Документ v0215877-17, текущая редакция — Принятие от 23.10.2017

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

23.10.2017  № 215

Про затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України "Про адміністративні послуги", Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типові Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Типові Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Типові Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через центри надання адміністративних послуг;

Типові Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через центри надання адміністративних послуг;

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 11.08.2017 № 176 "Про затвердження типових Інформаційних і Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

О.М. Цвях


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
служби України з питань
геодезії, картографії
та кадастру
23.10.2017 № 215

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послугиЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
служби України з питань
геодезії, картографії
та кадастру
23.10.2017 № 215

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі висновку про погодження документації із землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки)

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом та реєстрація заяви щодо погодження документації із землеустрою, поданої суб'єктом звернення

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

В день надходження

2

Передача заяви щодо погодження документації із землеустрою та документації із землеустрою керівництву Держгеокадастру

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

В день реєстрації

3

Накладання відповідної резолюції

Керівництво Держгеокадастру

В

Протягом другого робочого дня з дня реєстрації заяви

4

Передача запиту керівнику відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви

5

Накладання відповідної резолюції

Керівник відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви

6

Передача заяви щодо погодження документації із землеустрою та документації із землеустрою спеціалісту структурного підрозділу Держгеокадастру для опрацювання

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви

7

Опрацювання документації із землеустрою, зокрема, перевірка відповідності положень документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою

Спеціаліст Департаменту землеустрою, використання та охорони земель

В

Не пізніше п'ятого робочого дня з дня отримання пакету документів для опрацювання

8

Підготовка висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні

Спеціаліст Департаменту землеустрою, використання та охорони земель

В

Не пізніше восьмого робочого дня з дня реєстрації заяви

9

Подача висновку, заяви щодо погодження документації із землеустрою та документації із землеустрою керівнику структурного підрозділу Держгеокадастру

Спеціаліст Департаменту землеустрою, використання та охорони земель

В

Не пізніше восьмого робочого дня з дня реєстрації заяви

10

Подача висновку, заяви щодо погодження документації із землеустрою та документації із землеустрою керівництву Держгеокадастру

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

Не пізніше дев'ятого робочого дня з дня реєстрації заяви

11

Підпис висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову у такому погодженні

Керівництво Держгеокадастру

В

Не пізніше дев'ятого робочого дня з дня реєстрації заяви

12

Реєстрація висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні у системі електронного документообігу

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви

13

Надання висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні, документації із землеустрою поданої суб'єктом звернення (особисто суб'єкту звернення (уповноваженій ним особі) або надсилається поштою на адресу, вказану суб'єктом звернення у заяві)

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі/спеціаліст Департаменту землеустрою, використання та охорони земель

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви

Загальна кількість днів надання послуги -

10 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги проведення державної експертизи землевпорядної документації

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Приймання землевпорядної документації, перевірка відповідності її вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів. Реєстрація об'єкту державної експертизи на підставі заяви (клопотання) замовника, копії договору та кошторису на складання землевпорядної документації, у журналі обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

В

В день надходження звернення

або відмова в реєстрації об'єкта державної експертизи

Працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

В

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)

2

Передача для накладання резолюції керівництвом Держгеокадастру і передача документів до експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

Керівництво Держгеокадастру відповідно до розподілу обов'язків

В

В день реєстрації звернення

Заповнення рахунку на оплату робіт за проведення експертизи та передача його для оплати замовнику експертизи

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

В


3

Накладання відповідної резолюції керівництвом

Керівництво

В

Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)

4

Передача пакета документів працівнику експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

Працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

В

Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)

5

Проведення державної експертизи, яка включає всебічний аналіз землевпорядної документації, відповідність запропонованих заходів вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. Узагальнення результатів експертних досліджень та підготовка висновку державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації

Працівники експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

В

Не пізніше п'ятнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)

6

Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівнику експертного підрозділу Перевірка та підписання висновку державної експертизи керівником експертного підрозділу

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації Керівник експертного підрозділу

В

Протягом одного робочого дня

7

Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівництву Держгеокадастру для затвердження

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

В

Протягом одного робочого дня

Затвердження висновку державної експертизи керівництвом Держгеокадастру

Керівництво Держгеокадастру

З


8

Реєстрація висновку державної експертизи землевпорядної документації у журналі обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

В

Протягом одного робочого дня

9

Видача замовнику висновку державної експертизи землевпорядної документації (разом з об'єктом експертизи) після пред'явлення документу, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації або працівник відділу звернення громадян

