Документ v0181733-16, текущая редакция — Принятие от 20.05.2016

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.05.2016  № 181

Про затвердження та введення в дію Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 "Залізничний транспорт і метрополітен"

З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників залізничного транспорту і метрополітену у відповідність з досягненнями науки, техніки, технології, автоматизованих робочих місць, організації виробництва та праці, керуючись пунктом 8 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 "Залізничний транспорт і метрополітен", що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства транспорту України від 17.12.99 № 601 "Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників";

наказ Міністерства транспорту України від 28.11.2001 № 834 "Про затвердження розділу 1 випуску 66 "Залізничний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників";

наказ Міністерства транспорту України від 17.01.2003 № 34 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66 "Залізничний транспорт і метрополітен", розділ 2 "Робітники";

наказ Міністерства транспорту України від 04.08.2003 № 591 "Про внесення змін та доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників випуску 66 "Залізничний транспорт і метрополітен";

наказ Міністерства транспорту України від 27.02.2004 № 137 "Про затвердження змін до Випуску 66 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників";

наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.10.2004 № 907 "Про внесення змін до Випуску 66 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників";

наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.10.2004 № 911 "Про внесення зміни до доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 66, частина 1)";

наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.06.2007 № 562 "Про внесення доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66";

наказ Міністерства інфраструктури України від 23.06.2011 № 177 "Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66";

наказ Міністерства інфраструктури України від 21.02.2013 № 109 "Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

Д. РоменськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
20.05.2016 № 181

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 66
"Залізничний транспорт і метрополітен"

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 "Залізничний транспорт і метрополітен" розроблено за погодженням з Міністерством соціальної політики України.

До цього Випуску увійшли кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників, які найбільш часто зустрічаються, виходячи з розподілу і кооперації праці, що склались і є основою для розроблення посадових (робочих) інструкцій у підрозділах залізничного транспорту і метрополітенів України.

Із введенням цих кваліфікаційних характеристик, кваліфікаційні характеристики професій робітників, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 17.12.99 № 601, кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців - наказом від 28.11.2001 № 834, зміни до них, затверджені наказами Міністерства транспорту України від 17.01.2003 № 34, від 04.08.2003 № 591, від 27.02.2004 № 137, наказами Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.10.2004 № 907, від 14.10.2004 № 911, від 27.06.2007 № 562, наказами Міністерства інфраструктури України від 23.06.2011 № 177, від 21.02.2013 № 109 визнають такими, що втрачають чинність.

ВСТУП

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 "Залізничний транспорт і метрополітен" (далі - ДКХП 66) переглянуто з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, автоматизованих робочих місць, організації виробництва та праці.

Професійні назви та розділи кваліфікації професій встановлені відповідно до Національного класифікатора України "Класифікатора професій ДК 003:2010" зі змінами і доповненнями № 1, № 2, № 3, № 4, затвердженими наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2012 № 923, від 18.11.2014 № 1361, від 02.09.2015 № 1084, від 04.03.2016 № 394 (далі - Класифікатор професій ДК 003:2010).

Порядок формування та застосування кваліфікаційних характеристиках, встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено у Методичних рекомендаціях щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених спільним наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.12.2011 № 547/1438 (далі - Методичні рекомендації), та Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 1 "Професії, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", розділ 1 - керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці, розділ 2 - робітники, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

Кваліфікаційні вимоги до керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, що відносяться до розділів 1 - 4 Класифікатора професій ДК 003:2010 передбачають наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста (для кандидатів які здобули вищу освіту до набрання чинності Закону України "Про вищу освіту") або відповідного рівня вищої освіти за освітнім ступенем магістра, бакалавра, молодшого бакалавра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеного закону). Кваліфікаційні вимоги до професій робітників, що відносяться до розділів 5 - 9 Класифікатора професій ДК 003:2010 враховують положення Закону України "Про освіту".

Кваліфікаційні вимоги до професій (посад) працівників за усіма розділами Класифікатора професій ДК 003:2010, що містяться в ДКХП застосовуються з врахуванням чинних на поточний момент розгляду актів законодавства України.

До ДКХП 66 внесено такі зміни:

Виключені застарілі та невживані кваліфікаційні характеристики, такі як:

Керівники:

Завідувач бюро (актово-розшукового)

Завідувач очисних споруд;

Завідувач пакгаузу;

Завідувач платформи сортувальної;

Завідувач складу (незатребуваних вантажів);

Начальник бази інженерно-геологічної з земляного полотна;

Начальник бюро з розподілу та використання місць у пасажирських поїздах;

Начальник відділу виробничого інформаційно-статистичного центру залізниці;

Начальник відділу технологічних розробок та їх впровадження інформаційно-статистичного центру залізниці;

Начальник майданчика (відділення) контейнерного;

Начальник наливної естакади;

Начальник поїзда (комбінованого транспорту);

Начальник пункту (екіпірування локомотивів);

Начальник пункту (підміни локомотивних бригад);

Начальник резерву бригад рефрижераторних поїздів;

Начальник станції габаритно-обслідницької;

Начальник станції (залізничної) на самостійному балансі;

Начальник центру (з обробки пасажирських документів);

Начальник центру (з обробки перевізних документів);

Начальник центру інформаційно-статистичного залізниці.

Професіонали:

Економіст з організації і методології бухгалтерського обліку.

Фахівці:

Інструктор (резерву провідників);

Механік-бригадир поїзда (пасажирського).

Технічні службовці:

Контролер-ревізор пасажирських поїздів;

Оператор бюро інформації про підхід і прибуття вантажів;

Ревізор-інструктор з контролю пасажирських поїздів.

Робітники:

Викликач локомотивних та поїзних бригад;

Машиніст самохідного вагоперевірочного вагона;

Моторист теплового промивання котлів паровозів;

Постачальник поїзних документів;

Пробивальник-продувальник труб;

Провідник-електромонтер поштових вагонів;

Провідник спецвагона установ Нацбанку;

Промивальник котлів паровозів.

Доповнено новими кваліфікаційними характеристиками:

Керівники:

Майстер вагонного депо. Майстер локомотивного (моторвагонного) депо;

Майстер з екіпірування локомотивів;

Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт;

Майстер поїзда (відновного);

Майстер шляховий з контролю за технічним станом колії;

Начальник бази інженерно-геологічної;

Начальник відділу з перевірки земляного полотна;

Начальник відділу з перевірки плану і профілю колії;

Начальник відділу габарито-обстежувального;

Начальник дільниці колії;

Начальник залізнично-будівельної машини;

Начальник служби приміських пасажирських перевезень;

Начальник сортувальної гірки (автоматизованої, механізованої);

Начальник станції (промивально-пропалювальної);

Начальник філії. Начальник регіональної філії;

Начальник станції метрополітену.

Професіонали:

Диспетчер з регулювання вагонного парку;

Інженер з безпеки руху поїздів та автотранспорту;

Інженер з організації розшуку вантажів;

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;

Інженер із застосування комп'ютерів;

Черговий по дирекції залізничних перевезень.

Фахівці:

Інспектор (бюро квиткового);

Механік вагона-транспортера;

Ревізор руху дирекції залізничних перевезень;

Черговий помічник начальника вокзалу;

Черговий по електродепо (метрополітену);

Черговий по станції метрополітену.

Технічні службовці:

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;

Оператор з оброблення перевізних документів;

Оператор при черговому по дирекції залізничних перевезень;

Оператор при черговому по локомотивному (моторвагонному) депо;

Черговий по вокзалу;

Черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену.

Робітники:

Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) спеціалізація залізничний транспорт і метрополітен;

Машиніст вагоповірочного вагона;

Машиніст залізнично-будівельних машин спеціалізація залізничний транспорт і метрополітен;

Монтер колії спеціалізація залізничний транспорт і метрополітен;

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики спе-ціалізація залізничний транспорт і метрополітен;

Провідник пасажирського вагона (моторвагонного поїзда);

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електро-механіка) спеціалізація залізничний транспорт і метрополітен;

Слюсар з ремонту рухомого складу спеціалізація залізничний транспорт і метрополітен;

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування спеціалізація залізничний транспорт і метрополітен;

Стрілець спеціалізація залізничний транспорт і метрополітен;

Стюард (послуги в дорозі);

Черговий по будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад;

Черговий по відновному поїзду;

Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів.

Підвищені та доповнені діапазони розрядів робітникам, робота яких пов'язана з рухом поїздів і вимагає знання і виконання правил та інструкцій, які діють на залізничному транспорті і метрополітені:

Оператор дефектоскопного візка;

Оператор колійних вимірювань;

Прийомоздавальник вантажу та багажу.

Вилучено розряди найпростішої професії

Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ДКХП 66 є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом підрозділів залізничного транспорту та метрополітену і призначений для:

- визначення переліку основних робіт, які властиві тій або іншій посаді, та забезпечення єдності у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад;

- ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;

- кваліфікаційних випробувань з метою оцінювання повноти, відповідності змісту та якості виконання робіт працівником певної професії відповідного розряду (категорії) з урахуванням вимог охорони праці;

- визнання кваліфікаційного статусу працівника;

- розподілу робіт за складністю та відповідальністю, стажем роботи, необхідною освітою і професійною підготовкою працівників;

- організації і ведення виробничих процесів;

- присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) за професією за результатами кваліфікаційної атестації відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань та навиків у виконанні робіт у закладі освіти або на виробництві чи у сфері надання послуг;

- організації навчального процесу в закладах освіти, які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

- розроблення робочих (посадових) інструкцій працівників, які закріплюють їх завдання та обов'язки, права, відповідальність;

- підготовки положень про структурні підрозділи;

- підбору та розміщення персоналу;

- моніторингу раціональності використання персоналу згідно з професією, фахом та кваліфікацією.

У кваліфікаційних характеристиках наведено перелік основних робіт, які найбільш часто зустрічаються, виходячи з розподілу і кооперації праці, що склалась.

Конкретний перелік посадових (робочих) обов'язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робочими інструкціями робітників, які розроблюються роботодавцем на посади (професії) конкретних працівників у відповідності до вимог чинного Класифікатора професій ДК 003:2010 за встановленою структурою на підставі кваліфікаційних характеристик, викладених у ДКХП за видами діяльності, ураховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та штатний розпис структурного підрозділу.

Під час розроблення посадових (робочих) інструкцій забезпечується єдиний підхід до побудови, структури і викладу змісту розділів. Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов'язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни - чіткі визначення.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади (професії), можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад (професій), рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

У зв'язку з тим, що окремі кваліфікаційні характеристики робітників містять тільки основні або типові завдання та обов'язки, роботодавець може доповнювати робочі інструкції видами робіт, які визначені технологічними картами, інструкціями, іншими нормативними документами та трудовими договорами за умови додержання правил охорони праці, санітарних норм і вимог безпеки виконання робіт.

Усі посадові (робочі) інструкції, що розробляються у структурних підрозділах, повинні бути взаємопов'язаними, аби не допускати дублювання в роботі працівників.

Окремі вимоги, які є загальними, не внесені у типові кваліфікаційні характеристики і, в разі потреби, вносяться у посадові (робочі) інструкції в межах обов'язків.

Керівники повинні:

- володіти високим професіоналізмом, доброчесністю, етикою поведінки, культурою ділового спілкування, вмінням делегувати повноваження, вирішувати конфліктні ситуації та створювати середовище, в якому існує взаємна довіра та цінується співпраця;

- володіти знаннями з права, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту та екології;

- аналізувати та узагальнювати інформацію, продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;

- розробляти планові та керівні матеріали, створювати можливості для майбутнього розвитку, формування інноваційної моделі розвитку;

- застосовувати та впроваджувати новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення у практику організації виробництва (робіт).

- організовувати профілактично-виховну роботу з питань запобігання правопорушенням.

Професіонали, фахівці технічні службовці різних категорій повинні:

- вміти реалізовувати плани в межах своєї діяльності;

- систематизувати, аналізувати та обробляти інформацію;

- вживати заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Робітники повинні:

- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

- додержуватись норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, навколишнього середовища, цивільного захисту, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Крім того, у професіях, які передбачають здійснення операцій із небезпечними вантажами передбачається проходження спеціального навчання.

Загальними вимогами для обсягу знань відповідно до розділу "Повинен знати" для всіх категорій працівників є закон України "Про залізничний транспорт"; схему залізниць України; Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України, Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України, Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенів) України в повному обсязі або за колом своїх обов'язків, перспективи і тенденції технологічного, економічного і соціального розвитку галузі; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту; основи організації праці й управління виробництвом; основи трудового законодавства; Положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; Положення про оплату праці, Правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії, цивільного захисту, правила та норми з охорони праці, електробезпеки та інше.

Обсяг знань відповідних вимог Правил технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України, Інструкції з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України в повному обсязі або за колом своїх обов'язків для кожної посади (професії) встановлюється Міністерством інфраструктури.

Кваліфікаційні характеристики робітників розроблено за восьмирозрядною сіткою, яка встановлюється без урахування умов праці відповідно до ступенів та критеріїв складності робіт. ДКХП 66 застосовується як базовий елемент організації оплати праці разом зі схемами посадових окладів, місячними окладами, тарифними сітками, тарифними розрядами, та міжкваліфікаційними співвідношеннями, які утворюють тарифну систему оплати праці.

Тарифікаційні процедури встановлюються і регулюються законодавством України, генеральною, галузевими, регіональними угодами, колективними та трудовими договорами.

Тарифікація різноманітних робіт визначається складністю праці, пов'язаною з їх виконанням, яка відображає тип трудових процесів (ручний, машинно-ручний тощо) та, відповідно, у вимогах до кваліфікації робітника. Обґрунтована тарифікації робіт, проводиться аналітичним методом оцінки за основними факторами складності праці або експертним методом, який проводиться оцінкою за аналогом робіт у цілому, про що викладено у Методичних рекомендаціях. Такий підхід дає можливість оцінити сукупний рівень складності праці також і у випадку суміщення професій, нетипового розподілу праці або виконання одним робітником робіт рівної складності. У такому випадку розраховується середньозважений коефіцієнт складності.

Розряд робітника є показником рівня його кваліфікації як сукупності знань, умінь та трудових навичок, необхідних для виконання робіт відповідної складності.

Під час складання штатних розписів повинен враховуватись середній розряд робіт, які виконуються протягом року та середній розряд кваліфікації робітників у конкретному виробничому підрозділі. Середній розряд кваліфікації робітників у штатному розписі не повинен перевищувати середнього розряду робіт.

У разі, якщо фактичний середній розряд робітників нижче середнього розряду робіт, розряди робітників можуть підвищуватись встановленим порядком.

Рішення щодо підвищення розряду (класу, категорії) робітнику, який успішно виконує роботи більш високого розряду не менше як три місяці і склав кваліфікаційний екзамен, розглядається кваліфікаційною комісією підрозділу на підставі заяви робітника, та рекомендації керівника відповідного підрозділу (майстра, начальника зміни тощо).

При цьому слід враховувати, що роботи, які наведено у характеристиках вищих розрядів, як правило, не зазначаються у кваліфікаційних характеристиках нижчих розрядів. Робітник вищої кваліфікації, окрім робіт, наведених у кваліфікаційній характеристиці присвоєного йому розряду, повинен володіти знаннями, навичками та вмінням виконувати роботи, передбачені кваліфікаційними характеристиками робітників нижчої кваліфікації цієї ж професії.

Професійна кваліфікація працівників визначається за дипломом (свідоцтвом про присвоєння, підвищення кваліфікації) через назву професії.

Вимоги до стажу роботи встановлюються з урахуванням складності професійних завдань та обов'язків, а також необхідності набуття професійного досвіду, достатнього для виконання відповідних професійних вмінь та навичок роботи. Переліки робітничих професій, а також напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою у навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, зразки документів про здобуття освіти і певної кваліфікації та порядок їх видачі, затверджені Кабінетом Міністрів України.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ

1 ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕР

Завдання та обов'язки. Оформляє погодження й затвердження схем нормального та аварійного живлення контактної мережі, ліній автоблокування й зовнішнього електропостачання з їх наступним коректуванням і контролем. Розробляє інструкції про взаємовідносини з диспетчерами енергосистем та суміжних ліцензіатів і споживачів, межі відповідальності між об'єктами електрифікації та енергетики залізниць і енергосистем. Вирішує з енергосистемами й об'єднаними диспетчерськими управліннями центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, всі питання оперативного управління, керування пристроями електропостачання споживачів у межах залізниці. Оформляє погодження погодинних змін схем зовнішнього електропостачання та схем тягового електропостачання для пропуску великовагових поїздів і схем після аварійних режимів на стиках дистанцій електропостачання для виконання планових або невідкладних робіт, контролює своєчасне поновлення нормальних схем. Веде облік випадків пошкоджень і браку в роботі господарства, відмов і порушень у роботі пристроїв електропостачання, а також затримки поїздів з вини енергогосподарства. Організовує проведення технічного навчання. Вивчає і впроваджує новітні методи підвищення продуктивності праці та світовий досвід у відповідному напряму діяльності.

Повинен знати: інструкцію енергодиспетчера залізниці; правила технічної експлуатації електропристроїв споживачів; правила безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів; правила й інструкції з охорони праці під час експлуатації тягових підстанцій, контактної мережі, автоблокування, енергетики та огляду дахового обладнання електрорухомого складу; Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; правила та інструкції технічного обслуговування пристроїв тягових підстанцій, контактної мережі, електропостачання сигналізації, централізації та блокування, енергетики; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію про порядок відновлення пошкодженої контактної мережі на електрифікованих дільницях залізниць; нормативні документи щодо вимог до пристроїв електропостачання на дільницях швидкісного руху, організації швидкісного руху поїздів та порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу; Положення про розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді старшого енергодиспетчера - не менше 3 років.

2 ГОЛОВНИЙ РЕВІЗОР З БЕЗПЕКИ РУХУ

Завдання та обов'язки. Контролює виконання посадовими особами вимог Законів України, наказів і вказівок органів вищого рівня та інших нормативно-правових актів, що регламентують вимоги з безпеки руху поїздів та автотранспорту. Аналізує стан безпеки руху поїздів. Контролює розроблення та виконання посадовими особами основних організаційних і технічних заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту. Організовує розслідування транспортних подій в експлуатаційній роботі, установлює контроль за правильною їх класифікацією й обліком, повідомляє про причини транспортних подій усіх причетних осіб. Контролює виконання заходів із запобігання транспортних подій та сприяє проведенню їх технічного розслідування. Організовує проведення технічних ревізій і контрольних перевірок профілактичної роботи з безпеки руху в підрозділах залізничного транспорту. Організовує проведення планових і раптових перевірок стану рухомого складу, колії, автотранспорту та інших технічних засобів на відповідність їх до чинного законодавства. Контролює виконання працівниками залізничного транспорту своїх посадових обов'язків, технологічних процесів експлуатації й ремонту технічних засобів, дотримання порядку їх огляду та усунення недоліків. Контролює якість професійної підготовки кадрів, технічного навчання та інструктажу працівників усіх структурних підрозділів, які пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою, бере участь у проведенні перевірок знань працівниками Правил та Інструкцій з безпеки руху поїздів і автотранспорту. Організовує вивчення, узагальнення й поширення досвіду безаварійної роботи, проведення нарад, шкіл і семінарів з питань забезпечення безпеки руху поїздів. Контролює впровадження технічних засобів, які підвищують безпеку руху. Веде контроль за організацією профілактичної роботи, яку спрямовано на забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту. Розглядає та узгоджує нормативні акти й документи щодо забезпечення безпеки руху, які розробляються. Контролює виконання нормативів особистої участі керівників структурних підрозділів у проведенні заходів, які спрямовано на підвищення рівня безпеки руху поїздів. Проводить семінари для керівного складу відбудовних поїздів з метою обміну досвідом роботи й передовою технологією, які спрямовано на прискорене ведення робіт.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Закон України "Про дорожній рух"; інструкції та інші нормативні акти з безпеки руху поїздів і автотранспорту; постанови, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації утримання і роботи відбудовних поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня, які пов'язані з рухом поїздів - не менше 3 років.

3 ДИРЕКТОР ЗАВОДУ ШПАЛОПРОСОЧУВАЛЬНОГО

Завдання та обов'язки. Керує шпалопросочувальним заводом відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів у межах прав та обов'язків, які визначено Статутом заводу. Веде розроблення виробничих планів, графіків випуску продукції, їх коректування. Контролює роботу й ефективну взаємодію всіх виробничих дільниць заводу і направляє їх діяльність на розвиток й удосконалення виробництва. Забезпечує потребу залізничного транспорту в просочених дерев'яних шпалах, мостових брусах та інших видах просочених виробів. Забезпечує виконання заводом усіх договірних зобов'язань перед замовниками і постачальниками. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів науково обґрунтованого планування, упровадження нових досягнень науки, техніки, передових методів праці, максимальне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації трудомістких процесів, автоматизації токсичних виробництв. Керує роботою з підготовки, підвищення кваліфікації, створення безпечних і сприятливих умов їх праці, захисту працюючих від шкідливого впливу на організм антисептиків та їх випарів, дотримання вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища, а також вимог екологічних служб.

Повинен знати: законодавчі, нормативні й правові акти, накази, вказівки й розпорядження органів вищого рівня, які регламентують виробничо-господарську діяльність і роботу заводу; Правила технічної експлуатації залізниць; порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства; досягнення науки і техніки в цій галузі; технологію просочування деревини, правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт; Положення про розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

4 ДИРЕКТОР ЗАВОДУ ЩЕБЕНЕВОГО

Завдання та обов'язки. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх виробничих дільниць щебеневого заводу, забезпечує потребу залізничного транспорту в різних фракціях щебеневого баласту. Забезпечує виконання заводом усіх зобов'язань перед замовниками та постачальниками. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів науково обґрунтованого планування, упровадження нових досягнень науки, техніки, передових методів праці, повне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації трудомістких процесів. Вживає заходів щодо створення безпечних та сприятливих умов праці, виконання постійних робіт з пило-прибирання і пило-осаджування в дробильно-сортувальному та гірничому цехах, проведення оздоровчих заходів, розроблення заходів із ресурсозберігання, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, а також вимог екологічних служб. Керує роботою з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів.

Повинен знати: накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-методичні матеріали й розпорядження органів вищого рівня, які регламентують виробничо-господарську діяльність та роботу заводу; Правила технічної експлуатації залізниць України, технологію видобування та виробництва щебеню, правила виконання буропідривних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

5 ЗАВІДУВАЧ БУДИНКУ ВІДПОЧИНКУ ЛОКОМОТИВНИХ (ПОЇЗНИХ) БРИГАД. ЗАВІДУВАЧ КІМНАТИ ВІДПОЧИНКУ ПАСАЖИРІВ НА ВОКЗАЛІ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу щодо створення сприятливих умов для відпочинку робітників локомотивних (поїзних) бригад, пасажирів на вокзалі й забезпечує своєчасне їх обслуговування. Контролює режим відпочинку локомотивних бригад, аналізує записи в книзі обліку перевірок відпочинку керівниками підрозділів і служб. Контролює наявність вільних місць у кімнатах відпочинку, їх заповнення пасажирами. Організовує й контролює своєчасне оповіщення робітників локомотивних (поїзних) бригад про час приходу на роботу, дотримання санітарно-гігієнічних умов у кімнатах відпочинку, зміну, прання і ремонт постільної білизни, а також дезінфекцію, дезінсекцію інвентарю та приміщень, збереження обладнання, інвентарю. Визначає потребу й складає заявки на постільну білизну та інвентар. Вживає заходів щодо забезпечення справної роботи душових, систем опалення, санвузлів, телефонного зв'язку та їх ремонту в установлений термін. Контролює правильне ведення обліку прибуття та вибуття пасажирів. Контролює своєчасний й правильний розрахунок з пасажирами, а в разі потреби в будинках відпочинку локомотивних (поїзних) бригад за проживання та послуги. Розглядає скарги, вживає заходів щодо усунення причин, що їх викликають. Бере участь у проведенні інвентаризації, складає акти на пошкоджені матеріальні цінності і за встановленим порядком здійснює стягнення з винних осіб. Складає звітність за встановленою формою. Керує працівниками будинку відпочинку локомотивних бригад та кімнати відпочинку пасажирів на вокзалі.

Повинен знати: інструкції, розпорядження та інші керівні матеріали й нормативні документи з організації роботи будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад і кімнат відпочинку пасажирів; правила їх улаштування та утримання; правила експлуатації приміщень; організацію роботи локомотивних бригад на дільницях обороту, які обслуговуються локомотивними бригадами; правила роботи основних підрозділів вокзалу; час відправлення поїздів зі станції; санітарні норми з утримання побутових та житлових приміщень, особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку локомотивних бригад.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) Стаж роботи для бакалавра - не менше 1 років, для молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

6 ЗАВІДУВАЧ БЮРО ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВОГО

Завдання та обов'язки. Веде облік військовозобов'язаних та призовників, яких закріплено за військово-обліковим бюро наказом керівника. Оформляє бронювання військовозобов'язаних, які знаходяться в запасі Збройних сил України та інших військових формувань із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників на період мобілізації та воєнного часу з метою забезпечення безперебійної роботи залізниці. Надсилає повідомлення про відстрочення від призову до військкоматів за місцем проживання військовозобов'язаного. Здійснює персональне бронювання військовозобов'язаних із числа висококваліфікованих працівників. Переоформляє або анулює посвідчення та повідомлення про зарахування військовозобов'язаних на спеціальний облік унаслідок переведення їх на іншу посаду або перехід з одного підприємства на інше. Надає консультації та контролює вручення посвідчень про звільнення від призову заброньованим, перевіряє їх чинність, виготовляє необхідну кількість бланків для видавання посвідчень. Забезпечує повноту та якість обліку всіх військовозобов'язаних за правилами та формами, які встановлено Міністерством оборони України. Регулярно звіряє особові картки форми П-2 з даними відділів кадрів, райвійськкоматами. Веде облік, забезпечує збереження бланків суворої звітності та регулярно звіряє кількість їх з райвійськкоматами. Опрацьовує накази, які надходять від підприємств щодо переміщення, звільнення та зміни посад військовозобов'язаними. Звіряє з відділами кадрів фактичну наявність посад та розрядів робітників згідно з особовими картками форми П-2. Контролює стан обліку військовозобов'язаних та подає пропозиції щодо поліпшення ведення обліку. Складає звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних. Розробляє план заміни працівників, що вибувають за мобілізацією у воєнний час до Збройних сил України.

Повинен знати: перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані, які працюють в системі залізничного транспорту України; Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"; Інструкцію щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу; наказ Міністра оборони України про військовий облік військовозобов'язаних та призовників; Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"; перелік найменувань посад, спеціальностей і професій із позначенням категорій, до яких їх треба віднести під час складання звіту; нормативно-правові акти органів вищого рівня.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з організації ведення військового обліку для бакалавра - не менше 1 років, для молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

7 ЗАВІДУВАЧ БЮРО КВИТКОВОГО

Завдання та обов'язки. Організовує проведення роботи з приймання замовлень і забезпечення працівників структурних підрозділів проїзними документами відповідно до встановленого порядку. Забезпечує облік і зберігання проїзних документів. Визначає потребу в бланках проїзних квитків та забезпечує їх отримання. Здійснює систематичну перевірку правильності запиту й використання проїзних документів на підприємствах і в організаціях, які обслуговуються квитковим бюро. Оформляє результати перевірки актами та подає їх до органів вищого рівня для вживання заходів. Складає акти на знищення відпрацьованих документів. Забезпечує зберігання архівних матеріалів. Вживає заходів щодо усунення втрат робочого часу та поліпшення його використання, забезпечення працівників квиткового бюро необхідними інструктивними, довідковими матеріалами. Здійснює методичне керування роботою з видавання проїзних документів. Веде встановлену документацію, подає річний звіт з використання бланків проїзних документів.

Повинен знати: постанови, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні документи з організації праці квиткового бюро та видачі проїзних квитків; правила ведення діловодства, зберігання і користування документами; номенклатуру посад працівників, яких прикріплено для обслуговування; порядок проведення документальних перевірок (ревізій); порядок ведення обліку та складання звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням для бакалавра - не менше 1 років, для молодшого спеціаліста - не менше - 2 років.

8 ЗАВІДУВАЧ КАСИ КВИТКОВОЇ

Завдання та обов'язки. Організовує своєчасний продаж пасажирам проїзних документів, у тому числі за роздруківкою проїзних документів, оформлених через мережу Інтернет, електронний проїзний документ на основі максимального використання автоматизованої системи та квитково-друкувальних машин. Організує своєчасний продаж квитків пасажирам з оплатою банківськими картками, через POS-термінал. Координує роботу персоналу залежно від зміни пасажиропотоку відповідно до днів тижня і годин, у святкові та передсвяткові дні, а також на період літніх пасажирських перевезень та в зимовий період. Забезпечує робочі місця необхідним інвентарем, бланками проїзних документів, тарифними посібниками, розкладом руху поїздів та іншою довідковою літературою. Перевіряє правильність обліку й зберігання проїзних документів. Контролює справне утримання всього обладнання квиткових кас, вживає заходів щодо своєчасного його ремонту. Здійснює систематичний контроль за своєчасним внесенням змін у довідково-інформаційний матеріал квиткових касирів, правильним стягненням провізної плати, забезпеченням своєчасної інкасації грошової виручки квитковими касирами, а також усуненням браку в роботі квиткових касирів. Своєчасно доводить до відома пасажирів інформацію щодо наявності вільних місць у поїздах згідно з категорією вагона. Забезпечує квиткові каси інформацією щодо послуг, які надаються пасажирам, своєчасно вносить до неї зміни та доповнення. Планує і вивчає кількісні показники роботи квиткових кас (відправлення пасажирів, надання послуг пасажирам, місцеві прибутки). Приймає пасажирів, розглядає їх скарги, заяви та пропозиції, вживає заходів щодо усунення причин, що їх викликають. Проводить з персоналом технічні навчання з питань поліпшення обслуговування пасажирів.

Повинен знати: положення, інструкції, керівні матеріали й нормативні документи, що регламентують роботу завідувача квиткової каси; технологію роботи квиткових кас; роздруківки проїзного документу, оформленого через мережу Інтернет, електронний проїзний документ; програми з оформлення проїзних документів через Інтернет; правила перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу; правила видачі безкоштовних квитків і порядок проїзду за службовими та разовими квитками; правила обліку й порядок передачі відомостей про наявність вільних місць у пасажирських поїздах; Тарифні посібники; правила експлуатації автоматизованих пристроїв для обслуговування пасажирів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді квиткового касира 1 категорії для бакалавра - не менше 1 років, для молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

9 ЗАВІДУВАЧ КОНТЕЙНЕРНОГО МАЙДАНЧИКА

Завдання та обов'язки. Організовує роботу контейнерного майданчика. Забезпечує приймання, зберігання, сортування, відвантаження, видачу та облік контейнерів, а також якісне оформлення перевізних документів. Контролює дотримання технічних умов навантаження контейнерів на відкритому рухомому складі, технологію вантажно-розвантажувальних робіт, правила перевезень вантажів у контейнерах, норм простою вагонів, контейнерів та автомашин під вантажними операціями. Організовує раціональне використання рухомого складу, навантажувально-розвантажувальних засобів і виробничих майданчиків. Забезпечує правильну технічну експлуатацію обладнання контейнерного майданчика, контролює збереження контейнерів, їх своєчасний ремонт. Планує роботу контейнерного майданчика та забезпечує виконання плану. Аналізує роботу контейнерного майданчика, розробляє та вживає заходів, які направлено на її вдосконалення. Перевіряє оснащеність робочих місць інструментом, інвентарем, матеріалами та вживає заходів щодо своєчасного їх поповнення. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, ефективне використання виробничих площ, устаткування та інструменту. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників, навчання їх іншим та суміжним професіям. Бере участь у розслідуванні випадків браку і порушень в роботі, аналізує причини, які їх викликають, і вживає заходів щодо їх запобігання. Бере участь у комісійній перевірці кількості та стану вантажу (багажу), складає письмові рапорти на оформлення комерційних актів, бере участь у підписанні оформлених актів. Бере участь у розслідуванні випадків незбережених перевезень за оперативними повідомленнями та комерційними актами, у розробленні і здійсненні заходів щодо запобігання незбереженню вантажів під час перевезення. Забезпечує правильне заповнення документації і своєчасне оформлення встановлених форм звітності.

Повинен знати: організацію і технологію вантажно-розвантажувальних робіт; складові автоматизованої системи оперативного управління перевезеннями вантажів, у тому числі автоматизовану систему керування контейнерними пунктами; призначення, будову універсальних і спеціальних контейнерів, технічні умови й правильне навантаження контейнерів; технологічний процес роботи станції; план формування вагонів із контейнерами; основні показники роботи контейнерного майданчика і порядок ведення звітної документації за встановленою формою; норми простою транспортних засобів під вантажними операціями; Інструкцію з актово-претензійної роботи; Правила технічної експлуатації залізниць, Інструкцію із сигналізації на залізницях України відповідно до кола обов'язків; Інструкцію з обліку вантажно-розвантажувальних робіт; Положення про розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

10 ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ ХІМІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Організовує проведення хімічних аналізів, забезпечує лабораторний контроль відповідності якості сировини, матеріалів до чинних стандартів і технічних умов. Очолює роботу з розробки нових і удосконалення існуючих методів лабораторного контролю та надає допомогу з їх впровадження у виробництво. Контролює стан лабораторного обладнання і робочих місць працівників лабораторії та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Контролює якість відбору і оброблення проб на вміст забруднюючих речовин і правильність розрахунків. Проводить спільну роботу з контролюючими організаціями з питань природоохоронної діяльності. Розробляє технічні вказівки і інструкції з поточного контролю виробництва. Організовує ведення встановленої документації. Проводить і оформляє інвентаризацію лабораторного обладнання. Розробляє поточні і річні плани роботи хімічної лабораторії. Керує роботою працівників лабораторії.

Повинен знати: постанови, накази й вказівки органів вищого рівня, інструктивні, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва; обладнання лабораторії, принципи його роботи та правила експлуатації; стандарти, технічні умови, методики й інструкції з лабораторного контролю виробництва.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

11 ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ БЛАНКІВ

Завдання та обов'язки. Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і видачу бланків, квитків на складі, раціональне їх розміщення на складських площах для полегшення і прискорення пошуку. Забезпечує зберігання складових матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання. Веде облік складських операцій, стежить за додержанням правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів та складанням встановленої звітності. Організовує своєчасне забезпечення підприємств, організацій та структурних підрозділів залізниці бланками суворої звітності та бланками облікових і звітних форм. Керує роботою з отримання від підприємств, організацій та структурних підрозділів залізниці замовлень на потрібну кількість бланків. Забезпечує складання заявок на виготовлення квитків і бланків суворої звітності. Організовує складання і подання замовлень-заявок до типографій на виготовлення бланків згідно з укладеними договорами. Контролює виконання типографіями замовлень, одержання і перевезення готової бланкової продукції та своєчасне оформлення розрахунків з типографіями. Бере участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей складу. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.

Повинен знати: положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи згідно з колом обов'язків, з організації складського господарства; правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей; положення та інструкції про їх облік.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 1 років, для бакалавра - не менше 2 років.

12 МАЙСТЕР ВАГОННОГО ДЕПО. МАЙСТЕР ЛОКОМОТИВНОГО (МОТОРВАГОННОГО) ДЕПО

Завдання та обов'язки. Здійснює виконання планових завдань, ефективне використання виробничих потужностей, економне використання матеріалів, запчастин, паливно-енергетичних ресурсів. Забезпечує виконання технологічних процесів, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції. Бере участь у розробці нових та в удосконаленні діючих технологічних процесів, режимів і графіків виробництва. Перевіряє якість виконуваних робіт, вживає заходів щодо запобігання браку та підвищення якості робіт. Бере участь у прийманні закінчених робіт, ремонтом технологічного устаткування, механізацією та автоматизацією виробничих процесів. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам. Контролює правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, відомостей виконання відрядних робіт, матеріальних звітів та технічної документації. Здійснює формування бригад (їх кількісного, професійного і кваліфікаційного складу), координує їх діяльність. Проводить виробничий інструктаж робітників. Аналізує результати виробничої діяльності.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України; правила і інструкції з ремонту та експлуатації рухомого складу; положення про розслідування та облік нещасних випадків; постанови, накази, вказівки та інші нормативно-правові акти по колу обов'язків; технічні характеристики і вимоги до продукції, яку випускає; технологію виробництва.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

13 МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов'язки. Організовує і забезпечує безпечну експлуатацію, ремонт, обслуговування та безперебійну роботу водопровідних мереж з арматурою, насосних станцій, водозаборів підземних вод, споруд для збереження і запасу води, агрегатів підкачування, водозапірних та інших споруд і пристроїв водопостачання в межах встановленої дільниці. Проводить обчислення площ та об'ємів, вивчає креслення, складає ескізи, підраховує число обертів під час простих і трансмісійних передач для визначення діаметрів шківів і ширини ременів, кубатуру водоймищ. Забезпечує безперебійну подачу води споживачам. Організовує проведення аварійних і планово-попереджувальних ремонтів водопровідних мереж, споруд та їх санітарну обробку. Визначає потрібну потужність двигуна для подавання необхідної кількості води насосом і визначає коефіцієнт корисної дії агрегатів. Керує роботами з підготовки пристроїв водопостачання до випробувань, а також до зими й пропускання весняних вод. Бере участь у випробуваннях джерел. Стежить за правильним і раціональним витрачанням води всіма споживачами, за справною роботою водомірних лічильників та вимірювальних приладів. Складає план поточного і капітального ремонтів всіх пристроїв водопостачання. Виявляє причини несправностей гідроколонок, водорозбірних колонок, кранів, пожежних гідрантів із складанням дефектних актів. Наглядає за дотриманням вимог з охорони праці під час виконання робіт.

Повинен знати: постанови, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються кола обов'язків; будову, насосів, двигунів та електронасосних агрегатів, що встановлені на дільниці; монтаж і комунікацію трубопроводів, механічного обладнання насосних станцій і споруд; правила користування системами водопостачання і водовідведення в містах і селищах та на залізничному транспорті.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

14 МАЙСТЕР З ЕКІПІРУВАННЯ ЛОКОМОТИВІВ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з питань забезпечення своєчасного екіпірування локомотивів паливом, піском і мастильними матеріалами. Забезпечує правильну експлуатацію, міжремонтне обслуговування і плановий ремонт обладнання, пристроїв екіпірування, збереження паливно-мастильних матеріалів. Бере участь в розробці графіків екіпірування локомотивів, встановлює виробничі завдання бригадам і окремим робітникам, розробляє і впроваджує передові технологічні процеси. Перевіряє якість екіпірування локомотивів і ремонтних робіт, вживає заходів щодо зменшення тривалості екіпірування локомотивів, зменшення відмов в роботі обладнання і запобігання браку в роботі. Проводить роботу з підвищення рівня знань робітників.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України в межах його обов'язків; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи, правила експлуатації і технологію ремонту обладнання пункту; будову локомотивів, що знаходяться в екіпіруванні; накази, інструкції та інші керівні матеріали по колу обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

15 МАЙСТЕР МОСТОВИЙ

Завдання та обов'язки. Керує роботою працівників мостової дільниці. Складає технологічні процеси на роботи, які виконуються під час поточного утримання, ремонту інженерних споруд, і контролює їх дотримання. Забезпечує виконання робі, розстановку робітників і бригад, оперативно виявляє та усуває причини порушення технологічних процесів. Бере участь у розробці нових і вдосконаленні діючих технологічних процесів і виробничих графіків. Перевіряє якість робіт, що виконуються під час поточного утримання і ремонту інженерних споруд. Керує роботами з ліквідації пошкоджень інженерних споруд, що викликані стихійними явищами. Забезпечує наявність на мостах протипожежних засобів, судноплавних і навігаційних сигналів, необхідного запасу мостових брусів, освітлення об'єктів, що охороняються. Контролює роботу будівельних організацій, мостопоїздів. Формує бригади (їх кількісний, професійний і кваліфікаційний склад), координує їх діяльність. Встановлює і вчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам (які не входять до складу бригад) відповідно до затверджених планів і графіків виробництва, планові показники з використання обладнання, сировини, матеріалів, інструменту. Проводить виробничий інструктаж робітників, вживає заходів щодо виконання правил з охорони праці, технічної експлуатації обладнання й інструменту і контролює їх дотримання. Сприяє застосовуванню прогресивних форм організації праці. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює правильне й своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників і бригадирів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України, згідно з колом обов'язків; Інструкцію з будови та утримання колії залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію у улаштування та утримання суднохідної сигналізації; Інструкцію з підготовки споруд колійного господарства та об'єктів водопостачання до льодоходу і пропуску весняних та зливних вод; Інструкцію з утримання штучних споруд; Інструкцію з утримання земляного полотна; Інструкцію з утримання земляного полотна і техніки безпеки на селенебезпечних дільницях; Інструкцію з утримання земляного полотна і охорони праці під час виконання робіт на скельно-обвальних ділянках залізниць України; Інструкцію з поточного утримання залізничної колії в карстонебезпечних районах; Правила безпеки працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; положення про розслідування та облік нещасних випадків; технологічні процеси на роботи з ремонту і експлуатації штучних споруд; габарити рухомого складу та наближення будівель і способи їх замірювань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

16 МАЙСТЕР НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Керує роботою навантажувально-розвантажу-вального пункту. Спільно з начальником виробничої дільниці планує роботи з навантаження і розвантаження вантажів у вагони та на автомобілі. Аналізує роботу навантажпункту, доповідає начальнику виробничої дільниці про виконану роботу. Доводить місячні плани роботи до працівників навантаж пункту і забезпечує їх виконання. Забезпечує правильне використання за призначенням навантажувально-розвантажувальних машин та механізмів, контролює правильну їх експлуатацію, стежить за своєчасним і якісним проведенням технічного обслуговування машин та механізмів. Забезпечує та контролює правильність навантаження вантажів в вагони. Контролює складування вантажів на майданчиках та складах, розміри займаної площі наданої у тимчасове користування згідно договору. Виконує організаційно-технічні заходи, готує господарство навантажпункту до роботи у зимовий період. Забезпечує ведення звітності про роботу навантажпункту з виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Організовує проведення технічного навчання з працівниками навантаж пункту. Забезпечує схоронність вагонного парку та вантажів, додержання норм з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує дотримання правил пожежної та електробезпеки працівниками навантаж пункту при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, безпеку руху автотранспорту. Проводить інструктажі з охорони праці. Бере участь у проведенні весняного і осіннього оглядів стану охорони праці.

Повинен знати. Правила перевезень вантажів; технічні умови навантаження і кріплення вантажів; постанови, накази, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності, порядок і методи техніко-економічного та виробничого планування, правила підготовки рухомого складу до перевезень, маневрових, вантажно-розвантажувальних і складських робіт; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

17 МАЙСТЕР ПОЇЗДА ВІДНОВНОГО

Завдання та обов'язки. Керує роботою працівників бригади відновного поїзда. Забезпечує контроль за виконанням працівниками бригади техніки безпеки, інструкцій з охорони праці під час проведення робіт з технічного обслуговування техніки, підрядно-договірних, господарчих робіт та при організації робіт з ліквідації сходів рухомого складу з рейок. Проводить виробничий інструктаж працівникам бригади. Забезпечує розстановку робітників бригади на місцях, під час виконання робіт, керує роботою при застосуванні гідропневматичного та підіймально-накочувального обладнання при підйомі рухомого складу, який зійшов з рейок. Бере участь у складанні технологічних процесів на роботи, які виконуються з використанням гідропневматичного обладнання і контролює їх дотримання, оперативно виявляє та усуває причини порушення технологічних процесів. Забезпечує контроль за технічним обслуговуванням, ремонтом, випробуванням та безпечною експлуатацією гідропневматичного вантажопідіймального обладнання. Перевіряє якість робіт, що виконуються під час поточного технічного обслуговування техніки, ремонту обладнання відновного поїзду. Забезпечує утримання у справному стані, безпечну експлуатацію, своєчасне проведення випробувань та періодичних оглядів газополуменевого та зварювального обладнання. Забезпечує контроль за проведенням періодичних оглядів, вимірювань та випробувань електроінструмента, засобів індивідуального захисту, ізоляції кабелів-подовжувачів. Проводить технічні заняття з працівниками відновного поїзда по вивченню передових методів роботи з використанням такелажних пристосувань для роботи гідропневматичного обладнання. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з організації відновних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України; Положення про відновний поїзд залізниць України; Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом; постанови, накази та вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з відновних робіт; планування, організацію і виконання відновних робіт, технічні характеристики, конструктивні особливості та конструктивні дані рухомого складу, обладнання та устаткування; інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу і випробування устаткування; інструкцію про порядок розслідування та обліку нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

18 МАЙСТЕР ТУНЕЛЬНИЙ

Завдання та обов'язки. Керує роботою тунельної дільниці. Бере участь у складанні технологічних процесів на найбільші обсяги роботи в тунелях. Веде спостереження за режимом обводнення тунелів і складає графік обводнення. Робить огляд усіх поверхонь стін, відводів, порталів з пересувних або переносних риштувань. Веде спостереження за тріщинами, що з'явились у тунелях. Забезпечує періодичне розшивання швів кладки. Забезпечує доставку будівельних матеріалів до місця робіт і розміщення робітників. Контролює справний стан кладки зворотних зведень або розпірних плит, гірської породи над порталами та в передпортальних виїмках, ефективність штучної вентиляції і освітлення і вживає заходів з ліквідації порушень, що з'явились. Забезпечує супроводження негабаритних вантажів і перевірку габаритів у тунелях. Контролює утримання колії в тунелях, визначає бальну оцінку утримання тунелів. Забезпечує протипожежну безпеку. Бере участь в обстеженні тунелів мостовипробними станціями. Приймає якість робіт. Керує роботами з ліквідації пошкоджень, що викликані стихійними явищами. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці. Формує кількісний, професійний і кваліфікаційний склад робітників дільниці, проводить виробничий інструктаж і навчання. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників дільниці. Веде документацію про стан штучних споруд.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України, згідно з колом обов'язків; Інструкцію з утримання земляного полотна і техніки безпеки на селенебезпечних дільницях; Інструкцію з утримання земляного полотна і охорони праці під час виконання робіт на скельно-обвальних ділянках залізниць; Інструкцію з поточного утримання залізничної колії в карстонебезпечних районах; Правила безпеки працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; правила охорони праці і виробничої санітарії під час ремонту та утримання залізничної колії і споруд; Інструкцію про порядок складання технічного паспорту дистанції колії; положення про розслідування та облік нещасних випадків; постанови, накази, вказівки та інші керівні і нормативні матеріали, згідно з колом обов'язків; технологічні процеси на роботи з ремонту й експлуатації колій і тунелів; габарити рухомого складу та наближення будівель і способи їх замірювань; експлуатаційні характеристики колійних машин і механізмів, які застосовуються для поточного утримання штучних споруд; порядок оформлення технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

19 МАЙСТЕР ШЛЯХОВИЙ

Завдання та обов'язки. Керує околотком, який він очолює. Організовує виконання робіт з поточного утримання і ремонту верхньої будови колії, залізничних переїздів, земляного полотна та штучних споруд за встановленим терміном для забезпечення безпеки руху та безперебійного руху поїздів з установленими швидкостями. Контролює стан колії на закріпленій дільниці, забезпечує оперативне усунення причин його порушення. Планує проведення робіт, забезпечує розстановку робітників і бригад. Перевіряє якість виконуваних робіт. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, правильне використання обладнання, оснащення й інструменту. Здійснює формування бригад (їх кількісного, професійного і кваліфікаційного складу), координує їх діяльність. Встановлює і вчасно доводить до відома виробничі завдання бригадам і окремим робітникам (які не входять до складу бригад) відповідно до затверджених планів і графіків дистанції, планові показники з використання машин, механізмів, обладнання, сировини, матеріалів, інструменту. Проводить виробничий інструктаж робітників, вживає заходів щодо виконання правил технічної експлуатації обладнання, інструменту та правил з охорони праці. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює правильне й своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку. Сприяє розповсюдженню передового досвіду, упровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Організовує роботи з підвищення кваліфікації та професійної майстерності робітників та бригадирів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України, Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України згідно з колом обов'язків; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Інструкцію з будови та утримання колії залізниць (метрополітенах) України; технічні вказівки з улаштування, укладання та утримання безстикової колії; Інструкцію з утримання земляного полотна на селенебезпечних дільницях; Інструкцію з утримання земляного полотна під час виконання робіт на скельно-обвальних ділянках залізниць; Інструкцію з поточного утримання залізничної колії в карстонебезпечних районах; Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; правила охорони праці і виробничої санітарії під час ремонту та утримання залізничної колії і споруд; Інструкцію про порядок складання технічного паспорту дистанції колії; положення про розслідування та облік нещасних випадків; постанови, накази, вказівки та інші керівні матеріали, що регламентують роботу майстра шляхового; технологічний процес з ремонту колії; норми утримання колії; обладнання околотку та правила його технічної експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи бригадиром (звільненим) з поточного утримання і ремонту колії та штучних споруд для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

20 МАЙСТЕР ШЛЯХОВИЙ З КОНТРОЛЮ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ КОЛІЇ

Завдання та обов'язки. Проводить інструментальну перевірку колії, стрілочних переводів, земляного полотна, штучних споруд та залізничних переїздів на закріплених дільницях. Виконує виміри зносу рейок та металевих частин стрілочних переводів, здійснює сумісні перевірки з електромеханіком СЦБ стану стрілочних переводів. Планує виконання невідкладних та першочергових робіт сумісно з начальником дільниці та контролює якість та своєчасність усунення виявлених несправностей колії. Супроводжує дефектоскопні та колієвимірювальні візки. Несе відповідальність за своєчасне виявлення несправностей колії та споруд, що загрожують безпеці руху, за дотримання графіка перевірки колії, якістю оглядів, своєчасну передачу результатів промірів та оглядів колії майстру шляховому та бригадиру колії. Сприяє розповсюдженню передового досвіду, розвитку творчих ініціатив, упровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України згідно з колом обов'язків; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Інструкцію з будови та утримання колії залізниць України; технічні вказівки з улаштування, укладання та утримання безстикової колії; Інструкцію з утримання земляного полотна і робіт на селенебезпечних дільницях; Інструкцію з утримання земляного полотна під час виконання робіт на скельно-обвальних ділянках залізниць; Інструкцію з поточного утримання залізничної колії в карстонебезпечних районах; Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; правила охорони праці і виробничої санітарії під час ремонту та утримання залізничної колії і споруд; Інструкцію про порядок складання технічного паспорту дистанції колії; положення про розслідування та облік нещасних випадків; постанови, накази, вказівки та інші керівні матеріали по колу обов'язків; технологічний процес з ремонту колії; норми утримання колії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи бригадиром (звільненим) з поточного утримання і ремонту колії та штучних споруд для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

21 НАЧАЛЬНИК БАЗИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Складає плани робіт бази та надає звіти про їх виконання керівництву служби колії, керує роботами з перевірки поздовжніх планів і профілів головних, станційних колій та гірок, масштабних схем станцій згідно періодичності, дотримання габаритних норм під час будівництва, ремонту і експлуатації споруд, обладнання та залізничних колій, нагляду за станом високих і нестійких насипів, глибоких виїмок, дільниць земляного полотна. Погоджує в частині дотримання габаритних вимог та нормативів правил технічної експлуатації залізниць, проекти нового будівництва, реконструкції та ремонту залізничних колій і розташованих поблизу них споруд і пристроїв. Контролює виконання графіків перевірок стану залізничної колії, штучних споруд, пристроїв і земляного полотна в колійному господарстві відповідно до вимог нормативних документів. Контролює дотримання габаритів наближення споруд, пристроїв та міжколій на перегонах, станціях та під'їзних коліях. Бере участь у прийнятті технічного паспорту дистанцій колій та паспорту земляного полотна, що деформується або нестійкого. Керує роботою працівників відділів, що входять до складу бази. Надає звіти про виконання планів начальнику бази. Здійснює виробничо-господарську діяльністю бази. Організовує впровадження передових методів праці.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з поточного утримання земляного полотна залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з утримання штучних споруд; накази, вказівки, правила, положення, інструкції органів вищого рівня, що стосуються діяльності бази, технологію виконання робіт, законодавчі, нормативні і правові акти.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді керівника нижчого рівня - не менше 3 років.

