Документ v0238299-01, текущая редакция — Принятие от 25.12.2001

          НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ 
N 238 від 25.12.2001
Затверджено
наказом Національної служби
посередництва і примирення
25.12.2001 N 238

План
роботи Національної служби посередництва і примирення
на перше півріччя 2002 року

1. Організаційне забезпечення діяльності НСПП
та робота з кадрами.
Навчання та підвищення кваліфікації арбітрів та посередників
1.1. Запровадити нову структуру центрального апарату НСПП,
відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях відповідно
до Указу Президента України від 07.05.2001 року N 292/2001
( 292/2001 ) та наказів НСПП від 18 липня 2001 року N 141 та від
06 листопада 2001 року N 212. Відповідальні: начальники відділів НСПП, начальники відділень
НСПП в Автономній Республіці Крим та областях. Термін: з 01.01.2002 року
1.2. Вирішити питання про кадрове забезпечення нової
структури центрального апарату НСПП, відділень НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях відповідно до Указу Президента України
від 07.05.2001 року N 292/2001 ( 292/2001 ) та наказів НСПП від 18
липня 2001 року N 141 та 06 листопада 2001 року N 212. Відповідальні: начальники відділів НСПП, начальники відділень
НСПП в Автономній Республіці Крим та областях. Термін: 30.01.2002 року
1.3. Розробити, переглянути положення про відділи НСПП,
відділи та сектори відділень НСПП, посадові інструкції
спеціалістів НСПП відповідно до нової структури НСПП, внести зміни
у функціональні обов'язки посадових осіб НСПП відповідно до
наказів НСПП від 18 липня 2001 року N 141 та 06 листопада 2001
року N 212. Відповідальні: начальники відділів НСПП, начальники відділень
НСПП в Автономній Республіці Крим та областях. Термін: 30.01.2002 року
1.4. Підготувати і направити Президенту України: - звіт про діяльність Національної служби посередництва і
примирення у 2001 році. Відповідальні: Климов В.В., начальники структурних
підрозділів НСПП Термін: до 15.01.2002 року - звіт про діяльність Національної служби посередництва і
примирення у першому кварталі 2002 року. Відповідальні: Климов В.В., начальники структурних
підрозділів НСПП Термін: до 15.04.2002 року
1.5. Підготувати і направити в центральний апарат НСПП звіти
про діяльність відділень НСПП: - за перший квартал 2002 року до 5 квітня 2002 року - за перше півріччя 2002 року до 5 липня 2002 року Відповідальні: відділ НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі, відділення НСПП
1.6. Провести нараду-семінар начальників відділів
центрального апарату НСПП, заступників начальників відділень НСПП
в Автономній Республіці Крим та областях про підсумки роботи
відділень НСПП у 2001 році та завдання НСПП у 2002 році та з
питань дотримання норм чинного законодавства під час примирних
процедур при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Відповідальні: Климов В.В., Лук'яненко Н.М., начальники
структурних підрозділів НСПП Термін: до 26.02.2002 року
1.7. Провести нараду-семінар працівників НСПП, які займаються
питаннями роботи з кадрами, діловодства, фінансово-господарської
діяльності. Відповідальні: Климов В.В., Лук'яненко Н.М., Сухенко М.В.,
начальники структурних підрозділів НСПП Термін: до 01.04.2002 року
1.8. Провести нараду-семінар начальників відділень НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях, начальників відділів
центрального апарату НСПП з питань аналізу підсумків роботи
структурних підрозділів НСПП за 5 місяців 2002 року та завдання
НСПП у другому півріччі 2002 року. Відповідальні: Климов В.В., Лук'яненко Н.М., начальники
структурних підрозділів НСПП Термін: 5-6.06.2002 року
1.9. Організувати надання з виїздом на міста практичної
допомоги відділенням НСПП в регіонах з питань сприяння вирішенню
колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання виникненню
спорів (конфліктів), правового забезпечення примирних процедур,
аналізу та прогнозування динаміки соціально-трудових відносин,
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), організації
роботи відділень: - відділенню НСПП в Одеській області Термін: лютий 2002 року - відділенню НСПП в Луганській області Термін: квітень 2002 року - відділенню НСПП в Івано-Франківській області Термін: червень 2002 року Відповідальні: Лук'яненко Н.М., начальники відділів НСПП
1.10. Продовжити плановий контроль за термінами опрацювання в
структурних підрозділах НСПП документів та матеріалів колективних
трудових спорів (конфліктів), виконання наказів, розпоряджень,
доручень голови НСПП, начальників структурних підрозділів НСПП. Відповідальні: Лук'яненко Н.М., начальники відділів, відділень НСПП Термін: щомісячно
1.11. Забезпечити формування списків 38 кандидатур
посередників та 38 кандидатур арбітрів для направлення на
навчання. При підборі кандидатур посередників та арбітрів
здійснити заходи, що забезпечуватимуть поліпшення їх якісного
складу. Відповідальні: Лук'яненко Н.М., начальники відділів та
відділень НСПП Термін: згідно окремого плану НСПП
1.12. Провести підготовку за навчальною програмою НСПП на
базі Національної академії внутрішніх справ України: - 38 посередників - 38 арбітрів Відповідальні: Лук'яненко Н.М., начальники відділів та
