Про утворення Конкурсної комісії на зайняття вакантних посад Міністерства інфраструктури України
Мінінфраструктури; Приказ, Состав коллегиального органа, Информация [...] от 14.06.2016214
Документ v0214733-16, текущая редакция — Принятие от 14.06.2016

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2016  № 214

Про утворення Конкурсної комісії на зайняття вакантних посад Міністерства інфраструктури України

Відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, з метою організації та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби НАКАЗУЮ:

1. Утворити Конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В" апарату Міністерства інфраструктури України (далі - Конкурсна комісія) у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Перелік ситуаційних завдань на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б", що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства інфраструктури України інформацію щодо оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад подавати до Управління кадрової служби за формою згідно з додатком 2.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства інфраструктури України:

від 15.06.2011 № 154 "Про затвердження складу Конкурсної комісії та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Мінінфраструктури";

від 07.02.2012 № 79 "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 15.06.2011 № 154";

від 06.07.2015 № 250 "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 15.06.2011 № 154";

від 24.07.2015 № 284 "Про внесення змін до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві інфраструктури України";

від 13.04.2016 № 147 "Про внесення змін до Складу Конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві інфраструктури України".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -
керівник апарату


Д. Роменський


Додаток 1
до наказу Міністерства
інфраструктури України
14.06.2016 № 214

СКЛАД
Конкурсної комісії Міністерства інфраструктури України на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В" апарату Мінінфраструктури


Голова комісії (за посадою)

-

заступник Міністра інфраструктури України - керівник апарату


Члени комісії (за посадами)

-

начальник Управління кадрової служби

заступник директора Юридичного департаменту - начальник відділу представництва інтересів у судових органах

директор Департаменту забезпечення комунікації та аналітичної роботи

директор Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту

начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування - головний бухгалтер

начальник Відділу авіаційного транспорту


адміністратор (за посадою)

-

головний спеціаліст відділу реалізації державної кадрової політики Управління кадрової служби

У разі відсутності з поважних причин зазначених керівників структурних підрозділів апарату Міністерства інфраструктури України їх заступники зобов'язані брати участь в засіданні Конкурсної комісії на правах її членів.

Заступник начальника
Управління кадрової служби -
начальник відділуА.Г. Гурін


Додаток 2
до наказу Міністерства
інфраструктури України
14.06.2016 № 214

ІНФОРМАЦІЯ
щодо оголошення конкурсу

Загальні умови

Назва посади

Посадові обов'язки

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта

відповідно до категорії посади

2. Досвід роботи

на державній службі, в органах місцевого самоврядування, управлінський досвід

3. Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1. Освіта

спеціальність відповідно до вимог посадової інструкції

2. Знання законодавства

спеціальні закони, інші вимоги відповідно до посадових обов'язків

3. Професійні чи технічні

необхідні для виконання посадових знання обов'язків

4. Спеціальний досвід

необхідний для виконання посадових роботи обов'язків (у разі потреби)

5. Знання сучасних інформаційних технологій

Програмні комплекси, необхідні для виконання посадових обов'язків

6. Особистісні якості

Заступник начальника
Управління кадрової служби -
начальник відділуА.Г. Гурін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.06.2016 № 214

ПЕРЕЛІК
ситуаційних завдань на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" апарату Міністерства інфраструктури України

I. Департамент забезпечення комунікації та аналітичної роботи

1. Запропонувати необхідні заходи щодо запобігання корупційних ризиків у діяльності структурного підрозділу.

2. Запропонувати напрямки удосконалення діяльності структурного підрозділу.

3. Підготувати пропозиції стосовно удосконалення механізму підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для Міністра інфраструктури.

4. Запропонувати додаткові заходи із моніторингу підготовки нормативно-правових актів, які плануються до розроблення структурними підрозділами Мінінфраструктури.

5. Підготувати пропозиції щодо вдосконалення процесу підготовки проектів законодавчих актів, які розробляються Мінінфраструктури.

6. Запропонувати напрямки удосконалення діяльності відділу аналітичної роботи та забезпечення діяльності Колегії у підготовці та проведенні Колегії у Мінінфраструктури.

