Документ v0258555-08, текущая редакция — Принятие от 18.04.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.04.2008 N 258

Про затвердження форм документів та надання
інформації для здешевлення вартості страхових
премій (внесків), фактично сплачених
суб'єктами аграрного ринку

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2007 р. N 261 ( 261-2007-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично
сплачених суб'єктами аграрного ринку" (із змінами) та з метою
аналізу ефективності використання бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
Затвердити такі, що додаються:
1.1. Форму заяви на здешевлення вартості страхових премій
(внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку за
рахунок коштів державного бюджету у 2008 році.
1.2. Форму реєстру на здешевлення вартості страхових премій
(внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку за
рахунок коштів державного бюджету у 2008 році.
1.3. Форму журналу обліку реєстрації документів на
здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично
сплачених суб'єктами аграрного ринку за рахунок коштів державного
бюджету у 2008 році.
1.4. Форму інформації про використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку в розрізі районів у 2008 році.
1.5. Форму інформації про використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті на здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку в розрізі страхувальників у 2008 році.
1.6 Форму інформації про використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті на здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку в розрізі сільськогосподарських культур за
2008 рік.
1.7. Форму інформації про використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті на здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку за укладеними договорами страхування в розрізі
страхових компаній у 2008 році.
2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.):
2.1. В установленому порядку довести наказ до відома
керівників структурних підрозділів Міністерства аграрної політики
України, Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим
головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій, управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської державної адміністрації.
2.2. Щокварталу до 20-го числа наступного місяця, що настає
за звітним періодом, та у місячний строк після закінчення
бюджетного року забезпечити подання до Міністерства фінансів
України звіту про стан виконання результативних показників з
аналізом, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
3. Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій
подавати щокварталу до 10-го числа наступного місяця, що настає за
звітним періодом, та у місячний строк після закінчення бюджетного
року Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій інформацію про використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку за вищезазначеними формами. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних,
управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій подавати щокварталу до
15-го числа наступного місяця, що настає за звітним періодом, та у
місячний строк після закінчення бюджетного року Департаменту
фінансів інформацію про використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку за вищезазначеними формами.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Супіханова Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
18.04.2008 N 258
Заява надається в друкованому
та електронному вигляді
Голові комісії _____________________________________________________
Управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
АР Крим, управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації ______________________________________________________

ЗАЯВА
на здешевлення вартості страхових премій
(внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку за рахунок коштів
державного бюджету у 2008 році