відділень НСПП Термін: згідно окремого плану НСПП та НАВСУ
1.13. Провести перепідготовку за навчальною програмою НСПП на
базі Національної академії внутрішніх справ України 76 арбітрів: Відповідальні: Лук'яненко Н.М., начальники відділів та
відділень НСПП Термін: згідно окремого плану НСПП та НАВСУ
1.14. Продовжити практику проведення нарад-зустрічей з
арбітрами, посередниками та позаштатними радниками НСПП по обміну
досвідом роботи з питань вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів), запобігання їх виникненню, аналізу та прогнозування
динаміки соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів). Відповідальні: відділ організаційно-кадрової роботи НСПП,
начальники відділень НСПП. Термін: за окремими графіками відділень НСПП
1.15. Вивчити та узагальнити досвід роботи з кадрами
арбітрів, посередників та позаштатних радників у відділеннях НСПП - в Луганській області - у Волинській області Відповідальні: відділ організаційно-кадрової роботи НСПП,
начальники відповідних відділень НСПП. Термін: квітень-травень 2002 року
1.16. Підготувати та затвердити графік відпусток працівників
НСПП у 2002 році. Відповідальні: відділ організаційно-кадрової роботи НСПП,
начальники відділень НСПП. Термін: до 20 січня 2002 року.
1.17. Створити кадровий резерв НСПП на 2002 рік із
висококваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи на державній
службі. Відповідальні: відділ організаційно-кадрової роботи НСПП,
начальники відділень НСПП. Термін: до 20 січня 2002 року.
1.18. Згідно номенклатури справ узагальнити, систематизувати
та підготувати для зберігання документи в архіві НСПП та її
відділень в Автономній Республіці Крим і областях. Відповідальні: відділ організаційно-кадрової роботи НСПП,
начальники відділень НСПП. Термін: січень 2002 року.
2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів)
2.1. Підготувати та запровадити із врахуванням пропозицій
відділень НСПП в регіонах зміни в обліку роботи структурних
підрозділів НСПП із запобігання виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів). Відповідальні: відділи правового забезпечення,
аналітично-інформаційної роботи НСПП, начальники відділень НСПП. Термін: січень 2002 року
2.2. Проаналізувати роботу відділень НСПП, відділу по роботі
у містах Києві та Севастополі щодо здійснення комплексу заходів із
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) з
метою вдосконалення механізму та підвищення ефективності цієї
роботи. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП, відділ по роботі у містах Києві та Севастополі Термін: лютий 2002 року
2.3. Створити у відділеннях НСПП, відділі правового
забезпечення, відділі по роботі у містах Києві та Севастополі
моніторинг підприємств, організацій, територій та галузей, де
ускладнення соціально-трудових відносин може призвести до
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), систематично
відслідковувати динаміку змін ситуації на цих об'єктах з метою
організації своєчасного реагування заінтересованих органів,
установ та організацій. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП, відділ по роботі у містах Києві та Севастополі Термін: січень-лютий 2002 року
2.4. Використати можливості проведення в областях
організованих НСПП та Міжнародною організацією праці регіональних
семінарів працівників, які займаються питаннями соціально-трудових
відносин, сприянням вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів), для підготовки широкого кола місцевих працівників з
питань запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів). Відповідальні: відділ організаційно-кадрової роботи НСПП,
начальники відділень НСПП, відділ по роботі у містах Києві та
Севастополі Термін: згідно окремого графіка проведення семінарів
2.5. Вивчити практику планування роботи, управління системою
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів),
сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин з метою
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та
узагальнення результатів діяльності структурних підрозділів НСПП з
цих питань у - відділенні НСПП в Одеській області, Термін: лютий 2002 року - відділенні НСПП в Луганській області, Термін: квітень 2002 року - відділенні НСПП в Івано-Франківській області, Термін: червень 2002 року Відповідальні: відділи організаційно-кадрової роботи,
правового забезпечення, аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділ по роботі у містах Києві та Севастополі, начальники
відділень НСПП
3. Забезпечення дотримання порядку розгляду матеріалів, сприяння
вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)
3.1. Підвищити якість, забезпечити неухильне дотримання
передбачених нормативно-правовою базою НСПП порядку і термінів
розгляду та опрацювання документів і матеріалів стосовно
колективних трудових спорів (конфліктів) - на національному та галузевому рівнях Відповідальні: начальник відділу правового забезпечення НСПП - на виробничому та територіальному рівнях Відповідальні: начальники відділень НСПП, начальник відділу
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі Термін: протягом першого півріччя 2002 року.