В

Не пізніше двадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)

Загальна кількість днів надання послуги -

20 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачених законодавством) -

20 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом та реєстрація заяви

Спеціаліст Управління справами

В

В день надходження звернення

2

Передача документів для накладення резолюції керівництва Держгеокадастру

Департамент забезпечення діяльності служби

В

В день реєстрації звернення

3

Передача документів виконавцю

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви

4

Перевірка прийнятих документів

Спеціаліст відділу картографії та географічних назв Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви

5

Проведення експертизи та підготовка висновку або відмови про неможливість надання висновку

Спеціаліст відділу картографії та географічних назв Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше двадцятого календарного дня з дня реєстрації заяви

6

Розгляд та погодження висновку керівництвом Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Перевірка та візування листа про неможливість надання висновку

Керівництво Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше двадцять восьмого календарного дня з дня реєстрації заяви

7

Підписання відповіді керівництвом Держгеокадастру

Керівництво Держгеокадастру

В

Не пізніше двадцять дев'ятого календарного дня з дня реєстрації заяви

8

Відправлення висновку разом із супровідним листом

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше тридцятого календарного дня з дня реєстрації заяви

Загальна кількість днів надання послуги -

30 календарних днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30 календарних днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом та реєстрація заяви

Спеціаліст Управління справами

В

В день надходження звернення

2

Передача документів для накладення резолюції керівництвом Держгеокадастру

Департамент забезпечення діяльності служби

В

В день реєстрації звернення

3

Перевірка прийнятих документів

Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви

4

Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем (СРНС) (у разі прийняття позитивного рішення)

Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви

5

Підготовка реєстраційного посвідчення та листа про реєстрацію СРНС або про відмову у реєстрації

Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви

6

Візування листа

Керівництво Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви

7

Підписання супровідного листа

Керівництво Держгеокадастру

В

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви

8

Реєстрація листа в системі електронного документообігу Держгеокадастру

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви

9

Видача замовнику реєстраційного посвідчення Надсилання листа замовнику у разі відмови

Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Управління справами

В

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви

Загальна кількість днів надання послуги -

3 робочі дні

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

3 робочі дні

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом та реєстрація заяви

Спеціаліст Управління справами

В

В день надходження звернення

2

Передача документів для накладення резолюції керівництва Держгеокадастру

Департамент забезпечення діяльності служби

В

В день реєстрації звернення

3

Передача документів виконавцю

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви

4

Перевірка прийнятих документів

Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви

5

Прийняття рішення щодо погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів

Керівництво Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше тринадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви

6

Підписання листа щодо погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів або листа про відмову у погодженні

Керівництво Держгеокадастру

В

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви

7

Реєстрація листа в системі електронного документообігу Держгеокадастру

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше п'ятнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви

8

Надсилання листа замовнику

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше п'ятнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви

Загальна кількість днів надання послуги -

15 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

15 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги надання висновку щодо проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перенайменування географічних об'єктів

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом та реєстрація заяви

Спеціаліст Управління справами

В

В день надходження звернення

2

Передача документів для накладення резолюції керівництва Держгеокадастру

Департамент забезпечення діяльності служби

В

В день реєстрації звернення

3

Передача документів виконавцю

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви

4

Перевірка прийнятих документів

Спеціаліст відділу картографії та географічних назв Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше третього календарного дня з дня реєстрації заяви

5

Проведення експертизи та підготовка висновку

Спеціаліст відділу картографії та географічних назв Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше двадцять сьомого календарного дня з дня реєстрації заяви

6

Розгляд та погодження висновку керівництвом Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Керівництво Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

В

Не пізніше двадцять восьмого календарного дня з дня реєстрації заяви

7

Підписання відповіді

Керівництво Держгеокадастру

В

Не пізніше двадцять дев'ятого календарного дня з дня реєстрації заяви

8

Реєстрація листа в системі електронного документообігу Держгеокадастру

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше тридцятого календарного дня з дня реєстрації заяви

9

Надсилання висновку разом із супровідним листом або листа про відмову

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше тридцятого календарного дня з дня реєстрації заяви

Загальна кількість днів надання послуги -

30 календарних днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30 календарних днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів суб'єкта звернення: заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру, документів (або їх посвідчених копій), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та тих, що містять технічні помилки, документів з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі, документа, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі. Реєстрація зазначених документів у системі документообігу Держгеокадастру та їх передача до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст Управління справами Держгеокадастру

В

1 робочий день (заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру реєструються в Держгеокадастрі в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Реєстрація заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру. Перевіряє: повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; форму та зміст заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру; наявність документів (або їх посвідчених копій), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та тих, що містять технічні помилки; документів з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі; документу, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: реєстраційний номер заяви; дата реєстрації заяви; відомості про особу, яка звернулася із заявою

Державний кадастровий реєстратор

В

1 робочий день (заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру реєструються в Держгеокадастрі в день їх надходження в порядку черговості)

3.

