Документ v0206555-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 12.04.2011, основание - v0134730-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.03.2009 N 206
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 134 ( v0134730-11 ) від 12.04.2011 }
Про затвердження форм документів та надання
інформації для здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу
через механізм здешевлення кредитів

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2009 р. N 153 ( 153-2009-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються
на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів" та від 26 лютого 2009 р. N 199
( 199-2009-п ) "Про розміри компенсації у 2009 році відсоткової
ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу
кредитами" та з метою аналізу ефективності використання бюджетних
коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Форму заявки на участь у конкурсі для надання часткової
компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами
( va206555-09 ).
1.2. Форму довідки щодо отримання права на часткову
компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок
коштів державного бюджету.
1.3. Форми реєстрів підприємств-позичальників на право
компенсації відсоткової ставки за кредитами ( va206555-09 ).
1.4. Форму журналу обліку реєстрації документів учасників
конкурсу щодо визначення переліку підприємств-позичальників
агропромислового комплексу для здійснення фінансової підтримки
через механізм здешевлення кредитів за рахунок коштів державного
бюджету у 2009 році ( va206555-09 ).
1.5. Форми інформації про використання бюджетних коштів для
здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами
( va206555-09 ).
1.6. Форми інформації про використання бюджетних коштів для
здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами
в розрізі банків та підприємств-позичальників ( va206555-09 ).
1.7. Форму заявки щодо потреби коштів державного бюджету,
необхідних для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів
( va206555-09 ).
2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.):
2.1. Щокварталу до 20-го числа наступного місяця, що настає
за звітним періодом, та в місячний термін після закінчення
бюджетного року забезпечити подання до Міністерства фінансів
України звіту про стан виконання результативних показників з
аналізом, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
2.2. В установленому порядку довести наказ до відома
керівників структурних підрозділів Міністерства аграрної політики
України, Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим
головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій, управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Супіханова Б.К.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
26.03.2009 N 206

ДОВІДКА
щодо отримання права на часткову компенсацію
відсоткової ставки за залученим
________________________________________________________ (короткостроковим, середньостроковим чи довгостроковим)
кредитом за рахунок коштів
державного бюджету у 2009 році

Надана __________________________________________________________
(назва підприємства-позичальника)
_________________________________________________________________
(юридична адреса)
про те, що дане підприємство за результатами конкурсу ___________
_________________________________________________________________
(Ради Міністрів АР Крим, облдержадміністрацій,
райдержадміністрацій, Управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації)
_________________________________________________________________
(протокол N, дата проведення)
_________________________________________________________________
(визнане, не визнане)
одержувачем часткової компенсації відсоткової ставки за кредитом
____________________________________________________________ грн.
(сума кредиту в національній або іноземній валюті в
перерахунку на національну)
_________________________________________________________________
(дата і номер кредитної угоди, назва банку)
_________________________________________________________________
(термін користування, кількість місяців)
за рахунок державного бюджету на умовах Порядку використання
у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.02.09 р. N 153, в розмірі _________________________________________________________________
(облікової ставки; подвійної; 1,2, 1,5 облікової ставки НБУ,
що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом,
або 8,5% для кредитів в іноземній валюті).
Розрахунковий розмір компенсації на 2009 бюджетний рік в
межах доведеного річного обсягу бюджетних коштів для здешевлення
за _______________________________________
(коротко-, середньо- чи довгостроковим)
----------------------------------------- кредитом складає: | | | | | | | | | | | -----------------------------------------
_________________________________________________________________
(сума компенсації цифрами та прописом в гривнях)
Причини відмови в наданні фінансової підтримки
підприємству-позичальнику ________________________________________ _________________________________________________________________
Голова конкурсної комісії ______________ _____________________
(підпис) (ПІБ)
Секретар конкурсної комісії ______________ _____________________
(підпис) (ПІБ)
М.П.
Реєстраційний N довідки ____________
"____" ___________________ 2009 р.вверх