Про заходи щодо підготовки та проведення вступної кампанії 2010 року у вищих навчальних закладах Міністерства аграрної політики України
Мінагрополітики України; Приказ, Мероприятия, Состав коллегиального органа [...] от 26.04.2010206
Документ v0206555-10, текущая редакция — Принятие от 26.04.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2010 N 206

Про заходи щодо підготовки та проведення
вступної кампанії 2010 року у вищих
навчальних закладах Міністерства
аграрної політики України

З метою забезпечення належного контролю за проведенням
вступної кампанії 2010 року, організації особистого прийому
громадян, їх консультування з питань вступу до вищих навчальних
закладів Міністерства аграрної політики України та оперативного
реагування на факти порушень чинного законодавства про вищу освіту
Н А К А З У Ю:
1. Утворити на період прийому документів, проведення
конкурсного відбору та зарахування вступників до вищих навчальних
закладів I - IV рівнів акредитації Мінагрополітики оперативний
штаб "Вступна кампанія 2010" та затвердити його склад, що
додається.
2. Затвердити заходи щодо підготовки і проведення вступної
кампанії 2010 року у підвідомчих вищих навчальних закладах, що
додаються.
3. Забезпечити на період вступної кампанії роботу
консультаційних телефонів оперативного штабу з питань вступу до
вищих навчальних закладів ((044) 279-81-04, 278-70-64, 279-80-17).
4. Оперативному штабу (Мельник С.І.):
4.1. Відпрацювати механізм взаємодії Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва (Синявська І.М.) з Міністерством
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними
управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
управлінням промисловості та агропромислового розвитку
м. Севастополь, вищими навчальними закладами та органами
студентського самоврядування вищих навчальних закладів щодо
розв'язання проблемних питань вступної кампанії.
4.2. Систематично інформувати громадськість через засоби
масової інформації, в тому числі, на сайті Міністерства про хід
вступної кампанії, виявлені факти порушень у вищих навчальних
закладах I - IV рівнів акредитації та заходи, що були вжиті для їх
врегулювання.
5. Ректорам, директорам вищих навчальних закладів:
5.1. Створити на період вступної кампанії оперативний штаб з
питань вступу до навчального закладу вступників та подати склад
оперативного штабу до Департаменту аграрної освіти, науки та
дорадництва.
5.2. Інформувати Департамент аграрної освіти, науки та
дорадництва про надходження заяв від вступників за формою,
наведеною у додатках 1, 2, та у разі невиконання державного
замовлення за окремими спеціальностями завчасно інформувати
департамент для відповідного корегування обсягів прийому.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Мельника С.І.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
26.04.2010 N 206

ЗАХОДИ
щодо підготовки та проведення вступної
кампанії 2010 року у підвідомчих
вищих навчальних закладах