3.2. Запровадити на рівні відділів та відділень НСПП контроль
за якістю проектів розпоряджень НСПП про реєстрацію, зняття з
контролю і реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів), що
готуються структурними підрозділами НСПП. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень та відділів НСПП Термін: з січня 2002 року
3.3. Забезпечити на всіх рівнях здійснення перевірки
повноважень сторін колективних трудових спорів (конфліктів)
відповідно до чинної нормативно-правової бази НСПП та з
врахуванням набутого відділеннями НСПП досвіду проведення такої
роботи. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень та відділів НСПП Термін: постійно
3.4. Організувати планове надання практичної допомоги
відділенням НСПП у сприянні вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів), запобіганні їх виникненню з врахуванням збільшення
штатної чисельності працівників відділень НСПП. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділення
НСПП. Термін: відповідно до окремого плану відділу правового
забезпечення НСПП
3.5. Продовжити практику правового супроводу та сприяння
процесам вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин, запобігання та вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів), що знаходяться на розгляді та контролі НСПП. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділ по
роботі в містах Києві та Севастополі, начальники відділень НСПП. Термін: постійно.
3.6. Продовжити розпочату в 2001 році роботу по перевірці та
уточненню основних характеристик колективних трудових спорів
(конфліктів) на виробничому, територіальному та галузевому рівнях
(сторони спору, основні вимоги, причини виникнення спору, динаміка
заборгованості, результати проведення примирних процедур, стан
соціально-трудових відносин на момент перевірки та ін.), що
знаходяться на розгляді та сприянні НСПП. Відповідальні: начальники відділів, відділень НСПП. Термін: протягом першого півріччя 2002 року.
3.7. Вивчити, узагальнити і поширити через Бюлетень
Національної служби посередництва і примирення досвід
результативного сприяння вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів) різних рівнів, запобігання їх виникненню,
попередження страйків тощо у - відділенні НСПП в Рівненській області - січень 2002 року - відділеннях НСПП у Волинській та Одеській областях - лютий
2002 року - відділеннях НСПП в Донецькій і Луганській областях -
березень 2002 року - відділеннях НСПП в Львівській і Чернігівській областях -
квітень 2002 року - відділеннях НСПП в Кіровоградській і Черкаській областях -
травень 2002 року - відділеннях НСПП в Дніпропетровській і Запорізькій областях
- червень 2002 року. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП.
3.8. Вжити заходів щодо розширення практики залучення, у разі
необхідності, до участі у примирних процедурах під час вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів) народних депутатів
України, представників державної влади, органів місцевого
самоврядування. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП. Термін: постійно.
3.9. Надавати допомогу відділенням НСПП, сторонам колективних
трудових спорів (конфліктів) у забезпеченні додержання Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), зокрема у створенні примирних
органів, підборі кандидатур арбітрів та посередників відповідно до
Списку арбітрів і посередників ( v0040299-00 ), організації їх
роботи у примирних органах. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП. Термін: постійно.
