Про затвердження Зміни № 5 до національного класифікатора ДК 002:2004
Мінекономрозвитку України; Приказ от 23.02.2017260
Документ v0260731-17, действует, текущая редакция — Принятие от 23.02.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.03.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2017  № 260

Про затвердження Зміни № 5 до національного класифікатора ДК 002:2004

Відповідно до частини п'ятої статті 259 Господарського кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміну № 5 до національного класифікатора ДК 002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 № 97 "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документів" (далі - Зміна №5 ДК 002:2004), що додається.

2. Департаменту технічного регулювання оприлюднити інформацію щодо затвердженої Зміни № 5 ДК 003:2010 на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України.

3. Цей наказ набирає чинності з 01.03.2017.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Виконувач обов'язків Міністра

Тітарчук М.І.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
23.02.2017  № 260

Зміна № 5
ДК 002:2004 Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Видання офіційне

Зміна № 5

ДК 002:2004

ДК 002:2004 Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Сторінка 1

Сторінок 3

1 РОЗРОБЛЕНО: Державна служба статистики України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.02.2017 № 260

Чинна з 2017-01-03

3 ОБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЗМІНИТИ

Директива

Є/Має бути

Підрозділ

Назва

Примітка

1

2

3

4

5

З

Є

3.8

ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН, ПРОФСПІЛКИ, БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНШІ ПОДІБНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стор. 8


Має бути

ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ, ПРОФСПІЛКИ, БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНШІ ПОДІБНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

З

Є

3.8.1

ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН - добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Об'єднання громадян незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до законодавства визнається політичною партією або громадською організацією.

Об'єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу [11. ст. 1, 10].

Стор. 8


Має бути

ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ - добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Громадське об'єднання утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку [28. ст. 1.]

З

Є

3.8.3

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ - об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно культурних, спортивних та інших спільних інтересів [11. ст. 3].

Стор. 9

Має бути

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якою є фізичні особи [28. ст. 1]

З

Є

3.8.4

СПІЛКА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН - об'єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво та взаємодопомогу. Засновниками спілок об'єднань громадян є об'єднання громадян [11. ст. 10].

Стор. 9

Має бути

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи [28. ст. 1].

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЗМІНИТИ

Директива

Є/Має бути

Пункт

Назва

Примітка

1

2

3

4

5

З

Є

800

Об'єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації

Стор. 12

Має бути

Громадські об'єднання, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації

З

Є

820

Спілка об'єднань громадян

Стор. 12

Має бути

Громадська спілка


Додаток А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

ЗМІНИТИ

Директива

Є/Має бути

Пункт

Назва

Примітка

1

2

3

4

5

3

Є

11

Закон України "Про об'єднання громадян".

Стор. 12

Має бути

Закон України "Про громадські об'єднання".
вверх