22 НАЧАЛЬНИК БАЗИ ПАЛИВНОЇ (НАФТОПРОДУКТІВ)

Завдання та обов'язки. Керує роботами з приймання, зберігання та відпуску палива і нафтопродуктів на базі за встановленим порядком. Бере участь у формуванні замовлень на паливо й нафтопродукти, підготовці договорів на їх постачання. Забезпечує дотримання правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів, складання встановленої звітності. Контролює правильність експлуатації і справність виробничих будинків і складських споруд, наявність і справність протипожежних засобів. Забезпечує розроблення планів ремонтів обладнання бази палива, правильне технічне обслуговування і своєчасний ремонт обладнання, розроблення і впровадження заходів щодо зниження трудових і матеріальних витрат під час приймання, транспортування, зберігання і видачі палива і нафтопродуктів, скорочення норм простою рухомого складу та автотранспорту під час вантажно-розвантажувальних робіт. Проводить роботу з впровадження передових прийомів і методів організації праці. Організовує приймання і здачу відпрацьованих нафтопродуктів, проведення інших робіт з економії паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів. Забезпечує кількісне і якісне зберігання підзвітних матеріальних цінностей, бере участь у проведенні інвентаризації. Здійснює добір і розстановку кадрів. Координує роботу підпорядкованого персоналу, організовує і проводить їх технічне навчання.

Повинен знати: організацію вантажно-розвантажувальних робіт; норми простою рухомого складу й автотранспорту; Правила технічної експлуатації нафтобаз. Правила технічної експлуатації резервуарів і інструкції з їх ремонту; постанови, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні документи, що регламентують роботу бази палива й бази нафтопродуктів; правила і порядок зберігання палива і нафтопродуктів; Правила технічної експлуатації залізниць України; Правила експлуатації будівель, споруд та обладнання; положення про розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

23 НАЧАЛЬНИК БАЗИ ЗАПАСУ ЛОКОМОТИВІВ (ВАГОНІВ)

Завдання та обов'язки. Керує роботами з приймання на базу рухомого складу, технічний стан якого відповідає інструкціям щодо його консервації. Веде облік рухомого складу і належне його утримання. Забезпечує своєчасне виконання обкатувань, ремонтів і консервації рухомого складу. Контролює і вчасно вживає заходів до усунення несправностей рухомого складу, проведення планово-запобіжного ремонту обладнання. Забезпечує правильне технічне обслуговування та експлуатацію виробничих будівель і споруд бази, організовує їх своєчасний ремонт. Бере участь у складанні заявок на необхідні матеріали та запасні частини, забезпечує наявність їх на базі. Проводить роботу з економії паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів. Забезпечує кількісне і якісне зберігання підзвітних матеріальних цінностей, бере участь у проведенні їх інвентаризації. Координує роботу підпорядкованого персоналу.

Повинен знати: положення, інструкції, керівні матеріали й нормативні документи згідно з колом обов'язків; технічні характеристики, конструктивні особливості і правила ремонту рухомого складу; норми витрат сировини, матеріалів, палива, мастил, запасних частин та інших ресурсів; правила і порядок зберігання, обліку і видавання підзвітних матеріальних цінностей; правила експлуатації будівель, споруд і обладнання; Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України згідно з колом обов'язків; положення про розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

24 НАЧАЛЬНИК ВАГОНА ДЕФЕКТОСКОПА (КОЛІЄВИМІРЮВАЛЬНОГО)

Завдання та обов'язки. Керує роботою вагона з вимірювань відхилень від норм утримання колії та виявлення дефектів у рейках. Розробляє, погоджує і забезпечує виконання щомісячних графіків перевірок колії та рейок. Аналізує проведені вимірювання, бере участь у розробці рекомендацій та вказівок, що спрямовані на підвищення надійності колії та рейок, які експлуатуються. Контролює усунення виявлених недоліків стану колії дистанціями за результатами вимірювань. Складає щомісячний аналіз стану колії і рейок. Несе відповідальність щодо забезпечення безпеки руху поїздів залежно від величини відхилення від норм утримання колії і ступеня дефектності рейок. Відповідає за достовірність показань вимірювальних систем вагона. Наглядає за технічним станом вагона та своєчасним проведенням усіх видів ремонтів вагона, згідно з встановленими нормативами. Вживає заходів щодо впровадження і розповсюдження передового досвіду. Вносить пропозиції щодо вдосконалення вимірювальної апаратури та засобів вимірювання. Організовує екіпірування вагона, проведення профілактичних робіт для підтримання його в справному стані. Несе відповідальність за збереження вагона. Керує роботою працівників вагона, проводить їх інструктаж.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; обладнання вагона, правила його експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; порядок оформлення технічної документації; порядок складання звітності; передовий досвід роботи і технічне оснащення вагонів з вимірювань колії; положення про розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в колійному господарстві - не менше 3 років.

25 НАЧАЛЬНИК ВАГОНА ДИНАМОМЕТРИЧНОГО

Завдання та обов'язки. Забезпечує випробовування локомотивів в експлуатаційних умовах (нагрівання електричних машин, використання сили тяги локомотивів в умовах зчеплення), проведення досліджень, спрямованих на узагальнення досвіду роботи кращих локомотивних бригад з економії палива, електроенергії на тягу поїздів і маневрову роботу, складання режимних карт і використання потужності локомотивів. Проводить практичну перевірку розрахункових нормативів графіків руху поїздів. Організовує оброблення результатів дослідних поїздок. Забезпечує надійну роботу вагона. Контролює підготовку робочих місць для проведення досліджень. Розробляє тематичні плани роботи вагона. Забезпечує складання технічних звітів на заключні роботи, а також розроблення рекомендацій щодо їх виконання, надає методичну допомогу для їх впровадження і складає звітність про їх виконання. Забезпечує дієздатність обладнання вагона, своєчасну заміну застарілої і придбання сучасної контрольно-вимірювальної апаратури і обладнання. Стежить за своєчасним проведенням заводських, річних ремонтів та технічних ревізій вагона. Керує роботою працівників вагона.

Повинен знати: постанови, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи вагона; перспективи технічного розвитку залізниці; будову й принципи роботи електровозів і тепловозів, що експлуатуються на залізниці; правила тягових розрахунків; організацію руху поїздів; інструкції з сигналізації та гальм; конструкцію і схему вагона і його спеціального обладнання, правила його експлуатації; технічні вимоги, стандарти, технічні умови роботи, порядок оформлення технічної документації, організацію і методи проведення досліджень; порядок складання звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

26 НАЧАЛЬНИК ВАГОНА З ВИПРОБУВАНЬ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

Завдання та обов'язки. Планує і організовує роботу вагона. Забезпечує поточне обслуговування, капітальні, деповські і заводські ремонти вагона, його обладнання. Бере участь у роботах з вимірювання і випробування обладнання. Контролює перевірку стану пристроїв контактної мережі і його відповідність вимогам правил охорони праці і виробничої санітарії, технічного обслуговування і ремонту контактної мережі, існуючим нормам, правилам, стандартам. Надає методичну допомогу і керує роботою груп захисту від електрокорозії дистанцій електропостачання, аналізує наслідки пошкодження обладнання і пристроїв господарства електропостачання. Здійснює перевірку стану безпеки руху поїздів по районах контактної мережі, тягової підстанції, електричних мереж. Бере участь у розслідуванні складних випадків пошкодження і відмов роботи обладнання. Надає допомогу дистанціям електропостачання в проведенні заходів, що спрямовані на забезпечення електробезпеки. Забезпечує безпечний стан приладів, інструменту і робочих місць, безпечне виконання робіт в електроустановках. Контролює дотримання електромонтерами, електромеханіками застосування безпечних прийомів праці, використання засобів індивідуального захисту. Керує і контролює виконання робіт з випробувань обладнання. Проводить дослідження і вживає заходів щодо підвищення надійності роботи пристроїв контактної мережі і захисту від електрокорозії опор контактної мережі. Проводить технічні консультації з працівниками дистанцій електропостачання щодо експлуатації діючих пристроїв та впровадження нової техніки. Бере участь у розробленні і впровадженні нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Розглядає і узгоджує проектну документацію щодо захисту від електрокорозії. Бере участь у роботах з електрифікації дільниць контактної мережі, їх модернізації та ремонту, у науково-дослідних роботах, у підготовці і проведенні семінар-нарад з діагностики пристроїв електропостачання і захисту від електрокорозії. Контролює впровадження нових технологічних процесів з догляду і ремонту пристроїв електропостачання. Планує і організовує роботу вагона. Забезпечує оснащення вагона сучасними засобами пожежогасіння. Веде і складає звітність встановленого зразка.

Повинен знати: схеми електропостачання тягових підстанцій, автоблокування; Інструкцію з технічного обслуговування обладнання тягових підстанцій і постів секціонування електрифікованих залізниць; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів; технічні характеристики вагона та його устаткування; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; нормативні документи, технічні вимоги, інструкції щодо організації швидкісного руху поїздів та порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу; Інструкцію з сигналізації та зв'язку на залізницях України; Правила технічної експлуатації залізниць України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Кваліфікаційна група з електробезпеки - не нижче 5.

27 НАЧАЛЬНИК ВАГОНА З ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ

Завдання та обов'язки. Організовує проведення випробувань, вимірювань, експлуатацію, обслуговування вагона з дотриманням правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Складає план-графік робіт. Забезпечує достовірність вимірювань. Аналізує результати вимірювань, бере участь у розробці рекомендацій, які спрямовані на підвищення надійності роботи пристроїв, що перевіряються, і контролює їх виконання. Контролює виконання міжремонтних пробігів вагона, своєчасне і якісне виконання всіх видів ремонту апаратури, обладнання вагона. Удосконалює вимірювальну апаратуру і методи вимірювання. Веде облік витрат палива, запасних частин, дизельного й гідравлічного масла. Планує і організовує роботу вагона. Веде і складає звітність встановленого зразка. Організовує впровадження, розповсюдження передового досвіду з утримання і експлуатації пристроїв, обладнання і забезпечує зниження витрат на виконання робіт. Проводить технічне навчання працівників. Керує працівниками вагона.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України по колу своїх обов'язків; постанови, накази і вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з контрольно-вимірювальної і випробувально-обстежувальної роботи; технологію виконання контрольно-вимірювальних робіт; обладнання вагона, правила його експлуатації, технічне обслуговування і ремонт; порядок оформлення технічної документації; порядок складання звітності; передовий досвід роботи і технічне оснащення; положення про розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

28 НАЧАЛЬНИК ВАГОНА З ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ ПРИСТРОЇВ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, БЛОКУВАННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Керує роботою вагона, організовує та бере участь у випробуваннях та вимірюваннях пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку за затвердженими графіками або за вказівками керівництва залізниці. Аналізує проведені вимірювання, надає допомогу дистанціям сигналізації та зв'язку в усуненні причин порушень роботи пристроїв, що були виявлені під час перевірок, бере участь у розробці рекомендацій та вказівок, що спрямовані на підвищення надійності пристроїв, які експлуатуються. Контролює відповіді дистанцій за протоколами вимірювань. Здійснює вибірковий контроль щодо виконання дистанціями вказівок і обов'язків працівниками, які обслуговують пристрої, які перевіряються. Вживає заходів щодо впровадження і розповсюдження передового досвіду з утримання і експлуатації пристроїв, які перевіряються. Вносить пропозиції та виконує роботи щодо вдосконалення вимірювальної апаратури вагона та засобів вимірювання. Організовує екіпірування вагона, проведення профілактичних робіт для підтримання його в справному стані. Керує працівниками вагона, проводить їх інструктаж та технічне навчання.

Повинен знати: Правила з технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України, Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; накази, вказівки згідно з колом обов'язків; технологію проведення випробувань і вимірювань пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку; обладнання вагона, правила його експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; порядок оформлення технічної документації; порядок складання звітності; передовий досвід роботи і технічне оснащення вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

29 НАЧАЛЬНИК ВАГОНА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу персоналу вагона охорони праці згідно з затвердженим планом Вивчає, узагальнює та пропагує передові методи та прийоми безпечної і висококваліфікованої праці, позитивний досвід в роботі з профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань структурних підрозділів, а також досвід тих, що працюють довгий час без випадків виробничого травматизму. Організовує проведення заходів, що сприяють підвищенню рівня технічних знань слухачів: проведення технічних занять, бесід, демонстрування відеофільмів, з використанням літератури, плакатів, фотовітрин, розповсюдження нормативних документів та друкованих матеріалів, що підвищують безпеку праці, засобів захисту. Надає методичну допомогу спеціалістам, відповідальним за охорону праці, в організації їх роботи. Проводить навчання, перевірку знань працівників структурних підрозділів з охорони праці, перевірку стану охорони праці в них. Контролює виконання стандартів, норм і правил, наказів і вказівок з питань безпеки праці, організацію навчання та інструктажу працюючих безпечним прийомам праці, дотримання правил безпеки під час експлуатації машин та механізмів. Забезпечує оснащення вагона сучасними засобами навчання і методичними розробками. Планує роботу вагона і забезпечує своєчасну підготовку його до виїзду на лінію, схоронність його обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей. Веде облік роботи вагона на лінії, критичних зауважень та пропозицій щодо діяльності вагона, стежить за реалізацією пропозицій, запропонованих структурними підрозділами з поліпшення умов праці. Складає звіти про роботу, яку проводять працівники вагона. Стежить за справністю вагона та своєчасно пред'являє його для технічного огляду і ремонту. Керує працівниками вагона.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; законодавство з питань охорони праці; постанови, накази та положення про порядок навчання і перевірки знань з охорони праці керівників і спеціалістів підприємств, про порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, про заходи щодо забезпечення безпеки на залізничному транспорті; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України в частині, яка стосується його роботи; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з охорони праці; основні технологічні принципи і режими виробництва; устаткування і принцип його роботи; правила і засоби контролю відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки ведення робіт; порядок обліку і терміни звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з напряму охорони праці - не менше 3 років.

30 НАЧАЛЬНИК ВАГОНА ТРАНСПОРТЕРА

Завдання та обов'язки. Керує роботами, що пов'язані з експлуатацією вагона транспортера та роботою бригади, складає план-графіки робіт. Контролює виконання міжремонтних пробігів вагона. Організовує проведення іспитів, вимірів, експлуатацію, обслуговування вагона. Контролює переміщення транспортера за маршрутом прямування; інформує чергового по станції (маневрового диспетчера) про готовність транспортера до відправки після екіпіровки або поточного ремонту. Веде записи виконаних профілактичних та ремонтних робіт, облік використання запасних частин, матеріалів, палива, мастил та гідравлічного масла. Повідомляє в депо приписки про місце перебування та технічний стан транспортера. Інформує відповідні інстанції про вантажно-розвантажувальні роботи, випадки пошкодження вантажу, транспортера, готує замовлення на заміну бригади. Керує роботами транспортера під час вантажно-розвантажувальних робіт та ремонту, проходження перешкод, які не забезпечують справний технічний стан обладнання та своєчасну готовність транспортера до перевезення вантажів, проходження кривих малого радіуса повз перешкоди та негабаритні місця, подачу під навантаження та розвантаження. Вживає заходів щодо зупинки транспортера (у разі потреби) під час виконання маневрів, за необхідності виконує обов'язки механіка транспортера. Доповідає керівництву депо після прибуття з рейсу про повернення, подає письмовий звіт про роботу за період поїздки. Виконує технічне обслуговування транспортера.

Повинен знати: інструкції, накази та вказівки з експлуатації і технічного обслуговування транспортерів зчленованого типу; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; положення про порядок розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

31 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ПЕРЕВІРКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Завдання та обов'язки. Керує роботою по нагляду за станом високих і нестійких насипів, глибоких виїмок, дільниць земляного полотна, виявленню ненадійних ділянок колії, розробляє заходи з підвищення їх стійкості. Складає плани робіт відділу і контролює його виконання. Організовує топографічні і інженерно-геологічні обстеження об'єктів, на яких виконують невідкладним порядком протидеформаційні, скріплювальні та інші заходи. Контролює утримання і ремонт земляного полотна і його споруд та розробляє пропозиції щодо необхідних профілактичних і оздоровчих заходів. Бере участь у контролі та прийманні робіт з будівництва протидеформаційних споруд. Вивчає і аналізує роботу протидеформаційних споруд земляного полотна і розробляє пропозиції щодо підвищення їх надійності. Розробляє першочергові заходи щодо схильних до деформації і аварійних об'єктів земляного полотна і контролює їх виконання. Складає висновки щодо проектів стабілізації та посилення земляного полотна, які розроблено спеціалізованими організаціями. Керує роботою працівників відділу.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з поточного утримання земляного полотна залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з утримання штучних споруд; Інструкцію з підготовки споруд колійного господарства і об'єктів водопостачання до льодоходу й пропуску весняних та стічних вод; законодавчі, нормативні, правові акти.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

32 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ПЕРЕВІРКИ ПЛАНУ І ПРОФІЛЮ КОЛІЇ

Завдання та обов'язки. Керує та приймає участь у геодезичній зйомці з перевірки поздовжніх планів і профілів головних, станційних колій, гірок та під'їзних колій, що знаходяться на балансі залізниці. Керує складанням масштабних схем станцій згідно періодичності, забезпечує достовірність геодезичної зйомки і виконує камеральну обробку її результатів, забезпечує матеріалами перевірки відповідні служби. Складає плани робіт відділу, контролює та надає звіти про їх виконання начальнику бази. Організовує впровадження передових методів праці. Впроваджує сучасні методи геодезичної зйомки та її камеральної обробки із застосуванням комп'ютерних програм. Керує роботою працівників відділу.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з поточного утримання земляного полотна залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з утримання штучних споруд; накази, вказівки, правила, положення, інструкції, що стосуються діяльності відділу, технологію виконання робіт, законодавчі, нормативні і правові акти.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

33 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ГАБАРИТО-ОБСТЕЖУВАЛЬНОГО

Завдання та обов'язки. Контролює дотримання габаритних норм під час будівництва, ремонту і експлуатації споруд, обладнання та залізничних колій. Складає плани роботи відділу і контролює його виконання. Забезпечує достовірність вимірювань та аналізує їх результати. Контролює виконання плану усунення негабаритностей на залізницях. Вносить у документи зміни фактичних габаритних розмірів споруд, пристроїв та міжколій. Бере участь в розробленні документів щодо порядку пропускання негабаритних вантажів на залізниці та їх коригуванні у зв'язку зі змінами габаритного стану. Готує пропозиції щодо пропускання надгабаритних вантажів. Проводить технічне навчання працівників структурних підрозділів. Керує роботою працівників відділу.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України, згідно з колом обов'язків; постанови, накази й вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з контрольно-обслідницької роботи; будову залізничної колії; габарити наближення будівель і припустимі відступи; порядок обліку і оформлення робіт, які виконуються; порядок пропускання негабаритних вантажів;

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

34 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОГО

Завдання та обов'язки. Організовує і здійснює контроль і ревізії фінансово-господарської діяльності служб, підрозділів і організацій, що спрямовані на виконання планів, економне використання матеріальних і фінансових ресурсів, забезпечення збереження власності, повноту стягнення надходжень платежів та зборів, посилення контролю за вірогідністю встановленої звітності. Керує розробленням проектів перспективних та річних планів ревізій, цільових перевірок і контролює їх виконання. Забезпечує якісне проведення ревізій і перевірок, своєчасний розгляд матеріалів ревізій. Готує пропозиції щодо усунення виявлених порушень, недоліків та притягнення винних до відповідальності. Аналізує і узагальнює матеріали ревізій, розробляє рекомендації щодо підвищення її ефективності. Надає методичну допомогу працівникам підприємств, структурних підрозділів залізниць з питань контролю та обліку, що спрямована на зміцнення фінансової дисципліни. Керує працівниками контрольно-ревізійного відділу (сектору). Забезпечує своєчасне подання встановленої звітності.

Повинен знати: постанови, накази, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатаційної діяльності; організацію бухгалтерського обліку, встановлену звітність, порядок і терміни її складання; порядок організації і проведення документальних ревізій; фінансове законодавство, організацію виробництва; основи економіки, організацію механізованого оброблення економічної інформації; основу організації фінансово-господарської діяльності і ведення бухгалтерського обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

35 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОПЕРАТИВНО-РОЗПОРЯДЧОГО

Завдання та обов'язки. Керує роботою з виконання плану перевезень, якісних показників експлуатаційної роботи і організацією поїзної та вантажної роботи. Контролює виконання залізницями перевезення вантажів та пасажирів, регулювальних завдань щодо здавання порожніх вагонів з-під вивантаження, плану формування, направлення вагонопотоків і, у разі потреби, здійснює зміну їх направлення у межах залізниці. Забезпечує своєчасне і якісне складання добових і змінних планів поїзної і вантажної роботи, технічного плану регулювання порожніх вагонів відповідно до роду рухомого складу. Контролює утримання парку локомотивів у межах залізниці, дотримання режиму роботи поїзних і локомотивних бригад. Вживає заходів щодо виконання завдань з передавання поїздів і вагонів на стикових пунктах залізниці. Контролює виконання середньої ваги поїздів, відправлення поїздів повної ваги і в повному складі, формування і пропуск поїздів підвищеної ваги і довжини. Бере участь у розгляді пропозицій з питань надання "вікон" у графіку руху поїздів для виконання ремонтно-будівельних робіт. Забезпечує раціональне використання технічних засобів транспорту. Вивчає передовий досвід у галузі оперативного керування перевезеннями, бере участь у розробці і реалізації заходів щодо вдосконалення диспетчерського керування перевезеннями, впровадження засобів автоматизації і керування процесом перевезень. Проводить технічне навчання. Забезпечує роботу з безпеки руху згідно з колом своїх обов'язків. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: правила, інструкції, накази органів вищого рівня з організації і безпеки руху поїздів; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; технологічний процес роботи залізниці; схему направлення вагонопотоків; графік руху і план формування поїздів; систему оперативного планування поїзної і вантажної роботи, локомотивного й вагонного парку; показники й технічні норми експлуатаційної роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

36 НАЧАЛЬНИК ВІДНОВНОГО ПОЇЗДА

Завдання та обов'язки. Керує діяльністю відновного поїзда щодо виконання робіт з ліквідації наслідків сходів рухомого складу з рейок та інших робіт в умовах стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, а також під час виконання підрядно-договірних робіт. Здійснює обкатку відновного поїзда за встановленим терміном, якщо за цей час поїзд не виїжджав на ліквідацію наслідків сходу рухомого складу. Організовує проведення планового технічного обслуговування поточного ремонту засобів відновного поїзда. Забезпечує готовність особового складу, технічних засобів, устаткування і майна поїзда до виконання відновних робіт. Утримує всю матеріальну частину відновного поїзда (рухомий склад, крани, тягову техніку, гідравлічне та інше устаткування, механізми та інше), службово-технічні приміщення, майстерні і територію, яка відведена поїзду, у стані, що забезпечує постійну готовність до роботи. Забезпечує поїзд пристроями, що полегшують та прискорюють відновні роботи. Організовує та бере участь у проведенні технічних оглядів вантажопідіймальних машин і механізмів. Організовує взаємодію працівників усіх структурних підрозділів, задіяних під час ведення відновних робіт. Організовує надання першої допомоги потерпілим наявними засобами. Проводить технічне та практичне навчання з працівниками відновного поїзда і аварійно-польових команд з питань вивчення технічних засобів, техніки і засобів ліквідації наслідків сходів рухомого складу, правил і інструкцій з охорони праці й пожежної безпеки. Контролює дотримання робітниками правил і норм охорони праці, пожежної та екологічної безпеки. Веде встановлений облік і звітність. Вивчає нові методи ведення відновних робіт і впроваджує їх у практику роботи.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з організації відновних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України; Положення про відновний поїзд залізниць України; Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом; постанови, накази та вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з відновних робіт; планування, організацію і виконання відновних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості та конструктивні дані рухомого складу, обладнання та устаткування; інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу і випробування устаткування; інструкцію про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, що пов'язані з виробництвом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 3 років.

37 НАЧАЛЬНИК ВОКЗАЛУ

Завдання та обов'язки. Координує і керує роботою підрозділів для забезпечення потреб населення в перевезеннях і якісного обслуговування пасажирів на вокзалі. Проводить аналіз пасажиропотоку і розробляє пропозиції щодо призначення і відміни пасажирських і приміських поїздів. Бере участь у проведенні аналізу й оцінки діяльності підрозділів вокзалу. Вживає заходів щодо удосконалення організації продажу квитків, роботи камер схову речей і багажного відділення, довідково-інформаційної служби на основі широкого впровадження нової техніки і прогресивної технології. Забезпечує розширення сфери послуг, що надаються пасажирам на вокзалі. Аналізує виробничо-фінансову діяльність вокзалу і його підрозділів, контролює виконання плану місцевих прибутків. Керує роботою зі складання технологічного процесу роботи вокзалу й контролює його виконання. Розробляє і контролює виконання заходів з підготовки вокзального господарства до літніх перевезень та роботи в зимових умовах. Розглядає і затверджує графіки чергувань і розпорядок дня змін і дільниць вокзалу з урахуванням нерівномірності обсягів роботи за добу і днів тижня, графіки відпусток. Організовує і контролює утримання в належному стані касових залів та залів очікування на вокзалі, кімнат і службових приміщень для працівників, які здійснюють пасажирські перевезення, облік майна, ремонт і заміну пошкоджених меблів, обладнання та інвентарю вокзалу, своєчасний ремонт систем опалення, освітлення, вентиляції, водопостачання й каналізації, а також дверей, вікон тощо. Організовує і проводить технічні навчання, інструктажі працівників вокзалу. Бере участь в укладанні договорів з іншими організаціями на оренду вокзальних приміщень, територій на опалення, на водопостачання, на вивіз твердих побутових відходів і контролює їх виконання. Забезпечує зовнішнє оформлення вокзалу. Організовує проведення ремонту приміщень і споруд, контролює виконання ремонтних робіт, бере участь у технічних і комісійних оглядах вокзалу. Розглядає звернення пасажирів, вживає необхідних заходів щодо усунення причин скарг. Приймає пасажирів, організовує цілодобовий прийом пасажирів черговим персоналом вокзалу.

Повинен знати: постанови, накази й вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються адміністративно-господарського обслуговування пасажирських перевезень; правила перевезень пасажирів, багажу й вантажобагажу; форми проїзних і перевізних документів; схему залізниць України; технологію роботи вокзалу; порядок укладання і виконання господарських договорів; правила користування автоматизованими пристроями для обслуговування пасажирів; інструкцію про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, що пов'язані з виробництвом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи для начальника вокзалу позакласного, I класу на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років, для начальника вокзалу II, III класу на посадах керівників нижчого рівня - не менше 3 років.

38 НАЧАЛЬНИК ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасне і якісне перевезення пасажирів, вантажу, вантажобагажу та пошти з безумовним забезпеченням безпеки руху поїздів та збереження вантажу. Організовує та забезпечує рух поїздів за графіком. Досліджує ринок транспортних послуг, розробляє та погоджує з відповідними службами перспективні плани розвитку та розширення сфери транспортного обслуговування, інфраструктури та рухомого складу. Контролює виробничо-фінансову діяльність дирекції, формування та виконання фінансових планів структурних підрозділів дирекції. Забезпечує комплексний розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази господарств дирекції, охорону навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів. Забезпечує готовність технічних підрозділів до дій в умовах надзвичайних ситуацій. Організовує та керує роботами з ліквідації їх наслідків. Оперативно керує рухом поїздів на дільницях, що розташовані в межах дирекції. Визначає обсяги перевезень вантажів для структурних підрозділів дирекції, відповідно до затверджених обсягів перевезень, доводить їм норми забезпечення рухомим складом, забезпечує виконання плану перевезень вантажу та пасажирів, впровадження єдиної науково-технічної та інвестиційної політики підвищення технічного оснащення виробництва, удосконалення технологічних процесів, впровадження світового досвіду. Забезпечує мобілізаційну готовність технічних засобів дирекції та готовність до роботи в екстремальній ситуації захисних споруд і спеціальних об'єктів. Розробляє і забезпечує реалізацію заходів щодо захисту державної, службової та комерційної таємниці і впроваджує систему колективної безпеки. Забезпечує контроль розрахунків за виконані роботи й послуги та своєчасне надходження коштів за надані транспортні послуги.

Повинен знати: Інструкцію з безпеки руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Статут дирекції; законодавчі, нормативні й правові акти, накази, вказівки органів вищого рівня, законодавчі, нормативні й правові акти, які визначають основні напрями розвитку залізничного транспорту і таких, що стосуються діяльності транспорту; правила технології і організації перевізного процесу, цивільної оборони та режимних заходів на залізничному транспорті.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

39 НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ДИСТАНЦІЇ ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво працівниками та виробничо-господарською діяльністю дільниці. Забезпечує експлуатацією захисних лісонасаджень штучного і природного походження в смузі відводу залізниці. Забезпечує створення нових снігоутримуючих, загороджувальних, піскозахисних, грунтоукріплюючих, вітропослаблюючих, водозахисних, водорегулюючих та зелених насаджень, охорону та захист лісозахисних насаджень у смузі відводу залізниць від недозволених рубок, нетравлень, пошкоджень, виконання всіх планово-запобіжних робіт у насадженнях, що експлуатуються, знищення шкідників і захворювань лісу, проведення робіт з боротьби з карантинними бур'янами у технічній смузі відводу. Контролює використання основних фондів, економію палива і електроенергії, забезпечення збереження інструменту. Встановлює і доводить виробничі завдання працівникам дільниці згідно із затвердженими планами і графіками роботи. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження виробничих витрат, дотримання технологічних процесів виконання робіт. Координує роботу майстрів та бригадирів.

Повинен знати: накази, вказівки, правила, інструкції залізниці, які стосуються діяльності дистанції; спеціалізацію і особливості структури дистанції; Земельний та Лісовий кодекси України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

40 НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ КОЛІЇ. СТАРШИЙ МАЙСТЕР ШЛЯХОВИЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво працівниками та виробничо-господарською діяльністю дільниці дистанції з дільничною системою організації поточного утримання, до складу якої входить 3 - 5 околодків (дільниці, до складу якої входить 3 - 4 околодки дистанції з не дільничною системою), планує і організовує виконання планово-попереджувальних і невідкладних колійних робіт. Забезпечує безпеки руху поїздів і технічний стан колії в межах дільниці, що обслуговується, виконання в зазначені терміни планових завдань з поточного утримання та ремонту верхньої будови колії, залізничних переїздів, земляного полотна, штучних споруд та інших основних засобів. Здійснює промір та огляд верхньої будови колії, земляного полотна, штучних споруд, залізничних переїздів у встановлені терміни. Встановлює і доводить виробничі завдання околоткам згідно із затвердженими планами і графіками роботи. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження виробничих витрат на основі повного завантаження машин, механізмів, обладнання, дотримання правил, технологічних процесів виконання робіт і раціонального використання сировини, матеріалів та палива. Координує роботу майстрів шляхових та бригадирів. Організовує роботу колійних машин в межах дільниці. Забезпечує околотки необхідними матеріалами, механізмами, інструментом, сигнальним приладдям і технічною документацією. Відповідає за своєчасне навчання та перевірку знань з електробезпеки чергових по переїзду та інших категорій працівників, що визначені переліком. Організовує навчання бригадирів та робітників правилам виконання робіт, безпеки руху поїздів і охороні праці. Проводить роботу з удосконалення технології утримання колії, підвищення якості колійних робіт, атестації та раціоналізації робочих місць. Перевіряє правильність обліку і якість виконання робіт, ведення і заповнення відомостей встановленої форми та інших документів, а також матеріально-технічної звітності. Організовує правильне застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів та методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з утримання земляного полотна і робіт на селенебезпечних дільницях; Інструкцію з утримання земляного полотна і виконання робіт на скельно-обвальних дільницях залізниць України; Інструкцію з поточного утримання залізничної колії в карстонебезпечних районах; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України; Правила безпеки працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; Правила безпеки і виробничої санітарії під час ремонту та утримання залізничної колії і споруд; Інструкцію про порядок складання технічного паспорта дистанції колії; постанови, накази та інші матеріали з охорони праці, вказівки з улаштування, укладання та утримання безстикової колії, з повторного використання верхньої будови колії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді майстра шляхового - не менше 2 років.

41 НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Керує роботою дільниці. Спільно з начальником станції планує роботи з навантаження і вивантаження вантажів у вагони та на автомобілі. Аналізує роботу дільниці, доповідає черговому по дистанції і начальнику дистанції про виконану роботу. Доводить місячні плани роботи до працівників дільниці і забезпечує їх виконання. Забезпечує правильне використання за призначенням вантажно-розвантажувальних машин і механізмів, контролює правильну їх експлуатацію, проводить комісійні огляди машин і механізмів, стежить за своєчасним і якісним проведенням технічного обслуговування машин і механізмів. Стежить за розташуванням вагонів по фронтах навантаження і вивантаження, за своєчасним очищенням вагонів, закриттям люків у піввагонах, за додержанням термінів простою вагонів і автомашин під вантажними операціями. Виконує організаційно-технічні заходи, готує господарство дільниці до роботи в зимовий період. Забезпечує ведення звітності про роботу дільниці з виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує неухильне підвищення продуктивності праці, зниження собівартості вантажно-розвантажувальних робіт. Впроваджує передові методи праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, забезпечує впровадження нової техніки, організовує проведення технічного навчання з працівниками дільниці. Організовує виконання планів і заходів з охорони праці, забезпечує справний і безпечний стан устаткування механізмів, пристроїв, інструменту.

Повинен знати: Правила перевезень вантажів; технічні умови навантаження і кріплення вантажів; постанови, накази, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали по колу своїх обов'язків, перспективи технічного розвитку дільниці, устаткування дільниці й правила його технічної експлуатації, порядок і методи техніко-економічного та виробничого планування, правила підготовки рухомого складу до перевезень, маневрових, вантажно-розвантажувальних і складських робіт; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 3 років.

42 НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ РЕМОНТНО-РЕВІЗІЙНОЇ ДИСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов'язки. Керує роботою ремонтно-ревізійної дільниці, організовує ремонт і технічне обслуговування електрообладнання дистанції електропостачання. Бере участь у розробці перспективних і річних планів робіт з ремонту, технічного обслуговування і монтажу електрообладнання у підрозділах дистанції електропостачання. Приймає участь у розробці та реалізації заходів, що забезпечують удосконалення технології ремонтних, налагоджувальних робіт, підвищення надійності роботи обладнання, запобігання пошкоджень і виробничого травматизму. Організовує виконання планових завдань і графіків ремонту за встановленими термінами. Контролює наявність і використання запасних частин, матеріалів і забезпечує своєчасне їх поповнення. Забезпечує контроль за виконанням заходів з безпеки руху поїздів, безпечні сприятливі умови праці. Контролює правильне й своєчасне оформлення нарядів на виконані роботи, проводить інструктаж з охорони праці, організовує своєчасне проведення випробовувань захисних засобів і пристроїв дистанції електропостачання, бере участь у розслідуванні причин виробничого травматизму. Організовує навчання і перевірку знань працівниками дільниці правил охорони праці і технології виконання робіт. Організовує планування, облік і правильне складання звітності за встановленими формами. Контролює дотримання працівниками правил і норм з охорони праці. Очолює роботу з вивчення нових технологій з експлуатації технічних засобів. Забезпечує підвищення продуктивності праці та впровадження новітніх технологій.

Повинен знати: нормативні документи, інструкції щодо вимог до пристроїв електропостачання на дільницях швидкісного руху, організації швидкісного руху поїздів та порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила охорони праці під час експлуатації електроустановок споживачів; схеми й умови зовнішнього електропостачання тягових підстанцій; схеми живлення контактної мережі, автоблокування та інших споживачів; однолінійні й монтажні схеми, схеми керування, автоматики, телемеханіки й захисту обладнання підстанцій, постів секціонування, пунктів паралельного з'єднання; порядок і методи планування ремонтних робіт; систему ремонтів і технологію ремонтних робіт; стандарти, технічні умови, інструкції і правила з технічного обслуговування, експлуатації, ремонту і випробування обладнання і пристроїв дистанції електропостачання; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з оперативного керування виробництвом - не менше 2 років.

43 НАЧАЛЬНИК ЗАЛІЗНИЦІ ДИТЯЧОЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує теоретичне й практичне навчання молодих залізничників, розвиток залізничного моделювання і дитячої технічної творчості. Проводить роботу з удосконалення організації і методики навчального процесу з використанням передових методик навчання і сучасних технічних засобів. Контролює наявність навчальної, облікової і поїзної документації; комплектацію гуртків, проведення занять згідно з програмою, з використанням наочних посібників, оформлення кабінетів відповідно до програми навчання. Проводить перевірки стану безпеки руху на дитячій залізниці. Припиняє рух поїздів, у разі виявлення несправностей, що погрожують безпеці руху поїздів, до їх усунення. Проводить розгляд порушень і вживає заходів щодо їх недопущення в подальшому. Забезпечує зв'язок з загальноосвітніми школами та дошкільними установами. Організовує експлуатацію і утримання технічних засобів дитячої залізниці, установлює відповідно до чинних правил порядок їх використання, норми утримання, термін технічного обслуговування і контролює їх стан. Організовує інструктивно-методичну й фінансово-господарську діяльність дитячої залізниці. Забезпечує облік, збереження устаткування, його ефективне й раціональне використання в навчально-виховному процесі, правильну розстановку кадрів. Веде встановлену документацію і звітність. Керує працівниками дитячої залізниці.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України згідно з колом обов'язків; постанови, накази й вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали згідно з колом обов'язків; основи педагогіки й сучасні вимоги до виховання дітей.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на залізниці за фахом - не менше 5 років.

44 НАЧАЛЬНИК ІНСПЕКЦІЇ З КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ

Завдання та обов'язки. Контролює і перевіряє виконання постанов, наказів та вказівок органів вищого рівня в структурних підрозділах залізничного транспорту з питань забезпечення населення в перевезеннях, соціально-побутових і інших питань, залучає до участі у перевірках працівників підрозділів. Узагальнює результати перевірок і подає керівництву пропозиції щодо вжиття заходів щодо усунення недоліків в роботі. Організовує особистий прийом громадян керівництвом. Здійснює перевірку стану роботи з пропозиціями, заявами та скаргами, прийманням відвідувачів з особистих питань у структурних підрозділах вживає необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень. Готує пропозиції з усунення причин порушення прав та інтересів громадян на основі систематичного аналізу й характеру звернень, що надходять. Надає методичну та практичну допомогу з організації розгляду листів громадян та їх усних звернень у структурних підрозділах.

Повинен знати: постанови, накази і вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з виробничо-господарської діяльності залізничного транспорту, а також щодо роботи зі зверненнями громадян; Правила технічної експлуатації залізниць.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

45 НАЧАЛЬНИК КОЛІЙНОЇ МАШИНИ. НАЧАЛЬНИК ЗАЛІЗНИЧНО-БУДІВЕЛЬНОЇ МАШИНИ

Завдання та обов'язки: Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію колійної машини (рейкошліфувального поїзда), залізнично-будівельної машини, якість виконання робіт і правильність технологічного процесу. Організовує і забезпечує своєчасне виконання встановлених завдань, сприяє підвищенню ефективності робіт, що виконуються. Бере участь в розробці і погодженні графіка роботи, забезпечує виконання річних, квартальних і місячних планів, а також у складанні графіка планово-запобіжного ремонту машини. Організовує її технічне обслуговування і ремонт, бере участь у складанні заявок на запасні частини і матеріали, у розповсюдженні передових методів і прийомів праці з метою зниження витрат часу на виконання робіт. Контролює дотримання працівниками технологічної і трудової дисципліни. Керує робітниками машини, проводить їх технічні навчання. Здійснює керівництво роботами під час ремонту колії з використанням машини відповідно до технологічного процесу і забезпечує дотриманням техніки безпеки. Надає свої пропозиції щодо покращення технології і якості виконання робіт. Забезпечує контроль та при необхідності, приймає участь в ремонтах та налагоджувальних роботах, забезпечує своєчасну постановку машини на планово-попереджувальний ремонт, виконує складання дефектної відомості. Забезпечує надання оперативної інформації щодо виконання заданих обсягів під час виконанні колійних робіт у "вікно".

Повинен знати: постанови, накази і вказівки органів вищого рівня, керівні матеріали з організації обслуговування машин, систему планово-запобіжного ремонту; конструктивні особливості, будову машини, правила експлуатації і ремонту, технологію виконання колійних робіт; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкції з безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; норми витрат матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

46 НАЧАЛЬНИК КОНТОРИ ВАНТАЖНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Керує роботою контори вантажної залізничної станції. Забезпечує своєчасне належне оформлення перевізних документів, розкредитування документів, правильне й повне стягнення платежів, штрафів і зборів за перевезення, а також своєчасне інформування одержувачів вантажів про прибуття вантажів. Контролює повноту внесення інформації в перевізні документи про страхування і декларування вантажів у міжнародному і міждержавному сполученні. Контролює виконання планів навантаження, вивантаження, сортування вантажів, правильне оформлення вантажних перевізних документів. Проводить аналіз виконання плану перевезень і норм простою вагонів. Забезпечує складання добової і щомісячної звітності встановленого зразка з відправлення і видачі вантажів. Вживає заходів щодо забезпечення своєчасної інкасації грошових сум агентами комерційними, касирами вантажними. Перевіряє правильність обліку і зберігання бланків та документації суворої звітності. Контролює надходження нормативних, інструктивних і методичних документів та внесення змін до них, що регламентують роботу агентів комерційних, касирів вантажних. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу з питань діяльності контори вантажної залізничної станції. Добирає і розставляє кадри, координує роботу персоналу контори.

Повинен знати: Правила перевезень вантажів; Інструкцію з актово-претензійної роботи на залізницях, технічні умови навантаження і кріплення вантажів; Тарифи на перевезення вантажів; вказівки, накази та інші керівні документи згідно з колом обов'язків; Угоду про міжнародні вантажні перевезення; технологічний процес роботи станції; Правила технічної експлуатації залізниць України; форми вантажної і перевізної документації; правила зберігання документів суворої звітності й порядок складання звітності; правила ведення касової книги і складання касової звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи агентом комерційним для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

47 НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ АВТОМАТИКИ ТЕЛЕМЕХАНІКИ ТА ЗВ'ЯЗКУ ЗАЛІЗНИЦІ

Завдання та обов'язки. Керує діяльністю дорожньої лабораторії. Здійснює періодичний технічний контроль стану та утримання пристроїв автоматики, телемеханіки й зв'язку, що експлуатуються, у тому числі роботи пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації, поїзного радіозв'язку і пристроїв знаходження перегрітих букс. Розробляє заходи з підвищення безпеки руху поїздів, надійності систем автоматики, телемеханіки й зв'язку, економічної ефективності виробництва, продуктивності праці, рівня механізації та автоматизації виробничих процесів. Розробляє технологічні процеси ремонтних і пусконалагоджувальних робіт, які не є типовими. Узагальнює передові методи технічного обслуговування і розробляє рекомендації з їх упровадження. Надає технічну допомогу дистанціям сигналізації зв'язку у визначенні та усуненні складних відмов пристроїв автоматики, телемеханіки й зв'язку, проведенні вимірювань, паспортизації апаратури, ремонті окремих видів апаратури. Координує виконання технологічного процесу експлуатації і ремонту пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки і зв'язку, проведення експлуатаційних випробувань та впровадження нових пристроїв. Організовує впровадження типових технологічних процесів технічного обслуговування та ремонту автоматики, телемеханіки та зв'язку залізниці. Забезпечує виконання метрологічних функцій у господарстві автоматики, телемеханіки та зв'язку. Організовує перевірку та ремонт вимірювальної техніки, аналізує інформацію з відмов та розробляє технічні заходи щодо їх запобігання. Складає плани з підвищення надійності роботи пристроїв. Бере участь у технічних ревізіях, пусконалагоджувальних роботах під час впровадження нової техніки, проведенні дослідних робіт для підвищення надійності пристроїв. Організовує навчання спеціалістів дистанції сигналізації, зв'язку.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць; стандарти і керівні документи з безпеки руху поїздів; інструкції з технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки і зв'язку; накази й вказівки органів вищого рівня.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

48 НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ ДИСТАНЦІЙНОЇ

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-технічною і господарською роботою майстерні. Забезпечує виконання ремонту споруд, автомашин, дрезин, автомотрис, механізмів, механічної частини устаткування та пристроїв електропостачання, сигналізації і зв'язку. Планує і організовує роботу за встановленою технологією. Доводить до працівників завдання та проводить інструктаж з охорони праці, технології виробництва. Контролює якість робіт, належне утримання устаткування, інвентарю, інструменту й економне витрачання матеріалів та електроенергії. Бере участь у розробці і реалізації заходів з механізації виробничих процесів і підвищення якості продукції. Забезпечує виконання графіка ремонту обладнання. Організовує навчання робітників і перевірку знань з технології і безпечного виконання робіт. Бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам. Організовує облік та складання звітності про виробничу діяльність майстерні. Забезпечує підвищення інтенсивності праці на основі впровадження прогресивної технології.

Повинен знати: постанови, накази і вказівки органів вищого рівня; технологію виробництва; устаткування майстерні і правила його технічної експлуатації; конструктивні особливості машин і механізмів; правила і порядок зберігання, обліку і складування інструменту, запасних частин і паливно-мастильних матеріалів; положення про розслідування та облік нещасних випадків; Правила технічної експлуатації залізниць; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

49 НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ ЗАЛІЗНИЦІ

Завдання та обов'язки. Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності дорожньої майстерні. Організовує роботу та ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших підрозділів, направляє їх діяльність на підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого впровадження нової техніки й прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління. Сприяє ефективній праці робітників, зниженню собівартості ремонту. Аналізує результати роботи виробництва. Організовує облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність майстерні. Забезпечує виконання програми оновлення продукції. Координує роботу майстрів. Організовує навчання робітників і перевірку знань з технології виробництва.

Повинен знати: постанови, накази й вказівки органів вищого рівня; методичні, нормативні документи та інші керівні матеріали з питань організації технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; Правила технічної експлуатації залізниць України; передовий досвід проведення технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, агрегатів і машин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

50 НАЧАЛЬНИК ПОЇЗДА ПАСАЖИРСЬКОГО

Завдання та обов'язки. Забезпечує технічний нагляд і справний стан вагонів пасажирського поїзда і їх обладнання, безаварійну й надійну його роботу, що гарантує безпеку руху пасажирського поїзда на шляху прямування. Організовує приймання вагонів, які підготовлені, в належному санітарно-технічному стані. Перевіряє якість проведеного ремонту і екіпірування вагонів, які включено до складу пасажирського поїзда, відповідність сформованого поїзда до установленої схеми, справність опалювальної системи і електрообладнання, забезпечення вагонів паливом і водою, наявність засобів пожежогасіння і надання медичної допомоги, забезпеченість білизною, чаєм, продуктами для торгівлі, періодичними виданнями, знімним інвентарем і обладнанням, необхідним для обслуговування пасажирів на шляху прямування. Забезпечує своєчасну і якісну підготовку поїзда в пункті обертання. Здійснює контроль за роботою поїзної бригади. Проводить інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Забезпечує високий рівень обслуговування пасажирів на шляху прямування спільно з поїзною бригадою. Забезпечує стабільну роботу поїзного радіопункту. Організовує своєчасну посадку і висадку пасажирів. Контролює правильне розміщення і проїзд у поїзді пасажирів згідно з проїзними документами, а також провезення пасажирами речей і багажу. Сприяє створенню кращих умов проїзду інвалідам, хворим, людям похилого віку і пасажирам з дітьми. Забезпечує порядок у вагонах, вживає відповідних заходів щодо його порушників. Організовує, в аварійних ситуаціях, роботу з ліквідації наслідків аварій і надання першої (долікарської) медичної допомоги потерпілим. Здійснює сприяння працівникам прикордонно-митних служб у пунктах пропуску. Організовує роботу щодо інформування пасажирів про перетин державного кордону. Контролює дотримання пасажирами правил перетину державного кордону у поїздах міжнародного сполучення. Бере участь у здачі вагонів в ремонт. Вивчає і впроваджує передові методи в практику роботи поїзної бригади.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України згідно з колом обов'язків; постанови, розпорядження, вказівки та інші нормативно-методичні матеріали, що пов'язані з обслуговуванням пасажирів; будову й правила експлуатації пасажирських вагонів та їх обладнання; нормативи обслуговування пасажирських поїздів; правила перевезень пасажирів, багажу й вантажобагажу залізницями, схеми формування составів пасажирських поїздів; порядок екіпірування, приймання і здавання вагонів; розклад руху пасажирських поїздів; форми проїзних і перевізних документів і правила їх оформлення.

Для обслуговування фірмових та поїздів міжнародного сполучення знання іноземної мови.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи в сфері обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда - не менше 2 років.

Для начальника поїзда міжнародного сполучення: стаж роботи в сфері обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда - не менше 2 років, в тому числі у поїздах міжнародного сполучення - не менше 1 року.

51 НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ (СТАНЦІЇ) ДЕЗІНФЕКЦІЙНО-ПРОМИВАЛЬНОГО

Завдання та обов'язки. Керує роботою дезінфекційно-промивального пункту (станції). Забезпечує своєчасну підготовку вагонів до перевезень. Розробляє і впроваджує технологію ветеринарно-санітарного оброблення вагонів після перевезень у них тварин, птахів і сировини тваринного походження з дотриманням вимог до підготовки вагонів. Організовує вчасне забезпечення станції устаткуванням, інструментом, інвентарем, матеріалами, паливом, дезінфікуючими засобами та раціональне їх використання і зберігання, своєчасне поповнення їх запасу. Контролює якість оброблення вагонів, очищення відстійників, майданчиків, стічних канав тощо. Проводить добір, розстановку і навчання кадрів, забезпечує якісне оброблення вагонів, підготовку їх під перевезення і зменшення простою вагонів під усіма операціями. Забезпечує правильне заповнення первинної документації і своєчасне оформлення встановлених форм звітності. Керує роботою працівників пункту.

Повинен знати: Правила перевезень вантажів; Інструкцію про ветеринарно-санітарне оброблення вагонів після перевезень тварин, продуктів та сировини тваринного походження; технологічний процес роботи пункту (станції); норми витрат дезінфікуючих засобів, води, матеріалів і палива; накази, вказівки, інструкції згідно з колом обов'язків; вимоги правил охорони праці, санітарних норм; положення про розслідування та облік нещасних випадків; облікову та звітну документацію.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

52 НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ ПЕРЕДАЧІ ВАГОНІВ НА ПРИКОРДОННІЙ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує виробничо-технічне й оперативне керівництво роботою пункту передачі вагонів на прикордонній станції. Забезпечує оформлення документів з перевезень зовнішньоторгових вантажів. Погоджує з прикордонними станціями залізниць іноземних держав обсяги перевезень, приймання і здачу залишків рухомого складу і перевізних засобів відповідно до добових періодів. Веде облік робіт з передачі і приймання рухомого складу та контейнерів з зовнішньоторговими вантажами. Координує роботу суміжних контролюючих органів. Аналізує підсумки роботи пункту, причини порушень умов перевезень вантажів у міжнародному сполученні, розробляє і впроваджує заходи, які спрямовані на усунення виявлених недоліків і подальше удосконалення роботи. Перевіряє правильність звіту і збереження бланків і документів суворої звітності. Проводить роботу з підвищення рівня технічних і економічних знань працівників. Інструктує працівників і контролює виконання ними правил і інструкцій з питань міжнародних перевезень. Організовує складання і перевірку звітності з міжнародних перевезень за встановленими формами.

