Документ v0290650-05, утратил силу, текущая редакция — Отмена от 28.03.2006, основание - v0275650-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2005 N 290
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 275 ( v0275650-06 ) від 28.03.2006 }
Про затвердження Інструкції про проведення
контрольних заходів фінансово-господарської
діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств,
установ та організацій системи Міністерства
транспорту та зв'язку України

З метою підвищення ефективності роботи контрольно-ревізійних
підрозділів системи Міністерства транспорту та зв'язку України,
координації роботи в даному напрямку, відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" від 15.12.92 р. N 8-92 ( 8-92 ),
Порядку здійснення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 р. N 685
( 685-2002-п ) (із внесеними змінами), Стандартів державного
фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного
і комунального майна, затверджених наказами Головного
контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 р. N 168
( z0756-02 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17.09.2002 р. за N 756/7044), від 13.07.2004 року N 185
( z0940-04 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28.07.2004 року за N 940/9539) та інших нормативно-правових актів,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про проведення контрольних заходів
фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань,
підприємств, установ та організацій системи Міністерства
транспорту та зв'язку України, що додається.
2. Відповідальним за впровадження і виконання Інструкції про
проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності
підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи
Міністерства транспорту та зв'язку України призначити директора
Департаменту контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань Зальотіна М.В.
3. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства транспорту України від 08.04.2003 N 270
( v0270361-03 ) "Про затвердження Інструкції про проведення
комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності підгалузей,
об'єднань, підприємств, установ та організацій системи
Міністерства транспорту України"; наказ Міністерства транспорту України від 10.02.2004 N 83
( v0083361-04 ) "Про внесення змін до Інструкції про проведення
комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності підгалузей,
об'єднань, підприємств, установ та організацій системи
Міністерства транспорту України".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра М.Г.Гордієнко.
Міністр Є.А.Червоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
09.06.2005 N 290

ІНСТРУКЦІЯ
про проведення контрольних заходів
фінансово-господарської діяльності підгалузей,
об'єднань, підприємств, установ та організацій
системи Міністерства транспорту
та зв'язку України