4. Взаємодія НСПП із сторонами соціально-трудових відносин
4.1. Здійснити практичні заходи, спрямовані на реалізацію на
відповідних рівнях розроблених НСПП методичних рекомендацій щодо
здійснення взаємодії Національної служби посередництва і
примирення з центральними органами виконавчої влади, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, з
об'єднаннями роботодавців, професійними спілками, їх об'єднаннями
у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), запобіганні
їх виникненню, на запровадження Концепції взаємодії Національної
служби посередництва і примирення з Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими, районними державними адміністраціями в запобіганні
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин у питаннях
охорони праці та їх вирішенні. Відповідальні: відділи правового забезпечення,
організаційно-кадрової роботи, аналітично-інформаційної роботи,
прогнозування і статистики, відділ НСПП по роботі в містах Києві
та Севастополі, начальники відділень НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року.
4.2. Поглибити ділові зв'язки НСПП, її відділень в Автономній
Республіці Крим та областях з місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, з обласними і
районними радами, спрямовані на вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню, використовуючи при
цьому потенціал їх повноважень, весь комплекс форм та засобів
взаємодії для своєчасного і результативного вирішення розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, начальники відділень
НСПП. Термін: січень-червень 2002 року.
4.3. Розширити сферу взаємодії НСПП, її відділень в
Автономній Республіці Крим та областях з професійними спілками, їх
об'єднаннями у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів),
запобіганні їх виникненню, активізуючи таку взаємодію, зокрема, з
питань взаємного обміну інформацією про стан соціально-трудових
відносин, встановлення причин виникнення спорів (конфліктів) та
можливих шляхів їх вирішення, підготовки пропозицій для усунення
причин колективних трудових спорів (конфліктів), проведення
примирних процедур по вирішенню спорів (конфліктів) під час
страйків та ін. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, начальники відділень
НСПП. Термін: січень-червень 2002 року.
4.4. Встановити постійні ділові контакти НСПП, її відділень в
Автономній Республіці Крим та областях з об'єднаннями роботодавців
з метою продуктивної взаємодії у питаннях вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню,
прогнозування можливого ускладнення соціально-трудових відносин,
виникнення спорів (конфліктів) та організації своєчасного
реагування на подібні ускладнення, ефективного використання
повноважень роботодавців щодо розгляду вимог найманих працівників,
профспілок та з інших питань відносин між власником та найманими
працівниками. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, начальники відділень
НСПП. Термін: січень-червень 2002 року.
5. Юридичне забезпечення діяльності НСПП та її відділень,
здійснення контролю за дотриманням існуючої і розробка
нової нормативно-правової бази діяльності НСПП та
здійснення примирних процедур
5.1. Продовжити роботу над проектом Закону України "Про
внесення змін та доповнень до Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". Відповідальні: відділ правового забезпечення, начальники
відділів та відділень НСПП. Термін: січень - червень 2002 року.
5.2. Розробити та затвердити в установленому порядку : - Положення про порядок залучення до участі в примирних
процедурах по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту)
народних депутатів України, представників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування; - Рекомендації щодо форм і методів сприяння НСПП вирішенню
колективних трудових спорів (конфліктів). Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП. Термін: впродовж першого півріччя 2002 року.
5.3. Вдосконалити існуючу систему контролю за додержанням
норм чинного законодавства у структурних підрозділах НСПП з
питань, що належать до компетенції НСПП, акцентуючи увагу на
здійсненні контролю безпосередньо в регіонах та на стадії до
прийняття рішень. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП. Термін: постійно.
5.4. Забезпечити постійне консультування сторін
соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів
(конфліктів) з питань: - компетенції центральних, місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування стосовно можливості задоволення
вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту),
виконання яких сприятиме його вирішенню; - застосування нормативно-правових актів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) чи запобігання його
виникненню. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділення
НСПП. Термін: постійно
5.5. Якісно і у встановлені терміни готувати висновки щодо
правомірності висунутих працівниками вимог, дотримання порядку
примирних процедур, строків розгляду рішень та повідомлень
власника разом із соціально-економічним обгрунтуванням вимог та
проведенням їх правового аналізу. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділення
НСПП. Термін: протягом першого півріччя 2002 року.
5.6. Вивчити стан додержання положень Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) у:
Вінницькій області лютий-березень 2002 року
Запорізькій області лютий-березень 2002 року
Херсонській області лютий-березень 2002 року
Чернігівській області лютий-березень 2002 року
Івано-Франківській області лютий-березень 2002 року
Донецькій області лютий-березень 2002 року і за результатами вивчення підготувати узагальнену довідку.
