Документ v0278555-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.02.2012, основание - v0048730-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.05.2010 N 278
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 48 ( v0048730-12 ) від 06.02.2012 }
Про запровадження моніторингу виконання завдань
Державної цільової економічної програми
підтримки розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року

З метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 3 червня 2009 року N 557 ( 557-2009-п ) "Про
затвердження Державної цільової економічної програми підтримки
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на
період до 2015 року" Н А К А З У Ю:
1. Запровадити з 2010 року моніторинг виконання завдань
Державної цільової економічної програми підтримки розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до
2015 року.
2. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій забезпечити: виконання завдань, визначених наказом Мінагрополітики від
09.09.2009 N 645 ( v0645555-09 ) "Про дорадчий супровід створення
та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів"; щороку до 10 червня та до 20 січня надавати міністерству
інформацію про стан використання сільськогосподарської техніки та
обладнання, придбаних сільськогосподарськими обслуговуючими
кооперативами, з наданням державної фінансової допомоги
(наростаючим підсумком з початку року) за формою згідно із
додатком.
3. Департаменту розвитку сільських територій (Париляк О.І.) у
10-денний термін після надходження з регіонів інформації
забезпечити її узагальнення та подання керівництву міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Скорченка А.Ф.
В.о. Міністра С.І.Мельник

Додаток
до наказу Мінагрополітики
31.05.2010 N 278

ІНФОРМАЦІЯ
про стан використання сільськогосподарської
техніки та обладнання, придбаних
сільськогосподарськими обслуговуючими
кооперативами з наданням державної
фінансової допомоги

(наростаючим підсумком з початку року)
по _______________ області станом на ___ ____________ 20__ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Інформація про кооператив | Дані про отримання техніки | Обсяги | Надані послуги* | Для одержувачів молоковозів: | | | | сплачених | | | |----------------------------------------------------+------------------------------------------|податків та |-------------------+---------------------------------------| | Назва, | ПІБ |кількість|кількість| у т.ч. |назва|проплачено,|поставлено | стан |зборів |кількість|вартість,|кількість|зібрано|в т.ч. у| середня | | адреса, |закріпленого| членів |офіційно | за | |сума, грн. | на баланс |використання|(обов'язков.|отримува-| грн. |корів у |молока | членів |закупівельна| |керівник, | дорадника, | |працюючих|посадами| | |кооперативу| (так / ні) |платежів)* | чів | | членів |всього,|коопера-|ціна молока,| |контактний| експерта- | | | | | |(так-дата, | | | (госпо- | |коопера- | тонн | тиву, | грн/ літр | | телефон | дорадника, | | | | | | ні) | | | дарств) | | тиву | | тонн | | | | контактний | | | | | | | | | | | | | | | | | телефон | | | | | | | | | | | | | | | |----------+------------+---------+---------+--------+-----+-----------+-----------+------------+------------+---------+---------+---------+-------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...
РАЗОМ по СОК
...
ВСЬОГО по області
______________ _______________ ________________
посада підпис прізвище
-------------- * - згідно з даними бухгалтерського обліку.
Директор Департаменту
розвитку сільських територій О.І.Париляквверх