Про виконання Угоди про асоціацію
Міненерговугілля України; Приказ, План, Мероприятия от 02.04.2018196
Документ v0196732-18, текущая редакция — Принятие от 02.04.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2018  № 196

Про виконання Угоди про асоціацію

З метою належного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міненерговугілля з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - План), що додається.

2. Відповідальним структурним підрозділам Міненерговугілля:

2.1. забезпечити виконання Плану;

2.2. надавати до Секретаріату Кабінету Міністрів України та/або відповідального центрального органу виконавчої влади та у копії до Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції - звіти про виконання Плану у визначені терміни;

2.3. надавати до Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції - щоквартальні звіти про виконання Плану до 5 числа місяця, наступного за звітнім періодом.

3. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Козловська О.О.) організувати моніторинг виконання Плану, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І. Насалик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
02.04.2018 № 196

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міненерговугілля з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Найменування завдання

Положення Угоди / рішення органу асоціації

Акт права ЄС

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Звіт про досягнуті результати

Перелік заходів, за виконання яких відповідальне Міненерговугілля

708. Впровадження механізму надання енерго- та газопостачальними, газорозподільними організаціями та постачальниками палива на запити державних органів узагальненої інформації про кінцевих споживачів енергії

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС)

розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку надання енерго- та газопостачальними, газорозподільними організаціями та постачальниками палива на запити державних органів узагальненої інформації про кінцевих споживачів енергії

до 31 жовтня 2019 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Співвиконавці:
Мінрегіон
Держенергоефективності
НКРЕКП (за згодою)

Енергетика та енергонезалежність

721. Реалізація Енергетичної стратегії на період до 2035 року

Стаття 338

-

1) розроблення та затвердження плану заходів з імплементації Енергетичної стратегії на період до 2020 року

до 20 березня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики

2) розроблення та затвердження плану заходів з імплементації Енергетичної стратегії на період до 2025 року

3) розроблення та затвердження плану заходів з імплементації Енергетичної стратегії на період до 2035 року

722. Забезпечення впровадження нової моделі функціонування ринку електроенергії

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2009/72/ЄС; Регламент (ЄС) № 714/2009

1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів згідно з планом організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про ринок електричної енергії"

до 1 липня 2019 р.

Департамент електроенергетичного комплексу
Співвиконавці:
НКРЕКП (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
АМКУ
інші ЦОВВ

2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС

3) подання проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України

723. Відокремлення та сертифікація оператора системи передачі

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2009/72/ЄС, стаття 9(1)

1) розроблення відповідного нормативно-правового акта щодо корпоратизації державного підприємства "НЕК "Укренерго"

до 1 липня 2019 р.

Департамент корпоративних та майнових відносин
(підпункти 1 - 6)
Департамент електроенергетичного комплексу
(підпункти 7 - 10)
Співвиконавці:
ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)
НКРЕКП (за згодою)

2) прийняття нормативно-правового акта

3) створення комісії з корпоратизації державного підприємства "НЕК "Укренерго"

4) проведення інвентаризації майна державного підприємства "НЕК "Укренерго"

5) проведення оцінки вартості цілісного майнового комплексу державного підприємства "НЕК "Укренерго"

6) здійснення випуску акцій оператора системи передачі електричної енергії

7) затвердження порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

8) підготовка заявки на сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії

9) опрацювання проекту рішення щодо сертифікації оператора системи передачі електричної енергії з експертами ЄС

10) розроблення процедури отримання оператором системи передачі електричної енергії ліцензії на провадження діяльності

728. Безпека постачання електроенергії

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2005/89/ЄС

1) розроблення та затвердження вимог до мінімального резерву виробничих потужностей, які диспетчеризуються операторами передачі електроенергії

до 1 березня 2018 р.