7. Запропонувати план інформаційно-комунікативних заходів для перспективного розвитку однієї з галузей транспорту (на вибір здобувача).

8. Розробити пропозиції щодо поліпшення роботи з питань комунікації з Верховною Радою України.

9. Розробити план виступу Міністра інфраструктури України на засіданні Верховної Ради України щодо проекту законодавчого акта, розробленого Мінінфраструктури.

10. Запропонувати додаткові заходи із моніторингу та фіксування стану проходження проектів законодавчих актів у Верховній Раді України.

11. Запропонувати шляхи удосконалення співпраці відділу взаємодії із засобами масової інформації із представниками преси.

12. Підготувати план необхідних заходів для організації інтерв'ю Міністра інфраструктури України для друкованих засобів масової інформації.

13. Підготувати прес-реліз щодо досягнень Мініфраструктури у розвитку дорожньої галузі.

14. Розробити план виступу Міністра інфраструктури на засіданні Уряду щодо проекту нормативно-правового акта, розробленого Мінінфраструктури.

15. Запропонувати заходи щодо проведення моніторингу нормативно-правових актів, розроблених Мінінфраструктури, які плануються на розгляд Кабінету Міністрів України.

16. Запропонувати шляхи покращення підготовки матеріалів до засідань Уряду та урядових комітетів.

II. Департамент державної політики в галузі залізничного транспорту

1. Запропонувати прогнозні показники розвитку залізничного транспорту та метрополітенів та шляхи щодо організації їх виконання.

2. Провести моніторинг діяльності у сферах залізничного транспорту, метрополітенів та на підприємствах, загальну координацію та спрямування діяльності яких здійснює структурний підрозділ.

3. Навести етапи здійснення моніторингу перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні.

4. Розробити пропозиції щодо підготовки актів законодавства з питань оптимізації внутрішніх, зовнішньоторговельних, транзитних транспортних потоків та функціонування транспортних вузлів на логістичних принципах, з організації функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України.

5. Підготувати орієнтовний стратегічний план розвитку залізничного транспорту на I півріччя 2017 року.

6. Розробити заходи, спрямовані на вдосконалення державної тарифної політики у сфері залізничного транспорту.

7. Розробити заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності працівників структурного підрозділу.

8. Підготувати пропозиції щодо розробки програми впровадження у галузі залізничного транспорту енергозберігаючих технологій, нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, альтернативних видів палива.

9. Підготувати план заходів щодо адаптації законодавства України з питань залізничного транспорту до законодавства ЄС.

10. Провести аналіз шляхів виконання зобов'язань за міжнародними договорами України у сфері залізничного транспорту та запропонувати шляхи їх імплементації в національне законодавство.

11. Запропонувати заходи, спрямовані на розвиток транс'європейських транспортних мереж, транснаціональних осей, інтеграцію залізничної транспортної системи України до європейської та світової транспортних мереж, зокрема за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів.

III. Департамент управління об'єктами державної власності

1. Запропонувати заходи щодо здійснення контролю Мінінфраструктури за ефективним використанням та збереженням підприємствами галузі закріпленого за ними державного майна, в тому числі земельних ділянок.

2. Запропонувати ефективні заходи із моніторингу діяльності галузі поштового зв'язку на УДППЗ "Укрпошта".

3. Підготувати тези для зустрічі з представниками міжнародних організацій щодо впровадження механізму державно-приватного партнерства.

4. Запропонувати дієві заходи щодо здійснення Мінінфраструктури контролю за реалізацією ПрАТ корпоративних прав держави.

5. Запровадити ефективні заходи із реалізації державної політики у сфері відносин власності.

6. Розробити пропозиції щодо підготовки актів законодавства з оптимізації управління об'єктами державної власності.

7. Запропонувати заходи реалізації пріоритетних напрямів державної політики в частині управління об'єктами державної власності.

8. Розробити план заходів, спрямованих на забезпечення ефективного використання та збереження державного майна.