Повинен знати: Правила перевезень вантажів; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; Митний кодекс України; Правила комерційного огляду поїздів і вагонів; Угоду про міжнародне залізничне вантажне сполучення; Інструкцію з актово-претензійної роботи; технологію взаємодії з митними органами під час митного оформлення вантажів, які перевозяться залізничним транспортом; прикордонну залізничну угоду держав Співдружності і країн Балтії; Положення про порядок охорони вантажів і об'єктів на залізницях; стандарти на умови транспортування та пакування вантажів; міжнародні пасажирські і транзитні тарифи; правила розрахунків за міжнародні перевезення; накази, вказівки, інструкції, методичні, нормативні документи по колу обов'язків; порядок ведення комерційної документації, встановлених форм звітності і порядок їх складання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи агентом з передачі вагонів на прикордонній станції - не менше 2 років.

53 НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ ПЕРЕСТАНОВКИ ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю пункту перестановки вагонів, забезпечує безперебійну його роботу. Контролює виконання технологічного процесу пункту. Організовує своєчасне виконання профілактичного огляду і ремонту обладнання пункту. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, запобігання браку і підвищення якості робіт. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність пункту, технічне навчання. Керує працівниками пункту.

Повинен знати: накази, постанови, нормативні матеріали по колу обов'язків, Правила ремонту й експлуатації вагонів, технологічні процеси, технічні умови і вказівки з ремонту і експлуатації вагонів, їх вузлів і деталей, обладнання пункту й правила його технічної експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

54 НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Керує роботами з виконання огляду і ремонту на пункті технічного обслуговування вагонів ремонтно-оглядовими бригадами. Контролює якість виконання ремонту вагонів, їх вузлів і деталей відповідно до встановленої технології та за встановленим терміном. Аналізує роботу змін і вживає заходів щодо виконання технологічного процесу і забезпечення безпечного прямування вагонів встановленими дільницями. Бере участь у розробленні заходів і пропозицій з поліпшення ремонту вагонів, їх вузлів та деталей, а також з удосконалення технологічних процесів. Бере участь у розслідуванні випадків запізнення поїздів і відчеплень вагонів на шляху прямування у зв'язку з їх несправністю. Контролює наявність і використання запасних частин, деталей і забезпечує своєчасне їх поповнення. Забезпечує нормальне функціонування системи огородження поїздів, повітропроводів, освітлення робочих місць, підйомних механізмів та іншого обладнання і механізмів. Проводить інструктаж з охорони праці. Організовує навчання, перевірку знань правил технології виконання робіт. Контролює роботу працівників пункту технічного обслуговування вагонів. Організовує планування, облік і правильне складання звітності про виробничу діяльність пункту.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України, Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, накази, вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали по колу обов'язків; технологічний процес з огляду й ремонту вагонів; положення про розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

55 НАЧАЛЬНИК РАЙОНУ ВАНТАЖНОГО

Завдання та обов'язки. Керує і оперативно планує роботу вантажного району залізничної станції. Забезпечує виконання планів навантаження і вивантаження вантажів, сортування збірних вагонів, плану формування вагонів з контейнерами та дрібними відправками в критих вагонах, збереження вантажів та їх своєчасне вивезення зі станції, ефективне використання вагонів, контейнерів, виробничих майданчиків і навантажувально-розвантажувальних засобів. Аналізує виконання оперативного плану і основних показників роботи району. Здійснює вибірковий контроль за роботою підрозділів вантажного району залізничної станції за допомогою технічних засобів, що включені в автоматизовану систему керування вантажної станції. Визначає потребу автомашин і вагонів під навантаження та складає замовлення на їх подачу. Розробляє відповідно до плану формування графіки приймання до перевезень контейнерів і дрібних відправок згідно з напрямками. Бере участь у розробці та перегляді технологічного процесу роботи залізничної станції і контролює його виконання. Контролює дотримання технічних умов навантаження вантажів у вагони і контейнери, навантаження і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, виконання норм простою вагонів і автомашин під вантажними операціями, правильність оформлення вантажних перевізних документів та облік вантажно-розвантажувальних робіт, ведення актово-претензійної роботи. Бере участь у комісійній перевірці кількості та стану вантажу (багажу), у разі необхідності, складає письмові рапорти на оформлення комерційних актів, бере участь у підписанні оформлених актів. Бере участь у розслідуванні випадків несхоронних перевезень за оперативними повідомленнями та комерційними актами. Вживає необхідних заходів щодо запобігання несхоронності вантажів під час перевезень, навантаження, вивантаження і зберігання. Складає звіти про роботу вантажного району залізничної станції. Розробляє та впроваджує заходи з питань зменшення простою вагонів і контейнерів і забезпечує своєчасне вивезення вантажів. Забезпечує справне утримання складських приміщень, навантажувально-розвантажувальних майданчиків і вагових приладів. Бере участь у контрольних переважуваннях, навантаженні і вивантаженні вантажів з вагонів і контейнерів. Здійснює розстановку кадрів, координує роботу персоналу вантажного району залізничної станції. Організовує і проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників вантажного району залізничної станції.

Повинен знати: Правила перевезень вантажів; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; Технологічний процес роботи станції; автоматизовані системи керування вантажної і комерційної роботи; Правила комерційного огляду поїздів і вагонів; Інструкцію з актово-претензійної роботи; Інструкцію з обліку навантаження і вивантаження вантажів, які перевозяться залізничним транспортом; Інструкцію з перевезень негабаритних вантажів і вантажів, навантажених на транспортери на залізницях; діючу технологію взаємодії митних органів і залізниць під час митного оформлення вантажів, які перевозяться; Положення про порядок охорони вантажів і об'єктів на залізничному транспорті; стандарти на умови транспортування та пакування вантажів; Інструкцію з ведення станційної комерційної звітності; Інструкцію про порядок і технологію зважування вантажів, утримання і технічне обслуговування вагових приладів; план формування збірних вагонів з дрібними відправками і контейнерами; Правила охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті; накази, вказівки, інструкції згідно з колом обов'язків; перевізну й комерційну документацію, правила її зберігання і оформлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

56 НАЧАЛЬНИК РАЙОНУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов'язки. Керує технічною та господарською роботою району електропостачання. Планує та організовує своєчасне проведення поточного утримання, ремонту та підсилення пристроїв господарства електропостачання. Бере участь у розробленні та реалізації заходів, що запобігають порушенню безперебійного електропостачання споживачів та вдосконалюють технологію обслуговування. Забезпечує безпечні умови праці під час обслуговування електроустановок. Контролює правильність оформлення нарядів на виконані роботи, проводить інструктаж з правил охорони праці та встановленої технології персоналу, який обслуговує електроустановки. Здійснює постійний контроль за станом електроустановок, дотриманням правил експлуатації та правил безпеки. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, порушень нормальної роботи пристроїв електропостачання. Здійснює контроль за виконанням роботи з поточного утримання, ремонту та підсилення пристроїв електропостачання. Контролює якість та бере участь у комісіях із приймання нових об'єктів в експлуатацію. Контролює та забезпечує наявність та використання запасних частин, матеріалів та палива і своєчасне їх поповнення. Контролює наявність і стан захисних та протипожежних засобів, їх поповнення, забезпечує випробовування та ремонт. Забезпечує постійну готовність транспортно-відбудовних засобів, своєчасне поповнення їх запасними частинами, деталями, матеріалами та утримання їх в належному стані. Здійснює організацію технічного навчання та підвищення кваліфікації працівників. Бере участь у комісії з перевірки знань персоналу, який обслуговує електротехнічні установки в структурних підрозділах. Здійснює організацію обліку електричної енергії. Контролює правильність ведення технічної документації й звітності.

Повинен знати: нормативні документи, інструкції щодо вимог до пристроїв електропостачання на дільницях швидкісного руху, організації швидкісного руху поїздів; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та правила безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України; постанови, накази згідно з колом обов'язків; інструкції та інші керівні й нормативні матеріали з експлуатації пристроїв електропостачання; конструкцію та схему роботи електроустановок у пристроях; принципові та монтажні схеми підстанцій та мереж району.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

57 НАЧАЛЬНИК РАЙОНУ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

Завдання та обов'язки. Керує технічною і господарською роботою району контактної мережі. Планує і організовує своєчасне проведення технічного обслуговування, поточного, капітального ремонту і відновлення пристроїв контактної мережі, ліній електропередач і хвильоводів. Бере участь у розробці і реалізації заходів з удосконалення технології обслуговування, запобігання несправностей пристроїв контактної мережі й ліній електропередач. Розслідує випадки браку й пошкоджень обладнання. Забезпечує підтримання належного стану пристроїв протигромового і протикорозійного захисту, постійної готовності транспортно-відновлювальних засобів та засобів боротьби з ожеледдю. Контролює стан захисних засобів, інструменту, спеціальних пристроїв, своєчасне поповнення запасних частин та інструменту. Забезпечує виконання протипожежних заходів і утримання в справному стані пожежного інвентарю. Контролює виконання заходів з безпеки руху поїздів, правильність оформлення нарядів на виконання робіт, проведення інструктажів з безпечного ведення робіт. Організовує облік і правильне складання звітності про виробничу діяльність. Забезпечує проведення технічних навчань технічних, з охорони праці.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; нормативні документи, інструкції щодо вимог до пристроїв електропостачання на дільницях швидкісного руху, організації швидкісного руху поїздів та порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу; будову й правила технічної експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць; будову контактної мережі, повітряних ліній автоблокування, ліній поздовжнього електропостачання і хвильоводів; схеми живлення і секціонування контактної мережі, повітряних ліній, плавлення ожеледі на проводах, рейкових кіл, план і профіль колії в межах дистанції електропостачання і дільниць колії, на яких дозволяється пропуск поїздів з приспущеними струмоприймачами; технологію виконання робіт на контактній мережі у місцях підвищеної небезпеки; Правила безпеки під час експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування; Правила електробезпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих залізницях.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

58 НАЧАЛЬНИК РЕЗЕРВУ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з своєчасного забезпечення локомотивів і моторвагонного рухомого складу локомотивними бригадами, дотримання ними норм режиму праці й відпочинку. Забезпечує розроблення особистих розкладів роботи й підготовку необхідного резерву бригад. Бере участь у закріпленні локомотивних бригад за локомотивами. Контролює дотримання працівниками резерву локомотивних бригад робочих інструкцій, виробничої дисципліни, правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки. Організовує і контролює роботу нарядників локомотивних бригад і перевіряє раціональне завантаження бригад упродовж місяця (року), вживає заходів щодо ліквідації нераціонального використання робочого часу бригад і локомотивів. Проводить роботу з підвищення технічних і економічних знань працівників резерву. Вивчає і впроваджує передові методи в практику роботи локомотивних бригад.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України згідно з колом обов'язків; організацію роботи локомотивних бригад; дільниця обслуговування бригадами; порядок оформлення маршрутів машиніста; накази стосовно роботи локомотивних бригад.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

59 НАЧАЛЬНИК РЕЗЕРВУ ПРОВІДНИКІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ (СТАРШИЙ МАЙСТЕР)

Завдання та обов'язки. Керує інструкторами, нарядниками поїзних бригад та всією виробничо-господарською діяльністю резерву провідників. Забезпечує виконання сервісного обслуговування пасажирів у поїздах. Організовує роботу поїзних бригад відповідно до встановлених норм обслуговування й дотримання норм режиму праці та відпочинку. Контролює санітарно-технічний стан вагонів, забезпеченість їх знімним і незнімним обладнанням та його зберігання провідниками. Проводить інструктаж поїзних бригад перед початком рейсу, приймає звіти начальників поїздів про роботу протягом рейсу. Забезпечує впровадження передових методів обслуговування пасажирів, підвищення рівня технічних знань провідників і посилення відповідальності щодо безпеки руху поїздів. Бере участь у доборі кадрів і закріпленні поїзних бригад за поїздами. Проводить розбір випадків порушень трудової і виробничої дисципліни, скарг пасажирів, а також актів фінансових і санітарно-епідеміологічних перевірок.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України відповідно до кола обов'язків; чинні інструкції, накази щодо роботи поїзних бригад; будову й правила експлуатації пасажирських вагонів; схеми формування пасажирських поїздів; порядок екіпірування, приймання і здавання составів; організацію роботи поїзних бригад.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

60 НАЧАЛЬНИК РОЗ'ЇЗДУ

Завдання та обов'язки. Організовує і координує роботу всіх працівників роз'їзду. Забезпечує безперервне приймання, відправлення і пропуску поїздів згідно з графіком руху поїздів на відповідному напряму. Організовує роботу з підвищення рівня безпеки руху поїздів. Проводить комісійні огляди станційних пристроїв, під'їзних колій і здійснює контроль за своєчасним усуненням виявлених недоліків. Бере участь у розслідуванні випадків браку в поїзній роботі. Контролює утримання робочих місць відповідно до вимог технічної експлуатації.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час перевезень залізницями України; накази, постанови органів вищого рівня згідно з колом обов'язків; методичні, нормативні, інструктивні та інші керівні матеріали з організації вантажної і поїзної роботи і перевезень пасажирів; технологічний процес роботи станції; правила перевезень вантажів, Технічні умови навантаження і кріплення вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом на залізниці для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

61 НАЧАЛЬНИК СЕКТОРУ АРХІВУ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з ведення архівної справи. Забезпечує своєчасне комплектування в архіві документів постійного і довготривалого зберігання (загального діловодства й таємних), документів з особового складу, як діючих, так і ліквідованих підприємств. Організовує приймання, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів. Розробляє науково-довідковий матеріал, що відкриває склад і зміст фондів сектору архівів, тобто: опис картотеки, каталоги, покажчики, путівники, огляди, тощо, а також відповідні документи обліку (книги обліку надходжень і вибування справ, списки фондів, листи фондів, справи фондів). Удосконалює і поповнює довідковий матеріал справами, що зберігаються в архіві, з урахуванням вимог, що забезпечують його наступність з науково-довідковим апаратом до фондів відповідного державного архіву. Контролює формування справ і підготовку їх до передачі в сектор архіву. Здійснює облік і забезпечує повне зберігання справ, що прийняті на зберігання. Виявляє і веде облік особливо цінних справ і документів. Організовує видачу справ документів у тимчасове користування з метою службового використання. Виконує запити організацій і заяви громадян з питань соціально-правового характеру, історії організації залізничного транспорту. Консультує підприємства і окремих громадян з питань місцезнаходження документів, необхідних для наведення архівних довідок. Проводить експертизу цінності документів, що зберігаються в секторі архівів. Подає на розгляд експертної комісії описи справ, що підлягають зберіганню, а також акти про вилучення справ із закінченим терміном зберігання, що підлягають знищенню. Встановлює разом з експертною комісією і адміністративною службою (відділом) порядок проведення експертизи цінності документів, надає їм методичну допомогу в її організації та проведенні. Готує і передає на державне зберігання документи Архівного фонду України і страхові копії особливо цінних справ і документів. Подає в державний архів відомості про склад і обсяг документів за встановленою формою. Забезпечує правильне технічне обслуговування і своєчасний ремонт обладнання. Контролює правильну експлуатацію і справність виробничих приміщень, наявність і справність протипожежних засобів.

Повинен знати: постанови, інструкції і накази органів вищого рівня; Положення про Архівний фонд України; основні правила роботи відомчих архівів і інші нормативно-методичні документи з питань діловодства і архівної справи, згідно з колом обов'язків; Державну систему документального забезпечення; порядок оформлення і діючу систему класифікації матеріалів, що надходять до архіву; порядок ведення обліку та звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи з науково-технічної інформації для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

62 НАЧАЛЬНИК СЕКТОРУ

Завдання та обов'язки. Керує роботою сектору відповідно до покладених на нього завдань, згідно із чинними законодавчими й нормативними актами в межах правил, норм і обов'язків, встановлених положенням. Організовує відповідно до встановленого порядку проведення досліджень та впровадження результатів цих досліджень. Очолює розроблення пропозицій щодо вдосконалення заходів відповідного напряму роботи, спрямованих на розвиток виробництва, широке впровадження досягнень науки і техніки на підставі раціонального й ефективного використання технічних і матеріальних витрат залізничного транспорту з гарантіями безпеки. Вживає заходів щодо виконання доручених сектору завдань. Вносить керівництву пропозиції щодо поліпшення роботи господарства. Керує працівниками сектору.

Повинен знати: постанови, накази й вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо роботи сектору.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

63 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки загальні. Здійснює загальне керівництво діяльністю відповідного господарства та організовує роботу, ефективну взаємодію персоналу служби, структурних підрозділів господарства, визначає його перспективний розвиток. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації, професійного рівня персоналу, технічного рівня якості праці шляхом запровадження нових автоматизованих систем управління. Забезпечує планування, облік, своєчасну звітність. Формує єдину фінансово-економічну політику та виробничу діяльність шляхом забезпечення трудової та фінансової дисципліни. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги загальні. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.1 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ

Завдання та обов'язки. Організовує взаємодію з відповідними органами: місцевого самоврядування, державних адміністрацій, правоохоронних і контролюючих з питань діяльності залізничного транспорту. Забезпечує контроль виконання постанов, наказів керівництва вищого рівня. Розглядає і перевіряє за дорученням керівництва окремі документи і заяви. Планує роботу постійно діючої наради при керівництві та через інспекцію по контролю за виконанням забезпечує контроль виконання її рішень, а також доручень наданих керівництвом під час об'їздів. Здійснює попередній розгляд та розподіляє вхідну кореспонденцію на адресу керівництва. Розробляє спільно зі службою воєнізованої охорони та господарською службою порядок і правила пропускного режиму до офісних приміщень. Забезпечує через інспекцію по контролю за виконанням доручень організацію прийому клієнтури, працівників, громадян та контроль виконання прийнятих рішень; через технічну службу контроль виконання рішень протоколів. Здійснює організацію і контроль ведення діловодства, реєстрацію вказівок і вихідної кореспонденції за підписом керівництва. Контролює своєчасне надання відповідей на депутатські запити та звернення

Повинен знати: закони, постанови, укази та інші нормативно - правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності залізничного транспорту; технологію організації виробництва, правила і норми цивільної оборони, режимних заходів, виробничої санітарії та протипожежного захисту на залізничному транспорті.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років

63.2 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу господарства будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд. Організовує роботу персоналу служби. Керує роботою щодо забезпечення утримання службово-технічних будівель і споруд та інших об'єктів господарства в належному технічному стані, організовує виконання планових завдань з ремонтно-будівельних робіт, забезпечує своєчасне теплопостачання, водопостачання та водовідведення об'єктів залізничного транспорту. Сприяє реалізації пріоритетних напрямків з удосконалення експлуатації будівель і споруд та виконання ремонтно-будівельних робіт на основі запровадження нової техніки та нових технологій організації виробництва, застосування сучасних будівельних матеріалів. Контролює раціональне та ефективне використання будівель і споруд господарства. Організовує роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів господарства, визначає його перспективний розвиток. Проводить організаційно-технічні заходи щодо підготовки господарства до роботи у зимовий період та до весняно-літніх перевезень. Формує план капітального ремонту будівель і споруд господарства та забезпечує розробку проектно-кошторисної документації. Забезпечує своєчасний огляд будівель та споруд. Бере участь у роботі комісії з приймання будівель після закінчення будівництва. Організовує роботу з розробки та виконання заходів за результатами технічного обстеження на об'єктах, які визнані аварійно небезпечними, або непридатними для нормальної експлуатації. Здійснює постійний контроль за експлуатаційними витратами. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу служби. Забезпечує планування, облік та заповнення документації і своєчасне оформлення встановлених форм звітності. Координує проведення технічного навчання працівників господарства.

Повинен знати: Інструкцію про порядок огляду будівель і споруд на залізничному транспорті, Правила технічної експлуатації залізниць України, законодавчі, нормативно-правові акти, постанови, накази, вказівки згідно з колом обов'язків; профіль, спеціалізацію господарства, перспективи і тенденції технологічного, економічного і соціального розвитку залізничного транспорту; порядок розроблення і затвердження планів виробничої діяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.3 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу вагонного господарства. Організовує роботу персоналу служби. Визначає напрямки розвитку вагонного господарства у всіх видах діяльності. Забезпечує виконання програми ремонту та експлуатації вантажних вагонів. Затверджує плани, виробничі завдання, нормативи, експлуатаційних витрат для підрозділів згідно із затвердженими обсягами робіт. Координує розподіл та перерозподіл наявного обладнання, устаткування, матеріалів і запасних частин між депо відповідно до їх потреб. Координує роботу пунктів перестановки вантажних вагонів, питання охорони праці та безпеки руху поїздів. Контролює складання замовлень на постачання обладнання і матеріалів. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу служби підрозділів. Формує єдину фінансово-економічну політику в господарстві.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; правила і інструкції з ремонту та експлуатації рухомого складу, Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; закони, постанови, накази, вказівки згідно з колом обов'язків, правила технології і організації перевізного процесу; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі; технологію виробництва.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.4 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу господарства електропостачання. Організовує роботу персоналу служби. Контролює розробку й впровадження інженерно-технічних та організаційних заходів, що спрямовані на розвиток та вдосконалення роботи пристроїв електропостачання, підвищення безпеки руху поїздів, ефективне використання технічних засобів електропостачання. Узгоджує перспективні плани розвитку господарства електропостачання. Планує та організовує технічні ревізії в дистанціях, контролює усунення недоліків у роботі господарства електропостачання. Контролює стан технічних засобів господарства, якість роботи і дотримання технологічної дисципліни. Узагальнює сучасні методи технічного обслуговування й розробляє рекомендації щодо їх впровадження. Проводить розслідування або бере участь у роботі комісії з розслідування та обліку нещасних випадків, аварій на виробництві. Організовує розробку заходів щодо підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в господарстві, надійної та економічної роботи електроустановок, запобігання аваріям, створення безпечних і сприятливих умов праці під час їх експлуатації. Здійснює контроль за дотриманням інструкцій з експлуатації електроустановок і використання електроустаткування та мереж, інструкцій та інших нормативних матеріалів з питань діяльності господарства. Формує єдину фінансово-економічну політику в господарстві.

Повинен знати: Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт на контактній мережі зі знімної вишки; Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила охорони праці під час експлуатації електроустановок споживачів; схеми і умови зовнішнього електропостачання тягових підстанцій; схеми живлення контактної мережі, автоблокування та інших споживачів; однолінійні і монтажні схеми, схеми керування, автоматики, телемеханіки і захисту обладнання підстанцій, постів секціонування, пунктів паралельного з'єднання; порядок і методи планування ремонтних робіт; систему ремонтів і технологію ремонтних робіт; стандарти, технічні умови, інструкції і правила з технічного обслуговування, експлуатації, ремонту і випробування обладнання і пристроїв; основні технічні характеристики швидкісного електрорухомого складу, що обертається на дільниці обслуговування; нормативні документи, інструкції щодо вимог до пристроїв електропостачання на дільницях швидкісного руху, організації швидкісного руху поїздів та порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.5 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво виробничою діяльністю та роботою персоналу служби капітальних вкладень. Проводить організаційну роботу разом з галузевими службами із формування планів капітальних вкладень з урахуванням пріоритетів розвитку галузі. Організовує та забезпечує разом з іншими службами, проектними та підрядними організаціями своєчасне та комплексне введення в дію об'єктів виробничого призначення. Бере участь та контролює розробку планів капітального ремонту. Організовує вивчення потреби служб у капіталовкладеннях та подає пропозиції щодо пріоритетних об'єктів для інвестування. Проводить єдину технічну політику з метою скорочення інвестиційного періоду в проектуванні, будівництві та капітальному ремонті. Розглядає та узгоджує договори служб щодо придбання, модернізації, ремонту рухомого складу, обладнання. Контролює та регулює рівень договірної ціни на виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та капітального ремонту. Приймає від проектних організацій проектно-кошторисну документацію; організовує проведення її експертизи. Здійснює систематичний контроль і технічний нагляд за будівельними роботами. Бере участь в роботі комісій з введення об'єктів в експлуатацію. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу служби.

Повинен знати: постанови, накази органів вищого рівня згідно з колом обов'язків; перспективи, тенденції технологічного, технічного, економічного розвитку служби.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.6 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ КОЛІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво виробничою діяльністю та роботою персоналу колійного господарства. Організовує роботу персоналу служби. Організовує роботу й ефективну взаємодію підрозділів з метою забезпечення готовності колії до перевезень вантажів та пасажирів. Визначає основні напрямки розвитку господарства в сучасних умовах. Спрямовує діяльність персоналу на розвиток, вдосконалення і підвищення ефективності роботи. Координує виконання робіт з поточного утримання і ремонту верхньої будови колії, залізничних переїздів, земляного полотна та інженерних споруд за встановленим терміном для забезпечення безпеки руху та безперебійного руху поїздів з установленими швидкостями. Контролює стан колії та оперативне усунення причин його порушення, підготовку до роботи в осінньо-зимовий період, виконання протипаводкових заходів, впровадження комплексної механізації під час експлуатації мостів і тунелів. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, підвищення технічного рівня і якості поточного утримання колії, економного використання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо укомплектування господарства колії кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства з охорони довкілля. Вирішує питання діяльності служби в межах наданих йому прав.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України; основні технологічні процеси, постанови, накази, інші нормативно-правові акти згідно з колом обов'язків; можливості ефективного використання потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; перспективи технічного, економічного розвитку залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.7 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА МАРКЕТИНГУ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу комерційного господарства. Організовує роботу персоналу служби. Організовує вантажну та комерційну роботу на вантажних залізничних станціях, розроблення та впровадження гнучкої тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у всіх видах сполучення згідно із загальною стратегією тарифної політики. Організовує обслуговування користувачів залізничним транспортом під час надання комплексних транспортно-експедиційних послуг (оформлення замовлень відправників, видачі вантажів одержувачам тощо). Забезпечує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів комерційного господарства. Створює умови для широкого впровадження нової техніки, сучасних технологій та методів підвищення продуктивності праці. Забезпечує розробку і виконання заходів із забезпечення безпеки руху поїздів, схоронності рухомого складу та вантажів, спрямованих на виконання планів перевезень вантажів у вагонах та покращання їх використання. Контролює дотримання правил навантаження та кріплення, умов перевезень вантажів та розрахунків за їх перевезення. Забезпечує контроль розрахунків за несхоронні перевезення. Організовує та забезпечує централізований розшук вантажів. Контролює організацію комерційної роботи на передаточних (прикордонних) станціях. Формує єдину фінансово-економічну політику в господарстві. Вживає заходів щодо забезпечення комерційного господарства кваліфікованими кадрами, створення безпечних умов праці, охорони довкілля. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу господарства.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Правила безпеки і виробничої санітарії перевезень вантажів; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; правила підготовки рухомого складу до перевезень, маневрових, вантажно-розвантажувальних і складських робіт; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; правила технології і організації перевізного процесу; постанови, накази та інші нормативно-правові акти згідно з колом обов'язків; перспективи технічного, економічного розвитку залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.8 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю локомотивного господарства. Організовує роботу персоналу служби. Керує роботою з організації перевізного процесу, виконання планових завдань з перевезень. Організовує роботу із забезпечення безпечного й безперебійного руху поїздів, своєчасного і якісного ремонту та технічного обслуговування тягового рухомого складу, утримання і обслуговування технічних засобів. Погоджує плани ремонту тягового рухомого складу. Бере участь у розробці перспективних і річних планів розвитку виробництва, впровадженні нових технологій і техніки, методів підвищення продуктивності праці. Висуває ініціативні пропозиції з технічного переоснащення і реконструкції виробничої і матеріально-технічної бази локомотивного господарства. Контролює дотримання встановлених норм витрат матеріальних ресурсів, палива, електроенергії та мастильних матеріалів на виробничо-господарські потреби. Організовує роботу з впровадження стандартів, технічних умов та інших керівних нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту й профілактичного обслуговування обладнання, енергозбереження і метрологічного забезпечення. Контролює дотримання правил безпеки руху поїздів, положень, інструкцій та інших методичних документів з руху поїздів, перевезень вантажів і пасажирів, утримання і обслуговування технічних засобів, автотранспорту. Формує єдину фінансово-економічну політику в господарстві. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу служби.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху під час виконання колійних робіт; законодавчі, нормативно-правові акти, постанови, накази і вказівки та інші керівні, методичні і нормативні матеріали згідно з колом обов'язків; перспективи технічного, економічного розвитку залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.9 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу служби матеріально-технічного постачання. Організовує роботу з планування та забезпечення структурних підрозділів матеріалами, запасними частинами, обладнанням, спецодягом та іншими матеріальними ресурсами відповідно до встановленої номенклатури. Організовує роботу і ефективну взаємодію відділів та інших підрозділів служби матеріально-технічного постачання, спрямовує їх діяльність на удосконалення системи постачання. Забезпечує кількісне і якісний прийом, зберігання, відпуск матеріальних цінностей, доставку матеріальних ресурсів та контролює їх кількість, якість і комплектність. Забезпечує високий рівень механізації і автоматизації транспортно-складських операцій, застосування автоматизованих систем. Контролює стан обліку, правильне використання і зберігання матеріальних ресурсів, норм витрат матеріалів і запасних частин, дотримання нормативів запасу товарно-матеріальних цінностей. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу служби. Контролює дотримання правил і норм охорони праці, вимог законодавства з охорони довкілля.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; постанови, накази та інші нормативно-правові акти згідно з колом обов'язків; перспективи технологічного, технічного, економічного розвитку залізничного транспорту; можливості ефективного використання виробничих потужностей; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.10 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ПАСАЖИРСЬКОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу пасажирського господарства. Організовує роботу персоналу служби. Контролює якість пасажирських перевезень в далекому сполученні. Організовує та координує якісне та культурне обслуговування пасажирів, додержання режимів роботи провідників пасажирських вагонів. Бере участь у розробці перспективних і річних планів розвитку пасажирського господарства, впровадженні новітніх технологій і техніки, технічного переоснащення і реконструкції виробничо-технічної бази, заходів з охорони довкілля. Контролює розробку і виконання графіку руху пасажирських поїздів та заданих планів з пасажирських перевезень. Вносить пропозиції щодо вдосконалення правил, положень, інструкцій та інших методичних і нормативних документів з утримання і обслуговування технічних засобів пасажирського господарства. Формує єдину фінансово-економічну політику в господарстві. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу господарства. Забезпечує контроль за дотриманням заходів з безпеки руху поїздів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Правила перевезень пасажирів, багажу і вантажобагажу; нормативні матеріали з організації ремонту; постанови, накази органів вищого рівня згідно з колом обов'язків; систему пропуску пасажиропотоків; правила перевезень пасажирів; інструкцію про порядок розслідування і обліку нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.11 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю господарства приміських пасажирських перевезень. Організовує роботу персоналу служби. Керує роботою з організації перевезення пасажирів у приміському сполученні. Контролює якість пасажирських перевезень в приміському сполученні та регіональних поїздах. Організовує та координує якісне та культурне обслуговування пасажирів, додержання режимів роботи провідників пасажирських вагонів Контролює розробку і виконання графіку руху приміських пасажирських та регіональних поїздів. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів розвитку приміського пасажирського господарства, впровадженні нових технологій і техніки, організації праці, технічного переоснащення і реконструкції виробничо-технічної бази, методів підвищення продуктивності праці, заходів з охорони довкілля. Організовує роботу з впровадження стандартів, технічних умов та інших керівних нормативних документів з експлуатації, ремонту та профілактичного обслуговування обладнання, енергозбереження і метрологічного забезпечення. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу господарства. Забезпечує контроль за дотриманням заходів з безпеки руху поїздів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Правила перевезень пасажирів, багажу і вантажобагажу; нормативні документи з організації ремонту моторвагонного рухомого складу в депо; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; постанови накази органів вищого рівня згідно з колом обов'язків; правила перевезень пасажирів; інструкцію про порядок розслідування і обліку нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.12 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу господарства перевезень. Організовує роботу персоналу служби. Керує роботою з організації перевізного процесу, організовує виконання планових завдань з перевезень вантажів. Організовує злагоджену експлуатаційну роботу з метою забезпечення населення в перевезеннях. Організовує управління процесом перевезень та забезпечує цей процес, вирішує питання ефективного використання рухомого складу. Сприяє реалізації пріоритетних напрямків з удосконалення процесу перевезень, поширенню сучасних автоматизованих систем управління та контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда. Контролює виконання планових завдань із перевезень вантажів, графіка руху пасажирських, приміських і вантажних поїздів, поїзний стан, направлення рухомого складу, своєчасне виведення сформованих поїздів з основних вузлів. Керує розробкою графіка руху поїздів і планом їх формування. Розробляє технічні норми експлуатаційної роботи, контролює їх виконання. Розробляє і здійснює заходи з раціонального розміщення локомотивного парку, подає пропозиції з організації дільниць обертання локомотивів і локомотивних бригад. Впроваджує заходи з раціонального розміщення вагонного парку. Аналізує виконання плану перевезень і місячних технічних норм експлуатаційної роботи. Контролює раціональне використання вагонів на прикордонних станціях тощо. Організовує проведення розрахунків пропускної і переробної спроможності на основі її технічного оснащення. Розробляє організаційні заходи з ліквідації вузьких місць. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу господарства перевезень, координує проведення технічного навчання працівників з використанням комп'ютерної, аудіо та відеотехніки. Проводить організаційно-технічні заходи з підготовки господарства перевезень до роботи в зимовий період. Забезпечує контроль за дотриманням безпеки руху поїздів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху під час виконання колійних робіт; законодавчі, нормативно-правові акти, постанови, накази і вказівки та інші керівні, методичні і нормативні матеріали згідно з колом обов'язків; види перевезень та класифікацію поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.13 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ СИГНАЛІЗАЦІЇ І ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу господарства сигналізації та зв'язку. Організовує роботу персоналу служби. Забезпечує утримання в належному технічному стані всіх пристроїв автоматики, телемеханіки і зв'язку. Організовує роботи із забезпечення своєчасного і якісного обслуговування технічних пристроїв, об'єктів службово-технічного призначення, поточного та капітального ремонтів технічних засобів. Бере участь у розробці перспективних і річних планів розвитку виробництва, впровадженні нової техніки, технічного переоснащення і реконструкції виробничої і матеріально-технічної бази, заходів з охорони довкілля. Контролює виконання заходів з підвищення безпеки руху поїздів. Очолює роботу з вивчення і розповсюдження нових досягнень з експлуатації технічних пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку. Організовує роботу із впровадження стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування обладнання. Здійснює контроль за ходом пусконалагоджувальних і регулювальних робіт, дотриманням встановлених норм витрат матеріальних ресурсів, палива, електричної енергії та мастильних матеріалів на виробничі потреби. Здійснює методичне керівництво організацією професійного навчання працівників масових професій. Забезпечує контроль за дотриманням безпеки руху поїздів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях (метрополітенах) України; законодавчі, нормативні й правові акти, накази, вказівки згідно з колом обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

63.14 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу фінансово-економічної служби. Керує роботою з прогнозування та планування, бухгалтерського обліку, фінансової та кредитної політики, а також з контролю за результатами фінансової діяльності структурних підрозділів. Контролює визначення параметрів прогнозування собівартості перевезень. Організовує своєчасне комплексне планування, вдосконалення та прискорення розвитку всіх господарств. Контролює своєчасне отримання доходів та додаткових зборів від перевезення вантажів та пасажирів. Забезпечує своєчасне і в повному обсязі внесення платежів до бюджетів всіх рівнів та проведення інших платежів, встановлених законодавством. Проводить роботу з визначення найбільш раціонального та ефективного використання основних засобів, матеріальних, паливно-енергетичних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує дотримання режиму економії витрат коштів, зниження собівартості тощо. Контролює дотримання планово-економічної та фінансово-розрахункової дисципліни. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку та звітності встановленого зразка. Вживає заходи з автоматизації бухгалтерського обліку та звітності. Очолює контроль за збереженням державного майна та виконанням структурними підрозділами планових фінансових завдань. Забезпечує проведення інструктивних нарад, технічного і методологічного навчання з фінансово-економічних питань. Контролює своєчасне подання звітів про результати економічної та фінансової діяльності до відповідних органів. Здійснює єдину фінансово-економічну політику.

Повинен знати: законодавство про бухгалтерський облік; Податкове законодавство; законодавчі, нормативно-правові акти, постанови; накази й вказівки, методичні і нормативні матеріали згідно з колом обов'язків; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку залізничного транспорту, економіку й організацію виробництва, праці й управління; порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності, порядок фінансування капітальних вкладень; положення, інструкції та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку й звітності; порядок оформлення операцій і організацію документообігу згідно з обліком; форми й порядок фінансових розрахунків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

64 НАЧАЛЬНИК СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ, МЕХАНІЗОВАНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою сортувальної гірки. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт і безперебійну роботу гіркових пристроїв. Керує проведенням робіт із забезпечення безпеки розформування составів і маневрових пересувань. Узгоджує плани-графіки ремонту та технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування, затверджує оперативні плани робіт та забезпечує їх виконання. Бере участь у розробці річних планів ремонтів, заміни, підготовки до зими, підвищення надійності та модернізації гіркових пристроїв сигналізації, централізації та блокування та забезпечує їх виконання. Аналізує реальні затрати праці та приймає участь у розробці заходів із зниження втрат робочого часу. Організовує та координує розробку організаційно-технічних заходів з удосконалення системи обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Проводить аналіз відмов гіркових пристроїв сигналізації, централізації та блокування і вживає заходів з їх попередження. Розробляє програми перевірки залежностей пристроїв сигналізації, централізації та блокування та порядок їх переключення. Аналізує принципові схеми діючих гіркових пристроїв сигналізації, централізації та блокування на відповідність вимогам при введенні нових правил технічної експлуатації та інструкцій. Бере участь у проведенні комісійних оглядів гіркових пристроїв. Виконує вибіркову перевірку стану гіркових пристроїв сигналізації, централізації та блокування і технічної документації кожної дільниці. Перевіряє дотримання працівниками правил виконання та оформлення робіт з технічного обслуговування, правильність ведення облікової документації. Організовує виконання планів і заходів з охорони праці, забезпечує справний і безпечний стан устаткування та пристроїв сортувальної гірки. Очолює роботу з навчання працівників інших служб правилам користування гірковими пристроями сигналізації, централізації та блокування.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпечного розпуску составів та маневрових пересувань на механізованих і автоматизованих сортувальних гірках при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту гіркових пристроїв; Правила безпечної експлуатації посудин під тиском; Правила безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт; Правила безпеки при виконанні газополум'яних та електрозварювальних робіт; Інструкцію з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування; Інструкцію з утримання технічної документації на пристрої сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; Інструкцію з технічного обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок на залізницях України; постанови, накази органів вищого рівня, інструкції, вказівки та інші керівні матеріали з експлуатації пристроїв сортувальних гірок.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня або фахівця відповідного напряму - не менше 3 років

65 НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне гідрометеорологічне забезпечення керівництва та структурних підрозділів, спрямоване на забезпечення безпеки руху поїздів у складних погодних умовах та покращення експлуатаційної роботи. Обробляє фактичну, прогностичну та штормову гідрометеорологічну інформацію із регіональних центрів з гідрометеорології, складає спеціалізовані прогнози та попередження з розвитку небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ (снігопадів, хуртовин, ожеледі, сильного вітру, сильних дощів, високих рівнів води, різких змін температури, тощо), своєчасно забезпечує цією інформацією керівництво та структурні підрозділи. Інформує керівництво про поточні та прогнозні гідрометеорологічні умови, аналізує і складає синоптичні карти, бюлетені, картки, графіки, огляди погоди та гідрологічні режими річок, характеристики. Систематично накопичує дані гідрометеорологічних спостережень та обробляє їх. Складає кліматичний довідник. Координує роботу тимчасових гідрологічних постів біля штучних споруд і водосховищ, температурних постів в дистанціях колії та переїздах, снігомірних постів на перевальних ділянках. Бере участь у розробці заходів щодо боротьби з шкідливими впливами гідрометеорологічних явищ на залізничні пристрої та роботу колії, вивчає селенебезпечні та зсувні явища. Проводить гідрологічні і гідрометеорологічні дослідження та обстеження для потреб водоборотьби, снігоборотьби, водопостачання, тощо. Складає геоморфологічні описи русел і заплав річок у районі мостових переходів з додатками планів, схем, фотографій рельєфу заплав та берегів, промірів русел, встановлює небезпечні відмітки для залізничних споруд, складає технічні паспорти тимчасових водомірних постів.

Повинен знати: законодавчі, нормативні й правові акти, що визначають напрям економічного розвитку залізничного транспорту; накази, вказівки, правила, положення, інструкції, що стосуються діяльності геофізичної станції; технологію виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

66 НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Керує підрозділами залізничної станції. Організовує роботу залізничної станції і взаємодію підрозділів щодо виконання пасажирської, вантажної і поїзної роботи згідно з планом і завданнями, забезпечуючи безпеку перевезень, зберігання вантажів і рухомого складу. Бере участь у розробці та затвердженні технологічного процесу і технічно-розпорядчого акту роботи станції, графіка руху поїздів та інших документів з виробничої діяльності станції. Здійснює оперативне планування поїзної і вантажної роботи станції на основі добового та змінного завдань. Аналізує виконання основних показників роботи станції, доповідає керівництву про результати роботи. Розслідує випадки порушень нормальної роботи станції, Правил технічної експлуатації залізниць, розробляє заходи щодо запобігання їм. Контролює виконання вантажовідправниками і вантажоодержувачами правил перевезень, технічних умов навантаження і кріплення вантажів, вживає заходів до забезпечення схоронності і утримання в справному стані станційних споруд, пристроїв та обладнання, розвитку, реконструкції та технічного переоснащення станції; забезпечує впровадження нової техніки, технології і передового досвіду. Сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу станції. Контролює своєчасне складання і подання звітності встановленого зразка.

Повинен знати: Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Правила технічної експлуатації залізниць України; порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом; накази, вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації вантажної і поїзної роботи і перевезень пасажирів; технологічний процес і технічно-розпорядчий акт роботи станції; графік руху поїздів і план формування поїздів; правила перевезень вантажів; технічні умови навантаження і кріплення вантажів; показники й технічні норми експлуатаційної роботи станції; основи оперативного планування перевезень.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування для станцій позакласної або I класу - не менше 5 років, для станцій II - III класу - не менше 3 років, для станцій IV - V класу - не менше 2 років.

67 НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Завдання та обов'язки. Керує експлуатаційною роботою станції метрополітену. Координує на станції взаємодію працівників суміжних служб, пов'язаних з рухом поїздів та обслуговуванням пасажирів. Організовує роботу щодо забезпечення належного санітарного стану пасажирських, службово-побутових приміщень, підземних переходів та прилеглих до станції територій. Розробляє технологічний процес роботи станції, технічно-розпорядчий акт станції, графіки прибирання, роботи освітлення та вносить до неї встановленим порядком зміни та доповнення. Вивчає та аналізує пасажиропотоки на станції та надає пропозиції щодо зміни режимів роботи станції, ескалаторів, координації роботи міського пасажирського чи приміського залізничного транспорту. Забезпечує проведення технічного навчання, навчання з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії для підлеглих працівників. Вживає заходів щодо забезпечення утримання в справному стані станційних споруд, пристроїв та обладнання. Здійснює облік використання робочого часу підлеглих працівників та сприяє підвищенню їх кваліфікації і технічного рівня. Готує та надає звіти встановленого зразка.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації метрополітенів України, Інструкцію із забезпечення безпеки руху електропоїздів при обслуговуванні пристроїв СЦБ на метрополітенах; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на метрополітенах; Інструкцію з сигналізації на метрополітенах; Правила охорони праці в господарстві руху метрополітенів; Правила виробничої санітарії на метрополітенах; Правила пожежної безпеки в метрополітенах; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; правила користування технічним обладнанням станції; накази, вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні документи з організації поїзної роботи і перевезень пасажирів; технологічний процес і технічно-розпорядчий акт роботи станції; показники й технічні норми експлуатаційної роботи станції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах, пов'язаних з рухом поїздів для станцій I класу - не менше 2 років, для станцій II - IV класу - не менше 1 року.

68 НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ ПРОМИВАЛЬНО-ПРОПАРЮВАЛЬНОЇ

Завдання та обов'язки: Організовує роботу промивально-пропарювальної станції з своєчасної підготовки цистерн під налив світлими і темними нафтопродуктами, вагонів та цистерн до планових видів ремонту. Контролює терміни та якість виконання підготовки вагонів (цистерн) відповідно до встановленої технології. Аналізує роботу працівників у змінах щодо виконання технологічного процесу. Бере участь у розробці заходів щодо поліпшення якості підготовки вагонів під навантаження, до планових видів ремонту для удосконалення технологічних процесів з урахуванням економії енергоносіїв та екологічної безпеки. Організовує вчасне забезпечення станції запасними частинами, матеріалами, інструментом, спецодягом, тощо. Вибірково бере участь у прийманні вагонів з ремонту. Проводить інструктаж з охорони праці. Організовує навчання, періодичну перевірку знань правил технології виконання робіт. Контролює дотримання працівниками правил і норм з охорони праці, виробничої дисципліни. Організовує планування, облік і правильне складання звітності про виробничу діяльність станції.

Повинен знати: Правила з підготовки цистерн до ремонту та наливу; Інструкція з підготовки вантажних вагонів до перевезень; технологічні процеси роботи станції, з огляду й ремонту вагонів; інструкцію оглядача вагонів, накази і вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують роботу станції; нормативи особистої участі в здійсненні профілактичних заходів щодо запобігання аварійності; положення про розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

69 НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ ТЕЛЕФОННО-ТЕЛЕГРАФНОЇ

Завдання та обов'язки. Організовує та контролює правильність загальної експлуатації технічних засобів телефонно-телеграфної станції, забезпечує безперебійну високоякісну їх роботу. Вживає заходи, що спрямовані на забезпечення надійної дії і поліпшення роботи технічних засобів, підвищення якості культури обслуговування абонентів. Забезпечує розслідування випадків аварій і пошкоджень, розробку відповідних заходів щодо запобігання їм; своєчасний розгляд скарг з питань обслуговування та роботи засобів зв'язку. Проводить роботу з удосконалення експлуатації засобів зв'язку, механізації і автоматизації виробничих процесів, впровадження нової техніки і технології, що спрямована на підвищення ефективності виробництва. Забезпечує контроль за своєчасною передачею, прийманням і доставкою телеграм, факсів та видачі довідкової інформації на запити, що надходять. Контролює надходження абонентської плати. Забезпечує якісне оброблення телеграм за встановленим терміном. Організовує облік наявності технічних засобів, показників їх роботи. Керує працівниками станції і координує їх діяльність з питань експлуатації, безперебійної роботи засобів телефонно-телеграфного зв'язку, сприяє підвищенню їх професійної підготовки.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; накази, вказівки, інструкції згідно з колом обов'язків; керівні матеріали з питань організації і експлуатації засобів зв'язку, правила телеграфної експлуатації; схему направлення телеграм зв'язком; технологічний процес і організацію роботи на телефонно-телеграфній станції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

70 НАЧАЛЬНИК СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Завдання та обов'язки. Керує структурним підрозділом (депо, вагонною дільницею, дистанцією, рейкозварювальним поїздом, будівельно-монтажним поїздом, колійною машинною станцією тощо) при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів. Організовує роботу структурного підрозділу і направляє його діяльність на розвиток виробництва, підвищення надійності пристроїв, широке впровадження нової техніки та технології на основі раціонального і ефективного використання технічних засобів. Контролює виконання заходів щодо підвищення безпеки руху поїздів. Забезпечує розвиток виробничої бази, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення структурного підрозділу. Забезпечує виконання планових завдань. Організовує проведення заходів щодо поліпшення ефективності використання матеріальних, паливно-енергетичних, фінансових та інших ресурсів. Керує роботою з підготовки, підвищення кваліфікації кадрів, створення безпечних і сприятливих умов їх праці, дотримання законодавства з охорони праці. Організовує проведення атестації робочих місць і вживає заходів щодо усунення шкідливих та небезпечних факторів. Організовує розслідування випадків транспортних подій та порушень, забезпечує їх облік та аналіз та вживає заходів щодо їх попередження. Розробляє та впроваджує заходи щодо забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту та охорони довкілля. Вирішує виробничі питання в межах наданих йому прав. Організовує планування, облік та звітність з виробничої діяльності.

Повинен знати: законодавчі, нормативні і правові акти, накази, вказівки органів вищого рівня, що стосуються діяльності структурного підрозділу; технологію виробництва; інструктивні матеріали, відповідно до кола обов'язків; положення про розслідування та облік нещасних випадків; Правила технічної експлуатації та інші нормативні документи з безпеки руху поїздів та автотранспорту; нормативні документи, інструкції щодо вимог до пристроїв електропостачання на дільницях швидкісного руху, організації швидкісного руху поїздів та порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

71 НАЧАЛЬНИК ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Керує роботою підстанції та персоналом, що обслуговує тягову підстанцію (групу підстанцій), пост секціонування, пункт паралельного з'єднання. Планує, організовує та контролює своєчасне проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту обладнання підстанції. Організовує роботу з посилення і реконструкції підстанцій та здійснює аналіз проведеної роботи. Контролює виконання заходів з безпеки руху поїздів, проводить інструктаж з охорони праці, керує складними видами робіт. Контролює технічний стан й ефективне використання обладнання встановленої потужності, захисних і протипожежних засобів та інструменту, забезпечує своєчасне їх поповнення, випробування і ремонт. Бере участь у розробці та реалізації заходів, що запобігають несправностям обладнання і вдосконалюють технологію їх обслуговування. Контролює використання і своєчасне поповнення запасних частин і матеріалів. Організовує роботу з коректування схем, технічного паспорта та іншої технічної документації. Організовує навчання і періодичні перевірки знань обслуговуючого персоналу підстанції, контролює виконання ними правил безпечної експлуатації пристроїв. Організовує облік і правильне складання звітності з виробничої діяльності, атестацію і раціоналізацію робочих місць.

Повинен знати: постанови, накази згідно з колом обов'язків, інструкції, вказівки та інші керівні матеріали з експлуатації пристроїв електропостачання; нормативні документи, інструкції щодо вимог до пристроїв електропостачання на дільницях швидкісного руху, організації швидкісного руху поїздів та порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу; схему й умови електропостачання автоблокування та інших споживачів; схему живлення і секціонування контактної мережі в межах суміжних підстанцій; будову, однолінійну й монтажні схеми підстанцій, пунктів секціонування, пунктів паралельного з'єднання; схеми керування, автоматики та захисту обладнання, схему власних потреб і водопостачання підстанції; схеми плавлення ожеледі на проводах контактної мережі і ліній електропередачі і порядок дії під час ожеледі; Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила охорони праці під час експлуатації електроустановок споживачів; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

72 НАЧАЛЬНИК ФІЛІЇ НАЧАЛЬНИК РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ

Посадові обов'язки. Керує відповідно до чинного законодавства виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю філії (регіональної філії), несе відповідальності за наслідки прийнятих рішень, ефективне використання майна філії, а також фінансово-господарські результати її діяльності. Координує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи, зростання обсягів виробництва і наданих послуг, збільшення прибутку і задоволення потреб населення. Забезпечує виконання філією всіх зобов'язань перед бюджетом, державними соціальними фондами, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання нової техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці, науково обгрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду (вітчизняного і зарубіжного) в цілях всебічного підвищення технічного рівня і якості послуг (продукції), раціонального використання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення філії кваліфікованими кадрами, раціонального використання та розвитку їх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих для життя і здоров'я умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва та колегіальності в обговоренні і рішенні питань, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу. Спільно з трудовими колективами і профспілковими організаціями забезпечує на основі принципів соціального партнерства розробку та виконання колективного договору, дотримання трудової і виробничої дисципліни. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності філії в межах кола своїх обов'язків, доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам - заступникам начальника, керівникам структурних підрозділів. Забезпечує дотримання законності в діяльності філії та здійсненні її господарсько-економічних зв'язків.

Повинен знати: законодавчі і нормативно - правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність філії, постанови органів державної влади, які визначають пріоритетні напрями розвитку галузі; методичні і нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності філії; профіль, спеціалізацію та особливості структури філії; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі; виробничі потужності і кадрові ресурси філії; технологію виробництва; податкове та екологічне законодавство; порядок складання й погодження бізнес - планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності філії; ринкові методи господарювання та управління виробництвом; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; науково - технічні досягнення і передовий досвід у відповідній галузі; порядок розроблення та укладення колективних договорів та регулювання соціально - трудових відносин; трудове законодавство; правила і норми охорони праці та навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування у галузі - не менше 5 років.