Департамент електроенергетичного комплексу
Співвиконавці:
НКРЕКП (за згодою)
ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

2) розроблення та затвердження правил безпеки постачання електричної енергії

3) подання звіту з моніторингу безпеки постачання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства

730. Планування та забезпечення приєднання Об'єднаної енергосистеми України до енергетичної системи континентальної Європи ENTSO-E

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2009/72/ЄС; Регламент (ЄС) № 714/2009

1) проведення дослідження можливості синхронного об'єднання Української та Молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E
2) укладення Угоди про майбутнє об'єднання енергосистем України та Молдови з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E

до 1 січня 2022 р.

Департамент електроенергетичного комплексу
Співвиконавці:
ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)
НКРЕКП (за згодою)

3) розроблення плану заходів щодо забезпечення виконання Угоди про майбутнє приєднання об'єднаної енергетичної системи України до енергетичної системи континентальної Європи ENTSO-E

4) розроблення плану заходів з реалізації вимог Каталогу заходів щодо забезпечення об'єднання енергосистем України та Молдови з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E

5) забезпечення внесення змін до інвестиційних програм енергетичних компаній, що залучені до інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E

6) забезпечення виконання технічних вимог Каталогу заходів щодо забезпечення об'єднання енергосистем України та Молдови з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E

7) укладення Угоди про об'єднання енергосистем України та Молдови з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E

8) забезпечення синхронного підключення об'єднаної енергетичної системи України до енергетичної системи континентальної Європи ENTSO-E

733. Розробка регуляторної бази для виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (крім питань безпеки постачання природного газу)

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2009/73/ЄС; Регламент (ЄС) № 715/2009

1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів

до 20 березня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Співвиконавці:
НКРЕКП (за згодою)
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
АМКУ
інші ЦОВВ

2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС

3) прийняття нормативно-правових актів

734. Формування механізму періодичної звітності щодо впровадження положень законодавства ЄС у сфері природного газу

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2009/73/ЄС; Регламент (ЄС) № 715/2009

1) розроблення механізму моніторингу та надання періодичної звітності щодо впровадження положень законодавства ЄС у сфері природного газу спільно із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

до 1 вересня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Співвиконавці:
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

2) опрацювання щорічного звіту, розробленого Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

3) розроблення механізму обробки та впровадження рекомендацій Секретаріату Енергетичного Співтовариства

736. Забезпечення безпеки постачання природного газу

Стаття 338, додаток XXVII

Директива Ради 2004/67/ЄС

1) внесення змін до Правил про безпеку постачання природного газу з метою оновлення на наступний календарний рік

до 1 вересня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Співвиконавці:
Мінекономрозвитку
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

2) внесення змін до Національного плану дій на випадок кризової ситуації з метою оновлення на наступний календарний рік

3) щорічне оновлення Правил про безпеку постачання природного газу і Національного плану дій на випадок кризової ситуації

постійно

742. Реструктуризація вугільного сектору України (енергетичного, коксівного вугілля) з метою підвищення його конкурентоспроможності, безпеки шахт і гірників, а також послаблення негативного впливу на навколишнє середовище, при цьому враховуючи регіональний та соціальний вплив

Стаття 339

-

1) розроблення проекту Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року

до 1 червня 2018 р.

Департамент вугільно-промислового комплексу

2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року

3) здійснення структурної перебудови державних підприємств вугільної галузі

4) визначення переліку перспективних та неперспективних шахт, що підлягають ліквідації

5) розроблення та затвердження комплексної програми роботи вугледобувних підприємств на період до 2020 року

743. Впровадження Механізму раннього попередження ЄС про надзвичайні ситуації в газотранспортній системі України

Стаття 340, додаток XXVI

-

визначення координатора та уповноважених осіб, що здійснюють інформування ЄС в рамках механізму раннього попередження

до 20 березня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу

744. Ефективне використання кредитної допомоги ЄІБ та ЄБРР для реформування енергетичного сектору України

Стаття 338

-

1) забезпечення виконання фінансових угод між Україною та ЄБРР/ЄІБ та реалізацію відповідних інвестиційних проектів у галузі енергетики