9. Запропонувати план заходів щодо збільшення економічного ефекту використання орендованого державного майна.

10. Запропонувати заходи з реалізації основних напрямків державної політики з питань управління державним майном та землями державної власності.

11. Розробити пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства з питань відносин власності та управління майном підприємств галузі.

12. Розробити пропозиції щодо організації обліку підприємств, роботи з їх упорядкування, у тому числі реорганізації, ліквідації.

13. Навести перелік документів, необхідних для оформлення підприємствами свідоцтв на право власності на нерухоме майно, державних актів на право користування земельними ділянками.

IV. Юридичний департамент

1. Зазначити порядок візування проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника органу виконавчої влади з метою здійснення методичного керівництва правовою роботою в органі виконавчої влади, на підприємстві, установі та організації, що належить до сфери його управління.

2. Навести методи дисциплінарного впливу та способи заохочування спеціалістів в межах повноважень при проведенні наради щодо виконавської дисципліни відділу.

3. Підготувати для проведення колегії Мінінфраструктури орієнтований перелік актів законодавства, які мають бути приведені у відповідність із законодавством у зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про залізничний транспорт".

4. Визначити заходи, спрямовані на ефективний захист інтересів Мінінфраструктури у судах.

5. Запропонувати напрямок удосконалення діяльності відділу нормотворчої діяльності з урахуванням його основних завдань.

6. Підготувати план із забезпечення ефективної та результативної організації претензійної та позовної роботи.

7. Запропонувати модель поведінки керівника структурного підрозділу при відмові підлеглого (без пояснень) виконувати надане доручення.

8. Підготувати покроковий план дій щодо проведення в Мінінфраструктури навчального семінару з питань державної регуляторної політики з метою підвищення рівня правових знань працівників.

9. Розробити тези виступу на засіданні робочої групи міжнародної організації, учасником якої є Україна.

10. Визначити порядок дій при здійсненні корпоратизації ВАТ, якщо згаданий суб'єкт господарювання внесено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

11. Зазначити порядок дій, якого необхідно дотримуватись під час списання майна, внесеного до статутного капіталу господарського товариства, створеного в процесі корпоратизації.

12. Запропонувати механізм захисту інтересів держави щодо повернення судна, переданого державним підприємством за договором бербоут-чартеру іноземній компанії (фрахтувальнику) і після закінчення договору не повернулось до територіальних вод України, та стягнення заборгованості, що виникла у зв'язку з несплатою обов'язкових платежів (необхідні умови за договором бербоут-чартеру: судно змінило прапор держави, після закінчення договору фрахтувальник зобов'язаний транспортувати судно в порт Ротердам, де на підставі акта прийому-передачі передати судно уповноваженому представнику; фрахтувальник не виконав умову по транспортуванню судна; застосовне законодавство при розгляді спору - Англія; допускається створення арбітражу).

V. Департамент міжнародного співробітництва

1. Запропонувати шляхи удосконалення та оптимізації діяльності Департаменту міжнародного співробітництва Мінінфраструктури, з урахуванням основних завдань та функцій Департаменту.

2. Запропонувати механізм проведення моніторингу та контролю за виконанням зобов'язань за міжнародними договорами України в сферах транспорту, інфраструктури, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку.

3. Внести пропозиції щодо підвищення ефективності співпраці з міжнародними донорами та програмами міжнародної допомоги.

4. Розробити заходи щодо активізації двосторонньої співпраці та зміцнення міжнародних зв'язків з країнами-партнерами відповідно до пріоритетів роботи транспортної та поштової галузей.

5. Запропонувати заходи міжнародного характеру, проведення яких сприятиме зміцненню зовнішньоекономічного потенціалу з питань транспорту та поштових послуг.

6. Підготувати пропозиції щодо удосконалення договірно-правової бази між Україною та країнами-партнерами.

7. Внести пропозиції щодо удосконалення співробітництва України з ЄС та його інституціями у галузях транспорту, дорожнього господарства та надання послуг поштового зв'язку.

