Документ v0234884-17, текущая редакция — Принятие от 22.06.2017

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

22.06.2017  № 234

Про затвердження Стратегії розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017-2020 роки та планів з її реалізації

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання корупції", пунктів 4.1-4.2 Регламенту Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 квітня 2016 року № 1, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Стратегію розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017-2020 роки (далі - Стратегія) та плани з її реалізації, що додаються.

2. Самостійним структурним підрозділам апарату Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) подавати щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня і 15 жовтня Департаменту антикорупційної політики апарату Національного агентства інформацію про стан виконання затверджених цим рішенням планів з реалізації Стратегії.

3. Департаменту антикорупційної політики апарату Національного агентства забезпечити підготовку звітів про виконання планів з реалізації Стратегії за відповідні періоди.

4. Керівнику апарату Національного агентства забезпечити моніторинг виконання планів з реалізації Стратегії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства Корчак Н.М.

Голова

Н.М. Корчак


Протокол засідання
Національного агенства
від 22 червня 2017 р. № 41ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
22.06.2017  № 234

СТРАТЕГІЯ
розвитку національного агентства з питань запобігання корупції на 2017-2020 роки та плани з її реалізації

Скорочення

АМР США

Агентство США з міжнародного розвитку

ЗМІ

засоби масової інформації

ДБР

Державне бюро розслідувань

ЄС

Європейський Союз

EUAM

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні

GRECO

Група держав проти корупції

ІПП

інтерфейс прикладного програмування (дозволяє здійснювати зв'язок між різними компонентами програмного забезпечення; АРІ)

ІТ

інформаційні технології

МВФ

Міжнародний валютний фонд

млн.

мільйон

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України

НАЗК / Національне агентство

Національне агентство з питань запобігання корупції

НДО

недержавні організації

ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку

САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

США

Сполучені Штати Америки

SWOT аналіз

аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз

ООН

Організація Об'єднаних Націй

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Корупція залишається одним із ключових викликів для соціально-економічного розвитку України. Вона підриває верховенство права і руйнує демократичні інститути. За результатами різних досліджень, корупція дуже поширена в Україні, вона пронизує всі рівні публічного управління та приватного сектору. Проведене у листопаді 2015 року загальнонаціональне опитування показало, що для 94 % українців корупція залишалася серйозною проблемою, яка лише трохи поступалася місцем воєнним діям на сході України та високій вартості життя. Понад 65 % громадян мали корупційний досвід принаймні один раз на рік -1. Згідно з іншим дослідженням, яке проводилося у травні 2016 року, респонденти вважали корупцію найбільшою внутрішньою загрозою для національної безпеки -2. Протягом останніх 10 років показник України за Індексом сприйняття корупції "Трансперенсі Інтернешнл" покращився лише незначною мірою -3. Згідно з результатами дослідження "Трансперенсі Інтернешнл" "Барометр світової корупції - Європа та Центральна Азія" (листопад 2016 року), громадяни України були серед тих, хто найкритичніше ставився до зусиль державних органів у боротьбі проти корупції. Четверо з п'яти українців вважали, що Уряд погано виконує це завдання. Приблизно два з п'яти домогосподарств, які отримували публічні послуги, надавали неправомірну вигоду службовим особам (38 %) -4.

__________
-1 Опитування більше 10000 респондентів, проект UNITER, фінансований АМР США. Джерело: https://goo.gl/GoCqj8
-2 Опитування Центру Разумкова, джерело: https://goo.gl/cu8iYK.
-3 Показник України в 2006 році був 28, в 2008 р. - 25, в 2015 р. - 27 та в 2016 р. - 29 (із 100, де 100 означає найменш корумпований). Джерело: http://www.transparency.org/research/cpi
-4 Джерело: https://goo.gl/luGjBS

Проблему корупції відображено на найвищому рівні комунікації державних інститутів в Україні, зокрема у Коаліційній угоді більшості депутатів Парламенту, а також у затвердженій Парламентом програмі діяльності Уряду України. До того ж Стратегією національної безпеки України 2015 року корупцію разом з неефективною системою державного управління визначено однією з дев'яти актуальних загроз національній безпеці України.

Відповідно до Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки", вирішення проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави -5.

__________
-5 Джерело: https://goo.gl/GxObM7

Україна взяла на себе зобов'язання протидіяти корупції, приєднавшись до основних міжнародно-правових актів: Конвенції ООН проти корупції та антикорупційних конвенцій Ради Європи. Міжнародні механізми антикорупційного моніторингу (GRECO, Антикорупційна мережа ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії, Механізм моніторингу виконання Конвенції ООН проти корупції) надали Україні рекомендації стосовно заходів з протидії корупції -6. Україна зобов'язалася регулярно оновлювати і впроваджувати національні плани дій в рамках Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" -7. Заходи щодо запобігання та протидії корупції є ключовими умовами для співпраці України з МВФ, ЄС (особливо в рамках Плану дій щодо лібералізації візового режиму), США та іншими міжнародними партнерами.

__________
-6 Див. звіти GRECO щодо України: http://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/ukraine; моніторингові звіти ОЕСР в рамках Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції: http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplancountryreports.htm.
-7 Див. http://www.opengovpartnership.org/country/ukraine.

У 2014-2015 роках, після Революції гідності, до якої призвела системна корупція на найвищому державному рівні та порушення прав людини, український Парламент затвердив нові засади державної антикорупційної політики, а також низку нових законів, зокрема: "Про запобігання корупції" (введений в дію у квітні 2015 року), який передбачив створення нової превентивної інституції, на яку було покладено завдання із запобігання корупції, формування державної антикорупційної політики, перевірки майнових декларацій, контролю за фінансуванням політичних партій та низку інших функцій, за винятком кримінальних розслідувань. НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і гарантіями незалежності. Національне агентство є відповідальним перед Верховною Радою України і підконтрольним їй, а також підзвітним Уряду.

Разом з тим, в органах виконавчої влади всіх рівнів мають бути визначені структурні підрозділи/особи, відповідальні за роботу із запобігання корупції. Їхній статус ще належить узгодити із Законом України "Про запобігання корупції". НАЗК повинно надавати допомогу таким підрозділам / особам, але має обмежені повноваження з координування їхньої роботи. Україна має активне громадянське суспільство, яке зробило значний внесок у розробку нової антикорупційної системи та її впровадження у життя. В Україні є багато журналістів, які займаються розслідуваннями, а також ЗМІ, які активно викривають корупцію. Українські ЗМІ рясніють повідомленнями про можливу корупцію та інші пов'язані з нею порушення з боку публічних службовців, підвищуючи тим самим обізнаність громадськості про цю проблему та створюючи тиск для ефективної політики реагування на прояви корупції. За останні три роки міжнародні організації та іноземні країни збільшили свою підтримку Україні в її антикорупційних зусиллях в рамках різних програм технічної допомоги та грантових програм.

Державна антикорупційна політика міститься в Антикорупційній стратегії на 2014-2017 роки та прийнята у формі закону. У квітні 2015 року Уряд затвердив детальний план дій із реалізації Антикорупційної стратегії у формі відповідної державної програми. Процес перегляду та розробки нової національної стратегії розпочався у 2017 році, відповідальність за цей процес покладено на НАЗК.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" передбачено таке фінансування антикорупційних заходів у 2017 році: 605 млн. гривень для НАЗК, у тому числі 442 млн. гривень на фінансування політичних партій, які мають право на отримання державного фінансування; 773 млн. гривень на фінансування діяльності НАБУ; 119 млн. гривень для САП; 640 млн. гривень для ДБР; і 40 млн. гривень для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Поряд з цим не існує окремого державного бюджету (бюджетних призначень) для виконання Державної програми з реалізації Антикорупційної стратегії.

2. РОЛЬ І МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

У березні 2015 року Уряд офіційно створив НАЗК, а у квітні 2016 року розпочався набір його персоналу. Національне агентство офіційно розпочало свою діяльність в серпні 2016 року після відбору і призначення мінімального числа членів НАЗК і працівників апарату, виділення приміщення, прийняття необхідних підзаконних актів тощо.

Структура управління НАЗК складається з п'яти членів, які приймають рішення більшістю голосів, як мінімум - трьома голосами, відповідно до Регламенту НАЗК. Колегіальна модель змушує Національне агентство шукати консенсус у прийнятті рішень. Наразі НАЗК має трьох членів, які були призначені Урядом у грудні 2015 року і березні 2016 року після конкурсного відбору, проведеного комісією, половину складу якої представляло громадянське суспільство. П'ятий член НАЗК досі не призначений. Більше того, Уряд розпорядженням від 14 червня 2017 року № 413 достроково припинив повноваження одного з членів НАЗК. Така ситуація із формуванням керівного складу НАЗК впливає на ефективність його роботи.

До того ж існує суперечність у статусі членів НАЗК, які відповідно до положень Закону України "Про запобігання корупції" є державними службовцями, тоді як новий Закон "Про державну службу", введений в дію у травні 2016 року, виключив їх зі сфери застосування норм цього закону. Наведена суперечність може бути усунута лише шляхом внесення відповідних законодавчих змін.

У своїй роботі члени НАЗК спираються на підтримку апарату з граничною чисельність працівників 311 осіб (гранична чисельність встановлюється Урядом). Станом на кінець 2016 року до апарату НАЗК було зараховано 213 працівників (68,5 % від максимальної кількості за штатом).

Апарат Національного агентства складається з п'яти функціональних департаментів, що відповідають мандату НАЗК, і семи допоміжних структурних підрозділів. Кожен член НАЗК координує роботу департаменту, який відповідає певному функціональному напрямку роботи. Допомогу членам НАЗК надають їхні особисті радники.

Допоміжні підрозділи підпорядковуються Голові НАЗК. До них належать Адміністративний департамент, Департамент організаційного та кадрового забезпечення, Відділ правового забезпечення, Управління бухгалтерського обліку та звітності, Сектор внутрішнього аудиту, Сектор режимно-секретної роботи, а також Сектор запобігання та виявлення корупції в НАЗК. У своїй роботі апарат НАЗК керується Положенням про апарат НАЗК. Департаменти НАЗК включають структурні підрозділи, поділені за функціональним принципом, крім Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя та Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, підрозділи яких створені за територіальним принципом.

Закон дозволяє Уряду створювати територіальні органи НАЗК за поданням останнього. Територіальні органи НАЗК поки що не створені.

НАЗК має цілу низку функцій, пов'язаних із запобіганням корупції. Ці функції включають: формування і моніторинг реалізації антикорупційної політики, забезпечення роботи електронного реєстру з відкритою інформацією про майновий стан публічних службовців та перевірку достовірності відомостей, зазначених у деклараціях публічних службовців; моніторинг способу життя публічних службовців; контроль за дотриманням правил щодо конфлікту інтересів, антикорупційних обмежень та вимог; контроль за фінансуванням політичних партій і кандидатів на виборах; надання державою фінансування політичним партіям; забезпечення ведення електронного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; координацію діяльності антикорупційних уповноважених підрозділів органів влади; погодження антикорупційних програм органів влади (підготовлених на підставі оцінки корупційних ризиків); розробку типової антикорупційної програми юридичної особи; вжиття заходів щодо правового захисту викривачів (осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень); антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів; проведення антикорупційних досліджень і підготовку відповідних звітів; інформування громадян та підвищення обізнаності суспільства у сфері запобігання корупції; сприяння доброчесності бізнесу.

НАЗК є органом державної влади без повноважень у сфері кримінального права та процесу. НАЗК має, зокрема, такі права:

одержувати за письмовими запитами від державних органів та приватних суб'єктів інформацію, необхідну для виконання покладених на Національне агентство завдань;

мати прямий доступ до інформаційних баз даних інших державних органів;

приймати з питань, що належать до його компетенції, обов'язкові для виконання нормативно-правові акти;

проводити за власною ініціативою антикорупційну експертизу;

проводити за власною ініціативою або на підставі заяв перевірку можливих фактів порушення вимог Закону "Про запобігання корупції";

проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в органах влади;

вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством;

звертатися до суду для визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;

проводити аналіз антикорупційних програм органів влади, надавати обов'язкові для розгляду пропозиції;

складати протоколи про адміністративні правопорушення, направляти їх до суду;

при виконанні своїх повноважень працювати з інформацією, статистичними даними, матеріалами, у тому числі судовими справами, що містять або можуть містити інформацію з обмеженим доступом та відомостями, що становлять державну таємницю.

Нормативно-правові акти НАЗК повинні проходити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

НАЗК підписало меморандуми про взаєморозуміння/співпрацю з різними державними органами, у тому числі з Міністерством юстиції, Державною аудиторською службою, Державною фіскальною службою, Державною службою фінансового моніторингу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Радою бізнес-омбудсмена, НАБУ та міжнародними партнерами (зокрема з EUAM, IFES, Проектом EDGE, Центром зниження корупційних ризиків в оборонній сфері (CIDS), Державною службою аудиту Грузії та Італійським національним антикорупційним органом). НАЗК розпочало переговори про укладення меморандумів про взаєморозуміння з антикорупційними органами Польщі, Румунії, Латвії, Словенії, Франції, Хорватії та іншими.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" Національне агентство є головним розпорядником коштів за двома бюджетними програмами. Видатки на забезпечення діяльності Національного агентства були передбачені в сумі 95,420 млн. гривень.

Всього у 2016 році Національне агентство для забезпечення виконання своїх функцій і завдань використало 66,361 млн. гривень, що становить 69,5 % річного обсягу видатків.