до 20 березня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Співвиконавці:
ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)
ПрАТ "Укргідроенерго" (за згодою)
ПАТ "Укртрансгаз" (за згодою)
ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

2) забезпечення підготовки нових фінансових угод між Україною та ЄБРР/ЄІБ у галузі енергетики

745. Створення механізму затвердження пріоритетних проектів спільного інтересу (PECI) у сфері електроенергії, природного газу та нафти в рамках Енергетичного Співтовариства

Стаття 341, додаток XXVII

Регламент (ЄС) № 347/2013 (Третій енергетичний пакет)

1) визначення координаційного органу щодо створення механізму затвердження пріоритетних проектів спільного інтересу (PECI) у сфері електроенергії, природного газу та нафти в рамках Енергетичного Співтовариства
2) розроблення та впровадження механізму обміну інформацією з Регіональною групою щодо затвердження проектів спільного інтересу (PECI)
3) розроблення та затвердження методології аналізу вигід та витрат проектів спільного інтересу

до 1 листопада 2018 р.

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Департамент електроенергетичного комплексу
Департамент нафтогазового комплексу
Співвиконавці:
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

4) розроблення оновленого переліку проектів спільного інтересу

5) опрацювання оновленого переліку проектів із заінтересованими сторонами

6) забезпечення затвердження переліку Міністерською Радою Енергетичного Співтовариства

746. Створення умов для здійснення спільних досліджень і розробок в галузі ядерної енергетики

Стаття 342

-

1) визначення сфер взаємного інтересу

до 20 березня 2018 р.

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Співвиконавці:
МОН
НАН України (за згодою)

2) забезпечення участі у проектах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

748. Реструктуризація ПАТ "НАК "Нафтогаз України" відповідно до законодавства ЄС щодо розмежування транспортних систем та операторів транспортних систем

Стаття 341, додаток XXVII

Директива 2009/73/ЄС; Регламент (ЄС) № 715/2009

забезпечення впровадження плану реструктуризації ПАТ "НАК "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2016 р. № 496

у визначені постановою Кабінету Міністрів від 01.07.2016 № 496 строки

Департамент нафтогазового комплексу
Співвиконавці:
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
Мінекономрозвитку
НКРЕКП (за згодою)

756. Реалізація проектів Програми INSC відповідно до щорічних програм дій за трьома напрямами (секторами)

Стаття 342.3

-

1) забезпечення реалізації проектів у секторах "Підтримка Оператора", "Поводження з РАВ (радіоактивними відходами)", "Підтримка Регулятора"

до 31 грудня 2020 р.

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Співвиконавці:
Держатомрегулювання
Державне агентство України з управління зоною відчуження

2) забезпечення ініціювання нових проектів у секторах "Підтримка Оператора", "Поводження з РАВ (радіоактивними відходами)", "Підтримка Регулятора"

842. Удосконалення механізму розкриття даних та обміну інформацією щодо видобувних галузей

Статті 381 - 382

-

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про забезпечення прозорості у видобувних галузях

до 20 березня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Співвиконавці:
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Держстат

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення відповідних змін до Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях

5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС

6) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України

7) створення системи автоматизованого збору інформації щодо платежів до бюджету

8) створення та забезпечення функціонування відкритого інформаційного ресурсу із даними видобувних галузей

1702. Створення єдиних правових, організаційних, фінансово-економічних засад по контролю якості нафтопродуктів у відповідності до норм та правил ЄС

Стаття 363

Директива 98/70/ЄС

1) розроблення проекту акта про план заходів з гармонізації положень Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927, з вимогами Директиви

до 20 березня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Співвиконавці:
Мінекономрозвитку
Мінприроди
Мінфін
Мін'юст
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС

3) подання проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України

4) розроблення проекту нормативно-правого акта про внесення відповідних змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив згідно з положеннями Директиви

5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС

6) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

7) забезпечення розроблення відповідних проектів національних стандартів палива та методів контролю якості та випробувань автомобільних бензинів, дизельних палив, суднових, котельних палив

