Документ v0297609-07, текущая редакция — Редакция от 14.04.2009, основание - v0146609-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
05.11.2007 N 297

Про затвердження національних стандартів,
змін до нормативних документів, скасування
нормативних документів, внесення змін
до національного класифікатора України
та внесення змін до наказу Держспоживстандарту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 146 ( v0146609-09 ) від 14.04.2009 }

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання Плану національної стандартизації на 2007 рік
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності з 1 січня 2009 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ 4857:2007 |Неруйнівний контроль. Зварні з'єднання | | |устаткування й конструкцій. Метод магнітної | | |пам'яті металу | | |- Вперше | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4858:2007 |Напівфабрикати кондитерські. Методи визначення| | |міцності агарових драглів | | |- Вперше | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4859:2007 |Вітроенергетика. Установки електричні вітряні | | |малої потужності. Загальні технічні вимоги | | |- Вперше | |-----------------+----------------------------------------------| { Термін надання чинності ДСТУ 4860:2007 встановлено з 1 липня
2009 р. згідно з Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 146 ( v0146609-09 )
від 14.04.2009 }
|ДСТУ 4860:2007 |Кислоти жирні соапстоків світлих олій та |
| |модифікованих жирів. Технічні умови | | |- Вперше (зі скасуванням реєстрації | | |СОУ 15.4-37-08:2004) | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4861:2007 |Інформація та документація. Видання. Вихідні | | |відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, | | |NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) | | |- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.4-86 та | | |ГОСТ ЭД1 7.4-90) | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4862:2007 |Вироби кондитерські. Метод визначання | | |в'язкості шоколадної і кондитерської глазурі | | |та мас для формування | | |- Вперше | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4863:2007 |Сировина крохмалевмісна для спиртового | | |виробництва. Правила приймання та методи | | |відбирання проб | | |- Вперше | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4864:2007 |Сировина крохмалевмісна для спиртового | | |виробництва. Методи визначення вологості | | |- Вперше | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4865:2007 |Цукор. Метод визначання крохмалю | | |- Вперше | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4866:2007 |Цукор. Методи визначення кольоровості і | | |каламутності розчину | | |- Вперше (зі скасуванням ДСТУ 2075-92 | | |(ГОСТ 12572-93)) | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4867:2007 |Цукор-сирець тростинний. Технічні умови | | |постачання | | |- Вперше | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 4868:2007 |Риба заморожена. Технічні умови | | |- Вперше (зі скасуванням в Україні | | |ГОСТ 1168-86) | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 2435:2007 |Сливи сушені. Технічні умови | | |- На заміну ДСТУ 2435-94 | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 2641:2007 |Продукти рибні. Пакування | | |- На заміну ДСТУ 2641-94 | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 3896:2007 |Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та| | |вітроелектричні станції. Терміни та визначення| | |понять | | |- На заміну ДСТУ 3896-99 | ------------------------------------------------------------------
2. Затвердити національну зміну до міждержавного стандарту з
наданням чинності з 1 лютого 2008 р.:
------------------------------------------------------------------ |національна зміна|Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование | |N 1 ГОСТ 1023-91 |и хранение | ------------------------------------------------------------------
3. Затвердити зміну до національного класифікатора України з
наданням чинності з 1 січня 2008 р.:
------------------------------------------------------------------ | Зміна N 2 |Класифікація організаційно-правових форм | | ДК 002:2004 |господарювання | |( va297609-07 ) | | ------------------------------------------------------------------
4. Скасувати чинність нормативних документів з
1 січня 2009 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ 2075-92 |Цукор-пісок і цукор-рафінад. Методи визначення| |(ГОСТ 12572-93) |кольоровості | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 2435-94 |Сливи сушені. Технічні умови | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 2641-94 |Риба, морські безхребетні, водорості, | | |ракоподібні, молюски та продукти їхньої | | |переробки. Упакування | |-----------------+----------------------------------------------| |ДСТУ 3896-99 |Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки і | | |вітроелектричні станції. Терміни та визначення| |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 7.4-86 |Система стандартов по информации, | | |библиотечному и издательскому делу. Издания. | | |Выходные сведения | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ ЭД1 7.4-90 |Система стандартов по информации, | | |библиотечному и издательскому делу. Издания. | | |Выходные сведения | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 1168-86 |Рыба мороженая. Технические условия | ------------------------------------------------------------------
5. ДП "УкрНДНЦ" скасувати реєстрацію нормативних документів з
1 січня 2009 р.:
------------------------------------------------------------------ { Термін скасування реєстрації СОУ 15.4-37-208:2004 встановлено з
1 липня 2009 р. згідно з Наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики N 146
( v0146609-09 ) від 14.04.2009 }
|СОУ |Кислоти жирні соапстоків світлих олій та |
|15.4-37-208:2004 |саломасів. Технічні умови | ------------------------------------------------------------------
6. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту від
7 листопада 2006 р. N 319 ( v0319609-06 ) "Про затвердження
національних стандартів, змін до національного та міждержавного
стандартів та скасування нормативних документів", а саме: у підпункті "б" пункту 1 термін надання чинності
ДСТУ 4694:2006 встановити з 1 березня 2008 р.; у пункті 3 термін скасування ГОСТ 22391-89 (в частині вимог
до олійної сировини) встановити з 1 березня 2008 р.
7. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту від
26 грудня 2006 р. N 372 ( v0372609-06 ) "Про затвердження
національних стандартів, змін до національних стандартів,
скасування нормативних документів та внесення зміни до наказу
Держспоживстандарту від 09.06.2006 N 162", а саме: у підпункті "б" пункту 2 термін надання чинності
ДСТУ 4710:2006 встановити з 1 липня 2008 р.; у підпункті "б" пункту 4 термін скасування ГОСТ 17237-93
встановити з 1 липня 2008 р.
8. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту від
21 жовтня 2005 р. N 306 ( v0306609-05 ) "Про затвердження
національних стандартів України та скасування національного та
міждержавного стандартів", а саме у пункті 1: а) назву стандарту ДСТУ EN 12944-1:2005 "Добрива, вапнувальні
матеріали та ґрунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 1.
Загальні терміни (EN 12944-1:1999, IDT)" замінити на "Добрива,
вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів.
Частина 1. Загальні терміни (EN 12944-1:1999, IDT)". б) назву стандарту ДСТУ EN 12944-2:2005 "Добрива, вапнувальні
матеріали та ґрунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 2.
Терміни, що стосуються добрив (EN 12944-2:1999, IDT)" замінити на
"Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник
термінів. Частина 2. Терміни, стосовно добрив (EN 12944-2:1999,
IDT)".
9. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) забезпечити: опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти"; видання не пізніше ніж за 90 днів до набрання чинності
затверджених цим наказом національних стандартів.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Черепкова С.Т.
Голова О.Шнипковверх