------------------------------------------------------------------ | N | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | | | | | виконавці | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |1. |Внести зміни до | травень |Керівники ВНЗ I - | | |Правил прийому до | |IV рівнів | | |вищих навчальних | |акредитації | | |закладів | | | | |( z0930-09 ) | | | | |відповідно до | | | | |наказу Міністерства | | | | |освіти і науки | | | | |України від | | | | |26.03.2010 N 243 | | | | |( z0267-10 ) | | | | |"Про затвердження | | | | |Змін до Умов | | | | |прийому до | | | | |вищих навчальних | | | | |закладів України" та| | | | |забезпечити їх | | | | |розміщення на сайтах| | | | |і стендах | | | | |приймальних комісій | | | | |навчальних закладів | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2. |Розробити Положення | травень |Керівники ВНЗ I - | | |про приймальну | |IV рівнів | | |комісію вищого | |акредитації | | |навчального закладу | | | | |згідно з наказом | | | | |Міністерства освіти | | | | |і науки України від | | | | |22.03.2010 N 225 | | | | |( v0225290-10 ) "Про| | | | |затвердження | | | | |Примірного положення| | | | |про приймальну | | | | |комісію вищого | | | | |навчального закладу | | | | |України" | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |3. |Інформувати | постійно |Керівники ВНЗ I - | | |Мінагрополітики та | |IV рівнів | | |Міністерство освіти | |акредитації | | |і науки України про | | | | |хід вступної | | | | |кампанії | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |4. |Інформувати | постійно |Керівники ВНЗ I - | | |громадськість через | |IV рівнів | | |засоби масової | |акредитації | | |інформації про | | | | |особливості вступної| | | | |кампанії, її хід та | | | | |виявлені факти | | | | |правопорушень | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |5. |Організувати | постійно |Керівники ВНЗ I - | | |постійний прийом | |IV рівнів | | |громадян з питань | |акредитації | | |вступної кампанії та| | | | |забезпечити | | | | |оперативне | | | | |реагування на зміст | | | | |їхніх звернень | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |6. |Проводити вибіркове | постійно |Синявська І.М. | | |інспектування | |Воробей Є.М. | | |аграрних вищих | |Подгаєцький А.А. | | |навчальних закладів | |Самсоненко С.Г. | | |з питань організації| |Іщенко Т.Д. | | |вступної кампанії | |Хоменко М.П. | | |(за окремим | | | | |графіком) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |7. |Щоденно надавати | починаючи з |Керівники ВНЗ I - | | |оперативну | 15 липня |IV рівнів | | |інформацію про | |акредитації | | |надходження заяв від| | | | |вступників аграрних | | | | |вищих навчальних | | | | |закладів на | | | | |електронну адресу: | | | | |для ВНЗ I - II | | | | |рівнів акредитації -| | | | |nmc1@ukr.net | | | | |для ВНЗ III - IV | | | | |рівнів акредитації -| | | | |smcae@smcae.kiev.ua | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |8. |Подати оперативну | |Керівники ВНЗ I - | | |інформацію про | |IV рівнів | | |зарахування | |акредитації | | |вступників на перший| | | | |курс аграрних вищих | | | | |навчальних закладів:| | | | |--------------------+-------------------| | | |- за державним | до 12 серпня | | | |замовленням | | | | |--------------------+-------------------| | | |- за кошти | до 27 серпня | | | |фізичних і юридичних| | | | |осіб на електронну | | | | |адресу: | | | | |- для ВНЗ I - II | | | | |рівнів акредитації | | | | |nmc1@ukr.net | | | | |- для ВНЗ III - IV | | | | |рівнів акредитації | | | | |smcae@smcae.kiev.ua | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |9. |Забезпечити подання | до 1 вересня |Керівники ВНЗ I - | | |письмових звітів про| |IV рівнів | | |результати прийому у| |акредитації | | |2010 році | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва І.М.Синявська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
26.04.2010 N 206

СКЛАД
оперативного штабу "Вступна кампанія 2010"

Мельник - перший заступник Міністра, керівник
Сергій Іванович оперативного штабу
Синявська - директор Департаменту аграрної
Ірина Максимівна освіти, науки та дорадництва,
заступник керівника оперативного штабу
Члени оперативного штабу:
Воробей - заступник директора Департаменту
Євген Миколайович аграрної освіти, науки та дорадництва,
заступник керівника оперативного штабу
Подгаєцький - заступник директора департаменту -
Анатолій Анатолійович начальник відділу вищих навчальних
закладів III - IV рівнів акредитації
та післядипломної освіти Департаменту
аграрної освіти, науки та дорадництва
Самсоненко - начальник відділу вищих навчальних
Сергій Григорович закладів I - II рівнів акредитації
Департаменту аграрної освіти, науки
та дорадництва
Хоменко - директор ВСП Науково-методичного
Микола Павлович центру аграрної освіти
"Навчально-методичний центр"

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
26.04.2010 N 206

ІНФОРМАЦІЯ
про надходження заяв від вступників
до вищого навчального закладу I - II рівнів
акредитації у 2010 році