Виправлення помилки у Державному земельному кадастрі. Виконує: перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок; складання в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки за визначеною формою; виправлення помилки; письмово повідомляє про виправлення помилки заінтересованим особам за встановленою формою; на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі - робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним; готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням; готує письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам; приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

1 робочий день (з дня реєстрації заяви про надання послуги в Держгеокадастрі) або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

4.

Формує для видачі заявнику пакет документів за результатами розгляду заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру:

Державний кадастровий реєстратор

В

1 робочий день (з дня реєстрації заяви про надання послуги в Держгеокадастрі) або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

протокол виправлення помилки; письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам; документ на заміну документа, в якому виявлено помилку (за бажанням заявника); відмову у виправленні помилки. Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою. У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує його власним електронним цифровим підписом.

З

5.

Передає сформований для видачі заявнику пакет документів до спеціаліста Управління справами Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі його заявнику (уповноваженій ним особі) чи надсилання поштою

Державний кадастровий реєстратор

В

1 робочий день (з дня реєстрації заяви про надання послуги в Держгеокадастрі) або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

6.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадастру позначку про виконання послуги та передає сформований для видачі пакет документів заявнику (уповноваженій ним особі) чи надсилає поштою

Спеціаліст Управління справами Держгеокадастру

В

1 робочий день (документи надаються в день звернення заявника) або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

Загальна кількість днів надання послуги -

2 робочих дні

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -

2 робочих дні

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом та реєстрація заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру суб'єкта звернення у системі документообігу Держгеокадастру, передача заяви до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст Управління справами Держгеокадастру

В

Не пізніше одного робочого дня (заяви реєструються в Держгеокадастрі в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Реєстрація заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру. Перевіряє: повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: реєстраційний номер заяви; дата реєстрації заяви; відомості про особу, яка звернулася із заявою

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше одного робочого дня (заяви реєструються в Держгеокадастрі в день їх надходження в порядку черговості)

3.

Оформлення копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них. Виконує: формування копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них за визначеними формами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, або прийняття рішення про відмову у наданні копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше дев'ятого робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги в Держгеокадастрі)

4.

Підготовка до видачі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них, або рішення про відмову у наданні копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше дев'ятого робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги в Держгеокадастрі)

Підписує копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягу з нього або рішення про відмову у їх наданні та засвідчує свій підпис власною печаткою.

З

5.

Передає сформовані для видачі заявнику документи до спеціаліста Управління справами Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі їх заявнику (уповноваженій ним особі) чи надсилання поштою

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше дев'ятого робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги в Держгеокадастрі)

6.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадастру позначку про виконання послуги та передає сформовані для видачі документи заявнику (уповноваженій ним особі) чи надсилає поштою

Спеціаліст Управління справами Держгеокадастру

В

З десятого робочого дня (документи надаються в день звернення заявника)

Загальна кількість днів надання послуги -

10 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів суб'єкта звернення: заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, рішення Верховної Ради України про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, розробленої відповідно до актів (міжнародних договорів) щодо демаркації та делімітації державного кордону, електронного документа. Реєстрація зазначених документів у системі документообігу Держгеокадастру та їх передача до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст Управління справами Держгеокадастру

В

Не пізніше одного робочого дня (заяви реєструються в Держгеокадастрі в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Реєстрація заяви суб'єкта звернення в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру. Перевіряє: повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації об'єкта Державного земельного кадастру; придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Формує у разі наявності відповідних підстав, повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру з обґрунтуванням підстав відмови. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: реєстраційний номер заяви; дата реєстрації заяви; відомості про особу, яка звернулася із заявою

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше одного робочого дня (заяви реєструються в Держгеокадастрі в день їх надходження в порядку черговості)

3.