8. Надати пропозиції щодо покращення моніторингу діяльності Мінінфраструктури, пов'язаної з процесом імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

9. Запропонувати шляхи підвищення ефективності залучення, надання та використання міжнародної технічної допомоги, в тому числі в рамках програм секторальної бюджетної підтримки ЄС в Україні.

10. Розробити заходи щодо формування, залучення та використання кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації інфраструктури проектів транспортної та поштової галузей.

11. Внести пропозиції щодо удосконалення співробітництва з міжнародними організаціями та інституціями у галузях транспорту, дорожнього господарства та надання послуг поштового зв'язку.

12. Надати пропозиції щодо покращення захисту інтересів держави у галузях транспорту, дорожнього господарства та надання послуг поштового зв'язку в рамках діяльності міжнародних організацій.

13. Запропонувати шляхи удосконалення міжнародного протоколу протоколу під час організації та проведення переговорів і зустрічей керівництва Мінінфраструктури з представниками міжнародних організацій, міжнародних фінансових організацій, закордонних урядових установ, фірм та компаній закордонних країн та їх представництв в Україні.

14. Надати актуальні пропозиції щодо відряджень делегацій Міністерства за кордон для участі в сесіях, зібраннях робочих органів міжнародних організацій, міжнародних конференціях, виставкових заходах, семінарах, круглих столах, переговорах з представниками закордонних урядових установ, фірмами та компаніями інших країн.

15. Підготувати пропозиції щодо удосконалення здійснення моніторингу та контролю за виконанням процедури погодження документів на відрядження за кордон працівників Мінінфраструктури та процедури звітування за здійсненими відрядженнями за кордон працівниками Міністерства.

VI. Управління економічного розвитку та фінансів

1. Обгрунтувати особливості формування бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України".

2. Розробити алгоритм Порядку розгляду та затвердження Державного бюджету України.

3. Навести приклади ситуацій, коли не складаються кошториси відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

4. Навести нормативно-правові акти, які регулюють діяльність у сфері оплати праці.

5. Обгрунтувати чинники фонду оплати праці та механізм обчислення середньої заробітної плати.

6. Зазначити джерела інформації, які будуть використані при формуванні зведених основних показників при підготовці інформації про фінансові показники підприємств галузі для врахування під час формування державного бюджету. Надати перелік основних фінансових показників та зазначити орган виконавчої влади, до якого подається зазначена інформація.

7. Зазначити перелік документів, які будуть використані при формуванні аналітичних матеріалів щодо економічного стану і тенденцій розвитку підприємств галузі.

8. Навести основні принципи у сфері фінансового планування.

9. Запропонувати перелік документів, необхідних для організації засідання Тарифної ради при Мінінфраструктури щодо опрацювання пропозицій стосовно єдиної державної політики регулювання системи тарифів, цін, зборів та плат на транспортні послуги на підставі матеріалів, наданих структурними підрозділами Мінінфраструктури.

VII. Департамент безпеки на транспорті

1. Запропонувати заходи щодо вдосконалення діяльності Мінінфраструктури з формування та реалізації державної політики з питань безпеки на транспорті, охорони праці, технічного регулювання та транспортної безпеки.

2. Підготувати пропозиції щодо внесення першочергових змін до українського законодавства у сфері безпеки на транспорті.

3. Запропонувати пріоритетні напрями діяльності Мінінфраструктури у сферах забезпечення безпеки руху, охорони праці, технічного регулювання та транспортної безпеки.

4. Запропонувати заходи щодо вдосконалення здійснення державного нагляду (контролю) на транспорті.

5. Розробити заходи, які сприятимуть покращенню стану безпеки на транспорті.

6. Підготувати план заходів для покращення безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів.

7. Запропонувати пріоритетні заходи щодо покращення доступності об'єктів транспортно-дорожнього комплексу та галузі поштового зв'язку, надання послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

8. Запропонувати напрямок удосконалення механізму здійснення відомчого контролю за станом охорони праці на підвідомчих підприємствах.

9. Підготувати план перспективних заходів розвитку соціального діалогу з урахуванням основних завдань відділу охорони праці та соціального захисту.