Табл. 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Ліцензований|Держзамовлення |Подано заяв| Подано | Всього | Конкурс | Квота |Подано|Конкурс|Сільська| |п/п|навчального| обсяг | | | оригіналів | подано | |прийому| заяв | по | молодь | | | закладу | прийому |---------------+-----------|сертифікатів| заяв за |--------------| | по | квоті |(всього)| | | | | Всього | В т. |Всього|В т.| |2009 рік |Загальний| На | |квоті | | | | | | | |ч. на | | ч. | |на дату | |базі| | | | | | | | | |базі 9| | на | |звітування| | 9 | | | | | | | | | | кл. | |базі| | | |кл. | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |кл. | | | | | | | | | |---+-----------+------------+--------+------+------+----+------------+----------+---------+----+-------+------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ______________________
Виконавець (ПІБ, тел.)
ЗВІТ
про зарахування студентів на денну форму
навчання до вищого навчального закладу
I - II рівнів акредитації у 2010 році
Табл. 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Зараховано за державним замовленням | Зараховано |Сільської| |--------------------------------------------------------------------------------| за іншими | молоді | | N |Всього|В т.| По |Медалістів|відмінників|Закінчили|Діти- |інваліди|З районів|джерелами |(всього) | |п/п| | ч. |квоті| | | на |сироти| I - II | ЧАЕС |фінансування| | | | | на | | | | "7" і | | груп |---------| | | | | |базі| | | | "12" | | |I - |III | | | | | |9 | | | | | | | II |- IV| | | | | |кл. | | | | | | |кат.|кат.| | | |---+------+----+-----+----------+-----------+---------+------+--------+----+----+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ______________________
Виконавець (ПІБ, тел.)
ІНФОРМАЦІЯ
про результати прийому у 2010 році
до вищого навчального закладу I - II рівнів
акредитації за спеціальностями
Табл. 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр та | Шифр та назва | Результати прийому | |найменування| напряму |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |галузі знань|підготовки, | Зараховано (осіб) | У т. ч. за денною формою навчання | У т. ч. за заочною формою навчання | | |спеціальності | | (осіб) | (осіб) | | | (за освітньо- |------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------| | |кваліфікаційними|Всього|У т. ч. за |У т. ч. за кошти |Всього| Державне |У т. ч. за кошти |Всього| Державне |У т. ч. за кошти | | |рівнями) | | державним | фізичних та | |замовлення | фізичних та | |замовлення | фізичних та | | | | |замовленням| юридичних осіб | | | юридичних осіб | | | юридичних осіб | | | | |-----------+-----------------| |-----------+-----------------| |-----------+-----------------| | | | |План |Факт |Всього| % від | |План |Факт |Всього| % від | |План |Факт |Всього| % від | | | | | | | |загального| | | | |загального| | | | |загального| | | | | | | | прийому | | | | | прийому | | | | | прийому | |------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |Молодший | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціаліст, | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього осіб, в | | | | | | | | | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |на основі | | | | | | | | | | | | | | | | | |базової | | | | | | | | | | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |середньої | | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти: | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |на основі повної| | | | | | | | | | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |середньої | | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти: | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |на основі | | | | | | | | | | | | | | | | | |кваліфікованого | | | | | | | | | | | | | | | | | |робітника: | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор _____________________________
Виконавець (ПІБ., тел.)

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
26.04.2010 N 206

ІНФОРМАЦІЯ
про надходження заяв від вступників до вищого
навчального закладу III - IV рівнів
акредитації у 2010 році
__________________________________________
(Код та назва вищого навчального закладу)
станом на _______