(відповідно до умов Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті,
для здешевлення вартості страхових премій (внесків),
фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.2007 р. N 261)
Прошу включити ______________________________________________
повна назва суб'єкта аграрного ринку-страхувальника
__________________________________________________________________
до переліку страхувальників, на здешевлення вартості страхової
премії (внеску), фактично сплаченого суб'єктом аграрного ринку за
рахунок коштів державного бюджету у 2008 році
Відомості про суб'єкта аграрного ринку: ------------------------------------------------------------------------------ |1. |Номер поточного рахунку| | | | | | | | | | | | | | | | | | |страхувальника: | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+--+--+--+--+--+--+------------------------------ |2. |МФО банку | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+--+--+--+--+--+--+------ |3. |Ідентифікаційний код: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------------------------ |4. |Повна назва страхувальника: ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ |5. |Скорочена назва страхувальника: |----+------------------------------------------------------------------------ |6. |Місце проведення державної реєстрації: ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ |7. |Дата державної | | | | | | | | | | |реєстрації: | | | | | | | | | |----+-----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------------ |8. |Номер державної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реєстрації: | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------| |9. |Місцезнаходження страхувальника: | ------------------------------------------------------------------------------ індекс: | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------- область: ------------------------------------------------------------------------------ район: ------------------------------------------------------------------------------ населений пункт, вулиця, будинок: ------------------------------------------------------------------------------ |10. |Телефон контактної | | | | | | | | | | | | | | |особи, ПІБ: | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ |11. |E-mail: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+--+--+--+--+--+--+------------------------------ |12. |Вид діяльності за КВЕД | | | | | | | | |(перший-основний): | | | | | | | |----+------------------------------------------------------------------------ |13. |Назва страхової компанії | |----+-----------------------------------------------------------------------| |14. |ПІБ керівника страхової компанії | |----+-----------------------------------------------------------------------| |15. |Юридична адреса страхової компанії | |----+------------------------------------------------------------------------ |16. |Телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+--+--+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+------------ |17. |Ліцензія на право |N | | | | | | |від | | | | | | | | | |проведення страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | | | | | |культур | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+--+--+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+--| |18. |Договір страхування |N | | | | | | | від | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------------------------------------------------ |19. |С/г культури, які застраховані, га |----+--------------------------------- ---------------------------- |20. |Застрахована площа, га | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------+--------------------- в т.ч. за договорами: | ------------------------+------------------ комплексного | | | | | | | страхування, га | | | | | | | ------------------------+--+--+--+--+--+--| індексного страхування,| | | | | | | га | | | | | | | -----------------------------+--+--+--+--+--+--+--------- |21. |Страхова сума, тис.грн.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------- ------------------------------------ |22. |Тариф, % | | | | | | | | ------------------------------------ ------------------------------------ |23. |Франшиза, % | | | | | | | | ------------------------------------ --------------------------------------------------------------- |24. |Сплачена страхова | | | | | | | | | | | | | |премія, грн. | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------------- |25. |Дата та N платіжного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доручення, за яким | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сплачена страхова | | | | | | | | | | | | | | | | | | |премія | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
З вимогами Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 2007 р. N 261 та Положенням про комісію щодо
визначення переліку страхувальників, на здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році,
ознайомлений(а) та зобов'язуюсь його дотримуватися.
Керівник __________ ____________________________
(підпис) (ПІБ)
Головний бухгалтер __________ ____________________________
(підпис) (ПІБ)
М.П. __________________________________________________________________
Заповнюється секретарем комісії
Реєстраційний N заяви __________________
відповідно журналу
обліку реєстрації
від "___" ______________________ 2008 р.
Розрахунок суми компенсації вартості
страхової премії
(внеску) (грн.) ------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------- Секретар комісії _________________________
(ПІБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
18.04.2008 N 258

РЕЄСТР
на здешевлення вартості страхових премій (внесків),
фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку
за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році

відповідно умов Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті
для здешевлення вартості страхових премій
(внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного
ринку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.2007 N 261
_____________________________________________________ Управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
АР Крим, управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації
за_______________ 2008 рік ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | (квартал) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Назва | Номер | МФО |Ідентифі-| Назва |Договір|Застра-|Страхова|Франшиза,|Тариф,|Сплачена| Сума, | З належної | |з/п|страхуваль-|поточного|банку|каційний |страхової|страху-|хована | сума, | % | % |страхова| яка | компенсації | | | ника | рахунку | | код |компанії |вання, |площа, | грн. | | | премія,|підлягає|-------------------| | | | | |страхува-| |дата, N| га | | | | грн. | компен-| сплачено |підлягає| | | | | | льника | | | | | | | | сації, | згідно з | сплаті | | | | | | | | | | | | | | грн. |попереднім|за даним| | | | | | | | | | | | | | | реєстром |реєстром| |---+-----------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+---------+------+--------+--------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+-----------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+---------+------+--------+--------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+---------+------+--------+--------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+---------+------+--------+--------+----------+--------| |Всього | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+---------+------+--------+--------+----------+--------| |Разом з початку| | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації
Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації ________ ПІБ
підпис
М.П. Головний бухгалтер ________ ПІБ
підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
18.04.2008 N 258

ЖУРНАЛ
обліку реєстрації документів на здешевлення
вартості страхових премій (внесків), фактично
сплачених суб'єктами аграрного ринку за рахунок
коштів державного бюджету у 2008 році