1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Порядку здійснення міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового
контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22.05.2002 р. N 685 ( 685-2002-п ), Стандартів державного
фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного
і комунального майна, затверджених наказами Головного
контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 р. N 168
( z0756-02 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17.09.2002 р. за N 756/7044), від 13.07.2004 року N 185
( z0940-04 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28.07.2004 року за 940/9539), та інших нормативно-правових актів,
з метою підвищення ефективності роботи контрольно-ревізійних
підрозділів системи Міністерства транспорту та зв'язку України,
координації роботи в даному напрямку, встановлюється порядок
проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності
підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій (далі -
об'єктів контролю) системи Міністерства транспорту та зв'язку
України.
1.2. Суб'єкти внутрішнього фінансового контролю у своїй
діяльності керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами
України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, а також наказами ГоловКРУ,
Міністерства транспорту та зв'язку України, вимогами цієї
Інструкції.
1.3. Організація проведення внутрішнього фінансового контролю
регламентується постановою Кабінету Міністрів України від
22.05.2002 р. N 685 ( 685-2002-п ), Стандартами державного
фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного
і комунального майна, затвердженими наказами Головного
контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 року
N 168 ( z0756-02 ), від 13.07.2004 року N 185 ( z0940-04 ), іншими
нормативно-правовими актами та цією Інструкцією.
1.4. Працівник, що здійснює заходи по внутрішньому
фінансовому контролю, виконує службове доручення і безпосередньо
підпорядковується керівнику суб'єкта фінансового контролю або
керівнику ревізійної комісії (групи).
1.5. Втручання органів державної влади, включаючи
правоохоронні, та органів місцевого самоврядування, їхніх
посадових осіб, засобів масової інформації, об'єднань громадян та
їхніх представників, керівників об'єктів контролю чи окремих
громадян у діяльність підрозділів внутрішнього фінансового
контролю, що здійснюється в межах чинного законодавства, є не
припустимим.
1.6. Внутрішній фінансовий контроль здійснюється
контрольно-ревізійними підрозділами у формі ревізій, перевірок,
оцінки, розслідування та вивчення (далі - контрольні заходи), на
підставі складених на півріччя планів роботи, що затверджуються
Міністром транспорту та зв'язку України (заступником Міністра
транспорту та зв'язку України відповідно до розподілу обов'язків),
керівниками (заступниками відповідно до розподілу обов'язків)
урядових органів, що діють у складі Міністерства транспорту та
зв'язку України, Укрзалізниці, Державної спеціальної служби
транспорту, один примірник якого надається до Департаменту
контрольно-ревізійної роботи та фінансових розслідувань.
1.7. Департамент контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань при отриманні від урядових органів, що діють у складі
Міністерства транспорту та зв'язку України, Укрзалізниці,
Державної спеціальної служби транспорту примірників піврічних
планів роботи, узагальнює отриману інформацію, забезпечує
здійснення контролю за виконанням контрольно-ревізійними
підрозділами заходів, пов'язаних із здійсненням внутрішнього
фінансового контролю, надає методологічну та практичну допомогу.
2. Визначення термінів
Відповідно до Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), постанови Кабінету
Міністрів України та Національного банку України від 28.08.2001 р.
N 1124 ( 1124-2001-п ) "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)", Порядку
здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади внутрішнього фінансового контролю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 р. N 685 ( 685-2002-п ),
Стандартів державного фінансового контролю за використанням
бюджетних коштів, державного і комунального майна, затверджених
наказами Головного контрольно-ревізійного управління України від
09.08.2002 р. N 168 ( z0756-02 ), від 13.07.2004 року N 185
( z0940-04 ), офіційних коментарів до статей Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ) (із змінами) терміни у цій Інструкції мають
наступне визначення:
2.1. Внутрішній фінансовий контроль - це діяльність
контрольно-ревізійних підрозділів, спрямована на забезпечення
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
достовірною інформацією про використання об'єктами контролю
фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської
діяльності, виявлення і запобігання в ній відхиленням, що
перешкоджають законному та ефективному використанню майна і
коштів, розширеному відтворенню виробництва.
2.2. Суб'єкти державного фінансового контролю - Департамент
контрольно-ревізійної роботи та фінансових розслідувань,
контрольно-ревізійні підрозділи урядових органів, що діють у
складі Міністерства транспорту та зв'язку України, Укрзалізниці,
Держспецтрансслужби, їх службові особи та службові особи,
відряджені в їх розпорядження, службові особи - підприємств,
установ, організацій сфери управління Міністерства транспорту та
зв'язку України, урядових органів, що діють у складі Міністерства,
Укрзалізниці, Державної спеціальної служби транспорту, на яких
відповідними розпорядчими документами покладено функції здійснення
державного фінансового контролю.
2.3. Планові контрольні заходи - це контрольні заходи, що
включені до відповідних планів контрольних заходів суб'єктів
державного фінансового контролю.
2.4. Позапланові контрольні заходи - контрольні заходи, що не
включені до відповідних планів суб'єктів державного фінансового
контролю і здійснюються в межах їх компетенції та повноважень за
дорученнями ініціаторів контрольних заходів і зверненнями органів
державної влади (в тому числі правоохоронних органів) та органів
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання і громадян.
2.5. Документування результатів контрольного заходу -
формування масиву документально зафіксованої інформації
констатувального та аналітичного характеру про
організаційно-правову та фінансово-господарську діяльність об'єкта
контролю, де проводились контрольні заходи, який повинен
забезпечувати розкриття теми контрольного заходу.
2.6. Матеріали контрольного заходу - це сформована група
документів, складених за результатами контрольного заходу, та
інформація про вжиті за його підсумками заходи об'єктом контролю,
у якого вони проводилися, та/або відповідним міністерством, іншим
центральним органом виконавчої влади.
2.7. Планові спільні контрольні заходи - контрольні заходи,
що включені до відповідних планів контрольних заходів органів
державної контрольно-ревізійної служби та контрольно-ревізійних
підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних органів, здійснюються ними одночасно та
мають спільні або взаємопов'язані теми контрольних заходів.
2.8. Позапланові спільні контрольні заходи - контрольні
заходи, що не включені до відповідних планів контрольних заходів
органів державної контрольно-ревізійної служби та
контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, їх територіальних органів і здійснюються
за дорученнями або зверненнями ініціаторів контрольних заходів, за
зверненнями суб'єктів господарювання і громадян, мають спільні або
взаємопов'язані теми контрольних заходів і здійснюються одночасно.
2.9. Планові скоординовані контрольні заходи - контрольні
заходи, що включені до відповідних планів контрольних заходів
органів державної контрольно-ревізійної служби та
контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, їх територіальних органів і здійснюються
ними одночасно, але мають різні теми.
2.10. Позапланові скоординовані контрольні заходи -
контрольні заходи, що не включені до відповідних планів
контрольних заходів органів державної контрольно-ревізійної служби
та контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів і
здійснюються за дорученнями або зверненнями ініціаторів
контрольних заходів, за зверненнями суб'єктів господарювання і
громадян, мають різні теми і здійснюються одночасно.
2.11. Законодавство з фінансових питань - сукупність чинних
на будь-який момент контрольного періоду законів та інших
нормативно-правових актів держави, якими регулюються процеси
мобілізації, розподілу та використання фінансових ресурсів
держави, а також грошові, кредитні і товарообмінні відносини.
2.12. Фінансова дисципліна - стан дотримання урядовими
органами, що діють у складі Міністерства транспорту та зв'язку
України, Укрзалізниці, Держспецтрансслужби, підгалузей, об'єднань,
підприємств, установ, організацій системи Міністерства транспорту
та зв'язку України визначених законодавством, нормативно-правовими
актами фінансово-правових норм.
2.13. Фінансове правопорушення - дія або бездіяльність
урядових органів, що діють у складі Міністерства транспорту та
зв'язку України, Укрзалізниці, Держспецтрансслужби, підгалузей,
об'єднань, підприємств, установ, організацій системи Міністерства
транспорту та зв'язку України, в тому числі посадових осіб
зазначених суб'єктів, наслідком яких стало невиконання
фінансово-правових норм.
2.14. Зустрічна перевірка - метод документального
підтвердження на підприємстві, в установі чи організації, що мали
договірні взаємовідносини з об'єктом контролю, на прохання
контрольного чи правоохоронного органу виду, обсягу і якості
операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування
їх реальності (повноти відображення в обліку об'єкта контролю).
2.15. Підконтрольні підрозділам внутрішнього фінансового
контролю підприємства, установи, організації - бюджетні установи й
організації, казенні підприємства незалежно від джерел
фінансування, а також підприємства та організації, їх об'єднання,
які відносяться до сфери управління Міністерства транспорту та
зв'язку України.
2.16. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх
справ, служби безпеки, підрозділи податкової міліції.
2.17. Компетенція підрозділів внутрішнього фінансового
контролю - постійні і тимчасові повноваження підрозділів
внутрішнього фінансового контролю, делеговані їм державою і
закріплені за ними постановою Кабінету Міністрів України від
22.05.2002 р. N 685 ( 685-2002-п ), іншими законами й
нормативно-правовими актами України (передусім Бюджетним кодексом
України ( 2542-14 ), законами про державний бюджет, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України), розпорядчими
документами Міністерства транспорту та зв'язку України, по
контролю за дотриманням законодавства з фінансових питань.
2.18. Збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати,
проведені кредитором - об'єктом ревізії (перевірки), втрата або
пошкодження його майна, а також не одержані кредитором доходи, які
він одержав би, якби зобов'язання були виконані боржником у межах
терміну позовної давності.
2.19. Акт ревізії (перевірки) - службовий двосторонній
документ, який стверджує факт проведення комплексної, фінансової
чи тематичної ревізії (перевірки), що відображає її результати
стосовно наслідків окремих фінансово-господарських операцій чи
діяльності підприємства в цілому і є носієм доказової інформації
про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю
недоліки в господарюванні та порушення законів і інших
нормативно-правових актів.
2.20. Комерційна таємниця - склад і обсяг відомостей, що
визначені керівником підприємства, установи, організації
відповідно до вимог Господарського кодексу України ( 436-15 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.93 N 611
( 611-93-п ) "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної
таємниці". Не є комерційною таємницею установчі документи, документи, що
дозволяють займатися господарською діяльністю, інформація за всіма
встановленими формами державної звітності, дані, потрібні для
обчислення і сплати податків (інших обов'язкових платежів), та
документи про їх сплату і платоспроможність підприємства,
установи, організації тощо. Працівник, що проводить ревізію (перевірку), має право
запросити в керівника об'єкта контролю перелік і обсяг відомостей,
що становлять комерційну таємницю, та порядок їх захисту і
зобов'язаний дотримуватися його. Зокрема - не запрошувати в
посадових осіб документи з відомостями, що містять комерційну
таємницю, якщо цього не вимагає перелік питань програми ревізії
(перевірки).
2.21. Службова таємниця - склад і обсяг відомостей, що є в
розпорядженні конкретного підрозділу державного фінансового
контролю або її посадової особи стосовно об'єктів контролю,
контрольних, правоохоронних та інших державних органів, їх
працівників, способів досягнення визначених законодавством
завдань, що необхідні для якісного проведення
контрольно-ревізійних дій, забезпечення відповідної їх раптовості
та ефективності і які з цієї причини на певний період не
підлягають зовнішньому чи внутрішньому розголошенню. Службовими таємницями, зокрема, є: - положення плану контрольно-ревізійної роботи на термін до
часу повідомлення об'єкта контролю про початок проведення ревізії
(перевірки); - факти виявлених під час проведення ревізій і перевірок
порушень, зловживань до їх повного документального підтвердження і
закріплення в актах, а також заплановані з цією метою зустрічні
перевірки, раптові інвентаризації готівки і майна, контрольні
обміри та інші ревізійні дії; - надані правоохоронними органами оперативні та інші
відомості щодо діяльності підприємств, установ і організацій
(вчинених порушень, зловживань посадових осіб, дані посадовими
особами письмові пояснення, протоколи допиту з конкретних питань
тощо); - інформація про оперативну і слідчу роботу органів
прокуратури, МВС, СБУ, їхніх органів дізнання в тих випадках, коли
її розголошення може зашкодити слідству, порушити право людини на
справедливий та об'єктивний розгляд її справи, створити загрозу
життю або здоров'ю будь-якої особи; - конкретні пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів
зловживань, крадіжок тощо; - відомості, які містяться у зверненнях громадян щодо їхнього
(чи інших громадян) особистого життя, та інша інформація, що
зачіпає (порушує) їхні права та законні інтереси; - документи, що становлять внутрівідомчу службову
кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами,
матеріали колегій тощо), якщо вони пов'язані з розробкою напряму
діяльності підрозділу внутрішнього фінансового контролю, процесом
прийняття рішень і передують їх прийняттю; - чернетки матеріалів ревізій і перевірок.
2.22. Бюджетне правопорушення - це недотримання учасником
бюджетного процесу встановленого Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) та іншими нормативно-правовими актами порядку
складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання
бюджету чи звіту про виконання бюджету.
2.23. Легалізація (відмивання) доходів - вчинення дій,
спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження
коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або
майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а
також набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна,
за умови усвідомлення особою, що вони були доходами, з метою
надання правомірного вигляду володінню, користуванню або
розпорядженню цими доходами. 2.23.1. Доходи - будь-яка економічна вигода, одержана
внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (за
яке Кримінальним кодексом ( 2341-14 ) передбачена
відповідальність), що передує легалізації (відмиванню доходів),
яка може складатися з матеріальної власності чи власності, що
виражена в правах, а також включає рухоме чи нерухоме майно та
документи, які підтверджують право на таку власність або частку в
ній.
2.24. Фінансова операція - будь-яка операція, пов'язана зі
здійсненням або забезпеченням здійснення платежу суб'єктами
господарювання, зокрема: 2.24.1. Внесення або зняття депозиту (внеску, вкладу). 2.24.2. Переказ грошей з рахунка на рахунок. 2.24.3. Обмін валюти. 2.24.4. Надання послуг з випуску, купівлі або продажу цінних
паперів та інших видів фінансових активів. 2.24.5. Надання або отримання позики або кредиту. 2.24.6. Страхування (перестрахування). 2.24.7. Надання фінансових гарантій та зобов'язань. 2.24.8. Довірче управління портфелем цінних паперів. 2.24.9. Фінансовий лізинг. 2.24.10. Здійснення випуску, обігу, погашення
(розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї. 2.24.11. Надання послуг з випуску, купівлі, продажу і
обслуговування чеків, векселів, платіжних карток, грошових
поштових переказів та інших платіжних інструментів. 2.24.12. Відкриття рахунка.
2.25. Об'єкти контролю - урядові органи, що діють у складі
Міністерства транспорту та зв'язку України, Укрзалізниця,
Держспецтрансслужба, підгалузі, об'єднання, підприємства, установи
і організації системи Міністерства транспорту та зв'язку України,
у яких контрольно-ревізійними підрозділами на законних підставах
здійснюються контрольні заходи.
2.26. Обов'язковий фінансовий моніторинг - сукупність заходів
Державного департаменту фінансового моніторингу при Міністерстві
фінансів України з аналізу інформації щодо фінансових операцій, що
надається уповноваженими органами, а також заходів з перевірки
такої інформації відповідно до законодавства України.
2.27. Ревізія - це метод документального контролю за
фінансово-господарською діяльністю підгалузей, об'єднання,
підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з
фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб
документального викриття недостач, розтрат, привласнень та
крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових
зловживань. За наслідками ревізії складається акт.
2.28. Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок
фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднання,
підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Результати
перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою.
2.29. Майно - речі матеріального світу, яким притаманні
специфічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру,
вони можуть бути вилучені з володіння законного власника або
пошкоджені чи знищені.
2.30. Грошові кошти - виступають як в готівковій, так і в
безготівковій формах (перебувають на банківському рахунку і їхній
обіг регулюється зобов'язальним правом), можуть бути як
національною, так і іноземною валютою.
2.31. Привласнення - протиправне і безоплатне вилучення
(утримання, неповернення) особою чужого майна, яке знаходилось у
його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його
на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення
чужого майна особа починає незаконно володіти і користуватися
вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого
своє матеріальне становище чи матеріальне становище третіх осіб.
2.32. Розтрата - незаконне і безоплатне витрачення
(споживання, продаж, безоплатна передача, обмін, передача в
рахунок погашення боргу тощо) особою чужого майна, яке їй ввірене
чи перебувало в її віданні. В результаті розтрати особа поліпшує
майнове становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання
ними незаконно вилученого майна, позбавлення їх за рахунок такого
майна певних матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб.
2.33. Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової
особи своїм службовим становищем - службова особа незаконно
обертає чуже майно на свою користь чи користь третіх осіб,
використовуючи при цьому своє службове становище.
2.34. Бюджетні кошти - кошти, що включаються у бюджети усіх
рівнів незалежно від джерела їх формування.
2.35. Використання бюджетних коштів всупереч їх цільовому
призначенню - використання коштів державного або місцевого
бюджетів всупереч призначенню, визначеному для цих коштів
відповідними бюджетами та кошторисами доходів та витрат.
2.36. Використання бюджетних коштів в обсягах, що перевищують
затверджені межі видатків - це фінансування видатків у сумах, які
перевищують розміри, затверджені у відповідних бюджетах,
кошторисах і планах асигнувань.
2.37. Недоотримання вимог щодо пропорційного фінансування
видатків бюджетів усіх рівнів - фінансування у повному обсязі
одних статей видатків при одночасному зменшенні фінансування за
іншими статтями або при їх повному нефінансуванні, недодержання
строків фінансування видатків за окремими статтями, що призводить
до виникнення і зростання заборгованості з виплати заробітної
плати, перевищення або зменшення видатків бюджету в одному
кварталі (місяці) за рахунок іншого періоду бюджету.
2.38. Зловживання службовим становищем - це будь-яке умисне
використання службовою особою всупереч інтересам служби своїх прав
і можливостей, пов'язаних з її посадою.
2.39. Всупереч інтересам служби - службова особа не бажає
рахуватися з покладеними на неї законом чи іншим
нормативно-правовим актом обов'язками, діє всупереч їм, не звертає
уваги на службові інтереси.
2.40. Інтереси служби - інтереси держави взагалі, інтереси
певного органу, підприємства, установи або організації, що не
суперечать, не протиставляються інтересам держави.
2.41. Перевищення службових повноважень - дії службової
особи, яка не має владних функцій і виходить під час виконання
своїх адміністративно-господарських функцій за межі своїх
повноважень.
2.42. Документ, який є предметом службового підроблення -
передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання,
використання і розповсюдження інформації, яка має юридичне
значення, шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-,
фотоплівці, дискеті або іншому носії.
2.43. Офіційний документ - є документи, що складаються і
видаються службовими особами від імені органів державної влади,
підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, які
посвідчують конкретні факти і події, що мають юридичне значення,
складений належним чином за формою, і мають необхідні реквізити.
2.44. Внесення у офіційні документи неправдивих відомостей -
внесення у дійсний офіційний документ даних, що не відповідають
дійсності повністю або частково (наприклад, внесення неправдивих
відомостей у бухгалтерські книги).
2.45. Підроблення документів - часткова чи повна заміна
змісту дійсного документа (дописка, підчистка, заміна тексту або
окремих слів, дати, підпису чи інших реквізитів).
2.46. Складання неправдивих документів - внесення до
документів, які зовні оформлено правильно, відомостей, що не
відповідають дійсності повністю або частково.
2.47. Невиконання службових обов'язків - невиконання
службовою особою дій, передбачених як безумовних для виконання нею
по службі.
2.48. Неналежне виконання службових обов'язків - дії
службової особи в межах службових обов'язків, які виконані не так,
як того вимагають інтереси служби.
3. Порядок призначення планових
та позапланових контрольних заходів
3.1. Планування контрольних заходів - це послідовний процес,
який включає в себе систему дій суб'єктів державного фінансового
контролю, спрямованих на якісне формування, розгляд, погодження та
затвердження планів контрольних заходів.
3.2. Метою планування контрольних заходів суб'єктами
державного фінансового контролю є: - забезпечення оптимальної концентрації трудових, фінансових
та матеріальних ресурсів суб'єктів державного фінансового контролю
при реалізації визначених напрямів контролю; - усунення паралелізму та дублювання в роботі суб'єктів
державного фінансового контролю шляхом забезпечення належного
виконання вимог законодавства щодо державної регуляторної
політики.
3.3. План контрольних заходів суб'єктів державного
фінансового контролю повинен включати: - тему контрольного заходу; - назву об'єкта контролю, місце його розташування; - термін закінчення контрольного заходу; - період, який підлягає контролю; - перелік суб'єктів державного фінансового контролю, які
будуть спільно проводити контрольні заходи (за їх погодженням). Включення до плану теми контрольного заходу повинно мати
обгрунтування.
3.4. Законні звернення органів державної влади (в тому числі
правоохоронних органів) та органів місцевого самоврядування, в
яких не вказується обгрунтований термін виконання контрольних
заходів, включаються до планів контрольних заходів на наступне
півріччя.
3.5. Суб'єкти державного фінансового контролю формують плани
основних напрямів контрольних заходів терміном на рік. На основі
цих планів суб'єкти державного фінансового контролю складають
піврічні плани контрольних заходів.
3.6. Суб'єктами державного фінансового контролю до планів
контрольних заходів не включаються об'єкти контролю, щодо яких: - термін проведення попередніх контрольних заходів цими ж
суб'єктами з тих самих питань менший одного року (365 календарних
днів); - вже здійснено контрольні заходи іншими суб'єктами
державного фінансового контролю або контрольними органами з тих
самих питань та за період, який підлягає контролю.
3.7. Внесення змін до планів контрольних заходів проводиться
у порядку їх затвердження. Про зміни, внесені до планів
контрольних заходів, повідомляються Департамент
контрольно-ревізійної роботи та фінансових розслідувань, інші
суб'єкти державного фінансового контролю, які проводять спільні
контрольні заходи.
3.8. Планові контрольні заходи фінансово-господарської
діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та
організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України,
які здійснюються Департаментом контрольно-ревізійної роботи та
фінансових розслідувань, призначаються наказом Міністра транспорту
та зв'язку України або особою, яка його заміщає, окремим
дорученням заступника Міністра транспорту та зв'язку України
відповідно до розподілу обов'язків, на підставі піврічного плану
проведення комплексних ревізій та перевірок
фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань,
підприємств, установ та організацій системи Міністерства
транспорту та зв'язку України.
3.9. Позапланові контрольні заходи (перевірки окремих питань,
оцінки, розслідування та вивчення) фінансово-господарської
діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та
організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України,
які здійснюються Департаментом контрольно-ревізійної роботи та
фінансових розслідувань, призначаються окремим дорученням
заступника Міністра транспорту та зв'язку України відповідно до
розподілу обов'язків, за умови наявної інформації про порушення
підконтрольною установою, підприємством, організацією, об'єднанням
законодавства України.
3.10. Планові контрольні заходи фінансово-господарської
діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та
організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України,
які здійснюються контрольно-ревізійними підрозділами урядових
органів, що діють у складі Мінтрансзв'язку України, Укрзалізниці,
Держспецтрансслужби, призначаються наказом або окремим дорученням
керівника відповідного урядового органу, що діють у складі
Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної
адміністрації залізничного транспорту, Держспецтрансслужби на
підставі піврічного плану проведення комплексних ревізій та
перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ
та організацій, що підпорядковуються їм, за погодженням з
Департаментом контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань.
3.11. Позапланові контрольні заходи (перевірки окремих
питань, оцінки, розслідування та вивчення) фінансово-господарської
діяльності підгалузей, об'єднань, установ та організацій системи
Міністерства транспорту та зв'язку України, які здійснюються
контрольно-ревізійними підрозділами урядових органів, що діють у
складі Мінтрансзв'язку України, Укрзалізниці, Держспецтрансслужби,
призначаються наказом або окремим дорученням керівника
відповідного урядового органу, що діють у складі Міністерства
транспорту та зв'язку України, Державної адміністрації
залізничного транспорту, Держспецтрансслужби, окремим дорученням
заступника керівника урядового органу, що діє у складі
Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної
адміністрації залізничного транспорту, Державної спеціальної
служби транспорту, за погодженням з Департаментом
контрольно-ревізійної роботи та фінансових розслідувань.
3.12. Погодження на здійснення заходу внутрішнього
фінансового контролю полягає у реєстрації посвідчення на право
проведення контрольного заходу у Департаменті
контрольно-ревізійної роботи та фінансових розслідувань.
3.13. Службовим особам державного фінансового контролю
надається право на проведення контрольних заходів на підставі: 3.13.1. Офіційного розпорядчого документа (наказу,
доручення), виданого уповноваженою посадовою особою Міністерства
транспорту та зв'язку України, урядового органу, що діє у складі
Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної
адміністрації залізничного транспорту, Держспецтрансслужби. 3.13.2. Посвідчення на проведення контрольного заходу
(додаток 1). В наказі, окремому дорученні визначаються - урядові органи,
що діють у складі Міністерства транспорту та зв'язку України,
Держспецтрансслужба, Державна адміністрація залізничного
транспорту, структурні підрозділи Міністерства транспорту та
зв'язку України та підпорядковані структури, дата і номер, посади,
прізвища, ім'я і по батькові службових осіб суб'єктів державного
фінансового контролю, уповноважених на проведення контрольного
заходу, підстава проведення контрольного заходу, тема контрольного
заходу, зазначення об'єкта контролю, на якому буде проводитись
контрольний захід, період діяльності об'єкта контролю, який
охоплюється контролем, строк проведення контрольних заходів,
перелік питань, за якими проводяться контрольні заходи, посада та
підпис особи, яка видала офіційний розпорядчий документ. В посвідченні на проведення контрольного заходу вказується
назва Міністерства транспорту та зв'язку України, урядового
органу, що діє у складі Мінтрансзв'язку України, Державної
