Документ v0333555-09, текущая редакция — Принятие от 15.05.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.05.2009 N 333

Про затвердження форм документів,
надання інформації та звіту для здійснення
державної підтримки виробництва продукції
рослинництва на зрошуваних землях у 2009 році

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції
рослинництва на зрошуваних землях, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року N 345
( 345-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: форму заяви, яку подає сільськогосподарське підприємство до
комісії на виплату компенсації вартості електроенергії та/чи
палива, використаних для поливу сільськогосподарських культур за
відповідний період 2009 року; форму журналу приладів обліку відпрацьованого часу (у
мотогодинах) на двигуні внутрішнього згоряння насосної установки
(дощувальної машини); форму журналу обліку сільськогосподарських підприємств, які
подали заяву для виплати компенсації вартості електроенергії; форму журналу обліку сільськогосподарських підприємств, які
подали заяву для виплати компенсації вартості палива; форму реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають
право на компенсацію вартості електроенергії; форму реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають
право на компенсацію вартості палива; форму подання інформації про сільськогосподарські
підприємства, яким виплачено компенсацію вартості електроенергії; форму подання інформації про сільськогосподарські
підприємства, яким виплачено компенсацію вартості палива; форму Річного звіту про виплату сільськогосподарським
підприємствам компенсації вартості електроенергії; форму Річного звіту про виплату сільськогосподарським
підприємствам компенсації вартості палива.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка О.О.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

ЗАЯВА
на виплату компенсації
вартості ______________________________________,
(електроенергії та/чи палива)
використаних для поливу сільськогосподарських
культур за ________________ 2009 року
(місяць)

1. Назва підприємства ___________________________________________
2. Місцезнаходження _____________________________________________
2.1. Адреса _____________________________________________________
2.2. Телефон ___________________ Факс____________________________
3. Класифікаційні ознаки
3.1. Форма власності ____________________________________________
3.2. Види діяльності ____________________________________________
3.3. Ідентифікаційний код _______________________________________
4. Банківські реквізити _________________________________________ _________________________________________________________________
5. Державна реєстрація
5.1. Повна назва органу реєстрації ______________________________
5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _____________________
З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції
рослинництва на зрошуваних землях, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 345,
ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.
Керівник _______________ ___________________________
(підпис) (ПІБ)
Головний бухгалтер _______________ ___________________________
(підпис) (ПІБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

ЖУРНАЛ
приладів обліку відпрацьованого
часу (у мотогодинах) на двигуні
внутрішнього згоряння насосної установки
(дощувальної машини) ______________ за ________ 2009 року
(назва, марка) (місяць)

------------------------------------------------------------------ | Дата | Показання |Відпрацьовано| (Підпис, | | | лічильника | за добу | прізвище) | | |-----------------| |відповідального| | | на | на | | працівника | | |початку | кінець | | | | | доби | доби | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | Всього | | | | | | відпрацьовано | | | | | |за ____________ | | | | | | (місяць) | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
Начальник структурного
підрозділу ____________ _________________________
(підпис) (ПІБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

ЖУРНАЛ
обліку сільськогосподарських підприємств,
які подали заяву для виплати
компенсації вартості електроенергії

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Назва | Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | Рішення комісії | |з/п|подання|підприємства| поливу | використаної | використаної | для виплати |-----------------| | | заяви | |(фізичних|електроенергії |електроенергії | компенсації |Підтрима-|Відмов-| | | | |гектарів)| за | за | вартості | но | лено | | | | | |________ 2009 р.|________ 2009 р.| електроенергії | заяву | | | | | | |(місяць) |(місяць) |без урахування | | | | | | | | (квВт-годин) | (гривень) |сум податку на | | | | | | | | | |додану вартість | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | |________ 2009 р.| | | | | | | | | |(місяць) | | | | | | | | | | (гривень) | | | |---+-------+------------+---------+----------------+----------------+----------------+---------+-------| | | | | | | | | | | |---+-------+------------+---------+----------------+----------------+----------------+---------+-------| | | | | | | | | | | |---+-------+------------+---------+----------------+----------------+----------------+---------+-------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

ЖУРНАЛ
обліку сільськогосподарських підприємств,
які подали заяву для виплати компенсації
вартості палива

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Назва | Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | Рішення комісії | |з/п|подання|підприємства| поливу | використаного | використаного | для виплати |-----------------| | | заяви | |(фізичних| палива | палива | компенсації |Підтрима-|Відмов-| | | | |гектарів)| за | за | вартості | но | лено | | | | | |________ 2009 р.|________ 2009 р.| палива | заяву | | | | | | |(місяць) |(місяць) |без урахування | | | | | | | | (квВт-годин) | (гривень) |сум податку на | | | | | | | | | |додану вартість | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | |________ 2009 р.| | | | | | | | | |(місяць) | | | | | | | | | | (гривень) | | | |---+-------+------------+---------+----------------+----------------+----------------+---------+-------| | | | | | | | | | | |---+-------+------------+---------+----------------+----------------+----------------+---------+-------| | | | | | | | | | | |---+-------+------------+---------+----------------+----------------+----------------+---------+-------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств ____________ району ______________ області, які мають право на компенсацію
вартості електроенергії за ____________ 2009 року
(місяць)

