Про План заходів
ДСА України; Приказ, План, Мероприятия [...] от 04.12.2015214
Документ v0214750-15, текущая редакция — Принятие от 04.12.2015

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2015  № 214

Про План заходів

Відповідно до частини п'ятої статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та частини другої статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо усунення недоліків, зазначених у Звіті Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на здійснення правосуддя апеляційними господарськими та місцевими господарськими судами, затвердженого рішенням Рахункової палати від 10 листопада 2015 року № 8-2 (далі - План заходів), що додається (додаток 1).

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України (Шеремета О.О.) в одноденний термін з дня видання цього наказу надіслати його текст та довести План заходів до відома керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України.

3. Виконавцям, визначеним додатком 1:

- забезпечити виконання Плану заходів у зазначені в ньому строки;

- подавати інформацію про стан виконання Плану заходів у такі терміни:

щодо пунктів із зазначенням конкретного сектору виконання - за 7 днів до закінчення зазначеного строку виконання;

щодо пунктів без зазначення конкретного строку виконання - щоквартально до 1 числа.

Інформацію надавати в паперовому та електронному вигляді (e-mail: golitsia@court.gov.ua) за формою, що додається (додаток 2).

4. Відділу аудиту ДСА України узагальнювати надану структурними підрозділами інформацію про стан виконання Плану заходів та подавати на розгляд Голові ДСА України щоквартально до 7 числа.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної судової
адміністрації України


З. Холоднюк


Додаток 1


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної судової
адміністрації України
_____________ З. Холоднюк
04.12.2015

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо усунення недоліків, зазначених у Звіті Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на здійснення правосуддя апеляційними господарськими та місцевими господарськими судами, затвердженого рішенням Рахункової палати від 10 листопада 2015 року № 8-2

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні особи

Виконавці

Стан виконання

1.

Супроводжувати законопроект про внесення зміни до Бюджетного кодексу України (щодо приведення у відповідність з положеннями Закону України "Про судовий збір").

до прийняття Закону

Кондик П.М.

Пристрома Є.В.

2.

Надати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" у частині вирішення питання щодо прикріплення суддів.

до прийняття Закону

Кондик П.М.

Пристрома Є.В.

3.

Супроводжувати законопроект про внесення змін до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд", зареєстрований у Верховній Раді України 17.06.2015 за № 2092а (у частині визначення стажу роботи на посаді судді).

до прийняття Закону

Кондик П.М.

Пристрома Є.В.,
Дробинський О.В.

4.

Супроводжувати проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.04.2015 № 2557.

до прийняття Закону

Кондик П.М.

Пристрома Є.В.

5.

Ініціювати перед Кабінетом Міністрів України прийняття нормативно-правових актів з фінансового врегулювання питання забезпечення воєнізованою охороною приміщень на перехідний період після припинення повноважень спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

березень 2016 року

Гізатуліна Л.В.,
Кондик П.М.

Галівець І.В.,
Пристрома Є.В.

6.

Ініціювати перед Радою суддів України затвердження Типового положення про апарат місцевого, апеляційного судів у новій редакції з урахуванням норм чинного законодавства.

квітень 2016 року

Кондик П.М.

Дробинський О.В.

7.

Надати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з метою чіткого визначення повноважень керівників апаратів судів, делегувавши їм функції з ведення фінансово-господарської діяльності судів.

квітень 2016 року

Кондик П.М.,
Гізатуліна Л.В.

Пристрома Є.В.,
Покотило Я.Б.,
Дробинський О.В.

8.

Розробити нормативи навантаження на суддів та нормативи співвідношення між чисельністю суддів і працівниками апарату суду для визначення типових уніфікованих структур і штатних розписів місцевих загальних та апеляційних судів.

березень 2016 року

Булка О.А.,
Кондик П.М.,
Гізатуліна Л.В.

Слоніцький О.Є.,
Дробинський О.В.,
Покотило Я.Б.