73 НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛІКУ РОБОТИ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з своєчасного оброблення документів, що надходять, ведення обліку виробничих показників роботи локомотивного депо та складання звітності за встановленою формою на підставі зібраних даних. Забезпечує якісне оброблення інформації засобами автоматизованих систем, контролює правильне складання звітності. Аналізує наявні дані роботи депо. Вивчає та впроваджує сучасні методи й засоби оброблення інформації, способи обліку й оброблення документації. Готує матеріали для передачі до інформаційно-обчислювального центру. Вживає заходів щодо забезпечення робочих місць технічною оснасткою та необхідними матеріалами. Інструктує працівників щодо правильного заповнення первинної документації, форм звітності. Проводить роботу з підвищення технічних знань працівників. Координує роботу працівників центру.

Повинен знати: постанови накази, вказівки та інші керівні матеріали згідно з колом обов'язків; основи технології виробництва; порядок складання звітних та облікових форм; вимірники роботи; порядок і методи їх розрахунку; правила експлуатації обчислювальної техніки; основні принципи роботи автоматизованих систем.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

74 НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ СТАНЦІЙНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО З ОБРОБЛЕННЯ ПОЇЗНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу центру. Забезпечує своєчасне оброблення перевізних документів, інформацію перевізного процесу на станції і ведення встановлених форм станційної звітності й обліку вагонного парку. Організовує розшук роз'єднаних з документами вагонів, розслідує причини їх загублення і роз'єднання, розробляє і вживає заходів щодо запобігання їм. Впроваджує нові технології й сучасні методи оброблення перевізних документів і вдосконалює організацію роботи центру. Вживає заходів щодо забезпечення оснащення робочих місць засобами автоматизації, необхідними матеріалами і документацією. Забезпечує складання і своєчасне подання документації та звітності встановленого зразку. Організовує і контролює роботу операторів центру і проводить з ними технічне навчання.

Повинен знати: накази та вказівки згідно з колом обов'язків; технологічний процес роботи станції; правила перевезень вантажів; графік руху і план формування поїздів; порядок оформлення натурного листа і перевізних документів; сітьову, умовну розмітку, систему нумерації вагонів; обсяг і порядок передавання інформації, що стосується поїздів, вагонів, вантажів; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки, телетайпів та переносних радіостанцій; порядок складання станційних облікових і звітних форм, розрахунок показників роботи залізничних станцій; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1 ДИСПЕТЧЕР З РЕГУЛЮВАННЯ ВАГОННОГО ПАРКУ

Завдання та обов'язки Забезпечує виконання добового плану навантаження та вивантаження вагонів. Контролює виконання розвезення місцевого вантажу та регулювального завдання з передачі порожніх вантажних вагонів. Організовує збір та розподіл порожніх вантажних вагонів під навантаження за родом вантажу та рухомого складу згідно з заявкою та планом. Планує зі станціями вантажну роботу на наступну добу. Аналізує та коригує виконання добового плану-завдання з навантаження вагонів по кожній станції. Інформує станції про план робіт на зміну, порядок довозу вагонів з місцевим вантажем під навантаження. Веде план-графік оперативної роботи, облік вантажних операцій, залишку вагонів і звітує про результати виконання роботи керівництву. Виконує завдання керівництва з забезпечення процесу перевезень вантажів у частині регулювання вагонних парків між вантажовідправниками (пунктами навантаження). Складає довідки з вантажної роботи по станціях та дирекції. Веде план-графік з вантажної роботи, обліку оперативних розпоряджень та іншу встановлену документацію. Доводить до відома відповідних працівників телеграми, накази, вказівки щодо навантаження вагонів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; графік руху та план формування поїздів; основні положення з планування перевезень, правила перевезень небезпечних вантажів, технічні умови навантаження і кріплення вантажів, Інструкцію з експлуатації спеціальних вагонів, показники і технічні норми експлуатаційної роботи, правила і норми з охорони праці та управління виробництвом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах, пов'язаних з організацією перевезень на залізничному транспорті - не менше 3 років.

2 ІНЖЕНЕР З БЕЗПЕКИ РУХУ ПОЇЗДІВ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує необхідний рівень організації безаварійної роботи на основі впровадження організаційно-технічних заходів, розроблених з врахуванням аналізу положення з безпеки руху, підвищення відповідальності кожного працівника за виконання інструкцій, наказів, вказівок, виконання технологічних процесів. Проводить аналіз стану безпеки руху, трудової дисципліни і на їх підставі розробляє заходи щодо усунення недоліків в профілактичній роботі та попередження випадків браку в роботі. Аналізує й виявляє недоліки та причини транспортних подій, розробляє заходи щодо їх попередження. Контролює виконання планів і заходів. Координує роботу із забезпечення безпеки руху всіх ланок. Здійснює роботу по підвищенню якості технічного навчання і інструктажу, розширення використання технічних засобів навчання і перевірки знань правил і інструкцій. Здійснює практичну допомогу громадським інспекторам по контролю забезпечення безпеки руху, планування їх роботи, організації їх навчання і інструктажу. Приймає участь у розслідуванні випадків транспортних подій, надає пропозиції щодо усунення їх причин. Приймає участь у розробці наказів, місцевих інструкцій і планів. Проводить виїзди на локомотивах на віддалені станції; періодичні перевірки виконання технічно-розпорядчих актів, інструкцій, роботи автоматичної локомотивної сигналізації і радіозв'язку: інструктажі, співбесіди, технічні навчання з працівниками, перевірка знань. Бере участь у перевірках з питань безпеки руху поїздів; в огляді рухомого складу під час випуску їх з ремонтів та в експлуатації. Здійснює контроль за роботою чергового персоналу в частині дотримання вимог з безпеки руху; за дотриманням режиму праці та відпочинку працівників; за дотриманням термінів проведення службових розслідувань випадків транспортних подій та підготовки матеріалів розслідування.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; правила технічної експлуатації рухомого складу залізничного транспорту; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; технічно-розпорядчі акти станцій; діюче законодавство, інструкції, положення, накази з питань безпеки руху; порядок і правила ведення обліку і звітності щодо безпеки руху; правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з безпеки руху поїздів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з безпеки руху поїздів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з безпеки руху поїздів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з безпеки руху поїздів II категорії - не менше 2 років.

Інженер з безпеки руху поїздів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста стаж роботи за професією інженера з безпеки руху поїздів - не менше 1 року.

Інженер з безпеки руху поїздів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3 ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов'язки. Організовує технічну експлуатацію, обслуговування і ремонт рухомого складу, апаратури, обладнання, систем теплопостачання та інших пристроїв відповідно до правил і інструкцій технічної інформації та інших нормативних документів. Вживає заходів до забезпечення якості робіт, що виконуються, надійної експлуатації пристроїв. Розробляє перспективні і річні плани технічного обслуговування, ремонту і випробування обладнання, апаратури та інших технічних засобів, а також графіки їх планово-запобіжного ремонту і модернізації. Організовує і проводить технічні огляди та всі види вимірювань систем теплопостачання та інших технічних засобів, а також ремонтно-регулювальні і налагоджувальні роботи електричних машин, апаратів і захисних засобів локомотивів, моторвагонного рухомого складу, електропоїздів. Наглядає за роботою обладнання, безперебійним постачанням споживачів. Перевіряє технічний стан обладнання, вносить необхідні записи в експлуатаційно-технічну документацію, контролює усунення несправностей. Наглядає за безперебійним електропостачанням споживачів. Враховує і аналізує показники використання і якості рухомого складу, обладнання і пристроїв, готує пропозиції щодо їх раціонального використання. Оформляє встановлену документацію і складає звітність. Бере участь у розгляді випадків збою руху поїздів через несправності рухомого складу, пошкодження пристроїв і обладнання, виявляє причини браку та відмов у роботі технічних засобів і розробляє заходи щодо їх запобігання та усунення. Бере участь у складанні замовлень на обладнання, вимірювальні прилади, запасні частини, матеріали.

Повинен знати: правила й норми, що встановлені чинним законодавством, нормативними актами, які застосовуються на залізничному транспорті;технічні характеристики, режим роботи залізничної техніки, що обслуговується (експлуатується); технологію виробничого процесу, терміни періодичності технічного обслуговування та ремонту пристроїв і апаратури згідно з колом обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації технічних засобів : повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з експлуатації технічних засобів залізниць I категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації технічних засобів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); Стаж роботи на посаді інженера з експлуатації технічних засобів залізниць II категорії для магістра - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації технічних засобів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж роботи на посаді інженера з експлуатації технічних засобів залізниць - не менше 1 року.

Інженер (з експлуатації технічних засобів залізниць): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4 ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗШУКУ ВАНТАЖІВ

Завдання та обов'язки: Організовує розслідування випадків несхоронності вантажів за заявленими претензіями, веде листування, облік документації та звітність із цієї роботи. Перевіряє та контролює актово-претензійні та розшукові роботи. Бере участь у впровадженні засобів механізації та автоматизації у технологію актово-претензійної та розшукової роботи та контролює їх роботу. Проводить роботу з удосконалення технології розслідування і розгляду комерційних актів і претензій. Розробляє заходи щодо забезпечення збереження вантажів, які перевозяться. Оформляє комерційні акти з невідповідності вантажів і багажу документам та їх несхоронність. Забезпечує схоронність бланків комерційних актів і веде облік їх використання. Підбирає матеріали до комерційних актів та відсилає їх для розслідування за встановленим порядком. Приймає і обробляє комерційні акти, що надходять на станцію для розслідування. Підбирає матеріали для проведення оперативного розгляду начальником станції випадку несхоронності, оформляє протоколи оперативного розгляду. Забезпечує (у разі потреби) підбір і підготовку матеріалів для оперативних розглядів у керівництва випадків несхоронності вантажів, при необхідності бере участь у цьому розгляді. Веде облік та звітність за комерційними актами та оперативними повідомленнями. Готує перевізні документи для реалізації, централізованого вивезення і переадресування вантажів та багажу.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; Державні стандарти на перевезення продукції; Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення; Інструкцію з актово-претензійної роботи на залізницях України; Правила комерційного огляду поїздів і вагонів; Інструкцію з ведення станційної і комерційної звітності; Інструкцію з обліку навантаження і вивантаження вантажів під час перевезень залізничним транспортом; Інструкцію з перевезень негабаритних і навантажених на транспортери вантажів на залізницях України; Положення про порядок охорони вантажів та об'єктів на залізничному транспорті; стандарти та умови транспортування та пакування вантажів; порядок приймання, навантаження, вивантаження, зберігання, видачу та обслуговування на шляху прямування вантажів; порядок оформлення перевізних вантажних документів; форми складання комерційних актів у випадку несхоронності вантажів; терміни доставки вантажів та правила їх розрахунку; норми природного зменшення вантажів під час перевезень залізничним транспортом; пакування та способи укладання вантажів у вагони; номенклатуру вантажів, що перевозяться залежно від пори року; технічні норми завантаження вантажів та вимоги до вагонів під час перевезення вантажів; пристрої, вантажні характеристики та оснащення критих вагонів, піввагонів, платформ, рефрижераторного та змішаного рухомого складу; звітну та облікову документацію щодо перевезень вантажів; накази, вказівки, інструктивно-нормативні матеріали та інші керівні документи, за колом своїх обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги:

Провідний інженер з організації розшуку вантажів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з організації розшуку вантажів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з організації розшуку вантажів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); Стаж роботи на посаді інженера з організації розшуку вантажів II категорії -- не менше 2 років.

Інженер з організації розшуку вантажів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра без вимог до стажу роботи, для спеціаліста стаж роботи на посаді інженера з організації розшуку вантажів - не менше 1 року.

Інженер з організації розшуку вантажів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5 ІНЖЕНЕР З ПІД'ЇЗНИХ КОЛІЙ

Завдання та обов'язки. Організовує підготовку матеріалів, необхідних для укладання і переукладання договорів з підприємствами, організаціями та установами на подачу, прибирання вагонів і на експлуатацію під'їзних колій. Інструктує й контролює виконання залізничними станціями, підприємствами, організаціями і установами умов договорів на експлуатацію під'їзних колій, подачу та прибирання вагонів. Вживає заходів щодо повного використання місткості та вантажопідйомності вагонів. Контролює розроблені підприємствами організаційно-технічні заходи з питань зниження простою вагонів і розвитку під'їзних колій. Організовує і проводить обстеження під'їзних колій для укладання або переукладання договорів згідно з планом, а також у разі виявлення змін, що виникли в технічному оснащенні на під'їзних коліях. Бере участь у роботі комісій з розробки єдиних технологічних процесів роботи під'їзних колій та станцій примикання, з приймання під'їзних колій у постійну експлуатацію тощо. Готує щомісячно матеріали та аналізує встановлену звітність щодо простою вагонів на під'їзних коліях, сформовану в автоматизованих системах управління. Бере участь у розгляді розбіжностей у договорах на експлуатацію під'їзних колій і на подачу, прибирання вагонів, підготовці матеріалів зі спірних питань для передачі й розгляду справ у судах, згідно з дорученням керівництва. Проводить аналіз використання вагонів на під'їзних коліях, вивчає причини невиконання встановлених норм простою вагонів і готує пропозиції щодо їх усунення. Вивчає, узагальнює і готує пропозиції щодо розповсюдження та впровадження сучасних методів роботи станцій і під'їзних колій, цільового використання вагонів і скорочення їх простою на під'їзних коліях. Бере участь у розгляді пропозицій з розвитку й технічного оснащення.

Повинен знати: Правила перевезень вантажів; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; технологічні процеси роботи станцій і під'їзних колій підпорядкованої дільниці; автоматизовані системи керування вантажної і комерційної роботи; Правила комерційного огляду поїздів і вагонів; схему мереж залізниць України; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії під час вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті; правила безпеки та порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час перевезень їх залізничним транспортом; Інструкцію з обліку навантаження і вивантаження вантажів під час перевезень залізничним транспортом; Інструкцію з перевезень залізницями України негабаритних та навантажених на транспортери вантажів; Інструкцію про порядок використання, обліку та ремонту піддонів; оформлення перевізної документації; порядок оформлення договорів з підприємствами і організаціями на подачу і прибирання вагонів; стандарти на умови транспортування та пакування вантажів; номенклатуру вантажів, що перевозяться, способи їх перевезень, залежно від пори року; технічні умови завантаження вагонів та вимоги до вагонів для перевезення вантажів; звітну й облікову документацію з перевезень вантажів.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з під'їзних колій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з під'їзних колій I категорії - не менше 2 років.

Інженер з під'їзних колій I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з під'їзних колій II категорії - не менше 2 років.

Інженер з під'їзних колій II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж роботи на посаді інженера з під'їзних колій - не менше 1 року.

Інженер з під'їзних колій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6 ІНЖЕНЕР З УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Розробляє план техніко-економічних показників експлуатаційної діяльності та заходи щодо виконання планів перевезень вантажів, пасажирів, багажу й використання локомотивів, вантажних, пасажирських вагонів, місткості та вантажопідйомності вантажних вагонів. Готує пропозиції щодо вдосконалення правил перевезень вантажу в змішаному сполученні, експортно-імпортних та інших вантажів, що потребують особливих умов перевезень. Розробляє схеми формування вантажних, пасажирських поїздів і готує пропозиції щодо змін строків призначення, відміни і періодичності курсування пасажирських поїздів відповідно до пасажиропотоків. Організовує впровадження засобів автоматизації виробничих процесів, нової техніки і технології під час перевезень вантажів і пасажирів. Бере участь у підготовці пропозицій з удосконалення форми нормативних та перевізних документів і впровадженні комп'ютерних технологій в процес перевезень. Контролює виконання правил перевезень і тарифів з перевезень, технічних умов навантаження і кріплення вантажів, виконання міжнародних залізничних угод, забезпечує своєчасне відправлення вантажних маршрутів та їх просування, раціональне використання вагонного парку. Перевіряє правильне визначення показників експлуатаційної діяльності, використання рухомого складу та інших технічних засобів. Складає план експлуатаційної роботи, використання рухомого складу, технічних засобів, оцінку рівня виконання графіка руху поїздів, плану формування поїздів дільничної швидкості, пробігу вагонів та готує пропозиції з виявлення резервів в експлуатаційній діяльності. Контролює правильне складання технологічних процесів роботи станцій та технічно-розпорядчих актів. Надає методичну допомогу з питань техніко-економічного аналізу, впровадження автоматизованих систем керування на базі інтегрованого оброблення первинних документів. Бере участь у розробці програм, положень та інструкцій з організації процесу перевезень, перевезень вантажу, пасажирів і аналізу експлуатаційної діяльності.

Повинен знати: постанови, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління процесами перевезень і аналізу експлуатаційної діяльності; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; інструкції з оперативного керування поїзною та вантажною роботою, з обліку виконання графіка руху поїздів; план формування поїздів; технічно-розпорядні акти й технологічні процеси роботи підрозділів; методи техніко-економічного аналізу й контрольно-ревізійної роботи.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з управління та організації перевезень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з управління та організації перевезень I категорії - не менше 2 років.

Інженер з управління та організації перевезень I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з управління та організації перевезень II категорії - не менше 2 років.

Інженер з управління та організації перевезень II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж роботи на посаді інженера з управління та організації перевезень - не менше 1 року.

Інженер з управління та організації перевезень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

7 ІНЖЕНЕР З ПРИЙМАННЯ ЛОКОМОТИВІВ (ВАГОНІВ) ЗАЛІЗНИЦІ

Завдання та обов'язки. Керує роботою інженерів з приймання локомотивів (вагонів) депо, контролює їх роботу, проводить перевірки, інструктаж, наради і вирішує технічні питання, що пов'язані з якістю ремонту. Контролює діяльність працівників щодо забезпечення виконання Правил технічної експлуатації залізниць України, правил, інструкцій, наказів та вказівок органів вищого рівня з питань ремонту і обслуговування локомотивів (моторвагонного рухомого складу, вагонів), їх вузлів та деталей. Контролює якість всіх видів ремонту локомотивів, (моторвагонного рухомого складу, вагонів), їх вузлів та деталей. Виявляє порушення в обслуговуванні та ремонті локомотивів (моторвагонного рухомого складу, вагонів) і вживає заходів до їх усунення, в необхідних випадках забороняє випуск їх з ремонту. Забороняє зарахування у виконанні плану ремонту локомотивів (моторвагонного рухомого складу, вагонів), які не прийняті інженерами з приймання локомотивів (вагонів), а також подання рахунків за ремонт. Складає план-графік проведення перевірок підрозділів, забезпечує їх виконання і подає звіт про проведену роботу. Бере участь в розробці заходів та пропозицій щодо поліпшення якості ремонту локомотивів (моторвагонного рухомого складу, вагонів), їх вузлів та деталей, а також удосконалення технологічних процесів, впровадження комплексної системи керування якості на базі затверджених стандартів. Контролює своєчасну подачу депо рекламацій заводам на неякісний ремонт локомотивів (моторвагонного рухомого складу, вагонів), які не витримали гарантійні строки експлуатації після ремонту, матеріали і запасні частини, що не відповідають технічним умовам. Бере участь в атестації цехів депо. Проводить періодичні перевірки всіх виробничих дільниць локомотивного (вагонного) депо технологічного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, правильні витрати матеріалів і запасних частин, перевіряє технічну документацію, що стосується ремонту. Приймає екзамени у інженерів з приймання локомотивів (вагонів) депо на право повного огляду колісних пар та ремонту візків. Контролює порядок вилучення вагонів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; інструкції, нормативно-технічну документацію на візки та деталі локомотивів, (моторвагонного рухомого складу, вагонів); технологічні процеси роботи підрозділів локомотивного (вагонного) господарства; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України, згідно з колом обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з приймання локомотивів (вагонів) залізниці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) дорожнього I категорії - не менше 2 років.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) залізниці I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) дорожнього II категорії - не менше 2 років.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) залізниці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) дорожнього - не менше 1 року.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) залізниці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

8 ІНЖЕНЕР З ПРИЙМАННЯ ЛОКОМОТИВІВ (ВАГОНІВ)

Завдання та обов'язки. Здійснює приймання відремонтованих деповським, капітальним ремонтом локомотивів (вагонів) депо. Контролює якість капітального і поточного видів ремонту й технічних обслуговувань вагонів, (локомотивів), електросекцій та дизель-поїздів (моторвагонного рухомого складу), окремих їх вузлів, утримання випробувальних стендів, контрольно-вимірювальних приладів, вимірювального інструменту, спеціальних шаблонів, дефектоскопів і іншого обладнання на відповідність до паспортних характеристик і технічних умов, виконання правил і інструкцій з ремонту вагонів (локомотивів, моторвагонного рухомого складу), їх вузлів і деталей. Приймає вузли й агрегати як у процесі ремонту, так і після його закінчення, вагони, (локомотиви, моторвагонний рухомий склад), які пройшли капітальний та поточний ремонти або технічне обслуговування. Оглядає комісійне два рази на рік (весною, осінню) локомотиви, (вагони і моторвагонний рухомий склад). Забороняє випуск локомотивів, вагонів та моторвагонного рухомого складу, у разі наявності несправностей, нестійкої роботи обладнання, виключених пристроїв або апаратів, а також відхилень від норм припустимих розмірів вузлів і деталей. Перевіряє технологічну підготовку і метрологічне забезпечення ремонтних дільниць, відділень, цехів, у разі порушень призупиняє ремонт, технічне обслуговування тягового рухомого складу, вузлів та агрегатів. Аналізує якість капітального і поточного ремонтів локомотивів, (вагонів та моторвагонного рухомого складу). Розробляє пропозиції щодо зменшення відмов вузлів і обладнання локомотивів, (вагонів та моторвагонного рухомого складу) за результатами аналізів. Контролює виконання обов'язкового обсягу робіт, що передбачений правилами та технологією ремонту, інструкціями, вказівками, затвердженим технологічним процесом. Контролює якість відремонтованих локомотивів, (вагонів, моторвагонного рухомого складу). Бере участь в обкатуванні локомотивів, (вагонів і моторвагонного рухомого складу), в розслідуванні випадків псувань, несправностей, відчеплень і непланового їх ремонту, в підготовці технічних заходів, що направлені на поліпшення якості ремонту і утримання технічних засобів. Оформляє встановленим порядком повідомлення, акти, облікові форми, контролює своєчасне подання претензій.

Повинен знати: Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; постанови, накази, нормативні та інші керівні документи з технологічної підготовки і організації виробництва з технічного обслуговування і ремонту локомотивів, вагонів та електрорухомого складу; основне технологічне устаткування, принцип його роботи, взаємодію всіх вузлів тягового рухомого складу, який знаходиться в експлуатації і ремонті, правила капітального, поточного ремонту й технічного обслуговування локомотивів (вагонів та моторвагонного рухомого складу), порядок обслуговування і догляду у процесі експлуатації; технологію ремонту; систему й методи технічного контролю; порядок подання рекламацій щодо якості ремонту, правила ремонту, інструкції та накази з ремонту та експлуатації тягового рухомого складу; контрольно-вимірювальні прилади та інструменти; порядок обліку простою тягового рухомого складу (вагонів).

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з приймання локомотивів (вагонів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) I категорії - не менше 2 років.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагоні) II категорії - не менше 2 років.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) - не менше 1 року.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) - без вимог до стажу роботи.

9 ІНЖЕНЕР З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРІВ

Завдання та обов'язки. Виконує роботи під час підготовки програм і проводить їх налагодження. Здійснює впровадження та супроводження нових розробок з програмного забезпечення на автоматизовані робочі місця підрозділів залізничного транспорту. Визначає можливість використання готових програм, розроблених іншими підприємствами. Виконує роботи з підготовки автоматизованих робочих місць, розробляє технологічні функціональні схеми оснащення робочих місць, впроваджує автоматизовані робочі місця. Забезпечує ефективне функціонування й відновлення прикладного програмного забезпечення при збійних процесах. Веде нормативно-довідкову систему. Розробляє інструкції для роботи з програмами та автоматизованим робочим місцем, оформляє технічну документацію.

Повинен знати: керівні, нормативні матеріали, що стосуються засобів програмування і використання обчислювальної техніки при обробці інформації; методи програмування; техніко-експлуатаційні характеристики, призначення і режими роботи обладнання, правила його технічної експлуатації; технологію механізованої обробки інформації, види технічних носіїв інформації; передовий досвід програмування та використання обчислювальної техніки; порядок оформлення технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з програмного забезпечення комп'ютерів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з програмного забезпечення комп'ютерів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з програмного забезпечення комп'ютерів II категорії - не менше 3 років.

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з програмного забезпечення комп'ютерів III категорії - не менше 2 років.

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста стаж роботи за професією інженера з програмного забезпечення комп'ютерів - не менше 1 року.

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) - без вимог до стажу роботи.

10 ІНЖЕНЕР ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує якісне інформаційне супроводження функціональних автоматизованих систем управління залізничними перевезеннями відповідно до існуючих технологічних інструкцій та вказівок. Забезпечує безперебійну роботу закріплених серверів, формує добову базу документів, видачу та контроль документів, відправлення їх засобами електронної пошти. Надає оперативну допомогу працівникам підрозділів в інформаційному забезпеченні та отриманні даних за запитом. Контролює своєчасне одержання і видачу інформації абонентам, які підключені по каналах зв'язку до концентратора інформації. Веде нормативно-довідкову інформацію автоматизованих систем управління. Розробляє інструкції для роботи з програмами та автоматизованими робочими місцями, оформляє технічну документацію. Проводить навчання та консультації працівників підрозділів по роботі з автоматизованими робочими місцями. Вносить пропозиції щодо удосконалення функціонування автоматизованих систем управління на супроводження.

Повинен знати: керівні, нормативні матеріали, що стосуються експлуатації, технічного обслуговування електронно-обчислювальної техніки, технічні засоби збору і передачі інформації; технологію збору, обробки інформації та проведення обчислювальних робіт; техніко-експлуатаційні характеристики, призначення і режими роботи обладнання, правила його технічної експлуатації; види технічних носіїв інформації; передовий досвід використання обчислювальної техніки, порядок оформлення технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер із застосування комп'ютерів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із застосування комп'ютерів I категорії - не менше 2 років.

Інженер із застосування комп'ютерів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із застосування комп'ютерів II категорії - не менше 3 років.

Інженер із застосування комп'ютерів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із застосування комп'ютерів III категорії - не менше 2 років.

Інженер із застосування комп'ютерів III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста стаж роботи за професією інженера із застосування комп'ютерів - не менше 1 року.

Інженер із застосування комп'ютерів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) - без вимог до стажу роботи.

11 ЧЕРГОВИЙ ПО ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Керує роботою єдиної зміни працівників дирекції залізничних перевезень. Здійснює планування поїзної і вантажної роботи дирекції. Забезпечує та контролює своєчасне і якісне виконання графіка руху та напрямку вагонопотоків, змінно-добових завдань з поїзної та маневрової роботи, норм якісних показників використання вагонів і локомотивів. Забезпечує виконання норм утримання робочого парку вантажних вагонів, своєчасне розвезення місцевого вантажу. Вживає заходів щодо рівномірного розташування навантажених і порожніх вантажних вагонів. Контролює організацію навантаження та формування маршрутів вантажних поїздів. Здійснює оперативний контроль за експлуатаційним парком локомотивів. Вживає оперативних заходів щодо організації аварійно-відновлювальних робіт. Планує та оперативно керує експлуатаційною роботою дирекції відповідно до технічного плану. Здійснює контроль за передачею порожніх вагонів та вагонів з місцевим вантажем зі станцій дирекції на сусідні дирекції згідно з технічним планом. Організовує роботу з виконання регулювальних завдань щодо здачі порожніх вантажних вагонів та передачі місцевого вантажу і порожніх вантажних вагонів на стикових пунктах із сусідніми дирекціями. Вживає заходів із введення в графік пасажирських поїздів, що запізнюються. Реєструє випадки виробничого травматизму, транспортних подій, негайно повідомляє про них керівництву дирекції, станцій. Веде облік затримки поїздів біля заборонних вхідних сигналів. Узагальнює матеріали про випадки порушень роботи пристроїв сигналізації, централізації, блокування, зв'язку, колії, контактної мережі на станціях дирекції. Здійснює безперервний контроль виконання графіка руху поїздів. Веде облік кількості та тривалості попереджень про обмеження швидкості руху поїздів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв сигналізації, централізації, блокування; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Правила безпеки і порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації руху поїздів; технічно-розпорядчі акти і технологічні процеси роботи дирекцій, станцій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах, пов'язаних з організацією перевезень на залізничному транспорті - не менше 4 років.

ФАХІВЦІ

1 АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Завдання та обов'язки. Оформляє вантажні митні декларації різних типів на перевезення вантажу в міжнародному сполученні. Перевіряє правильне заповнення і комплектність перевізних та супроводжувальних документів. Нараховує митні платежі та збори, керуючись Тарифними посібниками та наказами Державного митного комітету України. Вводить в автоматизовані системи управління інформацію установленого обсягу або передає її в митний відділ. Веде оперативний облік доходів і складає звіти за встановленою формою про надходження за звітний період. Виконує роботу з внесення змін і доповнень до Тарифного посібника, Правил перевезень вантажу та інших документів, що регламентують його роботу. Видає вантажовідправникам та вантажоотримувачам довідки й оперативну інформацію з питань застосування тарифів і митного оформлення перевізних та супровідних документів. Отримує платежі за надані послуги. Веде оперативний облік і складає звіти за встановленою формою про надходження за звітний період. Забезпечує на робочому місці пожежну безпеку. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи з підвищення культури обслуговування вантажовідправників та вантажоотримувачів. Перевіряє правильність обліку та зберігання бланків суворої звітності й веде їх облік. Контролює справний стан мікропроцесорної апаратури та її своєчасний ремонт. Вживає заходів щодо удосконалення організації праці, забезпечує культуру обслуговування вантажовідправників, вантажоотримувачів. Контролює своєчасне внесення змін до Тарифних посібників. Вживає заходів недопущення неправильного стягнення митних нарахувань і зборів, забезпечення своєчасної інкасації грошових сум агентами. Приймає вантажовідправників, вантажоотримувачів, розглядає їх скарги, заяви і пропозиції, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають.

Повинен знати: Митний кодекс України; накази та інструкції Державного митного комітету України; накази, вказівки, інші керівні матеріали органів вищого рівня згідно з колом обов'язків; Угоду про міжнародне вантажне сполучення залізниць; порядок ведення станційної та комерційної звітності; Тарифні посібники; товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності; Міжнародні правила укладання договорів згідно з колом обов'язків; методику визначення митної вартості; правила користування мікропроцесорною апаратурою в умовах автоматизованої системи управління; технологічний процес роботи станції; схему відповідної транспортної мережі та основні маршрути прямування вантажів; Правила технічної експлуатації залізниць; Інструкцію з сигналізації на залізницях за встановленим обсягом.

Кваліфікаційні вимоги.

Агент з митного оформлення I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді агента з митного оформлення II категорії - не менше 1 року.

Агент з митного оформлення II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста стаж роботи на посаді агента з митного оформлення - не менше 2 років.

Агент з митного оформлення: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) - без вимог до стажу роботи.

2 АГЕНТ З ПЕРЕДАЧІ ВАНТАЖУ НА ПРИКОРДОННІЙ СТАНЦІЇ (ПУНКТІ)

Завдання та обов'язки. Приймає від іноземних залізниць і передає на прикордонні залізничні станції вантажі та вантажні перевізні документи. Перевіряє комплектність і правильне оформлення документів та стан вантажу. Встановлює відповідність тари до вимог і умов схоронності вантажу. Визначає режим перевезень швидкопсувних та небезпечних вантажів. Перевіряє правильне завантаження і розміщення вантажу у вагонах та на відкритому рухомому складі. Веде оперативний облік виробничих показників. Оформляє супровідну й перевізну документацію. Складає комерційні акти з виявлених порушень. Приймає участь в перевірці (розкритті) вагонів для догляду контролюючими службами (митною, прикордонною). Складає акт розкриття вагонів встановленої форми.

Повинен знати: Правила перевезень вантажів; накази, інструкції згідно з колом обов'язків; умови угоди про перевезення вантажу у міжнародному сполученні; правила перевезень вантажу у прямому змішаному сполученні; правила маркування і іноземного маркування вантажу; митне законодавство України; інструкції і накази згідно з колом обов'язків; технічні умови навантаження і кріплення вантажу; державні стандарти на тару та упакування; будову вагонних товарних ваг різної конструкції і правила зважування вантажу; правила зберігання вантажу у складах; форми прийомоздавальної документації.

Кваліфікаційні вимоги.

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді агента з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) II категорії - не менше 1 року.

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста стаж роботи на посаді агента з митного оформлення - не менше 2 років.

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті): неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) - без вимог до стажу роботи.

3 АГЕНТ КОМЕРЦІЙНИЙ

Завдання та обов'язки. Приймає та оформлює через автоматизовані системи вантажні перевізні документи на приймання, прибуття, відправлення та видачу вантажів. Стежить за наявністю заборон та обмежень на перевезення вантажу. Перевіряє документи, які підтверджують право клієнта на отримання вантажу. Перевіряє правильне завантаження і розміщення вантажу у вагонах та на відкритому рухомому складі. Слідкує за терміном дії договорів між залізницею та вантажовласником на організацію перевезень та обслуговування під'їзних колій. Завчасно попереджає клієнтів про необхідність переукладання договорів. Інформує одержувачів про прибуття вантажів на їх адресу. Здійснює нарахування зборів за надані залізницею послуги, що виникають при відправленні та видачі вантажів. Перевіряє правильність розрахунків за перевезення при відправленні та видачі вантажів. Веде станційну комерційну звітність. Перевіряє повноту очищення вагонів від залишків вантажу після вивантаження вантажоотримувачами. Бере участь у розслідуванні випадків несхоронних перевезень за оперативними повідомленнями та комерційними актами. Вживає необхідних заходів щодо запобігання несхоронності вантажів під час перевезень, навантаження, вивантаження і зберігання. Проводить зважування вантажів на станційних вагонних вагах. Виписує наряди на виконання вантажних операцій, перепустки на вивезення та ввезення вантажів на станції. Веде звітність щодо проведених операцій з вантажем. Забезпечує збереження документів суворої звітності.

Повинен знати: Правила перевезень вантажів; Правила перевезень вантажобагажу; тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги; Правила розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах; Правила перевезення небезпечних вантажів і порядок ліквідації пов'язаних з ними аварійних ситуацій; Правила технічної експлуатації залізниць України, Положення про порядок охорони вантажів і об'єктів на залізницях України; Порядок оформлення, розслідування та обліку не збережених перевезень вантажів; Інструкції з ведення звітності, порядок ведення встановленої документації; Інструкцію з оформлення нарядів; схему залізниць України; порядок роботи на автоматизованому робочому місці.

Кваліфікаційні вимоги.

Агент комерційний I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді агента комерційного II категорії - не менше 1 року.

Агент комерційний II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста стаж роботи на посаді агента комерційного - не менше 2 років.

Агент комерційний: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) - без вимог до стажу роботи.

4 ДИКТОР

Завдання та обов'язки. Передає через службову радіотрансляційну мережу спеціальні програми й оперативну інформацію за встановленим графіком, накази керівництва, в разі необхідності об'яви на прохання громадян. Керує телемеханічними покажчиками відправлення поїздів на вокзалах. Стежить за роботою телеапаратури, пристроїв і інших засобів з передачі інформації та вживає заходів до усунення несправностей. Отримує відомості від чергового по залізничній станції, поїзного диспетчера щодо дотримання графіка руху, запізнення пасажирських поїздів, реєструє їх і сповіщає про це пасажирів. Оформляє встановлену документацію.

Повинен знати: положення, інструкції, накази та інші організаційно-розпорядчі документи, що регламентують роботу диктора; порядок передачі програм, оперативної інформації та інших дикторських об'яв; правила користування радіотрансляційною апаратурою і засобами зв'язку; граматику й стилістику мови; нормативи грамотного читання підготовлених текстів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5 ДИСПЕТЧЕР З ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання графіка руху і плану формування поїздів, завдань із середньодобової продуктивності та пробігу локомотивів, направлення вагонопотоків. Контролює роботу диспетчерів та чергових дирекції залізничних перевезень, залізничної станції, локомотивного депо з організації пересувань на диспетчерських дільницях поїздів підвищеної ваги та довжини, з негабаритними вантажами, спеціального рухомого складу, локомотивів що експлуатуються та тих, що прямують у ремонт та з ремонту; своєчасне і якісне виконання планів поїзної, вантажної роботи, графіків руху поїздів та змінно-добових завдань з маневрової роботи та вантажно-розвантажувальних робіт, режим роботи обладнання та пристроїв. Регулює парк локомотивів, який експлуатується, з урахуванням його ефективного й раціонального використання. Забезпечує виконання норм з утримання робочого парку вагонів та правильний їх облік, рівномірне розташування вантажних та порожніх вагонів, своєчасне розвезення місцевого вантажу. Контролює організацію навантаження і формування маршрутів. Перевіряє забезпеченість районів та дільниць технікою, вантажно-розвантажувальними засобами, пристроями. Здійснює оперативний контроль за експлуатаційним парком локомотивів, за режимом роботи локомотивних бригад, виконанням графіка всіх видів ремонту. Вживає оперативних заходів з організації аварійно-відновних робіт та контролює їх виконання. Веде графіки вантажної роботи та іншу документацію встановленого зразку. Отримує дані про режим роботи обладнання та пристроїв, складає звіт про роботу підрозділу, аналізує підсумки роботи і розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Планує та оперативно керує експлуатаційною роботою на полігоні залізниці, що обслуговується, відповідно до технічного плану, завдань органів вищого рівня. Забезпечує виконання добового плану поїзної та вантажної роботи. Контролює виконання графіка руху поїздів, плану формування, розвезення місцевого вантажу, здачі порожніх вагонів згідно з регулювальним завданням; введення в графік пасажирських поїздів, що запізнюються, просування поїздів, що прямують за особливими умовами; обмін поїздів і локомотивів; передачі місцевого вантажу й порожніх вагонів на стикових пунктах сусідніх залізниць. Забезпечує виконання плану навантаження вантажів особливої категорії. Контролює дотримання встановлених норм якісних показників використання вагонів і локомотивів, робочого часу локомотивними бригадами. Аналізує оперативну обстановку та підсумки виконання плану експлуатаційної роботи полігону, доповідає керівництву про підсумки роботи зміни. Контролює виконання наказів, розпоряджень керівництва органів вищого рівня, своєчасне та точне надання інформації щодо поїздів та роботи станцій.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях; Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом; Інструкцію із забезпечення безпеки руху під час виконання колійних робіт; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; накази, вказівки органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації руху поїздів; технічну та експлуатаційну характеристику дирекції залізничних перевезень та великих станцій, технологію їх роботи; графік руху й план формування поїздів, порядок прямування вагонопотоків; правила перевезення вантажів; показники й технічні норми експлуатаційної роботи; схеми, профіль колій, технічно-розпорядні акти, технологічні процеси роботи станцій дільниці.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший диспетчер з оперативного керування перевезеннями та експлуатаційною роботою: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст). Стаж роботи диспетчером з оперативного керування перевезеннями та експлуатаційною роботою - не менше 2 років.

Диспетчер з оперативного керування перевезеннями та експлуатаційною роботою: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст). Стаж експлуатаційної роботи - не менше 2 років.

__________
Примітка:


Старший диспетчер може вводитись за умови керування зміною.

6 ДИСПЕТЧЕР ЛОКОМОТИВНИЙ ЗАЛІЗНИЦІ

Завдання та обов'язки. Регулює парк локомотивів, що експлуатуються в межах залізниці для своєчасного забезпечення поїздів локомотивами й локомотивними бригадами з урахуванням ефективного й раціонального їх використання. Контролює виконання завдань щодо середньодобової продуктивності, середньодобового пробігу локомотивів, середньої ваги вантажного поїзда і встановлених нормативів тривалості безперервної роботи локомотивних бригад. Контролює просування зчеплень і окремих локомотивів, що прямують в ремонт та з ремонту, тих, що переходять із залізниці на залізницю. Вживає заходів щодо прискорення їх прямування до місця призначення. Контролює експлуатацію локомотивів у межах дільниці, їх обертання, виконання встановлених норм утримання й оборотності локомотивів на залізниці. Вживає заходів щодо забезпечення рівного обміну локомотивами між зовнішніми та внутрішніми стиковими станціями залізниці. Координує роботу локомотивних диспетчерів дирекції залізничних перевезень щодо регулювання локомотивного парку, надає практичну допомогу в разі виникнення труднощів. Контролює виконання наказів, вказівок органів вищого рівня щодо експлуатації локомотивного парку. Веде диспетчерську доповідну за встановленою формою про наявність, стан, дислокацію і серію локомотивів на залізниці. Готує довідкову інформацію про наявність і стан локомотивного парку, виконання показників, що пов'язані з їх роботою.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; накази, вказівки органів вищого рівня з експлуатації локомотивів; графік руху поїздів, план повернення локомотивів в депо приписки для проведення ремонту і технічного обслуговування; строки виконання профілактичних оглядів локомотивів, систему оперативного регулювання кількості локомотивних бригад у разі зміни розмірів руху; показники й технічні норми експлуатаційної роботи локомотивів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж експлуатаційної роботи - не менше 2 років.

7 ДИСПЕТЧЕР ЛОКОМОТИВНИЙ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Регулює парк локомотивів, що експлуатуються в дирекції залізничних перевезень, з метою своєчасного забезпечення поїздів локомотивами й локомотивними бригадами, з урахуванням їх ефективного й раціонального використання. Забезпечує виконання завдань із середньодобової продуктивності, середньодобового пробігу локомотивів, середньої ваги вантажного поїзда та встановлених нормативів тривалості безперервної роботи локомотивних бригад. Направляє локомотиви в депо, приписи для ремонту та технічного обслуговування відповідно до графіка ставлення локомотивів на планові види ремонту. Здійснює контроль за пересуванням зчеплень та окремих локомотивів, що прямують у ремонт та з ремонту, передислокації в межах залізниці. Контролює експлуатацію локомотивів на дільницях їх обертання, встановлених графіком руху поїздів; виконання встановлених норм утримання і обороту локомотивів на залізниці, простою локомотивів на станційних та деповських коліях. Дає вказівки черговим локомотивного депо щодо видачі локомотивів для господарських потреб згідно із замовленням, контролює їх використання. Готує довідкову інформацію щодо наявності та стану локомотивного парку, виконання показників, які пов'язані з їх роботою. Веде графік виконаної роботи локомотивів і локомотивних бригад та іншу документацію згідно з колом обов'язків.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях; накази та інші керівні документи органів вищого рівня щодо експлуатації локомотивів; графік руху поїздів; план повернення локомотивів в депо приписки для проведення ремонту й технічного обслуговування; терміни виконання профілактичних оглядів локомотивів, систему оперативного регулювання чисельності локомотивних бригад у разі зміни розмірів руху; технологічний процес роботи дирекції відповідно до кола обов'язків; показники й технічні норми експлуатаційної роботи локомотивів.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший диспетчер локомотивний дирекції залізничних перевезень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді диспетчера локомотивного - не менше 2 років.

Диспетчер локомотивний дирекції залізничних перевезень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж експлуатаційної роботи - не менше 2 років

__________
Примітка.


Старший диспетчер локомотивний дирекції залізничних перевезень може вводитись один на дирекцію.

8 ДИСПЕТЧЕР МАНЕВРОВИЙ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює планування, організацію і оперативне керівництво маневровою роботою з розформування-формування составів, подачі та прибирання місцевих вагонів, виконання регулюючого завдання з відправлення порожніх вагонів відповідно до поточного плану роботи станції, графіка руху і плану формування поїздів. Доводить план і порядок виконання робіт до виконавців, інформує працівників про наявність на коліях станції вагонів з вантажами особливої категорії. Координує роботу маневрових районів і сортувальних пристроїв (гірок, витяжних колій), під'їзних колій, вантажно-розвантажувальних підрозділів, забезпечуючи ефективне використання технічних засобів, колійного розвитку станції і під'їзних колій, маневрових локомотивів. Регулює роботу станційного технологічного центру з оброблення поїзної інформації та перевізних документів. Встановлює черговість і порядок розформування составів, вносить корективи в сортувальний листок, контролює накопичення вагонів за призначенням плану формування поїздів. Визначає черговість підготовки перевізних документів на сформовані состави. Забезпечує своєчасне виставлення поїздів у парк відправлення. Контролює і забезпечує виконання технічних норм знаходження вагонів на станції. Керує роботою комплексної маневрової бригади зміни. Запитує і отримує інформацію щодо розкладу прибуття поїздів, наявність составів і вагонів на коліях станції та іншу інформацію з дорожнього обчислювального центру та автоматизованої системи управління станції. Веде диспетчерський графік виконання маневрової роботи, облік роботи маневрових бригад тощо. Аналізує виконання змінних завдань маневрової роботи. Здійснює оперативне керування єдиною зміною станції, веде поточне планування роботи станції, організовує виконання плану в разі відсутності в штаті станційного диспетчера.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Правила безпеки і порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом; методичні, нормативні та інші керівні матеріали, відповідно з колом обов'язків, технологічний процес роботи станції; графік руху й план формування поїздів; правила перевезень вантажів; принципи й правила користування пристроями диспетчерського зв'язку і мікропроцесорної апаратури в умовах роботи автоматизованої системи управління; показники експлуатаційної роботи залізничної станції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж експлуатаційної роботи для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

9 ДИСПЕТЧЕР ПОЇЗНИЙ

Завдання та обов'язки. Керує рухом поїздів на дільниці (диспетчерській), що обслуговується. Оцінює та прогнозує поїзне положення на дільниці; планує і організовує пропуск поїздів. Стежить за прямуванням поїздів по перегонах, своєчасним прийманням, відправленням та пропуском поїздів станціями, зокрема у разі порушень нормальної роботи пристроїв сигналізації, централізації та блокування та зв'язку, обгону та схрещеннях пасажирських поїздів, підвищеної ваги й довжини, з розрядними і негабаритними вантажами та іншими поїздами. Забезпечує розвезення місцевого вантажу та виконання регулюючого завдання щодо здавання порожніх вагонів. Контролює роботу станцій з виконання завдання з навантаження та вивантаження вагонів, приймання, формування і відправлення поїздів. Виконує операції з визначення маршрутів приймання, відправлення, пропуску поїздів і маневрових пересувань на дільницях, що обладнані диспетчерською централізацією. Отримує за допомогою комп'ютерної техніки інформацію щодо руху поїздів і локомотивів по дільниці, контролює своєчасну передачу інформаційних повідомлень станціями. Дає вказівки черговим по станціях з організації руху поїздів; накази про закриття і відкриття перегонів (колій); про перехід з одних засобів сигналізації та зв'язку на інші, з двоколійного руху на одноколійне; про відправлення поїздів по неправильній колії тощо. Забезпечує своєчасне надання "вікон", вживає заходів з організації аварійно-відновлювальних робіт і своєчасного усунення несправностей технічних пристроїв і обладнання. Веде графік виконаного руху поїздів та іншу встановлену документацію. Керує роботою єдиної зміни диспетчерської дільниці.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Правила безпеки і порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом; накази, вказівки згідно з колом обов'язків; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації руху поїздів; графік руху поїздів; план формування поїздів і порядок напряму вагонопотоків, схеми, профіль колій, технологічні процеси роботи станцій дільниці; роботу пристроїв диспетчерської централізації; показники й технічні норми експлуатаційної роботи, пропускну спроможність ліній, схеми живлення та секціонування контактної мережі 825В.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший диспетчер поїзний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді диспетчера поїзного - не менше 2 років.

Диспетчер поїзний: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж експлуатаційної роботи - не менше 2 років.

__________
Примітка.


Старший диспетчер поїзний може вводитись один на дирекцію залізничних перевезень або дорожній центр управління перевезеннями.

10 ДИСПЕТЧЕР СТАНЦІЙНИЙ

Завдання та обов'язки. Керує єдиною зміною станції. Координує роботу сортувальних систем, у тому числі з передавання кутових потоків, розподілення маневрових засобів і бригад, забезпечивши ефективне використання технічних засобів станції. Веде поточне планування роботи станції, організовує виконання плану приймання, розформування-формування, відправлення поїздів та місцевої роботи, регулюючих завдань з відправлення порожніх вагонів. Коректує план роботи станції і доводить до виконавців, забезпечує контроль його виконання відповідно до графіка руху й плану формування поїздів, технологічного процесу роботи станції, встановлених норм простою транзитних і місцевих вагонів. Запитує і отримує попередню інформацію про підхід поїздів, відомості про наявність поїздів і вагонів на коліях станції, розташування составів та іншу інформацію з дорожнього обчислювального центру та автоматизованої системи управління станції. Погоджує роботу станції з черговим дирекції залізничних перевезень, черговим локомотивного депо і змінним майстром пункту технічного обслуговування вагонів. Координує дії працівників інших служб, які забезпечують роботу станції. Веде диспетчерський графік роботи станції. Аналізує виконання змінних завдань. Організовує очищення колій і стрілок від снігу відповідно до затверджених планів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; Інструкцію із забезпечення руху поїздів під час виконання колійних робіт; Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час перевезень їх залізницями; накази, вказівки органів вищого рівня, керівні матеріали згідно з колом обов'язків; технологічний процес роботи станції; графік руху і план формування поїздів; правила перевезень вантажів; принцип роботи й правила користування пристроями диспетчерського зв'язку і мікропроцесорної апаратури в умовах роботи автоматизованої системи управління; показники експлуатаційної роботи залізничної станції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж експлуатаційної роботи для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

11 ЕЛЕКТРОМЕХАНІК

Завдання та обов'язки. Забезпечує справний стан, безаварійну та надійну роботу пристроїв і обладнання, що обслуговується, правильну їх експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і модернізацію відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, затверджених креслень та схем, чинних технічних умов і норм. Вивчає умови роботи пристроїв, виявляє причини передчасного спрацювання, вживає заходів щодо їх запобігання та усунення. Керує роботою електромонтерів, контролює якість виконуваних робіт, дотримання технології, правил охорони праці, пожежної безпеки. Бере участь у ліквідації несправностей у роботі пристроїв, їх ремонті, монтажі та регулюванні, електротехнічних вимірюваннях і випробуваннях. Забезпечує робочі місця матеріалами, сировиною, запасними частинами, вимірювальними приладами, засобами захисту, інструментом, пристроями, технічною документацією тощо. Освоює і впроваджує нові методи технічного обслуговування, ремонту, монтажу та інших робіт закріпленого типу пристроїв. Бере участь у розробці заходів з підвищення надійності, якості роботи закріплених технічних засобів, в освоєнні і модернізації діючих пристроїв. Бере участь у складанні замовлень на матеріали, запасні частини, інструмент і забезпечує їх економне і раціональне використання. Бере участь у розслідуванні причин пошкоджень обладнання і розробленні заходів із запобігання аваріям і виробничому травматизму, у періодичному проведенні оглядів стану колії, стрілочних переводів, пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Бере участь у проведенні технічного навчання за профілем роботи, у тому числі з робітниками суміжних служб (служби перевезень, колії, локомотивної тощо). Проводить періодичну перевірку знань та систематичний інструктаж підлеглого персоналу, контролює виконання ними правил безпечної експлуатації пристроїв та електроустаткування.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України згідно з колом обов'язків; будову, принцип дії, технічні характеристики й конструктивні особливості приладів та обладнання; правила й порядок випробувань пристроїв та електротехнічних вимірів; характерні види пошкоджень та способи їх усунення; організацію і технологію виконання електромонтажних робіт; порядок складання принципових схем згідно з новими зразками пристроїв та обладнання.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший електромеханік: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді електромеханіка - не менше 3 років.

Електромеханік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр), стаж роботи електромонтером вищого розряду - не менше 1 року.

