Документ v0308667-06, действует, текущая редакция — Принятие от 19.09.2006
( Последнее событие — Введение в действие, произошло 01.01.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
19.09.2006 N 308

Про затвердження форми звітності
N 1-ТПВ та Інструкції щодо заповнення форми
звітності N 1-ТПВ "Звіт про поводження
з твердими побутовими відходами"

На виконання Програми поводження з твердими побутовими
відходами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
4 березня 2004 року N 265 ( 265-2004-п ), для забезпечення
моніторингу стану поводження з твердими побутовими відходами та
впровадження звітності з метою формування і реалізації державної
політики у цій сфері Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року:
1.1. Форму звітності N 1-ТПВ "Звіт про поводження з твердими
побутовими відходами", що додається.
1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності, що
додається.
2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А. Стеценко) довести затверджені пунктом 1 цього наказу форму
звітності N 1-ТПВ "Звіт про поводження з твердими побутовими
відходами" та Інструкцію щодо її заповнення до структурних
підрозділів з питань житлово-комунального господарства Ради
міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій та забезпечити щорічне узагальнення даних
цієї звітності.
3. Установити, що форма звітності N 1-ТПВ "Звіт про
поводження з твердими побутовими відходами" та Інструкція,
затверджені пунктом 1 цього наказу, поширюються на юридичних осіб
усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання,
їхні відокремлені підрозділи, фізичних осіб - підприємців, які
здійснюють діяльність у сфері поводження з твердими побутовими
відходами.
4. Структурним підрозділам з питань житлово-комунального
господарства Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити
збирання, розроблення та подання інформації за формою звітності
N 1-ТПВ "Звіт про поводження з твердими побутовими відходами",
затвердженою пунктом 1 цього наказу, до Управління благоустрою та
комунального обслуговування Мінбуду.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М. Семчука.
Віце-прем'єр-міністр України,
Міністр будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України В.В.Рибак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про поводження з твердими побутовими відходами
за 200_ рік

------------------------------------------------- | Подають: | Терміни | Форма N 1-ТПВ | | подання | |-------------------------------------+---------| ЗАТВЕРДЖЕНО |Юридичні особи, відокремлені |20 січня | Наказ |підрозділи юридичних осіб, фізичні | | Мінбуду України |особи - підприємці, що працюють у | | 19.09.2006 N 308 |сфері поводження з твердими | | за погодженням |побутовими відходами (ТПВ), незалежно| | з Держкомстатом |від форм власності та організаційно- | | України |правових форм господарювання: | | від |1) які збирають та перевозять ТПВ; | | 14 листопада 2006 р. |2) які приймають ТПВ для | | |перероблення та/або утилізації; | | Річна |3) які здійснюють захоронення ТПВ | | Поштова |- структурним підрозділам з питань | | |житлово-комунального господарства | | |органів місцевого самоврядування | | |-------------------------------------+---------| |Структурні підрозділи з питань |1 лютого | |житлово-комунального господарства | | |органів місцевого самоврядування | | |- структурним підрозділам з питань | | |житлово-комунального господарства | | |Ради міністрів АР Крим, обласних, | | |Київської та Севастопольської | | |міських державних адміністрацій | | |-------------------------------------+---------| |Структурні підрозділи з питань |10 лютого| |житлово-комунального господарства | | |Ради міністрів АР Крим, обласних, | | |Київської та Севастопольської | | |міських державних адміністрацій | | |- центральному органу виконавчої | | |влади з питань житлово-комунального | | |господарства України | | -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації - складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації - складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організа- |міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економіч-|власності| ційно- | іншого | | | | | ної | (КФВ) | правової | центрального | | | | | діяль- | | форми |органу, якому | | | | | ності | |господарю-|підпорядкована| | | | | (КВЕД) | | вання |організація - | | | | | | | (КОПФГ) | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)* | | |------+---------+---------+---------+----------+--------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+---------+---------+----------+--------------+-------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
---------------- * Тільки для підприємств державного сектору
Розділ 1. Збирання та перевезення твердих побутових відходів
(ТПВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------- | Тверді |Номер| Обсяги | Обсяги | у тому числі на: | | побутові |рядка|збирання | переве- |-------------------------------------------------| |відходи та їх | | | зення - | заготі- |сміттєпе-| ділянки | сміттє- |полігони | | компоненти, | | | всього | вельні | реробні |компосту-| спалю- |(звалища)| |які збираються | | | | пункти |підприєм-| вання | вальні | | | роздільно | | | |вторинної| ства | | заводи | | | | | | | сировини| | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |куб.м| т |куб.м| т |куб.м| т |куб.м| т |куб.м| т |куб.м| т |куб.м| т | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12| 13 | 14| |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Змішані ТПВ | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Великогабаритні| 02 | | | | | | | | | | | | | | | |ТПВ | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Макулатура | 03 | | | | | | | | | | | | | | | |(картон, папір)| | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Полімери | 04 | | | | | | | | | | | | | | | |(плівка, | | | | | | | | | | | | | | | | |пакети, | | | | | | | | | | | | | | | | |ПЕТ пляшки і | | | | | | | | | | | | | | | | |коробки, | | | | | | | | | | | | | | | | |пластмаса тощо)| | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Упаковка Тетра | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |Пак та інша | | | | | | | | | | | | | | | | |(комбінована, | | | | | | | | | | | | | | | | |багатошарова) | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Метали (чорні, | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |кольорові) | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Скло (склотара,| 07 | | | | | | | | | | | | | | | |склобій) | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Текстиль | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |(синтетичний, | | | | | | | | | | | | | | | | |натуральний, | | | | | | | | | | | | | | | | |змішаний) | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Органічні | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |компоненти, | | | | | | | | | | | | | | | | |які здатні до | | | | | | | | | | | | | | | | |біологічного | | | | | | | | | | | | | | | | |розкладання | | | | | | | | | | | | | | | | |(харчові | | | | | | | | | | | | | | | | |відходи, | | | | | | | | | | | | | | | | |відходи | | | | | | | | | | | | | | | | |рослинного | | | | | | | | | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | | | | | | | | |тощо) | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Електричне та | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |електронне | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Небезпечні | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |компоненти | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Інші | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---| |Всього | 13 | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Перероблення та/або утилізація твердих побутових
відходів (ТПВ)
----------------------------------------------------------------------------------------- | Тверді |Номер| Обсяги | Обсяги | Вироблено | Обсяги | у тому числі, який | | побутові |рядка| надход- |відходів | енергії |неперероб-| перевезено на: | |відходи та їх | | ження на| після |-----------|люваного, |----------------------| | компоненти, | | перероб-| сорту- |елект-|теп-|залишку - | сміттє- | полігон | | які | | лення | вання | рич- |ло- | всього | спалюваль-|(звалище) | |перероблюються | | та/або | та | ної, |вої,| | ний | для | | та/або | | утиліза-|відібра- | кВт |ккал| | завод | захоро- | | утилізуються | | цію | них | | | |(установку)| нення | | на об'єктах | | |сировин- | | | | | | | поводження | | | но | | | | | | | з ТПВ | | | цінних | | | | | | | | | | компо- | | | | | | | | | | нентів | | | | | | | | |---------+---------| | |----------+-----------+----------| | | |куб.м| т |куб.м| т | | |куб.м| т |куб.м| т |куб.м| т | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Змішані ТПВ | 01 | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Великогабаритні| 02 | | | | | | | | | | | | | |ТПВ | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Макулатура | 03 | | | | | | | | | | | | | |(картон, | | | | | | | | | | | | | | |папір) | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Полімери | 04 | | | | | | | | | | | | | |(плівка, | | | | | | | | | | | | | | |пакети, | | | | | | | | | | | | | | |ПЕТ пляшки і | | | | | | | | | | | | | | |коробки, | | | | | | | | | | | | | | |пластмаса тощо)| | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Упаковка | 05 | | | | | | | | | | | | | |Тетра Пак та | | | | | | | | | | | | | | |інша | | | | | | | | | | | | | | |(комбінована, | | | | | | | | | | | | | | |багатошарова) | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Метали (чорні, | 06 | | | | | | | | | | | | | |кольорові) | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Скло | 07 | | | | | | | | | | | | | |(склотара, | | | | | | | | | | | | | | |склобій) | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Текстиль | 08 | | | | | | | | | | | | | |(синтетичний, | | | | | | | | | | | | | | |натуральний, | | | | | | | | | | | | | | |змішаний) | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Органічні | 09 | | | | | | | | | | | | | |компоненти, | | | | | | | | | | | | | | |які здатні до | | | | | | | | | | | | | | |біологічного | | | | | | | | | | | | | | |розкладання | | | | | | | | | | | | | | |(харчові | | | | | | | | | | | | | | |відходи, | | | | | | | | | | | | | | |відходи | | | | | | | | | | | | | | |рослинного | | | | | | | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | | | | | | |тощо) | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Електричне та | 10 | | | | | | | | | | | | | |електронне | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Небезпечні | 11 | | | | | | | | | | | | | |компоненти | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Відходи | 12 | | | | | | | | | | | | | |зеленого | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Інші | 13 | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+---+-----+---+------+----+-----+----+-----+-----+-----+----| |Всього | 14 | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) на
полігонах (звалищах)
--------------------------------------------------------------------------- | Тверді побутові |Номер| Обсяги | у тому числі: | | відходи та їх |рядка| захоронення |---------------------------| | компоненти, які | | на полігоні | від початку | за звітний | | захоронюються на | | (звалищі) - | експлуатації| період | | об'єктах | | всього | полігону | | | поводження з ТПВ | | | (звалища) | | | | |-------------+-------------+-------------| | | |куб.м | т |куб.м | т |куб.м | т | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Змішані ТПВ | 01 | | | | | | | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Великогабаритні ТПВ | 02 | | | | | | | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Неперероблюваний залишок | 03 | | | | | | | |(несортований, | | | | | | | | |некомпостований, | | | | | | | | |піролізний, золошлаковий | | | | | | | | |тощо) | | | | | | | | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Відходи зеленого | 04 | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Вуличний змет | 05 | | | | | | | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Будівельні відходи | 06 | | | | | | | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Промислові відходи 3 | 07 | | | | | | | |класу небезпеки | | | | | | | | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Промислові відходи 4 | 08 | | | | | | | |класу небезпеки | | | | | | | | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Інші | 09 | | | | | | | |-------------------------+-----+------+------+------+------+------+------| |Всього | 10 | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Моніторинг поводження з ТПВ
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка| Одиниця | Кількість | | показників | | виміру | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| | А | Б | В | 1 | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Загальна кількість | 01 | одиниць | | |полігонів та звалищ, | | |-----------------| |всього, | | | | |у тому числі: | | | | |- перевантажених | | |-----------------| |- які не відповідають | | | | |нормам екобезпеки | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Закриті полігони та | 02 | одиниць | | |звалища, які не діють | |-----------+-----------------| |- кількість | | га | | |- площа | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Загальна площа | 03 | га | | |полігонів та звалищ, | | |-----------------| |всього, | | | | |у тому числі: | | | | |- перевантажених | | |-----------------| |- які не відповідають | | | | |нормам екобезпеки | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Потреба у нових | 04 | одиниць | | |полігонах | |-----------+-----------------| |- кількість | | га | | |- площа | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Кількість твердих | 05 | млн.куб.м | | |побутових відходів, | | | | |зібраних та | | |-----------------| |перевезених | | | | |підприємствами, | | | | |всього, | | |-----------------| |з них: | | | | |- комунальними | | | | |- з часткою | | |-----------------| |комунальної власності | | | | |- приватними; | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Процент охоплення | 06 | % | | |населення послугами | | | | |зі збирання ТПВ | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Кількість твердих | 07 | млн.куб.