Документ v0243359-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 04.01.2019, основание - v0026359-19

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 9 квітня 2014 року № 243

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 26 від 04.01.2019}

Про подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

Відповідно до частини дев’ятої статті 38 Закону України "Про вибори Президента України", враховуючи лист Державної казначейської служби України від 25 березня 2014 року № 17-08/296-6868, керуючись статтями 11 - 13, пунктом 7 статті 18, частинами третьою, п’ятою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України (додаток 1).

2. Затвердити форми:

- інформації про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 2);

- розшифровки до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 3);

- довідки про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку (додаток 4);

- листка приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів Президента України про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України (додаток 5).

3. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Державній казначейській службі України та окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 квітня 2014 року № 243

ПОРЯДОК
подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

1. Цей Порядок відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про вибори Президента України" та Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, регулює питання складання та подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України (далі - окружні виборчі комісії) фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України.

2. Фінансовий звіт окружної виборчої комісії про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, складається з фінансової та бюджетної звітності, яка подається:

- до відповідних територіальних органів Державної казначейської служби України - за формами згідно із наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44;

- до Центральної виборчої комісії - за формами згідно із наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 та додатками 2 - 4.

3. Окружні виборчі комісії у період здійснення своїх повноважень відповідно до графіка, затвердженого Головою Центральної виборчої комісії, подають до Центральної виборчої комісії квартальну фінансову та бюджетну звітність за формами згідно з додатками 1, 4, 11, 15 і 33 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, а саме:

1) квартальну фінансову та бюджетну звітність за формами № 1, № 2д, № 7д;

2) пояснювальну записку до квартальної фінансової та бюджетної звітності;

3) довідку про дебіторську заборгованість за видатками.

Окружні виборчі комісії подають квартальну фінансову та бюджетну звітність за формами згідно з додатками № 5 - 10, 12, 19, 24 - 32, 34 - 36 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 у разі наявності відповідних показників.

Подання квартальної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв’язку з відсутністю показників.

4. Окружні виборчі комісії у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України за графіком, затвердженим Головою Центральної виборчої комісії, складають і подають до Центральної виборчої комісії річну фінансову та бюджетну звітність за формами згідно з додатками 1 - 4, 11, 15, 17 і 33 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, а саме:

1) річну фінансову та бюджетну звітність за формами № 1, № 2д, № 6, № 7д, № 9д;

2) пояснювальну записку до річної фінансової та бюджетної звітності;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) довідку про дебіторську заборгованість за видатками.

Окружні виборчі комісії подають річну фінансову та бюджетну звітність за формами згідно з додатками № 5 - 10, 12, 16, 18 - 32, 34 - 36 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, за наявності відповідних показників.

Подання річної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв’язку з відсутністю показників.

До Центральної виборчої комісії зазначені звіти подаються у двох примірниках.

5. Крім документів, вказаних у пункті 4 цього Порядку, окружні виборчі комісії у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України подають до Центральної виборчої комісії у двох примірниках:

1) інформацію про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 2);

2) розшифровку до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 3);

3) довідку про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку (додаток 4);

4) пояснювальну записку щодо причин виникнення заборгованості разом з оригіналами документів, що підтверджують таку заборгованість;

5) копію акта перевірки територіальними органами Державної фінансової інспекції України використання окружною виборчою комісією з виборів Президента України коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України;

6) зведену довідку про наявність та місцезнаходження матеріальних цінностей в територіальному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року № 171 "Про Порядок зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму" (із відповідними змінами та доповненнями);

7) зведену довідку про наявність та місцезнаходження виборчих скриньок у територіальному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 5 до Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року № 58 (із відповідними змінами та доповненнями).

6. Фінансові та бюджетні звіти, складені за формами № 2д, № 7д, та довідка про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційних рахунках окружних виборчих комісій повинні бути перевірені, завізовані та засвідчені печаткою або штампом відповідного територіального органу Державної казначейської служби України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії на кожній сторінці.

7. Приймання фінансових звітів окружних виборчих комісій, їх перевірку здійснюють такі структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії:

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності:

- документи звітності, зазначені в пункті 3 і 4 та підпунктах 2, 4, 6, 7 пункту 5 цього Порядку;

2) відділ зведеного планування та фінансування:

- документи звітності, зазначені в підпунктах 1, 3 пункту 5 цього Порядку;

3) відділ контролю за використанням коштів:

- документи, зазначені в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку.