12 ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕР

Завдання та обов'язки. Забезпечує роботу пристроїв електропостачання. Оформляє через поїзного диспетчера та фіксує всі замовлення і вказівки з ремонту та утримання пристроїв, які забезпечують рух поїздів. Вживає заходів щодо забезпечення виконання планових робіт, у тому числі, на які надійшли замовлення. Забезпечує найбільш повне використання "вікон", що надаються для виконання робіт на контактній мережі та пристроях електропостачання. Дає дозвіл на виконання робіт, які потребують зняття напруги. Контролює передавання попереджень поїздам про прямування з особливою пильністю дільницями, де проводяться роботи на контактній мережі в умовах поганої видимості. Контролює відповідність схем, якими керується, до затверджених схем живлення і секціонування контактної мережі, підстанцій, ліній електропередачі та інших пристроїв електрифікації та енергетики. Проводить спрощені розрахунки струму коротких замикань при примусових схемах живлення, визначає припустимі робочі струми фідерами підстанцій. Визначає можливість пропуску поїздів на електротязі з опущеним струмоприймачем (залежно від профілю, маси поїзда, припустимих швидкостей тощо). Складає і погоджує графіки виконання робіт на тягових підстанціях, контактній мережі, лініях електропередачі та інших пристроях. Керує оперативною роботою енергодиспетчерів дистанції електропостачання, роботою змінних чергових диспетчерів, складає графіки чергування і виїзду на лінійні об'єкти. Погоджує з поїзними диспетчерами план ремонтних робіт у пристроях електропостачання у спеціально відведений час ("вікна"). Інструктує енергодиспетчерів про порядок виконання складних переключень і робіт. Забезпечує диспетчерський пункт необхідною оперативно-технічною інформацією (схемами, інструкціями тощо), своєчасно вносить відповідні зміни. Надає допомогу дистанціям електропостачання під час проведення відновлювальних робіт у забезпеченні робочою силою і відновлювальними засобами, матеріалами й резервними пересувними установками.

В метрополітенах забезпечує безперебійне електропостачання рухомого складу, ескалаторів, сантехнічного обладнання, освітлення, пристроїв сигналізації, централізації та блокування, зв'язку та інших споживачів метрополітену, надійне та економне ведення режиму роботи обладнання. В аварійних випадках змінює схему електроживлення та вживає заходів для ліквідації аварій, пошкоджень. Забезпечує надійне електроживлення тягової мережі та організовує роботи з виявлення місць пошкодження в ній. Контролює величину напруги.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію енергодиспетчера; Правила технічної експлуатації електропристроїв споживачів; Правила безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів; правила й інструкції з охорони праці під час експлуатації тягових підстанцій, контактної мережі, автоблокування, енергетики та огляду дахового обладнання, електрорухомого складу; Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; правила та інструкції технічного обслуговування пристроїв тягових підстанцій, контактної мережі, електропостачання пристроїв сигналізації, централізації та блокування та енергетики; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; основні технічні характеристики швидкісного електрорухомого складу, що обертається на дільниці обслуговування; нормативні документи, інструкції щодо вимог до пристроїв електропостачання на дільницях швидкісного руху, організації швидкісного руху поїздів та порядку використання струмоприймачів електрорухомого складу; Інструкцію про порядок відновлення пошкодженої контактної мережі на електрифікованих дільницях залізниць України.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший енергодиспетчер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді енергодиспетчера - не менше 2 років.

Енергодиспетчер: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр), стаж роботи пов'язаною з експлуатацією пристроїв електрифікації та енергетики - не менше 2 років.

13 ІНСПЕКТОР БЮРО КВИТКОВОГО

Завдання та обов'язки: Здійснює роботи з приймання замовлень і забезпечення працівників структурних підрозділів проїзними документами відповідно до встановленого порядку. Забезпечує облік і зберігання проїзних документів. Визначає потребу в бланках проїзних квитків та забезпечує їх отримання. Здійснює систематичну перевірку правильності запиту й використання проїзних документів у підрозділах які обслуговуються квитковим бюро. Оформляє результати перевірки актами та подає їх до органів вищого рівня для вживання заходів. Забезпечує зберігання архівних матеріалів. Здійснює методичне керування роботою з видавання проїзних документів.

Повинен знати: постанови, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні документи з організації праці квиткового бюро та видачу проїзних квитків; правила ведення діловодства, зберігання і користування документами; номенклатуру посад працівників, яких прикріплено для обслуговування; порядок проведення документальних перевірок (ревізій); порядок ведення обліку та складання звітності.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інспектор бюро квиткового: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст) стаж роботи на посаді інспектора бюро квиткового - не менше 2 років.

Інспектор бюро квиткового: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 3 років.

__________
Примітка.


Старший інспектор бюро квиткового може вводитись при умові виконання встановленого нормативу обслуговування.

14 ІНСПЕКТОР З АКТОВО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання та обов'язки. Організовує службове розслідування випадків несхоронності вантажів за заявленими претензіями, розрахунковими та актовими справами, що надходять від інших залізниць. Дає оцінку заходам, що прийняті згідно з матеріалами розслідування випадків крадіжок, загублення, пошкодження, недостачі вантажу з метою визначення їх повноти, а також відшкодування матеріальної і моральної шкоди винними. Розглядає акти експертизи, комерційні акти, висновки спеціалістів інших служб та інші нормативні документи з метою визначення відповідальності залізниць за несхоронність вантажу, а також розмежування відповідальності між причетними залізницями та віднесення збитків на станції та залізниці. Забезпечує підбір та підготовку матеріалів, у разі потреби, для оперативних розглядів випадків несхоронності вантажів, а також для оформлення протоколів розгляду. Контролює, у межах своїх обов'язків, розслідування випадків несхоронності на місцях, а також відшкодування збитку за рахунок винних осіб. У разі необхідності (на підставі аналізу стану несхоронності вантажів, що перевозяться) готує пропозиції до розроблення нормативних та керівних документів для підрозділів залізничного транспорту щодо поліпшення організації і технології процесу перевезень. Готує необхідні матеріали для захисту інтересів залізниці під час розгляду справ в арбітражному суді, а також для здійснення розрахунків між залізницями за сплаченими претензіями та позовами. Проводить роботу з удосконалення технології розслідування і розгляду комерційних актів і претензій. Впроваджує прогресивні методи праці з актово-претензійної роботи. Перевіряє і контролює актово-претензійні та розшукові роботи на залізниці. Розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення збереження вантажів, які перевозяться, та поліпшення актово-претензійної роботи на залізниці. Упроваджує засоби механізації і автоматизації у технологію актово-претензійної та пошукової роботи, завдання, які вирішуються за допомогою комп'ютерної техніки. Здійснює ревізорський контроль за виконанням вказівок органів вищого рівня у межах своїх обов'язків.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; Державні стандарти на перевезення продукції; Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення; Інструкцію з актово-претензійної роботи на залізницях України; порядок розгляду і регулювання претензій з несхоронних перевезень вантажів на залізницях України та в міжнародному вантажному сполученні залізницями; інструкцію з передачі вантажів іншим організаціям; Правила комерційного огляду поїздів і вагонів; Інструкцію з ведення станційної і комерційної звітності; Інструкцію з обліку навантаження і вивантаження вантажів під час перевезень залізничним транспортом; Інструкцію з перевезень негабаритних і навантажених на транспортери вантажів на залізницях України; діючу технологію взаємодії митних органів і залізниць під час митного оформлення вантажів, що перевозяться залізничним транспортом; Положення про порядок охорони вантажів та об'єктів на залізничному транспорті; стандарти на умови транспортування та пакування вантажів; порядок приймання, навантаження, вивантаження, зберігання, видавання та обслуговування на шляху прямування вантажів; порядок оформлення перевізних вантажних документів; форми складання комерційних актів у випадку несхоронності вантажів; терміни доставки вантажів та правильність розрахунку термінів доставляння; норми природного зменшення вантажів під час перевезень залізницями; пакування та способи укладання вантажів у вагони; номенклатуру вантажів, що перевозяться залежно від пори року; технічні норми завантаження вантажів та вимоги до вагонів під час перевезення вантажів; пристрої, вантажні характеристики та оснащення критих вагонів, піввагонів, платформ, рефрижераторного та змішаного рухомого складу; звітну та облікову документацію щодо перевезень вантажів; накази, вказівки та інші керівні документи, за колом своїх обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інспектор з актово-претензійної роботи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовку (спеціаліст). Стаж роботи на посаді інспектора з актово-претензійної роботи - не менше 2 років.

Інспектор з актово-претензійної роботи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 3 років.

15 ІНСПЕКТОР З ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

Завдання та обов'язки. Наглядає за технічним станом електричних пристроїв підвідомчих структурних підрозділів, дотриманням правил технічної експлуатації пристроїв споживачів, правил охорони праці під час експлуатації електричних пристроїв. Контролює раціональне й ефективне використання електричної енергії, дотримання і виконання завдань з її економії, проведення заходів, які забезпечують безпечне обслуговування, ремонт та експлуатацію електричних пристроїв. Бере участь у прийманні електропристроїв і експлуатації після закінчення робіт капітального будівництва або ремонту, у розслідуванні аварій і випадків травматизму, які пов'язані з експлуатацією електричних пристроїв у структурних підрозділах. Готує технічну інформацію з раціонального використання електричної енергії з урахуванням передового досвіду. Бере участь у проведенні необхідних заходів, що пов'язані з випробовуванням обладнання та впровадженням його в експлуатацію, а також готує необхідні відгуки та висновки. Вивчає і аналізує необхідну інформацію, технічні дані, показники і підсумки роботи, узагальнює, систематизує і здійснює необхідні розрахунки. Надає методичну й практичну допомогу під час реалізації проектів, планів і договорів. Здійснює експертизу технічної документації, встановлює причини недоліків та несправностей в роботі обладнання, вживає заходів щодо їх усунення і підвищення ефективності його використання. Наглядає за дотриманням встановлених вимог, чинних норм і стандартів. Організовує роботу з підвищення науково-технічних знань працівників.

Повинен знати: вказівки та накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації, обслуговування електропристроїв і електропостачання; технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи енергетичного обладнання, пристроїв, які використовують енергію; Правила будови електроустановок; Правила технічної експлуатації електропристроїв споживачів; Інструкцію з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання; положення про відомчий нагляд на залізничному транспорті; Правила безпеки працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; порядок планування, обліку та звітності, витрат електроенергії; порядок укладання договорів на відпуск електроенергії споживачам; встановлені тарифи на електричну енергію; місцеві й спеціальні інструкції у межах своїх обов'язків; положення про порядок розслідування та облік нещасних випадків.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інспектор з енергонагляду: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді інспектора з енергонагляду - не менше 2 років.

Інспектор з енергонагляду: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 3 років.

16 ІНСПЕКТОР З ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Завдання та обов'язки. Контролює дотримання чинного законодавства, вказівок, інструкцій, правил, норм і нормативів з охорони природи. Розробляє проекти перспективних і річних планів з охорони природи, контролює їх виконання. Бере участь у підготовці технічних завдань на проектування нових, розширення і реконструкцію діючих виробництв і об'єктів з урахуванням вимог раціонального використання природних ресурсів і охорони природи. Готує пропозиції з організації робіт, що спрямовані на запобігання забрудненню навколишнього середовища шкідливими речовинами. Визначає економічну ефективність заходів з охорони навколишнього середовища від забруднення. Дає оцінку економічній шкоді, що завдає залізничний транспорт народному господарству. Контролює дотримання технологічних режимів природоохоронних об'єктів, правил охорони природи, стан навколишнього середовища на території району. Складає технологічні регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу технологічну документацію. Бере участь у перевірці відповідності технічного стану обладнання до вимог охорони навколишнього середовища. Сприяє впровадженню нових технологічних процесів, нової техніки, проведенню науково-дослідних робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забрудненню навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин у атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів та режимів виробництва, що забезпечує охорону навколишнього середовища. Аналізує положення на залізничному транспорті з охорони природи, виявляє основні проблеми і готує пропозиції щодо ефективності проведення цієї роботи. Складає встановлену звітність щодо виконання заходів з охорони природи, бере участь у роботі комісії з перевірки діяльності підрозділу з охорони природи і готує пропозиції щодо ефективних шляхів проведення цієї роботи.

Повинен знати: законодавчі, нормативні і правові акти, накази, вказівки органів вищого рівня та інші керівні матеріали з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів; Закон "Про охорону навколишнього середовища"; виробничу та організаційну структуру, технологічний процес підрозділу; основні знання про природоохоронні установки й споруди; порядок і методи контролю щодо дотримання встановлених вимог з охорони природи; методи розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів, що здійснюються, та оцінки економічної шкоди; засоби контролю відповідності технічного стану обладнання підрозділу до вимог охорони навколишнього середовища; чинні норми й правила з охорони навколишнього середовища; передовий досвід; методи й форми пропаганди та інформації; порядок обліку і складання звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 3 років.

17 ІНСПЕКТОР ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАГОННОГО ПАРКУ ЗАЛІЗНИЦІ

Завдання та обов'язки. Здійснює у межах залізниці постійний контроль щодо дотримання встановленої технології роботи з вагонами, забезпечує їх збереження на станціях і структурних підрозділах, під'їзних коліях підприємств під час виконання вантажно-розвантажувальних, маневрових робіт та інших операцій. Проводить перевірку дотримання встановленої технології роботи, що забезпечує збереження вагонного парку, належний технічний стан пристроїв і механізмів, які здійснюють взаємодію з вагонами, виконання заходів, що спрямовані на забезпечення вимог нормативних документів, наказів, вказівок, правил та інструкцій з питань забезпечення збереження вагонів. Аналізує і розглядає, систематично, положення зі збереження вагонного парку на залізничних станціях, промислових і будівельних підприємствах і організаціях, морських та річкових портах, результати перевірки разом з керівниками підприємств. Розробляє і реалізує заходи з ліквідації виявлених недоліків і запобігає пошкодженню вагонів. Перевіряє правильність обліку пошкоджень вагонів, своєчасне накладання штрафних санкцій та стягування платежів за пошкодження. Інформує відповідні адміністративні органи про виявлені порушення щодо забезпечення схоронності вагонів. Бере участь в експертних комісіях, дає консультації і робить висновки з питань збереження вагонів, які відносяться до компетенції старшого інспектора і дорожнього інспектора. Складає і подає за встановленим порядком звіт про пошкодження вагонів. Бере участь у розробці річного плану проведення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення збереження вагонного парку і контролює їх виконання. Контролює і спрямовує роботу інспекторів і старших оглядачів вагонів вагонного депо, працює в тісному контакті з радою громадських інспекторів і залучає їх до проведення ревізій та перевірок, надає їм практичну допомогу в роботі. Контролює роботу з технічної передачі вагонів на під'їзні колії підприємств, перевіряє виконання технології з передачі вагонів, правильне оформлення і облік випадків пошкодження вагонів, а також проведений підприємствами ремонт вагонів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; постанови, розпорядження, накази та вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо забезпечення схоронності вагонного парку; технічні умови навантаження і кріплення вантажів; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; інструкції з експлуатації спеціальних вагонів; правила обліку пошкоджених вагонів.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інспектор із збереження вагонного парку залізниці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді інспектора із збереження вагонного парку залізниці - не менше 2 років.

Інспектор із збереження вагонного парку залізниці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи у вагонному господарстві для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 3 років.

18 ІНСТРУКТОР ДИТЯЧОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

Завдання та обов'язки. Проводить навчальні й практичні заняття з юними залізничниками відповідно до затверджених програм з технічної творчості з метою виявлення інтересу до техніки залізниць і професій залізничного транспорту. Використовує під час проведення навчань наочні посібники (плакати, проспекти, фотографії, технічні фільми). Проводить набір і комплектування гуртків "Юний залізничник" і гуртків із залізничного моделювання, як на базі дитячої залізниці, так і в закріплених школах. Планує тематику навчальної програми згідно з профілем, забезпечує її виконання і бере участь у методичній роботі шкіл. Надає інструктивно-методичну допомогу керівникам гуртків, організовує для них семінари, конференції, змагання із залізничного моделювання. Вносить пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу, впроваджує найбільш ефективні методи й технічні засоби навчання, підтримує в технічно справному стані рухомий склад, залізничну колію, верстатне обладнання, прилади, макети, навчально-наочні посібники та пристрої. Проводить роботу щодо залучення залізничників до суспільно-корисної праці й організовує їх культурне дозвілля (спортивна робота, виставки, конкурси, екскурсії тощо). Забезпечує виконання вимог безпеки руху та особистої безпеки молодих залізничників, проводить інструктаж правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Організовує і керує єдиною зміною, що закріплена за інструктором. Веде встановлену звітність. Відповідає за організацію навчально-виробничої практики.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України по колу обов'язків; постанови, накази та вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з роботи з молоддю, позашкільними установами; форми й методи навчання та виховання дітей.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інструктор дитячої залізниці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді інструктора дитячої залізниці - не менше 2 років.

Інструктор дитячої залізниці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 3 років.

__________
Примітка:


Старший інструктор дитячої залізниці може вводитись один на дитячу залізницю.

19 ІНСТРУКТОР КРАНОВИХ БРИГАД

Завдання та обов'язки. Організовує роботу кранових бригад з експлуатації, технічного обслуговування, перевірки, налагодження, регулювання технічних засобів, перевіряє їх готовність до роботи. Планує поставлення кранів у ремонт. Контролює якість виконання технічного обслуговування та ремонту підйомних кранів. Бере участь у прийманні нового кранового обладнання. Контролює проведення найбільш складних відповідальних робіт, що пов'язані з підніманням вантажів. Стежить за дотриманням робітниками кранових бригад технічної, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Перевіряє оснащеність робочих місць інструментами, сигнальними приладами, пристроями, запасними частинами й матеріалами. Забезпечує контроль за економними витратами паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів. Вивчає, узагальнює і впроваджує передовий досвід експлуатації, технічного обслуговування і ремонту кранів. Організовує і проводить технічне навчання, інструктаж робітників кранових бригад. Бере участь у комісії з перевірки знань робітників кранових бригад, готує висновки щодо можливості допуску до самостійної роботи. Бере участь у розслідуванні випадків браку й порушень у роботі, аналізує причини, що їх викликають, а також бере участь у розробці заходів до запобігання браку в роботі.

Повинен знати: накази, вказівки та інші нормативні, методичні документи, що регламентують роботу кранових бригад; технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи кранів і їх безпечної експлуатації; передові прийоми ремонту кранів і технологію ремонтних робіт; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України;

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 3 років.

20 ІНСТРУКТОР ПОЇЗНИХ БРИГАД

Завдання та обов'язки. Здійснює інструктаж поїзних бригад з питань обслуговування пасажирів та утримання вагонів у справному стані, забезпечення безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки. Організовує дотримання технологічного процесу роботи поїзних бригад під час підготовки в рейс та на шляху прямування поїзда. Контролює дотримання встановленого режиму роботи й відпочинку працівниками поїзних бригад, безпечних методів роботи, трудової та виробничої дисципліни; якість обслуговування пасажирів, проведення технічного обслуговування пасажирських вагонів при підготовці составів у рейс, виконання заявок поїзних бригад на проведення ремонтів у вагонах, забезпечення вагонів знімним інвентарем, постільною білизною, чайною продукцією. Надає рекомендації щодо розміщення необхідної інформації для пасажирів у вагонах, дотримання умов розміщення реклами, встановленого репертуару аудіо- та відеопрограм в поїздах. Проводить з поїзними бригадами технічне, теоретичне, практичне навчання безпосередньо у вагоні на діючих схемах та моделях, забезпечує впровадження передових методів обслуговування пасажирів, підвищення технічного рівнів знань працівників поїзних бригад, перевірку оформлення технічної та службової документації. Виконує контрольні поїздки з поїзними бригадами. Приймає участь у розслідуванні порушень та зауважень, які допущені поїзними бригадами у роботі, розробці заходів щодо їх запобігання та недопущення у подальшому.

Повинен знати. Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України відповідно до кола обов'язків; Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України; чинні інструкції, накази щодо роботи поїзних бригад: конструкцію і правила експлуатації пасажирських вагонів; схеми формування пасажирських поїздів; порядок екіпірування, приймання і здавання составів, нормативи часу на ці операції; організацію роботи поїзних бригад.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 3 років.

21 МЕХАНІК ВАГОНА-ТРАНСПОРТЕРА

Завдання та обов'язки. Готує до перевезення вантажів та забезпечує безаварійну, безпечну роботу вагона-транспортера та вагона супроводження на шляху прямування. Виконує вантажно-розвантажувальні роботи на транспортерах зчленованого типу. Перевіряє тиск у гідравлічній системі, стан гальмівного обладнання, робить відповідні записи. Перевіряє наявність механізмів, гідравлічного масла, палива, що знаходяться на оперативному зберіганні. Вживає заходів щодо усунення несправностей, прискорення звільнення перегона, виконує технічне обслуговування вагона-транспортера. Своєчасно сприймає сигнали зупинки від сторонніх осіб, перевіряє та інформує осіб, які відповідають за справний технічний стан, про несправності та неполадки вагона-транспортера або кріплення вантажу. Утримує вагон-транспортер в чистоті та відповідно до вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки. Виконує технічне обслуговування спеціального обладнання транспортера та вагона супроводження після прибуття з рейсу. Вивчає умови роботи вагона-транспортера з метою виявлення причин їх передчасного зносу. Аналізує причини і тривалість простоїв, пов'язаних з технічним станом вагона-транспортера, розробляє і впроваджує заходи щодо збільшення терміну його служби, скорочення простоїв через технічні несправності.

Повинен знати: інструкції, накази та вказівки з експлуатації і технічного обслуговування вагонів-транспортерів зчленованого типу та вагонів супроводження; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 3 років.

22 РЕВІЗОР ВАГОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов'язки. Розробляє і погоджує з територіальними центрами стандартизації і метрології переліки засобів ваговимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці. Розробляє річний графік технічного обслуговування засобів ваговимірювальної техніки в межах дільниці обслуговування. Планує потребу нових ваговимірювальних приладів та засобів контролю за ними на станціях залізниць, під'їзних коліях підприємств. Забезпечує своєчасність і якість виконання монтажу, робіт з технічного обслуговування засобів ваговимірювальної техніки. Вживає заходів до своєчасного пересування вагоповірочних вагонів до місць виконання робіт за встановленими термінами. Здійснює облік засобів ваговимірювальної техніки, які використовуються для зважування вантажів і контролює дотримання вимог нормативних документів з питань їх технічного обслуговування, утримання та експлуатації. Проводить навчання щодо підвищення технічних знань і рівня кваліфікації працівників вагових бригад і робітників, які відповідають за дотримання порядку зважування вантажів. Інструктує робітників, що зайняті експлуатацією ваговимірювальних приладів, і контролює виконання ними правил і інструкцій з утримання і користування ваговими приладами на залізничних станціях і під'їзних коліях. Складає звітність за встановленими формами.

Старший ревізор вагового господарства служби комерційної роботи та маркетингу залізниці розробляє річні і перспективні плани розвитку вагового господарства залізниці, в т. ч. встановлення чи реконструкції вагонних ваг, подає їх на затвердження керівництву, здійснює контроль за їх реалізацією. Організовує роботу з удосконалення технології виконання монтажних робіт та робіт з обслуговування засобів ваговимірювальної техніки, впровадження нової техніки і технологій, спрямованих на підвищення продуктивності праці, поліпшення умов праці і побуту вагових бригад. Взаємодіє з територіальними органами виконавчої влади у сфері метрології, з метрологічною службою залізниці з питань метрологічного забезпечення засобів ваговимірювальної техніки. Здійснює контроль за строками виконання ремонтів вагонів вагового господарства та їх діагностичним обстеженням, дотриманням вимог нормативних документів з питань вагового господарства.

Повинен знати: конструкцію і принципи роботи ваговимірювальних приладів для переважування вантажів, що перевозяться залізничним та автомобільним транспортом; правила монтажу, ремонту, регулювання та повірки ваговимірювальних приладів; державні стандарти на методи й засоби перевірки ваг; накази, вказівки, інструкції, нормативні матеріали та інші керівні документи згідно з колом обов'язків; встановлені форми звітності і порядок їх складання; організацію виробництва; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший ревізор вагового господарства: повна вища освіта (спеціаліст) відповідного напрямку підготовки, стаж роботи ревізором вагового або комерційного господарства залізниці - не менше 2 років.

Ревізор вагового господарства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

__________
Примітка:


Старший ревізор вагового господарства може вводитись один у службі комерційної роботи та маркетингу залізниці.

23 РЕВІЗОР З БЕЗПЕКИ РУХУ РЕВІЗОРСЬКОЇ ДІЛЬНИЦІ

Завдання та обов'язки. Контролює виконання працівниками наказів та постанов органів вищого рівня з питань безпеки руху. Проводить ревізії і перевірки роботи з питань безпеки руху. Перевіряє стан безпеки руху, виконання нормативно-технічної документації, якість технічного навчання та інструктажу працівників. Перевіряє дотримання правил безпеки руху під час розформування вагонів на сортувальних гірках, під час роботи з небезпечними вантажами. Перевіряє стан технічних засобів, рухомого складу та іншого залізничного обладнання і виконання технологічних процесів роботи. Бере участь у раптових перевірках виконання обов'язків працівниками, які пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою. Бере участь в розслідуванні транспортних подій та порушень в роботі, веде їх облік і аналіз, контролює розробку та виконання заходів щодо їх запобігання. Контролює впровадження технічних засобів, що підвищують безпеку руху. Контролює і надає допомогу в роботі громадських інспекторів з безпеки руху. Дає вказівки посадовим особам з питань безпеки руху. Готує пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, які здійснили дії, що погрожують безпеці руху. Вимагає від посадових осіб матеріали, усні та письмові пояснення, з питань порушень безпеки руху.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України та інші нормативно-правові акти, які регламентують вимоги з безпеки руху поїздів та автотранспорту; методичні, нормативні та інші керівні матеріали, постанови, накази органів вищого рівня.

Кваліфікаційні вимоги.

Ревізор з безпеки руху ревізорської дільниці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи пов'язаної з безпекою руху - не менше 3 років.

24 РЕВІЗОР З КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

Завдання та обов'язки. Здійснює відповідно до чинних інструкцій і положень ревізії фінансово-господарської діяльності підрозділів. Контролює достовірність обліку грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, які пов'язані з їх рухом; організацію забезпечення схоронності вантажу, багажу й документів суворої звітності. Запобігає виникненню втрат і виявляє втрати доходів від перевезень пасажирів, вантажу й багажу. Контролює правильне використання грошових коштів, дотримання кошторису витрат, проведення заходів щодо забезпечення зберігання державної власності й дотримання залізничними станціями встановленого порядку виконання фінансових і комерційних операцій. Здійснює контроль за повним, правильним і своєчасним нарахуванням і надходженням доходів. Перевіряє порядок складання звітності на підставі первинних документів, організацію проведення і бухгалтерського обліку. Своєчасно оформляє акти ревізій, готує пропозиції і висновки щодо їх результату і подає їх до відповідних інстанцій для вживання необхідних заходів. Бере участь в розробці і здійсненні заходів, що спрямовані на підвищення ефективності використання коштів. Інструктує причетних працівників з питань ведення фінансових операцій і складання звітності. Вивчає систематично інструкції, вказівки з питань ревізій, бухгалтерського обліку й фінансування. Вивчає передовий досвід роботи ревізорів і використовує його в практичній діяльності.

Повинен знати: Інструкцію з контролю доходів на залізничному транспорті; Інструкцію з ведення станційної комерційної звітності та інші інструкції та вказівки із фінансової і комерційної діяльності; постанови, вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні матеріали з фінансово-господарської діяльності й організації бухгалтерського обліку, складання звітності; порядок проведення документальних ревізій і перевірок; форми та методи бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності; основи організації механізованого оброблення економічної інформації; фінансове й господарське законодавство; основи економіки й організації управління виробництвом.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший ревізор з контролю доходів та витрат: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи ревізором з контролю доходів та витрат - не менше 2 років.

Ревізор з контролю доходів та витрат: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

25 РЕВІЗОР КОМЕРЦІЙНИЙ. РЕВІЗОР КОМЕРЦІЙНИЙ ЗАЛІЗНИЦІ

Завдання та обов'язки. Здійснює ревізії станцій, де виконуються вантажні і комерційні операції та перевірки механізованих дистанцій вантажно-розвантажувальних робіт і комерційних операцій, відправників вантажу і одержувачів вантажу в частині, що стосується безпеки руху поїздів під час перевезень та схоронності вантажу, що перевозиться, домагаючись на місці усунення виявлених недоліків. Виявляє і вимагає усунення порушення правил перевезень вантажів, технічних умов навантаження і кріплення вантажу, технологічної дисципліни, наказів, вказівок керівництва що пов'язані з вантажною і комерційною роботою. Перевіряє разом з відповідними фахівцями стан вантажних об'єктів на станції, вагові прилади, пристрої огорожі, освітлення, охоронно-пожежної сигналізації, вантажопідйомних механізмів і машин, виявляє порушення і причини їх виникнення та бере участь у службовому розслідуванні комерційних браків, що виникають у разі порушень правил перевезень вантажів, технічних умов навантаження і кріплення вантажів. Бере участь у розробці і здійсненні необхідних заходів щодо запобігання повторення порушень. Контролює своєчасне усунення причин та умов, що спричиняють несхоронні перевезення, порушення, які загрожують безпеці руху поїздів. Перевіряє періодично правильне навантаження і кріплення вантажів відправниками і механізованими дистанціями навантажувально-розвантажувальних робіт. Під час виявлення порушень схем навантаження і кріплення вантажів, які загрожують безпеці руху поїздів і схоронності вантажів, вживає заходів щодо їх недопущення, усунення порушень, відсторонює від роботи осіб, які допустили порушення під час навантаження і кріплення вантажів. Бере участь у роботі комісії з періодичної перевірки знань працівниками залізничного транспорту Правил технічної експлуатації залізниць України, Правил перевезень вантажів та інших інструкцій, наказів, вказівок і положень.

Старший ревізор комерційний перевіряє і узагальнює роботу комерційних ревізорів, організовує обмін досвідом і розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності комерційних ревізорів. Керується аналізом стану безпеки руху поїздів, схоронності вантажів, ревізій та розробляє організаційно-технічні заходи щодо запобігання випадкам браку в поїзній і маневровій роботі в вантажному господарстві та забезпечення схоронності матеріальних цінностей.

Ревізор комерційний залізниці організовує роботу ревізорів за планом комплексних ревізій. Проводить комплексні й цільові перевірки організації вантажної і комерційної роботи у підрозділах залізниці. Проводить ревізії стану роботи станцій та інших підрозділів залізничного транспорту, підприємств, які мають під'їзні колії і знаходяться в межах залізниці, у частині забезпечення безпеки руху поїздів, схоронності вантажів, які перевозяться, виконання планів перевезень вантажів і раціонального використання рухомого складу. Контролює правильне ведення актово-претензійної і розшукової роботи, виконання розрахунків під час розроблення схем розміщення і кріплення вантажів, перевезення яких не передбачено технічними умовами навантаження і кріплення вантажів, а також систематично перевіряє виконання вимог Правил перевезення вантажів відправниками, механізованими дистанціями навантажувально-розвантажувальних робіт. Сприяє розповсюдженню передових методів роботи із забезпечення безпеки руху поїздів і схоронності вантажів, що перевозяться, підвищенню доходів та зниженню витрат.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Угоду про міжнародне вантажне сполучення; накази, вказівки, інструкції, нормативні матеріали та інші керівні документи згідно з колом своїх обов'язків; Тарифний посібник з перевезень вантажів; порядок і технологію зважування вантажів; державні стандарти на тару та упакування; діловодство з комерційних актів, порядок ведення технічної і комерційної документації, встановлені форми звітності й порядок їх складання; правила й норми з охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший ревізор комерційний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді ревізора комерційного - не менше 2 років.

Ревізор комерційний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

__________
Примітка.


Старший ревізор комерційний може вводитися один на дирекцію залізничних перевезень.

26 РЕВІЗОР РУХУ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за виконанням працівниками станцій закріпленої дільниці, які пов'язані з рухом поїздів, постанов, наказів вищих організацій з безпеки руху, правил, інструкцій та інших нормативних документів. Проводить технічні ревізії та контрольні перевірки роботи станцій III - V класів закріпленої дільниці з питань забезпечення безпеки руху, охорони праці, стану господарств станцій та дотримання трудової, виробничої та технологічної дисципліни працівників. Бере участь у проведенні технічних ревізій на станціях позакласних, I і II класів; роботі комісій з перевірки знань нормативних документів з безпеки руху поїздів і маневрової роботи працівників, пов'язаних з рухом поїздів; проведенні технічного навчання на станціях; розробці місцевих інструкцій та технічної документації щодо питань безпеки руху поїздів, здійснює контроль за своєчасним внесенням до них змін та доповнень; службовому розслідуванні транспортних подій, що виникли з вини працівників господарства перевезень. Супроводжує поїзд в кабіні машиніста локомотива з метою перевірки виконання обов'язків працівників, пов'язаних із наданням безпечного і безперешкодного пропуску поїздів, стійкої роботи пристроїв сигналізації, централізації та блокування і зв'язку. Перевіряє правильність ведення поїзної документації, оформлення та видачі дозволів на зайняття поїздом перегону, контролює регламент ведення переговорів працівниками при виконанні поїзної та маневрової роботи. Надає керівництву відділу перевезень пропозиції щодо покращення стану безпеки руху на станціях закріплених дільниць.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують вимоги з безпеки руху поїздів і охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи, пов'язаної безпосередньо з рухом поїздів - не менше 3 років.

27 ТЕХНІК З РОЗШИФРОВУВАННЯ СТРІЧОК ШВИДКОСТЕМІРІВ

Завдання та обов'язки. Розшифровує швидкостемірні стрічки згідно з параметрами, що встановлені інструкціями й положенням. Проводить розрахунки величини погрішності швидкості залежно від спрацювання бандажу. Виявляє порушення правил ведення поїзда та керування гальмами, порядок проїзду заборонених сигналів, неякісні записи на стрічці і визначає їх причини. Передає на розгляд стрічки, на яких виявлені будь-які порушення. Контролює наявність на стрічці всіх записів. Повідомляє керівництво про всі випадки неякісного запису на стрічці для вжиття невідкладних заходів щодо усунення несправності. Веде облік і аналіз випадків несправної роботи приладів безпеки, локомотивних і колійних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації. Веде облік результатів та складає довідки з розшифрування стрічок, забезпечує правильне їх зберігання.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України згідно з колом обов'язків; інструкцію з експлуатації гальм; інструкцію з експлуатації та ремонту локомотивних швидкостемірів; основи правил тягових розрахунків; правила розрахунку погрішності швидкості залежно від спрацювання бандажів колісної пари; порядок запису на швидкостемірній стрічці параметрів керування поїздом; правила розшифровування параметрів швидкостемірних стрічок; виписки з наказів щодо місць перевірки автогальм, швидкість руху, що допускається на дільниці; профіль колії дільниці, що обслуговується; будову спеціальних столів, шаблонів, номограм, лінійок та інших пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з розшифрування стрічок швидкостемірів I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді техніка з розшифрування стрічок швидкостемірів II категорії - не менше 1 року.

Технік з розшифрування стрічок швидкостемірів II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж на посаді техніка з розшифрування стрічок швидкостемірів - не менше 2 років.

Технік з розшифрування стрічок швидкостемірів: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

28 ТЕХНІК З ОБЛІКУ

Завдання та обов'язки. Виконує роботу різних видів оперативного обліку показників експлуатаційної діяльності залізниць. Приймає звітні дані від структурних підрозділів. Систематизує і аналізує отриману інформацію, проводить групування, підзвіт, розрахунок технічних і економічних показників роботи. Складає добовий, місячний і декадний звіт основних показників роботи. Здійснює технічну й логічну перевірку достовірності отриманих звітів залізниці і на їх підставі складає і передає зведений звіт до вищих інстанцій. Контролює достовірність обліку вагонного парку, його наявність, стан і використання типу вагона, спеціального рухомого складу (бітумних піввагонів, автономних рефрижераторних вагонів, цементовозів, апатитовозів, зерновозів). Бере участь у техніко-економічному аналізі діяльності підрозділу. Виконує технічну роботу з оформлення планів і звітної документації. Заповнює динамічні таблиці експлуатаційних показників.

Повинен знати: основи організації виробництва; організацію оперативного й статистичного обліку; методи техніко-економічного аналізу показників роботи; форми первинних документів статистичного обліку та звітності, положення і інструкції щодо їх заповнення і ведення; встановлену звітність і документацію згідно з колом обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з обліку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді техніка з обліку II категорії - не менше 1 року.

Технік з обліку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді техніка з обліку - не менше 2 років.

Технік з обліку: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

29 ЧЕРГОВИЙ ЛОКОМОТИВНОГО (МОТОРВАГОННОГО) ДЕПО (ОСНОВНОГО, ЗВОРОТНОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво підрозділами локомотивного (моторвагонного) депо, що пов'язане з подачею локомотивів під поїзди та відправленням моторвагонного рухомого складу на лінію. Забезпечує своєчасну їх видачу та ставлення на поточний ремонт і технічне обслуговування відповідно до встановленого графіка. Забезпечує якісне виконання змінно-добових планів та оперативних планових завдань. Забезпечує своєчасне прибуття локомотивних бригад на роботу. Контролює локомотивні бригади перед поїздкою та проходження ними медичного огляду, перевіряє посвідчення особи, інструктує з питань безпечного проведення поїзда на дільницях з обмеженням швидкості руху, знайомить з документацією щодо безпеки руху, оформляє і видає проїзні документи. Контролює бережливе утримання локомотивів і електропоїздів, безпечне пересування їх деповськими коліями, наявність на локомотивах та електропоїздах автоматичної локомотивної сигналізації, автостопів локомотивів, приладів безпеки і радіозв'язку, інструменту, сигнальних та освітлювальних приладів, протипожежного інвентарю, повне екіпірування паливом, охолоджувальною рідиною, піском, мастильними матеріалами, гальмовими башмаками. Контролює справне утримання стрілочних переводів на деповських коліях, поворотних кругів, екіпірувальних пристроїв, оглядових канав та інших пристроїв у цехах і на території депо. Слідкує за дотриманням локомотивними бригадами встановленого режиму праці та відпочинку, правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки робітниками зміни під час виконання робіт та правильним оформленням встановленої документації. Приймає маршрутні листи після поїздки. Здійснює автоматизований контроль дислокації та стану локомотивів в депо, заносить в базу даних інформацію про об'єднання і роз'єднання локомотивів, формує і відправляє повідомлення на основі введених даних.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; накази, вказівки, нормативно-методичні матеріали та інші керівні документи згідно з колом обов'язків; будову, види поточних ремонтів, розподіл локомотивного парку за видами робіт; норми простою локомотивів та електропоїздів на поточному ремонті, технічному обслуговуванні екіпіруванні; норми часу на пересування локомотивів та електропоїздів по коліях депо, станції, на приймання і здачу локомотивів, електропоїздів локомотивними бригадами; план колії на дільниці обслуговування, технічно-розпорядчий акт станції; графік обертання локомотивів та електропоїздів; розклад та швидкість руху поїздів; план-завдання на ставлення та випуск локомотивів, електропоїздів щодо поточного ремонту, технічного обслуговування, запасу, резерву.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією машиніста локомотива (електровоза, тепловоза) - не менше 2 років.

30 ЧЕРГОВИЙ ПО ЕЛЕКТРОДЕПО (МЕТРОПОЛІТЕНУ)

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво з формування електрорухомого складу для поїздів та відправлення його на лінію, керує черговою зміною електродепо. Забезпечує своєчасну постановку електрорухомого складу на технічне обслуговування та ремонт відповідно до встановленого графіка обороту та ремонту. Контролює своєчасну явку локомотивних бригад, їх стан та проходження медичного огляду, перевіряє службове посвідчення особи, свідоцтво на право управління електрорухомим складом, знайомить з нормативними документами щодо безпеки руху. Контролює утримання електрорухомого складу в належному стані, готовність його до виїзду на лінію. Під час організації маневрових робіт контролює безпечне переміщення електрорухомого складу деповськими коліями. Запобігає актам несанкціонованого втручання в діяльність метрополітену. Не допускає вивезення на електрорухомому складі з електродепо матеріальних цінностей без оформлення відповідних документів. Негайно повідомляє на пост охорони про виявлення сторонніх осіб на території електродепо. Забезпечує оперативний виїзд автомобіля пункту відновних засобів у разі надходження розпорядження диспетчера поїзного з відповідним його оформленням. Своєчасно інформує керівництво служби (електродепо), диспетчера поїзного, про відхилення від нормальної роботи електродепо та вживає необхідні заходи. Стежить за дотриманням правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку робітниками зміни під час виконання робіт та правильним оформленням встановленої документації.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації метрополітенів України, Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на метрополітенах України; Інструкцію із сигналізації на метрополітенах України; накази, нормативно-методичні матеріали та інші керівні документи з експлуатації; Правила поточного ремонту та технічного обслуговування рухомого складу згідно з колом обов'язків; графіки руху поїздів, обороту та ремонту рухомого складу; технічно-розпорядчий акт технічної станції електродепо; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж експлуатаційної роботи - не менше 1 року.

31 ЧЕРГОВИЙ ПО ЗАЛІЗНИЧНІЙ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Керує рухом поїздів на залізничній станції або в межах закріпленого району станції, забезпечує безпеку руху, виконання графіка руху і маневрової роботи. Приймає оптимальні рішення з організації руху поїздів і маневрової роботи з урахуванням ситуації, що склалася. Виконує операції з підготовки маршруту приймання, відправлення, пропуску поїздів і маневрових пересувань на пульті керування пристроями електричної сигналізації стрілок або сигналів, дає розпорядження на підготовку маршрутів працівникам стрілочних постів. Контролює виконання окремих доручень відповідно до показань приладів керування або повідомлень працівників; закріплення составів і вагонів на коліях станції гальмовими пристроями. Подає поїзди для технічного обслуговування, комерційного огляду, контролює їх готовність до експлуатації. Виконує вказівки поїзного диспетчера з питань організації руху поїздів, веде переговори з черговими сусідніх станцій, машиністами локомотивів та інших рухомих одиниць у межах станції та перегонів, що до неї прилягають. Оформляє і видає попередження, дозвіл, передає накази на приймання і відправлення поїздів; веде поїзну та іншу документацію встановленого зразка. Отримує (вводить) поїзну та оперативну інформацію з (до) дорожньої автоматизованої системи оперативного керування перевезеннями. Забезпечує виконання змінного плану роботи станції, наказів та вказівок органів вищого рівня з маневрової роботи, безпеки руху, правил з охорони праці. Оперативно керує підлеглими працівниками, що беруть участь у процесі перевезень; контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Правила безпеки й порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час перевезення їх залізницями; накази, вказівки органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали згідно з колом обов'язків; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції; принцип роботи пристроїв сигналізації, централізації, блокування, зв'язку; графік руху поїздів, план формування поїздів, правила перевезень вантажів.

Кваліфікаційні вимоги.

Черговий по залізничній станції позакласній: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст), стаж експлуатаційної роботи - не менше 1 року.

Черговий по залізничній станції I класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр), стаж експлуатаційної роботи для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

Черговий по залізничній станції II, III класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), стаж експлуатаційної роботи для бакалавра - не менше 1 року, для молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Черговий по залізничній станції IV, V класу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

32 ЧЕРГОВИЙ ПО МЕХАНІЗОВАНІЙ ДИСТАНЦІЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Оперативно керує виробничою діяльністю дистанції під час свого чергування. Організовує забезпечення всіх станцій, що обслуговуються дистанцією, машинами, механізмами, устаткуванням та робочою силою, необхідними для виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Веде план-графік оперативної роботи механізованої дистанції щодо наявності вантажів під навантаженням та вивантаженням упродовж доби, роботи механізмів, виконання плану вантажопереробки. Веде облік оперативних розпоряджень і доводить до відома виконавців накази, завдання і розпорядження керівництва та контролює їх виконання. Виявляє причини непродуктивного простою машин і механізмів. Контролює процес виконання вантажно-розвантажувальних робіт і вживає заходів щодо запобігання та усунення простою із залученням допоміжних служб дистанції. Отримує інформацію про підхід і прибуття вантажів, регулює кількість, використання переміщення робочої сили, машин і механізмів, відповідно до виробничих потреб. Контролює виконання норм простою автотранспорту і залізничного рухомого складу під вантажними операціями, Бере участь в оперативному плануванні вантажно-розвантажувальних робіт і контролює їх виконання. Складає довідки про вагони, що лишились не вивантажені, простій машин і механізмів, веде облік вивезення і залишку вантажу під навантаженням і вивантаженням. Аналізує роботу кожної виробничої дільниці відповідно до виду вантажу за зміну або добу. Приймає замовлення від виробничих дільниць на необхідні матеріали і запасні частини та контролює їх забезпечення необхідними матеріалами, механізмами, машинами, вантажозахоплювальними пристроями, автотранспортом. Готує аналіз інтенсивності роботи навантаження, вивантаження і сортування вантажів, вивчає вантажопотоки, що склалися.

Повинен знати: Технологічний процес роботи механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, вантажної станції; виробничі потужності механізованої дистанції, виробничої дільниці, встановлені форми звітності і порядок їх складання; організацію виробництва; Положення про розслідування та облік нещасних випадків; правила й норми з охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи з оперативного керування виробництвом для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

33 ЧЕРГОВИЙ ПОМІЧНИК НАЧАЛЬНИКА ВОКЗАЛУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує роботу з ефективного та культурного обслуговування пасажирів на вокзалі. Здійснює керівництво роботою підрозділів вокзалу протягом зміни. Організовує надання інформації про зміни в русі пасажирських та приміських поїздів. Контролює своєчасне повідомлення пасажирів про прибуття, відправлення і місце прийому-відправлення пасажирських та приміських поїздів. Контролює роботу автоматизованих пристроїв, машин і механізмів, пов'язаних з обслуговуванням пасажирів. Слідкує за дотриманням чистоти у вокзалі, на посадочних платформах і привокзальній площі. Слідкує за посадкою і висадкою пасажирів, навантаженням і вивантаженням багажу, вантажобагажу і пошти. Інформує пасажирів з питань наявних послуг на вокзалі. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, скарги пасажирів, пов'язані з незадовільним їх обслуговуванням і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Контролює виконання працівниками зміни дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформує керівництво вокзалу про наявні недоліки в організації обслуговування пасажирів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням вказівок керівництва вокзалу.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Технологічний процес роботи вокзалу; графік руху пасажирських поїздів; Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом; постанови, накази та інші нормативно-методичні документи щодо організації перевезень пасажирів і обслуговування їх на вокзалах; технологію роботи підрозділів вокзалу; форми проїзних та провізних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією пов'язаною з організацією перевезень пасажирів для бакалавра - не менше 1 року, для молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

34 ЧЕРГОВИЙ ПО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує приймання, відправлення та пропуск поїздів по станції, безпеку руху, виконання технічної роботи станції та графіка руху поїздів, культуру обслуговування пасажирів. Оформляє і видає попередження, передає накази на приймання і відправлення поїздів; веде поїзну та іншу документацію встановленого зразка. Виконує вказівки поїзного диспетчера та начальника станції та доповідає про їх виконання. Під час роботи на платформі спостерігає за безпечною висадкою й посадкою пасажирів, справним станом поїздів (составів), наявністю та правильністю показань поїзних сигналів. Використовує в роботі комп'ютерну техніку і програмне забезпечення для отримання (введення) та обробки оперативної інформації, контролю за роботою підлеглих працівників зміни та безпечним пересуванням пасажирів у межах станцій. Забезпечує виконання наказів, вказівок з організації руху поїздів і маневрової роботи, безпеки руху, нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, охорони праці. Стежить за роботою, що виконується працівниками інших служб та сторонніми організаціями на станції, за дотриманням ними трудової і технологічної дисципліни. Оперативно керує підлеглими працівниками, що беруть участь у процесі перевезення пасажирів; контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації метрополітенів України, Інструкцію із забезпечення безпеки руху електропоїздів при обслуговуванні пристроїв СЦБ на метрополітенах; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на метрополітенах; Інструкцію з сигналізації на метрополітенах; Правила охорони праці в господарстві руху метрополітенів; Правила виробничої санітарії на метрополітенах; Правила пожежної безпеки в метрополітенах; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; правила користування технічним обладнанням станції; методичні, нормативні та інші керівні документи з організації поїзної роботи, перевезення пасажирів; технологічний процес роботи станції і технічно-розпорядчий акт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1 АГЕНТ З РОЗШУКУ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ

Завдання та обов'язки. Розшукує вантажі і багаж за заявленими претензіями, веде листування, облік документації та звітність із цієї роботи. Оформляє комерційні акти з невідповідності документам та несхоронності вантажів і багажу. Забезпечує схоронність бланків комерційних актів і веде облік їх витрат. Підбирає матеріали до комерційних актів та відсилає їх для розслідування встановленим порядком. Готує телеграфні оперативні повідомлення про несхоронність вантажів та багажу, веде листування (подає запити, готує відповіді) щодо випадків несхоронності. Приймає і обробляє комерційні акти, що надходять на станцію для розслідування. Готує матеріали для розгляду начальником станції випадків несхоронності вантажів та багажу за оперативними повідомленнями і комерційними актами. Веде облік та звітність за комерційними актами та оперативними повідомленнями відповідно до вимог діючих нормативних документів. Готує перевізні документи для реалізації вантажів та багажу та централізованого вивезення і переадресування вантажів. Веде картотеку на несхоронність вантажів та багажу.

Повинен знати: Правила перевезень вантажів та багажу; Інструкцію з розшуку вантажів та багажу на залізницях України; Інструкцію з актово-претензійної роботи; форми вантажних перевізних документів; Інструкцію з ведення станційної комерційної звітності; Технічні умови навантаження та кріплення вантажів; схему відповідної транспортної мережі; основні маршрути прямування транспорту і пункти перевезення вантажів та багажу; положення, інструкції та інші керівні документи згідно з колом обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

2 КАСИР БАГАЖНИЙ. КАСИР ТОВАРНИЙ (ВАНТАЖНИЙ)

Завдання та обов'язки. Оформляє і перевіряє документи з приймання, навантаження вантажу і багажу, а також з їх переадресування. Перевіряє накладні вантажовідправників, веде облік навантаження згідно з обліковими картками, веде розрахунки з клієнтами за перевезення вантажу, багажу та надані послуги (зберігання тощо). Проводить перерахунки за перевезення, які не відбулися. Проводить операції з приймання, обліку і зберігання грошових сум і бланків суворої звітності з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність. Нараховує збори за надані послуги й штрафні платежі. Приймає замовлення і комплект перевізних документів за встановленим порядком. Складає звіти з навантаження і вивантаження вантажу. Оформляє особові рахунки. Проводить таксування відомостей подавання та прибирання вагонів і складає звіт встановленої форми. Підбирає документи до видачі, надає номер відправлення, контролює правильність внесення відправниками вантажу в перевізні документи даних щодо технічних умов навантаження і кріплення вантажу на відкритому рухомому складі відправниками вантажу. Контролює конвенційні заборони. Веде облік з переадресування вантажу. Таксує перевізні документи, перевіряє правильне їх таксування. Стягує договірні тарифи. Проводить перевірку документів у одержувача вантажу на право його отримання. Здійснює оформлення перевізних документів при прийомі та видачі вантажів на автоматизованому робочому місці.

Повинен знати: правила перевезень вантажу; положення, інструкції та інші нормативні документи з перевезень вантажу й багажу; основні положення з планування перевезень; тарифи на перевезення і Тарифні посібники; правила перевезень небезпечних вантажів; форми вантажної і фінансової документації; правила зберігання документів суворої звітності й порядок складання касової звітності; схему відповідної транспортної мережі й основні маршрути прямування вантажу; форми перевізної документації; технологію роботи багажного відділення; схеми й основні маршрути прямування потягів; порядок і режим роботи на автоматизованому робочому місці товарного касира.

Кваліфікаційні вимоги.

Касир багажний I категорії: Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи касиром багажним II категорії - не менше 1 року.

Касир багажний II категорії: Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

Касир товарний (вантажний) I категорії: Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст), стаж роботи на посаді касира товарного (вантажного) II категорії - не менше 2 років.

Касир товарний (вантажний) II категорії: Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст), стаж комерційної роботи - не менше 1 року.