На фінансування статутної діяльності політичних партій були передбачені видатки в розмірі 391,032 млн. гривень. Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" право на таке фінансування у політичних партій виникло лише з 01 липня 2016 року, тому 50 % річного обсягу видатків за цією програмою не було використано.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Національному агентству передбачені видатки на керівництво та управління у сфері запобігання корупції в сумі 162,888 млн. гривень, з яких 66200,0 тис. гривень - видатки розвитку, що заплановані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення функціонування реєстрів Національного агентства та на модернізацію реєстру електронних декларацій. На забезпечення фінансування статутної діяльності політичних партій передбачені видатки в сумі 442,399 млн. гривень.

3. ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЇ

Процес виявлення викликів і можливостей для відображення в Стратегії включав такі заходи:

співбесіди із заінтересованими особами антикорупційних органів, антикорупційних НДО, донорів, міжнародних агентств, членами і працівниками апарату НАЗК;

SWOT-аналіз (аналіз виявлення сильних і слабких сторін, можливостей та загроз) у формі семінару за участі 15-20 керівників середньої ланки та інших працівників апарату НАЗК (1 лютого 2017 року);

семінар за участі одного члена НАЗК і (майже) тієї ж групи керівників середньої ланки і інших працівників апарату НАЗК для формулювання пропозиції до тексту Стратегії (3 лютого 2017 року);

підготовка проекту Стратегії НАЗК;

сесія за участі одного члена НАЗК, керівників середньої ланки і фахівців апарату НАЗК, які вносили свої пропозиції до першого проекту Стратегії (6 лютого 2017 року).

До стратегії додаються такі додатки:

SWOT-аналіз, проведений з працівниками НАЗК (додаток 1);

шість планів реалізації Стратегії, по одному для кожної з короткострокових цілей п'яти функціональних департаментів і допоміжних підрозділів (додаток 2).

4. СТРАТЕГІЯ

4.1. ДОВГОСТРОКОВА ВІЗІЯ

Кількісне та якісне зниження рівня корупції й поширеності корупційних практик в Україні.

Довгострокова візія відображає ціль НАЗК.

4.2. МІСІЯ

НАЗК запобігає корупції та сприяє формуванню доброчесності і нульової терпимості до корупції в державі та суспільстві, вільного від корупції бізнесу.

Місія НАЗК відображає вплив, який має стати результатом його роботи.

4.3. ЦІННОСТІ

Прозорість - НАЗК є відкритим для суспільного контролю, прозорим у процесі прийняття рішень та у своїй діяльності, НАЗК обгрунтовує свої рішення для суспільства та осіб, яких вони стосуються.

Доброчесність - НАЗК є безстороннім та об'єктивним у своїх рішеннях, впроваджує високі етичні цінності, принципи та норми у роботі своїх членів та апарату, не дозволяє виникнення навіть враження неналежної поведінки та забезпечує ефективну систему запобігання корупції всередині інституції.

Незалежність - НАЗК є автономним у процесі прийняття своїх рішень та у своїй контрольній діяльності, НАЗК не зазнає жодного політичного чи будь-якого іншого (фінансового, упередженого тощо) неналежного втручання.

Верховенство права та підзвітність - НАЗК керується у своїй роботі принципами верховенства права, у тому числі законністю, справедливістю, дотриманням прав і свобод людини; НАЗК не зловживає своїми повноваженнями, звітує перед суспільством та діє в суспільному інтересі.

Дієвість та ефективність роботи НАЗК - НАЗК є проактивним, виконує свої завдання і досягає запланованих результатів своєї роботи, НАЗК використовує наявні ресурси оптимально, будує свою роботу на якісному стратегічному плануванні, моніторингу та оцінці.

Ці цінності відображають керівні принципи роботи НАЗК, від яких НАЗК не може жодним чином відхилятися у своїй політиці, рішеннях, роз'ясненнях або практичній реалізації своїх повноважень.

4.4. ДОВГОСТРОКОВІ ЦІЛІ

Довгостроковими цілями на період після 2020 року, які матимуть вплив на державу і суспільство, є:

впровадження ефективних законодавчих положень, механізмів та практики їх застосування з метою запобігання корупції в публічному та приватному секторах;

зниження рівня сприйняття та досвіду корупції серед населення (за результатами щорічної оцінки рівня корупції в Україні відповідно до затвердженої методології);

зменшення терпимості суспільства до корупції (за результатами щорічної оцінки рівня корупції в України відповідно до затвердженої методології);

набуття НАЗК статусу ключового гравця єдиної команди в тісній співпраці з іншими антикорупційними органами України та національними і міжнародними заінтересованими сторонами;

формування високого рівня довіри в суспільстві до НАЗК як національної антикорупційної інституції.

4.5. КОРОТКОСТРОКОВІ ЦІЛІ

Короткостроковими цілями, які НАЗК повинно досягнути в період 2017-2020 років, є:

реалізація заходів у трьох ключових сферах відповідальності керівництва НАЗК здійснюватимуть функціональні та допоміжні структурні підрозділи апарату НАЗК;

п'ять функцій самостійних структурних підрозділів (стосуються основних повноважень і функцій НАЗК);

одна ціль для допоміжних структурних підрозділів.

4.5.1. СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА НАЗК

4.5.1.1. УПРАВЛІННЯ, ВНУТРІШНЯ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ СТОРОНАМИ

Результат: забезпечити, щоб НАЗК "говорило одним голосом" (було єдиною командою) як самостійно, так і у співпраці з іншими антикорупційними органами.

Оскільки НАЗК є новою інституцією, існує необхідність визначити напрями управління, цінності і принципи, механізм пошуку консенсусу, операціоналізувати процес прийняття рішень, внутрішні процедури та настанови для персоналу (кодекси поведінки/етики), посилити можливості працівників та встановити тісну співпрацю з антикорупційними інституціями та зовнішніми ключовими заінтересованими сторонами, щоб орган був єдиною командою. Це може включати забезпечення роботи Громадської ради при НАЗК, погодження меморандумів про взаєморозуміння з ключовими заінтересованими особами та створення робочих груп з міністерствами та антикорупційними органами для впорядкування обміну даними і забезпечення участі НАЗК в роботі антикорупційних інституцій.

4.5.1.2. КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Результат: забезпечити поширення інформації, а також проведення кампаній і заходів з підвищення обізнаності про законодавство і мандат НАЗК, організацію його роботи, членів та апарат НАЗК, прийняті рішення, визначену політику та стратегію, діяльність НАЗК та її результати / найкращі практики, а також поширення прес-релізів та визначення контактних осіб для ЗМІ, щоб ця інформація була доступною, систематично оприлюднювалася та була відомою для персоналу НАЗК, зовнішніх заінтересованих осіб і суспільства, вимірювалась реакція цільових аудиторій на поширювану НАЗК інформацію, проводився медіа-моніторинг.

НАЗК перебуває в процесі формулювання своєї комунікаційної стратегії, яка повинна включати як внутрішню, так і зовнішню комунікацію. Це можуть бути інтерактивні платформи для запитань і діалогу з окремих питань. Одним зі способів є розробка порталу з різними точками доступу - внутрішніми та зовнішніми (веб-сайт). Веб-сайт повинен вестися українською та англійською (стисла версія) мовами. При наповненні порталу варто зважати на оцінку потреб, необхідно вимірювати його відвідуваність.

4.5.1.3. ПЛАН ДІЙ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Результат: розробити інфраструктуру ІТ, яка ефективно підтримуватиме реалізацію повноважень НАЗК.

НАЗК повинно розробити на підставі ретельного аналізу потреб План дій у сфері ІТ, що включатиме:

портал для внутрішніх та зовнішніх комунікацій;

ІТ-системи для Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, для подання повідомлень про корупцію викривачами, реєстру електронної звітності політичних партій та кандидатів, а також електронну систему електронного документообігу в Національному агентстві;

внутрішню електронну систему розгляду справ;

платформу для фінансової звітності НАЗК;

доступ та електронний обмін даними з реєстрами в Україні, що необхідні для перевірки електронних декларацій та моніторингу способу життя, перевірки звітів політичних партій та забезпечення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та інших антикорупційних вимог;

сучасне програмне та апаратне забезпечення для реалізації повноважень НАЗК на національному та місцевому рівнях;

підтримку ІТ-платформ;

регулярне тестування систем щодо навантаження і функціональності, моніторинг відповідності ІТ-систем законодавству України щодо захисту персональних даних та захисту інформації.

4.5.2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

4.5.2.1. ЗАПОБІГАННЯ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ

Ціль: політичні партії та кандидати на виборах дотримуються законодавчих вимог щодо фінансування політичних партій та фінансової звітності.

Результат 1: політичні партії та кандидати на виборах, а також громадськість та юридичні особи обізнані з принципами і законодавчими вимогами щодо фінансування політичних партій.

Продукти:

проведено навчальні семінари для політичних партій та кандидатів на виборах;

проводяться регулярні зустрічі з керівництвом політичних партій;

поширено інформаційні матеріали відповідно до комунікаційної стратегії НАЗК.

Результат 2: політичні партії та кандидати на виборах подають вчасно якісні фінансові звіти в електронній формі; НАЗК проводить перевірку таких звітів, застосовує справедливі санкції за порушення та забезпечує доступність звітів для громадськості.

Продукти:

працює електронна платформа для подання фінансових звітів політичними партіями та кандидатами;

у зв'язку з впровадженням електронної платформи для подання фінансових звітів політичними партіями та кандидатами налагоджено внутрішні процеси, схвалено підзаконні акти та здійснено розподіл завдань щодо розгляду питань фінансування політичних партій та кандидатів;

впроваджено процедури отримання інформації та повідомлень про незаконне фінансування партій та кандидатів, забезпечено їх узгодження з механізмом захисту викривачів;

впроваджено процедури взаємодії з іншими державними органами, зокрема Центральною виборчою комісією, під час перевірки звітів та контролю за дотриманням законодавчих вимог;

фінансові звіти політичних партій та кандидатів на виборах подаються вчасно, оприлюднюються на веб-сайті НАЗК, у тому числі у машинозчитуваній формі;

проводиться ретельний аналіз фінансових звітів партій та кандидатів, його результати оприлюднюються на веб-сайті НАЗК.

Результат 3: імплементацію законодавства стосовно фінансування політичних партій оцінено, пропозиції щодо змін з метою усунення законодавчих прогалин сформульовано.

Продукти:

опубліковані дані стосовно вивчення стану імплементації положень щодо партійних фінансів і їх впливу;

опублікований звіт (и) щодо прогалин та недоліків наявних правових рамок;

запропоновано зміни до законодавства після відкритого процесу обговорення за участі зацікавлених сторін.

4.5.2.2. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Ціль: ефективно впроваджено вимоги фінансового контролю, що сприяє запобіганню та виявленню випадків незаконного збагачення і конфліктів інтересів публічних службовців.

Результат 1: електронний реєстр декларацій містить обов'язкові, визначені Законом України "Про запобігання корупції", дані, функціонує без збоїв та легкодоступний для суспільства й антикорупційних органів.

Продукти:

вчасно надано доречні пропозиції до Плану дій у сфері ІТ та здійснення ІТ підтримки з метою забезпечення належного та безперебійного функціонування реєстру електронних декларацій, який включає модулі автоматизованої перевірки та аналізу електронних декларацій;

щорічно проводиться опитування користувачів та відповідним чином адаптується формат поширення даних, якщо це необхідно для покращення корисності реєстру;

при НАЗК створено центр обробки і зберігання даних.

Результат 2: ефективно проводяться аналіз та перевірка електронних декларацій, а також моніторинг способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Продукти:

НАЗК затвердило правила логічного та арифметичного контролю декларацій і правила автоматизованої перевірки декларацій;

укладено меморандуми з відповідними правоохоронними, антикорупційними та іншими державними органами про обмін даними, співпрацю та координацію, а також вирішення спорів;

НАЗК має прямий доступ до всіх реєстрів, баз даних та інформаційних систем, які потрібні для дієвої перевірки майнових декларацій, зокрема шляхом автоматизованого електронного обміну даними;

впроваджено внутрішню модель НАЗК для опрацювання інформації, що стосується електронних декларацій, у тому числі чіткі внутрішні процеси, розподіл завдань та повноважень, критерії оцінки та перевірки, а також залучення зовнішніх експертів;

проводиться незалежний щорічний аудит процесів обробки інформації з електронних декларацій з метою визначення того, чи працює НАЗК з деклараціями ефективно, і чи є реалістичними встановлені вимоги.

Результат 3: законодавство створює ефективну основу для оприлюднення та перевірки декларацій, а також проведення моніторингу способу життя.

Продукти:

затверджено порядок проведення моніторингу способу життя;

затверджено порядок здійснення заходів фінансового контролю стосовно категорій осіб, визначених у статті 52-1 Закону України "Про запобігання корупції";

оприлюднено оцінку реалізації законодавства;

запропоновано зміни до законодавства з метою посилення системи фінансового контролю.

Результат 4: підвищено обізнаність про права та обов'язки суб'єктів декларування.

Продукти:

видаються, регулярно оновлюються, оприлюднюються на веб-сайті та поширюються серед суб'єктів декларування та інших заінтересованих осіб роз'яснення щодо найчастіших запитань стосовно обов'язків суб'єктів декларування відповідно до законодавства про фінансовий контроль;

функціонує "гаряча телефонна лінія" та онлайн-чат для надання консультацій суб'єктам декларування;

проводяться навчання та підвищення обізнаності, спрямовані на суб'єктів декларування, моніторингові організації, журналістів-розслідувачів та інших відповідних заінтересованих осіб;

системно проводиться щорічна оцінка впливу програм з навчання та підвищення обізнаності.

