Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція; Приказ, Перечень от 06.10.2009205
Документ v0205642-09, текущая редакция — Редакция от 23.03.2010, основание - v0056642-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
06.10.2009 N 205

Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті
N 223 ( v0223642-09 ) від 27.10.2009 N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010 }

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
за результатами розгляду матеріалів перевірок додержання
ліцензіатами Ліцензійних умов ( z0140-08 ) та з урахуванням
пропозицій, викладених у службовій записці начальника Управління
ліцензування Роговського І.В. від 05.10.2009 та Протокольному
рішенні від 06.10.2009 N 39 Ліцензійної комісії Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті, Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно з
додатком 2.
3. Скасувати акти перевірки, які складені з порушенням
законодавства згідно з додатком 3.
4. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначених у додатках 1 та 2 цього наказу, набирає чинності з
17.10.2009.
5. Управлінню ліцензування (Роговський І.В.) довести цей
наказ до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
6. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Ю.Майборода
{ Додатки 2-3 не наводяться }

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
06.10.2009 N 205

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІАТІВ,
яким Головавтотрансінспекцією прийнято
рішення про анулювання ліцензії

----------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Територіальне| Підстава |Назва ліцензіата| Серія, N, |Дозволений вид|Підстава для| |з/п| управління | проведення |ідентифікаційний|термін дії | робіт | анулювання | | | | перевірки | номер | ліцензії | | | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |1. |ТУГ у |позапланова, |СГ Курінний В.О.|АБ N 126410|внутрішні |Акт про | | |Донецькій |повідомлення УДАІ |2080400712 |від |перевезення |відмову | | |області |МВС України в | |12.05.2005 |пасажирів |ліцензіата в| | | |Донецькій області | |до | |проведенні | | | | | |11.05.2010 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 154 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |2. |ТУГ у |позапланова, лист |ФОП |АВ N 455128|внутрішні |Акт про | | |Житомирській |ВАТ "АТП-11801" |Скрицький Р.В. |з |перевезення |відмову | | |області | |3065418191 |04.02.2009 |пасажирів на |ліцензіата в| | | | | |до |таксі |проведенні | | | | | |03.02.2014 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 162 від | | | | | | | |01.10.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |3. |ТУГ у |позапланова, лист |ФОП Колодій М.М.|АВ N 464305|внутрішні |Акт про | | |Житомирській |ВАТ "АТП-11801" |2498109011 |з |перевезення |неможливість| | |області | | |02.04.2009 |пасажирів |ліцензіата | | | | | |до |автобусами |забезпечити | | | | | |01.04.2014 | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 161/1 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| { Дію Наказу призупинено у частині анулювання ліцензії серії АВ
N 460724 від 17.02.2009 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на
таксі, виданої ФОП Смолюк О.М. згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 223 ( v0223642-09 ) від
27.10.2009 }
{ Наказ визнано чинним в частині анулювання ліцензії серії АВ
N 460724 від 17.02.2009 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 56 ( v0056642-10 ) від
23.03.2010 }
|4. |ТУГ у |позапланова, лист |ФОП Смолюк О.М. |АВ N 460724|внутрішні |Акт про |
| |Житомирській |ВАТ "АТП-11801" |2754510132 |з |перевезення |неможливість| | |області | | |17.02.2009 |пасажирів на |ліцензіата | | | | | |до |таксі |забезпечити | | | | | |16.02.2014 | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 163/1 від | | | | | | | |01.10.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |5. |ТУГ у |позапланова, лист |ПП |АВ N 383334|внутрішні |Акт про | | |Запорізькій |ВАТ "Пологівське |Слісаренко В.М. |14.11.2007 |перевезення |неможливість| | |області |АТП-12337" |2454809090 |- |вантажів |ліцензіата | | | | | |13.11.2012 | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 113/1 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |6. |ТУГ у |позапланова, лист |ПП Бойко Г.П. |АВ N 151641|внутрішні |Акт про | | |Запорізькій |ВАТ "Пологівське |1964214790 |10.08. 2006|перевезення |неможливість| | |області |АТП-12337" | |- |вантажів |ліцензіата | | | | | |09.08.20011| |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 114/1 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |7. |ТУГ у |позапланова, |ПП |АВ N 198191|внутрішні |Акт про | | |Луганській |повідомлення ТзОВ |Кононенко І.М. |22.09.2006 |перевезення |неможливість| | |області |"Ніка-Автотранс" |1922416970 |- |пасажирів та |ліцензіата | | | | | |21.09.2011 |їх багажу на |забезпечити | | | | | | |таксі |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 233/1 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |8. |ТУГ у |позапланова, |ПП Мешков Р.О. |АВ N 476122|внутрішні |Акт про | | |Луганській |повідомлення ТзОВ |3213221011 |03.06.2009 |перевезення |неможливість| | |області |"Ніка-Автотранс" | |- |пасажирів |ліцензіата | | | | | |02.06.2014 |легковими |забезпечити | | | | | | |автомобілями |виконання | | | | | | |на замовлення |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 234/1 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |9. |ТУГ у |позапланова, лист |ПП Щербак В.