У разі прийняття рішення про внесення відомостей про межі державного кордону України до Державного земельного кадастру виконує: перевірку електронного документа та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру; внесення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону України; складання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протоколу проведення перевірки електронного документа; проставлення на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення меж державного кордону України, аркушах відомостей про координати поворотних точок їх меж, обмежень, угідь у паперовій або електронній формі позначки про проведення перевірки електронного документа; формування витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України; повертає заявникові документацію із землеустрою з проставленою позначкою про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру. У разі прийняття рішення про надання відмови у внесенні відомостей про межі державного кордону України до Державного земельного кадастру виконує: формування рішення про відмову у внесенні відомостей відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше тринадцятого робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги в Держгеокадастрі)

4.

Підписує витяг з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

В
З

Не пізніше тринадцятого робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги в Держгеокадастрі)

5.

Передає сформовані для видачі заявнику документи до спеціаліста Управління справами Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі їх заявнику (уповноваженій ним особі) чи надсилання поштою

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше тринадцятого робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги в Держгеокадастрі)

6.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадастру позначку про виконання послуги та передає сформовані для видачі документи заявнику (уповноваженій ним особі) чи надсилає поштою

Спеціаліст Управління справами Держгеокадастру

В

З чотирнадцятого робочого дня (документи надаються в день звернення заявника)

Загальна кількість днів надання послуги -

14 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

14 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги видача кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання днів

1.

Прийом та реєстрація заяви про видачу сертифіката та документів, що додаються до неї

Управління справами

В

Протягом одного дня

2.

Передача документів для накладення резолюції керівництвом Держгеокадастру та передача документів до відділу сертифікації

Управління справами

В

Протягом одного дня

3.

Розгляд заяви. За результатами розгляду готуються листи-повідомлення та передаються на підпис керівництву

Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи

В

Не пізніше двадцять п'ятого дня з дня реєстрації заяви

4.

Листи-повідомлення реєструються і передаються до Управління справами для подальшої їх відправки заявникам

Спеціаліст Управління державної експертизи, відповідальний за діловодство

В

Протягом одного дня

Управління справами

В

5.

Готується наказ про видачу кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам та друкуються сертифікати

Відділ сертифікації

В

Протягом одного дня

Управління справами

В

6.

Видача сертифікатів

Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи

В

Не пізніше тридцятого дня з дня реєстрації заяви

Загальна кількість днів надання послуги -

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

До 30

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги видача дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання днів

1.

Прийом та реєстрація заяви про видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника

Управління справами

В

Протягом одного дня

2.

Передача заяви для накладення резолюції керівництвом Держгеокадастру та передача документів до відділу сертифікації

Управління справами

В

Протягом одного дня

3.

Розгляд заяви. За результатами розгляду готуються листи-повідомлення та передаються на підпис керівництву

Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи

В

Не пізніше двадцять п'ятого дня з дня реєстрації заяви

4.

Реєстрація листів-повідомлень та їх відправка

Управління справами

В

Протягом одного дня

5.

Готується наказ про видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника та друкується дублікат кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника

Відділ сертифікації Управління державної експертизи

В

Протягом одного дня

Управління справами

В

6.

Видача дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника

Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи

В

Не пізніше тридцятого дня з дня реєстрації заяви

Загальна кількість днів надання послуги -

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

До 30

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника і кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста за заявою суб'єкта звернення

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання днів

1.

Прийом та реєстрація заяви про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста

Управління справами

В

Протягом одного дня

2.

Передача заяви для накладення резолюції керівництвом Держгеокадастру та передача документів до відділу сертифікації

Управління справами

В

Протягом одного дня

3.

Розгляд заяви. За результатами розгляду готується наказ про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста та супровідний лист заявнику

Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи

В

Не пізніше двадцять шостого дня з дня реєстрації заяви

4.

Реєстрація наказу та супровідного листа

Управління справами

В

Протягом одного дня

5.

Відправка наказу разом із супровідним листом заявнику

Управління справами

В

Не пізніше тридцятого дня з дня реєстрації заяви

Загальна кількість днів надання послуги -

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

До 30

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання днів

1.

Приймання заяви про видачу витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Спеціаліст Управління справами

В

В день звернення заявника

2.

Передача документів для накладення резолюції керівництвом Держгеокадастру та передача документів до відділу сертифікації

Спеціаліст Управління справами

В

Протягом одного дня

3.