Відповідальні: відділ правового забезпечення, начальники
відповідних відділень НСПП. Термін: до 5 квітня 2002 року.
5.7. З метою контролю за додержанням чинного законодавства
щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
структурними підрозділами НСПП та для надання практичної допомоги
вивчити ці питання в:
Луганській області квітень 2002 року
Івано-Франківській області червень 2002 року
За результатами вивчення підготувати доповідну записку "Про
стан дотримання положень Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) у
Луганській та Івано-Франківській областях". Відповідальні: відділ правового забезпечення, начальники
відповідних відділень НСПП. Термін: травень 2002 року.
5.8. Здійснювати правову експертизу проектів законів та
нормативно-правових актів, які надходять до НСПП для погодження, з
питань, віднесених до компетенції НСПП, готувати проекти письмових
висновків та зауважень до них. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року.
5.9. Підготувати і видати збірник законодавчих і
нормативно-правових актів з питань вирішення трудових спорів. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП. Термін: січень 2002 року.
5.10. У межах повноважень НСПП готувати на допомогу
працівникам структурних підрозділів НСПП допоміжні інформативні
матеріали, юридичні коментарі актів законодавства з питань
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), надавати
працівникам НСПП консультації з правових питань. Вести постійну
рубрику "Запитуйте - відповідаємо" в Бюлетені Національної служби
посередництва і примирення. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП. Термін: протягом першого півріччя 2002 року.
5.11. Вжити заходів щодо вдосконалення роботи НСПП,
пов'язаної з обліком, систематизацією та зберіганням текстів
законодавчих та нормативно-правових актів, підтриманням їх у
контрольному стані. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділення
НСПП. Термін: протягом першого півріччя 2002 року.
5.12. Забезпечити своєчасне подання нормативно-правових актів
НСПП в юридичну інформаційно-пошукову систему "Законодавство" та
здійснення регулярного оновлення бази даних цієї системи в НСПП. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП. Термін: щотижнево протягом першого півріччя 2002 року.
6. Питання підвищення правової культури сторін
соціально-трудових відносин
6.1. На виконання Указу Президента України "Про Національну
програму правової освіти населення" від 18 жовтня 2001 року
N 992/2001 ( 992/2001 ) працівникам НСПП взяти активну участь у
розробці регіональних програм правової освіти населення. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП. Термін: перше півріччя 2002 року.
6.2. Продовжити практику популяризації та роз'яснення в
колективах, серед арбітрів, посередників, позаштатних радників НСПП Концепції підвищення правової культури учасників
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої
наказом НСПП від 22 лютого 2000 року N 18 ( v0018299-00 ). Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП. Термін: перше півріччя 2002 року.
6.3. Організувати постійну консультативно-роз'яснювальну
допомогу сторонам колективних трудових спорів (конфліктів), їх
уповноваженим органам чи представникам з питань додержання порядку
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП. Термін: постійно.
6.4. Активізувати інформування громадськості про практику
розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових
колективах, регіонах, в галузях, про результативність застосування
примирно-переговорних процедур, можливі негативні наслідки
порушень чинного законодавства про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів) для сторін соціально-трудових
відносин. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, начальники
відділень НСПП. Термін: постійно.
6.5. У формуванні правової культури сторін соціально-трудових
відносин ширше використовувати можливості засобів масової
інформації, наради, семінари, конференції профспілок, об'єднань
роботодавців, роботу відповідних комісій місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засідання
представницьких органів, різні форми навчання та підвищення
кваліфікації державних службовців та профспілкових працівників
тощо. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділ
аналітично-інформаційної роботи, начальники відділень НСПП. Термін: постійно.
6.6. При проведенні спільних нарад, семінарів, конференцій,
засідань комісій за участю представників центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
професійних спілок та їх об'єднань, об'єднань роботодавців
інформувати учасників про діяльність НСПП, її відділень в
регіонах, роз'яснювати ефективність і доцільність вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів) правовим шляхом, зокрема,
керуючись правовими нормами, регламентованими Законом України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ). Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП, відділ
аналітично-інформаційної роботи, начальники відділень НСПП. Термін: постійно.