8) визначення державного підприємства "Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості "МАСМА" відповідальним органом за моніторинг якості палива на ринку України

1703. Встановлення системи моніторингу за якістю палива, пов'язаною із захистом здоров'я населення та навколишнього природного середовища

Стаття 363

Директива 98/70/ЄС

1) проведення оцінки національного споживання палива

до 20 березня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Співвиконавці:
Мінекономрозвитку
Мінприроди
Мінфін
Мін'юст
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

2) розроблення та впровадження системи моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів

3) забезпечення функціонування системи міжлабораторних порівнянь результатів випробування для підтвердження якості випробувань з метою забезпечення гарантування якості палива на ринку України відповідно до вимог Директиви

4) встановлення вимог для позашляхових транспортних засобів та сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів для забезпечення можливості використання неетилованого бензину

5) розроблення та впровадження системи правового регулювання, що охоплює випадки виняткових подій

6) розроблення та впровадження системи збору внутрішньодержавних даних про якість палива

Перелік заходів, де Міненерговугілля є співвиконавцем

208. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до вибухових матеріалів цивільного призначення

Статті 57, 58, додаток III

Директива 2014/28/ЄС

1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту вибухових матеріалів цивільного призначення

до 26 грудня 2018 р.

Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту
Мінсоцполітики
Міненерговугілля
Держпраці

2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС

3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України

4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту)

672. Створення сприятливих умов для використання технологій високоефективного комбінованого виробництва електричної і теплової енергії (когенерації)

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2004/8/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС)

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації

до 15 березня 2018 р.

Департамент електроенергетичного комплексу
Держенергоефективності
Мінрегіон
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

4) розроблення проекту плану заходів на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації

5) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС

6) подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо відповідного плану заходів

673. Удосконалення державної політики у сфері підтримки високоефективної когенерації

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2004/8/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС)

1) розроблення технічного завдання та обрання виконавця аналізу вигод і витрат щодо потенціалу когенерації

протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації"

Департамент електроенергетичного комплексу
Держенергоефективності
Мінрегіон
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

2) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо порядку проведення та вимог до аналізу витрат та вигід щодо оцінки потенціалу високоефективної когенерації

3) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС

4) внесення проекту відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

5) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку проведення комплексної оцінки застосування високоефективної когенерації та ефективного центрального теплопостачання і охолодження

6) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку видачі гарантії походження електричної енергії, яка вироблена високоефективною когенерацією та порядку ведення реєстру гарантій походження електричної енергії

7) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС

8) подання проекту відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

707. Законодавче закріплення нової моделі державної політики у сфері енергоефективності

Стаття 338, додаток XXVII

Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС)

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про енергетичну ефективність

до 25 жовтня 2019 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

724. Створення оператора ринку та гарантованого покупця електроенергії

Стаття 337, додаток XXVII

Директива № 2009/72/ЄС, стаття 9 (1)

1) виділення у складі державного підприємства "Енергоринок" структурних підрозділів з метою створення оператора ринку та гарантованого покупця електроенергії

до 25 червня 2019 р.

Департамент електроенергетичного комплексу
ДП "Енергоринок" (за згодою)
Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін

2) утворення державного підприємства, що виконує функції гарантованого покупця електроенергії

3) створення акціонерного товариства, що виконує функції оператора ринку електроенергії

726. Забезпечення прозорої цінової і тарифної політики у сфері електроенергії

Стаття 337, додаток XXVII

Директива 2009/72/ЄС; Регламент (ЄС) № 714/2009

1) розроблення відповідного нормативно-правового акта щодо створення системи надання державної підтримки вразливій категорії споживачів

до 27 серпня 2018 р.

Департамент електроенергетичного комплексу
Мінсоцполітики
НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС

3) прийняття нормативно-правового акта

727. Приведення правил доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України у відповідність до законодавства ЄС

Стаття 337, додаток XXVII

Регламент (ЄС) № 714/2009

1) розроблення відповідного нормативно-правового акта про проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електромереж України

до 25 червня 2018 р.