4.5.2.3. АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

Ціль: Систематичний перегляд національної антикорупційної політики та стратегії. Надано сприяння, забезпечено моніторинг та звітування щодо їх реалізації, щоб як законодавство, так і практика давали корупційним викликам адекватну відповідь.

Результат 1: НАЗК розробило нову національну антикорупційну стратегію на 2018-2020 рр. та державну програму з її реалізації відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та регулярно надає антикорупційним органам і заінтересованим особам оцінку та рекомендації щодо її реалізації та відповідних результатів.

Продукти:

на офіційному веб-сайті НАЗК оприлюднено аналіз виконання Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр.;

нову національну антикорупційну стратегію на 2018-2020 рр. розроблено у співпраці з заінтересованими особами, громадянським суспільством та міжнародними партнерами; проект стратегії подано Уряду для схвалення;

при НАЗК створено постійну робочу групу як платформу для моніторингу та аналізу антикорупційних викликів і розробки пропозицій щодо політики; група повинна включати представників державних органів, громадянського суспільства, національних та міжнародних експертів. В рамках її роботи можуть створюватися робочі підгрупи за окремими функціональними напрямами діяльності НАЗК;

щорічно проводиться оцінка рівня корупції в України відповідно до затвердженої методології. Оцінка повинна вимірювати рівень довіри до антикорупційних та інших державних органів, поширення корупції, панівні типи корупції і вимірювати її на підставі заздалегідь визначених якісних та кількісних показників. НАЗК замовлятиме такі дослідження/оцінки, що проводитимуться недержавними дослідницькими/соціологічними організаціями. Результати буде оприлюднено на веб-сайті НАЗК та за допомогою інших доступних каналів інформування.

Результат 2: розбудовано професійні компетенції та вдосконалено юридичні знання працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів та органів місцевого самоврядування з питань запобігання корупції.

Продукти:

посилено навчальну спроможність НАЗК, забезпечено навчальним обладнанням та матеріалами;

реалізовано програму навчання тренерів для близько 200-250 працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування;

проведено навчання тренерів за кожним з функціональних напрямів діяльності НАЗК;

підготовлено навчальні матеріали за допомоги національних та міжнародних експертів, поради для тренерів, навчальні програми, проведено навчання;

вплив навчальних програм систематично оцінюється.

Результат 3: відповідні проекти нормативно-правових актів проходять антикорупційну експертизу для виявлення корупціогенних факторів відповідно до закону.

Продукти:

впроваджено нову методологію антикорупційної експертизи;

персонал НАЗК проходить регулярне навчання з питань застосування методології антикорупційної експертизи;

моніторингові та антикорупційні НДО заохочуються до проведення громадської експертизи законодавства та проектів актів щодо наявності корупціогенних факторів, а результати такої експертизи використовуються НАЗК.

Результат 4: заінтересовані сторони обізнані з роботою НАЗК, антикорупційними принципами і вимогами, а також мають рівний доступ до доречної та вчасної інформації у сфері компетенції НАЗК.

Продукти:

впроваджено Комунікаційну стратегію НАЗК на 2017-2020 роки;

інформацію про корупційні загрози та антикорупційні інструменти поширено серед відповідних антикорупційних органів та заінтересованих осіб за допомогою доречних засобів (наприклад, відеоролики, зовнішня реклама, плакати, соціальна реклама на радіо та ТБ, Facebook і Twitter);

проводиться регулярний діалог з міжнародними партнерами (обмін інформацією, навчальні візити тощо);

оновлений офіційний веб-сайт НАЗК, у тому числі функціонує англомовна веб-сторінка з ключовою інформацією про НАЗК: антикорупційне законодавство, повноваження НАЗК, щорічні звіти (за 2016 рік і далі), основні партнери та укладені меморандуми про співпрацю, стратегія органу, його організаційна структура, інформація про членів та апарат НАЗК, проведені кампанії та інші заходи, їхні результати;

Громадська рада при НАЗК отримує потрібну інформацію про пріоритети та роботу НАЗК, що дозволяє раді здійснювати свої функції. НАЗК реагує на запити і рекомендації Громадської ради.

4.5.2.4. МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ІНШІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ СТОСОВНО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Ціль: Публічні службовці дотримуються правил щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та інших антикорупційних обмежень і вимог. НАЗК ефективно виявляє та реагує на випадки їх недотримання.

Результат 1: впроваджено дієву систему запобігання, виявлення та реагування на випадки конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог.

Продукти:

впроваджено політику та процедури реагування на випадки потенційного та реального конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог;

оприлюднено методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших антикорупційних обмежень і вимог;

проведено підготовчу роботу щодо створення системи управління справами з метою обробки інформації, автоматизації аналізу даних, необхідних для моніторингу, контролю за порушеннями і визначення системних проблем і корупційних ризиків;

встановлено і підтримується прямий доступ до баз даних та інформаційних систем державних органів.

Результат 2: публічні службовці та заінтересовані особи обізнані з правилами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, іншими антикорупційними обмеженнями і вимогами.

Продукти:

впроваджено методологію навчання антикорупційних уповноважених підрозділів / осіб в державних органах та органах місцевого самоврядування з правилами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, іншими антикорупційними обмеженнями і вимогами;

проведення тренінгів за програмами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших антикорупційних обмежень і вимог;

проведено щорічні загальнонаціональні кампанії з підвищення обізнаності - спільно з іншими антикорупційними органами та, можливо, НДО на підставі аналізу потреб.

4.5.2.5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Ціль: дієва система, що дозволяє запобігати та виявляти корупцію в публічному та приватному секторах, захищати викривачів.

Результат 1: в органах влади запроваджено антикорупційні програми, які розробляються на основі оцінки корупційних ризиків у їх діяльності та містять заходи з усунення корупційних ризиків, причини і умови, що сприяють їх виникненню. Проводиться моніторинг виконання антикорупційних програм органів влади, надаються пропозиції щодо їх удосконалення.

Продукти:

запропоновано зміни до законодавства щодо посилення ролі антикорупційних уповноважених підрозділів / осіб та забезпечення їх ефективної координації з боку НАЗК;

НАЗК погоджує антикорупційні програми органів влади;

функціонує механізм моніторингу виконання антикорупційних програм, у тому числі шляхом регулярних перевірок органів влади, опитування, надання рекомендацій і пропозицій, залучення до моніторингу та оцінок незалежних експертів та недержавних організацій;

НАЗК впроваджує методологію та ефективно координує, надає консультації і допомогу, проводить моніторинг діяльності антикорупційних уповноважених підрозділів / осіб в органах влади, зокрема, шляхом отримання звітів, відповідей на опитувальники, проведення перевірок діяльності органів влади у сфері запобігання корупції, залучення до моніторингу та оцінок незалежних експертів та недержавних організацій;

оприлюднено та поширено типову антикорупційну програму для юридичних осіб, запроваджено оцінку корупційних ризиків, проведено відповідне навчання, проводиться моніторинг виконання антикорупційних програм юридичних осіб державного сектору економіки (із залученням незалежних експертів та недержавних організацій).

Результат 2: для викривачів створено дієву систему захисту.

Продукти:

запропоновано зміни з метою вдосконалення законодавчого регулювання захисту викривачів, зокрема в частині дієвих механізмів захисту, інструментів для контролю за дотриманням положень, узгодження з іншими положеннями законодавства, встановлення особистої відповідальності роботодавців за утиски викривачів;

оприлюднено та впроваджено процедури отримання, перевірки та реагування на повідомлення про корупцію;

проведено кампанію з підвищення обізнаності з метою створення позитивного іміджу та заохочення викриття корупції, результати кампанії оцінено;

щорічно оцінюється ефективність механізму розгляду повідомлень про корупцію, наприклад, чи призводять кампанії з підвищення обізнаності до зростання кількості повідомлень, якості повідомлень та ефективності НАЗК у їх обробці, зокрема стосовно контролю за вжиттям заходів іншими органами, якщо повідомлення стосуються їхньої компетенції.

Результат 3: Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, ведеться Національним агентством, містить надійні та оновлені дані.

Продукти:

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, створено та забезпечено його належне функціонування;

дані з реєстру, що адмініструється Міністерством юстиції, передані до реєстру НАЗК;

підрозділ ІТ має необхідну інформацію, щоб забезпечити технічні умови для належного функціонування реєстру; дані реєстру оновлюються без затримки та видаляються, коли цього вимагає законодавство;

регулярно проводиться аналіз даних реєстру, результати аналізу включаються в щорічні звіти та інші публікації НАЗК.

4.5.2.6. ДОПОМІЖНІ ФУНКЦІЇ

Ціль: професійна та стала інституція з розвиненим потенціалом та компетенціями персоналу.

Результат: НАЗК має ефективну організаційну структуру з необхідними людськими, технічними, матеріальними, фінансовими та юридичними ресурсами для реалізації своїх повноважень.

Продукти:

Компетенції та підтримка персоналу:

оцінка необхідних компетенцій персоналу;

збільшено граничну чисельність штату на підставі оцінки необхідних компетенцій;

схвалено та реалізовано програму розбудови компетенцій персоналу для всіх категорій працівників, зокрема шляхом підвищення кваліфікації, обміну досвідом та навчальних візитів -8;

__________
-8 Відповідно до законодавства, працівники НАЗК повинні проходити курси з підвищення кваліфікації щонайменше кожні два роки

задовільні умови праці;

впроваджено систему оцінки результатів роботи працівників;

щорічний рівень плинності кадрів в апараті НАЗК не повинен перевищувати 15 %.

Територіальні органи НАЗК:

створено та функціонують як мінімум п'ять територіальних органів НАЗК, які допомагають НАЗК в забезпеченні доступу до інформації та здійсненні інших повноважень;

потреби щодо доступу до інформації центральним апаратом НАЗК ґрунтуються на оцінці потреб на підставі пропозицій департаментів.

Внутрішній контроль та аудит:

дієва система внутрішнього контролю та аудиту;

створено та ефективно функціонують внутрішні канали для повідомлень про корупцію.

ІТ:

пропозиції щодо створення ефективного Плану дій у сфері ІТ (схвалено та забезпечено контроль за виконанням з боку членів НАЗК);

ІТ-інфраструктура є адекватною та відповідає потребам НАЗК та інших антикорупційних органів, які покладаються на інформаційні системи НАЗК;

ІТ-системи для реєстру електронних декларацій, реєстру фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення, функціонують, а також реєстру електронної звітності політичних партій та кандидатів. ІТ-система включає модулі для автоматизованої перевірки та аналізу даних, інтеграції із зовнішніми інформаційними системами, безпечного обміну електронними повідомленнями між НАЗК та декларантами/партіями;

проводиться регулярне тестування щодо навантаження та функціональності, здійснюється контроль за захистом інформації в ІТ-системах НАЗК відповідно до законодавства;

врегульовано питання здійснення технологічних робіт в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та регламенту їх проведення;

дані з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, передані з Міністерства юстиції до НАЗК, реєстр введено в промислову експлуатацію;

уповноважені законом державні органи мають прямий доступ до баз даних та інформаційних систем НАЗК.

Юридична підтримка:

здійснено аналіз антикорупційного законодавства з урахуванням практики його застосовування та тлумачення, визначено потреби в законодавчому регулюванні;

надаються, за зверненнями, роз'яснення законодавства, правові консультації з питань, що належать до компетенції Національного агентства.

5. ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Плани реалізації для короткострокових цілей пов'язані з функціональними департаментами і допоміжними підрозділами (додаток 2). Плани з реалізації Стратегії спираються на затверджені рішенням НАЗК від 19 грудня 2016 року Пріоритети діяльності Національного агентства на 2017-2020 роки. Плани з реалізації Стратегії включають такі положення: короткострокові цілі, результати та продукти (які визначені в основній частині Стратегії), заходи, показники виконання -9 та джерела фінансування (державні чи донорські).

__________
-9 На підставі Ключових показників результативності, що розроблені за допомогою Ради Європи, якщо такі показники будуть розроблені до затвердження Стратегії. Джерело: http://www.coe.int/en/web/kyiv/fight-against-corruption-in-ukraine/-/asset_publisher/Hw55xg9tZiU0/content/the-national-agency-on-corruption-prevention-begins-developing-key-performance-i ndicators?inheritRedirect=false, лютий 2017 р.

6. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ

Члени НАЗК відповідають за здійснення контролю за реалізацією Стратегії за підтримки функціональних департаментів і допоміжних підрозділів. Це включатиме моніторинг і щорічну зовнішню оцінку реалізації Стратегії, можливо, на замовлення ключових донорів, які надають фінансування заходів, передбачених цією Стратегією. Крім того, НАЗК сприятиме роботі Громадської ради при НАЗК з моніторингу реалізації Стратегії.

7. ВИТРАТИ/БЮДЖЕТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії Національного агентства на 2017-2020 роки здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України, а також за рахунок коштів донорського фінансування, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.Додаток 1
до Стратегії розвитку
Національного агентства
з питань запобігання корупції
на 2017-2020 роки та плани
з її реалізації

РЕЗУЛЬТАТИ SWOT-АНАЛІЗУ
для підготовки Стратегії розвитку НАЗК на 2017-2020 рр.1.

Розпочато електронне декларування публічних службовців, унікальний досвід першого етапу системи декларування - основа для подальшої роботи та вдосконалення

1.

Вразливість положення НАЗК, який як ЦОВВ підпорядковується Уряду, але при цьому повинен контролювати членів Уряду

2.

Запроваджено державне фінансування політичних партій і систему державного контролю за фінансуванням партій

2.