адміністрації залізничного транспорту, Держспецтрансслужби, назва
контрольно-ревізійного підрозділу, номер посвідчення, його дата,
прізвище, ім'я і по батькові службової особи суб'єкта державного
фінансового контролю, уповноваженої на проведення контрольного
заходу, форма контрольного заходу, тема контрольного заходу, повна
назва об'єкта контролю, період, який охоплюється контролем,
підстави для проведення контрольного заходу, дата, до якої дійсне
посвідчення, посада та підпис особи, яка підписала посвідчення. Право підпису посвідчення на проведення контрольного заходу
надається директору Департаменту контрольно-ревізійної роботи та
фінансових розслідувань, керівникам контрольно-ревізійних
підрозділів урядових органів, що діють у складі Міністерства
транспорту та зв'язку України, Держспецтрансслужби, Укрзалізниці,
або особам, що виконують їх обов'язки. Посвідчення виписується окремо на кожну особу, яка бере
участь у проведенні контрольних заходів. Посвідчення реєструється в журналі, який ведеться у
відповідному відділі Департаменту контрольно-ревізійної роботи та
фінансових розслідувань. В журналі реєстрації посвідчень на проведення контрольних
заходів фіксується: номер по порядку, номер посвідчення, дата
присвоєння номера, назва контрольно-ревізійного підрозділу,
прізвище, ім'я і по батькові службової особи суб'єкта державного
фінансового контролю, уповноваженої на проведення контрольного
заходу, форма контрольного заходу, тема контрольного заходу, повна
назва об'єкта контролю, період, охоплений контролем, підстави для
проведення контрольного заходу, дата, до якої дійсне посвідчення.
3.14. Директор Департаменту контрольно-ревізійної роботи та
фінансових розслідувань (керівники контрольно-ревізійних
підрозділів) погоджують програму ревізії або перевірки, за
письмовим поданням урядових органів, що діють у складі
Міністерства транспорту та зв'язку України, Держспецтрансслужби,
Державної адміністрації залізничного транспорту, структурних
підрозділів Мінтрансзв'язку України, перелік осіб, залучених для
проведення контрольних заходів з їх сторони.
3.15. Департамент контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань може за власною ініціативою перевірити достовірність
висновків нижчестоящого підрозділу державного фінансового контролю
шляхом повторної ревізії (перевірки) документів обов'язкової
звітності об'єкта контролю або висновків акта перевірки,
складеного нижчестоящим суб'єктом державного фінансового контролю.
3.16. Департамент контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань вправі прийняти рішення про проведення повторної
перевірки об'єкта контролю у разі, коли таке рішення оформляється
наказом за підписом Міністра транспорту та зв'язку України.
4. Підготовка до контрольних заходів
Безпосередньому виконанню контрольних заходів передує
документальна підготовка службових осіб суб'єкта державного
фінансового контролю, яка включає:
4.1. Вивчення нормативно-правової бази, що регламентує
діяльність об'єкта контролю, організація роботи (запити, листи) по
збору інформації у відповідних фінансових органах та органах
Державного казначейства України про обсяги і напрями бюджетного
фінансування, отримання інформації від підрозділів суб'єктів
державного фінансового контролю, які здійснюють попередній та
поточний контроль.
4.2. Підготовка запитів (листів) на вивчення у відповідних
правоохоронних, митних органах, в установах банків, а також в
інших органах матеріалів, які стосуються діяльності та фінансового
стану підприємства, установи, організації, яка підлягає ревізії
(перевірці).
4.3. На основі вивчення цих матеріалів здійснюється складання
програми контрольного заходу, яка забезпечує повне розкриття теми
контролю.
4.4. Програма ревізії (перевірки) затверджується керівництвом
відповідного структурного підрозділу державного фінансового
контролю, яке перевіряє підготовленість учасників до проведення
ревізії (перевірки) і дає їм необхідні інструктивні вказівки.
4.5. Інформування керівництва об'єкта контролю про намір
проведення контрольних заходів.
4.6. На основі затвердженої програми ревізії (перевірки)
складається план її проведення з визначенням конкретних завдань,
виконавців, термінів виконання.
4.7. На базі отриманих завдань кожен член комісії (групи)
складає робочий план проведення контрольних заходів сектору, що
ним перевіряється. В робочому плані подається перелік робіт, які
необхідно виконати під час проведення контрольних заходів,
визначення методів перевірки, термін виконання тощо. Робочий план
затверджується керівником комісії (групи).
4.8. В період ревізії (перевірки), при необхідності, до
програми ревізії (перевірки) і плану її проведення вносяться зміни
та доповнення.
4.9. У випадках, коли ревізію (перевірку) здійснює один
спеціаліст, робочий план її проведення не складається.
4.10. Керівник ревізійної комісії (групи), ревізор з відома
керівництва підприємства, організації, установи знайомиться з
умовами роботи та особливостями конкретного об'єкта контролю,
станом справ по збереженню готівки і матеріальних цінностей,
організовує ревізію каси, інвентаризацію матеріальних цінностей та
здійснює інші необхідні дії щодо організації і створення умов для
нормального проведення ревізії (перевірки).
4.11. Суб'єкти державного фінансового контролю координують
свою діяльність із Головним контрольно-ревізійним управлінням
України, його територіальними підрозділами, фінансовими органами,
державними податковими адміністраціями, іншими контролюючими
органами, органами прокуратури, Міністерства внутрішніх справ,
Служби безпеки України в залежності від тематики та підстав для
проведення контрольного заходу.
5. Терміни проведення контрольних заходів
5.1. Термін проведення контрольних заходів, склади ревізійних
комісій (груп) визначаються з урахуванням обсягу та специфіки
діяльності об'єкта контролю, на якому буде проведено ревізію чи
перевірку. Термін проведення контрольних заходів, як правило, не
може перевищувати 30 днів. В окремих випадках, при проведенні
контрольних заходів Департаментом контрольно-ревізійної роботи та
фінансових розслідувань за рішенням Міністра транспорту та зв'язку
України або його заступника (у випадку проведення контрольних
заходів контрольно-ревізійними підрозділами урядових органів, що
діють у складі Міністерства транспорту та зв'язку України,
Державної адміністрації залізничного транспорту,
Держспецтрансслужби - за рішенням керівника або його заступника
відповідного урядового органу системи Мінтрансзв'язку,
Укрзалізниці, Держспецтрансслужби) термін проведення контрольних
заходів може змінюватися.
5.2. Службова особа суб'єкта державного фінансового контролю
зобов'язана проінформувати про зміну терміну проведення
контрольного заходу керівництво об'єкта контролю та пред'явити
належним чином оформлений розпорядчий документ, що засвідчує цю
зміну.
5.3. Проведення планового контрольного заходу на
підприємстві, в установі, організації з тих самих питань, що і
попередній плановий контрольний захід, здійснюється не раніше ніж
через один календарний рік після проведення попереднього планового
контрольного заходу.
6. Основні завдання контрольних заходів
Основним завданням здійснення внутрішнього фінансового
контролю є:
6.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності, цільового та
ефективного використання бюджетних коштів та збереження державного
майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів,
виконання планових завдань, достовірності ведення бухгалтерського
обліку.
6.2. Забезпечення усунення порушень фінансової дисципліни,
відшкодування заподіяних збитків.
6.3. Вжиття заходів щодо запобігання фінансовим порушенням.
6.4. Надання власникові та іншим визначеним законодавством
користувачам, у тому числі ініціаторам контрольних заходів,
суттєвої, повної і достовірної інформації про результати
контрольних заходів, які проводилися у певного об'єкта контролю.
6.5. Перевірка забезпечення керівництвом установи виконання
вимог законодавчих актів та інших нормативних актів, які
стосуються підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів,
оплати праці працівників, посилення фінансово-бюджетної
дисципліни.
6.6. Перевірка стану дотримання законодавства з фінансових
питань; аналіз обгрунтованості та правильності обчислення
показників загального та спеціального фондів кошторису,
відповідність узятих бюджетних зобов'язань виділеним бюджетним
асигнуванням; перевірка цільового, економного, ефективного
використання та збереження коштів і майна; правильність, повнота
та достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності.
6.7. Виявлення і перевірка по суті фінансових операцій, які
віднесені до сумнівних та незвичних.
6.8. Аналіз виконання плану асигнувань із загального фонду
бюджету, кошторису за загальними та спеціальними фондами.
6.9. Перевірка дотримання чинних нормативних актів щодо
цільового і ефективного витрачання коштів і матеріальних
цінностей, забезпечення їх збереження, використання фінансових
інвестицій і нематеріальних активів, цільового і ефективного
використання кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів
України, встановлення фінансових можливостей до їх повернення.
6.10. Перевірка стану розрахунків з бюджетом, законності
отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при
зміні форми власності шляхом корпоратизації, викупу, приватизації,
законності проведених операцій у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних
фондів.
6.11. Виконання планових рубежів.
6.12. Дотримання відповідних вимог щодо збереження державної
власності.
6.13. Аналіз ефективності використання трудових,
товарно-матеріальних і фінансових ресурсів, повноти виявлення та
мобілізації внутрішньовиробничих резервів, причин утворення
непродуктивних витрат і втрат, а також загальний стан економіки
підприємства, що ревізується або перевіряється.
6.14. Аналіз правильності визначення фінансових результатів
господарської діяльності та використання фінансових ресурсів.
6.15. Дотримання діючого порядку встановлення та застосування
цін та тарифів, а також своєчасність внесення до бюджету сум
додаткової виручки у повному обсязі, що її було отримано внаслідок
порушення діючого порядку встановлення або застосування цін і
тарифів.
6.16. Перевірка законності проведення господарських операцій
за період, що перевіряється.
6.17. Перевірка відповідності показників усіх форм звітності
даним синтетичного та аналітичного обліку.
6.18. Виявлення фактів розкрадань та незаконних витрат
фінансових ресурсів і товарно-матеріальних цінностей.
6.19. Усунення причин непродуктивних витрат і збитків.
6.20. Виявлення фактів зловживання службовим становищем.
6.21. Аналіз виконання рішень щодо усунення недоліків і
порушень, які були виявлені попередніми перевірками.
6.22. Аналіз виконання наказів, доручень керівництва
Міністерства транспорту та зв'язку України, урядових органів, що
діють у складі Міністерства транспорту та зв'язку України,
Державної адміністрації залізничного транспорту,
Держспецтрансслужби.
7. Проведення контрольних заходів
7.1. Службовими особами суб'єкта державного фінансового
контролю контрольні заходи проводяться з відома керівництва
об'єкта контролю.
7.2. На підприємстві, що ревізується (перевіряється), в
загальнодоступному місці вивішується повідомлення про проведення
контрольних заходів та місцезнаходження ревізійної комісії
(групи).
7.3. Службові особи суб'єктів державного фінансового контролю
зобов'язані пред'явити керівництву об'єкта контролю свої особові
посвідчення та належним чином оформлені на їх ім'я офіційні
розпорядчі документи на проведення контрольних заходів, а також
посвідчення на право проведення контрольних заходів, яке
оформляється на кожного перевіряючого.
7.4. У разі неможливості в день, визначений початком
проведення контрольних заходів, ознайомити керівництво об'єкта
контролю з офіційними розпорядчими документами на проведення
контрольних заходів, службові особи невідкладно інформують про це
керівника суб'єкта державного фінансового контролю, який приймає
відповідне рішення.
7.5. Службовими особами суб'єктів державного фінансового
контролю контрольні заходи проводяться у встановлені офіційними
розпорядчими документами терміни та в сукупності способів і
методичних прийомів фінансового контролю, що повністю забезпечують
розкриття теми контрольних заходів.
7.6. Якщо в ході підготовки до ревізії (перевірки) або на
початку ревізії (перевірки) буде встановлено, що на підприємстві,
в установі чи в організації відсутній належний бухгалтерський
облік, що унеможливлює якісне її проведення, то ревізори подають
керівництву суб'єкта державного фінансового контролю доповідну
записку або акт, на підставі яких керівник суб'єкта державного
фінансового контролю пред'являє письмові вимоги керівництву
об'єкта контролю щодо приведення обліку у відповідність до чинного
законодавства з попереднім визначенням стороною, що ревізується
(перевіряється), конкретних строків виконання цієї роботи, а також
інформує вищестоящий орган управління, а в разі потреби - органи
влади, правоохоронні органи та ініціює застосування відповідно до
законодавства заходів адміністративного впливу в межах компетенції
органу управління. У таких випадках ревізію (перевірку) слід розпочати після
поновлення обліку. Ревізори не повинні поновлювати облік на
підприємстві (в установі, організації), яке підлягає ревізії
(перевірці).
7.7. Ревізії (перевірки) фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ та організацій проводяться шляхом перевірки
дотримання чинних законів та інших нормативно-правових актів;
уважного і всебічного вивчення наявних бухгалтерських та інших
документів, перевірки правильності відображення (проведення) в
обліку операцій з готівкою і матеріальними цінностями; організації
проведення зустрічних перевірок (запити, листи до компетентних
органів): в установах банків, постачальників і споживачів;
контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво;
контрольних аналізів готової продукції; контрольних обмірів
виконаних робіт; перевірки правильності застосування норм витрат
сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат;
перевірки зберігання готівки і матеріальних цінностей, організації
їх інвентаризації; ретельної перевірки правильності віднесення
витрат на виробництво і розрахунків з бюджетом; перевірки
дотримання методики оцінки майна при реалізації та приватизації,
проведення індексації.
7.8. При необхідності, керівник ревізійної комісії (групи)
має право залучати компетентних спеціалістів для перевірки окремих
питань або надання відповідних висновків щодо питань перевірки.
Керівники установ, підприємств, організацій, працівники яких
залучаються до роботи в комісії (групі), зобов'язані направити їх
для участі в контрольних заходах по письмовому запиту у терміни,
які вказані керівником комісії (групи) або його заступником.
7.9. Керівництво ревізійної комісії (групи), що проводить
ревізію (перевірку), у робочому порядку має право вимагати від
відповідальних осіб усунення порушень та недоліків, які було
виявлено під час проведення контрольних заходів.
7.10. Посадові та інші особи об'єкта контролю, що ревізуються
(перевіряються), які не виконують законних вимог ревізорів під час
проведення ревізій (перевірок) або створюють їм в цьому перепони,
можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з чинним
законодавством.
8. Здійснення контрольних заходів в умовах
електронного зберігання і обробки інформації,
яка підлягає дослідженню
8.1. Службові особи суб'єктів державного фінансового контролю
під час здійснення контрольних заходів мають право користуватися
засобами електронного зберігання і обробки інформації, що
застосовуються об'єктами контролю в процесі здійснення
фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку
і фінансової звітності.
8.2. Службові особи суб'єктів державного фінансового контролю
під час здійснення контрольних заходів можуть використовувати
службові портативні засоби електронного зберігання і обробки
інформації.
8.3. Інформація в електронному вигляді об'єкта контролю може
переноситися на портативні засоби електронного зберігання і
обробки інформації або на інші власні носії електронної інформації
службової особи суб'єкта державного фінансового контролю лише з
відома керівника об'єкта контролю та в подальшому
використовуватися виключно в рамках контрольного заходу.
8.4. Службові особи об'єкта контролю, на якому проводиться
контрольний захід, для висвітлення питань, які входять до програми
контрольного заходу, зобов'язані забезпечити посадових осіб
суб'єктів державного фінансового контролю доступом до своїх
засобів електронного зберігання і обробки інформації, а також
гарантувати отримання повної і достовірної інформації, що в них
міститься.
8.5. Службова особа суб'єкта державного фінансового контролю
перед початком проведення контрольного заходу повинна впевнитися у
достовірності і цілісності інформації, що міститься в засобах
електронного зберігання і обробки інформації об'єкта контролю, яка
підлягатиме опрацюванню.
8.6. Службові особи суб'єктів державного фінансового контролю
повинні мати необхідні знання і досвід роботи з електронною
обчислювальною технікою, електронними інформаційними ресурсами та
програмним забезпеченням і дотримуватися встановлених технічних
правил користування.
8.7. За потреби суб'єкти державного фінансового контролю
можуть залучати до здійснення контрольних заходів своїх чи
сторонніх спеціалістів з інформаційних технологій, про що
повідомляється керівник об'єкта контролю.
8.8. Не допускається технічне втручання у функціонування
засобів електронного зберігання і обробки інформації об'єкта
контролю, зокрема встановлення службовою особою суб'єкта
державного фінансового контролю індивідуальних засобів захисту
(паролів, кодів тощо) на інформацію, що є власністю об'єкта
контролю, за винятком інформації, яка з відома керівника об'єкта
контролю чи уповноважених ним осіб скопійована для проведення
контрольного заходу, а також створена службовою особою в ході цих
заходів.
8.9. Службові особи суб'єктів державного фінансового контролю
повинні дотримуватися оперативності та економності використання
обчислювальної техніки та електронних інформаційних ресурсів
обробки даних.
8.10. Для оформлення службовими особами суб'єктів державного
фінансового контролю офіційної та додаткової документації за
результатами контрольних заходів, проведених в умовах застосування
об'єктом контролю засобів електронного зберігання і обробки
інформації, необхідна для документування інформація переноситься
на паперові носії та належним чином завіряється власним підписом
службової особи та підписами керівника і інших відповідальних осіб
об'єкта контролю.
9. Основні питання контрольних заходів
Під час проведення контрольних заходів обов'язково
перевіряються такі питання:
9.1. Обгрунтованість бюджетних запитів, дотримання
фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереження і цільове
використання бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів;
9.2. Збереження і використання державного майна, використання
і збереження товарно-матеріальних цінностей та основних засобів,
правильність ведення їх обліку;
9.3. Ефективність використання матеріальних і фінансових
ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських
операцій, повнота виявлення та мобілізації внутрішньогосподарських
резервів, причини непродуктивних витрат і втрат, використання
трудових ресурсів, коштів на оплату праці та заохочення;
9.4. Економічний стан підприємств, установ та організацій,
результати виконання виробничих та фінансових планів;
9.5. Правильність ведення бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, своєчасність і повнота відображення в обліку
фінансових, кредитних та розрахункових операцій, а також
законність їх здійснення, виконання зобов'язань перед бюджетом і
кредиторами;
9.6. Додержання порядку формування, встановлення та
застосування цін і тарифів;
9.7. Додержання встановленого порядку закупівлі товарів
(робіт, послуг);
9.8. Обгрунтування прийнятих у плані розрахунків для
визначення обсягів та якісних показників роботи, фондів
споживання, рівня собівартості продукції, прибутку тощо;
9.9. Правильність відображення у звітності показників,
обгрунтування змін планових рубежів, прибутку, платежів до
бюджету;
9.10. Виконання плану за основними кількісними та якісними
показниками, вплив окремих факторів на відхилення від прийнятих
рубежів;
9.11. Склад господарських операцій за даними первинних
документів для встановлення їх відповідності чинному
законодавству, їх доцільність, достовірність;
9.12. Записи у регістрах бухгалтерського обліку у
співставленні з первинними документами, дані облікових регістрів -
з показниками звітності, звітні дані - із запланованими
(господарським планом, балансом прибутку та видатків, кошторисом
тощо);
9.13. Дані інших документів, що відносяться до
взаємопов'язаних господарських операцій;
9.14. Дотримання встановленого порядку організації та ведення
бухгалтерського, податкового обліку та звітності;
9.15. Достовірність звітних даних, виявлення приписувань,
фальсифікування показників звітності тощо;
9.16. Авансові, розрахункові та кредитні операції;
9.17. Витрати на виробництво, собівартість продукції;
9.18. Використання прибутку, фондів, резервів, загальний
фінансовий стан;
9.19. Стан роботи з кадрами, їх плинність, розстановку і
виховання, роботу по підвищенню ділової кваліфікації, трудову
дисципліну, укомплектованість штатів, виконання рішень вищих
органів і власних рішень;
9.20. Наявність єдиного кошторису доходів і видатків
бюджетної установи, організації, правильність і обгрунтованість
його формування. При перевірці цього питання слід користуватися
Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами
до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п );
9.21. Правильність списання на витрати коштів і матеріальних
цінностей по кожній із статей кошторису, наявність належно
оформлених касових, банківських та інших бухгалтерських
документів, їх достовірність; - при ревізії (перевірці) витрачання коштів на заробітну
плату слід, зокрема, перевірити правильність встановлення і
застосування посадових окладів (ставок) заробітної плати, доплат,
надбавок, виплат за заміщення і сумісництво та премій відповідно
до чинних нормативних актів: чи не допускались виплати зарплати за
невідпрацьований час (за час перебування працівників у відпустках,
на лікуванні тощо), а також чи не допускалось списання на витрати
коштів по фіктивних відомостях на виплату зарплати, по відомостях
минулих років (за минулі періоди), на підставних і вигаданих осіб,
правильність підсумків у відомостях на виплату заробітної плати,
чи не допускались у відомостях на виплату заробітної плати
підчистки, дописки і виправлення цифр з метою збільшення суми
виплаченої заробітної плати. При наявності підчисток, дописок,
виправлень необхідно переконатись у тому, чи власноручно зроблені
підписи відповідними працівниками і чи не зроблено це з метою
привласнення коштів. Чи правильним є утримання податків із
заробітної плати працівників установи і чи були своєчасними і
повними перерахування їх до бюджету, а також відрахування до
державних цільових фондів, правильність відображення цих операцій
по бухгалтерському обліку: - при ревізії (перевірці) витрат на відрядження слід
керуватись відповідними постановами Кабінету Міністрів України та
інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України з цього
питання. У разі, якщо мали місце відрядження працівників, які
працюють у даній установі за сумісництвом або тих, які постійну
роботу в даній установі суміщають з роботою в інших установах,
організаціях чи на підприємствах, доцільно організувати проведення
зустрічних перевірок (запити, листи до компетентних органів) і
переконатись, чи не мала місця подвійна компенсація витрат по
відрядженнях; - ревізія (перевірка) канцелярських і господарських витрат
проводиться шляхом перевірки правильності застосування діючих
норм, цін і тарифів на опалення, освітлення, водопостачання,
каналізацію: чи не завищувались у документах на оплату
господарських та інших витрат показники, від яких залежить розмір
оплати, чи забезпечувалось відшкодування витрат за користування
комунальними послугами орендарями, правильність надання
комунальних послуг окремим категоріям працівників; по витратах на
утримання автотранспорту перевіряється правильність застосування
норм витрат паливно-мастильних матеріалів, заповнення маршрутних
листів, використання автотранспорту за призначенням; витрати на
поточний ремонт перевіряються шляхом вивчення правильності
складання кошторисів на такий ремонт, застосування розцінок,
відповідності списання матеріалів до обсягу виконаних робіт по
поточному ремонту (при необхідності робляться контрольні заміри
виконаних і оплачених робіт); канцелярські і поштово-телеграфні
витрати перевіряються, виходячи з необхідності максимальної
ощадливості в їх використанні, зокрема, недопущення оплати
особистих міжміських телефонних розмов за рахунок державних коштів
тощо; - при проведенні ревізій (перевірок) в установах охорони
здоров'я, в інших установах, яким виділяються кошти на харчування,
слід уважно перевірити по документах повноту оприбуткування
продуктів харчування та правильність списання їх на витрати, чи не
мали місця зловживання шляхом фальсифікації отримувачами
документів постачальників продуктів харчування (коли без зміни в
документах загальної вартості, суми відпущених установі продуктів
штучно завищуються їх ціни або сорти і занижується кількість
деяких видів продукції порівняно з фактично відпущеними), штучного
заниження кількості (ваги, ємкості) продуктів, які надійшли до
установи по накопичувальних відомостях, неправильного підбиття
способом завищення у них витрачених продуктів, завищення деяких
показників господарської діяльності установи тощо; як здійснювався
контроль за повнотою закладки харчових продуктів в казан при
приготуванні їжі. Під час ревізії витрат на харчування доцільно
організувати заходи (запити, листи до компетентних органів) щодо
проведення зустрічних перевірок у деяких постачальників харчових
продуктів, провести раптову перевірку повноти закладки продуктів у
казан, звірити (хоча б вибірково) дані меню по приготуванню їжі з
даними проведення спробних дегустацій медперсоналом установи і
встановити, чи нема між ними розбіжностей; - ревізія (перевірка) витрат на придбання медикаментів
повинна ставити за мету перш за все ретельну перевірку
забезпечення збереження державних коштів, їх ощадливого та
доцільного витрачання. Ревізія (перевірка) проводиться шляхом
ретельного дослідження документів (рахунків, накладних) на
придбання медикаментів, їх оприбуткування, вимог на видачу
медикаментів, історій захворювань, правильності застосування цін
та таксування оплачених рахунків: чи правильно виведені у
рахунках, вимогах, накопичувальних відомостях підсумки вартості
медикаментів, чи не допущено в них дописок, підчисток, виправлень.
Особлива увага приділяється перевірці повноти оприбуткування і
правильності списання на витрати наркотичних, дефіцитних і дорогих
медпрепаратів. Під час ревізії (перевірки) доцільно організувати
заходи (запити, листи до компетентних органів) щодо проведення
зустрічних перевірок у постачальників медпрепаратів та у осіб, на
лікування яких списувались медикаменти, перевірити наявність,
законність списання на лікування або за непридатністю
медикаментів, термін придатності яких минув; - ревізія (перевірка) витрачання коштів на придбання
устаткування, обладнання та інвентарю повинна відповісти в першу
чергу на питання, чи забезпечено ощадливе їх витрачання та
збереження, у тому числі чи додержано встановлені граничні суми
таких витрат, чи не витрачались вони на придбання зайвого і
взагалі непотрібного інвентарю, устаткування і обладнання, які
тривалий час знаходяться на складі і не використовуються, чи не
видавався інвентар і обладнання у особисте користування окремих
працівників установи; - ревізія (перевірка) витрачання коштів на капітальний ремонт
приміщень і споруд, як правило, провадиться з залученням
фахівців-будівельників, за допомогою яких перевіряється, чи не
допущено при оплаті виконаних робіт приписок до фактично виконаних
обсягів робіт та неправильного застосування розцінок і зайвого
списання матеріалів. Перевірка документів щодо обсягів виконаних
робіт та їх оплати, а також контрольний обмір виконаних робіт
проводиться з обов'язковою участю в них відповідальних
представників замовника і підрядчика. Якщо ремонтно-будівельні
роботи проводились господарським способом, то необхідно особливо
ретельно перевірити правильність нарахування і виплати заробітної
плати та переконатись, чи не нараховувалась і не сплачувалась
зарплата на підставних і вигаданих осіб та чи зайво (надміру) не
списувались на витрати будівельні матеріали;
9.22. На початку або в період проведення ревізії (перевірки)
проводиться вибіркова інвентаризація (по окремих найменуваннях)
продуктів, устаткування, обладнання та інвентарю, визначається
правильність його списання (яке стало непридатним) відповідно до
чинних нормативних актів, чи не мали місця факти заміни щойно
придбаного (нового) інвентарю зношеним (старим), яких було вжито
заходів до матеріально відповідальних осіб при виявленні у них
недостач матеріальних цінностей, зокрема, в яких розмірах
стягувались ці недостачі;
9.23. Під час проведення ревізії (перевірки) необхідно також
перевірити, чи не мали місце факти використання коштів на
приховане кредитування суб'єктів підприємницької діяльності,
використання коштів та матеріальних цінностей на госпрозрахункову
діяльність в разі, коли об'єкти контрольних заходів у випадках,
передбачених чинним законодавством, виступають засновником чи
співзасновником суб'єкта підприємницької діяльності, чи не
залучаються з цією метою кошти на укладання різних угод, в тому
числі і про спільну діяльність підконтрольних установ,