Департамент електроенергетичного комплексу
НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

2) прийняття нормативно-правового акта про проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електромереж України

3) розроблення примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електромереж України

4) затвердження примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електромереж України

735. Забезпечення прозорої цінової і тарифної політики у сфері природного газу

Стаття 337, додаток XXVII

Директива 2009/73/ЄС; Регламент (ЄС) № 715/2009

1) розроблення та затвердження методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

до 15 березня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу
НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
Мінсоцполітики
АМКУ

2) розроблення та затвердження методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання

3) створення прозорої та сумісної з принципами ЄС системи соціального захисту вразливих категорій споживачів природного газу

747. Створення умов для гарантованого забезпечення усіх громадян електроенергією та газом у рамках зобов'язань з обслуговування населення, встановлених ЄЕС

Стаття 278

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства,
Розділ III

1) забезпечення створення умов постачання електроенергії всім категоріям громадян у межах встановлених соціальних зобов'язань

до 15 березня 2018 р.

Департамент електроенергетичного комплексу
Департамент нафтогазового комплексу
АМКУ
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

2) розроблення стимулюючих заходів щодо ефективного управління попитом

749. Розроблення моделі підтримки мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів та їх використання в разі порушення постачання нафти

Стаття 341, додаток XXVII

Директива 2009/119/ЄС

1) розроблення та затвердження моделі мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів

до 25 червня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Держрезерв
Міненерговугілля
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

2) розроблення та затвердження плану реалізації моделі мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

3) розроблення та затвердження планів дій введення в обіг екстрених і спеціальних резервів у разі значного порушення постачання нафти

4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

750. Здійснення підготовчих інженерно-технічних заходів для формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів

Стаття 341, додаток XXVII

Директива Ради 2009/119/ЄС

1) підготовка та затвердження бюджету інженерно-технічних заходів

до 26 грудня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Держрезерв
Міненерговугілля

2) здійснення оцінки потреб запасів нафти і нафтопродуктів для додаткових резервуарних ємностей

3) здійснення проектування додаткових резервуарних ємностей

753. Формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів

Стаття 341, додаток XXVII

Директива 2009/119/ЄС

1) здійснення будівництва додаткових резервуарних ємностей

до 26 грудня 2019 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Держрезерв
Міненерговугілля

2) здійснення закупівлі нафти та нафтопродуктів, необхідних для формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

757. Впровадження регулярного звітування Європейській Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо резервів нафти та нафтопродуктів

Стаття 341, додаток XXVII

Директива Ради 2009/119/ЄС

1) розроблення докладного переліку всіх спеціальних резервів, що зберігаються на території України

до 26 грудня 2022 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Держрезерв
Міненерговугілля

2) розроблення докладного переліку всіх екстрених резервів, що не є спеціальними резервами

3) формування статистичних виписок щодо екстрених, спеціальних та комерційних резервів

4) подання Секретаріату Енергетичного Співтовариства щомісячних та щорічних статистичних даних щодо запасів нафти та нафтопродуктів

819. Сприяння модернізації та реструктуризації окремих галузей промисловості України

Стаття 379

-

1) розроблення проекту Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року

до 15 березня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Мінфін
МОН
ДКА
Мінагрополітики

2) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС

3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії

849. Визначення критеріїв допустимості державної допомоги на підтримку окремих галузей економіки

Статті 262, 264, 267

Статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Комісії (ЄС) № 651/2014; інші акти права ЄС залежно від галузі економіки

1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження критеріїв допустимості державної допомоги на підтримку окремих галузей економіки

до 26 грудня 2019 р.