3 КАСИР КВИТКОВИЙ

II категорія

Завдання та обов'язки. Оформляє та продає квитки, абонементи, посадочні талони та інші провізні й перевізні документи, за допомогою квитково-друкувальних машин і автоматів, термінальної апаратури автоматизованих систем продажу й бронювання місць та надає інформацію про наявність вільних місць. Оформлює і продає електронні проїзні документи, квитки з оплатою банківськими картками, оформленими через POS-термінал. Роздруковує проїзні документи, замовлені через Інтернет. Здійснює попередній продаж, оформляє і продає згідно із заявками та інші провізні й перевізні документи. Отримує, зберігає і здає грошові суми, бланки документів та інші матеріальні цінності за встановленим порядком. Складає відповідно до встановленої періодичності касові звіти та звіти з продажу квитків. Приймає проїзні та інші документи від громадян у випадку відмови їх від поїздки та повертає за встановленим порядком сплачені ними гроші. Вводить інформацію в комп'ютерну техніку з терміналу. Обробляє на термінальній апаратурі первинні документи та друкує вихідні дані на відповідних бланках. Здійснює зовнішній контроль документів, що приймаються на опрацювання в частині наявності необхідних шифрів на реквізитах, що обробляються. Веде сортування, розкладання, підбирання документів згідно з довідковими і довідково-груповими ознаками. Передає по каналах зв'язку дані, що отримані через диспетчерський термінал з комп'ютерної техніки на наступні операції, які пов'язані з оформленням квитків. Наглядає за роботою термінальної апаратури, реєструє причини збою. Працює з нормативно-довідковою інформацією. Отримує з комп'ютерної техніки довідки з використання місць у поїздах критичного напрямку, згідно з датами; передає їх для аналізу і прийняття рішень. Оформляє результати виконання робіт згідно з інструкціями.

Повинен знати: Правила ведення касових і банківських операцій в частині ведення обліку та звітності; інструкції з отримання, зберігання і здавання грошей, бланки документів та інших матеріальних цінностей; правила перевезень пасажирів і багажу, застосування тарифів та встановлення доплат і зборів; порядок перерахунку вартості проїзду з одного виду транспорту на інший; форми провізних документів; правила видачі пільгових квитків; схеми розташування місць у вагонах; призначення, класифікацію, будову і правила експлуатації обладнання, що використовується.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

I категорія

У разі оформлення і продажу проїзних та перевізних документів у міжнародному, змішаному, прямому й місцевому сполученні, попереднього замовлення, колективного замовлення на проїзд з "прямою плацкартою" і зворотній виїзд, а також у разі розподілу за касами (касирами) бланків квитків.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст), стаж роботи квитковим касиром II категорії - не менше 2 років.

__________
Примітка.


Старший касир квитковий вводиться за умови керування групою касирів відповідно до нормативу.

4 НАРЯДНИК ЛОКОМОТИВНИХ (ПОЇЗНИХ) БРИГАД

Завдання та обов'язки. Забезпечує роботу бригад згідно з нарядом-графіком, добовим планом і маршрутними листами. Заповнює, видає і приймає маршрути поїзних бригад. Веде облік та регулює тривалість їх роботи і відпочинку. Бере участь у розробці маршрутних листів і графіків роботи бригад. Складає звіт роботи бригади. Забезпечує своєчасний вихід на роботу працівників бригад, а також необхідний резерв для виконання господарських і додаткових робіт. Контролює проходження робітниками локомотивних бригад медичного огляду перед і після поїздки, роботу бригад відповідно до встановленого плану. Організовує роботу в умовах, що змінюються у випадку зміни графіка руху поїздів, маневрової роботи. Бере участь у роботі з аналізу і оцінки діяльності бригад. Забезпечує надання відпусток і вихідних днів працівникам бригади згідно з графіками. Веде встановлену документацію. Здійснює автоматизовану підв'язку бригад під нитку графіка, контроль за дислокацією локомотивних бригад, початкову ідентифікацію електронного маршруту машиніста, подання встановленої звітності.

Повинен знати: інструкції, накази, нормативні документи щодо роботи бригади; порядок організації роботи зміни, бригади; маршрути машиністів і правила їх оформлення; графіки руху транспорту; дільниці обороту, які обслуговуються бригадами; розташування приймально-відправних та екіпірувальних колій; режим роботи й відпочинку локомотивних бригад.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший нарядник локомотивних (поїзних) бригад: неповна вища освіта (молодший спеціаліст), стаж роботи на посаді нарядника локомотивних (поїзних) бригад - не менше 2 років.

Нарядник локомотивних (поїзних) бригад: неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

__________
Примітка:


Старший нарядник локомотивних (поїзних) бригад може призначатися згідно нормативу обслуговування.

5 ОПЕРАТОР ВАГОННОГО ДЕПО

Завдання та обов'язки. Проводить облік наявності рухомого складу, несправних (за видами ремонту), нерозпізнаних вагонів зі знятим обладнанням, вагонів під навантаження, тривалого запасу і таких, що підлягають виключенню з інвентарного парку. Здійснює контроль за дотриманням залишку несправного рухомого складу, простоєм навантажених вагонів. Складає добові, місячні, квартальні звіти з ремонту і модернізації вагонів. Працює з автоматизованим банком даних парку вагонів (перевіряє відповідність нумерації вагонів, проводить облік вагонів-двійників, вводить повідомлення на ремонт, пересилання та прийом з ремонту вагонів). Веде облік затримок поїздів та інцидентів.

Повинен знати: інструкцію з обліку наявності та ремонту несправних вагонів; облікові форми по ремонту вагонів, правила експлуатації та користування комп'ютерною технікою і технологічний процес роботи станції та пункту технічного обслуговування в частині, яка стосується його роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

6 ОПЕРАТОР З ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Виконує операції з базами даних на комп'ютерній техніці (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням обладнання, систем передачі (приймання) даних. Виконує технологічні операції з обробки інформації у відповідному програмному середовищі (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо). Аналізує отриману інформацію та своєчасно застосовує коригуючі дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Доповідає відповідальному працівнику про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування. Здійснює передачу (прийом) інформації на відстані відповідно до вимог, призначених для цього, програм.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення і послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

7 ОПЕРАТОР З ОБРОБЛЕННЯ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює обробку перевізних документів за допомогою відеотерміналів та комп'ютерів з пульта керування, перевіряє правильність оформлення документів та розрахунків за перевезення пасажирів, багажу, вантажу; таксування корінців перевізних та проїзних документів. Контролює правильність оформлення касирами квитковими, багажними, товарними зіпсованих та повернутих перевізних та проїзних документів, виконує реєстрацію документів, їх кодування та контроль повноти та своєчасності їх надходження.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкцію з сигналізації на залізницях України, правила технічної експлуатації та порядок роботи на комп'ютерній техніці.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

8 ОПЕРАТОР ПРИ МАНЕВРОВОМУ ДИСПЕТЧЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Приймає і передає інформацію про план і фактичне прибуття та відправлення поїздів із зазначенням кількості вагонів за їх призначенням. Збирає оперативні відомості відносно навантажених, вивантажених і готових до відправлення вагонів. Передає підсумки виконання змінно-добового плану навантаження-вивантаження, здачі порожніх вагонів відповідно до регулювального завдання. Вносить в графік маневрового диспетчера відомості щодо поїздів і вагонів, що прибули та відправлених. Оформляє робочі листи бригадам складачів поїздів на роботу, що виконується. Контролює час простою поїзних локомотивів на станції.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; технологічний процес роботи станції; план формування поїздів; порядок кодування даних вагона, вантажів і вантажоотримувачів, умовну розмітку, систему нумерації вагонів; порядок заповнення графіка маневрової роботи й оформлення робочих листів; розклад руху вантажних поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) та стаж роботи на залізничному транспорті - не менше 1 року.

9 ОПЕРАТОР ПРИ ЧЕРГОВОМУ ПО ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Веде облік наявності місцевого вантажу по станціях дирекції залізничних перевезень. Збирає оперативні дані та заповнює добовий графік результатів вантажної роботи дирекції. Веде облік виконання оперативної роботи, навантаження, вивантаження вагонів, прийому та здачі вагонів по стикових станціях дирекції. Отримує, реєструє та передає на станції добовий план роботи дирекції. Приймає вхідні оперативні накази та телефонограми, доводить їх до відома керівництва дирекції.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України, накази і вказівки згідно з колом обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи з організації перевезень на залізничному транспорті - не менше 1 року.

10 ОПЕРАТОР ПРИ ЧЕРГОВОМУ ПО ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО (МОТОРВАГОННОГО ДЕПО)

Завдання та обов'язки.

У локомотивному депо отримує від поїзного диспетчера, чергового по станції (автоматизоване робоче місце диспетчерського контролю) повідомлення про номер локомотива, призначення поїзда, і часу його прибуття на станцію, в депо. Веде облік наявності локомотивів по станціях дирекції залізничних перевезень. Веде облік виконання роботи локомотивів, прийому та здачі локомотивів по станціях дирекції. Отримує, реєструє та передає на станцію добовий план роботи локомотивів наявних в депо. Приймає вхідні оперативні накази та телефонограми, доводить їх до відома керівництва локомотивного депо. Здійснює постійний контроль за виконанням часу проходження локомотивами технічного огляду.

У моторвагонному депо здійснює розрахунок робочого часу та нарахувань по кожному робітнику локомотивної бригади за виконану роботу по маршруту машиніста. Автоматизовано веде карти обліку робочого часу та нормативно-довідкової інформації, здійснює контроль за достовірністю внесених даних. Формує базу даних з підсумковими нарахуваннями, порівняльні довідки по видах оплат та по табельних номерах працівників локомотивних бригад.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; систему нумерації вагонів, накази і вказівки згідно з колом обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) та стаж роботи на залізничному транспорті - не менше 1 року.

11 ОПЕРАТОР ПРИ ЧЕРГОВОМУ ПО СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Отримує оперативну інформацію щодо організації поїзної роботи з дирекції залізничних перевезень, обмінюється відомостями про рух поїздів із сусідніми станціями. Приймає і передає інформаційні повідомлення про поїзди. Веде облік руху поїздів, диспетчерських розпоряджень, попереджень, готує поїзну документацію під час перерви в роботі пристроїв сигналізації, централізації та блокування і зв'язку та відправленні на перегін відбудовних, пожежних, господарських поїздів, допоміжних локомотивів та інших пересувних одиниць. Сповіщає поїзного диспетчера у разі наявності і введення в дію попереджень щодо поїздів. Заповнює і видає бланки попереджень, маршрутні листи машиніста.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; накази і вказівки згідно з колом обов'язків; технологічний процес роботи станції; інструкцію про порядок користування пристроями сигналізації, централізації та блокування; розклад руху поїздів; правила заповнення бланків і порядок ведення поїзної документації; порядок приймання, складання і передачу інформаційних макетів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) та стаж роботи з організації перевезень на залізничному транспорті - не менше 1 року.

12 ОПЕРАТОР СТАНЦІЙНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ОБРОБЛЕННЯ ПОЇЗНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

Завдання та обов'язки. Приймає, обробляє і передає інформацію щодо поїздів, вагонів, вантажів. Проводить натурну перевірку номерів вагонів у поїздах, їх умовну розмітку. Перевіряє відповідність перевізних документів даним натурного листа та сітьовій розмітці вагонів. Коректує натурний лист поїзда і сортувальний лист відповідно до результатів перевірки. Веде безперервний номерний облік наявності і розташування вагонів на коліях станції, підрахунок довжини і ваги накопичуваних груп вагонів. Складає натурний лист поїзда. Підбирає і пакетує перевізні документи, забезпечує їх схоронність. Перевіряє за документами дотримання встановлених норм прикриття вагонів, ваги й довжини поїздів, терміну доставки вантажу, пересування спеціального рухомого складу і вагонів з вантажем особливого призначення. Забезпечує прийом і передачу інформації через автоматизовану систему вантажних перевезень (автоматизоване робоче місце чергового по станції) - вводить інформацію про прибуття поїзда, формує натурний лист, коригує склад поїзда, виконує маневрові операції (відчеплення-причеплення), забезпечує контроль за включенням до складу поїзда вагонів з небезпечними вантажами, отримує довідки й технологічні документи на поїзди, кодує дані вагонів, вантажу та вантажоотримувача. Веде встановлені форми станційної звітності та обліку вагонного парку, а також переходу вагонів залізницями і дирекціями залізничних перевезень. Складає акти загальної форми, оформляє переадресування вагонів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; накази та вказівки згідно з колом обов'язків; технологічний процес роботи станції; правила складання натурного й сортувального листа, систему нумерації вагонів, сітьову умовну розмітку вагонів, план формування поїздів, порядок кодування даних про вагони, вантаж, вантажоотримувачів, розклад руху поїздів; порядок прийому, складання і передачі інформаційних макетів, порядок роботи комп'ютерної техніки, радіостанцій; правила прийому, зберігання, здачі і конвертування перевізних документів, порядок складання облікових і звітних форм.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) та стаж роботи оператором станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів - не менше 2 років.

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

__________
Примітка.


Старший оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів може вводитись за умови керування групою операторів.

13 ТАКСУВАЛЬНИК ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

Завдання та обов'язки. Проводить перевірку правильного заповнення перевізної і супроводжувальної документації на перевезення вантажу і вантажобагажу та підрахунок сум провізної плати і зборів за послуги за кожним документом на вантаж та багаж, що відправляється. Перевіряє правильне таксування документів на вантаж і багаж, що прибув. Здійснює щодобовий фінансовий та технологічний контроль звітів квиткових касирів. Перевіряє їх звіт щодо використання проїзних та перевізних документів суворої звітності, оформлених вручну та через автоматизовані системи у внутрішньодержавному та міжнародному сполученні. Перевіряє правильність повернення платежів за невикористані проїзні та перевізні документи, талонів на право безкоштовного та пільгового проїзду, актів на технічні та технологічні збої, корінці від військових перевізних документів, веде їх облік. Перевіряє правильність розрахунку вартості проїзду, страхового платежу, комісійного збору, податку на додану вартість у внутрішньодержавному та міжнародному сполученні з урахуванням коефіцієнтів індексації банківського курсу. Звіряє корінці перевізних і проїзних документів із змінними звітами і підбирає корінці перевізних і проїзних документів за формами та пунктами призначення. Перевіряє внесення сум грошової виручки. Веде оперативний облік виробничих показників, виручки та складає звіти за встановленою формою. Виконує роботи з внесення змін у форми документації, що використовується. Складає акти щодо виявлених порушень. Вводить необхідну інформацію в комп'ютерну техніку.

Повинен знати. порядок таксування документів; Правила перевезень ватажу і багажу; Тарифні посібники; форми перевізних і проїзних документів; схему відповідної транспортної мережі; основні маршрути транспорту; правила оформлення перевізної документації; форми обліку та звітності; порядок внесення змін і доповнень в документацію

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

14 ЧЕРГОВИЙ З НАДАННЯ ДОВІДОК

Завдання та обов'язки. Надає безпосередньо або телефоном за допомогою довідкових матеріалів необхідні довідки і оперативну інформацію щодо руху поїздів, правил перевезень багажу й вантажобагажу залізничним транспортом та з інших питань, що пов'язані з транспортним обслуговуванням пасажирів. Збирає необхідні для надання довідок оперативні відомості. Поповнює, своєчасно, довідкові матеріали, що застосовуються, і вносить до них зміни на основі відповідних рішень або вказівок. Видає за вимогами пасажирів письмові довідки щодо запізнення пасажирського транспорту. Отримує гроші за надані послуги й здає виручку за встановленим терміном. Складає звітність з наданих довідок і прийнятих замовлень від населення. Аналізує характер довідок, що надаються і вносить пропозиції з удосконалення роботи довідкової служби й поліпшення культури обслуговування пасажирів. Стежить за правильністю інформації, що знаходиться в автоматичних довідкових установках, і вносить необхідні зміни.

Повинен знати: накази, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються адміністративно-господарського обслуговування пасажирських перевезень; організацію інформаційно-довідкової роботи; порядок користування довідковими книжками, картотеками та іншими матеріалами; правила користування засобами зв'язку; правила перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

15 ЧЕРГОВИЙ З ПРИЙМАННЯ І ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Завдання та обов'язки: Контролює виконання графіка руху поїздів під час перебування на платформі. Стежить за справним станом рухомого складу (відсутністю візуальних пошкоджень), наявністю на поїзді сигналів та правильністю їх показань під час слідування, відсутністю сторонніх осіб у хвостових кабінах поїздів та на автозчепних пристроях вагонів. У разі виявлення порушень доповідає диспетчеру поїзному. Надає попереджувальну інформацію пасажирам, які знаходяться на платформі; стежить за висадкою і посадкою пасажирів, безперешкодним закриттям дверей у вагонах; при необхідності регулює розміщення пасажирів на платформі. Переводить централізовані стрілки вручну. Подає звукові та ручні сигнали під час приймання, відправлення, пропуску поїздів та виконання маневрової роботи. Перевіряє незайнятість колії, правильність підготовки маршрутів в умовах порушення нормальної роботи пристроїв СЦБ.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації метрополітенів України; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на метрополітенах; Інструкцію з сигналізації на метрополітенах; інші нормативні акти, які стосуються організації та безпеки руху поїздів; технічно-розпорядчий акт станції; накази, вказівки органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні документи з організації поїзної роботи, перевезень пасажирів, охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

16 ЧЕРГОВИЙ ПО ВОКЗАЛУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує роботу з ефективного та культурного обслуговування пасажирів на залізничному вокзалі. Здійснює керівництво роботою цехів вокзалу протягом зміни. Контролює своєчасне відкриття та безперебійну роботу квиткових кас, довідкового бюро, камер схову, кімнат відпочинку, роботу носіїв та інших цехів вокзалу по обслуговуванню пасажирів. Регулює кількість пасажирів в чергах біля квиткових кас, контролює своєчасне оповіщення пасажирів про прибуття, відправлення та запізнення пасажирських поїздів, подачу поїздів під посадку. Слідкує за дотриманням порядку, недопущенню конфліктних ситуацій та скарг при перебуванні пасажирів на вокзалі. Приймає пасажирів з питань проїзду, зміни маршрутів прослідування поїзду, повернення часткової або повної вартості проїзного документу, оформлення зупинок на шляху прослідування пасажирського потягу та ін. Забезпечує зняття забутих речей з поїзда та передачі їх до камери схову. Забезпечує надання допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення. Контролює безперебійну роботу механізмів, автоматичних камер схову самообслуговування, інформаційного табло по відправленню поїздів, автоматичних довідкових установок, табло наявності вільних місць в пасажирських поїздах та іншої довідкової техніки по обслуговуванню пасажирів. Контролює охорону та прибирання залів очікування, платформ, вокзальних приміщень та привокзальних площ. Веде облік та складає акти встановлених форм з надання послуг пасажирам та організації роботи залізничного вокзалу.

Повинен знати: постанови, накази, інструкції органів вищого рівня щодо організації перевезень пасажирів і обслуговування їх на залізничних вокзалах; технологічний процес з надання послуг пасажирам та організації роботи залізничного вокзалу; графік руху пасажирських поїздів; форми проїзних провізних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

17 ЧЕРГОВИЙ ПО ПАРКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Проводить роботу з обробки составів і забезпечує безпеку руху в парку станції. Направляє состави для технічного обслуговування і комерційного огляду, контролює їх готовність. Організовує виконання маневрової роботи з причеплення-відчеплення вагонів до составів в парку станції. Вносить корективи в натурний лист поїзда в разі зміни його довжини й ваги. Комплектує перевізні документи відповідно до розстановки вагонів. Контролює закріплення составів на коліях парку гальмовими пристроями згідно порядку і норм. Оформляє і видає попередження, робить відмітку в маршруті локомотивним бригадам, видає їм перевізні документи, веде поїзну та іншу документацію. Створює, зберігає, обробляє та вводить поїзну і оперативну інформацію засобами комп'ютерної техніки. Бере участь у виконанні змінного плану роботи станції. Забезпечує виконання наказів органів вищого рівня щодо організації руху поїздів і маневрової роботи, безпеки руху. Оперативно керує працівниками, які йому підпорядковані і беруть участь у перевізному процесі; контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; правила перевезень вантажу; Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при їх перевезенні залізничним транспортом; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції; графік руху поїздів; положення про розслідування та облік нещасних випадків; план формування поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж експлуатаційної роботи: для чергового по парку позакласної залізничної станції - не менше 3 років, для чергового по парку залізничної станції 1, 2 класу - не менше 2 року, для чергового по парку залізничної станції 3 класу - не менше 1 років.

18 ЧЕРГОВИЙ ПО РОЗ'ЇЗДУ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу із забезпечення прийому, відправляння і пропуску поїздів. Забезпечує виконання графіка руху поїздів, проводить спостереження за головними робочими зонами роз'їзду. Переводить стрілки і керує сигналами, готує маршрути приймання, відправлення, пропуску поїздів. Контролює порядок руху поїздів у разі несправності пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку. Контролює показання приладів керування. Здійснює зв'язок із суміжними станціями, поїзним диспетчером, машиністами локомотивів та електропоїздів у межах роз'їзду та перегонів, що прилягають до роз'їзду, з питань руху поїздів. Видає машиністам локомотивів та електропоїздів попередження на право зайняття перегону, блок-дільниці. Виконує, у разі потреби, операції з підготовки маршрутів із прийому, відправлення та пропуску поїздів вручну. Веде облік руху поїздів та встановлену документацію.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; технічно-розпорядчий акт роз'їзду, технологічний процес роботи роз'їзду, принципи роботи пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку; Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху при виконанні колійних робіт; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час перевезення їх залізницями; графік руху поїздів, план формування поїздів, правила перевезень вантажів; правила й норми з охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта, стаж експлуатаційної роботи - не менше 1 років.

19 ЧЕРГОВИЙ ПО СОРТУВАЛЬНІЙ ГІРЦІ

Завдання та обов'язки. Керує роботою з розподілом вагонів на сортувальній гірці. Організовує виконання змінного завдання з розформування і формування поїздів відповідно до плану формування і вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, технічно-розпорядчого акта і технологічного процесу роботи станції, контролює його виконання. Забезпечує безпеку виконання маневрової роботи, дотримання правил охорони праці, ефективне використання гіркових пристроїв та локомотивів, схоронність рухомого складу і вантажів, що перевозяться. Встановлює режим розпуску составів з гірки, погоджує порядок виконання маневрових робіт з маневровим диспетчером та черговим по станції. Інформує працівників про план виконання робіт, наявність у составах, що розпускаються, та на коліях сортувального парку вагонів з вантажами окремих категорій, що потребують особливої обережності. Контролює утримання гіркових пристроїв автоматики, механізації, централізації, сигналізації та зв'язку, вживає оперативних заходів щодо усунення їх несправностей. Організовує роботу операторів сортувальної гірки та іншими працівниками, що пов'язані з розформуванням составів на сортувальній гірці, контролює дотримання ними трудової і технологічної дисциплін, правил і норм з охорони праці.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях України; Інструкцію щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; технічно-розпорядний акт і технологічний процес станції; накази, вказівки органів вищого рівня з руху поїздів і маневрової роботи; будову сортувальної гірки, принцип роботи пристроїв гіркової автоматики, механізації, централізації, сигналізації, зв'язку й правила їх експлуатації; правила перевезень вантажу, графік руху й план формування поїздів; єдину сітьову та умовну розмітку вагонів, систему нумерації вагонів; ходові властивості рухомого складу.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи, пов'язаною з рухом поїздів - не менше 1 року.

20 ЧЕРГОВИЙ ПУНКТУ ОБОРОТУ ЛОКОМОТИВІВ. ЧЕРГОВИЙ ПУНКТУ ПІДМІНИ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво з видачі локомотивів під поїзди та відправленням моторвагонного рухомого складу на лінію. Забезпечує своєчасне прибуття локомотивних бригад, контролює їх стан та проходження медичного огляду, перевіряє посвідчення особи, інструктує методам безпечного проведення поїзда на дільницях з обмеженням швидкості руху, знайомить з документацією щодо безпеки руху, оформляє і видає проїзні документи. Контролює бережливе утримання локомотивів і моторвагонного рухомого складу, безпечне пересування їх деповськими коліями, наявність на локомотивах та моторвагонному рухомому складі автоматичної локомотивної сигналізації, автостопів локомотивів, приладів безпеки й радіозв'язку, інструменту, сигнального приладдя, освітлювальних приладів, протипожежного інвентарю, повне екіпірування паливом, охолоджувальною рідиною, піском, мастильними матеріалами, гальмовими башмаками. Стежить за дотриманням правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки всіма робітниками зміни під час виконання робіт та правильним оформленням встановленої документації. Стежить за дотриманням локомотивними бригадами встановленого режиму праці та відпочинку.

Повинен знати: накази, вказівки, нормативно-методичні матеріали та інші керівні документи згідно з колом обов'язків; будову, технічне обслуговування і експлуатацію локомотивів та моторвагонного рухомого складу, розподіл локомотивного парку за видами робіт; норми простою локомотивів та електропоїздів на поточному ремонті, технічному обслуговуванні та екіпіруванні; графік обертання локомотивів та моторвагонного рухомого складу; розклад руху поїздів; порядок ставлення локомотивів у запас і резерв.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи пов'язаною з експлуатацією - не менше 1 року.

21 ЧЕРГОВИЙ СТАНЦІЙНОГО ПОСТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує маневрову роботу і забезпечує безпеку руху в районі станції, що обслуговується. Виконує операції з підготовки маршрутів маневрових пересувань з пульта керування пристроями електричної централізації стрілок і сигналів. Контролює правильну підготовку маршрутів відповідно до показань приладів керування, закріплення составів і вагонів на станційних коліях гальмівними пристроями згідно з порядком і нормами, встановленими технічно-розпорядчим актом станції. Запитує згоду на маневрові пересування вагонів за межі району керування, що обслуговується у чергового по залізничній станції. Використовує в роботі комп'ютерну техніку і програмне забезпечення для отримання (введення) та обробки оперативної інформації. Бере участь у виконанні змінного плану роботи станції. Забезпечує виконання наказів, вказівок з організації руху поїздів і маневрової роботи, безпеки руху, правил охорони праці. Керує, оперативно, складачами поїздів і машиністами маневрових локомотивів у районі, що обслуговується.

В метрополітенах під час роботи на платформі стежить за безпечною висадкою й посадкою пасажирів, справним станом поїздів (составів), наявністю та правильністю показань поїзних сигналів, за роботою, що виконується працівниками інших служб та сторонніми організаціями на станції.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; накази, вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали згідно з колом обов'язків; технічно-розпорядний акт і технологічний процес роботи станції, принцип роботи пристроїв сигналізації, централізації, блокування і зв'язку та правила користування ними.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта, стаж роботи, пов'язаною з організацією перевезень на залізниці (метрополітені) - не менше 1 року.

РОБІТНИКИ

1 БРИГАДИР (ЗВІЛЬНЕНИЙ) З ПОТОЧНОГО УТРИМАННЯ Й РЕМОНТУ КОЛІЙ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД

Завдання та обов'язки. Організовує виконання робіт з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд. Керує робітниками, які виконують ці роботи в межах дільниці, що обслуговується. Утримує колії та штучні споруди в належному стані, який забезпечує безперебійний і безпечний рух поїздів. Оглядає колії і штучні споруди за встановленими термінами. Виявляє пошкодження, що з'являються в елементах верхньої будови колій, земляному полотні, штучних спорудах, виконує роботи щодо їх запобігання та продовження термінів служби верхньої будови колій. Організовує та виконує роботи з підготовки колій до роботи у зимовий період. Організовує виконання робіт з очищення колії від снігу й піску, утримання і ремонту колії на пучинах, підготовки колій і штучних споруд на випадок весняних і зливових вод, ліквідації пошкоджень на коліях і штучних спорудах, що спричинені стихійними явищами. Забезпечує рух поїздів під час виконання колійних робіт. Проводить інструктаж з охорони праці монтерів колій, обхідників колій та штучних споруд, чергових по переїзду та інших робітників. Веде первинний облік і складає звітність. Забезпечує утримання в належному стані інструменту, механізмів, інвентарю, сигнальних пристроїв, матеріалів і комор для їх зберігання.

Повинен знати: будову залізничної колії та штучних споруд; правила й технологію виконання робіт з їх поточного утримання і ремонту; дефекти елементів верхньої будови колії та штучних споруд; габарити рухомого складу й наближення будівель; правила проведення вимірювань за допомогою інструменту і приладів, які використовують; інструкції з поточного утримання залізничних колій та штучних споруд; інструкцію щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; правила охорони праці під час ремонту та утримання залізничної колії та штучних споруд; будову колійного гідравлічного та електричного інструменту й механізмів; правила охорони праці працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; технологію виконання колійних робіт; первинний облік і звітність.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтера колії 4 - 5 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Бригадиром (звільненим) може призначатися кваліфікований робітник з кваліфікаційним розрядом, вищим на один, ніж у робітника найвищої кваліфікації у бригаді, якою він керує, але не нижче 5 розряду.

2 БРИГАДИР (ЗВІЛЬНЕНИЙ) ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ БРИГАДИР (ЗВІЛЬНЕНИЙ) МЕТРОПОЛІТЕНІВ

Завдання та обов'язки. Керує робітниками виробничого підрозділу. Виконує роботи відповідно до технологічного процесу. Забезпечує своєчасне виконання бригадою затвердженого плану робіт. Розставляє робітників бригади на об'єкті. Забезпечує робочі місця матеріалами, інструментами та деталями. Забезпечує дотримання правил охорони праці та протипожежних правил. Проводить інструктаж та навчання робітників бригади щодо застосування раціональних прийомів і методів роботи. Здійснює нагляд та контроль за якістю робіт, що виконуються. Приймає роботи та здає об'єкти майстру. Контролює витрати матеріалів. Веде облік обсягів виконаних робіт та оцінює їх якість. Утримує обладнання та інвентар у належному стані.

Повинен знати: будову та взаємодію вузлів об'єктів, що ремонтуються; технологічні процеси виконуваних робіт; правила виконання робіт; основи організації праці на робочих місцях; норми витрат матеріалів; порядок та правила виконання робіт, правила охорони праці; порядок обліку робіт, що виконуються.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 - 5 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Бригадиром (звільненим) може призначатися кваліфікований робітник з кваліфікаційним розрядом, вищим на один, ніж у робітника найвищої кваліфікації у бригаді, якою він керує, але не нижче 5 розряду.

3 ВОДІЙ ДРЕЗИНИ

Завдання та обов'язки. Керує дрезиною, яка призначена для транспортування матеріалів, обладнання, пристроїв до місця виконання робіт. Виконує маневрові роботи в межах станції. Керує крановими установками та іншими спеціальними механізмами та пристроями дрезини під час виконання ремонтних, монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт. Контролює правильність навантаження, розміщення та кріплення вантажу на причіпній платформі. Обслуговує та утримує дрезину в справному стані. Усуває несправності дрезини. Бере участь у планово-запобіжному ремонті.

Повинен знати: будову та правила експлуатації дрезини, її механізмів і обладнання; причини несправностей в роботі дрезини та її механізмів і обладнання, способи їх запобігань та усунення; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; характеристики й властивості паливно-мастильних матеріалів та вимоги до них; правила перевезення вантажів на дрезині; правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються за допомогою кранового обладнання; правила, види й терміни технічного огляду, ремонту та огляд вузлів, колісних пар дрезини та кранового обладнання; основи електротехніки, механіки та гідравліки.

3-й розряд

- у разі керування та обслуговування знімної дрезини на залізницях магістрального залізничного транспорту та незнімної дрезини на залізничних коліях промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі керування та обслуговування знімної дрезини з причепом для перевезення вантажів на залізницях магістрального залізничного транспорту

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія дрезини 3 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Помічник водія дрезини тарифікується на один розряд нижче водія дрезини, під керівництвом якого він працює.

4 ВОДІЙ ТРАНСПОРТНО-ПРИБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує транспортно-прибиральними машинами різних систем і вантажностей, призначених для прибирання і транспортування сміття з привокзальних і станційних територій, перонів та пасажирських платформ, вулиць тощо. Спостерігає за навантаженням, розвантаженням і прибиранням. Виконує технічне обслуговування та утримання в справному стані транспортно-прибиральної машини.

Повинен знати: будову, роботу та обслуговування транспортно-прибиральних машин; види палива й мастила; призначення, строки й способи зарядження акумуляторних батарей; правила дорожнього руху; правила безпеки руху.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

5 ДРЕНАЖНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Промиває та очищує тунельні та станційні дренажі, колійні лотки, колодязі кабельних і вентиляційних колекторів станційних платформ, жорсткої основи колії, колійних стін і тунелів метрополітенів за допомогою водонапірних шлангів, ручних інструментів і пристроїв. Приєднує і від'єднує водонапірні шланги до водонапірної мережі. Доставляє інструменти, інвентар до місця роботи за допомогою дренажних візків.

Повинен знати: будову й порядок експлуатації засобів механізації, що застосовуються; схему і будову дренажної системи на станціях і тунелях; склад і способи виготовлення хімічних розчинів; будову пристроїв і механізмів; технологію очищення закритих трубопроводів від твердих відкладень і сторонніх предметів; засоби безпеки під час виконання цих робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Очищає та промиває труби закритої дренажної системи з використанням желонок на збірно-розбірних штангах та "йоршів"; очищає глибокі колодязі з застосуванням спеціальних черпаків в кабельних колекторах, машинних залах ескалаторів, ескалаторних похилих тунелях, суміщених тягово-понижувальних підстанціях в умовах наближення до обладнання, яке знаходиться під напругою; очищає та промиває зі шлангів чавунні оболонки вертикальних вентиляційних шахт на висоті з використанням страховки за допомогою монтажних поясів. Промиває та прочищає багатотрубні закриті дренажні системи та глибокі дренажні колодязі в камерах з'їздів. Промиває дренажні лотки та чавунні і залізобетонні тунельні оболонки на висоті до 1,5 метра без зняття напруги та електрощитів. Огороджує сигналами зупинки місця виконання робіт і пропуску господарських поїздів, збирає сміття по тунелях вантажних платформ моторейкового транспорту. Очищає та промиває ями для сніготанення у вестибюлях станцій зі зняттям та установкою підніжних решіток. Навантажує сміття та мул на автомобілі.

Повинен знати: типи та будову тунельних оболонок, конструкції дренажних систем; будову та правила користування желонками на збірно-розбірних штангах та "йоршами", захисними монтажними поясами; будову та способи переміщення по сходових маршах вертикальних вентиляційних шахт; будову та правила підключення огороджувальних електричних сигналів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дренажник 2 розряду - не менше 0,5 року.

6 ЕКІПІРУВАЛЬНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює постачання пасажирських вагонів водою, рідким та твердим паливом, постільною білизною. Перевіряє цілісність пломб та запірних пристроїв паливних баків, проводить заміри, визначає потребу та здійснює постачання тягового, моторвагонного та самохідного рухомого складу дизельним паливом, мастилом, підготовленою водою, піском з використанням обладнання, пристроїв та інструменту. Поновлює та штабелює тверде паливо.

Повинен знати: правила і порядок постачання водою, паливно-мастильними матеріалами та піском тягового, моторвагонного, самохідного рухомого складу і пасажирських вагонів; місця зберігання палива і порядок поповнення його запасів у вагонах; правила користування підйомно-транспортними механізмами, обладнання, яке застосовується, інструмент та інвентар; знання правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, правил безпечного ведення робіт під час роботи на залізничних коліях.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

7 ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТУРИ ТА ПРИСТРОЇВ ЗВ'ЯЗКУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи під час ремонту і технічного обслуговування повітряних та тунельних ліній зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Виконує роботи з установлення, заміни і закріплення опор. Оснащує опори арматурою, траверсами, штирями. Перекладає проводи під час заміни опор. Підвішує і зварює проводи. Підготовляє траси для прокладання кабелю, виконує допоміжні роботи з його монтажу й ремонту. Виконує прості слюсарні, теслярські роботи та електричні вимірювання.

Повинен знати: правила виконання робіт з технічного утримання і ремонту повітряних ліній зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації та блокування; будову й правила поводження з паяльною лампою і пристроями для термічного зварювання; правила користування контрольно-вимірювальними пристроями; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує, ремонтує повітряні та тунельні лінії зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації, блокування. Усуває пошкодження високовольтної лінії. Обслуговує і ремонтує телеграфні й телефонні апарати. Ремонтує, оглядає і чистить контактори, контакти, перемикачі, шнури, штепселі, кнопки, гарнітури, допоміжне обладнання. Виконує внутрішні проводки. Обслуговує місцеві кабелі зв'язку і кабельної арматури, польові пристрої кабельних ліній зв'язку. Здійснює монтаж і паяння з'єднувальних, відповідальних і кінцевих муфт з продзвонкою. Підвішує і прокладає повітряні і кабельні лінії згідно з нескладними схемами. Оглядає трос кабелів. Перевіряє монтаж схем і опор ізоляції із застосуванням простих електровимірювальних приладів. Виявляє та усуває дефекти складання простих схем.

Повинен знати: будову, правила обслуговування і ремонт телеграфної і телефонної апаратури, джерел живлення, повітряних та тунельних ліній зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації, блокування кабельного господарства; порядок розробки кабелів у шафах, боксах, кабельних ящиках і коробках; технічні умови на прокладання кабелів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує та ремонтує ручні й автоматичні телефонні та телеграфні станції. Оглядає і регулює основні комутаційні прилади та обладнання, виявляє та усуває їх несправності, виконує електричні вимірювання параметрів з'єднувальних ліній. Здійснює заміну і монтаж, приладів телефонних та телеграфних станцій. Здійснює профілактичні роботи з технічного обслуговування телеграфної апаратури, виявляє та усуває механічні та електричні несправності в телеграфних апаратах. Встановлює, технічно обслуговує, ремонтує, виявляє та усуває механічні та електричні несправності в лінійних пристроях двостороннього паркового зв'язку та гучномовного оповіщання (переговорні колонки, гучномовці, мікрофонні лінії), електрогодинниках, автоматичних камерах схову ручної поклажі. Перевіряє і замінює трансформатори, резистори, конденсатори, електромеханічні реле.

Повинен знати: будову апаратури та лінійного паркового гучномовного зв'язку, що обслуговується; основні види несправностей, способи їх виявлення та усунення; системи електроживлення; будову та призначення контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує та ремонтує проміжні пункти вибірного зв'язку, дуплексних підсилювачів, пристроїв платформних та станційних групових вокзальних покажчиків відправлення пасажирських поїздів, вагонів метрополітену, електрокомпостерів, квиткодрукуючих машин та розмінних автоматів. Технічно обслуговує та ремонтує міжміські кабельні магістралі. Виміряє електричні параметри ліній зв'язку і пристроїв захисту кабелів від корозії. Визначає місця пошкодження у кабелях. Проводить монтажно-паяльні роботи кабельних магістралей. Ремонтує вводнокомутаційні пристрої. Проводить електричне та механічне настроювання, ремонтує, регулює електромеханічні, радіотехнічні прилади та апаратуру. Регулює джерела живлення. Настроює і електрично регулює блоки підсилювачів. Перевіряє частотну характеристику відтворення та опору ізоляції магнітних головок.

Повинен знати: будову автоматичних та ручних телефонних станцій, звукозаписуючих пристроїв, радіоелектронних засобів та вимірювальних приладів, що застосовуються для вимірювання та захисту кабелів, від електрокорозії; норми, правила, та порядок технічного обслуговування і ремонту апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує та здійснює капітальний ремонт апаратури оперативно-технологічної, поїзної, станційного радіозв'язку, аналогових систем передачі; центральних годинникових станцій, пристроїв промислового телебачення для нагляду за пересуванням пасажирів на ескалаторах; перехідних коридорах та платформах. Здійснює електричне та механічне регулювання; ремонтує звукозаписуючі пристрої, нескладну радіоелектронну апаратуру, вузли; здійснює повну їх перевірку придатності до роботи; ремонтує апаратуру та пристрої; регулює різні джерела живлення середньої складності зі заміною деталей і вузлів, перевіряє на функціонування друковані плати, здійснює електричне регулювання та ремонт трансляційних радіовузлів, регулює складні реле, перевіряє та ремонтує магнітні підсилювачі. Здійснює електричну перевірку елементів радіоелектронної апаратури із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів, підбирає діоди, визначає причини нечіткої роботи блоків, усуває дефекти із заміною вузлів, регулює та ремонтує апаратуру магнітного запису і відтворення.

Повинен знати: будову та правила експлуатації пристроїв оперативно-технологічного, поїзного, станційного радіозв'язку, телебачення, центральних годинникових станцій, що обслуговуються; причини і способи запобігання та усунення дефектів, що з'являються в пристроях, які обслуговуються та ремонтуються; способи монтажних робіт у схемах різної складності; основні види несправностей апаратури; способи їх виявлення та усунення; системи електроживлення; основи телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування кабельних ліній зв'язку, ущільнених цифровими системами передачі і радіоапаратури з елементами цифрової і мікропроцесорної техніки. Здійснює електричне й механічне регулювання, ремонт середньої складності радіоелектронних приладів та пристроїв, перевіряє правильність монтажу, параметрів, блоків на напівпровідникових приладах та інтегральних схемах, регулювання блоків керування, настроювання складних підсилювачів різних типів.

Повинен знати: будову та усунення несправностей у складних радіоелектронних пристроях і апаратурі; будову напівпровідникових приладів і інтегральних схем, вимірювальних приладів для визначення місць пошкоджень в кабельних лініях зв'язку; принципи монтажу і налагодження дослідних зразків засобів зв'язку; правила підготовки креслень, робочих ескізів і схем.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 6 розряду - не менше 1 року.

8-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює електричне та механічне регулювання, настроювання та ремонт, повну перевірку, випробовує і здає особливо складні електромеханічні, радіотехнічні пристрої, прилади, комплекси та системи за спеціальними інструкціями. Робить розрахунки основних параметрів апаратури, перевіряє дослідні розробки та їх готовність до роботи. Ремонтує радіостанції особливої складності, настроює та регулює цифрові системи передачі та комутації повідомлень. Складає схеми для регулювання та випробування заново розробленої технологічної апаратури, приладів та систем будь-якої складності. Здійснює технічне обслуговування та ремонт волоконно-оптичних мереж зв'язку.

Повинен знати: будову, порядок налагодження, регулювання та випробування радіоелектронної апаратури, що експлуатується, цифрових електронних та квазіелектронних телефонних станцій цифрової апаратури ущільнення; розрахунок основних електронних параметрів апаратури, складання схем для регулювання та випробувань щойно розроблених зразків.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 7 розряду - не менше 1 року.

8 ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА БЛОКУВАННЯ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, складає, чистить, змащує, фарбує вузли та деталі пристроїв сигналізації, централізації та блокування в умовах постів електричної централізації та ремонтно-технологічних дільниць. Прокладає і здійснює монтаж кабельних мереж. Виконує допоміжні роботи під час бригадних і індустріальних методів обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування на станціях і перегонах залізниці та тунелях метрополітену.

Повинен знати: будову, правила й технологію складання, очищення і фарбування пристроїв сигналізації, централізації та блокування в умовах ремонтно-технологічної дільниці; правила користування вимірювальними приладами та інструментом; умови і технологію прокладання сигнально-блокувальних кабелів пристроїв сигналізації, централізації та блокування; габарити наближення будов і рухомого складу; основи електротехніки та механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Утримує в справному стані, виконує поточний ремонт, замінює, регулює, чистить польові пристрої сигналізації, централізації та блокування (світлофори, стрілочні електроприводи з гарнітурами кріплення, стрілочні, міжколійні та стикові з'єднувачі, перемички дросель-трансформаторів колійних і трансформаторних ящиків). Технічно обслуговує повітропровідні та тунельні мережі для гальмових засобів і пневматичної пошти сортувальних станцій.

Повинен знати: будову, правила, норми технічного обслуговування польових пристроїв сигналізації, централізації та блокування, повітропровідних мереж, пневматичної пошти; правила користування вимірювальними приладами та інструментом; основи електротехніки та механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Утримує в справному стані, здійснює поточний ремонт, заміну маршрутно-контрольних пристроїв з контрольними стрілочними замками електрожезлової системи, напівавтоматичного блокування, повітряних і кабельних ліній сигналізації та зв'язку; обслуговує електромеханічні автостопи точкового типу; виконує первинне механічне та електричне регулювання апаратури пристроїв сигналізації, централізації та блокування електромагнітних систем у ремонтно-технологічних дільницях; копіює і оновлює технічну документацію.

Повинен знати: будову, правила, норми утримання маршрутно-контрольних пристроїв, контрольних стрілочних замків, електрожезлового зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації та блокування, механічні та електричні характеристики приладів електромагнітних систем; основи електротехніки та механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування: пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації, дистанційно-випробної системи контролю рухомого складу на ходу поїзда, апаратури для контактного виявлення перегрітих букс в поїздах; первинне механічне та електричне регулювання кодової та електронної апаратури пристроїв сигналізації, централізації та блокування у ремонтно-технологічних дільницях, перевірку пристроїв захисту від перенапруги. Шукає найпростіші несправності пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації.

Повинен знати: будову й принцип дії пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації, автоматичної локомотивної сигналізації, дистанційно-виправної системи контролю рухомого складу на ходу поїзда, апаратури для безконтактного виявлення перегрітих букс у поїздах; електричні схеми пристроїв, які обслуговуються; механічні та електричні характеристики кодової і електронної апаратури, пристроїв захисту від перенапруги.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 6 розряду - не менше 1 року.

8-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації; шукає пошкодження та усуває їх; виконує регулювальні й монтажні роботи; замінює прилади й апаратуру в діючих пристроях сигналізації, централізації та блокування. Обслуговує пристрої і замінює несправні блоки електронної апаратури і апаратури на мікропроцесорній техніці в пристроях сигналізації, централізації та блокування і сортувальній гірці. Технічно обслуговує вагонні уповільнювачі, складає і регулює їх на ремонтних площадках і в дорозі, замінює вагонні уповільнювачі на сортувальній гірці. Технічно обслуговує, регулює і замінює газодувні агрегати пневматичної пошти з пересиланням вантажних документів. Обслуговує рейкові ланцюги, які обладнані пристроями автоматичної локомотивної сигналізації і дублюючими автономними пристроями автоматичного регулювання швидкості.

Повинен знати: електричні й монтажні схеми пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації, автоматичної локомотивної централізації і дублюючих пристроїв; методи і способи виявлення та усунення відмов пристроїв, які обслуговуються, правила вимкнення діючих пристроїв із централізації, перевірка залежності; принцип роботи електронних пристроїв і пристроїв на мікропроцесорній техніці.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 7 розряду - не менше 1 року.

9 ЕЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює демонтаж і монтаж контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній з використанням електричного та пневматичного інструменту, такелажних пристроїв та механізмів при знятій напрузі під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Виконує роботи на висоті при знятій напрузі і подалі від частин, які знаходяться під напругою. Бере участь у виправленні опор. Розбирає і фарбує арматуру, конструкції та опори на лінії. Копає котловани під опори. Переключає роз'єднувачі з ручним дистанційним керуванням.

Повинен знати: будову окремих елементів контактної мережі, принцип роботи та умови застосування такелажних пристроїв і механізмів; марки та перерізи проводів, тросів та дроту; типи опор; основні заходи обережності під час роботи на контактній мережі й високовольтних лініях; правила перебування на залізничних коліях; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж, демонтаж, огляд, вимір, перевірку стану, ремонт контактної мережі постійного та змінного струму, високовольтних ліній, що підвішені на опорах контактної мережі, трансформаторних підстанцій, що підключені до цих мереж. Встановлює опори. Виконує електромонтажні роботи у складі бригади зі зняттям напруги та заземлення. Виміряє довжину прогонів. Огороджує місця виконання робіт на станціях і перегонах. Здійснює монтаж і демонтаж контактної мережі з розгортанням на трасі та з використанням електричних, пневматичних та такелажних пристроїв і механізмів. Перевіряє та регулює приводи перемикачів. Заготовляє заміс бетону. Встановлює тимчасові сигнальні знаки на опори контактної мережі. Виконує відновлювальні роботи під час різних атмосферних умов.

Повинен знати: ознаки пошкоджень або відхилень від нормального стану пристроїв, які обслуговуються та способи їх усунення; схему живлення і секціонування контактної мережі та інших пристроїв електропостачання дистанції (дільниці), яка обслуговується; будову усіх елементів пристроїв, що обслуговуються, та їх призначення; навантаження, що допускаються на проводах; ізоляційні відстані до струмоведучих частин; способи стикування та кріплення проводів; порядок огородження під час роботи на контактній мережі; Правила улаштування та технічної експлуатації контактної мережі, відповідно до кола своїх обов'язків; принцип роботи залізничного зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 2 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт.

1. Кабель - установлення або заміна захисних кутників, прокладання.

2. Ланцюги електротягові рейкові - огляд.

3. Приводи роз'єднувачів - огляд.

4. Пристрої компенсаторні - перевірка роботи.

5. Струни, електричні з'єднувачі, монтажні струбцини - виготовлення.

6. Шланги, що заземляються - перевірка роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує операції з проводами контактної мережі під час розведення та зведення мостів. Виготовляє троси середніх анкерувань. Перевіряє, підтягує та фарбує бандажі. Перевіряє габаритні ворота. Перемикає роз'єднувачі контактної мережі в межах дистанції (дільниці), яка обслуговується. Здійснює планово-запобіжний ремонт контактної мережі постійного та змінного струму, високовольтних ліній, автоблокування. Встановлює та замінює збірні опори, гнучкі поперечки, ригелі, консолі, кронштейни, фіксатори, секційні ізолятори і деталі підвіски. Перевіряє роботу приводів секційних роз'єднувачів з дистанційним керуванням, ізоляції відтяжок анкерованих опор та роботу струмоприймача. Встановлює та здійснює монтаж апаратури дистанційного керування. Утримує та ремонтує високовольтні лінії, автоблокування хвильоводів, які підвішені на опорах контактної мережі та на опорах, що стоять окремо. Зварює проводи способом і "методом вибуху" та опресовує. Виконує в складі бригади роботи під напругою та поблизу частин, які знаходяться під напругою. Обходить лінії електропередачі та пристрої, оглядає їх з кабіни машиніста або вагона. Оглядає стан конструкцій фундаментів, відтяжок та низу опор без відкопування ґрунту, установлює постійні сигнальні знаки на опори контактної мережі.

Повинен знати: схеми живлення та секціонування контактної мережі та інших пристроїв електропостачання, типи підвісок контактної мережі; конструкції та типи металевих, залізобетонних опор та способи їх установлення; конструкції струмоприймачів та їх вплив на контактний провід; місця виводів та нумерацію ліній, які живляться; схеми живлення високовольтних ліній, хвильоводів, які підвішені на опорах контактної мережі; властивості вибухових речовин, порядок підготовки та проведення операцій по зварюванню методом "вибуху" та термітним зварюванням; будову такелажного оснащення та поводження з ним; сигналізацію під час проведення такелажних робіт; правила утримання та ремонту контактної мережі, відповідно до кола своїх обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Контур заземлення - перевірка опору.

2. Лінії, які відсмоктують та живлять, - огляд.

3. Опори, фундаменти опор - перевірка опору та витоку струмів.

4. Проводи контактні - вимірювання спрацьовування на перегонах і станціях та сезонне регулювання.

5. Роз'єднувачі контактної мережі - переключення в межах прилеглих дистанцій, які обслуговуються.

6. Стояки фіксаторні консольні - огляд.

7. Траверси зі штирями для хвильоводів - огляд.

8. Троси поперечні - заготовлення та натягування.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж, демонтаж обладнання контактної мережі з розбивкою згідно з кресленнями та ескізами прямих дільниць. Робить ревізію та ремонт усіх пристроїв контактної мережі, високовольтних ліній, що підвішені на опорах контактної мережі. Поздовжнє та поперечне регулювання контактної мережі. Підсилює діючі пристрої контактної мережі. Регулює натяг фіксуючих тросів гнучких поперечин. Регулює розвідні пристрої на мостах. Налагоджує, регулює апаратуру з дистанційного керування. Перевіряє струмознімач.