організацій, підприємств з суб'єктами підприємницької діяльності:
чи не допускались факти, коли кошти, замість витрачання їх на
першочергові і невідкладні заходи, спрямовувались на депозитні
рахунки; законність формування та правильність використання коштів
спеціального фонду кошторису, яким був стан розрахункової
дисципліни, зокрема, дебіторської і кредиторської заборгованості;
9.24. При проведенні ревізії (перевірки) використання
бюджетних коштів підлягають перевірці документи, які пов'язані з
операціями по касі та по кожному відкритому рахунку в банках за
час, який минув після попередньої ревізії (перевірки), а при
виявленні зловживань - і за більш тривалий період. При цьому
касові операції повинні відповідати порядку їх ведення у народному
господарстві України, встановленому Національним банком України.
Ведення бухгалтерського обліку повинно відповідати діючим
нормативним актам.
9.25. Якщо об'єктом контролю є підприємство, організація,
установа, які отримують кошти з бюджету, то ревізії (перевірці), в
першу чергу, підлягають питання ощадливого їх витрачання за
цільовим призначенням. При цьому особлива увага звертається на те,
чи не використовувались ці кошти для перерахування на депозитні
рахунки та на необгрунтоване перерахування (приховане
кредитування) комерційним та іншим структурам недержавного сектора
економіки, чи не допускались факти безгосподарності,
марнотратства, непродуктивного витрачання грошових коштів і
матеріальних цінностей.
9.26. Враховуючи, що одним із головних завдань суб'єктів
державного фінансового контролю є здійснення контролю за
збереженням готівки і матеріальних цінностей, ревізуючим при
проведенні ревізії (перевірки) підприємства, організації,
установи, що входить до сфери управління Міністерства транспорту
та зв'язку України, необхідно з'ясувати: - скільки і яких рахунків відкрито в установах банків,
ретельно перевірити касу, касові і банківські операції, при
необхідності звірити в установах банків їх виписки, окремі грошові
й інші документи, які знаходяться на підприємстві, установі,
організації, з такими ж документами в установах банків і
переконатись у їх ідентичності і достовірності: - стан розрахунків (також і в спосіб організації роботи по
проведенню зустрічних перевірок компетентними органами) за
відпущену продукцію (надані послуги тощо), звернувши особливу
увагу на дебіторську заборгованість з тривалим строком її
утворення, по якій недостатньо вживалось заходів щодо погашення, а
також на товари (продукцію), які тривалий час перебувають в
дорозі, товари відвантажені, але не оплачені в строк, товари на
відповідальному зберіганні, ретельно вивчити суми дебіторської
заборгованості, по якій минули строки позову і суми якої списані
на збитки, чи вживались заходи щодо стягнення цієї заборгованості; - правильність списання сировини на виготовлення продукції, у
разі необхідності провести контрольний запуск сировини у
виробництво за участю спеціалістів; - повноту оприбуткування виготовленої продукції, чи не
виготовлялась продукція, прихована від обліку; - наявність договорів про матеріальну відповідальність з
матеріально відповідальними особами; - дотримання діючих положень щодо проведення інвентаризацій
готівки і матеріальних цінностей та регулювання інвентаризаційних
різниць, якість проведених на підприємстві інвентаризацій, у разі
необхідності - організувати проведення інвентаризації (повної чи
по окремих найменуваннях) товарів, матеріалів, готової продукції
тощо; чи не допускалось перекриття недостач у одних матеріально
відповідальних осіб лишками у інших; - наявність заборгованості внаслідок недостач, розтрат і
крадіжок, яка обліковується по бухгалтерському обліку
підприємства, причини їх утворення, яких вживалося заходів по
відшкодуванню цієї заборгованості; - дотримання діючого порядку видачі, використання і
зберігання бланків довіреностей (доручень); - зовнішньоекономічну діяльність підприємства, обсяг
експортних і імпортних операцій за відповідний період, у тому
числі бартерних, правильність застосування цін і тарифів при
здійсненні цих операцій, своєчасність розрахунків по них, чи не
допустило керівництво підприємства незаконного відкриття валютних
рахунків за кордоном, утримання на них валюти, прихованої від
обліку, а також - чи не вжито заходів щодо повернення з-за кордону
сум валюти, яка тривалий час не повернута в Україну; - дотримання нормативних актів щодо приватизації, особливу
увагу при цьому необхідно звернути на правильність визначення
вартості об'єкта приватизації, проведення індексації в процесі
приватизації; - правильність застосування норм витрат сировини і
матеріалів, а також норм їх витрат та втрат готової продукції при
транспортуванні і зберіганні: правильність утворення і
використання фондів; правильність віднесення витрат на
виробництво, відображення фінансових результатів по обліку. При
цьому стан бухгалтерського обліку слід перевіряти на всіх етапах
ревізії (перевірки), тобто при перевірці кожного без винятку
питання ревізії (перевірки), накопичувати і узагальнювати виявлені
недоліки для грунтовного висвітлення їх у акті ревізії (довідці
про перевірку).
9.27. Фінансова операція, яка здійснена об'єктом контролю,
підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку
вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80 тис. грн. або дорівнює
чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 тис. грн.,
та має одну або більше ознак, наведених нижче: - переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за
кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного)
рахунка з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий
у фінансовій установі в країні, що віднесена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 77-р ( 77-2003-р )
"Про перелік офшорних зон" (зі змінами) до офшорної зони. Перелік
офшорних зон не є вичерпним, встановлюється актами Кабінету
Міністрів України; - купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних
платіжних засобів за готівку; - зарахування або переказ грошових коштів, надання або
отримання кредиту (позики), проведення фінансових операцій з
цінними паперами у разі, коли хоча б одна зі сторін є фізичною або
юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання
чи місце знаходження в країні (на території), яка не бере участь в
міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму, або однією зі сторін є особа, що має
рахунок в банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (на
вищезазначеній території). Перелік таких країн (територій)
визначається відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17.07.2003 р. N 419 ( 419-2003-р ) "Про перелік країн
(територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинними шляхом, і фінансуванню тероризму", яке
розроблено на основі переліків, затверджених міжнародними
організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму; - переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою
видати одержувачу кошти готівкою; - зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх
подальшим переказом того ж або наступного операційного дня іншій
особі; - зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових
коштів з рахунка юридичної особи, період діяльності якої не
перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування
грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунка
юридичної особи у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не
проводилися з моменту його відкриття; - відкриття рахунка з внесенням на нього коштів на користь
третьої особи; - переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного
контракту, коштів за кордон; - придбання особою цінних паперів за готівку; - виплата фізичній особі страхового відшкодування або
отримання страхової премії; - розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та
інших цінностей в ломбард. У разі виявлення суб'єктами державного фінансового контролю
під час здійснення контрольних заходів наведених вище фінансових
операцій (які тривають на момент проведення контрольного заходу
або вчинені протягом півроку до початку контрольного заходу)
невідкладно складається проміжний акт, який підписується ревізором
і керівником об'єкта контролю. В акті зазначається: коли, ким та на якій підставі
проводиться контрольний захід, який об'єкт перевіряється, а також
наводиться детальний опис фінансових операцій, які підлягають
обов'язковому фінансовому моніторингу. При написанні акта такі терміни, як "моніторинг",
"легалізація", "відмивання" тощо не вживаються. В акті не робиться
також жодних висновків щодо фінансових операцій, про які
зазначається в ньому. Після підписання проміжного акта керівником об'єкта контролю,
ревізором у той же день готується за встановленою формою
(додаток 2) інформація про виявлені та зафіксовані в акті
фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому
моніторингу. Не пізніше наступного робочого дня після підписання
проміжного акта зазначена інформація за підписом керівника комісії
(групи) подається в електронному вигляді (у разі відсутності
електронної пошти - факсом) до Департаменту контрольно-ревізійної
роботи та фінансових розслідувань. Рішення щодо можливості віднесення зафіксованих у проміжному
акті фінансових операцій до таких, що підлягають обов'язковому
фінансовому моніторингу, приймається керівниками суб'єктів
державного фінансового контролю.
9.28. Фінансові операції, які підлягають поглибленому
вивченню посадовими особами суб'єктів державного фінансового
контролю. У разі, коли працівники суб'єкта державного фінансового
контролю при здійсненні контрольних заходів мають вмотивовані
підстави вважати, що певні фінансові операції (які не підлягають
обов'язковому фінансовому моніторингу) з ознаками, наведеними
нижче, здійснюються об'єктом контролю з метою легалізації
(відмивання) доходів, такі фінансові операції (незалежно від суми
коштів) підлягають поглибленому вивченню. До фінансових операцій, які підлягають поглибленому вивченню,
належать операції за наявності таких ознак: 9.28.1. Фінансова операція має заплутаний або незвичний
характер та не має очевидного економічного сенсу або очевидної
законної мети, зокрема: - проведення об'єктом контролю фінансових операцій, за якими
він погоджується на отримання процентів по депозиту, нижчих за
процентну ставку, що встановлена на поточний момент, або сплату
комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у
розмірах більших, ніж визначені за тотожними операціями на
поточний момент; - внесення об'єктом контролю у раніше узгоджену схему
проведення операції безпосередньо перед початком її реалізації
значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів
або іншого майна, в тому числі неодноразова зміна банківських
реквізитів бенефіціара (особи, якій призначений платіж або на
користь якої відкрито акредитив) після надання першого доручення
на переведення коштів або індосацію (передавання векселя іншій
особі за індосаментом) платіжних документів, надання доручення на
перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунки інших
осіб; - надання об'єктом контролю інформації, яку неможливо
перевірити (у разі відсутності документів, необхідних для
перевірки зазначеної інформації); - неможливість встановлення контрагентів об'єкта контролю; - направлення об'єктом контролю коштів на адресу іншої
сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти
повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з
незнаходженням такої іншої сторони або у зв'язку з її відмовою
щодо їх прийняття; - регулярне укладення об'єктом контролю строкових угод або
використання інших похідних фінансових інструментів, результатом
чого є постійний прибуток або постійні збитки об'єкта контролю; - здійснення об'єктом контролю неодноразового обміну цінних
паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання
або надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном; - настання страхового випадку протягом короткого терміну,
який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після
укладення страхової угоди; 9.28.2. Невідповідність фінансової операції діяльності
об'єкта контролю, що встановлена статутними документами, зокрема: - не пов'язане з діяльністю об'єкта контролю істотне
збільшення залишку коштів на його рахунку, який згодом
перераховується іншій особі або використовується з метою купівлі
іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента), цінних
паперів на пред'явника; - відсутність зв'язку між характером і родом діяльності
об'єкта контролю з послугами, які він надає; - зарахування на рахунок об'єкта контролю значної кількості
платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує 80 тис. грн.,
у тому числі через касу об'єкта контролю, якщо його діяльність не
пов'язана з наданням послуг населенню, збором обов'язкових або
добровільних платежів; - істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок
об'єкта контролю, якщо звичайними для його основної діяльності є
розрахунки в безготівковій формі; - розміщення на рахунку об'єкта контролю значної суми
готівкових коштів, не відповідної рівню доходів такого об'єкта чи
отриманої у невідповідності до сфери діяльності об'єкта; - одноразовий продаж (купівля) об'єктом контролю великого
пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому
ринку, за умови, що такий об'єкт не є професійним учасником ринку
цінних паперів і цінні папери не передаються в погашення
простроченої заборгованості контрагента перед ним. 9.28.3. Виявлення неодноразового здійснення фінансових
операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх
здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового
моніторингу, зокрема регулярне зарахування на рахунок об'єкта
контролю коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї або
більшої частини суми протягом одного операційного дня або
наступного за ним дня на рахунок іншої особи, або за такою ж
схемою регулярне перерахування об'єктом контролю коштів. Поглиблене вивчення суб'єктами державного фінансового
контролю може здійснюватися і щодо інших фінансових операцій,
стосовно яких є підстави вважати, що вони здійснюються з метою
легалізації (відмивання) доходів. Поглиблене вивчення полягає у детальнішому та ретельнішому
аналізі в межах терміну проведення контрольного заходу руху коштів
за фінансовими операціями та осіб, з якими такі операції
проводились. За результатами контрольного заходу, під час якого
здійснювалось поглиблене вивчення окремих фінансових операцій, акт
(довідка) складаються на загальних підставах. 9.29. За наявності обґрунтованих підстав, за результатами
контрольного заходу (після підписання акта (довідки) про те, що
фінансові операції (які тривають на момент проведення контрольного
заходу, або вчинені протягом півроку до початку контрольного
заходу) здійснювались об'єктом контролю з метою легалізації
(відмивання) доходів, ревізором готується за встановленою формою
(додаток 2) інформація про такі операції. Не пізніше наступного
робочого дня після підписання акта (довідки) зазначена інформація
за підписом керівника суб'єкта державного фінансового контролю
подається в електронному вигляді (у разі відсутності електронної
пошти - факсом) до Департаменту контрольно-ревізійної роботи та
фінансових розслідувань.
9.30. Рішення щодо можливості віднесення зафіксованих в акті
(довідці) фінансових операцій до таких, що здійснювались з метою
легалізації (відмивання) доходів і підлягають фінансовому
моніторингу, приймається керівниками суб'єктів державного
фінансового контролю.
9.31. Департамент контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань здійснює аналіз отриманої від відповідного суб'єкта
державного фінансового контролю інформації (а при необхідності і
доданих матеріалів) про виявлені фінансові операції, які за
ознаками підлягають фінансовому моніторингу.
10. Взаємодія з правоохоронними органами
Суб'єкти державного фінансового контролю у разі виявлення
контрольними заходами, що проводяться не за ініціативою
правоохоронних органів, порушень чинного законодавства щодо
використання бюджетних коштів, державного чи комунального майна,
за які передбачена кримінальна відповідальність, забезпечують, у
межах своєї компетенції, усунення об'єктами контролю виявлених
порушень, а у разі неможливості їх усунення в повному обсязі -
передають матеріали до правоохоронних органів.
10.1. Правовими підставами звернення правоохоронних органів
до суб'єктів державного фінансового контролю щодо здійснення
контрольних заходів є норми законодавчих актів, які регулюють
діяльність відповідного правоохоронного органу.
10.2. Звернення правоохоронного органу щодо проведення
контрольних заходів повинно містити: повну назву об'єкта контролю,
його місцезнаходження; відомості, що свідчать про фінансові
порушення на об'єкті контролю; перелік конкретних питань, за якими
належить проводити контрольні заходи; період, за який слід
перевірити діяльність об'єкта контролю з визначених питань;
інформацію про одержання об'єктом контролю бюджетних коштів,
використання державного чи комунального майна.
10.3. Суб'єкти державного фінансового контролю приймають до
виконання звернення правоохоронних органів щодо проведення
контрольних заходів на об'єктах контролю у відповідності до питань
програми контрольних заходів, письмово узгодженої з відповідним
правоохоронним органом. Додаткові питання, порушені правоохоронним органом під час
здійснення контрольного заходу, приймаються до виконання за
рішенням керівника суб'єкта державного фінансового контролю.
10.4. Звернення правоохоронних органів щодо проведення
контрольних заходів, крім випадків, передбачених абзацом другим
цього пункту, за рішеннями суб'єктів державного фінансового
контролю включаються до їх планів роботи з повідомленням про це
ініціаторів контрольних заходів. При наданні прокурором, слідчим постанови, винесеної в ході
розслідування кримінальної справи, або письмових відомостей про
значні фінансові порушення, нецільове використання бюджетних
коштів, недостачу державного і комунального майна - звернення
приймаються до виконання у позаплановому порядку незалежно від
кількості раніше проведених у об'єктів контролю контрольних
заходів. Про термін початку таких заходів суб'єкт державного
фінансового контролю письмово повідомляє правоохоронний орган. У разі отримання від правоохоронного органу звернень стосовно
проведення контрольних заходів з питань, що не належать до
компетенції суб'єктів державного фінансового контролю, керівником
суб'єкта державного фінансового контролю протягом 10 днів з дня
отримання такого звернення дається обгрунтована письмова відповідь
про неможливість проведення контрольних заходів. Звернення правоохоронного органу, яке не відповідає вимогам
цієї Інструкції, підлягає уточненню правоохоронним органом
протягом 10 днів з дня отримання такого звернення.
10.5. За обгрунтованими зверненнями правоохоронних органів
посадові особи суб'єктів державного фінансового контролю беруть
участь як спеціалісти в перевірках, що проводяться правоохоронними
органами, досліджуючи при цьому в межах своєї компетенції питання
цільового використання бюджетних коштів, державного та
комунального майна, а в необхідних випадках залучаються для участі
як спеціалісти у проведенні слідчої дії під час розслідування
кримінальної справи.
10.6. Посадові особи суб'єктів державного фінансового
контролю здійснюють документальне оформлення результатів
контрольних заходів відповідно до положень розділу 13 цієї
Інструкції.
10.7. Контрольні заходи проводяться за оригіналами або
належним чином оформленими копіями первинних бухгалтерських
документів, даними обліку і звітності, документами розпорядчого
характеру та іншими документами, які відповідають вимогам наказу
Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 ( z0168-95 ) "Про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку і
звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.06.95 за N 168/704, а також за електронними документами,
складеними відповідно до вимог законів України "Про електронні
документи та електронний документообіг" ( 851-15 ) та "Про
електронний цифровий підпис" ( 852-15 ).
10.8. Офіційна і додаткова документація за результатами
контрольних заходів складається на підставі наданих об'єктом
контролю або вилучених у цього суб'єкта правоохоронним органом
документів. Офіційна документація підписується керівником та
посадовими особами, відповідальними за фінансово-господарську
діяльність об'єкта контролю на дату її складання та/або протягом
періоду, за який проводився контрольний захід.
10.9. У разі відмови керівника та посадових осіб об'єкта
контролю від ознайомлення і підписання офіційної документації
посадові особи суб'єкта державного фінансового контролю
засвідчують це актом про відмову від підписання за своїми
підписами в день передачі офіційної документації на ознайомлення й
підписання. Водночас офіційна документація направляється
рекомендованим листом керівнику об'єкта контролю для ознайомлення
за місцезнаходженням об'єкта контролю. Після направлення офіційної документації поштою суб'єкт
державного фінансового контролю здійснює належні заходи щодо
реалізації матеріалів контрольних заходів з обов'язковим
зазначенням у супровідних листах факту відмови від ознайомлення з
матеріалами контрольного заходу і від їх підписання.
10.10. У разі надходження від об'єкта контролю письмових
зауважень (заперечень) до офіційної документації протягом
5 робочих днів після її підписання, суб'єкт державного фінансового
контролю повинен розглянути такі зауваження (заперечення) протягом
15 робочих днів та надати письмовий висновок щодо їх
обгрунтованості.
10.11. У разі відсутності на об'єкті контролю осіб, які
повинні підписати офіційну документацію або надати письмові
пояснення, суб'єкт державного фінансового контролю письмово
інформує про це відповідний правоохоронний орган.
10.12. Посадова особа суб'єкта державного фінансового
контролю в ході проведення контрольного заходу може
використовувати інформацію правоохоронного органу, яка має
безпосереднє відношення до фінансово-господарської діяльності
об'єкта контролю. Документування такої інформації проводиться лише
за результатами вивчення фактично наданих документів об'єктом
контролю.
10.13. У разі залучення посадових осіб суб'єктів державного
фінансового контролю до участі в перевірках, що проводяться
правоохоронними органами, результати таких контрольних заходів
оформляються довідкою, яка складається на чистому аркуші та
підписується спеціалістом із зазначенням посади та назви органу, у
якому він працює.
10.14. Матеріали контрольних заходів (офіційна і додаткова
документація) згідно з описом передаються до правоохоронного
органу із супровідним листом суб'єкта державного фінансового
контролю протягом 7 робочих днів після підписання офіційної
документації або складання акта про відмову від ознайомлення і
підписання, а за наявності зауважень (заперечень) об'єкта
контролю, який підлягав контролю, - не пізніше 20 робочих днів з
дня їх отримання суб'єктом державного фінансового контролю.
10.15. Правоохоронний орган розглядає матеріали контрольного
заходу, які були передані суб'єктом державного фінансового
контролю, та в міру прийняття рішень надсилає інформацію про
результати їх розгляду.
10.16. При здійсненні контрольних заходів суб'єкти державного
фінансового контролю в межах своєї компетенції мають право
отримувати від правоохоронних органів необхідну допомогу та
інформацію, що сприяє прискоренню виконання та забезпеченню
належної якості здійснення цих заходів посадовими особами
суб'єктів державного фінансового контролю.
11. Застосування зустрічних перевірок
та прийомів фактичного контролю
11.1. За рішенням керівництва комісії (групи) або керівника
суб'єкта державного фінансового контролю, достовірність
фінансово-господарських операцій, що їх відображено у первинних
документах, за умови необхідності, може бути встановлена шляхом
організації проведення зустрічних перевірок (надання запитів до
компетентних органів) на підприємствах, з якими об'єкт, що
ревізується (перевіряється), перебував чи перебуває у
господарських відносинах.
11.2. Запит на проведення зустрічної перевірки повинен
містити обов'язкову інформацію відносно об'єкта зустрічної
перевірки: 11.2.1. Його код ЄДРПОУ, фактична, юридична адреси, П. І. Б.
керівника. 11.2.2. Суть господарських взаємовідносин та можливі
порушення норм діючого законодавства, які вбачаються у об'єкта
контролю за рахунок господарських відносин з об'єктом зустрічної
перевірки, що свідчать про можливе вчинення злочину службовими
особами об'єкта контролю чи об'єкта зустрічної перевірки. 11.2.3. Норми закону, на які суб'єкт державного фінансового
контролю посилається у листі, на проведення зустрічної перевірки. 11.2.4. Період, за який необхідно провести зустрічну
перевірку. 11.2.5. Термін та форма надання інформації, за результатами
зустрічної перевірки. 11.2.6. Питання, на які необхідно отримати відповідь, за
результатами зустрічної перевірки. Типові питання, на які необхідно отримати відповідь: - чи зареєстрований, у встановленому законом порядку та
перебуває на податковому обліку об'єкт зустрічної перевірки; - чи подається ним у відповідні державні органи податкова,
фінансова звітність, результати господарської діяльності, за
відповідний період; - відомості про керівників, засновників об'єкта зустрічної
перевірки; - чи укладалась угода між об'єктом зустрічної перевірки та
об'єктом контролю суб'єкта державного фінансового контролю, яким
чином проведено розрахунки, наявність дебіторської, кредиторської
заборгованості; - чи проведена вказана господарська операція по
бухгалтерському обліку об'єкта зустрічної перевірки; - чи є об'єкт зустрічної перевірки безпосереднім виконавцем,
постачальником (споживачем) товарів, робіт, послуг; - в разі, якщо об'єкт зустрічної перевірки не є безпосереднім
виконавцем, постачальником (споживачем) товарів, робіт, послуг -
вказати, від кого такі товари, роботи, послуги отримано
(передано), на підставі яких документів, їх установчі дані. При проведенні контрольного заходу перелік питань, які
необхідно з'ясувати під час проведення зустрічної перевірки, може
бути розширено.
11.3. Правові підстави підготовки та направлення листа до
правоохоронних органів, уповноважених здійснювати
оперативно-розшукову діяльність, з метою проведення зустрічної
перевірки: 11.3.1. Відповідно до статті 5 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (далі - Закон),
оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними
підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Державної прикордонної служби України, Управління
державної охорони, органів державної податкової служби -
оперативними підрозділами податкової міліції, органів і установ
Державного департаменту України з питань виконання покарань,
розвідувального органу Міністерства оборони України. 11.3.2. Згідно статті 6 Закону ( 2135-12 ) підставами для
проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої
інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує
перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів
про: - злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами; - осіб, які готують або вчинили злочини. Зазначені підстави зокрема можуть міститися у повідомленнях
посадових осіб державних органів, підприємств, установ,
організацій. 11.3.3. Статтею 7 Закону ( 2135-12 ) визначено, що
підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
зобов'язані у межах своїх повноважень вживати необхідних
оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного
виявлення, припинення і розкриття злочинів та викриття причин і
умов, які сприяють вчиненню злочинів. Таким чином, при підготовці листа на проведення зустрічної
перевірки необхідно: - враховувати повноваження відповідного підрозділу, який
здійснює оперативно-розшукову діяльність; - чітко формулювати зміст господарських відносин між об'єктом
контролю та об'єктом зустрічної перевірки, з якого вбачаються
підстави, передбачені статтею 6 Закону ( 2135-12 ); - посилання на норму Закону ( 2135-12 ) робити у вигляді:
"...відповідно до пункту 6 статті 6, на підставі статті 7 Закону
України "Про оперативно-розшукову діяльність" прошу Вас..."; - до листа додавати копії відповідних документів, що
підтверджують обставини, передбачені статтею 6 Закону ( 2135-12 ); - в листі визначати конкретний термін надання відповіді, з
копіями відповідних документів.
11.4. При проведенні контрольних заходів
фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю, одночасно з
документальною перевіркою додатково необхідно застосовувати
наступні прийоми фактичного контролю: 11.4.1. Обстеження на місці робочих приміщень, дільниць,
складів для вивчення організації виробництва та умов праці,
охорони та збереження товарно-матеріальних цінностей. 11.4.2. Проведення інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей для встановлення їх наявності та відповідності даним
бухгалтерського обліку, записам по складу. 11.4.3. Проведення контрольних обмірів для встановлення
достовірності звітних даних по виконаних роботах. 11.4.4. Перевірка дотримання технічних умов та технологічних
процесів, відповідності продукції державним стандартам,
обгрунтування цін.
11.5. Ревізори вживають заходів щодо присутності матеріально
відповідальних осіб під час інвентаризації цінностей, проведення
відповідних перевірок, що стосується виконання посадових
обов'язків цими особами.
12. Права суб'єктів державного
фінансового контролю
Посадові особи суб'єкта державного фінансового контролю мають
право:
12.1. Ревізувати та перевіряти на об'єктах контролю
результати виконання планів, кошторисів, грошові, фінансові,
бухгалтерські та інші документи, наявність коштів і цінностей, а у
разі виявлення підробок та інших зловживань - вилучати необхідні
документи на термін до закінчення контрольних заходів, залишаючи у
справі акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів.
12.2. Ревізувати та перевіряти правильність списання
