Документ v0203737-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.09.2015, основание - v0335737-15

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2013  № 203

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 335 від 15.09.2015}

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі Міністерством екології та природних ресурсів висновку державної екологічної експертизи, сертифіката екологічного аудитора, продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг з видачі Міністерством екології та природних ресурсів висновку державної екологічної експертизи, сертифіката екологічного аудитора, продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора:

1.1. інформаційна картка видачі висновку державної екологічної експертизи (додаток 1);

1.2. технологічна картка видачі висновку державної екологічної експертизи (додаток 2);

1.3. інформаційна картка видачі сертифіката екологічного аудитора (додаток 3);

1.4. технологічна картка видачі сертифіката екологічного аудитора (додаток 4);

1.5. інформаційна картка продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора (додаток 5);

1.6. технологічна картка продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора (додаток 6).

2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра (Сушко О.В.) забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на веб-сайті Мінприроди України та у місці здійснення прийому суб'єктів звернень.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.А. ПроскуряковДодаток 1
до наказу Міністерства
екології та природних
ресурсів України
18.05.2013 № 203

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

видача висновку державної екологічної експертизи
(назва адміністративної послуги)

Міністерство екології та природних ресурсів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
каб. 113,114, 115

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9.00 до 18.00
П'ятниця: з 9.00 до 16.45
Перерва: з 13.00 до 13.45

3.

Телефон/факс (довідки, адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги)

Тел.: (044) 206-31-40, 206-31-43
Електронна адреса: zarudna@menr.gov.ua,
expert50@menr.gov.ua, r.tkachenko@menr.gov.ua
Веб-сайт: http://www.menr.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Міжнародний договір

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

5.

Закони України

Закон України "Про екологічну експертизу", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закон України "Про відходи", Водний кодекс України

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 № 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку", постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.95 № 870 "Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу"

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Супроводжувальний лист та заявка на проведення державної екологічної експертизи за формою визначеною додатком 1 до Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.95 № 870 "Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу".
2. Розділ "Оцінка впливу на навколишнє середовище", розроблений відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд", статей 15, 36 Закону України "Про екологічну експертизу", статті 51 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".
3. Ліценція або кваліфікаційний сертифікат розробника розділу ОВНС на право виконання цього розділу відповідно до п. 1.5 ДБН А.2.2-1-2003.
4. "Заява про наміри", погоджена встановленим чином, у тому числі з органом місцевого самоврядування на виконання п. 1.16 ДБН А.2.2-1-2003.
5. "Заява про екологічні наслідки діяльності", оформлена відповідно до вимог статті 35 Закону України "Про екологічну експертизу" та пп. 4.1 - 4.3 ДБН А.2.2-1-2003.
6. Публікації у засобах масової інформації "Заяви про наміри" (відповідно до вимог п. 1.6 ДБН А.2.2-1-2003), "Заяви про екологічні наслідки діяльності" (відповідно до ст. 10 Закону України "Про екологічну експертизу", відгуки на неї, згідно пп. 1.8, 1.9, 1.10 ДБН А.2.2-1-2003).
7. Погодження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.95 № 870:
- МОЗ або його органів на місцях (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи);
- Держгірпромнагляду України або його органів на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про охорону праці);
- Державної служби України з надзвичайних ситуацій або його органів на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про пожежну безпеку).
8. Залежно від специфіки конкретних об'єктів державної екологічної експертизи, може вимагатися подання експертних висновків інших заінтересованих міністерств, відомств, організацій, установ, підприємств, а також матеріалів погодження документації з відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідно до п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.95 № 870.
9. Експерт державної екологічної експертизи має право одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи відповідно до статті 28 Закону України "Про екологічну експертизу"

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

10.

Строк надання адміністративної послуги

До 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 120 днів.
За доопрацьованими матеріалами до 30 днів

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання заявником документів з порушенням вимог Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.95 № 870, та невідповідність природоохоронному законодавству (стаття 28 Закону України "Про екологічну експертизу", ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд")

12.