Недоліки законодавства: недостатньо деталізовані повноваження (права) НАЗК, неузгодженість між Законом про запобігання корупції і новим Законом про державну службу (статус членів НАЗК, керівника державної служби тощо)

3.

НАЗК діє як аналітичний центр (аналіз антикорупційних практик і заходів) і є єдиним органом, відповідальним за формулювання а-к стратегії

3.

Недостатня матеріально-технічна база, недостатнє фінансування ІТ потреб

4.

НАЗК діє як методологічний центр (надання порад і роз'яснень)

4.

Відсутні територіальні підрозділи, хоча юрисдикція НАЗК поширюється на всю територію країни (складності з отриманням інформації, реалізацією інших повноважень)

5.

НАЗК проводить Інформаційно-роз'яснювальні кампанії (регіональні заходи, тренінги, круглі столи)

5.

Працівники одночасно виконують різні ролі - проводять перевірки, надають роз'яснення телефоном / ел. поштою і проводять роз'яснювальні заходи

6.

Сильна законодавча база для діяльності та забезпечення незалежності

6.

Слабка PR-підтримка НАЗК, неефективне реагування на критику (інформаційні атаки) на адресу НАЗК (з боку народних депутатів, громадських організацій тощо)

7.

НАЗК є новим органом, а не реорганізованим старим

7.

Відсутність інституційної пам'яті, оскільки нова інституція

8.

Працівники володіють достатніми знаннями і досвідом

8.

Недостатня обізнаність суспільства і публічних службовців з антикорупційним законодавством і функціями НАЗК

9.

НАЗК може використовувати попередні напрацювання, зокрема, Міністерства юстиції

9.

Брак кадрів (наявні вакансії) і кваліфікації

10.

Наявна підтримка з боку міжнародних донорів і організацій

10.

Відсутня електронна система звітності політичних партій (лише неефективна паперова система)

11.

Широкі повноваження для здійснення контролю за дотриманням а-к законодавства, витребування необхідної інформації і проведення роз'яснювальної роботи

11.

Складності з отриманням інформації з державних реєстрів і баз даних, низька якість наявної інформації в таких реєстрах і базах даних

12.

Прозорість НАЗК: інформування про діяльність за допомогою офіційного веб-сайту та соціальних мереж, оприлюднення декларацій службовців, звітів політичних партій, проектів порядків денних засідань та прийнятих рішень

12.

Відсутність дієвої системи обробки інформації всередині НАЗК, зокрема "чутливої" інформації (персональні дані, інформація з обмеженим доступом), проблема захисту інформації

13.

у працівників НАЗК є можливість підвищувати кваліфікацію, брати участь у тренінгах, семінарах, у тому числі за кордоном

13.

З багатьох питань в компетенції НАЗК відсутні приклади і релевантний досвід, зокрема, іноземний

14.

Є запит з боку суспільства на роботу НАЗК і стартовий кредит довіри та підтримка

14.

Неповний склад НАЗК (відсутній п'ятий член), що підриває ефективність роботи

15.

Встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення антикорупційних обмежень і вимог (наприклад, стосовно вимог до прозорості партійних фінансів)

15.

Проблеми у розмежуванні компетенції з правоохоронними органами

16.

Сильна професійна і компетентна команда, з різним досвідом (background) і знаннями (у різних галузях права, різних сферах діяльності, наприклад, у сфері управління персоналом, універсальність спеціалістів ІТ), взаємодоповнення

16.

Недостатня відкритість НАЗК, неефективне інформування про його діяльність, що призводить до зниження довіри до НАЗК

17.

НАЗК як нова інституція, яка відповідає за нові напрями роботи, що раніше не існували. Є можливість створювати нові стандарти

17.

Аналітичні функції розкидані по різних департаментах, відсутній єдиний аналітичний підрозділ

18.

Досвідчений персонал, що був підготовлений одразу розпочати роботу, готовність до інтенсивних умов праці

18.

Відсутня процедура врегулювання спорів між підрозділами НАЗК при підготовці документів

19.

Організаційний і внутрішній контроль

19.

Недієва мережа уповноважених антикорупційних осіб/підрозділів в інших органах влади

20.

Керівництво дає свободу дії працівникам, є можливість проявляти ініціативу

20.

Неможливість реалізувати всі механізми антикорупційного контролю через надмірну бюрократизацію, брак процедур, ресурсів тощо

21.

Зацікавленість у результатах, не тільки в процесі, добра мотивація персоналу

21.

Слабка міжвідомча співпраця і комунікація, зокрема з НАБУ та Мін'юстом

22.

Налагоджено добру співпрацю з іншими державними органами на рівні технічних працівників

22.

Відсутність вправ з teambuilding

23.

Тривала процедура прийняття рішень, які потребують оперативності

24.

Заходи з реорганізації з метою оптимізації структури апарату НАЗК

25.

Не врегульовано питання оцінки персоналу

1.

Створення внутрішньої системи обробки інформації (case management system), оптимізація бізнес процесів

1.

Послаблення НАЗК шляхом змін в законодавстві (урізання функцій чи додавання нових невластивих)

2.

Забезпечення доступу до баз даних, у тому числі за кордоном

2.

Політичний тиск, перешкоджання, блокування у різних формах, зокрема через обмеження фінансування, вплив народних депутатів, незадоволених перевірками з боку НАЗК, втручання Уряду та інших державних органів

3.

Інформаційно-роз'яснювальна та навчальна програма для органів влади і службовців, зокрема онлайн курси для навчання службовців щодо дотримання антикорупційного законодавства

3.

Дискредитація в ЗМІ

4.

Ресурси для інформаційної кампанії (ролики на ТБ, соціальна реклама тощо)

4.

Блокування Міністерством юстиції актів НАЗК через відмову в реєстрації

5.

Підвищення кваліфікації персоналу НАЗК, обмін досвідом з іншими органами (у т. ч. за кордоном), стажування, співпраця з експертами поза НАЗК, навчання з питань менеджменту і ефективної діяльності, самонавчання

5.

Необізнаність суспільства із завданнями і повноваженнями НАЗК

6.

Внутрішнє тестування з метою з'ясування здібностей персоналу

6.

Неврахування позиції НАЗК при зміні антикорупційного законодавства

7.

Створення електронної система звітності політичних партій і кандидатів на виборах

7.

Нестабільна робота реєстру електронних декларацій, брак фінансів для модернізації, втручання в роботу реєстру

8.

Зміни до законодавства: електронна платформа звітності політичних партій і кандидатів на виборах, посилення відповідальності за порушення у сфері фінансування політичних партій; посилення ролі уповноважених антикорупційних підрозділів/осіб, незалежності НАЗК

8.

Подання в Конституційному Суді України щодо неконституційності положень закону стосовно фінансового контролю

9.

Вдосконалення процедури відбору кадрів НАЗК, визначення чітких критеріїв відбору

9.

Збереження стимулів для заохочення і мотивації працівників (зарплата, премії)

10.

Вироблення критеріїв оцінки результатів роботи персоналу (performance evaluation)

10.

Неефективне прийняття рішень всередині НАЗК (проблема п'ятого члена НАЗК), відсутність чіткого розподілу на політичні і адміністративні функції

11.

Розбудова мережі уповноважених антикорупційних підрозділів / осіб в органах влади, їх координація з боку НАЗК

11.

Формалізованість роботи, процес без результатів, робота заради порожніх показників, кількість замість якості, відсутність зміни ситуації з корупцією за результатами роботи

12.

Створення територіальних органів НАЗК

12.

Загроза втручання в роботу інформаційних систем, неготовність персоналу на вирішення проблем з безпеки інформації

13.

Посилення PR можливостей, робота із ЗМІ

13.

Можлива плинність висококваліфікованих кадрів через значне навантаження

14.

Підвищення ефективності діяльності НАЗК, вимірювання впливу результатів роботи на ситуацію з корупцією, на досягнення цілей НАЗК

14.

Неконкурентна заробітна плата порівняно з приватним сектором

15.

Оптимізація структури департаментів апарату НАЗК, розмежування функцій

16.

Створення централізованого колл-центру НАЗК, а не покладення його функцій на окремі департаменти

17.

Створення Громадської ради при НАЗК

18.

Забезпечення ефективної роботи Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові

19.

Краща координація з Міністерством юстиції, іншими антикорупційними органами, обмін даними і досвідом

20.

Захист персональних даних, що обробляються в НАЗК (зокрема в питанні доступу до них інших державних органів)


Додаток 2
до Стратегії розвитку
Національного агентства
з питань запобігання корупції
на 2017-2020 роки та плани
з її реалізації

Короткострокові цілі

Результати

Ключові показники результативності (КРІ)

Продукти

Заходи
(не вичерпується прикладами)

Індикатори продуктів

Відповідальна особа від НАЗК (член НАЗК та структурний підрозділ)

Співвиконавці і партнери (державні органи, НДО)

Граничний термін

Ресурси

Фінансування

Технічні / логістичні  послуги

Державне

Донорське

4.5.2.1 ЗАПОБІГАННЯ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ

Політичні партії та кандидати на виборах дотримуються законодавчих вимог щодо фінансування політичних партій та фінансової звітності

Результат 1: Політичні партії та кандидати на виборах, а також громадськість та юридичні особи обізнані з принципами і законодавчими вимогами щодо фінансування політичних партій

Обізнаність політичних партії та кандидатів на виборах з вимогами законодавства щодо фінансування політичних партій та виборчих компаній

Проведено навчальні семінари для політичних партій та кандидатів на виборах

Проведення семінарів для політичних партій та кандидатів на виборах

Семінари для політичних партій та кандидатів на виборах проведено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент з питань запобігання політичній корупції

-

I-II-III квартали 2017 р.

*

*

Не застосовується

Проводяться регулярні зустрічі з керівництвом політичних партій

Проведення зустрічей з керівництвом політичних партій Участь у семінарах, форумах

Формування проблемних питань та їх вирішення

-

протягом 2017-2020 рр.

*

*

Не застосовується

Поширено інформаційні матеріали відповідно до комунікаційної стратегії НАЗК

Поширення 5 анімаційних роликів, розроблених Радою Європи за підтримки НАЗК та Центральної виборчої комісії

Анімаційні ролики транслюються на офіційному веб-сайті НАЗК та сторінках у соціальних мережах

-

протягом 2017 р.

*

Веб-сайт НАЗК, Аккаунти НАЗК у соціальних мережах Послуги з трансляції соціальної реклами на радіо та ТБ

Результат 2: Політичні партії та кандидати на виборах подають вчасно якісні фінансові звіти в електронній формі; НАЗК проводить перевірку таких звітів, застосовує справедливі санкції за порушення та забезпечує доступність звітів для громадськості

Електронна платформа для подання фінансових звітів політичними, дієва перевірка НАЗК таких звітів, застосування законних санкцій за порушення та забезпечення доступності звітів для громадськості

Працює електронна платформа для подання фінансових звітів політичними партіями та кандидатами

Розробка технічного завдання (ТЗ) для розробки системи (платформи)

Затвердження технічного завдання (ТЗ) для розробки системи (платформи)

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент з питань запобігання політичній корупції

IFES

II квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Залучення розробників програмного забезпечення

Програмне забезпечення розроблено

IFES

IV квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Підготовка змін до законодавства

Проект Закону внесено на розгляд Уряду

IFES

IV квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Організація та проведення тендерної процедури з придбання необхідного обладнання

Обладнання придбано

IFES

I-II квартали 2018 р.

*

Не застосовується

Запровадження електронної системи звітності

Електронна система звітності запроваджена і працює

IFES

III-IV квартали 2018 р.

*

Не застосовується

У зв'язку з запровадженням електронної платформи для подання фінансових звітів політичними партіями та кандидатами налагоджено внутрішні процеси, схвалено підзаконні акти та здійснено розподіл завдань щодо розгляду питань фінансування політичних партій та кандидатів

Проведення аналізу законодавства

Технічні внутрішні процедури, порядки та функціональні підрозділи, пов'язані з фінансуванням політичних партій та кандидатів, приведено у відповідність до міжнародних стандартів

Відповідні державні органи

до кінця 2020 р.

*

Не застосовується

Впроваджено процедури отримання інформації та повідомлень про незаконне фінансування партій та кандидатів, забезпечено їх узгодження з механізмом захисту викривачів

Участь у розробці порядку роботи з повідомленнями про корупцію (незаконне фінансування політичних партій)

Порядок роботи з повідомленнями про корупцію (незаконне фінансування політичних партій) затверджено

-

протягом 2017 р.

*

Не застосовується

Впроваджено процедури взаємодії з іншими державними органами, зокрема Центральною виборчою комісією, під час перевірки звітів та контролю за дотриманням законодавчих вимог

Вивчення необхідних реєстрів для перевірки звітів

Меморандуми підписано Доступ до реєстрів надається

-

II квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Укладання меморандумів про співпрацю та доступ до реєстрів інших державних органів

-

III-IV квартали 2017 р.

*

Не застосовується

Отримання доступу до реєстрів

-

III-IV квартали 2017 р.

*

Не застосовується

Фінансові звіти політичних партій та кандидатів на виборах подаються вчасно, оприлюднюються на веб-сайті НАЗК, у тому числі у машинозчитуваній формі

Отримання звітів політичних партій

Звіти політичних партій щоквартально публікуються на сайті НАЗК

-

щокварталу протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Забезпечення оприлюднення звітів політичних партій на веб-сайті НАЗК

-

щокварталу протягом 2017-2020 рр.

*

Веб-сайт НАЗК

Проводиться ретельний аналіз фінансових звітів партій та кандидатів, його результати оприлюднюються на веб-сайті НАЗК

Проведення аналізу звітів політичних партій

Звіт за результатами аналізу щоквартально публікується

-

щокварталу протягом 2017-2020 рр.