В. |АБ N 150340|внутрішні |Акт про | | |Луганській |ПП Олейнікова О.О.|2106908575 |16.03.2005 |перевезення |неможливість| | |області | | |- |пасажирів |ліцензіата | | | | | |15.03.2010 | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 232/1 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |10.|ТУГ у |позапланова, лист |ПП Оршак С.Б. |АВ N 384202|внутрішні |Акт про | | |Львівській |ТзОВ "Атто" |2520716280 |з |перевезення |відмову | | |області | | |30.11.2007 |вантажів |ліцензіата в| | | | | |до | |проведенні | | | | | |29.11.2012 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 154 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |11.|ТУГ у |позапланова, лист |ПП |АБ N 295540|внутрішні |Акт про | | |Полтавській |ТОВ |Маляренко І.С. |з |перевезення |відмову | | |області |"Таксомоторсервіс"|2215920413 |27.10.2005 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | |до | |проведенні | | | | | |26.10.2010 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 161 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |12.|ТУГ у |позапланова, лист |ПП Кішінець М.В.|АВ N 150362|внутрішні |Акт про | | |Полтавській |ТОВ |1669001259 |з |перевезення |відмову | | |області |"Таксомоторсервіс"| |19.07.2006 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | |до | |проведенні | | | | | |18.07.2011 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 162 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |13.|ТУГ у |позапланова, лист |ПП Жила С.М. |АВ N 149326|внутрішні |Акт про | | |Полтавській |ТОВ |2934003997 |з |перевезення |відмову | | |області |"Таксомоторсервіс"| |05.07.2006 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | |до | |проведенні | | | | | |04.07.2011 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 163 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |14.|ТУГ у |позапланова, |ПП Авдасьов О.С.|АВ N 434923|внутрішні |Акт про | | |Сумській |повідомлення ВАТ |3053004650 |з |перевезення |відмову | | |області |"Шосткинське АТП | |22.10.2008 |пасажирів на |ліцензіата в| | | |15909" | |до |таксі |проведенні | | | | | |21.10.2013 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |від | | | | | | | |30.09.2009 | | | | | | | |N 122/1 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |15.|ТУГ у |позапланова, |ПП |АВ N 435483|внутрішні |Акт про | | |Сумській |повідомлення ВАТ |Герасименко С.Г.|з |перевезення |відмову | | |області |"Шосткинське АТП |2675720879 |29.10.2008 |вантажів |ліцензіата в| | | |15909" | |до |вантажними |проведенні | | | | | |28.10.2013 |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|ліцензування| | | | | | | |від | | | | | | | |30.09.2009 | | | | | | | |N 123/1 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |16.|ТУГ у |позапланова, |ПП Межиєв Д.А. |АБ N 125601|міжнародні |Акт про | | |Харківській |повідомлення УСБУ |2701819070 |від |перевезення |відмову | | |області |в Харківській | |05.01.2005 |вантажів |ліцензіата в| | | |області | |до | |проведенні | | | | | |04.01.2010 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 130 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |17.|ТУГ у |позапланова, |ПП |АВ N 474105|внутрішні |Акт про | | |Харківській |повідомлення |Лондаренко І.П. |від |перевезення |відмову | | |області |Харківської |2181120539 |01.07.2009 |пасажирів |ліцензіата в| | | |міжрайонної | |до |автобусами |проведенні | | | |транспортної | |30.06.2014 | |перевірки | | | |прокуратури | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 139 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |18.|ТУГ у |позапланова, |ПП Богданов О.Л.|АВ N 474016|внутрішні |Акт про | | |Харківській |повідомлення |2190317017 |від |перевезення |відмову | | |області |Харківської | |03.06.2009 |пасажирів |ліцензіата в| | | |міжрайонної | |до |автобусами |проведенні | | | |транспортної | |02.06.2014 | |перевірки | | | |прокуратури | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 140 від | | | | | | | |01.10.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |19.|ТУГ у |позапланова, |ПП Тєлєгін О.М. |АВ N 474194|внутрішні |Акт про | | |Харківській |повідомлення |3017415950 |від |перевезення |відмову | | |області |Харківської | |29.07.2009 |пасажирів |ліцензіата в| | | |міжрайонної | |до |автобусами |проведенні | | | |транспортної | |28.072014 | |перевірки | | | |прокуратури | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 141 від | | | | | | | |02.10.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |20.|ТУГ у |позапланова, лист |ПП Пилипчук Л.В.|АВ N 150932|внутрішні |Акт про | | |Хмельницькій |ВАТ "Поділля-Плюс"|1938012553 |з |перевезення |відмову | | |області | | |26.07.2006 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | |до | |проведенні | | | | | |25.07.2011 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 131 від | | | | | | | |30.09.2009 | |---+-------------+------------------+----------------+-----------+--------------+------------| |21.|ТУГ у |позапланова, лист |ПП Мізера В.С. |АВ N 114130|міжнародні |Акт про | | |Хмельницькій |ВАТ "Поділля-Плюс"|2163624011 |з |перевезення |неможливість| | |області | | |01.06.2006 |вантажів |ліцензіата | | | | | |до | |забезпечити | | | | | |31.05.2011 | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 132/1 від | | | | | | | |30.09.2009 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник
Управління ліцензування І.Роговськийвверх