Документ v0309555-08, текущая редакция — Принятие от 17.05.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2008 N 309

Про затвердження форм документів, надання
інформації та звіту для здійснення державної
підтримки виробництва продукції рослинництва
на зрошуваних землях у 2008 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
9 квітня 2008 року N 345 ( 345-2008-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на
зрошуваних землях" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: форму заяви, яку подає сільськогосподарське підприємство до
комісії на виплату компенсації вартості електроенергії та/чи
палива, використаних для поливу сільськогосподарських культур за
відповідний період 2008 року; форму журналу приладів обліку відпрацьованого часу (у
мотогодинах) на двигуні внутрішнього згоряння насосної установки
(дощувальної машини); форму журналу обліку сільськогосподарських підприємств, які
подали заяву для виплати компенсації вартості електроенергії; форму журналу обліку сільськогосподарських підприємств, які
подали заяву для виплати компенсації вартості палива; форму реєстру сільськогосподарських підприємств, яким
передбачено виплату компенсації вартості електроенергії; форму реєстру сільськогосподарських підприємств, яким
передбачено виплату компенсації вартості палива; форму подання інформації про сільськогосподарські
підприємства яким виплачено компенсацію вартості електроенергії; форму подання інформації про сільськогосподарські
підприємства яким виплачено компенсацію вартості палива; форму Річного звіту про виплату сільськогосподарським
підприємствам компенсації вартості електроенергії; форму Річного звіту про виплату сільськогосподарським
підприємствам компенсації вартості палива.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка О.О.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309
Форма

ЗАЯВА
на виплату компенсації вартості
___________________________,
(електроенергії та/чи палива)
використаних для поливу
сільськогосподарських культур
за ____________ 2008 року.
(місяць)

1. Назва підприємства ___________________________________________
2. Місцезнаходження _____________________________________________
2.1. Адреса _____________________________________________________
2.2. Телефон ___________________ Факс ___________________________
Класифікаційні ознаки
Форма власності _________________________________________________
Види діяльності _________________________________________________
Ідентифікаційний код ____________________________________________
Банківські реквізити ____________________________________________
Державна реєстрація _____________________________________________
Повна назва органу реєстрації ___________________________________
Реєстраційний номер та дата реєстрації __________________________
З вимогами Порядку використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки
виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня
2008 р. N 345, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.
Керівник _________________ _________________
(підпис) (ПІБ)
Головний бухгалтер _________________ _________________
(підпис) (ПІБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309
Форма

ЖУРНАЛ
приладів обліку відпрацьованого часу
(у мотогодинах) на двигуні внутрішнього згоряння
насосної установки (дощувальної машини)
________________ за ______________ 2008 року
(назва, марка) (місяць)

------------------------------------------------------------------ | Дата | Показання |Відпрацьовано| (Підпис, | | | лічильника | за добу | прізвище) | | |-----------------| |відповідального| | | на | на | | працівника | | |початку | кінець | | | | | доби | доби | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | | | | | | |----------------+--------+--------+-------------+---------------| | Всього | | | | | |відпрацьовано за| | | | | |_______________ | | | | | | (місяць) | | | | | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309
Форма

ЖУРНАЛ
обліку сільськогосподарських підприємств,
які подали заяву для виплати
компенсації вартості електроенергії

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Назва |Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | Рішення комісії | |з/п|подання|підприємства|поливу| використаної | використаної | для виплати | | | | заяви | |(фіз. |електроенергії|електроенергії| компенсації | | | | | | га) | (квВт-годин) | (гривень) | вартості | | | | | | | за |за __________ |електроенергії|---------------------| | | | | |_____________ |місяць 2008 р.|без урахування|Підтримано|Відмовлено| | | | | |місяць 2008 р.| |сум податку на| заяву | | | | | | | | | додану | | | | | | | | | | вартість | | | | | | | | | | (гривень) | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | __________ | | | | | | | | | |місяць 2008 р.| | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309
Форма

ЖУРНАЛ
обліку сільськогосподарських підприємств,
які подали заяву для виплати
компенсації вартості палива

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Назва |Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | Рішення комісії | |з/п|подання|підприємства|поливу|використаного |використаного | для виплати | | | | заяви | |(фіз. | палива | палива | компенсації | | | | | | га) | (тонн) за | (гривень) | вартості | | | | | | |______________|за ___________| палива без |---------------------| | | | | |місяць 2008 р.|місяць 2008 р.| урахування |Підтримано|Відмовлено| | | | | | | | сум податку | заяву | | | | | | | | | на додану | | | | | | | | | | вартість | | | | | | | | | | (гривень) за | | | | | | | | | | __________ | | | | | | | | | |місяць 2008 р.| | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309
Форма

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств
_____________ району _________________області,
яким передбачено виплату компенсації
вартості електроенергії за ____________ 2008 року
(місяць)

