Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція; Приказ, Перечень от 13.10.2009213
Документ v0213642-09, текущая редакция — Редакция от 23.03.2010, основание - v0056642-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
13.10.2009 N 213

Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті
N 226 ( v0226642-09 ) від 03.11.2009 N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010 }

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) за
результатами розгляду матеріалів перевірок додержання ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0140-08 ) та з урахуванням пропозицій,
викладених у службовій записці начальника Управління ліцензування
Роговського І.В. від 12.10.2009 та протокольному рішенні
від 13.10.2009 N 40 Ліцензійної комісії Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті, Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно з
додатком 2 (не наводиться).
3. Скасувати акти перевірки, які складені з порушенням
законодавства, згідно з додатком 3 (не наводиться).
4. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначених у додатках 1 та 2 цього наказу, набирає чинності з
24.10.2009.
5. Управлінню ліцензування (Роговський І.В.) довести цей
наказ до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
6. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Ю.Майборода

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
13.10.2009 N 213

ПЕРЕЛІК
ліцензіатів, яким Головавтотрансінспекцією
прийнято рішення про анулювання ліцензії

------------------------------------------------------------------------------------------------ |N з/п|Територіальне| Підстава | Назва | Серія, N, | Дозволений вид| Підстава для| | | управління | проведення | ліцензіата, |термін дії | робіт | анулювання | | | | перевірки |ідентифікаційний| ліцензії | | | | | | | номер | | | | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 1. |ТУГ у |позапланова, |СГ |АВ |внутрішні |Акт про | | |Донецькій |повідомлення |Ковтонюк О.Л., |N 425202, |перевезення |відмову | | |області |УДАІ УМВС |2681713137 |20.08.2008-|пасажирів |ліцензіата в | | | |України в | |19.08.2013 |автобусами |проведенні | | | |Донецькій | | | |перевірки | | | |області | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 156 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 2. |ТУГ у |позапланова, |ФОП |АВ |міжнародні |Акт про | | |Житомирській |лист ТзОВ |Маламен І.С., |N 352352, |перевезення |відмову | | |області |"Автосвіт ЛТД" |2440618276 |з |вантажів |ліцензіата в | | | | | |11.07.2007 | |проведенні | | | | | |до | |перевірки | | | | | |10.07.2012 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 168 від | | | | | | | |08.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 3. |ТУГ у |позапланова, |ФОП |АВ |міжнародні |Акт про | | |Житомирській |лист ТзОВ |Приходько О.І., |N 352709, |перевезення |відмову | | |області |"Автосвіт ЛТД" |1964311124 |з |вантажів |ліцензіата в | | | | | |01.08.2007 | |проведенні | | | | | |до | |перевірки | | | | | |31.07.2012 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 167 від | | | | | | | |08.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 4. |ТУГ у |позапланова, |ПП |АВ |внутрішні |Акт про | | |Луганській |повідомлення |Стрижеко- |N 439594, |перевезення |неможливість | | |області |ТзОВ "Ніка- |зін П.М., |03.12.2008-|вантажів |ліцензіата | | | |Авто-транс" |2772121139 |02.12.2013 |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 235/1 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 5. |ТУГ у |позапланова, |ПП Ігнатов О.І.,|АВ |внутрішні |Акт про | | |Луганській |повідомлення |1980300159 |N 448989, |перевезення |неможливість | | |області |ТзОВ "Ніка- | |10.12.2008-|вантажів |ліцензіата | | | |Авто-транс" | |09.12.2013 |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 237/1 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 6. |ТУГ у |позапланова, |ПП |АВ |внутрішні |Акт про | | |Луганській |повідомлення |Черепаха В.М., |N 464547, |перевезення |неможливість | | |області |ТзОВ "Ніка- |2832011677 |з |вантажів |ліцензіата | | | |Авто-транс" | |08.04.2009 |вантажними |забезпечити | | | | | |до |автомобілями, |виконання | | | | | |07.04.2014 |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 236/1 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 7. |ТУГ у |позапланова, |ПП Горячий Т.М.,|АВ |внутрішні |Акт про | | |Львівській |лист ТзОВ "Міра|2536611058 |N 045090, |перевезення |відмову | | |області |і К" | |з |вантажів |ліцензіата в | | | | | |15.03.2006 | |проведенні | | | | | |до | |перевірки | | | | | |14.03.2011 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 155 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| { Дію Наказу призупинено у частині анулювання ліцензії серії