7. Забезпечення аналітично-інформаційної діяльності НСПП та її
відділень в Автономній Республіці Крим та областях
7.1. Вдосконалити механізм підготовки
інформаційно-аналітичних матеріалів, передбачених Інструкцією про
порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності
( v0035299-99 ), забезпечивши якість, повноту та своєчасність - оперативної (щодекадної) інформації; - щомісячних відомчих статистичних звітів про колективні
трудові спори (конфлікти) на виробничому, територіальному,
галузевому та національному рівнях та про запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів); - квартальних, піврічних та річних звітів про результати
роботи НСПП; - аналітичних довідок про стан соціально-трудових відносин,
колективні трудові спори (конфлікти) в конкретних галузях
економіки. Відповідальні: відділ аналітично-інформаційної роботи,
прогнозування та статистики, відділ НСПП по роботі в містах Києві
та Севастополі, відділення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
7.2. Істотно поліпшити якість підготовки оперативної
інформації, дотримання термінів її представлення з метою
забезпечення своєчасного інформування центральних, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
об'єднань роботодавців про ускладнення у соціально-трудових
відносинах, вжиття заходів по запобіганню виникненню колективних
трудових спорів. Відповідальні: відділ прогнозування і статистики НСПП, відділ
інформаційно-аналітичної роботи НСПП, відділ НСПП по роботі в
містах Києві та Севастополі, відділення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
7.3. Забезпечити надання необхідної методичної допомоги
структурним підрозділам НСПП в ході реалізації положень Інструкції
про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності НСПП
( v0035299-99 ) в умовах нової структури відділів та відділень
НСПП і у зв'язку із включенням в аналітично-інформаційну роботу у
відділа та відділеннях нових працівників. Відповідальні: відділи аналітично-інформаційної роботи,
прогнозування та статистики НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
7.4. Здійснити заходи щодо подальшої оптимізації прийому,
опрацювання і аналізу інформації, матеріалів стосовно колективних
трудових спорів (конфліктів) різних рівнів, їх реєстрації та
зняття з реєстрації; прийому, опрацювання і аналізу інформації,
матеріалів стосовно запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів), взяття на контроль та зняття з контролю НСПП
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин з метою
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Відповідальні: відділи аналітично-інформаційної роботи НСПП,
прогнозування та статистики НСПП, відділ НСПП по роботі в містах
Києві та Севастополі, відділення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
7.5. Здійснити комплексний аналіз стану соціально-трудових
відносин на підприємствах, установах, організаціях та підготувати
прогноз ситуації щодо виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів) з метою їх своєчасного запобігання на підприємствах:
- легкої та харчової промисловості лютий-березень 2002 року
- транспорту травень-червень 2002 року
Відповідальні: відділи аналітично-інформаційної роботи,
прогнозування та статистики НСПП, відділ НСПП по роботі в містах
Києві та Севастополі, відділення НСПП
7.6. Активізувати зв'язки НСПП, її структурних підрозділів із
засобами масової інформації, використання інших засобів з метою
стабільного інформування громадськості про діяльність НСПП,
розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів) чи
запобігання їх виникненню. Відповідальні: відділ аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділ НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділення
НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
7.7. Забезпечити проведення передплати на Бюлетень
Національної служби посередництва і примирення місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань
роботодавців, профспілкових організацій та їх об'єднань,
підприємств, установ і організацій з метою підвищення рівня
правової культури сторін соціально-трудових відносин, інформування
населення про практику і результативність примирних процедур при
вирішенні розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин. Відповідальні: начальники відділень НСПП, відділу НСПП по
роботі в містах Києві та Севастополі Термін: щомісячно
7.8. Забезпечити відповідно до окремого плану участь всіх
підрозділів НСПП (відділень, відділів, секторів) у підготовці та
виданні матеріалів стосовно законодавчої та нормативно-правової
бази діяльності НСПП, досвіду роботи структурних підрозділів НСПП,
методичних рекомендацій, взаємодії з сторонами соціально-трудових
відносин та інших питань у Бюлетені Національної служби
посередництва і примирення. Відповідальні: Климов В.В., начальники відділів НСПП,
начальники відділень НСПП Термін: постійно
7.9. Підготувати скорочені виклади звітів НСПП про результати
