Документ v0299732-16, текущая редакция — Принятие от 05.05.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.2016  № 299

Про затвердження Положення про Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

Відповідно до статті 23 Кодексу цивільного захисту України; статті 29 Гірничого закону України; вимог статті 133.4 Податкового кодексу України; статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; Закону України "Про запобігання корупції"; пункту 4.30 Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 жовтня 2012 року № 815, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2012 року за № 1871/22183; та з метою забезпечення виконання основних завдань і функцій Центральним штабом ДВГРС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості (далі - ЦШ ДВГРС) у редакції, що додається.

2. Начальнику ДВГРС - начальнику ЦШ ДВГРС:

2.1. Забезпечити державну реєстрацію Положення про ЦШ ДВГРС у порядку та терміни, визначені законодавством.

2.2. Надати до Департаменту корпоративних та майнових відносин Міненерговугілля відповідні підтверджувальні документи, у триденний термін після дати внесення записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міненерговугілля від 28.10.2014 № 765 "Про затвердження Положення про Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості" та від 29.12.2015 № 858 "Про затвердження змін до Положення про Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І. НасаликЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
05.05.2016  № 299


Міністр енергетики та вугільної
промисловості України
_______________ І. Насалик

ПОЛОЖЕННЯ
про ЦЕНТРАЛЬНИЙ ШТАБ ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

(нова редакція)

(КОД ЄДРПОУ 20335814)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ШТАБ ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ (далі - ЦШ ДВГРС), заснований на державній власності згідно з чинним законодавством, належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Уповноважений орган управління) і входить до складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (далі - ДВГРС).

1.2. Повне найменування українською мовою:

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ШТАБ ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ.

Скорочене: ЦШ ДВГРС

1.3. Повне найменування російською мовою:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЬІ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЬІШЛЕННОСТИ.

Скорочене: ЦШ ГВГСС

1.4. Місцезнаходження: 85323, Україна, Донецька обл., м. Димитров, пров. Робочий, буд. 1.

1.5. Організаційно-правова форма господарювання ЦШ ДВГРС - державна організація.

1.6. ЦШ ДВГРС - це організація, яка здійснює загальне керівництво підпорядкованими спеціалізованими професійними гірничорятувальними загонами ДВГРС (далі загони) і підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків, та організує в установленому порядку обслуговування загонами гірничих підприємств незалежно від форм власності в період їх будівництва, реконструкції, експлуатації, ліквідації або консервації.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основними завданнями ЦШ ДВГРС є організація виконання загонами їх завдань за призначенням, а саме:

проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, під час виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;

виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та щодо захисту від них працівників та об'єктів, що обслуговуються;

захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій;

надання екстреної і кваліфікованої медичної допомоги потерпілим унаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення аварії та під час евакуації до лікувального закладу;

виконання інших робіт, що потребують застосування засобів захисту органів дихання і спеціального оснащення.

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань основними функціями ЦШ ДВГРС є:

забезпечення готовності загонів до дій за призначенням;

виконання аналізу аварійної небезпеки вугільних підприємств, інженерної оцінки їх підготовленості до порятунку людей та ліквідації аварій, визначення на цій основі основних напрямків, форм і методів роботи загонів із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

планування і організація виконання загонами робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, цільових перевірок стану техніки безпеки з питань, що належить до компетенції ДВГРС, розроблення за їх результатами заходів щодо зниження аварійності і підвищення протиаварійного захисту;

участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів, що обслуговуються, на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

планування і організація надання загонами підприємствам, що обслуговуються, платних послуг, перелік яких визначається законодавством;

формування інформаційно-аналітичного банку даних про стан протиаварійного захисту вугледобувних підприємств;

контроль за організацію проведення і аналіз стану роботи загонів із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та розробка заходів з підвищення її ефективності;

виконання методичного керівництва роботою загонами, з організації діяльності допоміжних добровільних гірничорятувальних команд та шахтних гірничорятувальних станцій;

розробка дислокації підрозділів ДВГРС;

координація роботи з розроблення та виконання загонами диспозицій виїздів на ліквідацію аварій, узагальнення їх вимог;

інформування згідно з установленими вимогами відповідних органів державної влади про виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, що обслуговуються загонами;