Розгляд заяви. За результатами розгляду готується витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи

В

Не пізніше двадцять шостого дня

4.

Підписання супровідного листа керівництвом Держгеокадастру

Керівництво Держгеокадастру

В

В день реєстрації супровідного листа

5

Відправлення замовнику витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів разом із супровідним листом

Спеціаліст Управління справами

В

Не пізніше тридцятого дня

Загальна кількість днів надання послуги -

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

До 30

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
служби України з питань
геодезії, картографії
та кадастру
23.10.2017 № 215

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послугиЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
служби України з питань
геодезії, картографії
та кадастру
23.10.2017 № 215

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів суб'єкта звернення: повідомлення про виявлення технічної помилки, документів, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документів, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей, їх реєстрація в центрі надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом одного робочого дня (повідомлення реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Передача пакета документів з повідомленням Держгеокадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації повідомлення

3.

Прийом пакета документів, реєстрація повідомлення у системі документообігу Держгеокадастру, передача документів до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

В день реєстрації повідомлення

4.

Перевіряє: - форму та зміст повідомлення про виявлення технічної помилки; - наявність документів, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документів, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей. Створює електронні копії повідомлень за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: реєстраційний номер повідомлення; дата реєстрації повідомлення; відомості про особу, яка звернулася з повідомленням, зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку; відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі; суть виявлених помилок; відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше одного робочого дня з дня реєстрації повідомлення в Держгеокадастрі

5.

Виправлення відомостей у Державному земельному кадастрі. Виконує: перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок; виправлення помилки; формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протоколу виправлення помилки за визначеною формою; на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі - робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним; готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням; готує письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам; приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше одного робочого дня з дня реєстрації повідомлення в Держгеокадастрі або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

6.

Формує для видачі заявнику пакет документів за результатами розгляду повідомлення:

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше одного робочого дня з дня реєстрації повідомлення в Держгеокадастрі або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

протокол виправлення помилки; письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам; документ на заміну документа, в якому виявлено помилку (за бажанням заявника); відмова у виправленні помилки. Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою. У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує його власним цифровим підписом.

З

7.

Передає сформований для видачі заявнику пакет документів до спеціаліста відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі його до центру надання адміністративних послуг

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше одного робочого дня з дня реєстрації повідомлення в Держгеокадастрі або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

8.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадастру позначку про виконання послуги та передає сформований для видачі заявнику пакет документів до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше одного робочого дня з дня реєстрації повідомлення в Держгеокадастрі або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

9.

Видає заявнику пакет документів сформований за результатами розгляду повідомлення: протокол виправлення помилки; письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам; документ на заміну документа, в якому виявлено помилку (за бажанням заявника); відмова у виправленні помилки

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника після отримання документів за результатами розгляду повідомлення про виявлення помилки від Держгеокадастру

Загальна кількість днів надання послуги -

2 робочих дні

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -

2 робочих дні

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом та реєстрація заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру суб'єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом одного робочого дня (заява реєструється в день її надходження в порядку черговості)

2.

Передача заяви Держгеокадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації заяви

3.

Реєстрація заяви у системі документообігу Держгеокадастру, передача заяви до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

В день реєстрації заяви

4.

Внесення до Державного земельного кадастру даних: реєстраційний номер заяви; дата реєстрації заяви; відомості про особу, яка звернулася із заявою; підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування); відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону; відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв заяву. Створення електронної копії заяви у Державному земельному кадастрі.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

5.

Формує витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру або формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше дев'ятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

6.

Підписання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць у паперовому вигляді або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру у паперовому вигляді та засвідчення підпису власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

В З

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

7.

Передає витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць у паперовому вигляді або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру у паперовому вигляді до спеціаліста відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі їх до центру надання адміністративних послуг

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

8.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадстру позначку про виконання послуги та передає витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць у паперовому вигляді або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру у паперовому вигляді до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

9.

Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць у паперовому вигляді або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру у паперовому вигляді

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника після отримання витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

Загальна кількість днів надання послуги -

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -

10 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом та реєстрація заяви суб'єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом одного робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Передача заяви Держгеокадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації заяви

3.