10. Розробити основні заходи з виконання Мінінфраструктури функцій компетентного органу України щодо забезпечення виконання Женевської угоди 1958 року.

11. Запропонувати напрямок удосконалення формування державної політики страхування на транспорті.

12. Підготувати план заходів щодо мінімізації шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище на наступні два роки.

13. Визначити основні організаційні заходи щодо функціонування Підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії торговельних портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, внаслідок нападу на життя членів екіпажу морського судна, захоплення заручників на борту судна та спробі знищення такого судна.

14. Визначити основні організаційні заходи щодо функціонування Підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із погіршенням життєзабезпечення людей внаслідок припинення руху на багатоколійній залізничній ділянці внаслідок впливу повені, що призвело до руйнування транспортних комунікацій.

15. Визначити основні організаційні заходи щодо залучення транспортних засобів Спеціалізованою службою цивільного захисту транспортного забезпечення у випадку радіаційної аварії.

VIII. Управління внутрішнього аудиту

1. Підготувати програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в Мінінфраструктури.

2. Підготувати піврічний план діяльності з внутрішнього аудиту з урахуванням специфіки роботи Мінінфраструктури та штатної чисельності структурного підрозділу у кількості 11 осіб.

3. Запропонувати необхідні заходи щодо запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати.

4. Запропонувати напрямки удосконалення діяльності структурного підрозділу.

5. Запропонувати необхідні заходи в разі недопущення аудиторської групи до проведення внутрішнього аудиту.

6. Запропонувати необхідні заходи на випадок ненадання інформації, матеріалів, документів аудиторській групі під час проведення внутрішнього аудиту об'єкта.

7. Обгрунтувати заходи щодо ознайомлення членів аудиторської групи із вимогами законодавства при нерозголошенні інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації щодо об'єкта аудиту.

8. Визначити заходи щодо дотримання членами аудиторської групи під час здійснення внутрішнього аудиту принципу об'єктивності та неупередженості.

IX. Управління кадрової служби

1. Розробити алгоритм роботи на посаді начальника структурного підрозділу.

2. Запропонувати напрямок удосконалення діяльності структурного підрозділу з урахуванням його основних завдань.

3. Розробити алгоритм призначення на державну службу на посади категорії "Б".

4. Навести проблемні питання, які можуть виникнути при впровадженні Закону України "Про державну службу".

5. Зазначити алгоритм призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Мінінфраструктури.

6. Визначити основні напрямки роботи відділу кадрової роботи транспортно-дорожнього комплексу.

7. Запропонувати механізм удосконалення проведення тестування, можливий для застосування в усіх органах виконавчої влади.

8. Підготувати тези аналітичної записки із узагальнення застосування практики Закону України "Про державну службу".

9. Розробити заходи із запровадження ефективної системи підвищення кваліфікації державних службовців Мінінфраструктури.

X. Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення

1. Запропонувати заходи з покращення організації прийому громадян Міністром інфраструктури України та його заступниками.

2. Запропонувати заходи щодо скорочення внутрішньої кореспонденції між структурними підрозділами апарату Мінінфраструктури.

3. Надати пропозиції щодо запровадження електронного архіву в апараті Мінінфраструктури.

4. Запропонувати заходи покращення виконавської дисципліни в Мінінфраструктури.

5. Запропонувати заходи удосконалення взаємодії між структурними підрозділами апарату Мінінфраструктури шляхом впровадження та використання електронної системи документообігу.

6. Запропонувати заходи взаємодії між структурними підрозділами апарату Мінінфраструктури та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, з метою налагодження механізмів прискорення виконання доручень Кабінету Міністрів України.

7. Підготувати план перспективних заходів розвитку інформаційно-комунікаційної сфери з урахуванням основних завдань апарату Мінінфраструктури.

8. Запропонувати заходи удосконалення оброблення паперових документів в системі електронного документообігу.

9. Запропонувати напрямки удосконалення інформаційно-комунікаційних систем з урахуванням завдань апарату Мінінфраструктури.