При поданні фінансового звіту окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії згідно із пунктами 4 і 5 цього Порядку заповнюється листок приймання фінансового звіту (додаток 5), який передається до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.

8. Перші примірники документів, зазначених у пунктах 4 та 5 цього Порядку, зберігаються в Центральній виборчій комісії, а другі примірники цих документів та інша бухгалтерська документація (у тому числі документи первинного обліку) разом з документацією з виборів Президента України в установленому порядку передаються окружними виборчими комісіями до відповідних місцевих державних архівних установ.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 квітня 2014 року № 243

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України
за ____________ 20__ року

Окружна виборча комісія з виборів Президента України
територіального виборчого округу №

___________________________________________________________________
(назва бюджетної установи, організації)

___________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету - державний;

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету - 673 "Центральна виборча комісія",

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

___________________________________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

___________________________________________________________________

грн.

Найменування

Код

Затверджено єдиним кошторисом видатків

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок коштів

Відхилення фактичних видатків від касових видатків

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

хПоточні видатки

2000


хх


Оплата праці

2110


хх


Заробітна плата

2111


хх


Грошове забезпечення військовослужбовців

2112


хх


Нарахування на оплату праці

2120


хх


Використання товарів і послуг

2200


хх


Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210


хх


Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220


хх


Продукти харчування

2230


хх


Оплата послуг (крім комунальних)

2240


хх


Видатки на відрядження

2250


хх


Видатки та заходи спеціального призначення

2260


хх


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270


хх


Оплата теплопостачання

2271


хх


Оплата водопостачання і водовідведення

2272


хх


Оплата електроенергії

2273


хх


Оплата природного газу

2274


хх


Оплата інших енергоносіїв

2275


хх


Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280


хх


Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281


хх


Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282


хх


Обслуговування боргових зобов’язань

2400


хх


Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410


хх


Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420


хх


Поточні трансферти

2600


хх


Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610


хх


Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620


хх


Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630


хх


Соціальне забезпечення

2700


хх


Виплата пенсій і допомоги

2710


хх


Стипендії

2720


хх


Інші виплати населенню

2730


хх


Інші поточні видатки

2800


хх


Капітальні видатки

3000


хх


Придбання основного капіталу

3100


хх


Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110


хх


Капітальне будівництво (придбання)

3120


хх


Капітальне будівництво (придбання) житла

3121


хх


Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122


хх


Капітальний ремонт

3130


хх


Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131


хх


Капітальний ремонт інших об’єктів

3132


хх


Реконструкція та реставрація

3140


хх


Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141


хх


Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142


хх


Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143


хх


Створення державних запасів і резервів

3150


хх


Придбання землі і нематеріальних активів

3160


хх


Капітальні трансферти

3200


хх


Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210


хх


Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220


хх


Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230


хх


Капітальні трансферти населенню

3240


хх


Надання внутрішніх кредитів

4110


хх


Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111


хх


Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112


хх


Надання інших внутрішніх кредитів

4113


хх


Надання зовнішніх кредитів

4210


хх


Нерозподілені видатки

9000


хх


Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого
округу № ____

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого
округу № ____

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

"___" _____________ 20__ рокуМ.П.Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 квітня 2014 року № 243

РОЗШИФРОВКА
до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
на ___________ 20__ року

Показники

КЕКВ

Сума, грн

дебіторська заборгованість

кредиторська заборгованість

Видатки - усього

хЗаробітна плата

2111Нарахування на оплату праці

2120Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220Оплата послуг (крім комунальних)

2240Видатки на відрядження

2250Оплата теплопостачання

2271Оплата водопостачання і водовідведення

2272Оплата електроенергії

2273Оплата природного газу

2274Оплата інших енергоносіїв

2275Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого
округу № ____

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого
округу № ____

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

М.П.Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 квітня 2014 року № 243

ДОВІДКА
про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахункуДодаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 квітня 2014 року № 243

ЛИСТОК
приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № ____ про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

Структурний підрозділ Секретаріату Центральної виборчої комісії, який прийняв звіт

Особа, яка прийняла фінансовий звіт

Дата приймання звіту

Посада

Прізвище та ініціали

Підпис

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ зведеного планування та фінансування

Відділ контролю за використанням коштів

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвверх