Про комісію з видачі ліцензій. Про зберігання бланків ліцензій
Мінпромполітики (з 2001р.); Приказ от 12.04.2010184
Документ v0184581-10, текущая редакция — Редакция от 27.04.2011, основание - v0108817-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.04.2010 N 184

Про комісію з видачі ліцензій.
Про зберігання бланків ліцензій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
агентства України з управління державними
корпоративними правами та майном
N 10 ( v0010817-11 ) від 17.01.2011
N 108 ( v0108817-11 ) від 27.04.2011 }

На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" від 01.06.2000 р. N 1775-III
( 1775-14 ), Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із
законодавчими актами України у сфері ліцензування" від
19.01.2006 р. N 3370-IV ( 3370-15 ), постанов Кабінету Міністрів
України "Про затвердження переліку органів ліцензування" від
14.11.2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ), "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності" від 04.07.2001 р. N 756
( 756-2001-п ), "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для
певних видів господарської діяльності" від 20.11.2000 р. N 1719
( 1719-2000-п ), наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження
Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку
і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка" від
18.12.2000 р. N 78 ( z0003-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.01.2001 р. за N 3/5194, із змінами,
Н А К А З У Ю:
1. Доручити Департаменту розвитку хімічної промисловості
(Мешков В.В.) організацію робіт з ліцензування та видачі ліцензій
суб'єктам господарювання на провадження видів господарської
діяльності: виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
агентства України з управління державними корпоративними правами
та майном N 10 ( v0010817-11 ) від 17.01.2011 }
2. Створити комісію з видачі ліцензій суб'єктам
господарювання на провадження зазначених у п. 1 наказу видів
господарської діяльності у такому складі: Немілостівий Віталій Олександрович - заступник Міністра,
Голова комісії; Котляревський Михайло Євгенович - начальник відділу
науково-технічного забезпечення та ліцензійної роботи Департаменту
розвитку хімічної промисловості, заступник Голови комісії; Павлюченкова Ілона Петрівна - головний спеціаліст відділу
технічного регулювання метрології та якості Департаменту
науково-технічного забезпечення та енергоефективності
промисловості; Бурлаченко Сергій Григорович - начальник відділу консультацій
та нормотворчої роботи Управління юридичного забезпечення; Деркач Юрій Васильович - заступник директора Департаменту
металургійної промисловості; Нікітюк Микола Леонтійович - головний спеціаліст відділу
хімічної та содової продукції Департаменту розвитку хімічної
промисловості; Живолуп Ірина Володимирівна - головний спеціаліст відділу
науково-технічного забезпечення та ліцензійної роботи Департаменту
розвитку хімічної промисловості. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
агентства України з управління державними корпоративними правами
та майном N 10 ( v0010817-11 ) від 17.01.2011, N 108
( v0108817-11 ) від 27.04.2011 }
3. Надати комісії право приймати від імені органу
ліцензування - Мінпромполітики України - рішення про видачу
ліцензій або про відмову у її видачі, переоформляти ліцензії,
видавати дублікати ліцензій на певний вид господарської
діяльності, приймати рішення про визнання ліцензій недійсними,
анулювати ліцензії. Рішення комісії оформляється протоколом,
підписується Головою комісії та затверджується наказом
Мінпромполітики України і є обов'язковим до виконання. Голові
комісії, заступнику Міністра Немілостівому В.О. надати право
підпису ліцензії із засвідченням печаткою Міністерства.
4. Доручити Департаменту розвитку хімічної промисловості
(Мешков В.В.) організацію заходів по зберіганню, обліку і
звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка при видачі
ліцензій на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
агентства України з управління державними корпоративними правами
та майном N 10 ( v0010817-11 ) від 17.01.2011 }
5. Призначити відповідальним за зберігання, видачу та облік
бланків ліцензії єдиного зразка по Департаменту розвитку хімічної
промисловості начальника відділу науково-технічного забезпечення
та ліцензійної роботи Котляревського М.Є. { Пункт 5 в редакції Наказу Державного агентства України з
управління державними корпоративними правами та майном N 10
( v0010817-11 ) від 17.01.2011 }
6. Вважати такими, що втратили чинність, накази
Мінпромполітики України від 12.01.2008 р. N 17 ( v0017581-08 )
"Про комісію з видачі ліцензій. Про зберігання бланків ліцензій",
"Щодо внесення змін до наказу від 12.01.2008 р. N 17 "Про комісію
з видачі ліцензій. Про зберігання бланків ліцензій" від
22.02.2008 р. N 108 ( v0108581-08 ), "Щодо внесення змін до наказу
від 12.01.2008 р. N 17 "Про комісію з видачі ліцензій. Про
зберігання бланків ліцензій" від 03.12.2008 р. N 832
( v0832581-08 ).
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Немілостівого В.О.
Міністр Д.В.Колєсніковвверх