Департамент економіки та фінансів
Антимонопольний комітет
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС

3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України

861. Реалізація Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року

Стаття 379

-

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту плану заходів із реалізації Стратегії розвитку промислового комплексу України

до 26 грудня 2025 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
МОН
ДКА
Мінагрополітики

2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених відповідним планом

3) здійснення заходів у повному обсязі, передбачених Стратегією та планом

1533. Приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність до вимог Директиви 2003/96/ЄС (поступово, виходячи з майбутніх потреб України)

Статті 351, 353, додаток XXVIII

Директива 2003/96/ЄС

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС

до 27 грудня 2021 р.

Департамент економіки та фінансів
Мінфін
Мін'юст
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Держенергоефективності
МЗС

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

1695. Проведення інвентаризації терміналів для зберігання та завантаження бензину згідно з нормами ЄС

Стаття 363

Директива 94/63/ЄС

1) розроблення проекту технічного регламенту, яким встановлюватимуться вимоги до зберігання, транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій

до 26 грудня 2018 р.

Департамент нафтогазового комплексу
Мінприроди
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
НАК "Нафтогаз України" (за згодою)
Мін'юст

2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС

3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту на розгляд Кабінету Міністрів України

4) проведення інвентаризації терміналів для зберігання та завантаження бензину

5) розроблення рекомендацій щодо здійснення контролю роботи автозаправних станцій та резервуарів для зберігання нафтопродуктів невеликого розміру

1714. Забезпечення наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині екологічної політики щодо середовища Азовського та Чорного морів

Стаття 363

Директива 2008/56/ЄС

1) розроблення проекту морської стратегії з метою досягнення доброго екологічного стану морського середовища

до 26 грудня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінприроди
Мінінфраструктури
Мінрегіон
МОЗ
Міненерговугілля
Мінагрополітики
Держгеонадра
ДСНС
Держпродспоживслужба
Держрибагентство
Держекоінспекція
Рада міністрів АРК
Донецька
Запорізька
Одеська
Миколаївська
Херсонська обласні державні адміністрації
Севастопольська міськдержадміністрація

2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС

3) подання проекту стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України

1719. Забезпечення законодавчого закріплення системи басейнового управління водних ресурсів

Стаття 363

Директива 2000/60/ЄС

1) розроблення проекту нормативно-правового акта, що регулює порядок розроблення та затвердження програми моніторингу поверхневих та підземних вод

до 15 березня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінприроди
Мінрегіон
МОЗ
Міненерговугілля
Мінагрополітики
Держгеонадра
ДСНС
Держпродспоживслужба
Держводагентство
Держекоінспекція
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Київська, Севастопольська міські держадміністрації

2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС

3) прийняття нормативно-правового акта

4) вдосконалення діючої структури басейнових та обласних управлінь водних ресурсів

5) розроблення та затвердження положення про басейнове управління водних ресурсів

6) визначення шляхів і способів дооснащення/переоснащення лабораторій, установ та закладів

1725. Прийняття національного законодавства щодо впровадження інтегрованих дозволів та визначення уповноваженого органу (органів) у сфері промислового забруднення

Стаття 363

Директива 2010/75/ЄС

1) розроблення проекту концепції щодо впровадження інтегрованих дозволів

до 15 березня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінприроди
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
МОЗ
Держекоінспекція
Держпродспоживслужба

2) опрацювання проекту концепції з експертами ЄС

3) подання проекту концепції на розгляд Кабінету Міністрів України

4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про інтегровані дозволи, який визначає функції та повноваження органу, що здійснює контроль, вимоги до підприємств та інші правила, передбачені законодавством ЄС у сфері промислового забруднення

5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря"

8) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

9) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

10) розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо створення та функціонування баз даних (реєстрів) інтегрованих дозволів

11) утворення окремого структурного підрозділу Мінприроди, до компетенції якого буде відноситися питання видачі інтегрованого дозволу

1726. Формування та імплементація політики з питань зміни клімату

Стаття 365

-

1) розроблення проекту акта щодо схвалення плану заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року

до 15 березня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінрегіон
Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Мінфін
МВС
МОН
МЗС
МОЗ

2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС

3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України

4) розроблення проекту акта щодо схвалення стратегії низьковуглецевого розвитку України на період до 2030 року

до 26 грудня 2019 р.

