міністерства, після чого надається відповідь вугледобувному підприємству.

2.4. Вугледобувне підприємство, у разі отримання позитивної відповіді (погодження) за рішенням НТР Міненерговугілля України щодо передачі частини запасів з балансового обліку, на його підставі звертається до Державної служби геології та надр України з проханням зменшення кількості запасів вугілля, які перебувають на балансовому обліку, та внесення відповідних змін до спеціального дозволу на користування надрами, наданого вугледобувному підприємству відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615.

2.5. Звертатися до Державної служби геології та надр України з проханням зменшення кількості запасів вугілля, які перебувають на балансовому обліку підприємства, без погодження Міненерговугілля відповідно до вимог цього Порядку, забороняється.

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}вверх