Реєстрація заяви у системі документообігу Держгеокадастру, передача заяви до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

В день реєстрації заяви

4.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;
4) дані про місцезнаходження об'єкта Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;
5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);
6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;
7) відомості про Державного кадастрового реєстратора

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

5.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. Виконує: - у разі прийняття рішення про надання відомостей з Державного земельного кадастру формує витяг про обмеження у використанні земель за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру; - у разі прийняття рішення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше дев'ятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

6.

Підписує витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою

Державний кадастровий реєстратор

З

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

7.

Передає витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру до спеціаліста відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі їх до центру надання адміністративних послуг

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

8.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадстру позначку про виконання послуги та передає витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

9.

Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги

Загальна кількість днів надання послуги -

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -

10 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом та реєстрація заяви суб'єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом одного робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Передача заяви Держгеокадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації заяви

3.

Реєстрація заяви у системі документообігу Держгеокадастру, передача заяви до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

В день реєстрації заяви

4.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;
4) дані про місцезнаходження об'єкта Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;
5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);
6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;
7) відомості про Державного кадастрового реєстратора (адміністратора центру надання адміністративних послуг, уповноважену посадову особу виконавчого органу органу місцевого самоврядування, нотаріуса), який прийняв заяву

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

5.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
Виконує:
- у разі прийняття рішення про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), формує довідку за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
- у разі прийняття рішення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше дев'ятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

6.

Підписує довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

В
З

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

7.

Передає довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру до спеціаліста відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі їх до центру надання адміністративних послуг

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

8.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадстру позначку про виконання послуги та передає довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

9.

Видача замовнику довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги

Загальна кількість днів надання послуги -

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -

10 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом та реєстрація заяви суб'єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Передача заяви Держгеокадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації заяви

3.

Реєстрація заяви у системі документообігу Держгеокадастру, передача заяви до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

В день реєстрації заяви

4.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;
4) дані про місцезнаходження об'єкта Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;
5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);
6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;
7) відомості про Державного кадастрового реєстратора

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

5.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
Виконує:
- у разі прийняття рішення про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) формує відомості з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
- у разі прийняття рішення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше дев'ятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

6.

Підписує викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлення про відмову у наданні відомостей та засвідчує свій підпис власною печаткою

Державний кадастровий реєстратор

З

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

7.

Передає викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру до спеціаліста відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі їх до центру надання адміністративних послуг

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

8.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадстру позначку про виконання послуги та передає викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

9.

Видача замовнику відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги

Загальна кількість днів надання послуги -

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -

10 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів суб'єкта звернення: заяви про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, відповідної документації із землеустрою, інших документів, які згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, електронного документа, їх реєстрація в центрі надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом одного робочого дня (заява реєструється в день її надходження в порядку черговості)

2.

Передача пакета документів з заявою Держгеокадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації заяви

3.

Прийом пакета документів, реєстрація заяви у системі документообігу Держгеокадастру, передача документів до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

В день реєстрації заяви

4.

Реєстрація заяви у Державному земельному кадастрі. Перевіряє: повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації об'єкта Державного земельного кадастру; розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень; придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Формує у разі наявності відповідних підстав, повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами з відповідними документами з обґрунтуванням підстав відмови. Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: реєстраційний номер заяви; дата реєстрації заяви; відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

5.

У разі прийняття рішення про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами виконує: перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру; внесення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами; складання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протоколу проведення перевірки електронного документа; проставлення на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення меж об'єкта Державного земельного кадастру, аркушах відомостей про координати поворотних точок їх меж, угідь у паперовій або електронній формі позначки про проведення перевірки електронного документа; формування витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель; повертає заявникові документацію із землеустрою з проставленою позначкою про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру. У разі прийняття рішення про надання відмови у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами до Державного земельного кадастру виконує: формування рішення про відмову у внесенні відомостей відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше тринадцятого робочого дня (з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі)

6.

Підписує витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

В
З

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня (з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі)

7.

Передає витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру до спеціаліста відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі їх до центру надання адміністративних послуг

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня (з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі)

8.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадстру позначку про виконання послуги та передає витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня (з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

9.

Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника після отримання витягу або рішення про відмову у внесенні відомостей.

Загальна кількість днів надання послуги -

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -

14 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів суб'єкта звернення: заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, документації із землеустрою та оцінки земель, документами, які згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, електронного документа, їх реєстрація в центрі надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Передача пакета документів з заявою Держгеокадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації заяви

3.