сировини, палива, інших матеріальних цінностей, спожитої тепло- та
електроенергії на витрати виробництва, повноту оприбуткування
готової продукції, списання відходів, а також вимагати від
керівника об'єкта контролю здійснення контрольних обмірів обсягів
виконаних робіт чи контрольного запуску сировини у виробництво.
12.3. Вимагати в установленому порядку від керівника об'єкта
контролю проведення інвентаризації основних фондів,
товарно-матеріальних цінностей, перевірки наявних коштів і
розрахунків, у разі потреби опечатувати каси і касові приміщення,
склади, комори, сховища, архіви, вимагати від керівництва
підприємства, установи чи організації, що ревізується, щоб
матеріально відповідальні особи в обов'язковому порядку брали
участь в проведенні інвентаризацій, перевірці довірених їм
цінностей, контрольних обмірах виконаних робіт, контрольних
запусках у виробництво сировини та матеріалів, відборі проб та
зразків на дослідження, а також при інших аналогічних діях,
спрямованих на перевірку стану збереження грошових коштів і
матеріальних цінностей та діяльності матеріально відповідальних
осіб. У разі виявлення ознак фіктивності документів, при
пошкодженні опечатувань каси та інших приміщень (документується
актом довільної форми) інформувати правоохоронні органи з метою
притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до
чинного законодавства.
12.4. Одержувати від посадових осіб об'єктів контролю
письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення
контрольних заходів.
12.5. Одержувати від об'єктів контролю довідки та копії
документів, пов'язаних з операціями, що перевіряються.
12.6. Безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі
та інші приміщення для їх обстеження та з'ясування питань,
пов'язаних з ревізією або перевіркою. Порушувати питання про
притягнення до відповідальності керівників об'єктів, що
перевіряються, в разі порушення ними прав перевіряючих.
12.7. Ставити питання перед ініціатором ревізії (перевірки)
щодо залучення кваліфікованих фахівців для проведення контрольних
обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт,
контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво,
контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції,
інших перевірок.
12.8. Готувати та надавати відповідним службовим особам
подання, на підставі якого Орган управління має право відсторонити
керівника об'єкта контрольних заходів від виконання службових
обов'язків, на час проведення на підприємстві (установі,
організації) контрольного заходу суб'єктом державного фінансового
контролю. Рішення про відсторонення приймається керівником Органу
управління (особою, яка виконує його обов'язки) за поданням голови
комісії з проведення контрольного заходу або керівника суб'єкта
державного фінансового контролю - ініціатора контрольного заходу.
12.9. Пред'являти керівникам та іншим службовим особам
об'єктів контролю вимоги щодо усунення виявлених порушень.
12.10. Користуватися телеграфно-телефонним, факсимільним
зв'язком, транспортом, множильною, комп'ютерною технікою, займати
окреме приміщення під час проведення контрольних заходів, яке
повинно відповідати вимогам по забезпеченню схоронності матеріалів
контрольних заходів.
13. Порядок оформлення результатів
контрольних заходів
13.1. Наслідки ревізії оформляються зведеним актом, який
підписується керівником ревізійної комісії (групи), ревізуючим,
керівником та головним (старшим) бухгалтером перевіреного об'єкта
контролю, а в разі потреби - колишніми керівником та головним
(старшим) бухгалтером, в період роботи яких мали місце виявлені
порушення, зловживання. Кінцевою датою написання акта, як правило,
є останній день проведення ревізії, зазначений у посвідченні на її
проведення. Наслідки ревізії викладаються в акті на підставі перевірених
даних і фактів, що випливають з наявних оригіналів документів (у
тому числі вилучених в установленому порядку іншими органами
державного фінансового контролю або правоохоронними органами)
організації, яка ревізується (перевіряється); даних про результати
проведених зустрічних перевірок; наслідків інвентаризацій,
контрольних обмірів, контрольних запусків сировини і матеріалів у
виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів та готової
продукції; даних перевірки якості продукції, дотримання технічних
умов та технологічних режимів виробництва, відповідності продукції
діючим стандартам, цінам і тарифам, а також інших даних.
13.2. Складовими частинами зведеного акта ревізії є довідки,
які складаються членами ревізійної групи з окремого питання
програми ревізії, так і з декількох питань програми ревізії, які
підписуються ревізором та головним (старшим) бухгалтером об'єкта
контролю. За результатами розгляду довідок з окремих питань програми
перевірки, керівник ревізійної комісії (групи) оцінює повноту та
якість розкриття теми контрольного заходу та приймає відповідне
рішення щодо достатності або необхідності доопрацювання матеріалів
контрольного заходу. Про прийняте рішення керівник ревізійної комісії (групи)
обов'язково повідомляє його учасника (учасників) і в разі
необхідності ставить вимоги (в усній або письмовій формі) щодо
доопрацювання матеріалів контрольного заходу. Учасник ревізійної
комісії (групи) повинен доопрацювати матеріали контрольного заходу
та у встановлений керівником ревізійної комісії (групи) термін
подати їх для узагальнення.
13.3. Результати перевірки оформляються довідкою, але у всіх
випадках виявлення порушень чинних законодавчих і нормативних
актів, зловживань, приписок, серйозних недоліків у веденні обліку
і звітності, коли державі або підприємству, установі, організації
завдано збитків тощо - за наслідками складається акт, а не
довідка.
13.4. Акт ревізії (перевірки) повинен містити
систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів
порушень, зокрема норм діючих нормативно-правових актів України,
відомчих наказів, інструкцій, посадових інструкцій, інших
документів, що регламентують діяльність об'єкта контролю, а також
невиконання службовими особами об'єкта контрольних заходів
законних вимог суб'єкта державного фінансового контролю.
13.5. За результатами ревізії (перевірки) в акті викладаються
всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності об'єкта
контролю, які мають відношення до фактів виявлених порушень норм
діючих нормативно-правових актів України, відомчих наказів,
інструкцій, посадових інструкцій, інших документів, що
регламентують діяльність об'єкта контролю (далі - суттєві
обставини).
13.6. Факти виявлених порушень норм діючих
нормативно-правових актів України, відомчих наказів, інструкцій,
посадових інструкцій, інших документів, що регламентують
діяльність об'єкта контрольних заходів, викладаються в акті
ревізії (перевірки) чітко, об'єктивно та в повній мірі, із
посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в
бухгалтерському обліку, що підтверджують наявність зазначених
фактів.
13.7. Акт ревізії (перевірки) повинен бути складений на
паперовому носії та в електронному вигляді державною мовою і мати
наскрізну нумерацію сторінок. У разі відсутності первинних документів, що підтверджують
факт порушення, до акта ревізії (перевірки) додаються пояснення
посадових осіб або інших осіб об'єкта контролю (в межах їх
компетенції), що перевіряється. Перший примірник акта в оригіналі залишається у суб'єкта
державного фінансового контролю. У разі необхідності використання у змісті акта скорочених
назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні
відповідне словосполучення наводиться повністю з одночасною
вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які
будуть використовуватись далі в тексті. У акті ревізії (перевірки), розрахунках та інших матеріалах
не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат
та інших даних.
13.8. Усі вартісні показники відображаються у гривнях без ПДВ
(сума ПДВ відображається в лапках) за вартісним показником, а
показники, що виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню
в акті ревізії (перевірки) з одночасною вказівкою їх еквівалента у
національній валюті України за курсом валют, що встановлений
Національним банком України на дату проведення
фінансово-господарської операції.
13.9. Склад і зміст акта (довідки) ревізії (перевірки) -
(додаток 3) Акт (довідка) ревізії (перевірки) повинен складатися з трьох
частин: I - вступна; II - описова; III - висновок та перелік інформативних додатків. 13.9.1. Вступна частина акта (довідки) ревізії (перевірки)
повинна містити такі дані: - дата підписання акта (довідки) ревізії (перевірки) - число,
місяць, рік підписання акта (довідки) суб'єктами державного
фінансового контролю, що проводили ревізію (перевірку), та
посадовими особами підприємства; - номер акта (довідки) ревізії (перевірки) - порядковий номер
журналу реєстрації ревізій (перевірок), код структурного
підрозділу, код за ЄДРПОУ об'єкта перевірки; - місцезнаходження об'єкта контролю; - повна і скорочена назва об'єкта контролю відповідно до
установчих документів; - підстави для проведення ревізії (перевірки) у відповідності
до розділу 3 Інструкції; - дата та номери посвідчень на ревізію (перевірку), назва
суб'єкта державного фінансового контролю, керівник якого виписав
посвідчення; - посади осіб, назва структурного підрозділу суб'єкта
державного фінансового контролю, прізвища, імена, по батькові,
посади осіб, що проводять ревізію (перевірку); - документальна ревізія (перевірка) - планова чи позапланова; - період, за який проводиться ревізія (перевірка) діяльності
об'єкта контролю; - інформація про посадових осіб, відповідальних за
фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю за період, що
ревізується (перевіряється), із зазначенням наказів про
призначення та звільнення із займаної посади; - термін проведення ревізії (перевірки), при необхідності
зазначити перерву в роботі; - дані про реєстрацію (перереєстрацію) об'єкта контролю в
органах виконавчої влади (назва документа, назва органу, дата і
реєстраційний номер), дата взяття на облік державним податковим
органом (назва документа, назва органу державної податкової служби
та дата взяття на облік), реєстраційні дані платника ПДВ (назва
документа, дата, номер, індивідуальний податковий номер); - дані про розмір статутного фонду, засновників, розмір їх
внесків до статутного фонду, форма внесення (у разі необхідності),
а також коди за ЄДРПОУ - для юридичних осіб; - код форми власності, підпорядкованість для державних
підприємств; - перелік структурних підрозділів; - інформація про види діяльності, які здійснював об'єкт
контролю за період, що перевірявся, та види діяльності, що
підлягають ліцензуванню (номер і дата видачі ліцензії, назва
органу, що видав ліцензію, терміни початку і закінчення дії
ліцензії); - дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових
установах; - інформація про попередню комплексну ревізію (перевірку) із
зазначенням суб'єкта державного фінансового контролю або іншого
контролюючого органу, дати та номера акта ревізії (перевірки),
періоду перевірки (планова чи позапланова, установлені порушення
та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків); - інформація про документи, які використані при даній ревізії
(перевірці), згруповані за типами (вказати період охоплення їх
перевіркою та метод - суцільний, вибірковий); - інформація про надіслані запити на проведення зустрічної
перевірки до інших контролюючих або правоохоронних органів та їх
результати; - перелік комп'ютерних автоматизованих інформаційних систем,
інформація яких використана під час ревізії (перевірки); - інформація про те, чи є об'єкт контролю засновником
(учасником), акціонером іншого суб'єкта господарювання; - якщо об'єкт контролю протягом своєї діяльності мав збитки
або незначні прибутки, значну дебіторську, кредиторську
заборгованості, в т. ч. прострочену або списану як безнадійну, в
обов'язковому порядку зазначаються обгрунтовані їх причини; - дані про наявність пільг, наданих відповідно до чинного
законодавства (код пільги, на яку суму і на який податок отримано
пільги, з розбивкою за роками в межах звітних періодів, що
перевіряються); - відображення інформації про проведені об'єктом контролю
інвентаризації його основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів,
розрахунків та інших статей балансу; - у разі проведення у ході ревізії (перевірки) інвентаризації
відобразити її результати.
13.10. Описова частина акта (довідки) ревізії (перевірки). 13.10.1. Результати документальної ревізії (перевірки)
групуються за окремими питаннями програми перевірки. 13.10.2. За кожним відображеним в акті фактом порушення норм
діючих нормативно-правових актів України, відомчих наказів,
інструкцій, посадових інструкцій, інших документів, що
регламентують діяльність об'єкта контролю, необхідно: - навести загальні дані про виконання бюджету, кошторису
витрат бюджетної установи, окремих основних виробничих і
фінансових показників об'єкта контролю; - відобразити факти порушень законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстрованих в установленому порядку в Міністерстві юстиції
України; факти неправильних розрахунків з бюджетом, незаконного,
неефективного і не за цільовим призначенням витрачання коштів і
матеріальних цінностей та інші порушення фінансової дисципліни,
порушень ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності; - відобразити виявлені факти безгосподарності; недостач,
безпідставного списання й привласнень готівки, цінних паперів,
товарно-матеріальних цінностей, інших зловживань,
нерегламентованого державою виробництва товарів і надання послуг; - висвітлити показники, які відображаються підприємством у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, та фактичні
показники, виявлені у ході ревізії (перевірки) на підставі
первинних документів бухгалтерського обліку об'єкта контролю у
розрізі періодів; - у разі виявлення розбіжностей чітко викласти зміст
порушення з посиланням на конкретні пункти і статті
нормативно-правових актів, що порушені об'єктом контролю,
зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської
діяльності об'єкта контролю, в якому дане порушення здійснено, при
цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб об'єкта
контролю щодо встановлених порушень; - зазначити первинний документ, на підставі якого вчинено
записи у бухгалтерському обліку (навести кореспонденцію рахунків
операцій), та інші докази, що достовірно підтверджують наявність
факту порушення; - зазначити перелік документів, що не були надані у ході
здійснення ревізії (перевірки); - у разі відмови посадових осіб об'єкта контролю надати
перевіряючим письмові пояснення щодо причини ненадання документів
факт відмови відобразити в акті. 13.10.3. Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які
повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до
акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний
перелік однотипних порушень норм діючих нормативно-правових актів
України, відомчих наказів, інструкцій, посадових інструкцій, інших
документів, що регламентують діяльність об'єкта контрольних
заходів із зазначенням звітного періоду, до якого вони відносяться
(назву, дату і номер документа, відповідно до якого здійснено
операцію, суть операції, а також посилання на нормативно-правові
акти, їх пункти і статті, положення яких порушені). Зазначені додатки повинні бути підписані перевіряючими, а
також посадовими особами об'єкта контролю.
13.11. Не допускається відображення в акті ревізії
(перевірки) необгрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень
перевіряючими, які не мають підтверджених доказів, та різного роду
висновків щодо дій посадових осіб об'єкта контрольного заходу
(наприклад, "приховування об'єкта оподаткування", "розкрадання",
"привласнення", "описка" тощо).
13.12. Висновок У цьому розділі акта (довідки) ревізії (перевірки)
відображається узагальнений опис виявлених ревізією (перевіркою)
порушень норм діючих нормативно-правових актів України, відомчих
наказів, інструкцій, посадових інструкцій, інших документів, що
регламентують діяльність об'єкта контролю, з посиланням на
підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів. 13.12.1. Виявлені та можливі (в майбутньому) збитки, за
рахунок порушення норм діючих нормативно-правових актів України,
відомчих наказів, інструкцій, посадових інструкцій, інших
документів, що регламентують діяльність об'єкта контролю,
відображаються у гривнях у розрізі завданих державі або об'єкту
контролю збитків (прямих, непрямих) та вказується, за рахунок чого
(дії або бездіяльність відповідних службових осіб об'єкта
контролю) такі збитки завдано, у межах періоду, що перевіряється. 13.12.2. У разі вилучення у ході ревізії (перевірки)
документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це
робиться запис із відображенням підстав для вилучення, та дати
акта вилучення. 13.12.3. Відображається кількість складених примірників акта
(довідки) ревізії (перевірки) та відмітка про вручення одного
примірника посадовим особам об'єкта контролю.
13.13. Інформативні додатки до акта ревізії (перевірки): 13.13.1. Затверджена керівником (заступником керівника)
суб'єкта державного фінансового контролю програма ревізії
(перевірки). 13.13.2. Пояснення посадових осіб підприємства щодо виявлених
порушень, надані у ході ревізії (перевірки). 13.13.3. Інші матеріали, що підтверджують наявність фактів
податкових та валютних порушень. 13.13.4. Матеріали (описи, відомість, протоколи) про
результати проведеної в ході ревізії (перевірки) інвентаризації. 13.13.5. Акт суб'єкта державного фінансового контролю про
проведення вилучення документів і опис документів, які вилучені,
якщо вилучення мало місце. 13.13.6. Відомості про дебіторську та кредиторську
заборгованість із зазначенням повних назв підприємств, їх кодів за
ЄДРПОУ, дати та номера документа, що їх підтверджує. 13.13.7. Відомості про суми кредиторської та дебіторської
заборгованості на останній день місяця періоду, за який
здійснюється ревізія (перевірка), за кожним зовнішньоекономічним
контрактом; 13.13.8. Відомості щодо здійснення зовнішньоекономічної
діяльності з зазначенням: - номера, дати договору (контракту) ЗЕД та його суми, номера
та дати реєстрації договору (контракту) ЗЕД у Міністерстві
економіки, держави нерезидента, який є стороною договору
(контракту) ЗЕД, найменування фінансової установи нерезидента,
через яку здійснюються розрахунки за договором (контрактом),
найменування фінансової установи резидента, через яку здійснюються
розрахунки за договором (контрактом), номенклатури товарів
договору (контракту) згідно з кодами Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності, заборгованості, у т. ч.
простроченої, що виникла при виконанні договору (контракту), крім
того, довідково вказати наявність ліцензій на здійснення ЗЕД (у
разі необхідності); - у разі необхідності копії форм фінансової звітності за
період, що перевіряється; 13.13.9. Довідки з окремих питань перевірки, на підставі яких
складено зведений акт. 13.13.10. Графічні схеми фінансово-господарських операцій, по
яких встановлено порушення норм діючих нормативно-правових актів
України, відомчих наказів, інструкцій, посадових інструкцій, інших
документів, що регламентують діяльність об'єкта контролю, та
призвело до збитків. 13.13.11. Інші матеріали, що мають значення для прийняття
рішення за результатами ревізії (перевірки).
13.14. Підписання акта (довідки) документальної перевірки,
порядок його реєстрації та зберігання. Після підписання акта (довідки) ревізії (перевірки)
посадовими особами один його примірник (з додатками) передається
керівнику або уповноваженій особі об'єкта контролю, про що на
останній сторінці всіх примірників акта робиться відповідна
відмітка за підписом особи, яка одержала акт (довідку), із
зазначенням його посади, прізвища та ініціалів, а також дати
одержання акта (довідки). При відмові посадової особи об'єкта контролю від підпису, що
підтверджує вручення йому акта (довідки) перевірки, суб'єктом
державного фінансового контролю робиться відповідний запис в акті
(довідці) та один примірник акта (довідки) перевірки направляється
об'єкту контролю з поштовим повідомленням про одержання. До
другого примірника акта (довідки), який знаходиться у підрозділі
державного фінансового контролю, додаються документи, що
підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта
адресату. У разі відмови посадових осіб об'єкта контролю, що
перевіряється, від підписання акта (довідки) ревізії (перевірки)
суб'єктом державного фінансового контролю складається акт
довільної форми, що засвідчує факт такої відмови (додаток 4). Акт
підписується не менш як трьома особами. При цьому в акті необхідно
зазначити про ознайомлення керівника і головного бухгалтера
підприємства із змістом акта (довідки) ревізії (перевірки). Акт (довідка) документальної перевірки після підписання
(складання акта відмови від підпису) реєструється структурним
підрозділом суб'єкта державного фінансового контролю, який провів
перевірку (очолював перевірку), у спеціальному журналі
(додаток 5). Після реєстрації акта (довідки) ревізії (перевірки) голова
ревізійної комісії (групи) складає інформаційну картку про
результати ревізії (перевірки) (додаток 6) і протягом тижня з дати
підписання акта (довідки) направляє її до Департаменту
контрольно-ревізійної роботи та фінансових розслідувань для
подальшої обробки та занесення інформації у відповідну базу даних. У разі наявності заперечень або зауважень до акта (довідки)
контрольного заходу керівник і головний бухгалтер (бухгалтер)
об'єкта контролю повинні у день передачі акта (довідки) на
ознайомлення підписати його із застереженням і не пізніше ніж
через 5 днів подати свої письмові пояснення або зауваження. Журнали реєстрації актів (довідок) структурного підрозділу
(до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної
кореспонденції) прошнуровуються, пронумеровуються та скріплюються
печаткою органу управління, до складу якого належить підрозділ
державного фінансового контролю.
14. Порядок використання матеріалів
контрольних заходів
14.1. У тих випадках, коли вжитими в період контрольних
заходів заходами не забезпечено повне усунення виявлених
контрольними заходами порушень, особи, які здійснювали ревізію
(перевірку), готують і за підписом керівника (або його заступника)
відповідного контрольно-ревізійного підрозділу направляють
керівництву перевіреного структурного підрозділу вимогу щодо
усунення виявлених порушень та вжиття, в установленому чинним
законодавством порядку, заходів щодо повного відшкодування збитків
та вирішення питання щодо притягнення осіб, винних в допущених
порушеннях, до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
14.2. Про результати контрольних заходів, проведених
Департаментом контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань, доповідається Міністру транспорту та зв'язку України
або його заступнику. Акт направляється керівнику урядових органів,
що діють у складі Міністерства транспорту та зв'язку України,
Державної адміністрації залізничного транспорту,
Держспецтранслужби (згідно підпорядкованості установи, організації
чи підприємства, що перевірялось) для реагування та вжиття
відповідних заходів. За результатами розгляду акта відповідні
урядові органи, що діють у складі Міністерства транспорту та
зв'язку України, Укрзалізниця, Держспецтрансслужба, надають
інформацію про вжиті заходи до Департаменту контрольно-ревізійної
роботи та фінансових розслідувань.
14.3. Про результати контрольних заходів, проведених
контрольно-ревізійним підрозділом урядових органів, що діють у
складі Міністерства транспорту та зв'язку України, Укрзалізниці,
Держспецтрансслужби, доповідається керівнику або його заступнику. У разі виявлення під час проведення контрольного заходу
фактів нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства,
зловживання службовим становищем та інших грубих порушень
фінансово-господарської дисципліни, за які передбачено кримінальну
відповідальність, матеріали передаються до правоохоронних органів.
14.4. Матеріали, які передаються у правоохоронні органи,
згідно з описом, повинні містити: лист (в якому має бути
викладено, коли, ким і за який період проводилась ревізія
(перевірка), в чому полягає суть порушень, зловживань, які закони
і їх статті порушені, розмір заподіяних збитків, як відображено в
бухгалтерському або складському обліку операції, здійснені з
порушеннями, прізвища й посади винних осіб); акт ревізії
(перевірки); оригінали документів або їх копії, які підтверджують
факти виявлених зловживань, якщо рішення про вилучення оригіналів
документів після закінчення ревізії (перевірки) не прийнято
правоохоронними органами; пояснення осіб, діяльність яких
перевірена, а також інших осіб, які мають значення для перевірки
обставин скоєння зловживань; інвентаризаційні описи, якими
зафіксовано недостачі коштів і матеріальних цінностей; акти
контрольних обмірів виконаних ремонтних і будівельних робіт, якими
встановлено відхилення від актів прийому-передачі їх виконання;
висновки ревізуючих (перевіряючих) за поясненнями службових осіб
при наявності їх заперечень по акту; опис документів, що додаються
до супровідного листа. При цьому в справах підрозділу державного
фінансового контролю повинні бути залишені інші примірники акта
ревізії (перевірки), копії пояснень посадових осіб перевіреної
організації по виявлених порушеннях і зловживаннях, копії основних
документів, які це підтверджують. Безпідставна відмова в порушенні кримінальної справи або
постанова слідчих органів про закриття кримінальної справи,
порушеної за матеріалами проведених суб'єктами державного
фінансового контролю ревізій (перевірок), можуть бути оскаржені
Органами управління об'єктом контролю в установленому чинним
законодавством порядку.
15. Обов'язки ревізійної комісії (групи)
15.1. За навмисне укриття, підробку, фальсифікування фактів
щодо крадіжок, зловживань та правопорушень об'єктами контролю,
незаконне використання службовою особою влади чи службового
становища всупереч інтересам служби, перевищення влади або
службових повноважень тощо, особа, яка проводила контрольні
заходи, може бути притягнена до відповідальності згідно чинного
законодавства України.
15.2. Члени ревізійної комісії (групи) не мають права
залишати роботу в ній без письмової доповіді її керівнику або його
заступнику щодо результатів виконання одержаних доручень.
15.3. Суб'єктам державного фінансового контролю забороняється
розголошення службової та комерційної таємниці, яка стала їм
відома в результаті виконання службових обов'язків.
16. Обов'язки керівництва об'єкта контролю
16.1. Керівник об'єкта, що ревізується (перевіряється),
зобов'язаний забезпечити ревізійну комісію (групу) приміщенням,
яке відповідає вимогам по збереженню ревізійних матеріалів,
зв'язком, копіювальною та оргтехнікою, транспортом.
16.2. Відповідно до питань програми контрольного заходу
керівник об'єкта контролю зобов'язаний надавати ревізійній комісії
(групі) всю необхідну для здійснення перевірки первинну
документацію, зведені регістри, довідки, звіти та у разі
необхідності письмові пояснення з питань, що потребують уточнення.
16.3. У разі наявності заперечень або зауважень по акту
ревізії (перевірки) керівник і головний бухгалтер (бухгалтер)
об'єкта контролю у день передачі акта на ознайомлення роблять про
це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через 5
робочих днів з дня підписання із зауваженнями подають з цього
приводу письмові пояснення та заперечення (при їх наявності).
16.4. Протягом 7 робочих днів з дня підписання акта
контрольних заходів керівник об'єкта контролю підприємства, що
перевірялось, повинен провести на підприємстві оперативний розбір
акта контрольних заходів, розробити заходи по усуненню виявлених
контрольними заходами порушень та недоліків, з зазначенням
конкретних термінів їх усунення та видати наказ про притягнення
осіб, винних у допущенні порушень та недоліків, до
відповідальності. Зазначені матеріали надати в десятиденний термін
з дня підписання акта до Департаменту контрольно-ревізійної роботи
та фінансових розслідувань (контрольно-ревізійний підрозділ
відповідного урядового органу, що діє у складі Міністерства
транспорту та зв'язку України, Укрзалізниці, Держспецтрансслужби).
17. Зберігання актів (довідок) за результатами
контрольних заходів
17.1. Підписаний акт (довідка) контрольних заходів з усіма
додатками надходить до Департаменту контрольно-ревізійної роботи
та фінансових розслідувань, де складається реєстр усіх додатків до
акта (довідки) контрольних заходів.
17.2. Оформлений належним чином акт (довідка) контрольних
заходів з усіма додатками залишається на зберіганні в Департаменті
контрольно-ревізійної роботи та фінансових розслідувань до
закінчення терміну зберігання, після чого направляється згідно
акта передачі до архіву Міністерства транспорту та зв'язку
України.
17.3. Аналогічний порядок застосовується у
контрольно-ревізійних підрозділах урядових органів, що діють у
складі Мінтрансзв'язку України, Укрзалізниці, Держспецтрансслужби.
18. Перевірка про усунення недоліків
Суб'єкти державного фінансового контролю не пізніше
двомісячного терміну з дня складання акта контрольних заходів
Департаментом контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань (контрольно-ревізійним підрозділом відповідного
урядового органу, що діє у складі Міністерства транспорту та
зв'язку України, Укрзалізниці, Держспецтрансслужби) на підставі
наказу, окремого доручення проводять перевірку стану усунення
недоліків, виявлених в ході контрольних заходів, про результати
якої доповідається Міністру транспорту та зв'язку України або
заступнику Міністра (керівництву відповідного урядового органу, що
діє у складі Мінтрансзв'язку України, Державної адміністрації
залізничного транспорту, Держспецтрансслужби).
Директор Департаменту
контрольно-ревізійної роботи
та фінансових розслідувань М.В.Зальотін