організація проведення професійного добору основних працівників у загонах;

організація професійної підготовки основних працівників у Загонах;

організація проведення спеціальних тренувань, фізичної підготовки, визначення теплової стійкості рятувальників загонів;

організація проведення медичних оглядів основних працівників загонів;

аналіз ведення аварійно-рятувальних робіт і робіт протиаварійного призначення загонами;

аналіз надання невідкладної кваліфікованої медичної допомоги потерпілим унаслідок аварій або нещасних випадків;

аналіз захворюваності особового складу та організація профілактичних заходів у підрозділах ДВГРС;

інформування про виконання аварійно-рятувальних робіт згідно з установленими вимогами;

формування і ведення бази даних про аварії, виконання аварійно-рятувальних та робіт протиаварійного призначення;

розроблення і реалізація переліку мінімального матеріально-технічного переоснащення та планів переоснащення підрозділів ДВГРС новими технічними засобами;

організація забезпечення загонів технічними засобами відповідно до встановлених вимог;

організація ремонту, повірок і перевірок оснащення загонів;

організація метрологічного забезпечення технічного оснащення загонів та підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків, контроль дотримання технічних засобів в постійній готовності до застосування;

аналіз ефективності застосування технічних засобів при виконанні аварійно-рятувальних робіт;

участь у підготовленні рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

визначення номенклатури матеріальних ресурсів для виконання підрозділами ДВГРС основних завдань за призначенням, організація забезпечення підрозділів ДВГРС необхідними матеріальними ресурсами на підставі обґрунтувань та розрахунків;

аналіз та контроль використання підрозділами ДВГРС матеріальних ресурсів;

координація роботи з організації обліку, зберігання та відпуску матеріальних цінностей на складах загонів;

розроблення та контроль виконання заходів з поліпшення організації технічної експлуатації і ремонту автотранспорту загонів;

організація дотримання загонами правил, норм і стандартів з експлуатації автотранспорту;

формування перспективних і річних фінансових планів ДВГРС, планів використання бюджетних коштів та планів витрат ЦШ ДВГРС;

узагальнення планів використання бюджетних коштів і планів витрат загонів згідно з обґрунтуваннями та розрахунками;

організація фінансово-економічної діяльності загонів щодо забезпечення фінансовими ресурсами для виконання завдань за призначенням, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

удосконалення організації та нормування праці, морального і матеріального стимулювання працівників з метою раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів підрозділів ДВГРС;

організація контролю за дотриманням планової, фінансової і штатної дисципліни, веденням обліку виробничих і техніко-економічних показників роботи загонів;

аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості та контроль за виконанням заходів щодо ліквідації заборгованості;

координації роботи щодо дотримання своєчасності здійснення платежів загонами за зобов'язаннями перед державним бюджетом;

аналіз калькулювання собівартості та ціноутворювання платних послуг, що надаються загонами;

здійснення внутрішнього аудиту, у тому числі аудиту фінансово-господарської діяльності підрозділів, що входять до складу ДВГРС;

виконання добору та розстановки кадрів, формування резерву кадрів для висунення на керівні та командно-начальницькі посади номенклатури ЦШ ДВГРС;

відстеження своєчасності проведення атестації відповідно до законодавства особового складу підрозділів ДВГРС;

організація підвищення кваліфікації основних працівників ДВГРС;

розвиток соціальної сфери та сприяння вирішенню соціальних питань працівників ДВГРС;

організація проведення змагань серед загонів з тактико-технічної підготовки;

проведення інформаційно-аналітичної роботи щодо готовності загонів до дій за призначенням;

розроблення та впровадження цільових програм (планів) соціального розвитку загонів;

координація роботи з експлуатації загонами об'єктів соціальної сфери;

координація та контроль формування поточних і перспективних планів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів будівель, споруд і систем інженерних комунікацій;

формування та контроль виконання поточних планів утримання будівель, споруд і систем інженерних комунікацій загонами;

контроль за розробленням та реалізацією загонами комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, виконанням загонами необхідних профілактичних заходів.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1. ЦШ ДВГРС є юридичною особою публічного права.

3.2. ЦШ ДВГРС здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, Положенням про ДВГРС, законодавством та цим Положенням.