діяльності НСПП у 2001 році, першому кварталі 2002 року для
публікації у Бюлетені Національної служби посередництва і
примирення. Відповідальні: Климов В.В., відділи аналітично-інформаційної
роботи, прогнозування та статистики НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
7.10. Готувати для публікацій в Бюлетені Національної служби
посередництва і примирення тексти законодавчих,
нормативно-правових актів, методичних рекомендацій з питань
сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів),
запобігання їх виникненню та ін. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
7.11. Забезпечити вивчення, узагальнення та підготовку до
друку в Бюлетені НСПП матеріалів про досвід роботи відділень,
відділів НСПП з питань сприяння вирішенню колективних трудових
спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню, аналізу
соціально-трудових відносин в регіоні, прогнозування можливого
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та ін. Відповідальні: начальники відділень та відділів НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
8. Прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів)
8.1. Суттєво підвищити рівень прогнозування НСПП та її
структурними підрозділами можливих змін соціально-трудових
відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на
виробничому, територіальному, галузевому, національному рівнях,
неухильно додержуючись вимог Інструкції про порядок здійснення
прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння
їх своєчасному вирішенню ( v0055299-00 ) та орієнтуючись на
положення Методики аналізу соціально-економічних і
соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових
спорів (конфліктів) ( v0050299-00 ). Відповідальні: відділ прогнозування і статистики НСПП, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
8.2. Здійснити заходи щодо створення у відділах прогнозування
і статистики, аналітично-інформаційної роботи НСПП автоматизованої
комп'ютерної системи обліку і узагальнення інформації про: - колективні трудові спори (конфлікти) в розрізі галузей,
адміністративно-територіальних одиниць, по роках; - вимоги, що висуваються найманими працівниками або
профспілками у колективних трудових спорах (конфліктах); - примирні процедури, що мали місце під час вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів); - страйки як крайні засоби вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів) у розрізі галузей, регіонів з найсуттєвішими
їх характеристиками. Відповідальні: відділи прогнозування і статистики НСПП,
аналітично-інформаційної роботи НСПП, відділ НСПП по роботі в
містах Києві та Севастополі, відділення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
8.3. Спеціалізувати працівників НСПП, які займаються
питаннями аналітично-інформаційної роботи та прогнозуванням у
центральному апараті та відділеннях НСПП, на постійному
відслідковуванні динаміки соціально-економічних показників,
соціально-трудових відносин, нових тенденцій у конкретних галузях
економіки з метою підготовки більш надійних прогнозів щодо змін
соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів). Відповідальні: відділи прогнозування і статистики НСПП,
аналітично-інформаційної роботи НСПП, відділ НСПП по роботі в
містах Києві та Севастополі, відділення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
8.4. Забезпечити багатоджерельність первісної інформації, її
всебічне опрацювання і своєчасну підготовку прогнозів можливих
змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів) різного рівня на друге півріччя 2002 року. Відповідальні: відділ прогнозування і статистики НСПП, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділення НСПП Термін: до 20.05.2002 року
8.5. Продовжити роботу з вдосконалення існуючої методики
прогнозування стану соціально-трудових відносин, виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів), збору та аналізу
статистичної інформації з цих питань з врахуванням новітніх
наукових розробок. Відповідальні: відділ прогнозування і статистики НСПП, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділення НСПП Термін: січень-червень 2002 року
8.6. Здійснювати заходи, спрямовані на постійне підвищення
рівня економічної, соціологічної, методологічної підготовки
працівників НСПП, які займаються питаннями прогнозування,
аналітично-інформаційної діяльності, створювати умови для
професійного вдосконалення працівників з цих питань. Відповідальні: відділ прогнозування і статистики НСПП, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділення НСПП Термін: січень-червень 2002 року
8.7. Своєчасно і якісно готувати прогнозні висновки як
складову частину квартальних, піврічних звітів НСПП, аналітичних
довідок НСПП щодо стану соціально-трудових відносин, колективних
трудових спорів (конфліктів) у конкретних галузях економіки. Відповідальні: відділ прогнозування і статистики НСПП, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділення НСПП
Термін: відповідно до окремих графіків