м | | |побутових відходів, | | | | |захоронених на | | |-----------------| |полігонах та | | | | |звалищах, всього, | | | | |з них: | | |-----------------| |- комунальних | | | | |- з часткою | | | | |приватної | | |-----------------| |власності | | | | |- приватних | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Кількість | 08 | од./чол. | | |підприємств та | | | | |чисельність працюючих | | |-----------------| |у сфері поводження | | | | |з твердими побутовими | | | | |відходами (ТПВ), | | |-----------------| |всього, | | | | |з них: | | | | |- комунальні | | |-----------------| |- з часткою | | | | |комунальної власності | | | | |- приватні | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Кількість сміттєвозів | 09 | одиниць | | |на підприємствах, | | |-----------------| |всього, | | | | |з них: | | |-----------------| |- комунальних | | | | |- з часткою | | |-----------------| |комунальної власності | | | | |- приватних | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Зношеність | 10 | % | | |спецавтотранспорту | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Паспортизація | 11 | одиниць | | |полігонів і звалищ: | | | | |- потреба | | |-----------------| |- фактично | | | | |паспортизовано у | | | | |звітному періоді | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Загальна кількість | 12 | одиниць | | |полігонів і | | | | |сміттєзвалищ, які | | | | |підлягають | | |-----------------| |рекультивації: | | | | |- потреба | | | | |- фактично | | | | |рекультивовано у | | | | |звітному періоді | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Загальна кількість | 13 | одиниць | | |полігонів і | | | | |сміттєзвалищ, які | | | | |підлягають санації: | | |-----------------| |- потреба | | | | |- фактично сановано у | | | | |звітному періоді | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Несанкціоновані | 14 | одиниць | | |сміттєзвалища | |-----------+-----------------| |- кількість | | га | | |- площа | |-----------+-----------------| |- орієнтовні | | млн.куб.м | | |обсяги ТПВ | |-----------+-----------------| |з них ліквідовані | | одиниць | | |у звітному | |-----------+-----------------| |періоді: | | га | | |- кількість | |-----------+-----------------| |- площа | | млн.куб.м | | |- орієнтовні | | | | |обсяги ТПВ | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Кошти спрямовані | 15 | тис.грн. | | |на розвиток сфери | | |-----------------| |поводження з ТПВ: | | | | |- будівництво | | |-----------------| |нових полігонів | | | | |- реконструкцію | | | | |полігонів | | |-----------------| |- оновлення парку | | | | |спецавтотранспорту | | | | |- оновлення | | |-----------------| |контейнерного парку | | | | |- інші витрати | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Джерела фінансування, | 16 | тис.грн. | | |спрямовані на | | |-----------------| |розвиток сфери | | | | |поводження з ТПВ: | | |-----------------| |- державний бюджет | | | | |- місцевий бюджет | | | | |- кредити | | |-----------------| |- інші джерела | | | | |фінансування | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Дотація з бюджету: | 17 | тис.грн. | | |- за розрахунками | | |-----------------| |підприємства | | | | |- у межах ліміту, | | | | |затвердженого бюджетом| | |-----------------| |- фактично одержана | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Сума пільг населенню: | 18 | тис.грн. | | |- за розрахунками | | |-----------------| |підприємств | | | | |- з неї фактично | |-----------+-----------------| |відшкодовано | | % | | |- % відшкодування | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Кредиторська | 19 | тис.грн. | | |заборгованість, | | |-----------------| |всього, | | | | |у тому числі: | | | | |- з оплати праці | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Дебіторська | 20 | тис.грн. | | |заборгованість, | | |-----------------| |всього | | | | |у тому числі: | | |-----------------| |- населення | | | | |- бюджетних | | |-----------------| |організацій, з них: | | | | |- державного бюджету | | |-----------------| |- місцевих бюджетів | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Обсяг реалізації | 21 | тис.грн. | | |послуг, всього без | | |-----------------| |ПДВ, | | | | |у тому числі: | | |-----------------| |- населенню | | | | |- сума нарахованих | | |-----------------| |субсидій | | | | |- бюджетних | | |-----------------| |організацій, з | | | | |них: | | | | |- державного бюджету | | |-----------------| |- місцевих бюджетів | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Обсяг сплачених | 22 | тис.грн. | | |послуг, всього без | | |-----------------| |ПДВ, | | | | |у тому числі: | | |-----------------| |- населенням | | | | |- фактично одержаними | | |-----------------| |субсидіями | | | | |- бюджетних | | |-----------------| |організацій, з | | | | |них: | | | | |- державного бюджету | | |-----------------| |- місцевих бюджетів | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------------| |Середній | 23 |грн./куб.м |всього| захоро- | |затверджений тариф | | | | нення | |на поводження з | | |------+----------| |ТПВ (включає всі | | | | | |витрати на збирання, | | | | | |перевезення, | | |------+----------| |перероблення, | | | | | |утилізацію, | | | | | |захоронення): | | | | | |- для населення | | |------+----------| |- для бюджетних | | | | | |організацій | | | | | |- для інших | | | | | |споживачів послуг | | | | | ------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ р.
