Документ v0319729-16, текущая редакция — Принятие от 24.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2016  № 319

Про організаційні заходи, пов'язані із введенням в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи "Інститут освітньої аналітики" "Державна інформаційна система освіти"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 645 від 22.07.2015 року "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них", постанови Кабінету Міністрів України № 309 від 30.03.2011 р. "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту" та з метою забезпечення своєчасного замовлення, виготовлення (друку) і видачі документів про загальну середню освіту державного зразка у 2016 році, НАКАЗУЮ:

1. Органам управління освітою місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування призначити відповідальну особу за роботу з інформаційно-телекомунікаційною системою державної наукової установи "Інститут освітньої аналітики" "Державна інформаційна система освіти" (далі - ІТС "ДІСО"), та зареєструвати цю особу в ІТС "ДІСО" до 05 квітня 2016 року.

2. Органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій з використанням ІТС "ДІСО" (веб-сайт diso.gov.ua) до 10 квітня 2016 року:

перевірити достовірність та повноту переліку місцевих органів управління освітою (міських, районних (районних у містах) та органів управління освітою об'єднаних територіальних громад відповідної адміністративно-територіальної одиниці, внести зміни до відповідного переліку або доповнити його у разі відсутності інформації;

перевірити достовірність та повноту переліку навчальних закладів, що перебувають у сфері управління, а також приватних та державних загальноосвітніх навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

перевірити достовірність та повноту наступної інформації про навчальні заклади з відповідного переліку: повного найменування навчального закладу, його тип, форма власності, поштова адреса, телефон, електронна адреса (за наявності), прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу та відповідальної особи за виготовлення документів про освіту;

внести інформацію про кількість випускників 9 та 11 класів та відповідну потребу у бланках документів про загальну середню освіту державного зразка по кожному навчальному закладу з відповідного переліку;

надати державному підприємству "Інфоресурс" та державній науковій установі "Інститут освітньої аналітики" у паперовому вигляді інформацію згідно Додатка № 1 про потребу в бланках документів про загальну середню освіту державного зразка, сформовану в ІТС "ДІСО", завірену керівником та скріплену печаткою, а також копію розпорядчого документа про призначення відповідальної особи за роботу з ІТС "ДІСО".

3. Державному підприємству "Інфоресурс" до 05 квітня 2016 року здійснити передачу (експорт) в ІТС "ДІСО" інформації з реєстру професійно-технічних та вищих навчальних закладів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, а саме щодо: повного найменування навчального закладу, його типу, форми власності, поштової адреси, телефону, електронної адреси (за наявності), прізвища, ім'я, по батькові керівника навчального закладу, кількості учнів (вихованців, слухачів, студентів) відповідних навчальних закладів і потреби у бланках документів про загальну середню освіту державного зразка.

4. Державній науковій установі "Інститут освітньої аналітики" (Денисюк О.Я.) постійно надавати органам управління освітою необхідну методичну допомогу в роботі з ІТС "ДІСО".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

С.М. КвітДодаток № 1
до наказу
Міністерства освіти і науки України
24.03.2016  № 319

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про формування реєстру загальноосвітніх навчальних закладів і підготовку до друку документів про базову та повну загальну середню освіту державного зразка в 2016 р.

Найменування органу управління освітою ________________________________________
Поштова адреса ______________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________________
Відповідальна особа __________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________________
Електронна пошта ____________________________________________________________

Назва відділу (управління) освіти

СВІДОЦТВО про базову загальну середню освіту

Кількість учнів (вихованців) 9-х класів

АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту

Кількість учнів (вихованців) 11-х (12-х) класів

СВІДОЦТВО про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи

Кількість учнів (вихованців) у спеціальній загальноосвітній школі

звичайне

з відзнакою

разом

05.04.2016

05.09.2015

звичайний

срібна медаль

золота медаль

разом

05.04.2016

05.09.2015

05.04.2016

05.09.2015

1

2

3

4

5

Разом

Керівник _________________________ М. П.

Дата ____________вверх