Документ v0305558-06, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.06.2011, основание - va036732-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.08.2006 N 305
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 36 ( va036732-11 ) від 31.03.2011 }
Про затвердження та введення в дію
нової редакції глави 1.7
Правил улаштування електроустановок

З метою введення в дію нової редакції глави 1.7 "Заземлення і
захисні заходи електробезпеки" Правил улаштування електроустановок
(далі - ПУЕ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити у новій редакції главу 1.7 ПУЕ "Заземлення і
захисні заходи електробезпеки", яка набирає чинності з 1 січня
2007 року.
2. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний
енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект"
(Білоусов В.І.) внести главу 1.7 ПУЕ до реєстру та комп'ютерного
банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.
3. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий
резерв-ноінвестиційний фонд розвитку енергетики" (Коданьова В.Т.)
забезпечити видання та розповсюдження глави 1.7 ПУЕ на підставі
замовлень зацікавлених організацій та фактичної оплати.
4. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.),
об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий
резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Коданьова В.Т.)
та інституту "Укрсільенергопроект" (Лях В.В.) протягом місяця з
дня підписання наказу розробити програму заходів щодо впровадження
нової глави 1.7 ПУЕ.
5. Інституту "Укрсільенергопроект" (Лях В.В.) забезпечити
науково-технічний супровід процесу впровадження нової редакції
глави 1.7 ПУЕ.
6. З моменту введення в дію нової редакції глави 1.7 ПУЕ
визнати такою, що втратила чинність, главу 1.7 ПУЕ шостого видання
"Заземление и защитные меры электробезопасности", затверджену 30
квітня 1980 р. Головтехуправлінням і Держенергонаглядом Міненерго
СРСР.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики України Шеберстова О.М.
Міністр Ю.Бойковверх