Повинен знати: технічні норми з експлуатаційного обслуговування пристроїв контактної мережі; схеми основного і аварійного живлення та секціонування контактної мережі; тяговий рейковий ланцюг; причини пошкоджень, несправностей контактної мережі та способи їх запобігання; методи поздовжнього та поперечного регулювання контактної мережі; умови роботи струмоприймачів; будову шаф, що переключаються; допустимі навантаження на опори; принцип дії розвідних пристроїв на мостах; будову і схему апаратури дистанційного керування на мережах і підстанціях; правила читання креслень і схем контактної мережі; правила безпечного проведення робіт зі зняттям напруги й накладання заземлення; норми витрат вибухових речовин; способи і правила зберігання, транспортування і знищення вибухових матеріалів; правила надання першої допомоги.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Захист станції стикування - огляд.

2. Зигзаги, виноси, висоти підвішувань контактного проводу - вимірювання.

3. Перемикачі пунктів групування - вимірювання струму.

4. Проводи контактні і несучі троси - розгортання і монтаж.

5. Розрядники - установлення і монтаж.

6. Троси поперечні - заготовляння та натягування.

7. Троси середнього анкерування, еластичні струни - монтаж, заміна без зняття напруги з контактної мережі.

8. Фіксатори - заміна без зняття напруги з контактної мережі.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і демонтаж обладнання контактної мережі з розбивкою згідно з кресленнями та ескізами дільниць та вузлів. Здійснює регулювання контактної та технічний нагляд за усіма роботами контактної мережі на вузлових та сортувальних станціях, за роботами на високовольтних лініях, що підвішені на опорах контактної мережі. Виконує монтаж та демонтаж усіх видів розвідних пристроїв на мостах. Здійснює монтаж керованих секційних роз'єднувачів на вузлових станціях та парках стикування різних систем струму та напруги. Виявляє та усуває пошкодження секційних роз'єднувачів та вимикачів з дистанційним керуванням. Знімає та готує ескізи та креслення. Керує роботами з поточного обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання контактної мережі.

Повинен знати: способи розбивки опор контактної мережі та методи їх установлення у котловани; конструкції та розміри фундаментів опор; схеми живлення та секціонування контактної мережі в межах дистанції електропостачання електрифікованої залізниці; схему живлення контактної мережі; допуски та норми, монтажні таблиці, що застосовуються під час експлуатації та ремонту контактної мережі; роботу тягових підстанцій та електрорухомого складу, що відносяться до пристроїв контактної мережі.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Заземлення групове - ревізія і ремонт.

2. Поперечки ізольовані гнучкі - перевірка справності ізоляторів без зняття напруги з контактної мережі.

3. Проводи контактні - монтаж вставок без зняття напруги з контактної мережі.

4. Рейка-консоль - вимірювання перехідного опору витоку струму, зняття потенціальних діаграм.

5. Сполучення ізолюючі - перевірка стану.

6. Станції стикування електричної тяги змінного та постійного струму, пункти групування - ревізія та ремонт обладнання в пристроях контактної мережі, що перемикаються.

7. Укладання повітряної стрілки на щойно електрифікованих коліях.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Діагностує пристрої контактної мережі за допомогою діагностичної апаратури. Робить аналіз виробничих вимірів. Вносить виміри в програми комп'ютерної техніки. Організовує роботи в умовах підвищеної небезпеки. Здійснює керівництво та виконання усіх видів робіт у пристроях електропостачання, що обслуговуються.

Повинен знати: принципові схеми та принцип дії приладів діагностики та методики роботи з ними, перелік пристроїв, що відносяться до місць підвищеної небезпеки та правила роботи на них.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 6 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Присвоєння розрядів кваліфікації електромонтеру контактної мережі повинно погоджуватися з вимогами правил безпечного обслуговування відповідних пристроїв, а саме: електромонтер контактної мережі 2-го розряду повинен знати правила безпеки в обсязі II групи; 3-го розряду - в обсязі III групи; 4-го розряду - в обсязі IV групи; 5, 6, 7 розряду - в обсязі V групи.

10 ЕЛЕКТРОМОНТЕР ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує оперативне переключення в електроустановках під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Зачищає і змащує контакти апаратури. Ремонтує інструмент, пристрої, інвентар, захисні засоби, переносні заземлення, апаратуру освітлення, магнітні пускачі. Виконує роботи з підтримання приміщення і території підстанції в належному стані. Отримує і складає матеріали.

Повинен знати: будову й призначення обладнання підстанції; властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту обладнання підстанції; порядок оперативних переключень; правила користування електричним інструментом; призначення і порядок застосування захисних і монтажних пристроїв; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає та складає електродвигуни, насоси, вимикачі, контактори та іншу апаратуру тягової підстанції. Здійснює фільтрування та взяття проб мастила. Перебирає дугогасильні камери швидкодіючих автоматів з виготовленням азбоцементних перегородок. Здійснює монтаж електричного освітлення на підстанції. Армує ізолятори. Заготовляє і згинає шини, спуски, перемички. З'єднує, окінцьовує, паяє та приєднує проводи і кабелі. Фарбує шини, фланці, ізолятори, кабелі, металеві конструкції корпусів вимикачів, камери розподільних пристроїв. Перевіряє стан заземлюючих пристроїв, вимірює опір ізоляції мегометром.

Повинен знати: електричну й монтажну схему електрообладнання підстанцій, найменування і призначення електрообладнання; розподільчі пристрої, основні види кріпильних деталей, арматури, марки проводів і кабелів, які використовуються на підстанціях; основний електричний інструмент; основні поняття з електроніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж на діючих підстанціях, запуск і експлуатацію дизель-генераторного агрегату. Проводить профілактичні випробування напівпровідникових перетворювачів. Бере участь у перевірці і налагодженні захистів простої і середньої складності під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Виявляє та усуває пошкодження в електрообладнанні. Ремонтує, перевіряє роботу і регулює випрямні мости, електродвигуни, генератори, приводи, перемикачі, вимикачі, трансформатори, насоси. Заливає масло в апаратуру. Здійснює регенерацію трансформаторного масла. Обслуговує акумуляторні батареї. Виконує оперативні переключення. Веде технічну документацію з виконаних робіт.

Повинен знати: схеми електричних установок і їх приєднання; принцип роботи напівпровідникових перетворювачів, масляних вимикачів, трансформаторів, акумуляторних батарей, фільтропристрою, захисної і вимірювальної апаратури; технологічний процес розбирання й складання вузлів електричних машин та апаратів; види несправностей в акумуляторних батареях, електродвигунах і засоби їх усунення; можливості переводу підстанції в аварійних випадках у нормальний режим роботи; основи електротехніки й телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює, настроює і випробовує електрообладнання підстанції і захисні засоби за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Сушить апарати та електричні машини. Розмічає і прокладає проводи і кабелі. Установлює прохідні плити та ізолятори, роз'єднувачі, приводи, розрядники, силові трансформатори усіх видів. Складає з регулюванням і заміною деталей приводи масляних вимикачів, швидкодіючі автомати, фільтропристрої. Проводить монтаж захисних пристроїв ланцюгів блокування і напівпровідникових перетворювачів. Виявляє та усуває пошкодження у випрямлячах, автоматичному й дистанційному керуванні устаткування. Шабрує магнітні площини автоматів, розшихтовує та зашихтовує магнітопроводи. Перевіряє схеми вторинних ланцюгів комутації, напівпровідникових перетворювачів, силових трансформаторів. Визначає стан ізоляції обмоток електромашин і трансформаторів. Перевіряє прості пристрої автоматики й телемеханіки. Ремонтує, регулює і знімає характеристики реле. Бере участь у перевірці і профілактичних випробуваннях шаф і щитів керування. Перевіряє і налагоджує захисти середньої складності. Знімає графіки навантажень.

Повинен знати: схеми електропостачання тягових і понижуючих підстанцій; будову і принцип дії устаткування підстанцій, несправності в роботі цього устаткування і засоби їх усунення; порядок ведення ремонтів устаткування; захисти електрообладнання і живлячих ліній; будову і схеми заземлення; причини виникнення дефектів у роботі електричного устаткування і способи їх запобігання; способи сушіння електрообладнання; електричні схеми устаткування, що монтується, і способи їх перевірки; способи вимірювання опору ізоляції; будову і правила застосування електровимірювальних приладів; конструкцію і принцип дії усіх видів реле; технічні характеристики електричного устаткування і захисних засобів; електротехніку в обсязі програми технічного училища.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює високовольтні випробування електрообладнання і кабелів. Розмічає місця установлення перетворювальних агрегатів. Проводить установлення і монтаж реакторів і фільтропристроїв. Установлює і обслуговує повітряні вимикачі змінного струму. Встановлює і регулює збірні комплектні розподільні пристрої та їх окремі блоки й вузли. Випробовує дію апаратів і приладів від сторонніх джерел струму та напруги і підготовляє їх до включення. Проводить монтаж захистів і пристроїв автоматики ланцюгів первинної і вторинної комутації. Робить перевірку і налагодження складних захистів. Переключає анцапф силових трансформаторів. Проводить фазування ошиновки й кабелів у відкритих і закритих розподільчих пристроях.

Повинен знати: електричні схеми; методи перевірки і регулювання електрообладнання; конструкцію розподільчих пристроїв; щити керування і захисту; правила й порядок випробування електричного устаткування підстанцій і захисних засобів; принципові схеми і принцип дії електронних пристроїв автоматики, телемеханіки; схеми і групи об'єднань обмоток і позначення виводів; основні дані із державних стандартів про матеріали, які застосовуються під час ремонту обладнання підстанції; норми витрат кабелів, проводів, матеріалів і трансформаторного масла.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і обслуговування нових типів обладнання, апаратів, приладів; монтаж і перевірку складних пристроїв автоматики ланцюгів первинної та вторинної комутації і електронних захистів. Проводить типові випробування високовольтного обладнання і силових кабелів згідно зі спеціальними програмами. Встановлює, регулює і перевіряє високовольтні вакуумні вимикачі.

Повинен знати: будову й технологію ремонту обладнання, яке обслуговується; монтажні і принципові схеми складних пристроїв автоматики та електронних захистів; інструкції і методику високовольтних випробувань і кабелів; будову й способи регулювання вакуумних вимикачів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 6 розряду - не 1 року.

8-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює і налагоджує тиристорні перетворювачі, що керуються. Здійснює монтаж і перевірку складних пристроїв автоматики та електронних захистів, які виконуються на мікросхемах.

Повинен знати: будову, способи регулювання і налагодження керованих тиристорних перетворювачів; принципові монтажні схеми складних пристроїв автоматики та електронних захистів, що виконуються на мікросхемах.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 7 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка:


Присвоєння розрядів, кваліфікації електромонтеру тягової підстанції повинно узгоджуватися з вимогами правил безпечного ведення робіт під час експлуатації відповідних пристроїв, а саме: електромонтер тягової підстанції 2-го розряду повинен знати правила безпеки в обсязі II групи; 3-го розряду - в обсязі III групи; 4-го розряду - в обсязі IV групи; 5, 6, 7, 8 розрядів - в обсязі V групи.

11 ЕЛЕКТРОМОНТЕР-РЕЛЕЙНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує та перевіряє релейний захист, прилади та силове устаткування під керівництвом електромонтера-релейника вищої кваліфікації. Виконує слюсарні й допоміжні роботи під час монтажу схем автоматики та релейного захисту. Ремонтує і встановлює на панелях запобіжники, реле та прилади.

Повинен знати: загальні поняття про релейний захист, про будову реле та приладів; принцип дії та призначення запобіжників; прийоми роботи та послідовність операцій під час ревізій та монтажу схем автоматики та релейного захисту; елементарні знання про ознаки пошкодження контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; елементарні поняття з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує та перевіряє релейний захист, прилади та силове устаткування. Здійснює профілактичний огляд схем автоматики. Здійснює монтаж схем автоматики та релейного захисту під керівництвом електромонтера-релейника вищої кваліфікації. Ремонтує контрольно-вимірювальні прилади.

Повинен знати: призначення релейного захисту й приладів; контрольно-вимірювальні прилади випробування релейного захисту і силового устаткування; схеми включення контрольно-вимірювальних приладів; принцип дії приладів і реле; типи реле, що застосовуються в схемах автоматики; однолінійну схему підстанції; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією електромонтера-релейника 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє та оглядає максимально струмовий захист. Перевіряє, оглядає і настроює випрямні агрегати, газові захисти трансформаторів, прості пристрої автоматики і телемеханіки. Оглядає, ремонтує, ревізує, регулює і настроює прості конструкції. Розбирає, ремонтує і складає електричні прилади магнітно-електричних і індукційних систем з виконанням їх градуювання і випробування. Ремонтує вимірювальні трансформатори, випробовує захисні засоби. Продзвонює ланцюги захисту. Виконує розрахунки, що пов'язані з регулюванням реле та приладів.

Повинен знати: будову реле, процес регулювання реле і розрахунки, що застосовуються у процесі регулювання; призначення і принцип дії силового устаткування підстанцій; принципові схеми релейного захисту; марки проводів і кабелів; правила читання принципових схем автоматики; схеми перевірки реле і приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера-релейника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує, перевіряє і настроює максимальний струмовий і земляний захист, захист від зниження напруги кабелів, від замикання на землю. Перевіряє щитові контрольно-вимірювальні прилади. Перевіряє і випробовує вимикачі і автомати. Випробовує силові й вимірювальні трансформатори, силове устаткування підвищеної напруги. Здійснює ревізію і налагодження усіх систем автоматики. Настроює і ревізує апаратуру й реле схем автоматики. Виконує перемонтаж схем автоматики і керування в умовах діючої підстанції. Ремонтує і регулює усі типи приладів і реле з класом точності до одиниці. Оглядає схеми телекерування. Настроює датчики і прилади телекерування. Ремонтує і регулює термодатчики й термореле.

Повинен знати: будову вимірювальної та випробної апаратури; характеристики і основні параметри релейного захисту; правила читання контактних схем релейного захисту й автоматики; будову й типи апаратури, що застосовується у схемах автоматики; технічні умови роботи схем автоматики; принцип роботи телекерування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера-релейника 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує, перевіряє і настроює релейний захист різних типів, що застосовуються на підстанціях. Настроює і перевіряє електричні характеристики реле потужності. Налагоджує і регулює телекерування. Визначає несправності і причини перебою в роботі телекерування. Виконує планові перевірки електронного захисту. Здійснює ревізійне обслуговування і ремонт приладів та пристроїв, що застосовуються для налагодження і монтажу електронної апаратури та зарядно-підзарядних пристроїв. Виконує стендове налагодження блоків і модулів апаратури телемеханіки.

Повинен знати: принципові і монтажні схеми телекерування і правила їх читання; будову й схеми керування кремнієвих випрямлячів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера-релейника 5 розряду - не менше 1 року.

12 КОНТРОЛЕР АВТОМАТИЧНИХ ПРОПУСКНИХ ПУНКТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Завдання та обов'язки. Контролює прохід пасажирів на станції метрополітену, справність роботи пристроїв пасажирської автоматики, виконання ними правил користування метрополітеном, оплату проїзду та перевезення багажу. Здійснює перевірку документів, що дають право безкоштовного проїзду в метрополітені. Надає інформацію пасажирам щодо маршрутів прямування у метрополітені.

Повинен знати: правила користування метрополітеном; перелік пільгових категорій громадян, які користуються безкоштовним проїздом в метрополітені та зразки документів, що дають таке право; принцип дії і правила експлуатації, способи виявлення та усунення неполадок у роботі автоматичних пропускних пунктів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

13 КОНТРОЛЕР ВЕРСТАТНИХ І СЛЮСАРНИХ РОБІТ

(слюсарні роботи)

Спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює й приймає за кресленнями та технічними умовами прості деталі, вузли й агрегати після складальних операцій, механічного та слюсарного оброблення з застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів і пристроїв; штангенциркулів, індикаторів, щупів, кронциркулів, оправок, накладних кондукторів. Визначає якість і відповідність технічним умовам деталей, що подаються на складальну дільницю. Перевіряє вузли і конструкції після їх складання або встановлення на місце. Оформляє документацію на прийняту та забраковану продукцію.

Повинен знати: технічні умови на приймання деталей та виробів після механічної, слюсарної та складальної операцій; розміри допусків для основних видів механічного оброблення, деталей; будову, призначення та умови застосування середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і приладів; методи перевірки прямолінійних і криволінійних поверхонь на фарбування щупом, штихмасом; основні відомості про допуски та посадки, ступені точності, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Болти, гвинти і гайки - контроль після фрезерування.

2. Валики - контроль після шліфування.

3. Втулки, кронштейни, патрубки, маточини, трійники, фланці - контроль після механічного оброблення.

4. Крани повітро- і водопровідні - контроль притирання пробки по контуру.

5. Ланцюжки, шарніри - контроль після слюсарного оброблення.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює й приймає деталі середньої складності після механічного та слюсарного оброблення та вузлів конструкцій і робочих механізмів після складальних операцій згідно з кресленнями та технічними умовами. Проводить вимірювання відповідних вузлів, конструкцій і частин машин із застосуванням складальних кондукторів й універсальних пристроїв: плит, призм, косинців, струбцин, домкратів. Веде облік та звітність з прийнятої продукції.

Повинен знати: технологію складальних робіт, технічні умови на приймання деталей та проведення випробувань вузлів і конструкцій середньої складності після слюсарно-складальних операцій, механічного та слюсарного оброблення; методи перевірки прямолінійних поверхонь оптичними приладами, лекалами, шаблонами за допомогою водяного дзеркала, струною та індикатором; призначення й умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; будову збірних кондукторів, приладів, випробувальної апаратури та стендів; допуски та посадки, ступені точності, квалітети (класи точності та чистоти оброблення).

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 2 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт.

1. Кільця і пальці поршневі - контроль стану під час ремонту.

2. Колісні пари рухомого складу - контроль чистового обточування по колу катання.

3. Окремі вузли - контроль після ремонту і складання.

4. Осі - перевірка биття, паралельності, співвісності, перпендикулярності.

5. Шестерні циліндричні - контроль стану під час ремонту.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює й приймає складні деталі після механічного та слюсарного оброблення, а також вузли, комплекти й окремі конструкції після остаточного складання з перевіркою точності виготовлення та складання з застосуванням різного універсального контрольно-вимірювального інструменту та приладів. Веде облік і звітність з прийнятої продукції.

Повинен знати: види механічного оброблення деталей; технічні умови з приймання складних деталей, складання та випробування складних вузлів; правила розрахунку координатних точок, які необхідні для замірів під час приймання деталей; будову складних контрольно-вимірювальних інструментів, приладів і випробувальної апаратури; розміри допусків для деталей, що надходять на складання; дефекти складання; систему допусків і посадок (класи точності та чистоти оброблення), ступені точності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вали допоміжних машин та агрегатів, що сполучаються - перевірка, центрування.

2. Вали колінчасті - контроль наявності тріщин.

3. Вали упорні - контроль після шліфування.

4. Вкладиші - контроль після розточування та складання паспорта.

5. Механізм дизеля важільно-клапанного - перевірка, регулювання.

6. Пристрої локомотивів (рухомого складу) автозчепні - перевірка стану під час експлуатації.

7. Ротори і статори - контроль стану під час ремонту.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює й приймає особливо складні і відповідальні деталі, вироби після механічного та слюсарного оброблення, а також вузли, механізми, комплекти та конструкції в цілому після остаточного складання з виконанням всіх передбачених технічними умовами випробувань з перевіркою точності виготовлення та складання з застосуванням спеціального й універсального контрольно-вимірювального інструменту та приладів. Веде облік та звітність. Складає паспорти або формуляри на відремонтовані вузли та механізми.

Повинен знати: технічні умови на приймання особливо складних і відповідальних деталей та виробів після механічного оброблення, вузлів, механізмів, комплектів і конструкцій після остаточного складання; правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; допуски для всіх видів оброблення, які проводяться в цеху або на дільниці, що обслуговує.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вали колінчасті - контроль стану після ремонту.

2. Вкладиші шатунні та вкладиші моторно осьові підшипників - визначення допустимих розмірів під час ремонту та експлуатації.

3. Візки та рами локомотивів (рухомого складу)- контроль геометрії під час проведення ремонту.

4. Гільзи дизелів потужністю до 3000 кВт контроль стану та визначення придатності.

5. Електродвигуни тягові та букси колісних пар локомотивів - підбір обойм підшипників кочення.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює й приймає особливо складні та відповідальні блоки, агрегати і дизелі та інші складні машини, комплектувальні вироби й конструкції після остаточного складання з виконанням всіх передбачених технічними умовами випробувань. Контролює технологічну та геометричну точність унікального металорізального устаткування. Контролює особливо складні та відповідальні деталі та вузли з декількома площинами й осями, що перетинаються, з застосуванням спеціальних пристроїв. Перевіряє та налагоджує складні й особливо відповідальні контрольно-вимірювальні прилади. Бере участь в дослідженні дефектів, які виявлені під час контролю та випробувань. Складає паспорти або формуляри на прийняті вузли, агрегати, блоки, двигуни, оформляє приймальні акти.

Повинен знати: технічні умови на прилади, агрегати, апаратуру, двигуни, вузлів, які застосовує; методи їх контролю та випробувань; основні види дефектів, що виявляються під час складання та випробувань; способи їх виявлення та усування; конструкцію спеціальних приладів, які застосовує, правила їх налагодження, регулювання та перевірки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Амортизатори та підвіски - контроль складання та випробування.

2. Бандажі колісних пар локомотивів - контроль стану після проведення їм механічної обробки.

3. Бандажі колісних пар - контроль стану під час експлуатації локомотивів (рухомого складу).

4. Турбокомпресори з частотою обертання більше 10000 об/хв. - контроль стану роторів.

5. Установки дизель-генераторні потужністю до 3000 кВт - контроль виконання ремонту колінчатих валів.

14 КОЧЕГАР ПАРОВОЗІВ У ДЕПО

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує гарячі паровози на деповських коліях і у депо. Готує своєчасно їх до видачі під поїзди. Утримує у належному стані топку, котел, арматуру, водоживильні та контрольно-вимірювальні прилади, підтримує необхідний тиск та нормальний рівень води у котлах паровозів, регулює роботу котла. Заправляє холодні паровози.

Повинен знати: будову та правила експлуатації котлів паровозів, що обслуговуються; Інструкцію з охорони праці; правила протипожежної безпеки; режим раціонального опалення паровозів твердим та рідким паливом, будову та принципи роботи водоживильних та контрольно-вимірювальних приладів; способи запобігання та усунення несправностей котлів; прості прийоми слюсарних робіт; розташування деповських колій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

15 МАШИНІСТ АВТОМОТРИСИ

Завдання та обов'язки. Керує автомотрисою, яка призначена для перевезення людей або транспортування матеріалів, обладнання, пристроїв до місця роботи, проведення експлуатаційних та аварійно-відновлювальних робіт на залізницях, у тому числі ремонту та огляду пристроїв контактної мережі. Технічно обслуговує автомотрису. Утримує в належному стані двигун, електричне та гідравлічне устаткування, гальмову систему, систему живлення та змащування ходових частин автомотриси та її підйомного обладнання. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Змащує частини механізмів, які труться. Бере участь у планово-запобіжному ремонті. Керує крановою установкою (гідроманіпулятором) та іншими спеціальними механізмами та пристроями автомотриси під час виконання ремонтних, монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт. Контролює правильність навантаження, розміщення та кріплення вантажу на причіпній платформі.

Повинен знати: будову автомотриси, її обладнання та правила водіння, причини несправностей у роботі механізмів автомотриси, способи їх запобігання та усунення; види та якість паливно-мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види та терміни технічного огляду, ремонту, та освідчення вузлів, колісних пар автомотриси та її кранового обладнання; правила перевезення людей та виконання вантажно-розвантажувальних робіт; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки та механіки.

5-й розряд

у разі керування та обслуговування автомотриси з бензиновим двигуном.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

у разі керування та обслуговування автомотриси з дизельним двигуном потужністю до 220 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста автомотриси 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

у разі керування та обслуговування автомотриси з дизельним двигуном потужністю понад 220 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста автомотриси 6 розряду - не менше 1 року.

16 МАШИНІСТ ВАГОПОВІРОЧНОГО ВАГОНА

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує кран-балкою під час вивантаження та завантаження самохідних вагоповірочних візків та еталонних гир у межах підхідної та вагової колії. Забезпечує схоронність виробничого, господарського і протипожежного інвентарю, інструменту, контрольно-вимірювальних приладів та іншого обладнання у закріплених за ним вагоповірочних вагонах. Виконує ремонт еталонних гир. Забезпечує справне утримання еталонних гир і контролює наявність на них чинного державного повірочного клейма.

Повинен знати: будову та правила експлуатації вагоповірочного вагона та самохідних візків; правила державної повірки та клеймування еталонного устаткування та візків; порядок і методи перевірок за допомогою вагоповірочного вагона ваговимірювальних пристроїв; правила та способи навантаження вагоповірочних візків гирями; допустимі граничні навантаження на вагон та підйомно-транспортне устаткування; терміни огляду пристроїв та інвентарю; основи механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. Посвідчення на право керування кран-балкою та третю кваліфікаційну групу з електробезпеки.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує кран-балкою під час вивантаження та завантаження самохідних вагоповірочних візків та еталонних гир у межах підхідної та вагової колії. Завантажує самохідні вагоповірочні візки еталонними гирями. Бере участь у планово-запобіжному ремонті устаткування та пристроїв вагоповірочного вагона. Налагоджує та регулює устаткування вагоповірочного вагона. Слідкує за станом ходових частин, гальмового обладнання, автозчепи самохідних вагоповірочних візків. Забезпечує схоронність виробничого, господарського і протипожежного інвентарю, інструменту, контрольно-вимірювальних приладів та іншого обладнання у закріплених за ним вагоповірочних вагонах. Виконує перевірку та ремонт робочих еталонів: ваг та еталонних гир. Забезпечує справне утримання еталонних гир і контролює наявність на них чинного державного повірочного клейма. Приймає участь у ремонті вагонних ваг.

Повинен знати: будову та правила експлуатації вагоповірочного вагона та самохідних візків; правила і терміни технічного огляду, ремонту та огляду устаткування вагоповірочного вагона; правила державної повірки та клеймування еталонного устаткування та візків; порядок і методи перевірок за допомогою вагоповірочного вагона ваговимірювальних пристроїв; правила та способи навантаження вагоповірочних візків гирями; допустимі граничні навантаження на вагон та підйомно-транспортне устаткування; терміни огляду пристроїв та інвентарю; основи електротехніки, телемеханіки та механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вагоповірочного вагона 4 розряду - не менше 1 року. Посвідчення на право керування кран-балкою та третю кваліфікаційну групу з електробезпеки.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Вивантажує, опускає та установлює самохідні вагоповірочні візки на колії за допомогою висувної кран-балки вагоповірочного вагона. Керує самохідними вагоповірочними візками під час їх пересування у межах підхідної та вагової колії. Завантажує самохідні вагоповірочні візки еталонними гирями. Обслуговує двигуни електростанцій, підйомно-транспортне устаткування вагоповірочного вагона та приводи до нього. Налагоджує та регулює устаткування вагоповірочного вагона. Бере участь у планово-запобіжному ремонті устаткування та пристроїв вагоповірочного вагона. Контролює стан ходових частин, гальмового обладнання, автозчепки вагоповірочного вагона. Забезпечує робочий стан та схоронність виробничого, господарського і протипожежного інвентарю, інструменту, контрольно-вимірювальних приладів та іншого обладнання у закріплених за ним вагоповірочних вагонах. Виконує перевірку, ремонт та юстування робочих еталонів: ваг, компараторів та еталонних гир. Забезпечує справне утримання еталонних гир і контролює наявність на них чинного державного повірочного клейма. Приймає участь у перевірці, ремонті, регулюванні, встановленні, випробуванні, юстуванні вагонних ваг та інших засобів ваговимірювальної техніки.

Повинен знати: будову та правила експлуатації вагоповірочного вагона та самохідних візків; правила і терміни технічного огляду, ремонту та огляду устаткування вагоповірочного вагона; правила державної повірки та клеймування еталонного устаткування та візків; порядок і методи перевірок за допомогою вагоповірочного вагона ваговимірювальних пристроїв; правила та способи навантаження вагоповірочних візків гирями; допустимі граничні навантаження на вагон та підйомно-транспортне устаткування; терміни огляду пристроїв та інвентарю; основи електротехніки, телемеханіки та механіки, будову, призначення та роботу засобів ваговимірювальної техніки різної складності, методи їх обслуговування, причини та заходи запобігання їх несправностей.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вагоповірочного вагона 5 розряду - не менше 1 року. Посвідчення на право керування кран-балкою та третю кваліфікаційну групу з електробезпеки.

17 МАШИНІСТ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА

Завдання та обов'язки. Керує дизель-поїздом, готує його до роботи, перевіряє дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем. Контролює роботу дизель-поїзда, основних його частин і механізмів під час руху поїзда. Забезпечує плавність ведення, встановлений нормами режим опалення та вентиляції вагонів, безпечні умови посадки та висадки пасажирів. Здійснює прийом та здачу дизель-поїзда, забезпечує безпеку руху та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової роботи. Не допускає ведення поїздів понад встановлені шагові норми для даної дільниці, перевантаження вузлів та агрегатів дизель-поїзда, порушень плавності ведення, режиму електроопалення та вентиляції вагонів, умов посадки та висадки пасажирів при водінні пасажирських поїздів. Контролює роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів дизель-поїзда, перевіряє їх технічний та протипожежний стан. Дотримується періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів дизель-поїзда на шляху прямування. Вживає заходів щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів. Утримує в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту. Бере участь у підготовці дизель-поїзда до комісійного огляду.

Повинен знати: будову дизель-поїзда; призначення, будову та принцип дії основних вузлів, механізмів, електричних і пневматичних схем; види технічного обслуговування та ремонту дизель-поїзда, його обсяги, технологію основних ремонтних робіт; основні види та причини виникнення несправностей, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; методи економії паливно-мастильних матеріалів; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп'ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкції з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги.

Машиніст: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією помічника машиніста - не менше 2 років.

Помічник машиніста: професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та курсова професійна підготовка з відривом від виробництва і стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 3 розряду - не менше 1 року.

18 МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗА

Завдання та обов'язки. Керує електровозом, готує його до роботи, перевіряє дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем. Контролює роботу електровоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда. Здійснює прийом та здачу електровоза. Забезпечує встановлений нормами режим електроопалення та вентиляції вагонів під час водіння пасажирських поїздів, безпеку руху та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової роботи. Не допускає ведення поїздів понад встановлені вагові норми для даної дільниці, перевантаження вузлів та агрегатів локомотива, порушень плавності ведення, умов посадки та висадки пасажирів під час водіння пасажирських поїздів. Контролює роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів електровоза, перевіряє їх технічний та протипожежний стан. Дотримується періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів електровоза на шляху прямування. Вживає заходів щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів. Утримує в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту. Бере участь у підготовці електровоза до комісійного огляду.

Повинен знати: призначення, будову та принцип дії вузлів, механізмів, електричних та пневматичних схем електровоза; його обладнання та правила експлуатації, причини виникнення несправностей у роботі вузлів та механізмів електровоза, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів, правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар електровоза; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп'ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги.

Машиніст: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією помічника машиніста - не менше 2 років.

Помічник машиніста: професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та курсова професійна підготовка з відривом від виробництва і стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 3 розряду - не менше 1 року.

19 МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОПОЇЗДА

Завдання та обов'язки. Керує електропоїздом, готує його до роботи, перевіряє дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем. Контролює роботу електропоїзда, основних його частин і механізмів під час руху поїзда. Забезпечує плавність ведення, встановлений нормами режим опалення та вентиляції вагонів, безпечні умови посадки та висадки пасажирів. Здійснює приймання та здачу електропоїзда, забезпечує безпеку руху та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової роботи. Не допускає ведення поїздів понад встановлені вагові норми для даної дільниці, перевантаження вузлів та агрегатів електропоїзда, порушень плавності ведення, режиму електричного опалення та вентиляції вагонів, умов посадки та висадки пасажирів під час водіння пасажирських поїздів. Контролює роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів електропоїзда, перевіряє їх технічний та протипожежний стан. Дотримується періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів електропоїзда на шляху прямування. Вживає заходів щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів. Утримує в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту. Бере участь у підготовці електропоїзда до комісійного огляду.

Повинен знати: будову електропоїзда; призначення, будову та принцип дії вузлів, механізмів, електричних і пневматичних схем електропоїзда; методи економії електроенергії його обладнання та правила експлуатації; принципи роботи вузлів, електронних блоків, мікропроцесорних систем; причини виникнення несправностей у роботі вузлів та механізмів, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види технічного обслуговування та ремонту електропоїзда, його обсяги, технологію основних ремонтних робіт; види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар електропоїзда; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп'ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги.

Машиніст: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією помічника машиніста - не менше 2 років.

Помічник машиніста: професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та курсова професійна підготовка з відривом від виробництва і стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 3 розряду - не менше 1 року.

20 МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОПОЇЗДА (МЕТРОПОЛІТЕНУ)

Завдання та обов'язки. Керує електропоїздами метрополітену із забезпеченням безпеки руху поїздів, виконує поїзну та маневрову роботу, здійснює перевезення пасажирів, забезпечує виконання графіка руху поїздів. Здійснює огляд електропоїздів після ремонту. Виконує приймання, здавання, технічне обслуговування електропоїзда метрополітену, перевірку, випробування всіх видів гальм та пристроїв безпеки руху. Ліквідує несправності електропоїзда під час роботи на лінії.

Повинен знати: правила технічної експлуатації метрополітену України; інструкцію із сигналізації у метрополітені; інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи у метрополітені; технічно-розпорядчий акт станцій, лінії та інші нормативні з безпеки руху; правила та інструкцію з охорони праці під час експлуатації та ремонту електропоїзда; будову та конструкцію електропоїзда; режими керування, призначення обладнання, технічні характеристики електропоїзда; систему гальмівного обладнання; правила зчеплення та розчеплення вагонів; порядок виконання оглядів та ремонту електропоїзда, порядок його приймання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка, яка дає право на керування електропоїздом метрополітену. Наявність посвідчення про присвоєння IV групи з електробезпеки. Кваліфікація слюсаря з ремонту рухомого складу метрополітену - не нижче 3 розряду. Без вимог до стажу роботи.

III клас кваліфікації

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка, яка дає право на керування електропоїздом метрополітену. Підвищення кваліфікації. Наявність посвідчення про присвоєння IV групи з електробезпеки. Кваліфікація слюсаря з ремонту рухомого складу метрополітену - не нижче 3 розряду. Стаж роботи машиністом електропоїзда (метрополітену) - не менше 1 року.

II клас кваліфікації

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка, яка дає право на керування електропоїздом метрополітену. Підвищення кваліфікації. Наявність посвідчення про присвоєння IV групи з електробезпеки. Кваліфікація слюсаря з ремонту рухомого складу метрополітену - не нижче 3 розряду. Стаж роботи машиністом електропоїзда (метрополітену) III класу - не менше 3 років.

I клас кваліфікації

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка, яка дає право на керування електропоїздом метрополітену. Підвищення кваліфікації. Наявність посвідчення про присвоєння IV групи з електробезпеки. Кваліфікація слюсаря з ремонту рухомого складу метрополітену - не нижче 3 розряду. Стаж роботи машиністом електропоїзда (метрополітену) II класу - не менше 4 років.

21 МАШИНІСТ ЕСКАЛАТОРА

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує і обслуговує ескалатори, що перевозять до 150 тисяч пасажирів за добу. Регулює режим роботи механізмів залежно від їх завантаження. Налагоджує механізми та пристрої автотелекерування ескалаторами. Забезпечує справний стан ескалаторів, що обслуговуються, та бере участь у планово-запобіжному ремонті.

Повинен знати: конструкцію, кінематичні та електричні схеми та способи налагодження ескалаторів; будову електрообладнання ескалаторів усіх типів; правила визначення згідно з довідниками і паспортами найсприятливіших режимів роботи механізмів залежно від навантаження; методи й способи усунення несправностей ескалаторів, що обслуговуються; принцип дії всіх захистів електроприводів і пристроїв автотелекерування ескалаторами; слюсарні роботи в обсязі на один розряд нижче встановленого машиністу ескалатора.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі обслуговування ескалаторів, що перевозять понад 200 тисяч пасажирів за добу; у разі перевірки, налагодження та регулювання електросхем ескалаторів приладами підвищеної точності, настроювання та ремонту схем контролю, ізоляції кіл керування ескалатором.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста ескалатора 5 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Помічник машиніста ескалатора тарифікується на один розряд нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.

22 МАШИНІСТ ЗАЛІЗНИЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

Спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

Завдання та обов'язку. Керує залізнично-будівельною машиною (за переліком) різних типів і призначення, її силовими установками, окремими робочими вузлами і механізмами, яка застосовуються під час ремонту, будівництва та поточного утримання верхньої будови колії, штучних споруд, земляного полотна і баластної призми з додержанням раціональних режимів роботи машини та забезпеченням вимог безпеки руху поїздів. Здійснює щозмінне та технічне її обслуговування, виявляє й усуває несправності у роботі, перевіряє справність систем і вузлів. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машини, що обслуговує.

Повинен знати: будову, призначення, технічні характеристики машини, якою керує; правила й інструкції щодо її монтажу та демонтажу, експлуатації та ремонту; способи виявляння причин несправностей та їх усунення; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та електричної енергії, сорти та властивості масел, палива, що застосовуються, правила їх зберігання; інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час проведення колійних робіт, Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; технічні вимоги до виконання колійних робіт та їх якості; слюсарну та електротехнічну справи будівельних чи інших подібних за складністю машин та правила експлуатації електричних установок.

5-й розряд

Керує залізнично-будівельною машиною:

думпкаром, хопер-дозатором;

колійним стругом, снігозбиральною та збиральною без електричного керування;

для ущільнення баласту;

баластувальною та баластувальною з рихтувальним пристроєм;

виправно-підбивально-рихтувальною;

вирівнювально-підбивально-оздоблювальною;

для кріплення і змащення клемних і закладних болтів;

землезбиральною;

ланкорозкладальною і ланкоскладальною;

рейкозварювальною;

рихтувальною;

щебенеочищувальною з очищення щебеню;

механізованим оздоблювальним комплексом;

рухомим складом для засмічувачів;

укладальником колії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Керує залізнично-будівельною машиною:

для нарізання кюветів та траншейних робіт не обладнаною електронною та комп'ютерною системою;

для ущільнення баласту;

баластувальною та баластувальною з рихтувальним пристроєм;

виправно-підбивально-рихтувальною;

вирівнювально-підбивально-оздоблювальною;

для вакуумного навантаження баласту;

для динамічної стабілізації колії;

для заміни шпал;

для кріплення і змащування клемних і закладних болтів;

для нарізання та очищення кюветів;

для планування баласту;

для планування баласту та динамічної стабілізації колії;

для укладання стрілочний переводів;

ланкорозкладальною та ланкоскладальною;

рейкозварювальною;

рихтувальною;

щебенеочищувальною;

механізованим оздоблювальним комплексом;

рухомим складом для засмічувачів;

тяговим модулем та тягово-енергетичною установкою;

укладальником колії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

Керує залізнично-будівельною машиною, обладнаною електронною системою управління зі складними технічними характеристиками, перевіряє справність вузлів електронної систем.

Керує залізнично-будівельною машиною:

виправно-підбивально-рихтувальною;

для вакуумного навантаження баласту;

для динамічної стабілізації колії;

для нарізання та очищення кюветів;

для планування баласту;

для планування баласту і динамічної стабілізації колії;

щебенеочищувальною.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин 6 розряду - не менше 1 року.

8-й розряд

Керує залізнично-будівельною машиною, обладнаною електронною та комп'ютерною системами зі складними технічними характеристиками, програмним забезпеченням, перевіряє справність вузлів електронної та комп'ютерної систем, веде первинну технічну документацію.

Керує залізнично-будівельною машиною:

виправно-підбивально-рихтувальною;

для нарізання та очищення кюветів;

для планування баласту;

для планування баласту і динамічної стабілізації колії;

щебенеочищувальною.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин 7 розряду - не менше 1 року.

23 МАШИНІСТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосно-силове обладнання, двигуни внутрішнього згорання, парові котли та інше устаткування насосних станцій; здійснює пуск, регулювання режиму роботи, зупинку двигунів, насосів та агрегатів, переключення в системі трубопроводів насосної станції. Змащує підшипники, здійснює набиття сальників. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами, роботою автоматики та запобіжних пристроїв. Здійснює поточний ремонт устаткування насосної станції. Керує роботою хлораторної установки. Готує реагенти для хлорування води. Проводить аналіз води на залишковий хлор і веде облік. Веде технічну звітність роботи насосної станції. Здійснює експлуатацію, обслуговує та утримує в справному стані свердловини, водорозбірні колонки, башти та інші пристрої водопостачання залізничної станції. Стежить за рівнем води у джерелі, за станом і роботою гідротехнічних, водозапірних споруд напірних та розвідних водопровідних мереж з арматурою, водорозбірними заправними кранами. Готує пристрої водопостачання залізничної станції до роботи взимку. Безперебійно забезпечує водою споживачів, поїзди та інші технічні і господарсько-побутові потреби залізничної станції. Утримує обладнання, робоче місце і санітарну зону в чистоті.

Повинен знати: будову, принцип дії та правила експлуатації поршневих, вертикальних і горизонтальних відцентрових насосів та двигунів, що приводять їх у дію, резервного енергообладнання, приладів автоматичного керування агрегатами насосної станції; схему всмоктуючих, напірних і розвідних трубопроводів, конструкцію і принцип дії арматури на трубопроводах; будову інших елементів водопостачання залізничної станції; артезіанських свердловин, гідротехнічних і водонапірних споруд, водорозбірних колонок та кранів.

2-й розряд

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води до 500 м-3 на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води від 500 м-3 до 1000 м-3 на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією машиніста залізничного водопостачання 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води від 1000 м-3 до 2000 м-3 на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста залізничного водопостачання 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води понад 2000 м-3 2500 м-3 на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста залізничного водопостачання 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води понад 2500 м-3 на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста залізничного водопостачання 5 розряду - не менше 1 року.

24 МАШИНІСТ ЗУМПФОВОГО АГРЕГАТА

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує зумпфовими агрегатами з вакуумнасосом та чистить цистерну вручну. Обслуговує та утримує в справному стані агрегат, його устаткування та прилади. Підготовляє водовідливну установку до очищення грязезбірника. Налагоджує і регулює вакуумнасос контрольно-вимірювальними приладами. Регулює автоматичну сигналізацію та блокує наповнення цистерн. Перевіряє готовність агрегату грязезбірника, водовідливних пристроїв і шлангів до роботи з відкачування грязьової пульпи. Веде облік результатів перевірки. Підключає та відключає електроживлення агрегату, автоматики та сигналізації насосних установок. Відкачує грязьову пульпу з грязезбірника та водовідливних пристроїв у тунелях метрополітену. Перевіряє та налагоджує роботу устаткування дренажних перекачувань після обчищення. Підготовляє агрегат до транспортного стану. Обчищає цистерну від грязьової пульпи вручну і вивозить у визначене місце.

Повинен знати: будову зумпфового агрегату з вакуумнасосом, контрольно-вимірювальних приладів дренажних перекачувань (грязезбірників, водовідливних пристроїв) на лініях метрополітену та режими їх роботи; порядок підключення тимчасової кабельної лінії до джерел електроживлення і відключення від них; порядок проведення ревізії і планово-запобіжного ремонту агрегатів; основи гідравліки, електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує зумпфовими агрегатами з механічним та гідравлічним вивантаженням грязьової пульпи та обладнаних вакуумнасосом, що забезпечує максимальний ступінь розрідження. Керує мулососними агрегатами під час обчищення відстійників. Перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів і пускорегулювальної апаратури. Керує механізмами для вивантаження із цистерн грязьової пульпи, налагоджує та регулює їх. Здійснює розрахунок потрібного часу заповнення цистерн залежно від умов роботи перекачок. Регулює та випробовує вакуумнасоси різних типів. Здійснює технічне обслуговування та утримання в справному стані закріплених агрегатів, машин і механізмів.

Повинен знати: будову та конструктивні особливості зумпфових агрегатів з механічним і гідравлічним вивантаженням та мулососних агрегатів; технічні характеристики вакуумнасосів різних типів, які застосовуються на зумпфових агрегатах; інструмент та пристрої; обладнання для механічного розвантаження цистерн.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста зумпфого агрегату 4 розряду - не менше 1 року.

25 МАШИНІСТ КОЛІЙНИХ МАШИН

Завдання та обов'язки. Керує колійною машиною, робочими вузлами і механізмами, що застосовується під час транспортування, шліфування рейок. Здійснює технічне обслуговування і поточний ремонт колійної машини, бере участь в інших видах ремонту.

Повинен знати: призначення і будову відповідних машин, правила та інструкції з їх експлуатації і транспортування; способи виконання робіт і технічні вимоги до їх якості; норми витрат матеріалів і запасних частин; ґатунки і властивості мастил і палива, що застосовуються, їх технологічні характеристики, правила зберігання; інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів у разі проведення дорожніх робіт та інші інструкції і правила, згідно з обов'язками.

4-й розряд

- керує спеціальним рухомим складом для транспортування рейкових плітей.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією робітника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- керує колієремонтною летючкою та несамохідною платформою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста колійних машин 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- керує самохідною колієремонтною летючкою, поливальним поїздом, самохідною платформою. Здійснює технічне обслуговування рейкошліфувального поїзда, що оснащений електронною та комп'ютерною системами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста колійних машин 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

- керує під час транспортування рейкошліфувальним поїздом, що оснащений електронною та комп'ютерною системами.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста колійних машин 6 розряду - не менше 1 року.

8-й розряд

- керує під час виконання шліфувальних робіт рейкошліфувальним поїздом, що оснащений електронною та комп'ютерною системами. Контролює за допомогою електронного та комп'ютерного устаткування роботу вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста колійних машин 7 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Помічник машиніста колійних машин тарифікується на один розряд нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.

26 МАШИНІСТ МИЙНОЇ УСТАНОВКИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує мийну установку й апарати для миття та протирання залізничних вагонів, трамвайних вагонів, тролейбусів, легкових та вантажних автомобілів, автобусів. Готує мийні розчини, що застосовуються. Усуває дрібні неполадки в роботі установок і апаратури у процесі експлуатації.

Повинен знати: принцип роботи апаратури та установок, що обслуговуються; способи і прийоми приготування мийних розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розрад

Завдання та обов'язки. Обслуговує мийну установку під час миття локомотивів, пасажирських і вантажних вагонів, вагонів електропоїздів, дизель-поїздів; машин для промивання тунелів метрополітенів, миття та сушіння вагонів метрополітену; установок для промивання контейнерів, що призначені для вивезення сміття з метрополітену; машин для обмивання деталей та вузлів (візків, букс, деталей ресорного підвищування та гальмової важільної передачі) рухомого складу; установки для хлорування води. Готує розчини, які застосовуються. Регулює режими роботи машин та установок, що застосовуються, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у планово-запобіжному ремонті устаткування, яке обслуговується. Контролює якість обмивання кузовів вагонів, локомотивів, дизель-поїздів та їх деталей.

Повинен знати: будову машин та установок, що обслуговуються; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; призначення та склад розчинів, що застосовуються і правила застосування промивальних матеріалів; вимоги до процесу обмивання локомотивів, вагонів, котлів, цистерн, дизель-поїздів, тунелів метрополітену, контейнерів та деталей рухомого складу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією машиніста мийної установки 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує мармуромийну машину на рейковому ходу у разі промивання колійних стін метрополітену; мийні машини для промивання і очищення колісних пар, підшипників кочення, повітророзподільників; мийні машини та установки для промивання, натирання рухомого складу на автоматичних поточно-конвеєрних лініях. Перевіряє правильність роботи механізмів за зовнішніми ознаками. Усуває несправності у роботі устаткування, що обслуговується. Перевіряє якість промивання. Бере участь у планово-запобіжному ремонті устаткування, що обслуговується.

Повинен знати: будову мармуромийної машини на рейковому ходу, будову мийної машини ММД-12, машин та установок для промивання і натирання рухомого складу на автоматичних поточно-конвейєрних лініях; властивості матеріалів облицювання стін метрополітену; основи електротехніки; прийоми ремонту устаткування, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мийної установки 3 розряду - не менше 1 року.

27 МАШИНІСТ МОТОВОЗА

Завдання та обов'язки. Керує мотовозом. Виконує вантажно-розвантажувальні роботи, перевозить робітників та транспортує матеріали. Виконує маневрові роботи на станціях, ланкозбиральних базах, пересування колійних машин, живлення електродвигунів робочих органів колійних машин. Утримує в справному стані дизель, електрообладнання, гальмову систему, системи живлення і змащення, сигнальні прилади та ходові частини мотовоза, його підйомне обладнання і газорозподільний механізм під час обслуговування газобалонного і газогенераторного мотовозів. Здійснює нагляд за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, контролює дотримання правильного навантаження і кріплення вантажу на причепних платформах. Змащує частини механізмів, що труться, та заправляє дизель паливних баків. Бере участь у планово-запобіжному ремонті мотовоза.

Повинен знати: будову й правила експлуатації мотовоза; причини несправностей у роботі механізмів мотовоза, способи запобігання та усунення їх; характеристики та властивості пальномастильних матеріалів та вимоги до них; призначення і будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види, строки технічного огляду, ремонту та огляду вузлів, колісних пар мотовоза та його кранового обладнання; правила й способи виконання вантажно-розвантажувальних робіт; правила перевезення людей і вантажів на мотовозі; основи електротехніки, механіки й гідравліки.

4-й розряд

- у разі керування та обслуговування мотовоза, що працює на залізницях вузької колії; мотовоза, що не обладнаний підйомним краном або іншими спеціальними пристроями, що працює на залізницях широкої колії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією робітника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі керування та обслуговування мотовоза, що працює на залізницях вузької колії для вивезення лісу й торфу; мотовоза, що обладнаний підйомним краном або іншими спеціальними пристроями, що працюють на залізницях широкої колії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мотовоза 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі керування та обслуговування мотовоза - електростанції, а також мотовоза, що перевозить робітників, довгомірні рейкові пліті на візках типу "метро" у тунелях метрополітену.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мотовоза 5 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


При роботі в дві особи другій машиніст мотовоза тарифікується на один розряд нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.

28 МАШИНІСТ НЕЗНІМНОЇ ДРЕЗИНИ

Завдання та обов'язки. Керує дрезиною, яка призначена для перевезень робітників і транспортування матеріалів, обладнання, пристроїв до місця робіт. Виконує маневрені роботи у межах станції. Керує крановими установками та іншими спеціальними механізмами та пристроями дрезини під час виконання ремонтних, монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт. Контролює правильність навантаження, розміщення та кріплення вантажу на причіпній платформі. Обслуговує та утримує дрезину у справному стані. Усуває несправності дрезини. Бере участь у планово-запобіжному ремонті.

Повинен знати: будову та правила експлуатації дрезини, її механізмів і обладнання; причини несправностей в роботі дрезини та її механізмів і обладнання, способи їх запобігання та усунення; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; характеристики і властивості паливно-мастильних матеріалів і вимоги до них; правила перевезення людей і вантажів на дрезині; правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються за допомогою кранового обладнання; правила, види і терміни технічного огляду, ремонту та огляду вузлів, колісних пар дрезини та кранового обладнання; основи електроніки, механіки й гідравліки.

5-й розряд

- у разі керування та обслуговування незнімної дрезини з карбюраторним двигуном, що обладнана вишкою, краном або іншими спеціальними механізмами для виконання ремонтних, монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією робітника 4-го розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі керування та обслуговування незнімної дрезини з дизельним двигуном, що обладнана вишкою, краном або іншими спеціальними механізмами для виконання ремонтних, монтажних і вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом незнімної дрезини 5 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Помічник машиніста незнімної дрезини тарифікується на один розряд нижче машиніста незнімної дрезини, під керівництвом якого він працює.