XI. Департамент морського та річкового транспорту

1. Визначити три основні проблемні питання, що стримують розвиток морського та річкового транспорту, а також вказати можливі шляхи їх вирішення.

2. Запропонувати зміни до нормативно-правових актів України з метою наближення до законодавства ЄС.

3. Підготувати пропозиції щодо основних першочергових інституційних змін державного управління в галузі морського та річкового транспорту.

4. Підготувати пропозиції щодо удосконалення структури управління портів та підприємств морського транспорту.

5. Запропонувати зміни у нормативно-правові та законодавчі акти України з питань морського транспорту з метою його розвитку.

6. Підготувати пропозиції щодо дерегуляції умов ведення бізнесу в галузі морського транспорту.

7. Підготувати пропозиції щодо удосконалення структури управління підприємствами річкового транспорту.

8. Запропонувати зміни у нормативно-правові та законодавчі акти України з питань річкового транспорту з метою його розвитку.

9. Запропонувати пріоритетні заходи щодо подальшої розбудови та експлуатації внутрішніх водних шляхів України з урахуванням перспективи їх інтеграції до європейської транспортної мережі.

10. Підготувати пропозиції до напрямків розвитку декількох портів України.

11. Підготувати пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій у галузі морського та річкового транспорту.

12. Підготувати пропозиції щодо покращення фінансового стану та вдосконалення механізмів державного регулювання або управління підприємств та установ морського та річкового транспорту.

13. Запропонувати внесення змін у нормативно-правові акти України з метою удосконалення механізмів контролю вантажів та суден в морських та річкових портах.

14. Підготувати пропозиції щодо необхідності проведення реорганізації підприємств галузі з метою підвищення ефективності їх роботи.

XII. Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

1. Розробити план заходів із врегулювання роботи ринку пасажирських автоперевезень.

2. Запропонувати шляхи вирішення ситуації щодо нелегальних перевізників в Україні.

3. Підготувати тези для виступу на міжвідомчій нараді, які окреслювали б існуючу ситуацію щодо стану міжнародних вантажних перевезень.

4. Підготувати основні тези для представлення проекту нормативно-правового акта, яким скасовується конкурс з перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах.

5. Запропонувати ефективні шляхи та способи пришвидшення процесу погодження проектів нормативно-правових актів, надісланих до заінтересованих органів влади.

6. Окреслити існуючу ситуацію з тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту.

7. Підготувати тези доповіді на тему: "Реформування дорожньої галузі в Україні. Сутність. Проблеми".

8. Запропонувати механізм для підвищення якості виконання робіт на автомобільних дорогах.

9. Назвати кілька проблем дорожньої галузі, які на сьогодні існують в Україні, та запропонувати шляхи їх вирішення.

10. Окреслити існуючу ситуацію у сфері міського електричного транспорту, проблемні питання, шляхи та способи їх вирішення (навести приклади).

11. Запропонувати ефективні шляхи та способи вирішення питання оновлення основних об'єктів міського електротранспорту, забезпечення належного фінансового забезпечення підприємств міського електротранспорту.

12. Підготувати обґрунтування щодо доцільності запровадження сучасних систем оплати проїзду в міському електричному транспорті.

13. Описати порядок підготовки державної цільової програми та механізм її реалізації.

14. Навести кілька проектів, які на сьогодні реалізуються спільно з міжнародними фінансовими організаціями в дорожньому господарстві.

15. Підготувати тези доповіді на тему: "Реалізація проектів із використанням механізму державно-приватного партнерства. Проблемні питання".

XIII. Відділ авіаційного транспорту

1. Запропонувати напрямок удосконалення діяльності структурного підрозділу при впровадженні Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

2. Запропонувати план заходів із залучення нових авіакомпаній, які потенційно готові здійснювати рейси до України, враховуючи тенденції авіаційного ринку.

3. Підготувати окремий план щодо розвитку авіаційної галузі в Україні у сфері пасажирських та вантажних перевезень на авіаційному транспорті на 2 роки.

4. Підготувати план заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС в галузі авіаційної галузі.