Прийом пакета документів, реєстрація заяви у системі документообігу Держгеокадастру, передача документів до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

В день реєстрації заяви

4.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою
4) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв заяву

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

5.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць.
Виконує:
- перевірку електронного документа та у разі відповідності поданих документів Порядку ведення Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;
- у разі внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру формує витяг для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
- у разі невідповідності поданих документів Порядку ведення Державного земельного кадастру за результатами перевірки складає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол проведення перевірки електронного документа за визначеною формою та приймає рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше тринадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

6.

Підписує витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць або рішення про відмову у внесені до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

В
З

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

7.

Передає витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць до спеціаліста відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі їх до центру надання адміністративних послуг

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

8.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадстру позначку про виконання послуги та передає витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

9

Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць або рішення про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги

Загальна кількість днів надання послуги -

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -

14 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів суб'єкта звернення: заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель, відповідної документації із землеустрою, інших документів, які згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, електронного документа, їх реєстрація в центрі надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом одного робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Передача пакета документів з заявою Держгеокадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації заяви

3.

Прийом пакета документів, реєстрація заяви у системі документообігу Держгеокадастру, передача документів до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

В день реєстрації заяви

4.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою
4) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв заяву

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

5.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні землі.
Виконує:
- перевірку електронного документа та у разі відповідності поданих документів Порядку ведення Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;
- у разі внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру формує за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за визначеною формою витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель для підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
- у разі невідповідності поданих документів Порядку ведення Державного земельного кадастру за результатами перевірки складає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол проведення перевірки електронного документа за визначеною формою та приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше тринадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

6.

Підписує витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесені до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

З

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

7.

Передає витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесені до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель до спеціаліста відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру для проставлення у системі документообігу позначки про виконання послуги та передачі їх до центру надання адміністративних послуг

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

8.

Проставляє у системі документообігу Держгеокадстру позначку про виконання послуги та передає витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель до центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви в Держгеокадастрі

9.

Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги

Загальна кількість днів надання послуги -

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -

14 робочих днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом та реєстрація запита суб'єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення

2

Передача запита до Держгеокадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення

3

Реєстрація запита суб'єкта звернення у Держгеокадастрі

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

В день надходження

4

Передача запита керівництву Держгеокадастру

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

В день реєстрації

5

Накладання відповідної резолюції

Керівництво

В

Протягом двох робочих днів з дня реєстрації

6

Передача запиту керівнику відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

Не пізніше чотирьох календарних днів з дня реєстрації запиту

7

Накладання відповідної резолюції

Керівник відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру

В

Не пізніше чотирьох календарних днів з дня реєстрації запиту

8

Передача запита відповідальній особі за ведення Державного фонду документації із землеустрою для опрацювання

Відповідальна особа визначена в структурному підрозділі Держгеокадастру

В

Не пізніше п'ятого робочого дня з дня реєстрації запиту

9

Опрацювання запита, зокрема: перевірка наявності запитуваних матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою; мета отримання матеріалів; віднесення запитуваних матеріалів до документів з обмеженим доступом; копія документа, який підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси одержувача адміністративної послуги (у разі подання запиту уповноваженою особою), та копіювання матеріалів

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Не пізніше двадцять п'ятого календарного дня з дня реєстрації запиту

10

Підготовка супровідного листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою)

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Не пізніше двадцять шостого календарного дня з дня реєстрації запиту

11

Подача супровідного листа керівнику структурного підрозділу Держгеокадастру

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Не пізніше двадцять шостого календарного дня з дня реєстрації запиту

12

Подача супровідного листа керівництву Держгеокадастру

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Не пізніше двадцять сьомого календарного дня з дня реєстрації запиту

13

Підпис супровідного листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі

Керівництво

В

Не пізніше двадцять дев'ятого календарного дня з дня реєстрації запиту

14

Реєстрація супровідного листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

Не пізніше тридцятого календарного дня з дня реєстрації запиту

15

Передача супровідного листа та матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб'єкта звернення

Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі

В

Не пізніше тридцятого календарного дня з дня реєстрації запиту

13

Видача адміністратором центру надання адміністративних послуг матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою, або відмова у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Не пізніше тридцятого календарного дня з дня реєстрації запиту

Загальна кількість днів надання послуги -

30 календарних днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

до 30 календарних днів

__________
Примітка.


дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}вверх