Документ v0264662-09, текущая редакция — Редакция от 29.03.2010, основание - v0077662-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.08.2009 N 264

Про внесення змін до складу Ліцензійної комісії
з питань ліцензування господарської діяльності
з централізованого водопостачання, водовідведення
та з виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
з питань житлово-комунального господарства
N 349 ( v0349662-09 ) від 10.11.2009
N 77 ( v0077662-10 ) від 29.03.2010 }

На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), для визначення спроможності
суб'єктів господарювання згідно з поданими документами виконувати
ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання, водовідведення та з виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Складу Ліцензійної комісії з питань
ліцензування господарської діяльності з централізованого
водопостачання, водовідведення та з виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії та Складу комісії з визнання
бланків ліцензій єдиного зразка зіпсованими при оформленні або
пошкодженими при зберіганні, затверджених наказом від 25.11.2008
N 366, виклавши їх у новій редакції (додатки 1, 2).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр О.Ю.Кучеренко

Додаток 1
до наказу
Мінжитлокомунгоспу
України
28.08.2009 N 264

СКЛАД
Ліцензійної комісії з питань ліцензування
господарської діяльності з централізованого
водопостачання, водовідведення та з виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії
(крім певних видів господарської діяльності у сфері
теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється
на теплоелектроцентралях, когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії)

Мазурчак - Перший заступник Міністра,
Олександр Володимирович голова комісії
Крамаренко - Перший заступник Міністра,
Руслан Михайлович заступник голови комісії
Члени комісії:
Мосійчук - Перший заступник начальника
Сергій Іванович Державної житлово-комунальної
інспекції (за згодою)
Охримчук - Перший заступник начальника
Анатолій Васильович Державної житлово-комунальної
інспекції (за згодою)
Березовська - директор Департаменту державного
Катерина Вікторівна регулювання
Рудий - директор Департаменту розвитку
Володимир Петрович комунальної інфраструктури
Бригадир - заступник директора Департаменту
Микола Іполітович державного регулювання - начальник
відділу нормативного забезпечення
Стельмах - начальник відділу контролю
Василь Іванович за виконанням ліцензійних умов
Департаменту державного регулювання
Герасименко - головний спеціаліст відділу
Тетяна Миколаївна правового забезпечення Юридичного
управління
Малежик - заступник директора Департаменту -
Олена Миколаївна начальник відділу розвитку
теплоенергетики Департаменту
розвитку комунальної інфраструктури
Пастухов - заступник начальника Управління -
Іван Анатолійович начальник відділу Управління
тарифної політики
Данєвич - головний спеціаліст відділу
Лариса Володимирівна ліцензування Департаменту
державного регулювання,
секретар комісії.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 349 ( v0349662-09 ) від
10.11.2009; в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 77 ( v0077662-10 ) від
29.03.2010 }

Додаток 2
до наказу
Мінжитлокомунгоспу
України
28.08.2009 N 264

СКЛАД
комісії з визнання бланків ліцензій єдиного
зразка зіпсованими при оформленні
або пошкодженими при зберіганні

Гаврилюк - заступник Міністра, голова комісії
Олена Володимирівна
Березовська - директор Департаменту державного
Катерина Вікторівна регулювання
Рудий - директор Департаменту розвитку
Володимир Петрович водопровідно-каналізаційного
господарства
Живило - головний спеціаліст відділу
Галина Володимирівна бухгалтерського обліку та зведеної
звітності Департаменту фінансування
та економічного аналізу
Герасименко - головний спеціаліст відділу правового
Тетяна Миколаївна забезпечення Юридичного управління
Денєвич - головний спеціаліст відділу ліцензування
Лариса Володимирівна Департаменту державного регулювання,
секретар комісії
Кот - головний спеціаліст відділу ліцензування
Катерина Анатоліївна Департаменту державного регулювання.вверх