*

Веб-сайт НАЗК

Результат 3: Імплементацію законодавства стосовно фінансування політичних партій оцінено, пропозиції щодо змін з метою усунення законодавчих прогалин сформульовано

Проект змін до законодавства з метою усунення прогалин подано на розгляд Уряду

Опубліковані дані стосовно вивчення стану імплементації положень щодо партійних фінансів і їх впливу

Розроблення технічного завдання (ТЗ) для дослідження

ТЗ розроблено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент з питань запобігання політичній корупції

-

I квартал 2018 р.

*

*

Не застосовується

Визначення команди

Команду визначено

-

II квартал 2018 р.

*

*

Не застосовується

Проведення дослідження

Дослідження проведено

-

II-III квартали 2018 р.

*

*

Не застосовується

Обговорення висновків із зацікавленими сторонами

Зустріч із зацікавленими сторонами проведено

-

III квартал 2018 р.

*

*

Місце та обладнання, необхідне для проведення зустрічі

Оприлюднення результатів дослідження

Прес-зустріч проведено Доступно на веб-сайті

-

IV квартал 2018 р.

*

*

Місце та обладнання, необхідне для проведення зустрічі

Опублікований звіт(и) щодо прогалин і недоліків наявних правових рамок

Підготовка та опублікування звіту щодо недоліків та прогалин

Звіт щодо недоліків та прогалин опублікований

-

IV квартал 2018 р.

*

Не застосовується

Запропоновані зміни до законодавства після відкритого процесу обговорення за участі зацікавлених сторін

Підготовка ТЗ для команди розробників

ТЗ для команди розробників підготовлено

-

I - II квартали 2019 р.

*

Не застосовується

Підготовка змін до законодавства

Проект змін до законодавства підготовлено

-

II - III квартали 2019 р.

*

*

Не застосовується

Проведення громадського обговорення проекту акта

Зауваження та пропозиції за результатами громадського обговорення проекту акта опрацьовано

-

II - III квартали 2019 р.

*

Не застосовується

Схвалення проекту акта

Проект нормативно-правового акта схвалено НАЗК

-

2019 р.

*

Не застосовується

Погодження проекту акта із заінтересованими державними органами

Проект акта погоджено заінтересованими державними органами, правову експертизу проведено

-

2019 р.

*

Не застосовується

Внесення проекту акта на розгляд Уряду

Проект акта внесено на розгляд Уряду

-

2019 р.

*

Не застосовується

4.5.2.2 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ

Ефективно впроваджено вимоги фінансового контролю, що сприяє запобіганню та виявленню випадків незаконного збагачення і конфліктів інтересів публічних службовців

Результат 1: Електронний реєстр декларацій містить обов'язкові, визначені Законом України "Про запобігання корупції", дані, функціонує без збоїв та легкодоступний для суспільства й антикорупційних органів

Ефективну та безперебійну роботу реєстру забезпечено. Кількість скарг щодо функціонування реєстру та доступу до інформації з реєстру суттєво знижується з кожним роком

Вчасно надано пропозиції до стратегії у сфері ІТ та здійснення ІТ підтримки з метою забезпечення належного та безперебійного функціонування реєстру електронних декларацій, який включає модулі автоматизованої перевірки та аналізу електронних декларацій

Аналіз потреб ІТ підтримки

Аналіз потреб проведено

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Адміністративний департамент
Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя

Міжнародні та національні експерти НДО

серпень 2017 р.

*

Не застосовується

Підготовка ІТ стратегії

ІТ стратегію НАЗК підготовлено

Національні та міжнародні експерти Міжнародні та національні експерти НДО

до кінця 2017 р.

*

*

Не застосовується

Щорічно проводиться опитування користувачів та відповідним чином адаптується формат поширення даних, якщо це необхідно для покращення корисності реєстру

Систематичні опитування користувачів на предмет необхідності адаптації формату поширення даних

Відповідні опитування проведено

Міжнародні та національні експерти НДО

протягом 2017 - 2020 рр.

*

*

Послуги з організації та проведення дослідження

Адаптація форматів даних

Адаптацію форматів даних проведено

-

протягом 2017 - 2020 рр.

*

*

Послуги з програмування

При НАЗК створено центр обробки і зберігання даних

Створення та розгортання центру обробки і зберігання даних при НАЗК

Центр обробки і зберігання даних створений і функціонує

Представництва міжнародних організацій

грудень 2017 р.

*

Обладнання

Підготовка персоналу для роботи в центрі

Підготовку працівників НАЗК для роботи в центрі проведено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій НДО

протягом 2017 р.

*

Навчальні, тренінгові послуги

Результат 2: Ефективно проводяться перевірка електронних декларацій та моніторинг способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

В НАЗК підготовлено та затверджено ефективний перелік правил логічного та арифметичного контролю декларацій і правил автоматизованої перевірки декларацій

НАЗК затвердило правила логічного та арифметичного контролю декларацій і правила автоматизованої перевірки декларацій та їхніх вагомих коефіцієнтів

Визначення працівників, відповідальних за підготовку аналітичних матеріалів Підготовка правил логічного та арифметичного контролю декларацій і правил автоматизованої перевірки декларацій та їхніх вагомих коефіцієнтів
Затвердження правил логічного та арифметичного контролю декларацій і правил автоматизованої перевірки декларацій та їхніх вагомих коефіцієнтів

Відповідальні працівники визначені

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя

-

II квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Відповідні правила підготовлено

Міжнародні та національні експерти НДО

травень - червень 2017 р.

*

Не застосовується

На засіданні НАЗК затверджено відповідні правила

-

липень 2017 р.

*

Не застосовується

Укладено міжвідомчі меморандуми з відповідними правоохоронними, антикорупційними та іншими державними органами про обмін даними, співпрацю та координацію, а також вирішення спорів

Укладення відповідних договорів для забезпечення ефективного проведення перевірки електронних декларацій та моніторинг способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідні договори укладено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя

-

IV квартал 2017 р.

*

Не застосовується

НАЗК має прямий доступ до всіх реєстрів, баз даних та інформаційних систем, які потрібні для дієвої перевірки майнових декларацій, зокрема шляхом автоматизованого електронного обміну даними

Забезпечення прямого до інформаційних баз даних, на підставі договорів про співпрацю

Прямий доступ до реєстрів та баз даних забезпечено

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя Адміністративний департамент

-

IV квартал 2017 р. - IV квартал 2020 рр.

*

Приміщення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення прямого доступу до відповідних інформаційних баз даних

Впроваджено внутрішню модель НАЗК для опрацювання інформації, що стосується електронних декларацій, у тому числі чіткі внутрішні процеси, розподіл завдань та повноважень, критерії оцінки та перевірки, а також залучення зовнішніх експертів

Визначення відповідальних осіб чи підрозділів

Відповідальні особи чи підрозділи визначені

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя Адміністративний департамент

-

липень 2017 р.

*

Не застосовується

Акумулювання та опрацювання інформації, що стосується декларацій

Здійснюється постійне накопичення та аналіз відповідної інформації

-

серпень 2017 р. - червень 2018 р.

*

Не застосовується

За необхідності залучаються зовнішні експерти

До роботи з опрацювання інформації, що стосується електронних декларацій залучено зовнішніх експертів

Міжнародні експерти

-

*

Не застосовується

В НАЗК впроваджено ефективний механізм опрацювання інформації відповідно до встановлених цілей, що стосується електронних декларацій

На постійній основі працює система накопичення та опрацювання інформації, що стосується електронних декларацій

-

серпень 2017 р. - червень 2020 р.

*

Не застосовується

Проводиться незалежний щорічний аудит процесів обробки інформації з електронних декларацій з метою визначення того, чи працює НАЗК з деклараціями ефективно, і чи є реалістичними встановлені вимоги

Визначення аудитора

Аудитора визначено

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Сектор внутрішнього аудиту Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя

Національні та міжнародні експерти Представництва міжнародних організацій
НДО

протягом 2017-2020 рр.

*

Аудиторські послуги

Проведення щорічного аудиту, результати якого включено до щорічного звіту НАЗК

Щорічний аудит проведено

Визначений аудитор

протягом IV кварталу 2017-2020 рр.

*

*

Аудиторські послуги

Результат 3: Законодавство створює ефективну основу для оприлюднення та перевірки декларацій, а також проведення моніторингу способу життя

Створено законодавчі умови для ефективної реалізації механізмів фінансового контролю та моніторингу способу життя публічних службовців, які відповідають міжнародним стандартам

Затверджено порядок проведення моніторингу способу життя

Підготовка проектної документації порядку

Проектну документацію підготовлено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя

-

II квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Підготовка порядку

Порядок схвалено НАЗК та передано на державну реєстрацію

-

II квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Затверджено порядок здійснення заходів фінансового контролю стосовно категорій осіб, визначених у статті 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"

Визначена команда відповідальних виконавців

Команду відповідальних виконавців визначено

-

II квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Підготовка проектної документації порядку

Проектну документацію підготовлено

-

II квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Залучення до роботи над порядком незалежних експертів, науковців, представників громадськості, фахівців у відповідних галузях

Робочу групу сформовано

Міжнародні та національні експерти НДО

II півріччя 2017 р.

*

Місце та обладнання, необхідне для проведення зустрічей

Підготовка порядку

Порядок схвалено НАЗК та передано на державну реєстрацію

-

II півріччя 2017 р.

*

Не застосовується

Оприлюднено оцінку реалізації існуючого законодавства

Визначення відповідальних підрозділів за підготовку аналітичних матеріалів

Відповідальний підрозділ визначено

-

квітень 2017 р.

*

Не застосовується

Підготовка та оприлюднення аналітичних матеріалів щодо оцінки реалізації існуючого законодавства

Проведено та опубліковано відповідне дослідження

Міжнародні та національні експерти НДО

червень 2017 р.

*

Не застосовується

Запропоновано зміни до законодавства з метою посилення системи фінансового контролю

Узагальнення практики застосування положень Закону України "Про запобігання корупції"

Аналітичну (інформаційну) довідку підготовлено

-

червень 2017 р.

*

Не застосовується

Визначення відповідальних підрозділів за підготовку пропозицій до законодавства

Відповідальний підрозділ визначено

-

II квартал 2017 р.

*

Не застосовується

Підготовка змін до законодавства

Проект змін до законодавства підготовлено

-

липень 2017 р.

*

Не застосовується

Схвалення проекту акта

Проект нормативно-правового акта схвалено НАЗК

-

серпень 2017 р.

*

Не застосовується

Результат 4: Підвищено обізнаність про права та обов'язки суб'єктів декларування

Система заходів, спрямована на підвищення обізнаності з питань фінансового контролю, функціонує та реалізується

Видаються, регулярно оновлюються, оприлюднюються на веб-сайті та поширюються серед суб'єктів декларування та інших заінтересованих осіб роз'яснення щодо найчастіших запитань стосовно обов'язків суб'єктів декларування відповідно до законодавства про фінансовий контроль

Визначення відповідальних осіб чи підрозділів

Відповідальні особи чи підрозділи визначені

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя Департамент антикорупційної політики Адміністративний департамент

-

II півріччя 2017 р.

*

Не застосовується

Підготовка та опрацювання відповідних матеріалів для оприлюднення

Підготовлено роз'яснення щодо найчастіших запитань стосовно фінансового контролю

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Публікація роз'яснення щодо найчастіших запитань стосовно фінансового контролю

Відповідні роз'яснення опубліковано

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Функціонує "гаряча телефонна лінія" для надання консультацій суб'єктам декларування

Забезпечення роботи гарячої телефонної лінії шляхом щоденного чергування відповідальних осіб

Телефонна гаряча лінія функціонує щоденно у робочі години

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Проводяться навчання та підвищення обізнаності, спрямовані на суб'єктів декларування, моніторингові організації, журналістів-розслідувачів та інших відповідних заінтересованих осіб

Планування та проведення відповідних семінарів, тренінгових занять, конференцій

На постійній основі реалізуються програми по проведенню тренінгових занять, семінарів та конференцій

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент антикорупційної політики Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Систематично проводиться щорічна оцінка впливу програм з навчання та підвищення обізнаності

Організація системи проведення щорічної оцінки впливу програм з навчання та підвищення обізнаності

Щорічне узагальнення та аналіз статистичних показників щодо впливу програм з навчання та підвищення обізнаності

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

4.5.2.3 АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

Систематичний перегляд національної антикорупційної політики та стратегії. Надано сприяння, забезпечено моніторинг та звітування щодо їх реалізації, щоб як законодавство, так і практика давали корупційним викликам адекватну відповідь

Результат 1: НАЗК розробило нову національну антикорупційну стратегію на 2018 - 2020 рр. та державну програму з її реалізації відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та регулярно надає антикорупційним органам і заінтересованим особам оцінку та рекомендації щодо її реалізації та відповідних результатів

Національну антикорупційну стратегію на 2018-2020 рр. та державну програму з її реалізації розроблено НАЗК та передано на розгляд Уряду

На офіційному веб-сайті НАЗК оприлюднено аналіз виконання Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр.

Моніторинг стану виконання завдань і заходів, передбачених
Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 рр.

Інформацію від відповідальних виконавців зібрано

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку
Департамент антикорупційної політики

Державні органи, відповідальні за виконання завдань і заходів Державної програми з реалізації Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр.

липень 2017 р. - жовтень 2017 р.

*


Не застосовується

Підготовка інформаційних та графічних матеріалів

Візуалізаційні матеріали підготовлено

-

листопад 2017 р.