------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | |п/п|підприємства| поливу | використаної | використаної | для | | | |(фізичних|електроенергії|електроенергії| компенсації | | | |гектарів)| (кВт-год) | (гривень) | вартості | | | | | | |електроенергії| | | | | | |без урахування| | | | | | |сум податку на| | | | | | | додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | -------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
промисловості та
агропромислового розвитку
Севастопольської міської,
управління агропромислового
розвитку районної
держадміністрації М.П. _____________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств ____________ району _______________ області, які мають право на компенсацію
вартості палива за ____________ 2009 року
(місяць)

-------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість |Сума коштів| |п/п|підприємства| поливу |використаного|використаного| для | | | |(фізичних| палива | палива | палива | | | |гектарів)| (тонн) | (гривень) | вартості | | | | | | |палива без | | | | | | |урахування | | | | | | |сум податку| | | | | | | на додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | --------------------------------------------------------------------
Начальник управління
промисловості та
агропромислового розвитку
Севастопольської міської,
управління агропромислового
розвитку районної
держадміністрації М.П. ____________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про сільськогосподарські
підприємства _______________ АР Крим
(м. Севастополь, область), яким виплачено
компенсацію вартості електроенергії
за ______________ 2009 року
(місяць)

------------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | |п/п|підприємств| поливу | використаної | використаної | виплаченої | | |(в розрізі |(фізичних|електроенергії|електроенергії| компенсації | | | районів) |гектарів)| (квт-год) | (гривень) | вартості | | | | | | |електроенергії| | | | | | |без урахування| | | | | | |сум податку на| | | | | | | додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | |---+-----------+---------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+---------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---------------+---------+--------------+--------------+--------------| |Всього за | | | | | |звітний місяць | | | | | |---------------+---------+--------------+--------------+--------------| |Всього з | | | | | |початку року | | | | | |(наростаючим | | | | | |підсумком) | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної
політики АР Крим,
(начальник головного
управління обласної,
начальник управління
промисловості та
агропромислового розвитку
Севастопольської міської
держадміністрації) М.П. ____________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про сільськогосподарські
підприємства _________________АР Крим
(м. Севастополь, область), яким виплачено
компенсацію вартості палива
за ______________ 2009 року
(місяць)

-------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість |Сума коштів| |п/п|підприємств| поливу |використаного|використаного|виплаченої | | |(в розрізі |(фізичних | палива | палива |компенсації| | | районів) |гектарів) | (тонн) | (гривень) | вартості | | | | | | |палива без | | | | | | |урахування | | | | | | |сум податку| | | | | | | на додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | |---+-----------+----------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---+-----------+----------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---------------+----------+-------------+-------------+-----------| |Всього за | | | | | |звітний місяць | | | | | |---------------+----------+-------------+-------------+-----------| |Всього з | | | | | |початку року | | | | | |(наростаючим | | | | | |підсумком) | | | | | --------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної
політики АР Крим,
(начальник головного
управління обласної,
начальник управління
промисловості та
агропромислового розвитку
Севастопольської міської
держадміністрації) М.П. ____________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

РІЧНИЙ ЗВІТ
про виплату сільськогосподарським
підприємствам ________________ АР Крим
(м. Севастополь, область) компенсації
вартості електроенергії за 2009 рік

------------------------------------------------------------------------ | N |Назва | Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | |п/п|підприємств| поливу | використаної | використаної | виплаченої | | |(в розрізі |(фізичних|електроенергії|електроенергії| компенсації | | |районів) |гектарів)| (Квт-год) | (гривень) | вартості | | | | | | |електроенергії| | | | | | |без урахування| | | | | | |сум податку на| | | | | | | додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | |---+-----------+---------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+---------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+---------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---------------+---------+--------------+--------------+--------------| | Всього за | | | | | | 2009 рік | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної
політики АР Крим,
(начальник головного
управління обласної,
начальник управління
промисловості та
агропромислового розвитку
Севастопольської міської
держадміністрації) М.П. ____________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
15.05.2009 N 333
Форма

РІЧНИЙ ЗВІТ
про виплату сільськогосподарським
підприємствам ________________ АР Крим
(м. Севастополь, область) компенсації
вартості палива за 2009 рік

------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість |Сума коштів| |п/п|підприємств| поливу |використаного|використаного|виплаченої | | |(в розрізі |(фізичних| палива | палива |компенсації| | | районів) |гектарів)| (тонн) | (гривень) | вартості | | | | | | |палива без | | | | | | |урахування | | | | | | |сум податку| | | | | | | на додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | |---+-----------+---------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---+-----------+---------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---+-----------+---------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---------------+---------+-------------+-------------+-----------| | Всього за | | | | | | 2009 рік | | | | | -------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної
політики АР Крим,
(начальник головного
управління обласної,
начальник управління
промисловості та
агропромислового розвитку
Севастопольської міської
держадміністрації) М.П. ____________
(підпис)вверх