Про внесення змін до наказу Держпродспоживслужби від 06.06.2016 № 130
Держпродспоживслужба; Приказ от 03.08.2016230
Документ v0230876-16, текущая редакция — Редакция от 10.05.2017, основание - v0308876-17

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

НАКАЗ

03.08.2016  № 230

Про внесення змін до наказу Держпродспоживслужби від 06.06.2016 № 130

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 130 від 06.06.2016, до якого вносились зміни}

На виконання статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги", Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667, НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до наказу Держпродспоживслужби від 06.06.2016 № 130 "Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг":

пункт 1 наказу після слів та знаку "ветеринарної практики," доповнити словами: "з видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи";

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.".

2. Начальникам територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів забезпечити затвердження інформаційних та технологічних карток до адміністративної послуги, які надаються територіальними органами, розміщення інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг на офіційних веб-сайтах територіальних органів та у місцях здійснення прийому суб'єктів звернень.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

В. ЛапаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
03.08.2016  № 230

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
(у разі надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг)
Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є правонаступниками територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

(Найменування центру надання адміністративних послуг, адреса центру)

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається режим роботи в ЦНАП

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається для відповідного територіального ЦНАП

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (адреса)

5.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається для відповідного територіального органу Держпродспоживслужби

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. ст. 1, 10-12, 14, 16, 35);
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. п. 6-9);
Закон України "Про пестициди і агрохімікати" (ст. 7);
Закон України "Про дитяче харчування" (ст. 9);
Закон України "Про відходи" (ст. 24);
Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (ст. 10-2);
Гірничий закон України (ст. 22) та ін.

8.

Акти Кабінету Міністрів України

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 564-р "Про уповноваження Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів".

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ МОЗ України від 09.10.2000 № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрований в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами).

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України та за бажанням заявника

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до територіального управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на отримання адміністративної послуги.
2. Документи - відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрованим в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами), та їх опис.

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

особисто суб'єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 35);
постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління"

14.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

200 грн. без ПДВ
(зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету)

14.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Визначається казначейською службою

15.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

18.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто суб'єктом звернення або його представником (законним представником) в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі висновку може бути оскаржене у суді в порядку адміністративного судочинства.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
03.08.2016  № 230

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є правонаступником Державної санітарно-епідеміологічної служби України

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1)

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. 279-75-58, факс 279-75-58
web: www.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. ст. 1, 10-12, 14, 16, 35);
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. п. 6-9);
Закон України "Про пестициди і агрохімікати" (ст. 7);
Закон України "Про дитяче харчування" (ст. 9);
Закон України "Про відходи" (ст. 24);
Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (ст. 10-2);
Гірничий закон України (ст. 22) та ін.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 564-р "Про уповноваження Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ МОЗ України від 09.10.2000 № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрований в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України та за бажанням заявника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на отримання адміністративної послуги.
2. Опис наданих документів - відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрованим в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

особисто суб'єктом звернення (його законним представником) або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 35);
постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління"

12.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

200 грн. без ПДВ
(зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету)

12.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Визначається казначейською службою

13.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

14.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

16.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто суб'єктом звернення або його законним представником

17.

Примітка

Рішення про відмову у видачі висновку може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства.

{Текст взято з сайту Держпродспоживслужби http://www.consumer.gov.ua}вверх