*

*

Не застосовується

Оприлюднення результатів проведеного аналізу на офіційному веб-сайті НАЗК та сторінках у соціальних мережах

Інформація оприлюднена та доступна на офіційному веб-сайті НАЗК та сторінках у соціальних мережах

-

листопад 2017 р.

*

Веб-сайт НАЗК Аккаунти НАЗК у соціальних мережах

Нову національну антикорупційну стратегію на 2018 - 2020 рр. розроблено у співпраці з заінтересованими особами, громадянським суспільством та міжнародними партнерами; проект стратегії подано Уряду для схвалення

Збір пропозицій до проекту нової антикорупційної стратегії

Пропозиції до проекту нової антикорупційної стратегії отримано

Державні органи Рада бізнес омбудсмена
НДО
Громадська рада при НАЗК Представництва міжнародних організацій

червень - липень 2017 р.

*

Не застосовується

Напрацювання проекту акта

Проект акта підготовлено

Міжнародні та національні експерти
НДО

серпень - вересень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Проведення громадського обговорення проекту акта

Зауваження та пропозиції за результатами громадського обговорення проекту акта опрацьовано

НДО
Громадська рада при НАЗК

серпень - вересень 2017 р.

*

Веб-сайт НАЗК

Доопрацювання проекту акта

Проект акта доопрацьовано та схвалено на засіданні НАЗК

-

серпень - вересень 2017 р.

*

Не застосовується

Погодження проекту акта із заінтересованими державними органами

Проект акта погоджено заінтересованими державними органами, правову експертизу проведено

Державні органи, визначені відповідальними за виконання завдань і заходів з реалізації проекту нової антикорупційної стратегії
Рада бізнес омбудсмена Мін'юст

вересень - жовтень 2017 р.

*

Не застосовується

Внесення проекту нової антикорупційної стратегії на розгляд Уряду

Проект акта внесено до Кабінету Міністрів України для розгляду

-

жовтень 2017 р.

*

Не застосовується

Державну програму з реалізації нової антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 рр. підготовлено

Напрацювання проекту акта

Проект акта підготовлено

Державні органи, визначені відповідальними за виконання завдань і заходів з реалізації проекту нової антикорупційної стратегії
Рада бізнес омбудсмена Мін'юст Міжнародні та національні експерти
НДО

Двомісячний строк з дня набрання чинності Законом про затвердження антикорупційної стратегії

*

*

Не застосовується

Проведення громадського обговорення проекту акта

Зауваження та пропозиції за результатами громадського обговорення проекту акта опрацьовано

НДО
Громадська рада при НАЗК

*

Веб-сайт НАЗК

Доопрацювання проекту акта

Проект акта доопрацьовано та схвалено на засіданні НАЗК

-

*

Погодження проекту акта із заінтересованими державними органами

Проект акта погоджено заінтересованими державними органами, правову експертизу проведено

Державні органи, визначені відповідальними за виконання завдань і заходів з реалізації проекту нової антикорупційної стратегії
Рада бізнес омбудсмена Мін'юст

*

Не застосовується

Внесення проекту нової антикорупційної стратегії на розгляд Уряду

Проект акта подано на розгляд Уряду

-

*

Не застосовується

При НАЗК створено постійну робочу групу як платформу для моніторингу та аналізу антикорупційних викликів і розробки пропозицій щодо політики; група повинна включати представників державних органів, громадянського суспільства, національних та міжнародних експертів. В рамках її роботи можуть створюватися робочі підгрупи за окремими функціональними напрямами діяльності НАЗК

Направлення до державних органів, громадських організацій та представництв міжнародних організацій в Україні запитів щодо кандидатур до складу робочої групи

Пропозиції щодо представників до складу робочої групи отримано

Державні органи Рада бізнес омбудсмена
НДО
Громадська рада при НАЗК Представництва міжнародних організацій

грудень 2017 р.

*

Не застосовується

Підготовка проекту положення про робочу групу

Проект положення про робочу групу підготовлено

-

січень 2018 р.

*

Не застосовується

Схвалення складу робочої групи та положення про неї

Проект акта схвалено НАЗК

-

січень 2018 р.

*

Не застосовується

Проведення установчого засідання утвореної робочої групи

Установче засідання робочої групи проведено

Державні органи Рада бізнес омбудсмена
НДО
Громадська рада при НАЗК Представництва міжнародних організацій

лютий 2018 р.

*

*

Місце для проведення установчого засідання Обладнання для забезпечення фіксації установчого засідання

Щорічно проводиться оцінка рівня корупції в Україні відповідно до затвердженої методології. Оцінка повинна вимірювати рівень довіри до антикорупційних та інших державних органів, поширення корупції, панівні типи корупції і вимірювати її на підставі заздалегідь визначених якісних та кількісних показників. НАЗК замовлятиме такі дослідження/оцінки, що проводитимуться недержавними дослідницькими/ соціологічними організаціями. Результати буде оприлюднено на веб-сайті НАЗК та за допомогою інших доступних каналів інформування

Організація та проведення тендерної процедури з визначення виконавця дослідження

Технічне завдання з проведення соціологічного дослідження підготовлено. Тендерну процедуру проведено

Представництва міжнародних організацій

грудень щороку

*

Не застосовується

Проведення всеукраїнської оцінки рівня корупції

Всеукраїнську оцінку рівня корупції проведено

Недержавні дослідницькі/ соціологічні організації

лютий щороку

*

Логістичні та транспортні послуги для проведення дослідження на регіональному рівні

Узагальнення та аналіз результатів проведеного дослідження

Аналітичний звіт підготовлено

Недержавні дослідницькі/ соціологічні організації

березень щороку

*

*

Не застосовується

Оприлюднення на офіційному веб-сайті НАЗК та сторінках у соціальних мережах результатів дослідження

Інформація оприлюднена та доступна на офіційному веб-сайті НАЗК та сторінках у соціальних мережах

-

березень щороку

*

Веб-сайт НАЗК Аккаунти НАЗК у соціальних мережах

Результат 2: Розбудовано професійні компетенції та вдосконалено юридичні знання працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів та органів місцевого самоврядування з питань запобігання корупції

Навчальними заходами охоплено 50 відсотків загальної кількості працівників уповноважених підрозділів (осіб)

Посилено навчальну спроможність НАЗК, забезпечено навчальним обладнанням та матеріалами

Організація та проведення тендерних процедур для забезпечення навчальних (тренінгових) аудиторій технічним оснащенням та проведення виїзних навчань

Технічне завдання підготовлено Тендерні процедури проведено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент антикорупційної політики

Представництва міжнародних організацій

протягом 2017 р.

*

Не застосовується

Ремонт та технічне оснащення навчальних (тренінгових) аудиторій

Навчальні (тренінгові) аудиторії пристосовані для проведення занять

Представництва міжнародних організацій

протягом 2017 - 2018 рр.

*

*

Проведення капітальних ремонтних робіт

Реалізовано програму навчання тренерів для близько 200 - 250 тренерів в державних органах та органах місцевого самоврядування

Підготовка тренерів НАЗК

Підготовлено 3 - 5 тренерів від кожного функціонального структурного підрозділу апарату НАЗК

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

протягом 2017 р.

*

*

Місце та обладнання для організації і проведення підготовки тренерів

Підготовка тренерами НАЗК тренерів серед представників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

Підготовлено 2 - 3 тренери від ЦОВВ та органів місцевого самоврядування

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

протягом 2018 р.

*

*

Логістичні послуги для проведення навчань

Проведено навчання тренерів за кожним з функціональних напрямів діяльності НАЗК

Розробка 5 спеціалізованих тренінгових навчальних курсів, які відповідають функціональним напрямам роботи структурних підрозділів

Спеціалізовані тренінгові навчальні курси розроблено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

грудень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Організація проведення тренінгів відповідно до спеціалізованих навчальних курсів для представників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

Проведено 12 тренінгів по кожному з п'яти спеціалізованих тренінгових навчальних курсів.

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

протягом 2018 р.

*

*

Логістичні та транспортні послуги для проведення навчань

Підготовлено навчальні матеріали за допомоги національних та міжнародних експертів, поради для тренерів, навчальні програми, проведено навчання

Підготовка методичних рекомендацій для тренерів щодо проведення антикорупційних навчань

Методичні рекомендації для тренерів розроблено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

вересень 2017 р.

*

*

Послуги з верстки та друку матеріалів

Підготовка лекційних матеріалів до кожного спеціалізованого курсу

Лекційні матеріали підготовлено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

грудень 2017 р.

*

*

Послуги з верстки та друку матеріалів

Підготовка візуалізаційних та презентаційних навчальних матеріалів

Візуалізаційні та презентаційні матеріали підготовлено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

січень - лютий 2018 р.

*

*

Не застосовується

Вплив навчальних програм систематично оцінюється

Розробка опитувальника / оцінювальної анкети тренінгу

Опитувальних / оцінювальну анкету тренінгу розроблено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

грудень 2017 р.

*

Не застосовується

Розробка тестів для перевірки рівня засвоєння знань, отриманих під час навчання, та навичок застосування антикорупційного законодавства

Тести розроблено

Представництва міжнародних організацій

грудень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Розробка електронної системи оцінки рівня знань антикорупційного законодавства

Електронну систему оцінки рівня знань антикорупційного законодавства розроблено та впроваджено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

протягом 2019 року

*

*

Послуги з програмування Веб-ресурсу

Результат 3: Відповідні проекти нормативно-правових актів проходять антикорупційну експертизу для виявлення корупціогенних факторів відповідно до закону

НАЗК є однією з провідних інституцій з виявлення корупційних ризиків в проектах актів законодавства

Впроваджено нову методологію антикорупційної експертизи

Підготовка проекту методології антикорупційної експертизи

Проект методології підготовлено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент антикорупційної політики

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

серпень 2017 р.

*

Не застосовується

Затвердження методології антикорупційної експертизи

Методологію затверджено НАЗК

-

вересень 2017 р.

*

Не застосовується

Утворення при НАЗК постійнодіючої експертної робочої групи з питань проведення антикорупційної експертизи

Експертну робочу групу утворено

Державні органи Рада бізнес омбудсмена
НДО
Громадська рада при НАЗК
Представництва міжнародних організацій

жовтень 2017 р.

*

Місце для проведення засідань Обладнання для забезпечення фіксації засідань

Персонал НАЗК проходить регулярне навчання з питань застосування методології антикорупційної експертизи

Підготовка методичних рекомендацій щодо проведення антикорупційної експертизи

Методичні рекомендації підготовлено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

вересень - жовтень 2017 р.

*

Не застосовується

Підготовка тренінгових та презентаційних матеріалів щодо проведення антикорупційної експертизи

Тренінгові та візуалізаційні матеріали підготовлено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

вересень - жовтень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Організація періодичних тренінгів з проведення антикорупційної експертизи для працівників апарату НАЗК

Тренінги проводяться на періодичній основі

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій Громадська рада при НАЗК

лютий - березень щороку

*

*

Місце та обладнання для організації і проведення тренінгів

липень - серпень щороку

Моніторингові та антикорупційні НДО заохочуються до проведення громадської експертизи законодавства та проектів актів щодо наявності корупціогенних факторів, а результати такої експертизи використовуються НАЗК

Проведення інформаційної кампанії щодо проведення громадської антикорупційної експертизи

Інформаційні кампанії проведено

Представництва міжнародних організацій
НДО

протягом 2019-2020 рр.

*

*

Інформаційні послуги

Узагальнення та аналіз практики здійснення громадської антикорупційної експертизи

Аналітичну (інформаційну) довідку підготовлено

-

червень щороку

*

Не застосовується

Результат 4: Заінтересовані сторони обізнані з роботою НАЗК, антикорупційними принципами і вимогами, а також мають рівний доступ до доречної та вчасної інформації у сфері компетенції НАЗК

Кількість інформаційних повідомлень відповідає кількості інформаційних приводів у межах діяльності НАЗК, яка висвітлюється на постійній основі
Якісний показник основної частки повідомлень про НАЗК в ЗМІ - нейтральна тональність

Впроваджено Комунікаційну стратегію НАЗК на 2017 - 2020 роки

Підготовка проекту Комунікаційної стратегії НАЗК на 2017 - 2020 рр.

Проект Комунікаційної стратегії підготовлено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент антикорупційної політики

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій Громадська рада при НАЗК

липень - серпень 2017 р.

*

Не застосовується

Схвалення Комунікаційної стратегії НАЗК на 2017 - 2020 рр.

Комунікаційну стратегію схвалено НАЗК

-

серпень 2017 р.

*

Веб-сайт НАЗК Аккаунти НАЗК у соціальних мережах

Впровадження Комунікаційної стратегії НАЗК на 2017 - 2020 рр.

Завдання і заходи, визначені Комунікаційною стратегією, виконуються вчасно та ефективно

Представництва міжнародних організацій

у строки, визначені Комунікаційною стратегією

*

*

Веб-сайт НАЗК Аккаунти НАЗК у соціальних мережах

Інформацію про корупційні загрози та антикорупційні інструменти поширено серед відповідних антикорупційних органів та заінтересованих осіб за допомогою доречних засобів (наприклад, відеоролики, зовнішня реклама, плакати, соціальна реклама на радіо та ТБ, Facebook і Twitter)

Підготовка соціальної реклами (аудіо-, відео-, анімаційні ролики) на антикорупційну тематику

Рекламні матеріали розроблено

Представництва міжнародних організацій

протягом 2018-2019 рр.

*

Послуги з розробки рекламних матеріалів

Трансляція соціальної реклами

Соціальна реклама транслюється на офіційному веб-сайті НАЗК та сторінках у соціальних мережах, на радіо та ТБ

Представництва міжнародних організацій

протягом 2018-2020 рр.

