Документ v0184282-99, текущая редакция — Редакция от 12.04.2016, основание - z0230-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З

N 184 від 26.07.99
м.Київ

Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в стаціонарах
лікувально-профілактичних закладів.
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я
N 227 ( v0227282-04 ) від 30.04.2004
N 760 ( v0760282-05 ) від 27.12.2005
N 67 ( z0221-06 ) від 13.02.2006
N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012
N 435 ( z0990-13 ) від 29.05.2013
N 821 ( z1757-13 ) від 23.09.2013
N 29 ( z0230-16 ) від 21.01.2016 }

В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на
міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду
(МКХ-10) та з метою вдосконалення облікової статистичної
документації, що використовується в стаціонарах лікувально-
профілактичних закладів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми ( va184282-99 ) облікової статистичної
документації, що використовується в стаціонарах
лікувально-профілактичних закладів:
{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
{ Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
форма N 001-2/о "Журнал обліку хворих, яким надана лікува-
льна відпустка"
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 002/о
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 67 ( z0221-06 )
від 13.02.2006 } форма N 002/о "Журнал обліку прийому вагітних,
роділь і породіль"
{ Абзац шостий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
форма N 003-1/о "Медична картка переривання вагітності"
{ Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
{ Абзац дев'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 435 ( z0990-13 ) від 29.05.2013 }
{ Абзац десятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 435 ( z0990-13 ) від 29.05.2013 }
форма N 004/о "Температурний листок"
{ Абзац дванадцятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
{ Абзац тринадцятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 435 ( z0990-13 ) від 29.05.2013 }
форма N 007/о "Листок обліку руху хворих і ліжкового фон-
ду стаціонару" { Зміни до форми N 007/о див. в Наказі Міністерства охорони
здоров'я N 760 ( v0760282-05 ) від 27.12.2005 }
{ Абзац п’ятнадцятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
{ Абзац шістнадцятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 010/о
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 67 ( z0221-06 )
від 13.02.2006 } форма N 010/о "Журнал запису пологів у
стаціонарі"
форма N 011/о "Листок основних показників стану хворого
який знаходиться в відділенні (палаті)
анестезіології і інтенсивної терапії"
{ Абзац дев’ятнадцятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 821 ( z1757-13 ) від 23.09.2013 }
{ Абзац двадцятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
{ Абзац двадцять перший пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 435 ( z0990-13 ) від 29.05.2013 }
форма N 015/о "Журнал реєстрації надходження і видачі
трупів"
форма N 016/о "Зведена відомість обліку руху хворих і
ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні
або профілю ліжок" { Зміни до форми N 016/о див. в Наказі Міністерства охорони
здоров'я N 760 ( v0760282-05 ) від 27.12.2005 }
форма N 017/о "Акт констатації біологічної смерті" форма N 018/о "Карта обліку вилучення тканини" форма N 019/о "Повідомлення про випадок пересадки органа" форма N 020/о "Паспорт на гомотрансплантант" форма N 021/о "Карта донора (трупа) N" форма N 022/о "Журнал обліку замороженого кісткового моз-
ку, що знаходиться на зберіганні" форма N 23/о "Журнал обліку кісткового мозку, що загото-
влений для консервації" форма N 024/о "Журнал обліку консервованого кісткового
мозку" форма N 033/о "Акт про вилучення органів і тканин у доно-
ра-трупа для трансплантації" форма N 034/о "Етикетка на флакон з кістковим мозком,
заготовленим для заморожування" форма N 041/о "Етикетка на флакон з кістковим мозком,
розмороженим для трансплантації" форма N 059/о "Журнал обліку вилучення донорських орга-
нів та тканин з метою подальшої трансплан-
тації"
{ Абзац тридцять шостий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
{ Абзац тридцять сьомий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 435 ( z0990-13 ) від 29.05.2013 }
{ Наказ втратив чинність щодо затвердження форми медичної
облікової документації N 094/о на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 227 ( v0227282-04 ) від 30.04.2004 } форма
N 094/о "Листок очікування реципієнтів на пересадку органів"
{ Абзац тридцять дев’ятий пункту 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 29 ( z0230-16 ) від
21.01.2016 }
{ Абзац сороковий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 29 ( z0230-16 ) від 21.01.2016 }
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 102/о
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 67 ( z0221-06 )
від 13.02.2006 } форма N 102/о "Журнал відділення (палати) для
новонароджених"
2. Вважати такими, що втратили чинність накази МОЗ України:
від 21.10.93. N 218 ( v0218282-93 ) "Про затвердження облікових
статистичних форм", від 26.12.94 N 311 ( v0311282-94 ) "Про
затвердження облікових статистичних форм".
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, ректорам вищих
навчальних закладів, директорам науково-дослідних установ,
керівникам підвідомчих закладів забезпечити впровадження облікових
статистичних форм, що використовуються в стаціонарах
лікувально-профілактичних закладів.
4. В.о.начальника Центру медичної статистики
(Голубчиков М.В.) забезпечити працівників статистичної служби
обласного рівня облікових форм, що використовуються в стаціонарах
лікувально-профілактичних закладів та надати необхідну
інструктивно-методичну допомогу.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Картиша А.П.
Міністр Р.В.Богатирьова
Заступник Міністра А.П. Картиш
Начальник Головного управління
лікувально-профілактичної
допомоги В.А.Піщиков
Начальник Головного управління
медичної допомоги дітям і
матерям Н.Г.Гойда
В.о.начальника Центру медичної
статистики М.В.Голубчиков
Начальник управління справами М.П.Мотюк
Начальник Головного управління
закладів освіти та медичної науки Ю.В.Вороненко
Головний спеціаліст
юристконсульт Е.Л.Меншиковавверх