Документ v0301737-14, текущая редакция — Принятие от 06.10.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.10.2014  № 301

Про внесення змін до наказу Мінприроди України від 28.11.2013 № 490 "Про Науково-технічну раду"

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, та у зв'язку із кадровими змінами НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.11.2013 № 490 "Про Науково-технічну раду" такі зміни:

1.1. Слова "екологічна експертиза" у пункті 3.3 Положення про Науково-технічну раду Міністерства екології та природних ресурсів України замінити словами "моніторинг довкілля";

1.2. Слова "охорона атмосферного повітря та моніторинг довкілля" у пункті 3.3 Положення про Науково-технічну раду Міністерства екології та природних ресурсів України замінити словами "охорона атмосферного повітря";

1.3. Пункт 3.11 Положення про Науково-технічну раду Міністерства екології та природних ресурсів України викласти у такій редакції: "Організаційне забезпечення роботи Науково-технічної ради покласти на відділ координації фінансування установ, організацій та підприємств Департаменту економіки та фінансів.".

1.4. Викласти склад Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України, перелік секцій Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -
керівник апарату


О.Г. Настасенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
06.10.2014 № 301

СКЛАД
Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України

1.

МОХНИК
Андрій Володимирович

-

Міністр екології та природних ресурсів України, Голова Науково-технічної ради;

2.

НАСТАСЕНКО
Олександр Григорович

-

заступник Міністра - керівник апарату, заступник Голови Науково-технічної ради;

3.

ЛЕВЧЕНКО
Іван Олександрович

-

головний спеціаліст відділу координації фінансування установ, організацій та підприємств Департаменту економіки та фінансів, секретар Науково-технічної ради;

4.

КОРОЛЬ
Леся Миколаївна

-

директор Департаменту економіки та фінансів;

5.

ТОМАХІН
Михайло Лоранович

-

директор Департаменту охорони природних ресурсів;

6.

БУЧКО
Володимир Анатолійович

-

директор Департаменту правової та міжнародної діяльності;

7.

ІВАНЕНКО
Ігор Борисович

-

директор Департаменту заповідної справи;

8.

ТРОФИМЕНКО
Наталія Степанівна

-

начальник Відділу стратегічного планування;

9.

КІНДРАТІВ
Віталій Зіновійович

-

заступник директора департаменту - начальник відділу атмосферного повітря Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики;

10.

МЕЛЬНИЧУК
Максим Дмитрович

-

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності науково-дослідного Інституту рослинництва, ґрунтознавства та сталого природокористування Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії наук України (за згодою);

11.

ГОЖИК
Петро Феодосійович

-

директор Інституту геологічних наук НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, академік Національної академії наук України (за згодою);

12.

АКІМОВ
Ігор Андрійович

-

директор Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою);

13.

АФАНАСЬЄВ
Сергій Олександрович

-

завідувач відділу іхтіології та екології річкових систем Інституту гідробіології НАН України (за згодою);

14.

РЕВА
Олександр Ростиславович

-

виконуючий обов'язки директора НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ МОРЯ" (за згодою);

15.

БОНДАР
Олександр Іванович

-

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор (за згодою);

16.

ГРИЦЕНКО
Анатолій Володимирович

-

директор НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ", доктор географічних наук, професор (за згодою);

17.

ГОШОВСЬКИЙ
Сергій Володимирович

-

директор Українського державного геологорозвідувального інституту, доктор технічних наук, професор (за згодою);

18.

ГОДОВСЬКА
Тетяна Борисівна

-

віце-президент громадської організації "Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи", кандидат технічних наук (за згодою);

19.

КОНІЩУК
Василь Васильович

-

голова правління екологічної асоціації "Західне Полісся - заболочений край", кандидат біологічних наук (за згодою);

20.

ФЕЩЕНКО
Володимир Петрович

-

член правління Товариства радіобіологів та радіоекологів, кандидат сільськогосподарських наук (за згодою);

21.

САВИЦЬКИЙ
Валентин Вікторович

-

голова Громадської ради при Мінприроди України, голова Всеукраїнської громадської організації "Чиста хвиля", кандидат економічних наук (за згодою).
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
06.10.2014 № 301

ПЕРЕЛІК
секцій Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України

Секція

Відповідальний структурний підрозділ апарату Мінприроди

Керівник та секретар секції

1.

Охорона атмосферного повітря

Відділ атмосферного повітря Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

КОЗАК Лілія Іванівна - головний спеціаліст відділу атмосферного повітря Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики, керівник секції;
РИМАРЄВА Юлія Олександрівна - головний спеціаліст відділу атмосферного повітря Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики, секретар секції

2.

Охорона земельних ресурсів, формування екомережі та збереження біотичного різноманіття

Відділ розвитку екомережі та біоресурсів Департаменту охорони природних ресурсів

ГУБАР Сергій Іванович - заступник директора Департаменту - начальник відділу розвитку екомережі та біоресурсів Департаменту охорони природних ресурсів, керівник секції;
ФИШКО Наталія Миколаївна - головний спеціаліст відділу розвитку екомережі та біоресурсів Департаменту охорони природних ресурсів, секретар секції

3.

Охорона рослинного та тваринного світу

Відділ охорони рослинного світу Департаменту охорони природних ресурсів;
Відділ охорони тваринного світу Департаменту охорони природних ресурсів

ДОМАШЛІНЕЦЬ Володимир Григорович - начальник відділу охорони тваринного світу Департаменту охорони природних ресурсів, керівник секції;
ПОПОВИЧ Оксана Петрівна - головний спеціаліст відділу охорони рослинного світу Департаменту охорони природних ресурсів, секретар секції

4.

Охорона водних ресурсів

Відділ водних екосистем та ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів

БОНЬ Олександр Віталійович - начальник відділу водних екосистем та ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів, керівник секції;
ШАТОХІНА Ганна Вадимівна - головний спеціаліст відділу водних екосистем та ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів, секретар секції

5.

Екологічна безпека

Відділ поводження з відходами та екологічної безпеки Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

СЕМЕНЕЦЬ Олександр Сергійович - заступник директора департаменту - начальник відділу поводження з відходами та екологічної безпеки Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики, керівник секції;
ЗАДВОРНА Ірина Олександрівна - заступник начальника відділу поводження з відходами та екологічної безпеки Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики, секретар секції

6.

Стратегічне планування

Відділ стратегічного планування

КУЛИК Олег Федорович - заступник начальника Відділу стратегічного планування, керівник секції;
РОЖОК Світлана Володимирівна - головний спеціаліст Відділу стратегічного планування, секретар секції

7.

Моніторинг довкілля

Відділ екологічного аудиту, моніторингу і технічного регулювання Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання

ВАСИЛЕНКО Валентина Григорівна - головний спеціаліст відділу екологічного аудиту, моніторингу і технічного регулювання Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання, керівник секції;
КОРНАТОВСЬКА Світлана Валентинівна - головний спеціаліст відділу екологічного аудиту, моніторингу і технічного регулювання Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання, секретар секції

8.

Заповідна справа

Відділ розвитку природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи

ПАРЧУК Григорій Васильович - начальник відділу розвитку природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи, керівник секції;
ДРАПАЛЮК Анастасія Миколаївна - головний спеціаліст відділу розвитку природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи, секретар секції.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}вверх