*

*

Веб-сайт НАЗК Аккаунти НАЗК у соціальних мережах Послуги з трансляції соціальної реклами на радіо та ТБ

Підготовка зовнішньої соціальної реклами (буклети, плакати, борди) на антикорупційну тематику

Рекламні матеріали розроблено

Представництва міжнародних організацій

протягом 2018-2019 рр.

*

Послуги з розробки рекламних матеріалів

Розміщення зовнішньої соціальної реклами

Зовнішню соціальну рекламу розміщено

Рекламні агентства НДО

протягом 2019-2020 рр.

*

*

Веб-сайт НАЗК Аккаунти НАЗК у соціальних мережах Послуги з розміщення зовнішньої соціальної реклами

Проведення цільових інформаційних кампаній за функціональними напрямами роботи НАЗК

Цільові інформаційні кампанії проведено

Представництва міжнародних організацій

протягом 2018 - 2020 рр.

*

*

Логістичні та транспортні послуги для проведення інформаційних кампаній на регіональному рівні

Проводиться регулярний діалог з міжнародними партнерами (обмін інформацією, навчальні візити тощо)

Забезпечення участі НАЗК в роботі міжнародних організацій та оціночних механізмів

НАЗК регулярно співпрацює та здійснює обмін досвідом з міжнародними партнерами

Представництва міжнародних організацій

протягом 2017-2020 рр.

*

*

Закордонні відрядження Місце та обладнання для організації та проведення зустрічей з міжнародними партнерами (візитів, у тому числі моніторингових)

Інформування міжнародної спільноти про стан впровадження та реалізації антикорупційної реформи, основні досягнення та виклики

Представництва міжнародних організацій

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Організація ефективного міжнародного співробітництва в рамках реалізації міжвідомчих меморандумів про співпрацю та порозуміння

Представництва міжнародних організацій Антикорупційні органи інших держав

протягом 2017-2020 рр.

*

*

Закордонні відрядження Канали для оперативного обміну інформацією

Реалізація заходів із залучення та участі в проектах міжнародної технічної допомоги

Представництва міжнародних організацій

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Оновлено веб-сайт НАЗК, у тому числі функціонує англомовна веб-сторінка з ключовою інформацією про НАЗК

Розміщення на веб-сайті НАЗК на постійній основі актуальної інформації

На веб-сайті НАЗК на постійній основі розміщується актуальна інформація

Представництва міжнародних організацій

протягом 2017-2020 рр.

*

*

Веб-сайт НАЗК Послуги з програмування

Переклад контенту, що міститься у розділах веб-сайту НАЗК, англійською мовою

На веб-сайті НАЗК доступна англомовна сторінка Англомовна сторінка на веб-сайті НАЗК доступна та актуальна

Представництва міжнародних організацій

липень - серпень 2017 р.

*

*

Послуги з перекладу

Створення англомовної веб-сторінки НАЗК та її наповнення контентом, у тому числі: антикорупційне законодавство, повноваження НАЗК, щорічні звіти (за 2016 рік і далі), основні партнери та укладені меморандуми про співпрацю, стратегія органу, його організаційна структура, інформація про членів та апарат НАЗК, проведені кампанії та інші заходи, їхні результати

Представництва міжнародних організацій

серпень - вересень 2017 р.

*

*

Веб-сайт НАЗК Послуги з програмування

Підтримання англомовної веб-сторінки НАЗК в актуальному стані, у т. ч. інформації в розділі "Новини"

Представництва міжнародних організацій

протягом 2017-2020 рр.

*

*

Веб-сайт НАЗК Послуги з перекладу

Громадська рада при НАЗК отримує потрібну інформацію про пріоритети та роботу НАЗК, що дозволяє раді здійснювати свої функції. НАЗК реагує на запити і рекомендації Громадської ради

Сприяння Громадській раді в організації та проведенні засідань

Засідання Громадської ради проводяться відповідно до річного плану, надання та обмін інформацією здійснюється відповідно до Порядку, План діяльності Громадської ради реалізовано

Громадська рада при НАЗК

протягом 2017-2020 рр.

*

Місце та обладнання для проведення засідань

Надання Громадській раді інформації про діяльність НАЗК

Громадська рада при НАЗК

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Залучення Громадської ради до проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

Громадська рада при НАЗК

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Забезпечення участі представників Громадської ради у засіданнях НАЗК з правом дорадчого голосу

Громадська рада при НАЗК

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

4.5.2.4 МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ІНШІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ СТОСОВНО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Публічні службовці дотримуються правил щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та інших антикорупційних обмежень і вимог. НАЗК ефективно виявляє та реагує на випадки їх недотримання

Результат 1: Впроваджено дієву систему запобігання, виявлення та реагування на випадки конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог

Політика та процедури реагування на випадки потенційного та реального конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог розроблені й реалізуються

Впроваджено політику та процедури реагування на випадки потенційного та реального конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог

Збір та узагальнення інформації, необхідної для виявлення проблем щодо реагування на випадки потенційного та реального конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог

Зібрано та узагальнено інформацію

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Департамент антикорупційної політики
Відділ правового забезпечення

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи, НУО

III кв. 2017 р.

*

*

Не застосовується

Виявлення проблем щодо реагування на випадки потенційного та реального конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог

Підготовлено аналітичний звіт

IV кв. 2017 р.

*

*

Не застосовується

Створення робочої групи з метою вирішення проблем реагування на випадки потенційного та реального конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог

Робочу групу створено

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи НУО

IV кв. 2017 р.

*

*

Місце та обладнання для проведення

Підготовка в разі потреби внесення змін до законодавства

Підготовлено проект змін до законодавства

I кв. 2018 р.

*

*

Не застосовується

Сформовано єдиний підхід до розуміння і дотримання правил щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та інших антикорупційних обмежень і вимог

Оприлюднено методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших антикорупційних обмежень і вимог

Збір та узагальнення інформації, необхідної для виявлення проблем практичного застосування законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Зібрано та узагальнено інформацію

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Департамент антикорупційної політики Відділ правового забезпечення

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи, НУО

III кв. 2017 р.

*

Не застосовується

Виявлення проблем практичного застосування законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Підготовлено аналітичний звіт

-

IV кв. 2017 р.

*

Не застосовується

Розробка та оприлюднення методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших антикорупційних обмежень і вимог

Методичні рекомендації оприлюднені та доступні на офіційному веб-сайті НАЗК та сторінках у соціальних мережах

-

IV кв. 2017 р.

*

Веб-сайт НАЗК Аккаунти НАЗК у соціальних мережах

Система запобігання, виявлення та реагування на випадки конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог має належну інформаційно-аналітичну підтримку

Проведено підготовчу роботу щодо створення системи управління справами з метою обробки інформації, автоматизації аналізу даних, необхідних для моніторингу, контролю за порушеннями і визначення системних проблем і корупційних ризиків

Підготовка технічного завдання для створення системи управління справами

Технічне завдання підготовлено

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Адміністративний департамент Управління бухгалтерського обліку та звітності

Державні органи НУО

серпень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Узгодження робочих питань щодо можливості розробки і функціонування системи відповідно до технічного завдання

Технічне завдання узгоджено підрозділом ІТ

-

III кв. 2017 р.

Не застосовується

Визначення обсягу фінансування та орієнтовні терміни створення системи управління справами

Визначено обсяг фінансування та орієнтовні терміни створення системи управління справами

-

III кв. 2017 р.

Не застосовується

Встановлено і підтримується прямий доступ до баз даних та інформаційних систем державних органів

Вжиття заходів щодо надання доступу до баз даних та інформаційних систем державних органів для виявлення та реагування на випадки конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог

Прямий доступ до баз даних та інформаційних систем державних органів встановлено і підтримується

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

Державні органи

грудень 2017 р. - березень 2018 р.

*

Не застосовується

Створення системи отримання офіційної інформації з публічних реєстрів інших країн для виявлення та реагування на випадки конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень і вимог

Система отримання інформації налагоджена і працює

Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя Департамент антикорупційної політики Адміністративний департамент Управління бухгалтерського обліку та звітності

Державні органи інших держав Представництва міжнародних організацій

грудень 2017 р. - березень 2018 р.

*

Канали для оперативного обміну Інформацією

Результат 2:
Публічні службовці та заінтересовані особи обізнані з правилами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, іншими антикорупційними обмеженнями і вимогами

Загальнонаціональна кампанія з підвищення обізнаності охоплює всі державні органи та органи місцевого самоврядування

Впроваджено методологію навчання антикорупційних уповноважених підрозділів /осіб в державних органах та органах місцевого самоврядування з правилами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, іншими антикорупційними обмеженнями і вимогами

Розроблення методології навчання антикорупційних уповноважених підрозділів чи осіб в державних органах та органах місцевого самоврядування

Методологію розроблено

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та Інших обмежень щодо запобігання корупції Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій
НДО

жовтень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Впровадження методології навчання антикорупційних уповноважених підрозділів чи осіб в державних органах та органах місцевого самоврядування

Методологію впроваджено

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій
НДО

грудень 2017 р

*

*

Не застосовується

Проведення тренінгів за програмами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших антикорупційних обмежень і вимог

Проведення щорічних всеукраїнських тренінгових кампаній для державних органів та органів місцевого самоврядування

Тренінгові кампанії проведено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

Державні органи Представництва міжнародних організацій

2017-2020 рр.

*

*

Не застосовується

Проведено щорічні загальнонаціональні кампанії з підвищення обізнаності - спільно з іншими антикорупційними органами та, можливо, НДО на підставі аналізу потреб

Проведення щорічних інформаційних кампаній

Загальнонаціональні кампанії з підвищення обізнаності спільно з іншими антикорупційними органами проводяться

Державні органи Представництва міжнародних організацій
НДО

2017-2020 рр.

*

*

Матеріали, необхідні для проведення кампаній

Залучення допомоги експертів міжнародних організацій

Підтримку міжнародних партнерів отримано

Міжнародні та національні експерти Представництва міжнародних організацій

квітень 2020 р.

*

*

Не застосовується

4.5.2.5 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Дієва система, що дозволяє запобігати та виявляти корупцію в публічному та приватному секторах, захищати викривачів

Результат 1:
В органах влади запроваджено антикорупційні програми, які розробляються на основі оцінки корупційних ризиків у їх діяльності, та містять заходи з усунення корупційних ризиків, причини і умови, що сприяють їх виникненню. Проводиться моніторинг виконання антикорупційних програм органів влади, надаються пропозиції щодо їх удосконалення

Антикорупційні програми запроваджено, здійснюється моніторинг їх виконання

Запропоновано зміни до законодавства щодо посилення ролі антикорупційних уповноважених підрозділів/осіб та забезпечення їх ефективної координації з боку НАЗК

Доопрацювання і погодження законопроекту із заінтересованими ЦОВВ

Законопроект доопрацьовано і направлено на погодження

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції

Мін'юст
Мінфін Мінекономрозвитку інші ЦОВВ
НДО
Міжнародні та національні експерти

жовтень 2017 р.

*

Не застосовується

Подання законопроекту на розгляд КМУ

Погоджений із заінтересованими органами законопроект подано до КМУ

-

листопад 2017 р.

*

Не застосовується

Супроводження законопроекту у КМУ та ВРУ

Законопроект схвалено та прийнято

НДО Міжнародні та національні експерти

до схвалення і прийняття

*

Не застосовується

НАЗК погоджує антикорупційні програми органів влади

Опрацювання антикорупційних програм

Антикорупційні програми, які надійшли на погодження, опрацьовано

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції Самостійні структурні підрозділи апарату НАЗК

НДО Міжнародні та національні експерти

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Підготовка проектів рішень НАЗК про погодження / непогодження

Проекти рішень підготовлено

НДО Міжнародні та національні експерти

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Опрацювання проектів рішень структурними підрозділами НАЗК

Проекти рішень опрацьовано, включено до порядку денного засідання НАЗК

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

У разі непогодження антикорупційних програм - направлення їх на доопрацювання

Антикорупційні програми направлені на доопрацювання

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Прийняття рішень про погодження

Рішення про погодження прийнято

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Функціонує механізм моніторингу виконання антикорупційних програм, утому числі шляхом регулярних перевірок органів влади, опитування, надання рекомендацій і пропозицій, залучення до моніторингу та оцінок незалежних експертів та недержавних організацій

Розробка порядку моніторингу підготовки та виконання антикорупційних програм

Проект розроблено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції

НДО
Міжнародні та національні експерти

серпень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Затвердження порядку моніторингу підготовки та виконання антикорупційних програм

Порядок затверджено

-

вересень 2017 р.

*

Не застосовується

Державна реєстрація порядку Мін'юстом

Порядок зареєстровано

Мін'юст

жовтень 2017 р.

*

Не застосовується

Здійснюється моніторинг підготовки та виконання антикорупційних програм органів влади відповідно до затвердженого порядку

Проведення моніторингу забезпечено не рідше одного разу на рік

-

листопад 2017 р. - 2020 р.

*

Не застосовується

За результатами моніторингу надаються відповідні рекомендації

Рекомендації надаються

-

грудень 2017 р. - 2020 р.