Додаток 1
до п. 3.13.2 Інструкції
про проведення контрольних
заходів
фінансово-господарської
діяльності підгалузей,
об'єднань, підприємств,
установ та організацій
системи Міністерства
транспорту та зв'язку
України

__________________________________________________________________
найменування Міністерства, урядового органу, що діє у складі
Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної
адміністрації залізничного транспорту, Держспецтрансслужби
__________________________________________________________________
(найменування контрольно-ревізійного підрозділу)

ПОСВІДЧЕННЯ N ____
(реєструється в Департаменті контрольно-ревізійної
роботи та фінансових розслідувань)
від ___ ____________ 200_ року
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові працівника) __________________________________________________________________
доручається провести _____________________________________________
(форма контрольного заходу) __________________________________________________________________
(тема контрольного заходу) __________________________________________________________________
(повна назва об'єкта контролю) __________________________________________________________________
(період) __________________________________________________________________
Підстава: ___________________________________________________
Посвідчення дійсне до "___" ____________ 200_ року при
пред'явленні службового посвідчення.
_______________________ ______________ _____________________
(посада керівника (підпис) (П. І. Б.)
контрольно-ревізійного
підрозділу)
Про прибуття на об'єкт контролю для проведення контрольного
заходу повідомлений: __________________________________________________________________
(посада керівника об'єкта контролю) _____________________________ _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (особистий підпис)
"___"____________ 200_ р.
Термін дії посвідчення продовжено до "___" _________ 200_ р.
_______________________ _______________________ ______________ _____________________
(посада керівника (підпис) (П. І. Б.)
контрольно-ревізійного
підрозділу)