---------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | |п/п|підприємства|поливу| використаної | використаної | для | | | |(фіз. |електроенергії|електроенергії| компенсації | | | | га) | (кВт-год) | (гривень) | вартості | | | | | | |електроенергії| | | | | | |без урахування| | | | | | |сум податку на| | | | | | | додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | ----------------------------------------------------------------------
Начальник управління
промисловості
та агропромислового
розвитку Севастопольської
міської, управління
агропромислового розвитку
районної держадміністрацій М.П. (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309
Форма

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств
__________ району _________ області,
яким передбачено виплату компенсації
вартості палива за ____________ 2008 року
(місяць)

-------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість |Сума коштів| |п/п|підприємства| поливу |використаного|використаного| для | | | |(фіз. га)| палива | палива |компенсації| | | | | (тонн) | (гривень) | вартості | | | | | | |палива без | | | | | | |урахування | | | | | | |сум податку| | | | | | | на додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | --------------------------------------------------------------------
Начальник управління
промисловості
та агропромислового
розвитку Севастопольської
міської, управління
агропромислового розвитку
районної держадміністрацій М.П. (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309
Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про сільськогосподарські підприємства
_______ АР Крим (м. Севастополь, область),
яким виплачено компенсацію вартості
електроенергії за ______________ 2008 року
(місяць)

----------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | |п/п|підприємств| поливу | використаної | використаної | виплаченої | | |(в розрізі |(фіз.га)|електроенергії|електроенергії| компенсації | | | районів) | | ( квт-год) | (гривень) | вартості | | | | | | |електроенергії| | | | | | |без урахування| | | | | | |сум податку на| | | | | | | додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | |---+-----------+--------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+--------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---------------+--------+--------------+--------------+--------------| | Всього за | | | | | |звітний місяць | | | | | |---------------+--------+--------------+--------------+--------------| | Всього з | | | | | | початку року | | | | | | (наростаючим | | | | | | підсумком) | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної
політики АР Крим,
(начальник головного
управління обласної,
начальник управління
промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міської
держадміністрацій) М.П. _______________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309
Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про сільськогосподарські підприємства
__________ АР Крим (м. Севастополь, область),
яким виплачено компенсацію вартості палива
за ______________ 2008 року
(місяць)

-------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість |Сума коштів| |п/п|підприємств| поливу |використаного|використаного|виплаченої | | |(в розрізі | (фіз.га) | палива | палива |компенсації| | | районів) | | (тонн) | (гривень) | вартості | | | | | | |палива без | | | | | | |урахування | | | | | | |сум податку| | | | | | | на додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | |---+-----------+----------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---+-----------+----------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---------------+----------+-------------+-------------+-----------| |Всього за | | | | | |звітний місяць | | | | | |---------------+----------+-------------+-------------+-----------| |Всього з | | | | | |початку року | | | | | |(наростаючим | | | | | |підсумком) | | | | | --------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної
політики АР Крим,
(начальник головного
управління обласної,
начальник управління
промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міської
держадміністрацій) М.П. _______________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309
Форма

РІЧНИЙ ЗВІТ
про виплату сільськогосподарським
підприємствам _________________ АР Крим
(м. Севастополь, область) компенсації
вартості електроенергії за 2008 рік

---------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість | Сума коштів | |п/п|підприємств|поливу | використаної | використаної | виплаченої | | |(в розрізі | (фіз. |електроенергії|електроенергії| компенсаці | | | районів) | га) | (Квт-год) | (гривень) | вартості | | | | | | |електроенергії| | | | | | | без | | | | | | | урахуванням | | | | | | |сум податку на| | | | | | | додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | |---+-----------+-------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+-------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+-------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+-------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+-------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+-------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+-------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---+-----------+-------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | |---------------+-------+--------------+--------------+--------------| |Всього за | | | | | |2008 рік | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної
політики АР Крим,
(начальник головного
управління обласної,
начальник управління
промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міської
держадміністрацій) М.П. _______________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
17.05.2008 N 309

РІЧНИЙ ЗВІТ
про виплату сільськогосподарським
підприємствам ___________ АР Крим
(м. Севастополь, область) компенсації
вартості палива за 2008 рік

------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Площа | Обсяг | Вартість |Сума коштів| |п/п|підприємств| поливу|використаного|використаного|виплаченої | | |(в розрізі | (га) | палива | палива | компенсац | | | районів) | | (тонн) | (гривень) | вартості | | | | | | |палива без | | | | | | |урахуванням| | | | | | |сум податку| | | | | | | на додану | | | | | | | вартість | | | | | | | (гривень) | |---+-----------+--------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---+-----------+--------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---+-----------+--------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---+-----------+--------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---+-----------+--------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---+-----------+--------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | |---------------+--------+-------------+-------------+-----------| |Всього за | | | | | |2008 рік | | | | | ------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної
політики АР Крим,
(начальник головного
управління обласної,
начальник управління
промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міської
держадміністрацій) М.П. _______________
(підпис)вверх