АВ N 484625 від 17.10.2007 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 226 ( v0226642-09 ) від
03.11.2009 }
{ Наказ скасовано в частині анулювання ліцензії серії АВ N 484625
від 17.10.2007 згідно з Наказом Головної державної інспекції на
автомобільному транспорті N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010 }
| 8. |ТУГ у |позапланова, |ТзОВ "Рентал |АВ |внутрішні |Акт про |
| |м. Києві |виконання |Груп", |N 484625, |перевезення |невиконання | | | |розпорядження |35081565 |17.10.2007-|пасажирів |розпорядження| | | | | |16.10.2012 |легковими |про усунення | | | | | | |автомобілями на|порушень | | | | | | |замовлення, |Ліцензійних | | | | | | |пасажирів на |умов | | | | | | |таксі |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 791/3 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 9. |ТУГ у |позапланова, |ПП Онісіч О.І., |АВ |внутрішні |Акт про | | |Миколаївській|лист УДАІ УМВС |2205016459 |N 308683, |перевезення |неможливість | | |області |України в | |з |пасажирів |ліцензіата | | | |Миколаївській | |27.12.2006 | |забезпечити | | | |області | |до | |виконання | | | | | |26.12.2011 | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 121/1 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 10. |ТУГ у |позапланова, |ПП |АБ |внутрішні |Акт про | | |Полтавській |лист ВАТ |Удовенко В.Ф., |N 152468, |перевезення |відмову | | |області |"Кременчуцьке |1813204719 |з |пасажирів |ліцензіата в | | | |АТП-15307" | |20.04.2005 | |проведенні | | | | | |до | |перевірки | | | | | |19.04.2010 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 166 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 11. |ТУГ у |позапланова, |ПП Соломка Р.Б.,|АБ |внутрішні |Акт про | | |Полтавській |лист ВАТ |2897705017 |N 345246, |перевезення |відмову | | |області |"Кременчуцьке | |з |пасажирів |ліцензіата в | | | |АТП-15307" | |08.12.2005 | |проведенні | | | | | |до | |перевірки | | | | | |07.12.2010 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 167 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 12. |ТУГ у |позапланова, |ПП |АВ |внутрішні |Акт про | | |Полтавській |лист ВАТ |Шашалевич Н.В., |N 150343, |перевезення |відмову | | |області |"Кременчуцьке |2724411426 |з |пасажирів |ліцензіата в | | | |АТП-15307" | |19.07.2006 | |проведенні | | | | | |до | |перевірки | | | | | |18.07.2011 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 168 від | | | | | | | |07.10.2009 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 13. |ТУГ у |позапланова, |ПП Чумак О.О., |АВ |внутрішні |Акт про | | |Сумській |повідомлення ПП|2008706712 |N 425431, |перевезення |відмову | | |області |"Ткаченко Л.В."| |з |вантажів |ліцензіата в | | | | | |20.08.2008 |вантажними |проведенні | | | | | |до |автомобілями, |перевірки | | | | | |19.08.2013 |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами |ліцензування | | | | | | | |від | | | | | | | |07.10.2009 | | | | | | | |N 125/1 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 14. |ТУГ у |позапланова, |ПП Герман О.С., |АВ |внутрішні |Акт про | | |Сумській |повідомлення |2205319381 |N 373532, |перевезення |відмову | | |області |УДАІ ГУМВС | |з |пасажирів |ліцензіата в | | | |України в | |15.09.2007 | |проведенні | | | |Сумській | |до | |перевірки | | | |області | |14.09.2012 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |від | | | | | | | |07.10.2009 | | | | | | | |N 127/1 | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| | 15. |ТУГ у |позапланова, |ПП |АВ |міжнародні |Акт про | | |Хмельницькій |лист ВАТ |Касимбаєв Б.Т., |N 415677, |перевезення |неможливість | | |області |"Поділля-Плюс" |2755624452 |22.03.2008-|вантажів |ліцензіата | | | | | |21.03.2013 |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 134/1 від | | | | | | | |07.10.2009. | |-----+-------------+---------------+----------------+-----------+---------------+-------------| { Дію Наказу призупинено у частині анулювання ліцензії серії
АБ N 150427 з 02.10.2005 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 226 ( v0226642-09 ) від
03.11.2009 }
{ Наказ скасовано в частині анулювання ліцензії серії АБ N 150427
з 02.10.2005 згідно з Наказом Головної державної інспекції на
автомобільному транспорті N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010 }
| 16. |ТУГ в |позапланова, |ФОП |АБ |внутрішні |Акт про |
| |м. Севасто- |повідомлення ПП|Григоренко С.П.,|N 150427, |перевезення |неможливість | | |полі |"Севтранстрест"|2513107016 |з |пасажирів |ліцензіата | | | | | |02.10.2005 | |забезпечити | | | | | |до | |виконання | | | | | |01.04.2010 | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 58/1 від | | | | | | | |07.10.2009 | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
ліцензування І.Роговськийвверх