Додаток 2
до п. 9.27, п. 9.29
Інструкції про проведення
контрольних заходів
фінансово-господарської
діяльності підгалузей,
об'єднань, підприємств,
установ та організацій
системи Міністерства
транспорту та зв'язку
України

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ОБ'ЄКТИ КОНТРОЛЮ ТА СУМНІВНІ
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ

I. ОБ'ЄКТ КОНТРОЛЮ
1. Код регіону України: _____________________________________
2. Код за ЄДРПОУ ____________________________________________
3. Назва підприємства _______________________________________
4. Адреса: __________________________________________________
5. Орган управління _________________________________________
6. Вид діяльності ___________________________________________
7. П. І. Б. керівника _______________________________________
8. Ідентифікаційний номер ___________________________________
9. МФО і назва банку: _______________________________________
10. Банківські рахунки: _____________________________________
11. Код або коди сумнівних операцій: ________________________
Короткий зміст проведеної фінансової операції та ознаки
сумнівності її проведення (при можливості додаються копії
документів або інша інформація
): _________________________________
Додаткова інформація (матеріали) на _________ аркушах.
II. КОНТРАГЕНТ (ЮРИДИЧНА АБО ФІЗИЧНА ОСОБА)
1. Код регіону України (для резидентів України) _____________
2. Код країни (для нерезидентів України) ____________________
3. Код за ЄДРПОУ (ДРФО) _____________________________________
4. Назва ____________________________________________________
5. Адреса: __________________________________________________
6. П. І. Б. керівника, ідент. номер _________________________
7. МФО і назва банку: _______________________________________
8. Банківські рахунки: ______________________________________
Підпис особи, яка заповнила картку, П. І. Б., дата
Результати перевірки ________________________________________
Примітка: 1. В п. 10 розділу 1 та п. 8 Розділу 2 зазначаються реквізити
банківських рахунків, які були використані для проведення
сумнівних операцій. 2. Типи операцій позначаються за кодами згідно порядкових
номерів у переліку критеріїв сумнівних операцій та найбільш повно
відповідають обставинам здійснення операції. 3. Кодування карток здійснюється Департаментом
контрольно-ревізійної роботи та фінансових розслідувань. 4. Код нерезидента в розділі 2 проставляється відповідно до
загальнодержавного Класифікатора країн світу (наказ Держстандарту
України від 18.04.96 N 160 ( v0160207-96 ). 5. Відповідальні особи зобов'язані забезпечити захист
інформації, яка стала їм відома при проведенні контрольних
заходів.
ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ СУМНІВНИХ ОПЕРАЦІЙ
(для кодування виявлених сумнівних фінансових
операцій заповнення картки про сумнівні
фінансові операції)
Сумнівна фінансова операція - це фінансова операція, що
потребує посиленого контролю.
У разі, коли працівники суб'єкта державного фінансового
контролю при здійсненні контрольних заходів мають вмотивовані
підстави вважати, що певні фінансові операції (які не підлягають
обов'язковому фінансовому моніторингу) з ознаками, наведеними
нижче, здійснюються об'єктом контролю з метою легалізації
(відмивання) доходів, такі фінансові операції (незалежно від суми
коштів) підлягають поглибленому вивченню.
До фінансових операцій, які підлягають поглибленому вивченню,
належать операції за наявності таких ознак (критеріїв):
I. Фінансова операція має заплутаний або незвичний характер
та не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної
мети, зокрема: 01. Проведення об'єктом контролю фінансових операцій, за
якими він погоджується на отримання процентів по депозиту, нижчих
за процентну ставку, що встановлена на поточний момент, або сплату
комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у
розмірах більших, ніж визначені за тотожними операціями на
поточний момент; 02. Внесення об'єктом контролю у раніше узгоджену схему
проведення операції безпосередньо перед початком її реалізації
значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів
або іншого майна, в тому числі неодноразова зміна банківських
реквізитів бенефіціара (особи, якій призначений платіж або на
користь якої відкрито акредитив) після надання першого доручення
на переведення коштів або індосацію (передавання векселя іншій
особі за індосаментом) платіжних документів, надання доручення на
перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунки інших
осіб; 03. Надання об'єктом контролю інформації, яку неможливо
перевірити (у разі відсутності документів, необхідних для
перевірки зазначеної інформації); 04. Неможливість встановлення контрагентів об'єкта контролю; 05. Направлення об'єктом контролю коштів на адресу іншої
сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти
повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з
незнаходженням такої іншої сторони або у зв'язку з її відмовою
щодо їх прийняття; 06. Регулярне укладення об'єктом контролю строкових угод або
використання інших похідних фінансових інструментів, результатом
чого є постійний прибуток або постійні збитки об'єкта контролю; 07. Здійснення об'єктом контролю неодноразового обміну цінних
паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання
або надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном; 08. Настання страхового випадку протягом короткого терміну,
який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після
укладення страхової угоди;
II. Невідповідність фінансової операції діяльності об'єкта
контролю, що встановлена статутними документами, зокрема: 09. Не пов'язане з діяльністю об'єкта контролю істотне
збільшення залишку коштів на його рахунку, який згодом
перераховується іншій особі або використовується з метою купівлі
іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента), цінних
паперів на пред'явника; 10. Відсутність зв'язку між характером і родом діяльності
об'єкта контролю з послугами, які він надає; 11. Зарахування на рахунок об'єкта контролю значної кількості
платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує 80 тис. грн.,
у тому числі через касу об'єкта контролю, якщо його діяльність не
пов'язана з наданням послуг населенню, збором обов'язкових або
добровільних платежів; 12. Істотне збільшення частки готівки, що надходить на
рахунок об'єкта контролю, якщо звичайними для його основної
діяльності є розрахунки в безготівковій формі; 13. Розміщення на рахунку об'єкта контролю значної суми
готівкових коштів, не відповідної рівню доходів такого об'єкта чи
отриманої у невідповідності до сфери діяльності об'єкта; 14. Одноразовий продаж (купівля) об'єктом контролю великого
пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому
ринку, за умови, що такий об'єкт не є професійним учасником ринку
цінних паперів і цінні папери не передаються в погашення
простроченої заборгованості контрагента перед ним; 15. Виявлення неодноразового здійснення фінансових операцій,
характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є
уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу, зокрема
регулярне зарахування на рахунок об'єкта контролю коштів у
готівковій формі з подальшим переказом усієї або більшої частини
суми протягом одного операційного дня або наступного за ним дня на
рахунок іншої особи, або за такою ж схемою регулярне перерахування
об'єктом контролю коштів. Поглиблене вивчення посадовими особами органів ДКРС може
здійснюватися й щодо інших фінансових операцій, стосовно яких є
підстави вважати, що вони здійснюються з метою легалізації
(відмивання) доходів.
III. Фінансова операція, яка здійснена об'єктом контролю,
підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку
вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80 тис. грн. або дорівнює
чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 тис. грн.,
та має одну або більше ознак, наведених нижче: 16. Переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок
за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного)
рахунка з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий
у фінансовій установі в країні, що віднесена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року N 77-р
( 77-2003-р ) до переліку офшорних зон (перелік офшорних зон не є
вичерпним, встановлюється постановою Кабінету Міністрів України); 17. Купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних
платіжних засобів за готівку; 18. Зарахування або переказ грошових коштів, надання або
отримання кредиту (позики), проведення фінансових операцій з
цінними паперами у разі, коли хоча б одна зі сторін є фізичною або
юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання
чи місце знаходження в країні (на території), яка не бере участь в
міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму, або однією зі сторін є особа, що має
рахунок в банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (на
вищезазначеній території). Перелік таких країн (територій)
визначається відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17.07.2003 р. N 419 ( 419-2003-р ) "Про перелік країн
(територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинними шляхом, і фінансуванню тероризму", яке
розроблено на основі переліків, затверджених міжнародними
організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму; 19. Переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою
видати одержувачу кошти готівкою; 20. Зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх
подальшим переказом того ж або наступного операційного дня іншій
особі; 21. Зарахування грошових коштів на рахунок чи списання
грошових коштів з рахунка юридичної особи, період діяльності якої
не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування
грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунка
юридичної особи у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не
проводилися з моменту його відкриття; 22. Відкриття рахунка з внесенням на нього коштів на користь
третьої особи; 23. Переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного
контракту, коштів за кордон; 24. Придбання особою цінних паперів за готівку; 25. Виплата фізичній особі страхового відшкодування або
отримання страхової премії; 26. Виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому
гральному закладі; 27. Розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та
інших цінностей в ломбард.

Додаток 3
до п. 13.9 Інструкції
про проведення контрольних
заходів
фінансово-господарської
діяльності підгалузей,
об'єднань, підприємств,
установ та організацій
системи Міністерства
транспорту та зв'язку
України

АКТ (ДОВІДКА)
(у разі відсутності порушень
оформляється довідка)