Результат надання адміністративної послуги

1. Видача позитивного висновку державної екологічної експертизи.
2. Видача висновку державної екологічної експертизи із зауваженнями.
3. Лист про повернення на доопрацювання у зв'язку з наданням неповного комплекту необхідних матеріалів і документів

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Видача висновку державної екологічної експертизи особисто заявникові або представнику за довіреністю.
Видача листа про повернення на доопрацювання у зв'язку з наданням неповного комплекту необхідних матеріалів і документів особисто або поштоюДодаток 2
до наказу Міністерства
екології та природних
ресурсів України
18.05.2013 № 203

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

видача висновку державної екологічної експертизи
(назва адміністративної послуги)

Міністерство екології та природних ресурсів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи Мінприроди України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1. Надходження, реєстрація супроводжувального листа до документації, яка передається на державну екологічну експертизу та заявки на проведення державної екологічної експертизи для видачі висновку державної екологічної експертизи

Спеціаліст Відділу документального забезпечення, контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

В порядку надходження документів 1 день

2. Передача зареєстрованих документів до Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Спеціаліст Відділу документального забезпечення, контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

В порядку надходження документів 1 день

3. Попередній розгляд документації із супроводжувальним листом та заявки на проведення державної екологічної експертизи для видачі висновку державної екологічної експертизи, перевірка комплектності документів

Спеціаліст Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

В порядку надходження документів

4. Надання листа про повернення матеріалів на доопрацювання у разі неповного комплекту

Спеціаліст Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації у Відділі державної екологічної та геологічної експертизи

5. Передача заявки на проведення державної екологічної експертизи до Відділу документального забезпечення, контролю та роботи із зверненнями громадян для розміщення на офіційному сайті Мінприроди

Спеціаліст Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

1 день

6. Розміщення на офіційному веб-сайті заявки на проведення державної екологічної експертизи

Спеціаліст Відділу документального забезпечення, контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

2 дні

7. Підготовка висновку державної екологічної експертизи

Спеціаліст Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

Протягом 35 днів з моменту реєстрації в Мінприроди, з подовженням у разі потреби до 50 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 110 днів. За доопрацьованими матеріалами до 20 днів

8. Підписання висновку державної екологічної експертизи

Начальник Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

Протягом 3 днів з дня візування висновку Держекоекспертизи безпосереднім виконавцем та співвиконавцями у разі залучення

9. Реєстрація висновку державної екологічної експертизи

Спеціаліст Відділу документального забезпечення, контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

В порядку надходження документів 1 день

10. Передача висновку державної екологічної експертизи до Відділу документального забезпечення, контролю та роботи із зверненнями громадян для розміщення на офіційному сайті Мінприроди

Спеціаліст Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

В порядку надходження документів 1 день

11. Розміщення висновку державної екологічної експертизи на офіційному сайті Мінприроди

Спеціаліст Відділу взаємодії із ЗМІ та консультацій з громадськістю

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

2 дні

12. Видача висновку державної екологічної експертизи особисто заявнику або його представнику за довіреністю

Спеціаліст Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

В день звернення Заявника

Відповідно до статті 39 Закону України "Про екологічну експертизу" в разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної експертизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизи.Додаток 3
до наказу Міністерства
екології та природних
ресурсів України
18.05.2013 № 203

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

видача сертифіката екологічного аудитора
(назва адміністративної послуги)

Міністерство екології та природних ресурсів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035
каб. 113,114, 115

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9.00 до 18.00
П'ятниця: з 9.00 до 16.45
Перерва: з 13.00 до 13.45

3.

Телефон/факс (довідки, адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги)

Тел.: (044) 206-31-40, 206-31-43
Електронна адреса: r.tkachenko@menr.gov.ua
Веб-сайт: http://www.menr.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про екологічний аудит"

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінприроди від 29.01.2007 № 27 "Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 30.03.2007 за № 295/13562 (далі - Положення)

6.

Підстава для отримання сертифіката

Протокольне рішення Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- заява за встановленою формою, наведеною у додатку № 2 до Положення;
- копія диплома про вищу освіту, завірену в установленому порядку;
- копія документа для підтвердження наукового ступеня (за наявності), завірену в установленому порядку;
- копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, завірену в установленому порядку;
- витяг із трудової книжки, завірений в установленому порядку;
- копія свідоцтва про проходження навчання з екологічного аудиту, завірену в установленому порядку;
- довідка про проходження стажування за встановленою формою, наведеною у додатку № 3 до Положення;
- особиста картка екологічного аудитора за встановленою формою, наведеною у додатку № 4 до Положення

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

10.

Строк надання адміністративної послуги

1. Проведення засідання Комісії із сертифікації із розгляду заяв кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора, продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора, затвердження білету з кваліфікаційного іспиту на право отримання сертифіката екологічного аудитора, визначення дати проведення іспиту - 30 днів;
2. Проведення засідання екзаменаційної Комісії: екзаменаційний іспит - 30 днів;
3. Надання екзаменаційних робіт до Комісії із сертифікації - 5 днів;
4. Засідання Комісії із сертифікації: винесення рішення щодо видачі або відмови у видачі сертифіката - 5 днів;
5. Інформування кандидатів щодо рішення Комісії - 10 днів

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність хоча б одного з необхідних документів, зазначених у пункті 3.1 Положення, неналежного їх оформлення

12.