3.3. ЦШ ДВГРС має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити юридичної особи.

3.4. ЦШ ДВГРС несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з законодавством.

3.5. ЦШ ДВГРС не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Уповноваженого органу управління, загонів і підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків, а Уповноважений орган управління не відповідає за зобов'язаннями ЦШ ДВГРС.

3.6. ЦШ ДВГРС має право укладати договори (правочини) у порядку, встановленому законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в судах загальної юрисдикції.

4. МАЙНО

4.1. Майно ЦШ ДВГРС становлять основні засоби, інші необоротні та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі ЦШ ДВГРС.

Майно ЦШ ДВГРС є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. ЦШ ДВГРС володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном для провадження некомерційної діяльності у межах, установлених законодавством та цим Положенням, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству.

4.2. Джерелами формування майна ЦШ ДВГРС є:

кошти державного бюджету, виділені на утримання ЦШ ДВГРС у встановленому законодавством порядку;

майно, передане йому Уповноваженим органом управління;

інші джерела, не заборонені законодавством.

4.3. Відчуження основних засобів, що є державною власністю, закріплених за ЦШ ДВГРС, здійснюється відповідно до законодавства.

ЦШ ДВГРС не має права здавати в оренду організаціям, підприємствам, установам, а також громадянам, нерухоме майно, передане йому на праві оперативного управління, а також списувати його з балансу без отримання відповідного дозволу Уповноваженого органу управління за винятком випадків, установлених законодавством. Списання з балансу повністю амортизованих основних засобів (фондів) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.4. ЦШ ДВГРС здійснює володіння, користування землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства.

4.5. Збитки, заподіяні ЦШ ДВГРС внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються ЦШ ДВГРС згідно з законодавством.

4.6. ЦШ ДВГРС не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними осіб.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. ЦШ ДВГРС має право:

визначати основні напрями розвитку ДВГРС згідно з науково-технічними прогнозами і пріоритетами у гірничорятувальній справі та охороні праці у вугільній промисловості;

організовувати свою діяльність з метою виконання покладених на нього завдань і функцій.

5.2. Під час здійснення організаційних заходів щодо виконання аварійно-рятувальних робіт та робіт із запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків ЦШ ДВГРС має право:

безперешкодного доступу на об'єкти і території у порядку, передбаченому чинним законодавством, з метою виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

вимагати від усіх осіб, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених установленими правилами безпеки;

використовувати на договірних засадах засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ і організацій для рятування людей та виконання термінових робіт або доставки основного особового складу, спеціального оснащення та вантажів на аварійні об'єкти;

забезпечуватися (за рахунок підприємств, що обслуговуються) прямим двостороннім телефонним, радіо- та іншими видами зв'язку та приладами для негайного виклику за сигналом "Тривога" належної кількості підрозділів і гірничорятувальної техніки, передбачених диспозицією виїздів і планом взаємодопомоги;

вимагати від відповідального керівника з ліквідації аварії залучення на договірних засадах відповідних спеціалістів для консультацій та виконання спеціальних робіт під час ліквідації аварій та їх наслідків;

безоплатно і безперешкодно одержувати від підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на ЦШ ДВГРС завдань;

першочергово забезпечуватися матеріалами та обладнанням аварійного призначення, необхідними для проведення аварійно-рятувальних робіт;

брати участь у підготовленні рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

обстежувати з метою профілактики виникнення аварій об'єкти і території, що обслуговуються;

подавати керівникам і власникам підприємств, що обслуговуються, письмові пропозиції щодо поліпшення протиаварійного захисту об'єктів і підвищення готовності до рятування людей та ліквідації аварій, а також усувати виявлені порушення щодо провітрювання шахт, пилогазового режиму, відхилень від проектів і паспортів протипожежного захисту та здійснювати контроль за їх виконанням;

скасовувати власні погодження планів ліквідації аварій у цілому або їх окремі позиції у разі їх невідповідності фактичному стану на об'єкті, що обслуговується, або неможливості виконання їх оперативної частини;

вносити пропозиції керівникам підприємств, що обслуговуються, про застосування впливу до працівників та посадових осіб, які систематично порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

вживати невідкладних заходів щодо припинення виконання робіт, експлуатації машин та механізмів за наявної загрози життю людей або у разі виникнення аварій;

брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення аварій на об'єктах, що обслуговуються.