*

Не застосовується

НАЗК впроваджує методологію та ефективно координує, надає консультації і допомогу, проводить моніторинг діяльності антикорупційних уповноважених підрозділів /осіб в органах влади, зокрема, шляхом отримання звітів, відповідей на опитувальники, проведення перевірок діяльності органів влади у сфері запобігання корупції, залучення до моніторингу та оцінок незалежних експертів та недержавних організацій

Розробка підзаконного нормативно-правового акта щодо діяльності антикорупційних уповноважених підрозділів чи посадових осіб

Проект розроблено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції

НДО Міжнародні та національні експерти

після прийняття змін до Закону України "Про запобігання корупції" орієнтовно липень 2018 р.

*

*

Не застосовується

Затвердження нормативно-правого акта щодо діяльності антикорупційних уповноважених підрозділів чи посадових осіб

Акт затверджено

-

вересень 2018 р.

*

Не застосовується

Державна реєстрація акта Мін'юстом

Акт зареєстровано

Мін'юст

жовтень 2018 р.

*

Не застосовується

НАЗК координує діяльність уповноважених підрозділів чи посадових осіб

Підрозділи утворено та забезпечено їх функціонування

ЦОВВ

протягом 2019-2020 рр.

*

Не застосовується

Запроваджено оцінку корупційних ризиків, проведено відповідне навчання, проводиться моніторинг виконання антикорупційних програм державних органів юридичних осіб державного сектору економіки (із залученням незалежних експертів та недержавних організацій)

Проведення навчань з імплементації оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб

Навчання проведені

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції Департамент антикорупційної політики

ЦОВВ
юридичні особи

червень 2017 р. - січень 2020 р.

*

*

Технічна підтримка, логістична підтримка

Запроваджено проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб

Оцінка ризиків проводиться щороку

Юридичні особи

протягом 2017-2020 рр.

*

*

Не застосовується

Результат 2:
Для викривачів створено дієву систему захисту

Система захисту викривачів ефективно функціонує

Запропоновано зміни з метою законодавчого врегулювання питання щодо захисту викривачів, зокрема в частині дієвих механізмів захисту, інструментів для контролю за дотриманням положень, узгодження з іншими положеннями законодавства, встановлення особистої відповідальності роботодавців за утиски викривачів

Розробка законопроекту та погодження із заінтересованими ЦОВВ

Законопроект розроблено і направлено на погодження

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції СБУ
МВС
Мін'юст Мінсоцполітики Мінфін Мінекономрозвитку

I кв. 2018 р.

*

*

Не застосовується

Подання законопроекту на розгляд КМУ

Погоджений із заінтересованими органами законопроект подано до КМУ

-

квітень 2018 р.

*

Не застосовується

Супроводження законопроекту у КМУ та ВРУ

Законопроект схвалено і прийнято

НДО
Міжнародні та національні експерти

до схвалення та прийняття

*

Не застосовується

Оприлюднено та впроваджено процедури отримання, перевірки та реагування на повідомлення про корупцію

Доопрацювання порядку обробки повідомлень про корупцію

Проект розроблено

НДО
Міжнародні та національні експерти

протягом 2017 р.

*

*

Не застосовується

Затвердження порядку обробки повідомлень про корупцію

Порядок затверджено

-

протягом 2017 р.

*

Не застосовується

Державна реєстрація порядку Мін'юстом

Порядок зареєстровано

Мін'юст

протягом 2017 р.

*

Не застосовується

Проведено кампанію з підвищення обізнаності з метою створення позитивного іміджу та заохочення викриття корупції, результати кампанії оцінено

Розроблено план комунікаційних (просвітницьких) заходів з питань повідомлення про корупцію, захисту викривачів

План розроблено та затверджено

Agriteam Canada Consulting Ltd.

протягом 2017 р.

*

*

Технічна підтримка

План комунікаційних (просвітницьких) заходів з питань повідомлення про корупцію, захисту викривачів впроваджено

Заходи доступні на веб-сайті та впроваджуються

Agriteam Canada Consulting Ltd.

протягом 2017-2018 рр.

*

*

Не застосовується

Щорічно оцінюється ефективність механізму розгляду повідомлень про корупцію, наприклад, чи призводять кампанії з підвищення обізнаності до зростання кількості повідомлень, якості повідомлень та ефективності НАЗК у їх обробці, зокрема стосовно контролю за вжиттям заходів іншими органами, якщо повідомлення стосуються їхньої компетенції

Розроблено критерії оцінки ефективності

Критерії розроблено та затверджено

-

протягом 2017 р.

*

Не застосовується

Впровадження оцінки ефективності

Оцінка ефективності проводиться

-

2018-2020 рр.

*

Не застосовується

Результат 3:
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, ведеться Національним агентством, містить надійні та оновлені дані

Реєстр функціонує належним чином

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, створено та забезпечено його належне функціонування

Розроблено технічне завдання (ТЗ) на програмне забезпечення для створення інформаційно- телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення"

Технічне завдання розроблено

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції Адміністративний департамент

-

протягом 2017 р.

*

*

Не застосовується

Закупівля серверного апаратного обладнання для інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення"

Обладнання закуплено та встановлено

-

протягом 2017 р.

*

*

Не застосовується

Закупівля програмного забезпечення інформаційно- телекомунікаційної системи

Програмне забезпечення закуплено, встановлено та впроваджено

-

протягом 2017 р.

*

*

Не застосовується

Побудова системи захисту інформації інформаційно- телекомунікаційної системи

Інформаційно-телекомунікаційна система має надійний захист інформації

Адміністрація Держспецзв'язку

грудень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Тестування функціональності системи та інтерфейсу користувача, здійснено системне адміністрування та впровадження системи

Інформаційно-телекомунікаційна система успішно протестована

-

березень 2018 р.

*

*

Не застосовується

Дані з реєстру, що адмініструється Міністерством юстиції, передані до реєстру НАЗК

Передача даних з реєстру, що адмініструється Міністерством юстиції, до реєстру НАЗК

Дані передані до реєстру НАЗК

Адміністрація Держспецзв'язку Мін'юст
ДСА

березень 2018 р.

*

*

Не застосовується

Підрозділ ІТ має необхідну інформацію, щоб забезпечити технічні умови для належного функціонування реєстру; дані реєстру оновлюються без затримки та видаляються, коли цього вимагає законодавство

Розроблення проектів: положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; спільного наказу НАЗК та ДСА України "Про затвердження порядку надсилання електронних копій рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення"

Акти розроблено

Мін'юст
ДСА
НДО
Міжнародні та національні експерти

жовтень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Затвердження проектів

Проекти затверджено

-

листопад 2017 р.

*

Не застосовується

Державна реєстрація Мін'юстом

Проекти зареєстровано

Мін'юст

грудень 2017 р.

*

Не застосовується

Регулярно проводиться аналіз даних реєстру, результати аналізу включаються в щорічні звіти та інші публікації НАЗК

Проведення аналізу та на його основі підготовка аналітичних звітів

Аналіз проводиться, звіти готуються

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків
Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції Адміністративний департамент

-

квітень 2018 р. - 2020 р.

*


Не застосовується

4.5.2.6 ДОПОМІЖНІ ФУНКЦІЇ

Професійна та стала інституція з розвиненим потенціалом та компетенціями персоналу

Результат 1:
НАЗК має ефективну організаційну структуру з необхідними людськими, технічними, матеріальними, фінансовими та юридичними ресурсами для реалізації своїх повноважень

НАЗК функціонує як ефективна превентивна антикорупційна інституція

Компетенції та підтримка персоналу

Оцінка необхідних компетенцій персоналу

Інформацію від відповідальних виконавців зібрано та підготовлено інформаційну довідку

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Департамент організаційного та кадрового забезпечення

Представництва міжнародних організацій
Донори

липень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Звернення до Уряду з пропозицією про збільшення граничної чисельності штату на підставі оцінки необхідних компетенцій (наразі додаткового фінансування для створення територіальних органів або розширення штату в Державному бюджеті України на 2017 рік не передбачено)

Пропозиції оцінки необхідних компетенцій з відповідним обґрунтуванням передані на розгляд до Уряду

-

липень 2017 р.

*

Не застосовується

Схвалено та реалізовано програму розбудови компетенцій персоналу для всіх категорій працівників, зокрема шляхом підвищення кваліфікації, обміну досвідом та навчальних візитів

Програма розбудови компетенцій персоналу для всіх категорій працівників ефективно реалізовується

Представництва міжнародних організацій
Донори

липень 2017 р. - жовтень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Схвалено та реалізовано програму стажування в апараті НАЗК

Програма стажування в апараті НАЗК ефективно реалізується

Представництва міжнародних організацій
Донори

серпень 2017 р.

*

Веб-сайт НАЗК Робочі місця та приміщення НАЗК належним чином обладнані для проведення стажування

Задовільні умови праці

У працівників забезпечені задовільні умови праці

Представництва міжнародних організацій
Донори

жовтень 2017 р.

*

*

Робочі місця та приміщення НАЗК належним чином обладнані для стабільного та повноцінного функціонування

Сформована система оцінки результатів роботи працівників

Система оцінки результатів роботи працівників апарату НАЗК ефективно використовується

Представництва міжнародних організацій
Донори

липень 2017 р.

*

*

Не застосовується

Затверджено систему оцінки результатів система оцінки результатів роботи працівників

Запроваджено систему оцінки результатів система оцінки результатів роботи працівників

Щорічний рівень плинності кадрів в апараті НАЗК не повинен перевищувати 15 %

Рівень плинності кадрів не перевищує встановлений відсоток

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

Територіальні органи НАЗК

Створено та функціонують, як мінімум, п'ять територіальних органів НАЗК, які допомагають НАЗК в забезпеченні доступу до інформації та здійсненні інших повноважень

Територіальні представництва НАЗК утворено за регіональним принципом (Центр, Північ, Південь, Захід, Схід)

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку

-

грудень 2020 р.

*

*

Приміщення, технічне та комунікаційне оснащення

Потреби щодо доступу до інформації центральним апаратом НАЗК ґрунтуються на оцінці потреб на підставі пропозицій департаментів

Забезпечення доступу до інформаційних баз даних відповідно до актуальних потреб

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Технічні засоби та канали доступу

Внутрішній контроль та аудит

Дієва система внутрішнього контролю

Здійснюється за наступними елементами: внутрішнє середовище (середовище контролю); управління ризиками; заходи контролю; моніторинг; інформація та комунікація

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку
Сектор внутрішнього аудиту

Міжнародні та національні експерти

протягом 2017-2020 рр.

*

*

Місце та обладнання для проведення зовнішнього аудиту

Створено та ефективно функціонують внутрішні канали для повідомлень про корупцію

Забезпечення можливостей для інформування про факти корупції в НАЗК (утому числі анонімно)

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку
Сектор запобігання та виявлення корупції в НАЗК

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Телефонна та електронна лінії для Інформування

Інформаційні технології

Пропозиції щодо створення ефективного плану дій у сфері ІТ (схвалено та забезпечено контроль за виконанням з боку членів НАЗК)

План дій у сфері ІТ схвалено та оприлюднено

Член НАЗК, відповідальний за координацію напрямку Адміністративний департамент

Мінфін Адміністрація Держспецзв'язку

липень - серпень 2017 р.

*

Не застосовується

ІТ-інфраструктура є адекватною та відповідає потребам НАЗК та інших антикорупційних органів, які покладаються на інформаційні системи НАЗК

Сучасну ІТ-інфраструктуру НАЗК розбудовано

-

серпень 2018 р.

*

Технічне та комунікаційне обладнання

ІТ-системи для реєстру електронних декларацій, реєстру електронної звітності політичних партій та кандидатів, а також реєстру фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення, функціонують. ІТ-система включає модулі для автоматизованої перевірки та аналізу даних, інтеграції із зовнішніми інформаційними системами, безпечного обміну електронними повідомленнями між НАЗК та декларантами / партіями

Державні реєстри, що адмініструються НАЗК, функціонують ефективно та безперебійно

Адміністрація Держспецзв'язку Інші державні органи

серпень 2018 р.

*

*

Технічне та комунікаційне обладнання, послуги з адміністрування та колокейшн

Врегульовано питання здійснення технологічних робіт в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та регламенту їх проведення

Регламент технологічних робіт та збоїв в функціонуванні системи

Адміністрація Держспецзв'язку Міжнародні та національні експерти

грудень 2018 р.

-

*

Технічні засоби

Проведено переговори та реалізовано доступ НАЗК до реєстрів та інформаційних систем Міністерства юстиції, Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби та інших органів, які володіють необхідною інформацією

Прямий доступ НАЗК до реєстрів та інформаційних баз даних державних органів забезпечено

Мін'юст
ПФУ Мінсоцполітики МВС
ДФС
Адміністрація Держспецзв'язку

серпень 2017 р. - червень 2018 р.

*

Технічні засоби та канали доступу

Уповноважені законом державні органи мають прямий доступ до баз даних та інформаційних систем НАЗК

Прямий доступ до реєстрів та інформаційних баз даних НАЗК забезпечено

Адміністрація Держспецзв'язку Інші державні органи

протягом 2017-2020 рр.

*

Технічні засоби та канали доступу

Проводиться регулярне тестування щодо навантаження та функціональності, здійснюється контроль за захистом інформації в ІТ-системах НАЗК відповідно до законодавства

Тестування здійснюється на постійній основі

Адміністрація Держспецзв'язку

протягом 2017-2020 рр.

*

Технічні засоби та послуги з тестування

Юридична підтримка

Надаються, за зверненнями, роз'яснення законодавства, правові консультації з питань, що належать до компетенції Національного агентства

Роз'яснення, консультації надано

Члени НАЗК, відповідальні за координацію напрямків самостійні структурні підрозділи апарату НАЗК

-

протягом 2017-2020 рр.

*

Не застосовується

{Текст взято з сайту НАЗК http://nazk.gov.ua/}вверх