5) опрацювання проекту акта з експертами ЄС

6) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України

7) імплементація заходів, передбачених планом заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року

протягом 2018 - 2030 років

1727. Прийняття національного законодавства щодо системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері

Стаття 363

Директива 2003/87/ЄС

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, зокрема з визначенням уповноважених органів та акредитації верифікаторів

до 26 грудня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінрегіон
Мінфін

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку здійснення моніторингу та звітності викидів парникових газів

5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС

6) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України

7) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку здійснення акредитації та верифікації

8) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС

9) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України

10) розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо забезпечення впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні, зокрема з визначенням уповноваженого органу

1728. Встановлення системи визначення відповідних установок та визначення парникових газів

Стаття 363

Директива 2003/87/ЄС

1) визначення переліку парникових газів та розроблення критеріїв включення до об'єктів регулювання системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

до 26 грудня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінрегіон
Мінфін

2) розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо переліку об'єктів регулювання системи торгівлі квотами на викиди парникових газів та переліку таких об'єктів

1729. Розробка національного плану розподілу квот на викиди парникових газів між установками

Стаття 363

Директива 2003/87/ЄС

1) розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо процедури визначення питомих показників викидів парникових газів за видами діяльності в промисловості/енергетиці та видах продукції

до 26 грудня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінрегіон
Мінфін

2) розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму та плану розподілу квот на викиди парникових газів для об'єктів регулювання системи торгівлі квотами на викиди парникових газів

1731. Створення системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а також процедури консультацій з громадськістю

Стаття 363

Директива 2003/87/ЄС

1) розроблення методичного керівництва з розрахунку викидів парникових газів та здійснення моніторингу викидів, включаючи шаблони плану моніторингу та звіту про викиди

до 26 грудня 2018 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінрегіон

2) здійснення пілотних проектів системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в секторах енергетики та промисловості

3) створення системи управління базами даних системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

4) проведення навчально-інформаційних заходів, зокрема навчальних програм, засідань за круглим столом, семінарів та нарад для органів державної влади, представників бізнесу, громадськості та інших заінтересованих сторін

1748. Встановлення загальної системи охорони всіх видів диких птахів із спеціальною підкатегорією птахів, на яких ведеться полювання, та заборони певних видів відлову/забою птахів

Стаття 363, додаток XXX

Директива 2009/147/ЄС

1)проведення аналізу та узагальнення наявних наукових оцінок стану популяцій видів диких птахів в Україні

до 26 грудня 2019 р.

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики
Мінприроди
Мінагрополітики
Держлісагентство
Міненерговугілля
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)

2) зібрання додаткових даних щодо стану популяцій видів птахів, зокрема шляхом проведення польових досліджень, підготовки та видання тематичних наукових збірок або аналітичних оглядів

3) здійснення регулярних перевірок щодо забезпечення режиму охорони видів птахів, визначених статтею 1 Директиви, зокрема мігруючих видів, які регулярно зустрічаються в Україні, та збереження їх оселищ

4) посилення контролю за строками і режимом полювання і відлову птахів

5) проведення національної конференції з мисливськими організаціями щодо їх участі в оцінці стану популяцій та охороні мисливських видів птахів

6) здійснення адаптації державної статистичної звітності щодо мисливських тварин відповідно до вимог Директиви щодо регулярної звітності

7) складення та оприлюднення рекомендованого переліку спеціальних природоохоронних заходів для видів птахів, зокрема видів регулярної міграції, відповідно до вимог Директиви

8) розроблення методичних матеріалів із захисту мігруючих видів птахів

9) розроблення проекту нормативно-правового акта про внесення змін до відомчих нормативно-правових актів про вдосконалення охорони, заходів збереження мігруючих видів диких птахів

10) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС

11) прийняття нормативно-правового акта

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua/}вверх