_________________________________________________
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації,
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, управління
агропромислового розвитку районних державних
адміністрацій
--------------------------------------------------------------------------------------------- | Наявність відповідних документів | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Реєстра- | Повна |Ідентифі-| Номер |Нотаріа- | Назва | Термін |Страхова| Копія | | ційний | назва |каційний |поточного|льно зас-|страхової| дії | сума |розрахунково-| | номер |страхува-| код | рахунку | відчена |компанії |договору| грн. | платіжного | | заяви | льника, |страхува-|страхува-| копія | | | |документу, що| | страху- | ПІБ | льника | льника, |договору | | | | засвідчує | |вальника,| керів- | |МФО банку| страху- | | | |суму фактично| | N з/п, | ника, | | | вання, | | | | сплачених | | дата | телефон | | | дата, N | | | | страхових | | | | | | | | | |премій, сума | | | | | | | | | | (грн.), | | | | | | | | | | дата, N | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+-------------| | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+-------------| | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+-------------| | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+-------------| | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+-------------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | Наявність відповідних документів | |------------------------------------------------------------------------| |Сума, яка| Довідки | Фінансова звітність | ПІБ та | Номер і | |підлягає |відповідних| страхувальника | посада | дата | |компенса-| органів |-------------------------------|уповно- | реєстру | |ції, грн.| державної |Форма|Форма|Форма| Письмове |важеної |про вклю-| | |податкової | N 3 | N 4 | N 7 |зобов'язання | особи | чення | | | служби та | сг | сг | сг | щодо | для | страху- | | |Пенсійного | | | | повернення |передачі|вальника | | | фонду | | | | бюджетних |докумен-|на здеше-| | |України про| | | | коштів у | тів | влення | | |відсутність| | | | місячний | |вартості | | |(наявність)| | | |строк у разі | |страхових| | |заборгова- | | | |встановлення | | премій | | | ності за | | | |контролюючими| |(внесків)| | |податковими| | | | органами | | | | |зобов'язан-| | | | факту їх | | | | | нями та | | | | незаконного | | | | | платежами | | | | одержання | | | | | до | | | | та/або | | | | |Пенсійного | | | | нецільового | | | | | фонду | | | |використання | | | | | України, | | | | | | | | | дата, N | | | | | | | +---------+-----------+-----+-----+-----+-------------+--------+---------| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | +---------+-----------+-----+-----+-----+-------------+--------+---------| | | | | | | | | | +---------+-----------+-----+-----+-----+-------------+--------+---------| | | | | | | | | | +---------+-----------+-----+-----+-----+-------------+--------+---------| | | | | | | | | | +---------+-----------+-----+-----+-----+-------------+--------+---------| | | | | | | | | | +---------+-----------+-----+-----+-----+-------------+--------+---------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
18.04.2008 N 258

ІНФОРМАЦІЯ
про використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених
суб'єктами аграрного ринку в розрізі районів
у 2008 році
за ______________ 2008 року
(квартал)

(відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 21.02.2007 р. N 261)
_______________________________________________
Міністерства аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації,
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Райони|Кількість |Загальна|Застра-|Страхова|Фран-|Тариф,|Сплачена|Річний |Нарахована сума| Фактично | |п/п| | підпри- | площа |хована | сума, |шиза,| % |страхова| ліміт | компенсації, | сплачена сума | | | |ємств, які|посіяних| площа,| грн. | % | |премія, |коштів,| грн. | компенсації, | | | |застраху- |культур | га | | | | грн. | грн. | | тис. грн. | | | | вали |(4сг), | | | | | | |---------------+---------------| | | | ризики |тис. га | | | | | | | за | з | за | з | | | | загибелі | | | | | | | |звітний|початку|звітний|початку| | | | с/г | | | | | | | |квартал| року |квартал| року | | | |продукції | | | | | | | | | | | | |---+------+----------+--------+-------+--------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+------+----------+--------+-------+--------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+----------+--------+-------+--------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+----------+--------+-------+--------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | |----------+----------+--------+-------+--------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| | Всього | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністр аграрної політики
Автономної Республіки Крим
Начальник управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації
Начальник Управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації
Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації ________ ПІБ
підпис
М.П. Головний бухгалтер ________ ПІБ
підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
18.04.2008 N 258

ІНФОРМАЦІЯ
про використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті на здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених
суб'єктами аграрного ринку в розрізі страхувальників
у 2008 році

(відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 21.02.2007 р. N 261)
________________________________________________
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, управління
агропромислового розвитку районної
державної адміністрації
за ___________________ 2008 року
(квартал)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Страху- | Номер | МФО |Ідентифі-| Назва |Договір|Застра-|Страхова|Фран-|Тариф,|Сплачена|Сума, яка| З належної | |з/п|вальник |поточного|банку|каційний |страхової|страху-|хована | сума, |шиза,| % |страхова|підлягає | компенсації | | | | рахунку | | код |компанії |вання, |площа, | грн. | % | | премія,|компенса-|-------------------| | | | | |страхува-| |дата, N| га | | | | грн. |ції, грн.| сплачено |підлягає| | | | | | льника | | | | | | | | | згідно з | сплаті | | | | | | | | | | | | | | |попереднім|за даним| | | | | | | | | | | | | | | реєстром |реєстром| |---+--------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+-----+------+--------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+--------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+-----+------+--------+---------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+-----+------+--------+---------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+-----+------+--------+---------+----------+--------| |Всього | | | | | | | | | | | | | | |------------+---------+-----+---------+---------+-------+-------+--------+-----+------+--------+---------+----------+--------| |Разом з | | | | | | | | | | | | | | |початку року| | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністр аграрної політики
Автономної Республіки Крим
Начальник управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації
Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації
Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації ________ ПІБ
підпис
М.П. Головний бухгалтер ________ ПІБ
підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
18.04.2008 N 258