5.3. ЦШ ДВГРС має право відповідно до законодавства укладати угоди, у тому числі укладати договори купівлі-продажу, постачання, підряду, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання та інші.

5.4. ЦШ ДВГРС зобов'язаний:

забезпечувати виконання покладених на нього завдань та функцій;

забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством;

забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту;

здійснювати заходи з удосконалення організації роботи ДВГРС;

здійснювати заходи посилення матеріальної заінтересованості особового складу ЦШ ДВГРС як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи ЦШ ДВГРС, забезпечувати своєчасні розрахунки особовим складом ЦШ ДВГРС;

виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.5. За погодженням з Уповноваженим органом управління, щороку до 01 квітня затверджувати Антикорупційну програму юридичної особи.

6. УПРАВЛІННЯ ЦШ ДВГРС

6.1. Поточне (оперативне) управління ЦШ ДВГРС здійснює його начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління у порядку, передбаченому законодавством.

З начальником ЦШ ДВГРС укладається контракт, у якому визначається строк найму, його права, обов'язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.

Начальник підзвітний та підконтрольний Уповноваженому органу управління.

6.2. У разі відсутності начальника ЦШ ДВГРС (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) його обов'язки виконує перший заступник начальника або інша посадова особа із числа керівного складу ЦШ ДВГРС, призначена наказом ЦШ ДВГРС виключно після погодження з Уповноваженим органом управління.

Начальник ЦШ ДВГРС погоджує з Уповноваженим органом управління строки своєї відпустки.

6.3. Начальник ЦШ ДВГРС самостійно вирішує питання діяльності ЦШ ДВГРС, за винятком питань, не віднесених законодавством, Положенням про ДВГРС та цим Положенням до його компетенції.

6.4. Начальник ЦШ ДВГРС згідно з законодавством:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦШ ДВГРС завдань і функцій;

діє без довіреності від імені ЦШ ДВГРС на території України та за її межами;

представляє ЦШ ДВГРС у його відносинах з органами державної та судової влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

користується правом розпорядження майном і коштами у порядку, визначеному законодавством;

укладає договори та інші правочини, видає довіреності на вчинення дій від імені ЦШ ДВГРС, відкриває рахунки в установах банків та органах Державної казначейської служби України;

підписує платіжні доручення та інші банківські документи ЦШ ДВГРС;

у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників ЦШ ДВГРС;

подає на погодження Уповноваженому органу управління кандидатури для призначення на посади та звільнення з посади керівників загонів та підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків, першого заступника начальника ЦШ ДВГРС;

здійснює наймання та звільнення особового складу ЦШ ДВГРС, відповідно до законодавства та Положення про ДВГРС укладає і розриває контракти із своїми заступниками та командирами загонів;

застосовує до особового складу ЦШ ДВГРС заходи заохочення та стягнення згідно з вимогами законодавства;

призначає на посаду керівника підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків, укладає з ним контракт;

забезпечує затвердження планів використання бюджетних коштів на утримання ЦШ ДВГРС та загонів, що входять до складу ДВГРС, відповідно до законодавства;

затверджує штатні розписи загонів та погоджує штатний розпис підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків;

вирішує інші питання, віднесені законодавством, Положенням про ДВГРС та цим Положенням до його компетенції;

несе персональну відповідальність за організацію дотримання ЦШ ДВГРС вимог Закону України "Про запобігання корупції" та реалізацію Антикорупційної програми юридичної особи.

6.5. Начальник ЦШ ДВГРС має заступників, у тому числі одного першого. Кількість заступників начальника ДВГРС визначається відповідно до нормативів граничної чисельності працівників ДВГРС і затверджується Уповноваженим органом управління. Розподіл обов'язків між заступниками

начальника ЦШ ДВГРС, встановлення ступеня їх відповідальності та керівників загонів здійснюється начальником ЦШ ДВГРС.

6.6. Головний бухгалтер, керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми юридичної особи) та керівник юридичної служби ЦШ ДВГРС призначається на посаду і звільняється з посади начальником ЦШ ДВГРС за погодженням з Уповноваженим органом управління.