Результат надання адміністративної послуги

1. Видача сертифіката екологічного аудитора
2. Відмова про видачу сертифіката екологічного аудитора

13.

Способи отримання відповіді (результату)

1. Видача сертифіката особисто заявникові за пред'явленням документу, що посвідчує особу;
2. Лист щодо відмови про видачу сертифіката екологічного аудитора надається особисто заявникові за пред'явленням документу, що посвідчує особу, або направляється поштоюДодаток 4
до наказу Міністерства
екології та природних
ресурсів України
18.05.2013 № 203

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:

Видача сертифіката екологічного аудитора

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи Мінприроди України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1. Надходження, реєстрація заяви про отримання сертифіката екологічного аудитора та доданих до неї документів

Спеціаліст Відділу документального забезпечення контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

В порядку надходження документів
1 день

2. Передача зареєстрованих документів до Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Спеціаліст Відділу документального забезпечення контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

1 день

3. Проведення засідання Комісії із сертифікації екологічних аудиторів (розгляд заяв кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора, продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора, затвердження екзаменаційного білету з кваліфікаційного іспиту на право отримання сертифіката екологічного аудитора, визначення дати проведення іспиту)

Голова Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

30 днів з дня реєстрації документів

4. Підготовка протоколу засідання Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

секретар Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

1 день

5. Підписання протоколу засідання Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Голова Комісії із сертифікації екологічних аудиторів, Члени Комісії із сертифікації

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

5 днів

6. Підготовка листів про допуск / відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту з екологічного аудиту

секретар Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

3 дні

7. Підписання листів про допуск / відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту з екологічного аудиту

Голова Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

3 дні

8. Реєстрація листів про допуск / відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту з екологічного аудиту

Спеціаліст Відділу документального забезпечення контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

1 день

9. Проведення засідання екзаменаційної Комісії, екзаменаційний іспит

Голова екзаменаційної Комісії

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

30 днів з дня винесення рішення Комісії із сертифікації

10. Надання екзаменаційних робіт до Комісії із сертифікації

Секретар екзаменаційної Комісії

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

5 днів

11. Засідання Комісії із сертифікації: винесення рішення щодо видачі або відмови у видачі сертифіката

Голова сертифікаційної Комісії

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

5 днів

12. Підготовка листів щодо відмови у видачі сертифіката, підготовка проекту наказу про видачу сертифіката екологічного аудитора

секретар Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

3 дні

13. Підписання листів щодо відмови у видачі сертифіката, візування проекту наказу про видачу сертифіката екологічного аудитора

Заступник Міністра;
Директор департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра;
директор Юридичного департаменту;
Начальник Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

3 дні

14. Реєстрація листів щодо відмови у видачі сертифіката

Спеціаліст Відділу документального забезпечення контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

1 день

15. Підписання проекту наказу про видачу сертифіката екологічного аудитора

Міністр екології та природних ресурсів України

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

3 дні

16. Реєстрація наказу про видачу сертифіката екологічного аудитора

Спеціаліст Відділу документального забезпечення контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

1 день

17. Розміщення на веб-сайті наказу про видачу сертифіката екологічного аудитора

Спеціаліст Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

Протягом 3 днів з дня підписання наказу про видачу сертифіката екологічного аудитора, посадова особа - спеціаліст Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

18. Підготовка сертифікатів для видачі екологічним аудиторам

секретар Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

2 дні

19. Підписання сертифікатів екологічного аудитора

Міністр екології та природних ресурсів України

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

3 дні

20. Розміщення на веб-сайті інформації про внесення змін до реєстру екологічних аудиторів, що мають право на здійснення екологічного аудиту

Спеціаліст Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

Протягом 3 днів з дня підписання сертифіката екологічного аудитора

21. Видача сертифіката екологічного аудитора особисто заявнику

Спеціаліст Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

в день звернення заявника

Відмова у видачі сертифіката екологічного аудитора може бути оскаржена у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до п. 5.3.2 Положення про сертифікацію екологічних аудиторів, затвердженого наказом Мінприроди від 29.01.2007 № 27 та зареєстрованого в Мін'юсті 30.03.2007 за № 295/13562, Комісія із сертифікації формує групи з числа кандидатів, допущених до складання кваліфікаційного іспиту. Група складається щонайменше з п'яти кандидатів.

Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право скласти його повторно на загальних умовах згідно з Положенням про сертифікацію екологічних аудиторів, затвердженим наказом Мінприроди України від 29.01.2007 № 27, зареєстрованого в Мін'юсті 30.03.2007 за № 295/13562, не раніше ніж через 6 місяців.

Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право на апеляцію до Комісії із сертифікації у порядку, визначеному законодавством.Додаток 5
до наказу Міністерства
екології та природних
ресурсів України
18.05.2013 № 203

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора
(назва адміністративної послуги)

Міністерство екології та природних ресурсів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035
каб. 113, 114, 115

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9.00 до 18.00
П'ятниця: з 9.00 до 16.45
Перерва: з 13.00 до 13.45

3.

Телефон/факс (довідки, адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги)

Тел.: (044) 206-31-40, 206-31-43
Електронна адреса: r.tkachenko@menr.gov.ua
Веб-сайт: http://www.menr.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про екологічний аудит"

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінприроди від 29.01.2007 № 27 "Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 30.03.2007 за № 295/13562 (далі - Положення)

6.

Підстава для продовження дії сертифіката

Протокольне рішення Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- заява за встановленою формою, наведеною у додатку № 2 до Положення (надається до Комісії із сертифікації за один місяць до закінчення терміну чинності сертифіката екологічного аудитора);
- відомості про еколого-аудиторську діяльність у довільній формі за останні три роки;
- відомості про підвищення кваліфікації екологічного аудитора з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічного аудиту за останні три роки;
- документи, передбачені в п. 3.1 Положення, в яких відбулися зміни від моменту подання заяви на отримання сертифіката екологічного аудитора

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

10.

Строк надання адміністративної послуги

1. Проведення засідання Комісії із сертифікації - 30 днів;
2. Інформування кандидатів щодо рішення Комісії - 10 днів

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність хоча б одного з необхідних документів, зазначених у пункті 8.2 Положення; неналежне їх оформлення

12.

Результат надання адміністративної послуги

1. Видача листа, підтверджуючого продовження дії сертифіката екологічного аудитора;
2. Видача листа про відмову у продовженні дії сертифіката екологічного аудитора

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Видача листа заявникові або його представнику за довіреністю, або направлення поштоюДодаток 6
до наказу Міністерства
екології та природних
ресурсів України
18.05.2013 № 203

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:

Продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи Мінприроди України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1. Надходження, реєстрація заяви про продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора та додання до неї документів

Спеціаліст Відділу документального забезпечення контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

В порядку надходження документів
1 день

2. Передача зареєстрованих документів до Відділу державної екологічної та геологічної експертизи

Спеціаліст Відділу документального забезпечення контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

1 день

3. Проведення засідання Комісії із сертифікації екологічних аудиторів (розгляд заяв кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора, продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора, затвердження екзаменаційного білету з кваліфікаційного іспиту на право отримання сертифіката екологічного аудитора, визначення дати проведення іспиту)

Голова Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

30 днів з дня реєстрації документів

4. Підготовка протоколу засідання Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

секретар Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

1 день

5. Підписання протоколу засідання Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Голова Комісії із сертифікації екологічних аудиторів, Члени Комісії із сертифікації

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

5 днів

6. Підготовка листа про продовження / відмову у продовженні терміну чинності сертифіката екологічного аудитора

секретар Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

3 дні

7. Підписання листа про продовження / відмову у продовженні терміну чинності сертифіката екологічного аудитора

секретар Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

3 дні

8. Реєстрація листів про продовження / відмову у продовженні терміну чинності сертифіката екологічного аудитора

Спеціаліст Відділу документального забезпечення контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

1 день

9. Розміщення інформації на сайті про включення/виключення з реєстру екологічних аудиторів, що мають право на здійснення екологічного аудиту

Спеціаліст Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

Протягом 3 днів з дня підписання листа про продовження/ відмову у продовженні терміну чинності сертифіката екологічного аудитора Головою Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

10. Видача листа - повідомлення про продовження / відмову у продовженні терміну чинності сертифіката екологічного аудитора надається особисто заявнику

секретар Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

Відділ державної екологічної та геологічної експертизи

В день звернення заявника

11. Направлення поштою листа - повідомлення про продовження / відмову у продовженні терміну чинності сертифіката екологічного аудитора

Спеціаліст Відділу документального забезпечення контролю та роботи із зверненнями громадян

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Міністра

2 дні

Комісія із сертифікації може прийняти рішення про необхідність проходження екологічним аудитором повторного курсу підготовки чи підвищення кваліфікації у випадках, якщо:

1. пройшло більше ніж три роки з моменту проходження екологічним аудитором підвищення кваліфікації з питань, пов'язаних з екологічним аудитом, чи/та відсутня практика проведення екологічного аудиту;

2. є письмові претензії до діяльності екологічного аудитора, які підтверджені еколого-аудиторською організацією, замовником екологічного аудиту або організацією, що контролює.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}вверх