Табл. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Шифр і |Ліцензований| Обсяги | в т. ч. |Подано|Подано заяв | Подано |Всього|Конкурс| Квота |Подано|Конкурс|Сільська|Випускники | |з/п| напрям | обсяг |державного|держзамовлення| заяв |пільговиками| оригіналів |подано| | прийому | заяв | по | молодь |ВНЗ I - II | | |підготовки| прийому |замовлення|за скороченим | | |сертифікатів| заяв | |сільської| по | квоті | | рівня | | | | | на 2010 | терміном | | | | за | | молоді |квоті | | |акредитації| | | | | рік | навчання | | | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |рік на| | | | | | | | | | | | | | | |звітну| | | | | | | | | | | | | | | | дату | | | | | | | |---+----------+------------+----------+--------------+------+------------+------------+------+-------+---------+------+-------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ректор _________________________________
Виконавець (ПІБ., тел.) ________________
ІНФОРМАЦІЯ
про результати прийому у 2010 році до вищого
навчального закладу III - IV рівнів акредитації
___________________________________________
(Код та назва вищого навчального закладу)
Табл. 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр та |Ліцен- | Дер- | Квота | Подано заяв |Конкурс| Зараховано | Із загальної кількості зарахованих | | назва |зований|жавне |цільового| |заяв на|--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |напряму |обсяг |замов-|прийому | |одне |Всього| З урахуванням сертифікатів | За |Випуск-|Меда- | Поза | Закінчили в |Постраждали| Сільська молодь |Інва-|Діти- | Іноземні | |підготовки | |лення | | |місце | | зовнішнього тестування |резуль-| ників |лістів|конку-| поточному році |від аварії | |ліди |сироти| громадяни | | | | | | |за | | |татами |підго- | | рсом | | на ЧАЕС | |1 - 2| | | | | | | |---------------| держ- | |-----------------------------|вступ- |товчих | | |--------------------+-----------+---------------------------|групи| |---------------| | | | | |Всього| За |замов- | | від | від | від | від | 200 |них |відді- | | |Старшу| ПТУ |Техні- |1 - 2|3 - 4|Разом|% від| За |Процент| | |Всього |Україн-| | | | | | |цільовим|ленням | | 124 |150,5|180,5|190,5|балів|випро- |лень | | |школу | на | куми, |кате-|кате-|осіб |зага-|цільо- | до | | | |ського | | | | | | | при- | | | до | до | до | до | |бувань | | | | |базі |коледжі|горії|горії| |льної| вим | квоти | | | |поход- | | | | | | | йомом | | | 150 | 180 | 190 |199,5| | | | | | |осно-| | | | |кіль-|направ-|цільо- | | | | ження | | | | | | | | | |балів|балів|балів|балів| | | | | | |вної | | | | |кості|ленням | вого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |школи| | | | | | |прийому| | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| |Бакалавр, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| |На основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |повної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |середньої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| |на основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодшого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціаліста| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| |в т. ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |напрямами: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| |на основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |повної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |середньої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| |на основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодшого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціаліста| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| |На основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |повної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |середньої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| |На основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодшого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціаліста| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ректор ____________________________________
Виконавець (ПІБ., тел.) ___________________
ІНФОРМАЦІЯ
про результати прийому у 2010 році до вищого
навчального закладу III - IV рівнів
акредитації за напрямами підготовки і спеціальностями
_____________________________________________
(Код та назва вищого навчального закладу)
Табл. 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Шифр та | Шифр та назва | Результати прийому | | найменування | спеціальності |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |галузі знань |(за освітньо- | Зараховано (осіб) |Зараховано за денною формою навчання| Зараховано за заочною формою | | |кваліфікаційними| | (осіб) | навчання (осіб) | | | рівнями) |------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------| | | |Всього|У т. ч. за |У т. ч. за кошти |Всього|У т. ч. за |У т. ч. за кошти |Всього|У т. ч. за |У т. ч. за кошти | | | | | державним | фізичних та | | державним | фізичних та | | державним | фізичних та | | | | |замовленням| юридичних осіб | |замовленням| юридичних осіб | |замовленням| юридичних осіб | | | | |-----------+-----------------| |-----------+-----------------| |-----------+-----------------| | | | |План |Факт |Всього| % від | |План |Факт |Всього| % від | |План |Факт |Всього| % від | | | | | | | |загального| | | | |загального| | | | |загального| | | | | | | | прийому | | | | | прийому | | | | | прийому | |--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |Бакалавр, всього| | | | | | | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |На основі повної| | | | | | | | | | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |середньої освіти| | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |на основі ОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодшого | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціаліста | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| |1001 - Техніка|в т. ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | |та енергетика |напрямами: | | | | | | | | | | | | | | | | | аграрного |----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| |виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |На основі повної| | | | | | | | | | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |середньої освіти| | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |На основі ОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодшого | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціаліста | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |Спеціаліст, | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | 0919 - |в т. ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | |Механізація та|спеціальностями | | | | | | | | | | | | | | | | |електрифікація|----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| |сільського | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |Магістр, всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | 0919 - |в т. ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | |Механізація та|спеціальностями | | | | | | | | | | | | | | | | |електрифікація|----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| |сільського | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------| | |Разом за всіма | | | | | | | | | | | | | | | | | |ОКР, осіб | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ректор _______________________________________
Виконавець (ПІБ., тел.) ______________________вверх