6.7. Уповноважений орган управління погоджує Антикорупційну програму юридичної особи на наступний рік.

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

7.1. ЦШ ДВГРС самостійно визначає свою структуру та погоджує її з Уповноваженим органом управління.

7.2. Штатний розпис ЦШ ДВГРС затверджується Уповноваженим органом управління.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Трудовий колектив ЦШ ДВГРС складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з ЦШ ДВГРС.

8.2. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини ЦШ ДВГРС з особовим складом регулюються чинним законодавством України.

8.3. Трудовий колектив ЦШ ДВГРС має повноваження:

розглядає та затверджує проект колективного договору;

бере участь у розгляді соціально-економічних питань та стимулюванні праці особового складу ЦШ ДВГРС;

вирішує інші питання відповідно до законодавства і цього Положення.

8.4. Повноваження трудового колективу ЦШ ДВГРС реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборний орган.

8.5. Згідно з законодавством у ЦШ ДВГРС укладається колективний договір.

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності ЦШ ДВГРС здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, виділених на утримання ЦШ ДВГРС, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

9.2. ЦШ ДВГРС має право здійснювати фінансування поточних, капітальних ремонтів будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають на його балансі, з метою додержання їх надійної та безпечної експлуатації, а також реконструкції, будівництва нових об'єктів для підтримання та розвитку матеріальної бази ЦШ ДВГРС.

9.3. ЦШ ДВГРС забезпечується апаратурою, устаткуванням, штатним запасом матеріалів і автотранспортом за нормами відповідно до переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС, який затверджується Уповноваженим органом управління.

9.4. Оплата праці особового складу ЦШ ДВГРС, преміювання, виплата винагород, компенсацій здійснюється згідно з Положенням про оплату праці особового складу ДВГРС, яке є додатком до Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості та законодавством.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. ЦШ ДВГРС здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде фінансову, статистичну і податкову звітність згідно з законодавством.

10.2. Керівник ЦШ ДВГРС несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і фінансової, статистичної та податкової звітності.

10.3. ЦШ ДВГРС подає Уповноваженому органу управління зведену фінансову (річну, квартальну) звітність відповідно до законодавства, а також оперативну інформацію з питань діяльності на запит Уповноваженого органу управління.

10.4. Фінансові плани та плани перспективного розвитку ЦШ ДВГРС затверджуються Уповноваженим органом управління.

10.5. Для забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку ЦШ ДВГРС здійснює обробку персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦШ ДВГРС

11.1. Припинення діяльності ЦШ ДВГРС здійснюється шляхом передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або внаслідок ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління або суду згідно з законодавством.

11.2. Припинення діяльності ЦШ ДВГРС здійснюється комісією з припинення діяльності (ліквідаційною комісією), яка утворюється згідно з рішенням Уповноваженого органу управління. До складу комісії з припинення діяльності (ліквідаційної комісії) можуть входити представники ЦШ ДВГРС в особі його органу управління та представники Уповноваженого органу управління. Порядок і терміни проведення припинення діяльності ЦШ ДВГРС визначаються згідно з законодавством за рішенням Уповноваженого органу управління.

У разі банкрутства ЦШ ДВГРС його ліквідація здійснюється згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

11.3. З моменту призначення комісії з припинення діяльності (ліквідаційної комісії) до неї переходять повноваження з управління ЦШ ДВГРС. Комісія з припинення діяльності (ліквідаційна комісія) ЦШ ДВГРС розміщує у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, за місцезнаходженням ЦШ ДВГРС повідомлення про припинення діяльності ЦШ ДВГРС та про порядок і строк заявлення вимог кредиторами. Крім того, письмово повідомляє кожного з кредиторів.

Комісія з припинення діяльності (ліквідаційна комісія) ЦШ ДВГРС складає відповідний баланс (акт) і подає на затвердження органу, який призначив комісію.

11.4. У разі припинення ЦШ ДВГРС його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

11.5. У разі прийняття рішення про припинення діяльності ЦШ ДВГРС працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, визначених колективним договором і чинним законодавством.

11.6. Припинення діяльності ЦШ ДВГРС вважається завершеним, а підприємство таким, що припинило своє існування, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}вверх