XIV. Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій

1. Запропонувати заходи, необхідні для розвитку і розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні.

2. Запропонувати напрямок удосконалення діяльності Мінінфраструктури із впровадження заходів щодо розвитку пунктів пропуску на державному кордоні.

3. Запропонувати тези виступу першого заступника Міністра інфраструктури щодо першочергових заходів із розв'язання найбільш актуальних проблем та реалізації державної політики на тимчасово окупованій території (в частині, що стосується галузей транспорту, дорожнього господарства та сфери надання послуг поштового зв'язку).

4. Запропонувати напрямок удосконалення діяльності структурного підрозділу із забезпечення співпраці з міжнародними організаціями з питань інтеграції транспортної мережі України в європейську та світову транспортні мережі.

5. Підготувати план інформаційно-комунікативних заходів із розвитку галузей транспорту для проведення засідання Громадської ради при Мінінфраструктури.

6. Запропонувати необхідні заходи для залучення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів в галузі транспорту.

7. Запропонувати напрямок удосконалення діяльності відділу інвестицій для проведення оцінки інвестиційних проектів до європейських стандартів.

8. Підготувати план інформаційно-комунікативних заходів із створення позитивного інвестиційного клімату України.

XV. Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування

1. Зазначити складові заробітної плати державних службовців.

2. Підготувати перелік заходів та необхідних документів щодо проведення списання майна бюджетної установи.

3. Підготувати перелік документів, необхідний для оформлення службового відрядження.

4. Визначити, пояснити та співвіднести терміни затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів.

5. Запропонувати заходи вирішення проблеми при відсутності у головного розпорядника бюджетних коштів у поточному році бюджетної програми, за якою рахується кредиторська заборгованість.

6. Визначити трактування терміну "одержувач бюджетних коштів".

XVI. Відділ внутрішніх розслідувань, запобігання корупції та державного фінансового моніторингу

1. Запропонувати зміни, які необхідно внести до законодавства України з метою підвищення ефективності здійснення Мінінфраструктури заходів державного фінансового моніторингу по відношенню до операторів поштового зв'язку (на рівні законів).

2. Запропонувати заходи щодо внесення першочергових змін до законодавства з метою підвищення ефективності роботи Мінінфраструктури у сфері запобігання та протидії корупції (на рівні нормативно-правових актів Уряду).

3. Запропонувати заходи щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою встановлення необхідності проведення Мінінфраструктури службових розслідувань стосовно посадових осіб суб'єктів господарювання, які підпорядковуються Мінінфраструктури.

4. Запропонувати зміни, які необхідно внести до законодавства України з метою підвищення ефективності здійснення Мінінфраструктури заходів державного фінансового моніторингу по відношенню до операторів поштового зв'язку (на рівні підзаконних актів).

5. Запропонувати заходи щодо внесення першочергових змін до законодавства з метою підвищення ефективності роботи Мінінфраструктури у сфері запобігання та протидії корупції (на рівні відомчих актів).

6. Надати пропозиції щодо можливих шляхів мінімізації корупційних ризиків при прийнятті управлінських рішень.

XVII. Режимно-секретний сектор

1. Розробити план дій для отримання державним органом, у якому передбачено провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, спеціального дозволу Служби безпеки України.

2. Обгрунтувати складнощі, які виникають при призначенні керівником державного органу, в якому передбачено провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, особи, що не є громадянином України.

3. Запропонувати необхідні заходи щодо забезпечення режиму секретності в Мінінфраструктури під час міжнародних зустрічей.

XVIII. Сектор мобілізаційної роботи

1. Обгрунтувати повноваження і відповідальність посадових осіб та обов'язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів.

2. Запропонувати напрямок удосконалення діяльності структурного підрозділу з урахуванням його основних завдань.

3. Розробити заходи із забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів цільових програм з мобілізаційної підготовки.

Заступник начальника
Управління кадрової служби -
начальник відділуА.Г. Гурін

{Текст взято з сайту Мінінфраструктури України http://www.mtu.gov.ua}вверх