Керівник ________________________________________________________
підпис (П.І.Б.) виконавця
________________________________________________________
N телефону

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
N 1-ТПВ "Звіт про поводження
з твердими побутовими відходами"

Звіт складають юридичні особи, відокремлені підрозділи
юридичних осіб та фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування, які
збирають та перевозять тверді побутові відходи (ТПВ),
переробляють, утилізують, захороняють на полігонах чи звалищах. До звіту включають дані про обсяги зібраних, перевезених,
перероблених, утилізованих, захоронених на полігонах чи звалищах
ТПВ. Періодичність - річна. Звіт за розділами 1, 2, 3, 4 складають юридичні особи різних
форм власності (установи, організації, підприємства), відокремлені
підрозділи юридичних осіб та фізичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності, які збирають та перевозять ТПВ,
переробляють, утилізують, захороняють на полігонах чи звалищах.
Вони подають звіт шляхом надсилання поштою на паперових носіях
(або електронною поштою - за домовленістю) до 20 січня наступного
після звітного періоду року відповідним структурним підрозділам з
питань житлово-комунального господарства органів місцевого
самоврядування. Зведені дані за розділами 1, 2, 3, 4 складають і подають до
1 лютого наступного після звітного періоду року структурні
підрозділи житлово-комунального господарства органів місцевого
самоврядування структурним підрозділам з питань
житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій
шляхом надсилання поштою на паперових носіях (або електронною
поштою - за домовленістю). Зведені дані за розділами 1, 2, 3, 4 складають і подають до
10 лютого наступного після звітного періоду року структурні
підрозділи з питань житлово-комунального господарства місцевих
державних адміністрацій центральному органу виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства України шляхом надсилання
поштою на паперових носіях (або електронною поштою - за
домовленістю). Обсяги ТПВ та їх компонентів вказуються в метрах кубічних і,
крім того (якщо ведеться облік за масою) - в тоннах.
Розділ 1. "Збирання та перевезення твердих побутових відходів
(ТПВ)" заповнюють установи, організації, підприємства, їх
відокремлені підрозділи, фізичні особи - підприємці, які збирають
та перевозять ТПВ. У графі А вказані тверді побутові відходи та їх компоненти,
які збираються роздільно; у графі Б - номери рядків. До граф 1, 2 "Обсяги збирання" записують обсяги зібраних ТПВ
та їх компонентів. До граф 3, 4 "Обсяги перевезення - всього" записують обсяги
ТПВ та їх компонентів, які було перевезено, у тому числі до
заготівельних пунктів вторинної сировини, на сміттєпереробні
підприємства, ділянки компостування, сміттєспалювальні заводи,
полігони (звалища) (графи 5-14). Дані графи 3 дорівнюють сумі даних граф 5, 7, 9, 11, 13, а
дані графи 4 дорівнюють сумі даних граф 6, 8, 10, 12, 14.
Розділ 2. "Перероблення та/або утилізація твердих побутових
відходів (ТПВ)" заповнюють підприємства сміттєпереробні:
сортувальні, піролізні, біотермічні, біодинамічні, промислового чи
польового компостування тощо; сміттєспалювальні заводи чи
підприємства, що експлуатують установки для спалювання відходів. У графі А вказані тверді побутові відходи та їх компоненти,
які перероблюються та/або утилізуються на об'єктах поводження з
ТПВ; у графі Б - номери рядків. До граф 1, 2 "Обсяги надходження на перероблення та/або
утилізацію" записують кількість відходів, що надійшли на
підприємство. У графи 3, 4 "Обсяги відходів після сортування та відібраних
сировинно цінних компонентів" вносять дані про відходи, що
утворилися після сортування ТПВ, та про кількість сировинно цінних
компонентів, які відібрані після сортування ТПВ. Після сортування ТПВ та їх компонентів може утворюватися
несортований залишок, який вивозять для подальшого перероблення на
сміттєспалювальний завод (установку), піролізний завод, установку
газифікації тощо, або на полігон (звалище) для захоронення. До граф 5, 6 "Вироблено енергії" вносять дані про кількість
енергії (електричної, теплової), виробленої у процесі спалювання,
піролізу, газифікації ТПВ тощо. У графи 7, 8 "Обсяги неперероблюваного, залишку - всього"
записують кількість неперероблюваного залишку (несортованого,
некомпостованого, негорючого, золошлакового після спалювання,
твердої фракції від процесу піролізу, газифікації тощо) та місце
(об'єкт) його перевезення (полігон, звалище чи сміттєспалювальний
завод або установку) (графи 9-12). Дані графи 7 дорівнюють сумі граф 9, 11, а дані графи 8
дорівнюють сумі граф 10, 12.