9.

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням розпорядниками коштів нижчого рівня вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, з метою належного здійснення планування видатків коштів державного бюджету місцевими господарськими та апеляційними господарськими судами.

постійно

Гізатуліна Л.В.

Покотило Я.Б.

10.

Розробити та затвердити методику розподілу поточних видатків спеціального фонду, які передбачатимуть чіткі критерії механізму розподілу між місцевими та апеляційними судами загальної юрисдикції коштів спеціального фонду, сформованого за рахунок судового збору.

травень 2016 року

Гізатуліна Л.В.

Покотило Я.Б.

11.

Здійснювати внутрішній контроль за виконанням судами Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, затверджених наказом ДСА України від 23.05.2014 № 81.

постійно

Гізатуліна Л.В.

Лещенко О.П.

12.

Вжити відповідних заходів щодо повторного доведення до працівників і суддів відповідних нормативно-правових актів та розпорядчих актів про відрядження як в межах України, так і за кордон.

січень 2016 року

Гізатуліна Л.В.

Лещенко О.П.

13.

Забезпечити контроль за укладанням місцевими господарськими та апеляційними господарськими судами договорів із суб'єктами підприємницької діяльності-надавачами послуг, що забезпечуватимуть ефективне використання бюджетних коштів.

квітень 2016 року

Гізатуліна Л.В.,
Кондик П.М.

Галівець І.В.,
Пристрома Є.В.,
Лещенко О.П.

14.

Звернутися до Міністерства юстиції України щодо вжиття належних заходів державною виконавчою службою для погашення наявної простроченої дебіторської заборгованості Київського апеляційного господарського суду.

березень 2016 року

Гізатуліна Л.В.

Сомко Г.А.

15.

Вжити заходів щодо забезпечення приміщень судів приладами обліку, здійснення контролю за використанням, розрахунками, обліком споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

травень 2016 року

Гізатуліна Л.В.

Галівець І.В.,
Покотило Я.Б.

16.

Вдосконалити поетапний план заходів із створення комплексної системи захисту інформації для впровадження.

травень 2016 року

Булка О.А.

Слоніцький О.Є.

17.

Забезпечити місцеві та апеляційні господарські суди, у межах наявних бюджетних асигнувань, необхідним комп'ютерним і мережевим обладнанням, металодетекторами, камерами схову та уніфікованими системами контролю доступу до суду.

квітень 2016 року

Булка О.А.,
Гізатуліна Л.В.

Галівець І.В.,
Слоніцький О.Є.,
Покотило Я.Б.

18.

Визначити та затвердити на 2016 - 2017 роки пріоритетні напрями забезпечення місцевих господарських та апеляційних господарських судів належними приміщеннями з урахуванням нагальних потреб з реконструкції та капітального ремонту.

травень 2016 року

Гізатуліна Л.В.

Галівець І.В.,
Покотило Я.Б.

19.

Розглянути питання оптимізації чисельності відділу аудиту ДСА України та доцільності утворення додаткових штатних одиниць у територіальних управліннях ДСА України.

квітень 2016 року

Кондик П.М.

Дробинський О.В.,
Лещенко О.П.

20.

Здійснити аналіз матеріалів перевірок місцевих господарських та апеляційних господарських судів, проведених Рахунковою палатою, і надіслати їм вимоги та рекомендації щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час аудиту.

квітень 2016 року

Холоднюк З.В.

Лещенко О.П.

Заступник Голови

П. Кондик


Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Плану заходів щодо усунення недоліків, зазначених у Звіті Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів виділених на здійснення правосуддя апеляційними господарськими та місцевими господарськими судами, затвердженого рішенням Рахункової палати від 10 листопада 2015 року № 8-2

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Виконавці

Стан виконання

1

2

3

_________________________
посада керівника структурного підрозділу

____________
підпис

________________
П.І.Б.

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вверх