ІНФОРМАЦІЯ
про використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті на здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених
суб'єктами аграрного ринку в розрізі
сільськогосподарських культур за 2008 рік
(відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 21.02.2007 р. N 261)
за _______________________ 2008 рік
(квартал)

_______________________________________________
Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Сільськогос- | Площа, га |Страхова|Фран-|Тариф,|Сплачена| Сума, | З належної | |п/п| подарські |----------------------------| сума |шиза,| % |страхова| яка | компенсації | | | культури |Загальна|Застра-|Відхилення:| | % | | премія |підлягає|-------------------| | | | площа |хована |застрахова-| | | |суб'єк- |компен- | Сплачено |Підлягає| | | |посіяних|площа, |ної площі | | | | тами | сації | згідно з | сплаті | | | |культур,| га |до загаль- | | | | аграр- | |попереднім|за даним| | | | га | |ної площі | | | | ного | | реєстром |реєстром| | | | (4сг) | |всього, % | | | | ринку | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 1|Пшениця | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 2|Жито | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 3|Суміші пшениці| | | | | | | | | | | | |та жита | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 4|Ячмінь | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 5|Овес | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 6|Кукурудза | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 7|Соєві боби | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 8|Льон | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 9|Ріпак | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 10|Соняшник | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 11|Хміль | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 12|Цукрові буряки| | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 13|Тритикале | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 14|Горох | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 15|Гречка | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 16|Просо | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 17|Конопля | | | | | | | | | | | | |на тресту | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | 18|Рис | | | | | | | | | | | |---+--------------+--------+-------+-----------+--------+-----+------+--------+--------+----------+--------| | |РАЗОМ | | | | | | | | | | | | |по області | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністр аграрної політики
Автономної Республіки Крим
Начальник Управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації
Начальник Управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації
Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління агропромислового
розвитку районної держадміністрації ________ ПІБ
підпис
М.П. Головний бухгалтер ________ ПІБ
підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
18.04.2008 N 258

ІНФОРМАЦІЯ
про використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті на здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених
суб'єктами аграрного ринку за укладеними
договорами страхування в розрізі страхових
компаній у 2008 році
за _________________ 2008 рік
(квартал)
________________________________________________
Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Кількість укладених договорів страхування суб'єктами аграрного ринку та застрахована площа, га |Страхова|Фран-|Тариф,|Сплачена|Понесені|Страхове| |п/п|страхової|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| сума, |шиза,| % |страхова| збитки | відшко-| | |компанії |Разом| Договір комплексного страхування | Договір індексного страхування | грн. | % | | премія | | дування| | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------| | | | суб'єк-| | | | | | | Всього | в т. ч. | Всього | в т. ч. | | | | тами | | | | | | | |------------------------------------| |------------------------------------| | | |аграрно-| | | | | | | | с/г | фермерські | інші | | с/г | фермерські | інші | | | |го ринку| | | | | | | |підприємства|господарства| | |підприємства|господарства| | | | | | | | | | | |----------+------------+------------+----------+----------+------------+------------+----------| | | | | | | | | | |К-ть|Площа|К-ть |Площа |К-ть |Площа |К-ть|Площа|К-ть|Площа|К-ть |Площа |К-ть |Площа |К-ть|Площа| | | | | | | |---+---------+-----+----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+--------+-----+------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |---+---------+-----+----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+--------+-----+------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+-----+----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+--------+-----+------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+--------+-----+------+--------+--------+--------| |РАЗОМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністр аграрної політики
Автономної Республіки Крим
Начальник управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації
Начальник Управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації
Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління агропромислового
розвитку районної держадміністрації ________ ПІБ
підпис
М.П. Головний бухгалтер ________ ПІБ
підписвверх