Розділ 3. "Захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) на
полігонах (звалищах)" заповнюють підприємства, організації, які
експлуатують полігони (звалища), наприклад на правах оренди, або
являються власниками цих об'єктів поводження з ТПВ. У графі А вказані тверді побутові відходи та їх компоненти,
які захоронюються на об'єктах поводження з ТПВ; у графі Б - номери
рядків. До графи 1, 2 "Обсяги захоронення на полігоні (звалищі) -
всього" вносять дані про кількість захоронених (розміщених) ТПВ
від початку експлуатації полігону (звалища) (графи 3, 4) та за
звітний період (графи 5, 6). Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 3, 5, а дані графи 2
дорівнюють сумі граф 4, 6.
Розділ 4. "Моніторинг поводження з ТПВ" заповнюють
підприємства, установи, організації, їх відокремлені підрозділи,
фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, інші суб'єкти
господарської діяльності різних форм власності, які працюють у
сфері поводження з ТПВ. Вони заповнюють тільки ті рядки у
розділі 4, за якими мають дані. У графах А, Б, В вказані відповідно найменування показників,
номери рядків та одиниці виміру. При заповненні рядків 15 і 16 має бути дотриманий баланс
загальних сум коштів, спрямованих на розвиток сфери санітарної
очистки, та виділених за джерелами їх фінансування. При заповненні
рядка 23 форми, вказується окремо загальний тариф на поводження з
ТПВ (який включає всі витрати на збирання, перевезення,
перероблення, утилізацію, захоронення) і - тариф на захоронення
ТПВ на полігоні, звалищі.
Пояснення вжитих термінів
Тверді побутові відходи (ТПВ). Відходи, які утворюються в
процесі життя і діяльності людини і накопичуються у житлових
будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних,
лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи,
предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від
прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал,
полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за
місцем їх утворення. (Правила надання послуг із збирання та
вивезення твердих побутових відходів затверджено наказом Держбуду
України від 21.03.2000 N 54 ( z0457-00 )
Змішані ТПВ. Тверді побутові відходи змішані.
Великогабаритні ТПВ. Тверді побутові відходи, розміри яких
перевищують 50 х 50 х 50 см (старі меблі, зношені холодильники,
пральні машини та інші побутові прилади, сантехнічні вироби,
стовбури дерев та інше).
Електричне та електронне обладнання. Відпрацьовані електричні
батарейки, акумулятори, радіоприймачі, телевізори, комп'ютери,
кондиціонери, холодильники, пральні машини тощо.
Небезпечні компоненти. Люмінесцентні ртутні лампи, ртутні
термометри, хімічні джерела струму (ХДС) (кислотні та лужні
акумулятори, батарейки, конденсатори тощо), залишки побутових
приладів, оргтехніки тощо, які містять важкі метали та інші
токсичні чи отруйні речовини.
Відходи зеленого господарства. Рослинні рештки, трава, листя,
гілки дерев, які утворюються при догляді за зеленими насадженнями
прибудинкових територій та зелених насаджень загального
користування.
Неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований,
піролізний, золошлаковий тощо). Залишки від процесу сортування,
компостування, піролізу або спалювання ТПВ.
Вуличний змет. Змет з вулично-дорожньої дорожньої мережі
міста.
Будівельні відходи. Тверді відходи, що утворюються при
будівництві, реконструкції, ремонті приміщень та споруд; відходи
будівельних матеріалів і конструкцій, ґрунт, пісок, асфальт тощо.
Промислові відходи 3 класу небезпеки. Промислові відходи
(відповідно додатку Є ДБН В.2.4-2-2005), які з дозволу місцевих
органів санітарно-епідеміологічної та екологічної служби і
пожежної інспекції приймаються для складування на полігоні ТПВ.
Промислові відходи 4 класу небезпеки. Промислові відходи
(відповідно додатку Є ДБН В.2.4-2-2005), які з дозволу місцевих
органів санітарно-епідеміологічної та екологічної служби і
пожежної інспекції приймаються для складування на полігоні ТПВ.
Інші. Відходи або компоненти ТПВ, які не позначені іншим
способом і з якими здійснюються операції в сфері поводження з ТПВ.вверх