9. Науково-дослідницька робота з питань забезпечення виконання
головних завдань НСПП
9.1. Продовжити наукову співпрацю НСПП з - Інститутом соціології Національної Академії наук України з
проблеми ставлення трудових колективів різних галузей економіки
України до примирних процедур при вирішенні колективних трудових
спорів (конфліктів); - Національною академією внутрішніх справ України з проблем
правових основ взаємодії НСПП з правоохоронними органами України; - Рівненським державним технічним університетом з проблем
соціально-трудових відносин в аграрному секторі в період
реформування галузі та ін. Відповідальні: Климов В.В., Сухенко М.В. Термін: згідно відповідних договорів
9.2. Здійснити комплекс відповідних організаційних заходів
щодо проведення тендерів та укладення договорів на виконання
науково-дослідницьких робіт на замовлення НСПП. Відповідальні: Климов В.В., Сухенко М.В. Термін: за окремим планом
9.3. Забезпечити впровадження результатів наукових
досліджень, проведених на замовлення НСПП, у практику аналізу
соціально-трудових відносин, динаміки і тенденцій причин
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозуванні
можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів), у вдосконаленні нормативно-правової
бази НСПП, якою регламентується порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів) та діяльність НСПП. Відповідальні: Климов В.В., начальники відділів НСПП,
відділень НСПП Термін: постійно
9.4. Забезпечити публікацію результатів наукових досліджень,
проведених науковими центрами на замовлення НСПП і актуальних для
практики сприяння вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів), у Бюлетені Національної служби посередництва і
примирення. Відповідальні: Климов В.В., відділ аналітично-інформаційної
роботи Термін: відповідно до окремого плану
10. Міжнародне співробітництво
10.1. Продовжити разом з Міжнародною організацією праці
реалізацію проекту технічного співробітництва "Україна: сприяння
реалізації основних принципів та прав у світі праці": 10.1.1 Взяти участь в організації проведення дослідження з
питань колективних трудових спорів (конфліктів). Відповідальні: Климов В.В., начальники відділів НСПП,
начальники відділень НСПП Термін: відповідно до окремого плану 10.1.2. Здійснити навчання тренерів з техніки посередництва і
примирення. Відповідальні: Лук'яненко Н.М., відділ правового забезпечення
НСПП Термін: відповідно до окремого плану 10.1.3. Забезпечити організацію і проведення регіональних
семінарів з питань посередництва і примирення в містах Донецьк,
Миколаїв, Чернівці. Відповідальні: Лук'яненко Н.М., начальники відповідних
відділень НСПП Термін: відповідно до окремого плану 10.1.4. Взяти участь у підготовці та виданні посібників із
практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП Термін: відповідно до окремого плану
10.2. Продовжити співробітництво із Баварським державним
міністерством праці та соціальної політики, сім'ї, жінок та
охорони здоров'я і Баварським земельним трудовим судом
Федеративної Республіки Німеччини в плані вивчення та узагальнення
досвіду вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
10.3. Продовжити співробітництво із Трудовим арбітражем
Республіки Білорусь в плані обміну нормативно-правовими актами з
питань вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин. Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП Термін: протягом першого півріччя 2002 року
10.4. Вивчити, узагальнити і опублікувати на сторінках
Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення матеріали
із досвіду зарубіжних країн вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів). Відповідальні: відділ правового забезпечення НСПП Термін: до 01.07.2002 року
11. Забезпечення системи обліку та звітності
11.1. Забезпечити фінансуваня витрат центрального апарату та
відділень НСПП. Відповідальна: Сухенко М.В. Термін: протягом першого півріччя 2002 року.
11.2. Забезпечити ефективне та економне використання коштів
Державного бюджету України, що виділяються на утримання НСПП. Відповідальна: Сухенко М.В. Термін: протягом першого півріччя 2002 року.
11.3. Здійснити перевірки ефективного та цільового
використаня фінансових та матеріальних ресурсів у відділеннях
НСПП:
Відділення НСПП в Чернівецькій області: квітень-травень 2002 р.
Відділення НСПП в Чернігівській області: травень-червень 2002 р.
Відповідальні: відділ фінансів, бухгалтерського обліку і
звітності та матеріально-технічного забезпечення НСПП
11.4. Готувати матеріали звітності щодо
фінансово-господарської діяльності НСПП та направляти їх до
відповідних установ та організацій. Відповідальні: відділ фінансів, бухгалтерського обліку і
звітності та матеріально-технічного забезпечення НСПП Термін: згідно строків подання.
11.5. Завершити роботу по укладанню договорів оренди
службових приміщень для відділень НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях. Відповідальні: Сухенко М.В., начальники відділень НСПП Термін: до 01 лютого 2002 року.вверх