____________ N ____________ _______________________
(дата) (місце складання)
Про результати ревізії
(перевірки) з наступних питань ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
(вказати основні питання ревізії
(перевірки)
__________________________________________________________________
(повна назва підприємства, код за ЄДРПОУ)
за період з __.__.__ по __.__.__ р.
На підставі _________________________________________________
(вказати вид, дату, номер розпорядчого документа
та ким його видано) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посади перевіряючих, __________________________________________________________________
назва підрозділу державного фінансового контролю, спеціалісти
якого здійснювали ревізію (перевірку)
проведена ____________________________________ ревізія (перевірка)
(комплексна планова чи позапланова) фінансово-господарської діяльності __________________________________________________________________
(повна назва об'єкта контролю)
з питань: ________________________________________________________
(вказати основні питання ревізії (перевірки) період з __.__.__ по __.__.__ р.
відповідно до затвердженого плану ревізії (перевірки), наведеного
у додатку до акта.
Перевірку проведено з відома ________________________________
(посада керівника підприємства, __________________________________________________________________
його прізвище, ім'я та по батькові)
та в присутності головного бухгалтера ____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
1. Загальні положення
1.1 Ревізія (перевірка) проводилась з ___.___.___ по ___.___.___ (при необхідності зазначити перерву в роботі).
1.2 У періоді, за який проводилась ревізія (перевірка),
відповідальні за фінансово-господарську діяльність об'єкта
контролю були (є): керівник ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер)
за період з __.__.__ по __.__.__ (по день підписання акта
(довідки) ревізії (перевірки), протокол, наказ, розпорядження,
інший документ про призначення від __.__.__ N __, протокол, наказ,
розпорядження, інший документ про звільнення від __.__.__ N __); головний бухгалтер __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер)
за період з __.__.__ по __.__.__ (по день підписання акта
(довідки) ревізії (перевірки), наказ директора про призначення від
__.__.__ N ___, наказ директора про звільнення від __.__.__
N ___).
Ревізія (перевірка) проведена відповідно до Законів України: __________________________________________________________________
(зазначити перелік законодавчих актів з питань ревізії
(перевірки), відповідно до яких проведена ревізія (перевірка)
1.3 _______________________________ ___.___.___ зареєстроване
(повна назва об'єкта контролю
відповідно до установчих
документів та скорочена назва) ______________________________
(повна назва органу реєстрації
форма власності __________________________________, підпорядковане
(повна назва органу реєстрації) (для державних підприємств) _____________________________________.
1.3.1 Взяте на податковий облік __.__.__ р.
__________________________________________________________________
(назва державного податкового органу)
1.4 Ідентифікаційний код об'єкта контролю за ЄДРПОУ: _______, 1.4.1 Дані про реєстрацію підприємства як платника ПДВ,
свідоцтво від __.__.__ N __________.
1.5 Індивідуальний податковий номер платника ПДВ ___________.
1.6 Місцезнаходження об'єкта контролю відповідно до
установчих документів _____________________. N тел. _____________.
1.7 Статутний фонд на момент створення об'єкта контролю
відповідно до установчих документів склав ____________ тис. грн.,
на дату початку перевірки ____________ тис. грн. (вказуються
відповідні зміни в статутному капіталі (фонді). 1.7.1. Інформація про стан статутного фонду (сформований, не
сформований). 1.7.2 Дані про засновників (учасників, акціонерів) об'єкта
контролю відповідно до установчих документів, виписок з реєстру,
довідок депозитарію на момент перевірки:
юридичні(на) та фізичні(на) особи (особа):
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Код за ЄДРПОУ | Назва / П. І. Б. | Частина в статутному | | | | | фонді | |------+--------------+------------------+-----------------------| | | | | | |------+--------------+------------------+-----------------------| | | | | | |------+--------------+------------------+-----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.7.3 Інформація про те, чи є підприємство засновником
(учасником, акціонером) іншого суб'єкта підприємницької
діяльності.
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Код за ЄДРПОУ | Назва / П. І. Б. | Частина в статутному | | | | | фонді | |------+--------------+------------------+-----------------------| | | | | | |------+--------------+------------------+-----------------------| | | | | | |------+--------------+------------------+-----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.8 Перелік структурних підрозділів: відокремлених
підрозділів, спільна діяльність, об'єкти соціальної, оздоровчої
сфери, що перебувають на балансі, та інші.
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Назва | Вказати статус | Місцезнаходження | | | підрозділу | підрозділу | | | | | (об'єкта) | | |------+--------------+------------------+-----------------------| | | | | | |------+--------------+------------------+-----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.9 Інформація про види господарської діяльності відповідно
до довідки органу статистики:
------------------------------------------------------------------ | Фактичні види | Чинним | Ліцензії на |Орган, що видав | | діяльності |законодавством | право | ліцензію (дата | | |не передбачено | здійснення |видання, номери,| | | отримання | господарської | дата, до якої | | | ліцензій | діяльності | дійсна) | |---------------+---------------+---------------+----------------| | | | | | |---------------+---------------+---------------+----------------| | | | | | |---------------+---------------+---------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Фактично у періоді з __.__.__ по __.__.__ згідно з
документами, наданими до перевірки, на підприємстві не встановлено
(встановлено) діяльність, яка не передбачена статутом. __________________________________________________________________
(у разі встановлення перевіркою видів діяльності,
що не передбачені статутом, вказати, які саме)
1.10 Рахунки об'єкта контролю за період, що перевіряється, та
на дату складання акта (довідки):
------------------------------------------------------------------ | Назва | Номер | Назва | Дата | Дата | | рахунка | | установи | відкриття | закриття | | | | банку, МФО | рахунка | рахунка | |------------+----------+-------------+-------------+------------| | | | | | | |------------+----------+-------------+-------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.11 Інформація про попередні ревізії (перевірки):
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Посади, |Перевірений| Типи |Встановлено | |з/п |підрозділу | П. І. Б., | період | (види) |збитків або | | |або органу,|перевіряючих| |перевірок|донараховано| | | що | | | | податків | | |здійснював | | | | | | | ревізію | | | | | | |(перевірку)| | | | | |----+-----------+------------+-----------+---------+------------| | | | | | | | |----+-----------+------------+-----------+---------+------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
(зазначити вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків)
1.12 При ревізії (перевірці) використано:
------------------------------------------------------------------ | N | Повна назва | Період охоплення | Прізвище |Питання, яке| |з/п | документів, | перевіркою |перевіряючого|розглядалось| | |які охоплені |------------------| | | | | даною |Вибірко-|Суцільним| | | | | ревізією |вим |порядком | | | | |(перевіркою),|методом | | | | | | при | | | | | | |необхідності | | | | | | | згрупованих | | | | | | | за типом | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.13 Інформація про зустрічні перевірки, проведені у ході
ревізії (перевірки), про надіслані запити на їх проведення до
правоохоронних, контролюючих органів, інших суб'єктів державного
фінансового контролю. 1.13.1 У разі направлення запитів в акті (довідці) ревізії
(перевірки) робиться запис: "При отриманні матеріалів, що не
підтверджують дані обліку підприємства, яке перевіряється,
складається додатковий акт до даного акта ревізії (перевірки)". Матеріали зустрічних перевірок, в разі отримання таких
матеріалів, на дату складання акта (довідки) та копії
листів-запитів наведені в додатку до акта.
1.14 Навести перелік комп'ютерних автоматизованих
інформаційних систем, інформація яких використана під час ревізії
(перевірки).
1.15 Якщо об'єкт контролю протягом своєї діяльності мав
збитки або незначні прибутки, значну дебіторську, кредиторську
заборгованості, в т. ч. прострочену або списану як безнадійну, в
обов'язковому порядку зазначаються обгрунтовані їх причини.
1.16 У разі якщо за період, що ревізується або перевіряється,
об'єкт контролю користувався пільгами, в акті (довідці) робиться
відповідний запис про наявність пільг, наданих відповідно до
чинного законодавства (код пільги, на яку суму і на який податок
отримано пільги, з розбивкою за роки в межах періодів, що
перевіряються).
1.17 Відобразити інформацію про проведені об'єктом контролю
інвентаризації його основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів,
розрахунків та інших статей балансу та її результати. 1.17.1 У разі проведення у ході ревізії (перевірки)
інвентаризації відобразити її результати.
2. Описова частина
У випадках відсутності бухгалтерського обліку даний факт
фіксується в описовій частині акта (довідки). Проведеною ревізією (перевіркою) встановлено порушення
ведення бухгалтерського обліку __________________________________________________________________
(вказується зміст порушення з посиланням на пункти
та статті нормативно-правових актів)
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., ...............
Кожний підпункт Описової частини розкриває суть питання
ревізії (перевірки) по окремому пункту Плану ревізії (перевірки),
відповідно до пункту 13.10 Інструкції. У разі невстановлення порушень, при розгляді конкретного
питання Плану ревізії (перевірки) в акті ревізії (перевірки)
робиться запис: "Перевіркою пункту N ___ плану ревізії (перевірки)
порушень не встановлено". У разі виявлення порушень зазначеного питання в акті ревізії
(перевірки) робиться запис: Ревізією (перевіркою) встановлено: вказуються пункти та
статті нормативно-правових актів, первинні документи або інші
документи, які зафіксовані в бухгалтерському чи податковому
обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів, що призвело
до (вказуються вид порушення та шкода, яка заподіяна в результатів
такого порушення, в тис. грн.). Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які
повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до
акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний
перелік однотипних порушень законодавства із зазначенням звітного
періоду, до якого вони відносяться (назву, дату і номер документа,
відповідно до якого здійснено операцію, суть операції, а також
посилання на нормативно-правові акти, їх пункти і статті,
положення яких порушені). Зазначені додатки повинні бути підписані
перевіряючими, а також посадовими особами. При цьому безпосередньо
в акті детально описується виявлене порушення на двох чи трьох
характерних прикладах та підводиться підсумок.
3. Висновок
Перевіркою пунктів N ___, ___ плану ревізію (перевірки)
порушень не встановлено. Ревізією (перевіркою) встановлені(но) порушення: 1., 2., 3., 4., 5.,...... по кожному питанню Плану ревізії
(перевірки) вказуються пункти та статті нормативно-правових актів,
які порушено, та вид матеріальної шкоди (збитків) в тис. грн., які
заподіяно внаслідок визначених порушень нормативно-правових актів. ....6. Відповідно вказуються інші порушення (обов'язково
вказати пункти та статті нормативних-правових актів, вимоги яких
порушено, суть порушення та періоди, в яких встановлено
порушення). У разі вилучення документів робиться запис: "В ході проведення ревізії (перевірки) здійснено вилучення
документів згідно акта вилучення від ___.___.___ N ___
(додатки ___)."
Посади перевіряючих: ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Підтверджуємо, що первинні документи, використані при
проведенні ревізії (перевірки), достовірні, надані в повному
обсязі і додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність
об'єкта контрольних заходів за період, що перевіряється, немає.
Керівник ____________ ____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
З обов'язками, правами, відповідальністю та порядком
оскарження рішень і дій посадових осіб державного фінансового
контролю ознайомлений, один примірник акта (довідки) з додатками
на ___ аркушах отримав.
Керівник (головний бухгалтер)
об'єкта контролю ______________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 4
до п. 13.14 Інструкції
про проведення контрольних
заходів
фінансово-господарської
діяльності підгалузей,
об'єднань, підприємств,
установ та організацій
системи Міністерства
транспорту та зв'язку
України

АКТ
відмови від підпису акта (довідки)
ревізії (перевірки)

"___" ____________ 200_ року м. _____________________________
Ми, що нижче підписалися, ___________________________________ __________________________________________________________________
(посада, П. І. Б. службових осіб суб'єкта державного фінансового контролю, в кількості не менше трьох осіб) __________________________________________________________________
склали даний акт про те, що станом на "___" ____________ 200_ року
закінчено ревізію (перевірку) ___________________________________,
(назва об'єкта контролю, код ЄДРПОУ)
про що був складений акт (довідка) "___" ________ 200_ року.
Службові особи ______________________________________________
(вказати назву об'єкта контролю, П. І. Б. службових осіб)
"___" ____________ 200_ року ознайомлені з актом (довідкою)
ревізії (перевірки).
У відповідності з чинним законодавством їх ознайомили з
обов'язками, правами, відповідальністю та порядком оскарження
рішень і дій посадових осіб державного фінансового контролю.
Ознайомившись з актом (довідкою) ревізії (перевірки),
службові особи об'єкта контролю __________________________________
(вказати назву об'єкта контролю, П. І. Б. службових осіб)
відмовились від його підписання.
____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
(посади, П. І. Б. службових
осіб державного фінансового
контролю) (підписи)

Додаток 5
до п. 13.14 Інструкції
про проведення контрольних
заходів
фінансово-господарської
діяльності підгалузей,
об'єднань, підприємств,
установ та організацій
системи Міністерства
транспорту та зв'язку
України

ЖУРНАЛ
реєстрації актів (довідок) ревізій (перевірок)

_____________________________________________________
назва підрозділу державного фінансового контролю

------------------------------------------------------------------ | Графа журналу | Зміст графи журналу | |---------------------------+------------------------------------| |N п/з |Наскрізна нумерація | |---------------------------+------------------------------------| |N акта (довідки) |Порядковий номер акта (довідки), | | |складається із коду підрозділу / | | |порядкового номера акта (довідки) / | | |літера А (акт) або Д (довідка) | |---------------------------+------------------------------------| |Назва об'єкта контрольних |Повна назва об'єкта контрольних | |заходів |заходів | |---------------------------+------------------------------------| |Код ЄДРПОУ |Код ЄДРПОУ об'єкта контрольних | | |заходів | |---------------------------+------------------------------------| |Керівництво об'єкта |П. І. Б. керівника, головного | |контрольних заходів |бухгалтера | |---------------------------+------------------------------------| |Дата початку, дата |Дата початку, дата закінчення | |закінчення ревізії |ревізії (перевірки), дата, місяць, | |(перевірки) |рік | |---------------------------+------------------------------------| |Вид перевірки |Ревізія або перевірка, планова або | | |позапланова | |---------------------------+------------------------------------| |Період, охоплений ревізією |Період, охоплений ревізією | |(перевіркою) |(перевіркою), дата, місяць, рік | |---------------------------+------------------------------------| |П. І. Б. перевіряючих, | | |назва підрозділу | | |---------------------------+------------------------------------| |Підстави для здійснення |План, окреме доручення, лист | |контрольного заходу |правоохоронного органу, інше | |---------------------------+------------------------------------| |Встановлені порушення |Порушення, встановлені за | | |результатами ревізії (перевірки), | | |збитки, тис. грн. | |---------------------------+------------------------------------| |Подальший рух акта |До якого органу направлено, дата, | |(довідки) ревізії |N супровідного листа | |(перевірки) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до п. 13.4 Інструкції
про проведення контрольних
заходів
фінансово-господарської
діяльності підгалузей,
об'єднань, підприємств,
установ та організацій
системи Міністерства
транспорту та зв'язку
України

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Назва підприємства __________________________________________
Адреса: _____________________________________________________
Дата реєстрації, N рішення про реєстрацію ___________________
Код та назва форми власності, орган управління ______________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________
Вид діяльності ______________________________________________
Форма фінансування __________________________________________
П. І. Б. керівника __________________________________________
П. І. Б. головного бухгалтера _______________________________
Склад групи перевіряючих: ___________________________________
Період проведення перевірки _________________________________
Дата підписання Акта (Довідки) _____________________________.
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ РЕВІЗІЇ (ПЕРЕВІРКИ...)
------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Виявлені порушення| | | виявленого | на суму | | | порушення | (тис. грн.) | |--------------------------------+------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------------------------------+------------+------------------| |1. Виявлено порушень, що | 01 | | |призвели до втрат фінансових і | | | |матеріальних ресурсів держави | | | |(сума, тис. грн.): | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1. Недоотримання фінансових | 02 | | |ресурсів (сума, тис. грн.) | | | |внаслідок: | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1.1. Безоплатного надання у | 03 | | |користування природ. і | | | |матеріальних ресурсів, | | | |безпідставного надання пільг | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1.2. Незарахування | 04 | | |(неперерахування) до відпов. | | | |бюджету коштів, що надійшли від | | | |реалізації активів | | | |уповноваженими на ці дії | | | |підприємствами, установами, | | | |організаціями (сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1.3. Безпідставне списання | 05 | | |зобов'язань за позичками, | | | |фінансовими допомогами, наданими| | | |суб'єктам господарювання за | | | |рахунок бюджетних коштів на | | | |зворотній основі | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1.4. Неперерахування в | 06 | | |установленому порядку дивідендів| | | |на частку державного майна в | | | |статутних фондах госп. товариств| | | |при отриманні ними прибутку від | | | |результатів фін.-госп. | | | |діяльності після прийняття | | | |рішення про розподіл прибутку | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1.5. Несплати банками | 07 | | |відсотків за користування | | | |вільними залишками бюджетних | | | |коштів, втрати відсотків від | | | |надання безвідсоткових позик | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1.6. Несплата бюджетними | 08 | | |установами, організаціями до | | | |бюджету сум доходів, отриманих | | | |від здавання дорогоцінних | | | |металів і реалізації майна, та | | | |підприємствами - різниці між | | | |сумою прямих збитків від | | | |недостачі та фактично | | | |відшкодованою сумою | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1.7. Втрат доходів в | 09 | | |результаті реалізації товарів, | | | |робіт, послуг за зниженими | | | |цінами, порядок розрахунку | | | |вартості яких визначено | | | |законодавчими актами (експертна | | | |оцінка, аукціон, розрахунок | | | |орендної плати і т. д.) (сума, | | | |тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1.8. Порушення при здійсненні | 10 | | |операцій по страхуванню | | | |(тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.1.9. Інші порушення, які | 11 | | |потягли за собою недоотримання | | | |фін. ресурсів (сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2. Фінансових порушень, що | 12 | | |призвели до збитків (сума, тис. | | | |грн.), у т. ч.: | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1. Незаконні витрати | 13 | | |ресурсів (сума, тис. грн.), що | | | |призвели до збитків за рахунок: | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.1. Вартості ОЗ, інших | 14 | | |матер. цінностей, що перебували | | | |в державній власності і | | | |незаконно перейшли до іншої | | | |форми власності | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.2. Незаконних видатків | 15 | | |внаслідок списання з балансу | | | |матеріальних цінностей з | | | |порушенням установленого порядку| | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.3. Безпідставного списання| 16 | | |в обліку дебіторської | | | |заборгованості на утримання | | | |(витрати виробництва) та інш. | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.4. Безпідставного | 17 | | |витрачання коштів унаслідок | | | |завищення обсягів та вартості | | | |отриманих товарів, робіт, послуг| | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.5. Незаконного покриття | 18 | | |витрат орендарів | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.6. Коштів, витрачених на | 19 | | |оплату праці працівників, які | | | |утримуються понад затверджену | | | |штатну чисельність, унаслідок | | | |незаконного підвищення окладів, | | | |ставок за невідпрацьований час, | | | |переплат, премій, пенсій, | | | |компенсацій, допомог, стипендій | | | |тощо (сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.7. безпідставно оплачених | 20 | | |підзвітних сум (сума, тис. грн.)| | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.8. зайвого спрямування | 21 | | |коштів розпорядникам коштів | | | |бюджету нижчого рівня або іншим | | | |підприємствам і організаціям без| | | |наявних підстав на етапі | | | |фінансування (видатки, не | | | |передбачені бюджетами, | | | |кошторисами, лімітними | | | |довідками) тощо | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.9. порушення при списанні | 22 | | |з балансу ТМЦ (сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.10. безконтрольне | 23 | | |витрачання коштів на аудит та | | | |юрид. послуги (сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.11. витрати на придбання | 24 | | |устаткування, обладнання та | | | |інвентарю, яке не | | | |використовується в діяльності | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.12. незаконне застосування| 25 | | |норм витрат сировини і | | | |матеріалів, а також норм їх | | | |витрат при транспортуванні і | | | |зберіганні (сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.13. неправомірне | 26 | | |витрачання коштів на ремонт | | | |приміщень, споруд | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.14. Незаконне витрачення | 27 | | |коштів держбюджету | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.15. Безпідставне списання | 28 | | |на збитки суми дебіт. | | | |заборгованості, по якій минули | | | |строки давності | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.1.16. Інші порушення | 29 | | |(надавати з розшифровкою | | | |порушення) (сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.2. Нецільові витрати коштів | 30 | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.2.1. Незаконне перерахування| 31 | | |коштів на депозитні рахунки | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.2.2. Необгрунтоване | 32 | | |перерахування (приховане | | | |кредитування) комерційним та | | | |іншим структурам недержавного | | | |сектора економіки | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.2.3. Непродуктивне | 33 | | |витрачання грошових коштів і | | | |матеріальних цінностей | | | |(сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.2.4. Інші порушення | 34 | | |(надавати з розшифровкою | | | |порушення) (сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.3. Виявлено недостач | 35 | | |ресурсів (сума, тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.3.1. Недостача грошових | 36 | | |коштів (тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.3.2. Недостача матеріальних | 37 | | |цінностей та основних засобів, | | | |що перебувають на обліку, | | | |безпідставно списані з обліку чи| | | |не взяті на облік за обліковими | | | |цінами (тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.3.3. Недостача цінних | 38 | | |паперів (тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.3.4. Недостача | 39 | | |нематеріальних активів | | | |(тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |1.2.3.5. Недостача грошових | 40 | | |коштів (тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |2. Виявлено інших порушень | 41 | | |фінансової дисципліни (сума, | | | |тис. грн.), у т. ч.: | | | |--------------------------------+------------+------------------| |2.1. Завищення кредиторської | 42 | | |заборгованості за розрахунками з| | | |фізичними та юридичними особами | | | |(тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |2.2. Заниження в обліку вартості| 43 | | |активів (тис. грн.) | | | |(невідображення індексації та | | | |дооцінок, заниження в обліку сум| | | |дебіторської заборгованості) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |2.3. Заниження в обліку сум | 44 | | |боргових зобов'язань | | | |(безпідставне списання | | | |кредиторської заборгованості), | | | |тис. грн. | | | |--------------------------------+------------+------------------| |2.4. Зайве отримання бюджетних | 45 | | |коштів унаслідок завищених | | | |асигнувань, тис. грн. (порушення| | | |при складанні кошторису доходів | | | |і видатків) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |2.5. Узяття до сплати | 46 | | |зобов'язань, що перевищують | | | |бюджетні асигнування, тис. грн. | | | |(перевищення лімітів та | | | |кошторисів) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |2.6. Зарахування коштів, | 47 | | |належних бюджету одного рівня, | | | |до бюджету іншого рівня | | | |(тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |2.7. Лишки грошових коштів і | 48 | | |товарно-матеріальних цінностей | | | |(тис. грн.) | | | |--------------------------------+------------+------------------| |2.8. Безпідставне завищення | 49 | | |собівартості продукції (робіт, | | | |послуг), тис. грн. (безпідставне| | | |віднесення до собівартості | | | |продукції витрат на матеріали, | | | |оплату праці, амортизації тощо) | | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії:вверх