29 МАШИНІСТ ПАРОВОЗА

Завдання та обов'язки. Керує паровозом. Готує паровоз до роботи, перевіряє дію вузлів, механізмів, пневматичної схеми паровоза. Забезпечує стійкий режим роботи котла, систем змащення вузлів та механізмів паровоза. Контролює роботу паровоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда. Здійснює прийом та здачу паровоза, забезпечує безпеку руху. Не допускає ведення поїздів понад встановлені вагові норми для даної дільниці, перевантаження вузлів та агрегатів паровоза, контролює роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів паровоза, перевіряє їх технічний та протипожежний стан. Дотримується періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів паровоза на шляху прямування. Вживає заходів щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів. Утримує в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту. Бере участь у підготовці локомотива до комісійного огляду.

Повинен знати: будову паровоза; його обладнання та правила експлуатації; принципи роботи основних вузлів паровоза; причини виникнення несправностей у роботі вузлів та механізмів паровоза, способи їх запобігання та усунення; характеристики паливно-мастильних матеріалів та методи їх економії; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар паровоза; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, гідравліки, механіки, пневматики; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги.

Машиніст: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією помічника машиніста - не менше 2 років.

Помічник машиніста: професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та курсова професійна підготовка з відривом від виробництва і стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 3 розряду - не менше 1 року.

30 МАШИНІСТ ПІСКОПОДАВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує піскоподавальною установкою продуктивністю до 20 м -3/добу із додержанням установлених режимів роботи. Завантажує і обслуговує піскосушильні печі, сушить та подає пісок до піскороздавального бункера. Оглядає компресор та його електродвигун. Змащує частини механізмів піскосушильного барабана і транспортера, що труться.

Повинен знати: будову, принцип дії, режими роботи, правила керування і догляду за установкою; причини передчасного спрацювання деталей установки та способи його запобігання; види та якість змащувальних матеріалів, що застосовуються; режими змащення; вимоги до піску, який постачається на локомотиви.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі керування та обслуговування піскоподавальної установки продуктивністю від 20 до 40 м -3/добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією машиніста піскоподавальної установки 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

- у разі керування та обслуговування піскоподавальної установки продуктивністю понад 40 м-3/добу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста піскоподавальної установки 3 розряду - не менше 1 року.

31 МАШИНІСТ ПОВОРОТНОЇ Й ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИН МОСТА

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує механізмами поворотної і підіймальної машин моста потужністю до 100 кВт з додержанням установлених режимів роботи. Визначає несправності в роботі машин та усуває їх. Змащує частини механізмів машин, що труться.

Повинен знати: будову й режими роботи машин, що обслуговуються; правила керування та догляду за ними; причини несправностей у роботі машин і способи їх запобігання; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією робітника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі керування механізмами поворотної і підіймальної машин моста потужністю понад 100 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста поворотної і підіймальної машин моста 4 розряду - не менше 1 року.

32 МАШИНІСТ ПРИБИРАЛЬНИХ МАШИН

Завдання та обов'язки. Керує електропідлогомийними, брудоприбиральними, пилососними, самохідними акумуляторними підлогомийними машинами з електронною системою керування та іншими прибиральними машинами під час механізованого прибирання станцій метрополітену і приміщень залізничних вокзалів. Вибирає режим роботи машин, регулює і налагоджує їх. Виявляє несправності в роботі машин та усуває їх. Готує мийні суміші й заправляє ними машини. Прибирає станцію вручну в місцях недоступних для машин та на передвестибюльній території.

Повинен знати: будову, правила експлуатації і налагодження машини та устаткування, що обслуговується; технологію приготування мийних сумішей та правила користування ними; правила санітарії та гігієни з утримання станцій метрополітену та приміщень залізничних вокзалів.

2-й розряд

- у разі керування прибиральними машинами під час прибирання станцій метрополітену та приміщень залізничних вокзалів з пасажиропотоком до 80000 осіб за добу,

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі керування прибиральними машинами під час прибирання станцій метрополітену та приміщень залізничних вокзалів з пасажиропотоком понад 80000 осіб за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста прибиральних машин 2 розряду - не менше 0,5 року.

33 МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА

Завдання та обов'язки. Керує тепловозом. Готує тепловоз до роботи, перевіряє дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем тепловоза. Контролює роботу тепловоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда. Здійснює прийом та здачу тепловоза з дотриманням чинних вимог. Забезпечує безпеку руху та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової роботи. Не допускає ведення поїздів понад встановлені вагові норми для даної дільниці, перевантаження вузлів та агрегатів тепловоза, порушень плавності ведення. Контролює роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза й перевіряє їх технічний та протипожежний стан. Дотримується періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів тепловоза на шляху прямування. Вживає заходів щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів. Утримує в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту. Бере участь у підготовці локомотива до комісійного огляду.

Повинен знати: будову тепловоза; його обладнання та правила експлуатації; принципи роботи вузлів, електронних блоків тепловоза; види технічного обслуговування та ремонту тепловоза, його обсяги, технологію основних ремонтних робіт; причини виникнення несправностей у роботі вузлів та механізмів тепловоза, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар локомотива; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки пневматики, комп'ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги.

Машиніст: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією помічника машиніста - не менше 2 років.

Помічник машиніста: професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та курсова професійна підготовка з відривом від виробництва і стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 3 розряду - не менше 1 року.

34 МАШИНІСТ УСТАНОВОК З ОБСЛУГОВУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує вакуумні установки, насоси, двигуни та вентилятори на промивально-пропарювальних станціях з витратами води до 150 м-3/год. Пускає, зупиняє, підтримує потрібні параметри роботи обладнання. Забезпечує безперебійне постачання водою і розчинами робочі місця на промивальних естакадах та інших об'єктах промивально-пропарювальної станції згідно з вимогами технології приготування цистерн під налив. Обслуговує стаціонарні установки з екіпірування рефрижераторного рухомого складу під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Заповнює ємності рефрижераторного рухомого складу дизельним паливом, розсолом, аміаком, фреоном, пропан-бутаном. Утримує в справному стані розсольні, водяні та паливні насоси, ємності для дизельного палива, мастил, розсолу та іншого обладнання. Забезпечує збереження згідно з технічними вимогами балонів аміаку, фреону, пропан-бутану та інших холодоагентів, обтиральних матеріалів і твердого палива. Веде записи в журналі про роботу обладнання.

Повинен знати: будову агрегатів, приладів та обладнання, що обслуговуються; механізми, інструмент, інвентар та пристрої, які застосовуються, і правила користування ними; схему розташування загальних і спеціалізованих ємностей, трубопроводів та регулюючих пристроїв, що всмоктують і нагнітають; найменування і ґатунки нафтопродуктів, що проходять крізь вакуумні установки та нафтопастки; причини несправностей у роботі механізмів обладнання, що обслуговується, способи їх усунення; основи електротехніки, гідравліки та механіки; комунікаційні та розвідні мережі; правила обслуговування балонів, працюючих під тиском.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує вакуумні установки, насоси, двигуни та вентилятори на промивально-пропарювальних станціях з витратами води понад 150 м 3/год. Обслуговує стаціонарну установку та її агрегати з екіпірування рефрижераторного рухомого складу. Визначає і усуває несправності в роботі насосів, ємностей та інших засобів екіпірування.

Повинен знати: кінематичні схеми та режими роботи обладнання, що обслуговується; характеристики паливно-мастильних та обтиральних матеріалів, холодоагентів та твердого палива.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста установок з обслуговування рухомого складу 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує високоточні (з погрішністю до 1 відсотка) паливозаправні і маслозаправні колонки, високопродуктивне обладнання для приймання нафтопродуктів та дизпалива для екіпірування рефрижераторного рухомого складу. Обслуговує установки вакуумування і зарядження ємностей холодоагентом. Бере участь у ремонті обладнання, яке обслуговується. Обслуговує і регулює машини, обладнання і прилади, що забезпечують обробку і промивання цистерн під налив високочистих нафтопродуктів (реактивне паливо, авіабензин).

Повинен знати: порядок усунення несправностей обладнання, яке обслуговується, і технологію екіпірування; правила безпеки під час роботи з обладнанням високого тиску, екіпірувальними засобами і пожежної безпеки; основи електротехніки, гідравліки й кінематики.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста установок з обслуговування рухомого складу 4 розряду - не менше 1 року.

35 МАШИНІСТ-ІНСТРУКТОР БРИГАД СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Завдання та обов'язки. Навчає машиністів та їх помічників правилам обслуговування та утримання спеціального рухомого складу, забезпечення безпеки руху, організовує та контролює роботу бригад самохідного рухомого складу. Проводить практичні навчання бригад особливостям обслуговування та керування гальмами спеціального рухомого складу, дотримання встановлених швидкостей руху, порядку під'їзду до забороненого сигналу світлофора. Виконує контрольні поїздки з машиністами на закріплених дільницях обслуговування, проводить практичне навчання працівників бригад режимам керування та забезпечення безпеки руху поїздів. Здійснює контроль за дотриманням встановлених швидкостей руху та порядку під'їзду до забороненого сигналу світлофора. Перевіряє у працівників закріплених бригад знання технічно-розпорядчих актів залізничних станцій дільниць обслуговування, інструкцій, наказів з безпеки руху; проводить інструктаж із зазначених питань. Організовує проведення комісійного огляду рухомого складу, контролює якість його підготовки. Бере участь у комісійному огляді рухомого складу, дає оцінку його технічного стану щодо готовності до роботи. Забезпечує впровадження передових методів роботи. Бере участь у розслідуванні транспортних подій, порушень технологічної дисципліни, режимів керування спеціального самохідного рухомого складу, керування гальмами.

Повинен знати: будову самохідного рухомого складу, його обладнання та правила експлуатації; причини несправностей у роботі механізмів самохідного рухомого складу, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів, правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та огляду вузлів, механізмів; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп'ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; інструкції з експлуатації гальм рухомого складу залізниць України; чинні інструкції, накази; правила безпечного ведення робіт; інструкції з експлуатації та утримання дрезин, мотовозів, моторно-рейкового транспорту незнімного типу.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста спеціального самохідного рухомого складу - не менше 5 років.

36 МАШИНІСТ-ІНСТРУКТОР ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД

Завдання та обов'язки. Організовує та контролює роботу колони локомотивних бригад. Здійснює контроль за виконанням працівниками локомотивних бригад своїх робочих обов'язків. Проводить інструктаж локомотивних бригад з питань експлуатації і обслуговування локомотивів, раціональних режимів водіння поїздів і маневрової роботи, забезпечення безпеки руху, дотримання графіків руху поїздів. Здійснює контрольні поїздки з локомотивними бригадами. Контролює дотримання локомотивними бригадами встановленого режиму роботи та відпочинку, норм з охорони праці; дотримання вимог виробничої дисципліни, правил з безпеки руху, пожежної безпеки. Проводить навчання з працівниками локомотивних бригад з вивчення будови локомотивів, що обслуговуються. Організовує в колоні локомотивних бригад роботу з підготовки і підвищення кваліфікації, запобігання порушень безпеки руху. Бере участь у розслідуванні транспортних подій в поїзній і маневровій роботі, що допущені з вини працівників локомотивних бригад, порушень технологічної дисципліни, графіка руху, режимів водіння поїздів і керування автогальмами. Організовує та бере участь у проведенні комісійного огляду тягового рухомого складу, контролює якість його підготовки, дає оцінку технічному стану локомотивів щодо їх готовності до роботи. Забезпечує впровадження передових методів праці, підвищення технічного рівня знань працівників локомотивних бригад.

Повинен знати: будову локомотивів; їх обладнання та правила експлуатації; принципи роботи вузлів, електронних блоків; причини несправностей у роботі механізмів локомотива, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар локомотива мотор-вагонного рухомого складу; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп'ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць (метрополітенів) України; Інструкцію з сигналізації на залізницях (метрополітенах) України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях (метрополітенах) України; Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях (метрополітенах) України, чинні інструкції, накази; державні та галузеві нормативні документи з питань професійно-технічної підготовки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації, не нижче ніж 2 клас кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста електровоза, тепловоза, електропоїзда, дизель-поїзда - не менше 5 років.

37 МИЙНИК-ПРИБИРАЛЬНИК РУХОМОГО СКЛАДУ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює зовнішнє і внутрішнє очищення, обтирає, прибирає і протирає скло легкових, вантажних і спеціальних автомобілів, причепів, напівпричепів, шляхо-будівельних машин вручну із застосуванням засобів і різних розчинників, паст, бензину і гасу згідно із санітарно-гігієнічними вимогами обробки під завантаження вантажу. Очищує від забруднення водоканалізаційні відводи на обмивальних майданчиках. Утримує в чистоті й справному стані інструмент, інвентар, пристрої і обмивальні майданчики.

Повинен знати: способи та прийоми зовнішнього і внутрішнього прибирання, обмивання автомобілів із застосуванням розчинів, паст, бензину й гасу; призначення інструменту, інвентарю і пристроїв, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює зовнішнє і внутрішнє очищення, обтирання, прибирання та обмивання з протиранням скла локомотивів, пасажирських вагонів, вагонів метрополітену, електро- і дизель-поїздів, автобусів, трамваїв і тролейбусів вручну із застосуванням пристроїв і різних розчинників, паст, бензину й гасу згідно із санітарно-гігієнічними вимогами їх обробки. Здійснює очищення і гаряче промивання вручну напіввагонів під навантаження. Очищає, продуває, обтирає і обмиває деталі і вузли під час ремонту залізничного рухомого складу та рухомого складу метрополітену із застосуванням розчинників, бензину й гасу. Готує мийні розчини. Транспортує, укладає, біотермічно знезаражує і спалює у спеціальних печах гній та сміття. Прибирає території дезінфекційно-промивальних станцій і пунктів, пунктів комплексної підготовки вагонів.

Повинен знати: способи й прийоми промивання рухомого складу та прибирання із застосуванням різних мийних розчинів; склад і способи приготування розчинів, що застосовуються; правила користування підйомно-транспортними засобами; правила біотермічного знезаражування та спалювання в спеціальних печах гною та сміття; правила безпеки під час роботи на залізничних коліях.

Кваліфікаційні вимоги.

Для магістрального залізничного транспорту: повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи

Для інших: базова загальна середня освіта, стаж роботи за професією мийника-прибиральника рухомого складу 1 розраду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Очищує деталі та вузли рухомого складу залізниць (метрополітенів) від бруду, іржі, старої фарби, окалини механізованим способом за допомогою ротаційних приладів, механізмів і обмиває їх з використанням високого тиску води хімічним способом, а також продуває, обтирає та обмиває дизелі, тягові електродвигуни й електрообладнання тягового рухомого складу. Внутрішньо очищує та промиває гарячою водою і робить дезінфекцію вантажних вагонів, що призначені для перевезення зерна та інших продовольчих вантажів, вагонів з під худоби й сировини тваринного походження, рефрижераторних ізотермічних та живорибних. Очищує санітарні вузли пасажирських вагонів, вантажних вагонів від вантажів, що злежались із застосуванням засобів механізації. Виконує роботи, передбачені технологією робіт щодо підготовки вагонів до перевезень. Обслуговує засоби механізації та обладнання, що застосовуються в процесі роботи. Готує розчини, регулює режими роботи, подає пар і воду, прибирає сміття. Бере участь у ремонтних роботах устаткування і технологічного оснащення, яке застосовується.

Повинен знати: порядок обслуговування механізмів та приладів, що застосовуються; правила очищення, продування, промивання дизеля, тягових електродвигунів та електрообладнання рухомого складу; правила очищення, промивання вантажних вагонів і санітарних вузлів пасажирських вагонів; правила безпеки у разі використання високого тиску води й хімічних засобів під час обмивання і очищення рухомого складу; правила дезінфекції вагонів; рецептуру розчинів, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги.

Для магістрального залізничного транспорту: повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією мийника-прибиральника рухомого складу 2 розряду - не менше 0,5 року.

Для інших: повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією мийника-прибиральника рухомого складу 2 розраду - не менше 1 року.

38 МОНТЕР КОЛІЙ

Спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки, стрілочних переводів та їх поточне утримання.

Повинен знати: колійні знаки та сигнали; види основних матеріалів для улаштування верхньої будови колії та контактної рейки; загальні дані про улаштування верхньої будови колії, земляного полотна та контактної рейки, загальні вимоги щодо їх експлуатації; способи та прийоми виконання простих робіт під час монтажу та демонтажу конструкцій верхньої будови колії та контактної рейки; найменування основних елементів верхньої будови колії, земляного полотна та контактної рейки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Заповнення баласту в шпальні ящики. Видалення сміття з-під підошви рейки. Клеймування дерев'яних шпал. Фарбування колійних та сигнальних знаків, колійних залізобетонних та дерев'яних стовпчиків на переїзді. Укладання старих шпал штабелями. Нумерація рейкових ланок. Закручування та викручування болтів і шурупів у шпалах та брусах торцевим ключем. Комплектування клем з клемними болтами і шайбами. Демонтаж рейкових стиків. Знімання й укладання щитів снігозахисної огорожі. Забивання кілків під час розбивання та нівелювання ліній. Навантаження, транспортування і розвантаження скріплень. Очищання колії від снігу вручну. Розкладання шпал, брусів і скріплень вручну. Антисептування шпал і перевідних брусів вручну. Установка та перестановка колійних знаків і снігозахисної огорожі на перегоні. Очищання кюветів, водовідвідних і нагірних канав, рейок на перегоні та змащення їх. Заміна баласту в шпальних ящиках до підошви шпал.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки, стрілочних переводів та їх поточне утримання.

Повинен знати: усі види матеріалів для улаштовування верхньої будови колії та контактної рейки; норми утримання колії з дерев'яними шпалами; правила регулювання конструкцій верхньої будови колії та контактної рейки (крім швидкісних ділянок і ділянок на залізобетонній основі); способи та прийоми виконання колійних робіт із застосуванням ручного електро- та пневматичного інструменту загального призначення й гідравлічних приладів; правила утримання гідравлічних приладів; способи та прийоми виконання робіт під час спорудження земляного полотна із застосуванням ручного інструменту і пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, та стаж роботи монтером колій 2 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт. Підкріплювання стикових, клемних та закладних болтів. Змащення клемних і закладних болтів вручну. Перебирання вузлів підвіски контактної рейки; демонтаж протиугінних пристроїв і коробів контактної рейки. Навантаження, розвантаження та розкладання шпал, перевідних брусів, рейок, ланок, рейко-шпальної решітки і стрілочних переводів за допомогою кранів. Укладання шпал в колію. Свердління отворів у шпалах електроінструментом. Заміна окремих елементів рейко-шпальної решітки. Розвантаження баласту з напіввагонів. Регулювання рейкових зазорів гідравлічними розгінними приладами. Регулювання рейко-шпальної решітки у плані гідравлічними рихтувальними приладами. Вимірювання та виправляння рейкової нитки за шириною колії та рівнем. Регулювання положення рейкових ниток за висотою та рівнем вручну. Монтаж спарених шпал, рейкових стиків і брусів. Опоряджання баластної призми. Закріплення болтів. Добивання костилів на перегоні. Ремонт шпал у колії. Улаштовування прорізів і шлакових подушок. Заміна баласту нижче підошви шпал. Укладка ланок на земляне полотно за допомогою колієукладачів. Обслуговування шпаложивильника ланкоскладальної лінії.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки, стрілочних переводів та їх поточне утримання.

Повинен знати: норми утримання колії на дільницях із залізобетонними шпалами, плитами та блоками, рейкових плітей обладнаних автоблокуванням; правила виконання робіт з монтажу, демонтажу та регулювання положення конструкцій верхньої будови колії та контактної рейки із застосуванням електричного і пневматичного інструменту та механізмів; правила виконання робіт на рейкових плітях обладнаних автоблокуванням; будову, правила експлуатації електрорейкорізних, електросвердлильних верстатів і колійного електричного і пневматичного інструменту; способи стропування рейок, пакетів, шпал, брусів та контейнерів зі скріплюванням; правила регулювання положення конструкцій верхньої будови колій та контактної рейки на дільницях із залізобетонною основою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтером колій 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Прикріплення рейок до шпал і перевідних брусів вручну. Закріплення рейок до підкладок клемними болтами при роздільному скріпленні. Різання рейок електрорейкорізальними верстатами. Свердління отворів у рейках електросвердлильними верстатами. Прикріплення підкладок до залізобетонних шпал шуруповертами й електроключами. Регулювання рейкових зазорів гідравлічними розгінними приладами на дільницях колії із залізобетонними шпалами, плитами і блоками. Регулювання положення рейко-шпальної решітки у плані гідравлічними рихтувальними приладами на дільницях колії із залізобетонними шпалами. Вимірювання положення та виправляння контактної рейки, рейкових ниток за шириною колії та рівнем на дільницях із залізобетонними шпалами, плитами та блоками із застосуванням гідравлічного й електричного інструменту та на дільницях з дерев'яними шпалами з використанням гідравлічного інструменту. Заміна окремих елементів рейко-шпальної решітки на дільницях із залізобетонними шпалами, плитами та блоками. Утримання та ремонт рейкових плітей обладнаних автоблокуванням. Утримання та ремонт контактної рейки та підвіски контактної рейки. Збирання та розбирання проміжних і стикових рейкових скріплень за допомогою електроінструменту. Заміна окремих елементів верхньої будови колії на головних коліях. Монтаж і демонтаж залізобетонного настилу переїзду, заміна шлагбаумів на переїзді, ізолюючих рейкових стиків та водовідвідних залізобетонних лотків. Огляд та утримання стрілочних переводів. Заміна окремих дефектних деталей скріплення на стрілочних переводах. Розбирання дерев'яного настилу переїзду із зніманням контррейок. Супроводження перших електропоїздів після виконання робіт в "нічне вікно".

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки, стрілочних переводів та їх поточне утримання.

Повинен знати: будову конструкції, норми утримання безстикової колії і стрілочних переводів; правила виконання монтажу безстикової колії; правила виконання робіт під час заміни та регулювання стрілочних переводів; вимоги до якості укладання верхньої будови колії та контактної рейки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтером колій 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Підбирання рейок за довжиною та перевірка їх укладання за косинцем та зазорником. Регулювання положення кінців зварних рейкових плітей безстикової колії гвинтовими стяжками. Заміна дефектних ділянок рейкових плітей безстикової колії. Регулювання рейко-шпальної решітки у плані гідравлічними приладами на ділянках колії із залізобетонними плитами та блоками. Вимірювання положення контактної рейки і колії, та виправляння їх та рейкових плітей за шириною колії та рівнем на дільницях із залізобетонними плитами та блоками. Регулювання колії на місцях, що мають вихлюпи. Розрядка температурної напруги на безстиковій колії. Виправляння просідань колії підсипанням. Монтаж і встановлення контррейок. Монтаж і демонтаж зрівнювальних приладів. Монтаж пристроїв проти викрадення. Заміна окремих елементів рейко-шпальної решітки на дільницях безстикової колії. Заміна дефектної ділянки рейкової пліті. Регулювання стрілочних переводів і глухих перетинів за шаблоном і рівнем. Заміна кронштейнів підвіски контактної рейки. Замір кривих ділянок колії за стрілами прогину.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки та їх поточне утримання.

Повинен знати: способи виконання монтажу та демонтажу стрілочних переводів, правила виконання робіт під час заміни та регулювання стрілочних переводів; способи заміру кривих ділянок колії за стрілами прогину; способи підбору укорочених рейок для кривих ділянок колії; будову та принцип дії складальних верстатів ланкоскладальних ліній та стендів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтером колій 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Розмітка, розбивка по осях, монтаж і демонтаж стрілочних переводів та закріплення їх до шпал і брусів. Перевірка та регулювання стрілочного переводу та перевідного механізму після монтажу та в процесі експлуатації. Визначення і підбір рейок за довжиною і перевірка їх укладки за косинцем на мостових брусах штучних споруд. Замір кривих ділянок колії за стрілами прогину та стрілочних переводів по ординатах. Візування та розбивання кругових і перехідних кривих колій. Регулювання профілів стрілочних переводів під час зростання та осідання пучин. Розрахунок, підбирання та укладання укорочених рейок для кривих ділянок колії. Встановлення та регулювання візків для заміни інвентарних рейок зварними плітями. Вимірювання та виправляння рейкових ниток на залізничних плитах і блоках (бетонно-підрейковій та лежневій основі) за шириною колії та рівнем. Складання ланок колій та стрілочних переводів на складальних стендах, верстатах ланкоскладальної лінії.

39 МОТОРИСТ ПОВОРОТНОГО КРУГА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує поворотним кругом, який обладнаний електричним, пневматичним або ручним приводом з обсягом робіт до 70 локомотивів за добу. Регулює встановлення локомотива на поворотній фермі круга. Обслуговує, утримує в справному стані та доглядає за обладнанням поворотного круга. Регулює та випробовує круг, який обслуговується. Здійснює складання та монтаж установлених у кабіні керування пускачів та кнопкових вимикачів. Чистить та змащує частини поворотного круга, які труться.

Повинен знати: будову поворотного круга та його механізмів; правила встановлення локомотивів на поворотній фермі круга; правила змащення частин, що труться; правила догляду за пристроями й механізмами поворотного круга; режим роботи електродвигунів; установлену сигналізацію під час роботи круга.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі керування поворотним кругом з обсягом роботи понад 70 локомотивів за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією моториста поворотного круга 2 розряду - не менше 0,5 року.

40 НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОЛІЙНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ (ЗАЛІЗНИЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН)

Завдання та обов'язки. Налагоджує, регулює, технічно обслуговує і ремонтує електричне, пневматичне, механічне та гідравлічне обладнання колійних та залізнично-будівельних машин, механізмів, засобів рейкової дефектоскопії і колієвимірювальних пристроїв, обладнаних мікропроцесорними (процесорними) пристроями, що обладнані програмним забезпеченням для роботи з електронно-обчислювальною машиною верстатів, інструменту з метою забезпечення їх безперебійної роботи з використанням відповідних контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: будову, електричні і кінематичні схеми колійних та залізнично-будівельних машин, механізмів, засобів рейкової дефектоскопії і колієвимірювальних пристроїв, верстатів, інструменту; правила налагоджування, регулювання, технічного обслуговування і ремонту колійних та залізнично-будівельних машин, механізмів; склад і конструкцію вузлів і механізмів, електричні схеми засобів рейкової дефектоскопії і колієвимірювальних пристроїв, способи попередження і усунення несправностей; призначення та будову контрольно-вимірювального інструменту і приладів, що застосовуються; основи електротехніки, радіотехніки, електроніки, механіки, пневматики та гідравліки.

4-й розряд

Налагоджує, регулює, технічно обслуговує, ремонтує електричне, механічне, пневматичне, гідравлічне обладнання, інструмент, колійний інструмент і малу механізацію, засоби рейкової дефектоскопії та діагности колії, двигунів внутрішнього згорання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд.

Налагоджує, регулює, технічно обслуговує, і ремонтує вузли і засоби обладнані електронно-променевою трубкою, слідкуючі системи колієвимірювальних і дефектоскопних засобів діагностики, механізми рухомого складу для транспортування рейкових ланцюгів, снігоприбиральних, прибиральних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника колійних машин та механізмів 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Налагоджує, регулює, технічно обслуговує і ремонтує вузли, засоби з мікропроцесорними пристроями, слідкуючі системи колієвимірювальних і дефектоскопних засобів діагностики, системи управління думпкарів, колійних стругів, стругів - снігоочищувачів, колійних та залізнично-будівельних машин на комбінованому ходу, колієремонтних летючок, снігоприбиральних та збиральних машин з пневматичним і механічним приводом робочих органів, рухомого складу для транспортування рейкових ланцюгів, хопер-дозаторів, механізмів пневмообдувки та електрообігріву, лубрикаторів, машин для транспортування колійної решітки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника колійних машин і механізмів 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

Налагоджує, регулює, технічно обслуговує і ремонтує вузли, механізми, устаткування електричних, електронних блоків колієвимірювальних і дефектоскопних засобів діагностики, пневматичних та гідравлічних систем колійних та залізнично-будівельних машин для планування баласту, для добивання (дотискання) костилів, для кріплення і змащення клемних і закладних болтів, для навантаження і транспортування колійної решітки та стрілочних переводів, для очищення і нарізання кюветів, для заміни шпал, рейкозварювальних, рейкошліфувальних поїздів, вирівнювально-підбивально-оздоблювальних і виправно-підбивально-рихтувальних з автоматизованою системою управління, рихтувальних, щебенеочисних, снігоприбиральних з електричним приводом робочих органів, ланкоскладальних, ланкорозкладальних, колієремонтних летючок, кущорізів, рухомого складу для перевезення стрілочних переводів, електробаластерів, моторно-рейкового транспорту. Перевіряє та налаштовує параметри колієвимірювальних і дефектоскопних засобів діагностики з мікропроцесорними пристроями відповідно до вимог технічних умов.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника колійних машин та механізмів 6 розряду - не менше 1 року.

8-й розряд

Налагоджує, регулює, технічно обслуговує і ремонтує вузли, механізми, систем автоматики, електроніки колійних та залізнично-будівельних машин, обладнаних електронною системою і системою управління робочими органами, а також системою лазерного вимірювання, лазерними установками, електронікою і електронною контрольно-вимірювальною апаратурою управління для виправки, підбивання і шліфування стиків, для кріплення і змащення клемних і закладних болтів, для планування баласту та стабілізації колії, для очищення і нарізання кюветів, для вирівнювально-підбивально-оздоблювальних і виправно-підбивально-рихтувальних для стрілочних переводів, рихтувальних, щебенеочисних для глибокого очищення і вирізання баласту, тягово-енергетичних, щебенеочисних для посиленого ремонту баластної призми, рейкозварювальних, рейкошліфувальних поїздів, електронних блоків колієвимірювальних і дефектоскопних засобів діагностики обладнаних мікропроцесорними (процесорними) пристроями з картою пам'яті (флеш-картою), що обладнані програмним забезпеченням для роботи з комп'ютером.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника колійних машин та механізмів 7 розряду - не менше 1 року.

41 НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВАГОНІВ

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Налагоджує, регулює, обслуговує контрольно-вимірювальну і реєстраційну апаратуру, прилади машин і механізмів, різні пристрої та оснащення дефектоскопних, колієвимірювальних, колієобстежувальних, габаритообстежувальних вагонів, вагонів-лабораторій з метою забезпечення їх безперебійної роботи. Слідкує за правильністю їх роботи та усуває несправності, які виникають у процесі експлуатації. Приймає участь у виявленні несправностей залізничної колії та інших залізничних об'єктів за допомогою контрольно-вимірювальної і реєструючої апаратури й механізмів, що знаходяться у контрольно-вимірювальних вагонах та у розшифровці результатів контролю, у складанні і веденні технічної документації.

Повинен знати: кінематичні схеми, конструкцію і режими роботи апаратів, приладів, машин і механізмів вагонів, які обслуговуються; конструкцію верхньої будови колії і штучних споруд, правила налагодження, регулювання та утримання устаткування, яке обслуговується; способи виявлення несправностей і їх усунення; правила розшифровки результатів контролю, визначення несправностей контролюючих об'єктів та норми їх оцінки за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; електротехніку; електроніку.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі виконання робіт з розшифрування дефектограм з обслуговуванням нової електронно-акустичної апаратури та електронної апаратури на мікросхемах, комп'ютерних засобів.

Кваліфікаційні вимога. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника контрольно-вимірювальних вагонів 6 розряду - не менше 1 року.

42 НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ

Спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить огляд перевірку роботи та підготовку до ремонту засобів вимірювальної техніки з підгонкою і доведенням відповідних деталей та вузлів.

Повинен знати: будову, принцип роботи та ремонт швидкостемірів і засобів вимірювальної техніки, які обслуговує; технічні умови й інструкції на ремонт швидкостемірів на випробувальному стенді; вимоги до калібрування манометрів та шаблонів; способи випробовування та регулювання вузлів й агрегатів рухомого складу, взаємодію та процес розбирання основних частин об'єктів рухомого складу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Клапани електропневматичного типу - огляд, знімання, встановлення.

2. Манометри - ремонт, калібрування.

3. Сильфони гальмівного тиску на швидкостемірах - знімання, встановлення.

4. Швидкостеміри - штепсельне з'єднання, огляд.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Налагоджує, ремонтує та калібрує манометри, індикатори годинникового типу, нутроміри індикаторного типу, нутроміри мікрометричного типу, мікрометри з підсумовуючим механізмом і дистанційною передачею показників. Перевіряє електричні параметри регульованої апаратури із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів. Складає макетні схеми для регулювання та випробовування складних механізмів, приладів, систем.

Повинен знати: будову, принцип роботи та ремонт швидкостемірів, манометрів і засобів вимірювальної техніки, які обслуговує, технічні умови; вимоги до калібрування манометрів і шаблонів; технологічний процес ремонту засобів вимірювальної техніки в обсязі роботи яку виконує, конструктивні особливості, призначення та взаємодію вузлів; технологію на роботи які виконує; способи контролю складання та регулювання роботи вузлів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Клапани електропневматичного типу - розбирання, збирання, ремонт.

2. Манометри і засоби вимірювальної техніки - ремонт та калібрування.

3. Сильфони гальмівного тиску на швидкостемірах - ремонт.

4. Шаблони вертикального підрізання гребня - огляд, перевірка параметрів.

5. Швидкостеміри - штепсельне з'єднання, огляд, ремонт.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Налагоджує, ремонтує та калібрує засоби вимірювальної техніки високого класу точності, виконує поточний ремонт та калібрування швидкостемірів. Перевіряє електричні параметри регульованої апаратури із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів. Складає макетні схеми для регулювання та випробовування складних механізмів, приладів, систем.

Повинен знати: будову, принципи роботи та ремонт швидкостемірів, манометрів і засобів вимірювальної техніки, які обслуговує; технічні умови й інструкції на ремонт швидкостемірів на випробувальному стенді; вимоги до калібрування манометрів і шаблонів; технологічний процес ремонту засобів вимірювальної техніки в обсязі роботи, яку виконує, способи перевірки правильності складання комплексу вузлів; способи визначення пошкоджень деталей та методи їх відновлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Індикатори годинникового типу - ремонт.

2. Клапани електропневматичного типу - перевірка роботи, регулювання.

3. Пристрої контактно-реєструючі на швидкостемірах - регулювання.

4. Сильфони гальмівного тиску на швидкостемірах - ремонт з перевіркою роботи та регулюванням.

5. Шаблони вертикального підрізання гребня - ремонт, калібрування.

6. Швидкостеміри - капітальний ремонт з регулюванням контрольно-реєструючого пристрою.

7. Швидкостеміри - повний ремонт, випробування та регулювання на стенді.

43 ОБХІДНИК КОЛІЙ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД

Завдання та обов'язки. Здійснює огляд та нагляд під час обслуговування дільниці за станом верхньої будови залізничної колії, стрілочних переводів та контактної рейки, земляного полотна, штучних споруд, обвальних місць, баластної призми, узбіч, відкосів, кюветів водовідвідних споруд земляного полотна, опорних частин прогонових будівель мостів, передпортальних лотків, ніш та камер у тунелях, колійних, сигнальних і тунельних знаків, обстановочних знаків на прогонових будівлях і опорах мостів, переїздів, що не охороняються, охоронних пристроїв, протиугонів, костилів, шурупів, болтів, скріплень, кріпильних вузлів, кронштейнів, рейкових зазорів, коробок захисного покрову, захисних коробів контактної рейки, протипожежного інвентарю. Підтримує в охайному стані поверхні щебеневого баласту, колійного бетону, кронштейнів та захисних коробів контактної рейки. Здійснює нагляд за станом штучних споруд, облицювання стін, пілонів, поверхні обробки перегінних тунелів. Контролює стан температурних та ізолюючих стиків контактної і ходової рейки. Здійснює контроль за належним станом колії у плані та цілісністю рейкових ниток, за станом стиків між зрівнювальними рейками та рейковими плітями, рейкових з'єднувачів і заземлень, нагляд за станом контактної рейки. Огороджує місця, які загрожують безпеці та безперервності руху поїздів. Запобігає, виявляє та усуває несправності колії та споруд, які не потребують участі монтерів колії та інших робітників.

Повинен знати: будову, призначення і правила утримання верхньої будови колії, стрілочних переводів, контактної рейки та деталей її підвіски, земляного полотна, мостових, тунельних та інших штучних споруд, порядок огляду рейок та скріплень, дії у разі виявлення перешкод для руху поїздів, а також під час землетрусів, злив та гірських обвалів; способи збирання і розбирання кріпильних вузлів, нормальних, температурних та ізолюючих стиків; способи запобігання обвалам та осипанням; основні несправності колії, штучних споруд й способи їх усунення; порядок огляду об'єктів, які обслуговуються; будову тунельних та інших штучних споруд; основні правила тримання природних та штучних огороджень.

2-й розряд

- у разі виконання робіт з огляду та утримання колії, стрілочних переводів, контактної рейки та штучних споруд на дільницях вантажонапруженістю до 12 млн. ткм брутто, або у разі виконання робіт з огляду та утримання під'їзних колій промислових підприємств і метрополітенів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі виконання робіт з огляду та утримання колії, стрілочних переводів, контактної рейки та штучних споруд на дільницях вантажонапруженістю від 12 до 25 млн. ткм брутто, або у разі виконання робіт (не залежно від вантажо-напруженості дільниці) з огляду залізничних колій на дільницях які мають:

залізничні станції 1 класу та позакласні;

станцію зі з'єднувальною ниткою і основним депо метрополітену;

мости та інші штучні споруди, довжиною 50 погонних метрів кожне або штучні споруди, які потребують посиленого нагляду;

хворе земляне полотно і пучинні місця, які потребують посиленого нагляду;

затяжні спуски або криві малого радіуса довжиною не менше 50 відсотків розгорнутої довжини залізничної колії, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією обхідника колій та штучних споруд 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

- у разі виконання робіт з огляду та утримання колії, стрілочних переводів, контактної рейки та штучних споруд на дільницях вантажонапруженістю понад 25 млн. ткм брутто, або у разі виконання робіт з огляду залізничних колій та штучних споруд на дільницях швидкісного руху понад 120 кілометрів на годину, або у разі виконання робіт з огляду залізничної колії на дільницях які мають тунелі, або у разі виконання робіт з обслуговування дільниць з безстиковими рейками або залізобетонними шпалами, складних дільниць колій метрополітену, які мають криві малого радіуса, ухили довжиною не менше 25 відсотків розгорнутої довжини дільниці, яка обслуговується, або дільниці колії з робочою контррейкою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обхідника колій та штучних споруд 3 розряду - не менше 1 року.

44 ОГЛЯДАЧ ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування вагонів з пролазкою для виявлення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів або схоронності рухомого складу та вантажів, які перевозяться, відповідно до вимог нормативної документації, технологічного процесу та графіку руху поїздів. Визначає дефекти у ходових частинах, кузові, вузлах та деталях вагонів за допомогою вимірювальних інструментів і за зовнішнім виглядом. Проводить огляд вагонів (поїздів) за допомогою приладів, повне та скорочене випробування автогальм і приймає участь у проведенні їх контрольного випробування. Здійснює заходи з забезпечення схоронності вантажних вагонів і контейнерів, запобігає пошкодженню їх при маневрових роботах і вантажно-розвантажувальних операціях. Оформляє технічну документацію на пошкоджений рухомий склад. Виконує перевірки місць масового навантаження та вивантаження вагонів. Виявляє вагони, які підлягають ремонту та технічному обслуговуванню з відчепленням від поїздів і оформляє повідомлення про їх несправності. Наносить крейдову розмітку про несправності, які підлягають усуненню без відчеплення вагонів від поїздів. Визначає обсяги ремонтних робіт на вагонах. Здійснює приймання вагонів після їх технічного обслуговування з відчепленням. Здійснює здачу вагонів після їх обслуговування та ремонту. Огороджує поїзди під час технічного обслуговування та ремонту тимчасовими сигналами у разі відсутності або несправності централізованого огородження. Навішує і знімає сигнали для позначення хвоста поїзда. Бере участь у роботах з усунення несправностей у вагонах.

Повинен знати: будову вагонів та правила технічної експлуатації; правила технічного обслуговування і терміни проведення строки планових видів ремонту вагонів; правила і технологію технічного обслуговування вагонів без відчеплення від складу поїзду; правила, інструкції та вказівки з питань збереження вагонного парку; правила оформлення технічної документації; поїзні сигнали й порядок огородження поїздів; шаблони, які застосовуються; вимірювальний інструмент і правила користування ним.

3-й розряд

- у разі технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах і у пунктах технічного обслуговування, що розміщені на проміжних станціях магістрального залізничного транспорту і під'їзних коліях промислових підприємств.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах і у пунктах технічного обслуговування, що розміщені на станціях навантаження і вивантаження вантажів, дільничних станціях і здійснення робіт з підготовки вагонів до перевезень.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оглядача вагонів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі огляду, контролю, підготовки до перевезень і ревізії пневматичної і механічної систем розвантаження вагонів типу хопер (хопер-дозаторів, вагонів-зерновозів, окатишевозів, мінераловозів, цементовозів та ін.); технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах, передачі та прийому вантажних поїздів, технічного обслуговування і усунення несправностей вагонів, підготовки вантажних вагонів до перевезень у пунктах технічного обслуговування, які розміщені на станціях позакласних, 1 та 2 класу, пунктах технічного обслуговування пасажирських поїздів; вагонів з перевезення автомобілів у пунктах технічного обслуговування вагонів, що розміщуються на великих сортувальних станціях, станціях масового навантаження вантажів, пунктах формування та обороту пасажирських поїздів, здійсненні інших робіт на міждержавних пунктах передачі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оглядача вагонів 4 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Старший оглядач вагонів тарифікується на один розряд вище оглядачів вагонів, якими він керує.

45 ОГЛЯДАЧ-РЕМОНТНИК ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічний огляд з пролазкою для виявлення та усунення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів та ремонт кузовів без відчеплення від складу поїзда, відповідних вузлів рами, ходових частин, автозчепних пристроїв, гальм та важільних передач з авторегуляторами, колісних пар, обладнаних касетними конічними підшипниками та буксових вузлів з роликовими циліндричними підшипниками пасажирських та вантажних вагонів, редукторно-електрокарданних приводів, підлог, дахів критих та ізотермічних вагонів. Використовує для виконання ремонтних робіт складні універсальні установки або самохідні машини, які призначені для ремонту вантажних вагонів усіх типів. Утримує в справному стані електродвигуни електричного, гідравлічного, пневматичного та підйомного устаткування машин та установок. Забезпечує збереження вантажних вагонів, запобігає пошкодженням їх під час маневрових робіт та вантажно-розвантажувальних операцій. Веде облік несправних вагонів. Визначає та виконує обсяг ремонтних робіт на вагонах. Проводить огляд та ремонт вагонів (поїздів) за допомогою приладів. Проводить виконання повного та скороченого випробування автогальм. Приймає участь у проведенні контрольного випробування автогальм. Організовує і керує роботою бригад. Складає технічні акти на пошкоджені і виключені з інвентарю вагони. Огороджує поїзди під час ремонту тимчасовими сигналами в разі відсутності або несправності централізованого огородження. Здійснює пропуск поїздів з метою виявлення несправностей вагонів в поїздах, які прослідують. Організовує роботу на спеціалізованих коліях по технічному обслуговуванню вагонів з відчепленням, керує вагоноремонтним обладнанням. Визначає технічну придатність вагона під навантаження. Забезпечує безпеку руху і проходження вагонів без відчеплення від поїздів в межах гарантійної дільниці, проводить підготовку вагонів до перевезення.

Повинен знати: будову вагонів; норми спрацювання і допусків деталей та вузлів; строки планових видів ремонту; правила технічного огляду; перевезення і зберігання вантажів; правила і технологію технічного обслуговування вагонів без відчеплення без складу поїзда; методи виконання слюсарних, теслярських і покрівельних робіт; вимірювальні прилади, інструменти і пристосування, які застосовуються під час огляду та ремонту вагонів, правила користування ними; характеристики вантажів; будову самохідних машин і універсальних установок, причини несправностей і методи запобігання їм та засоби усунення; правила огородження поїзда під час ремонту. засоби вимірювальної техніки та терміни їх повірки, норми спрацювання і допусків деталей та вузлів вагонів.

4-й розряд

- у разі технічного огляду та усунення несправностей у вагонах у пунктах технічного обслуговування, що розміщуються на проміжних станціях магістрального залізничного транспорту і під'їзних коліях промислових підприємств.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі технічного огляду та усунення несправностей у вагонах, підготовки вагонів до перевезень у пунктах технічного обслуговування, розміщених на станціях навантаження і вивантаження вагонів, дільничних і проміжних станціях.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі усунення технічних несправностей вагонів перед навантаженням за допомогою складних універсальних самохідних установок, вагоноремонтних машин на пунктах технічного обслуговування, що розміщуються на станціях масового навантаження, вивантаження, сортувальних і дільничних станціях позакласних, 1 і 2 класу, пунктах технічного обслуговування пасажирських вагонів, усунення несправностей перед навантаженням і ревізії пневматичної і механічної систем розвантаження вагонів типу хопер (хопер-дозаторів, вагонів-зерновозів, окатишевозів, мінераловозів та ін.), вагонів з перевезення автомобілів у пунктах технічного обслуговування, розміщених на станціях масового навантаження, вивантаження, сортувальних і дільничних станціях, пунктах формування (обороту) пасажирських поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Старший оглядач-ремонтник тарифікується на один розряд вище оглядачів-ремонтників вагонів, якими він керує.

46 ОПЕРАТОР ВАКУУМНОЇ МАШИНИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з підготовки вакуумної машини для механізованого заповнення, транспортування і вивантаження рідких відходів, що не містять у собі пальні суміші та вибухонебезпечні речовини, до місця зливання або знешкодження. Контролює показання контрольно-вимірювальних приладів, оперативно реагує на сигнали системи контролю і захисту роботи вакуумної машини. Готує дезінфікуючий розчин, проводить дезінфекцію баків-накопичувачів у пасажирських вагонах та цистерн у вакуумній машині. Проводить миття баків великого й малого із пневмокрана під тиском води. Промиває всмоктувальний рукав. Виконує технічне обслуговування вакуумної машини.

Повинен знати: будову, конструктивні особливості, принцип роботи вакуумної машини, правила обслуговування, догляд за машиною та способи усунення несправностей устаткування; особливості обслуговування вакуумної машини для механізованого заповнення, транспортування, розвантаження рідких відходів; будову та експлуатаційні показники контрольно-вимірювальних приладів; інструкції з охорони праці та безпеки руху; правила промсанітарії: правила особистої гігієни під час обслуговування вакуумної машини.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

47 ОПЕРАТОР ДЕФЕКТОСКОПНОГО ВІЗКА

Завдання та обов'язки. Веде процес виявлення дефектів у рейках та елементах стрілочних переводів дефектоскопним візком. Обстежує і проводить класифікацію виявлених дефектів і пошкоджень рейок, виконує їх маркування, реєструє їх і в разі потреби вживає заходів до забезпечення безпеки руху поїздів. Обслуговує та утримує в справному стані дефектоскопні візки з виконанням правил їх експлуатації. Визначає за приладами та зовнішніми ознаками несправності елементів візка, з їх запобіганням та усуненням. Розбирає та складає окремі вузли візка, виконує їх ремонт і, у разі потреби, замінює на нові. Налагоджує параметри дефектоскопа, перевіряє придатність до роботи у контрольному тупику. Бере участь у ремонті дефектоскопного візка.

Повинен знати: будову та призначення ультразвукових рейкових дефектоскопів; класифікацію дефектів і пошкоджень рейок, елементів стрілочних переводів та їх вплив на безпеку руху поїздів; умови роботи рейок; улаштування і призначення верхньої будови колії; основи електротехніки, електроніки, керівництва з експлуатації дефектоскопів, відомчі нормативні документи з організації і правил роботи засобів дефектоскопії в колійному господарстві; Правила технічної експлуатації залізниць України (метрополітенів), інструкції з сигналізації, забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт.

3-й розряд

- виконання робіт під керівництвом оператора дефектоскопного візка вищого розряду.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі виконання робіт на однониткових ультразвукових рейкових дефектоскопних візках.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технічно суміжною професією або другим оператором дефектоскопного візка 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі виконання робіт із суцільного контролю рейок на двониткових ультразвукових рейкових дефектоскопних візках та контролю зварних стиків спеціалізованими дефектоскопами, які обладнані електронно-променевою трубкою для визначення різних дефектів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дефектоскопного візка 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі виконання робіт із суцільного контролю рейок на ультразвукових рейкових дефектоскопних візках та контролю зварних стиків спеціалізованими дефектоскопами з мікропроцесорними пристроями.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дефектоскопного візка 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі виконання робіт із суцільного контролю рейок на ультразвукових рейкових дефектоскопних візках та контролю зварних стиків спеціалізованими дефектоскопами з картою пам'яті (флеш-картою), яка призначена для запису стану рейок і зварних стиків рейок мікропроцесорними (процесорними) пристроями, що обладнані програмним забезпеченням для роботи з персональним комп'ютером. Розшифровує отриманні данні на персональному комп'ютері і оформляє результати виконаних робіт згідно з інструкціями.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператор дефектоскопного візка 6-го розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка:


у разі виконання робіт з контролю зварних стиків, елементів стрілочних переводів на дефектоскопах типу УДС-2-РДМ-33, УДЗ-71, УДС-1-РДМ-1, УДС-1-РДМ-1М1 другий оператор дефектоскопного візка тарифікується на один розряд нижче.

48 ОПЕРАТОР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАГОНІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде з пульта керування випробування автоматичних гальм вагонів. Підтримує зв'язок між парками пункту технічного обслуговування робіт з огляду, ремонту та випробування автогальм вагонів згідно з графіком прийому та відправлення поїздів.

Повинен знати: будову пульта централізованого випробування автоматичних гальм вагонів, кранів машиніста й контрольно-вимірювальних приладів, які застосовуються в роботі повітророзподілювачів та електророзподілювачів усіх систем; схему розташування технічних засобів для огляду та випробування автоматичних гальм на пунктах технічного обслуговування вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес централізованого огородження поїздів та випробування в них автоматичних гальм на пунктах технічного обслуговування за допомогою, устаткувань автоматичного дистанційного контролю. Визначає ступінь нагріву букс за допомогою засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда.

Повинен знати: будову, способи налагодження електронних приладів, установки централізованої огорожі поїздів, випробування автогальм; схему розташування спеціалізованих прийомовідправних колій на пунктах технічного обслуговування вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора з обслуговування та ремонту вагонів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес технічного обслуговування вантажних вагонів на спеціалізованих коліях станцій, а також керує ремонтом рухомого складу на автоматичних і поточних лініях у депо. Регулює роботи й навантаження лінії, що обслуговується.

Повинен знати: будову, правила експлуатації автоматичної лінії і допоміжного обладнання; кінематичну схему обладнання і взаємодії механізмів автоматичної лінії; правила застосування контрольно-вимірювального інструменту й приладів, сигналізацію і блокування ліній, що обслуговуються; будову вагонів; технологічний процес ремонту вагонів на автоматичних лініях; основи механіки та електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора з обслуговування та ремонту вагонів 4 розряду - не менше 1 року.

49 ОПЕРАТОР КОЛІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес перевірки стану і виявлення несправностей залізничної колії по ширині колії та рівню, вимірювання нерівностей на поверхні котіння головок рейок за допомогою колієвимірювального візка. Усуває несправності і налагоджує колієвимірювальний, рейковимірювальний візок. Веде візуальну оцінку стану елементів верхньої будови колії та облік результатів перевірки колії, споруд та колійних пристроїв. Бере участь у розшифровці записів стану колії або нерівностей поверхонь на поверхні котіння головок рейок, що фіксуються на стрічці.

Повинен знати: будову колієвимірювальних, рейковимірювальний візків; правила налагодження вимірювальної техніки; будову й норми утримання верхньої будови колії; Інструкції із забезпечення безпеки руху поїздів; технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з контролю стану колії на колієвимірювальних візках з мікропроцесорними пристроями для вимірювання ширини рейкової колії, взаємного перевищення однієї рейкової нитки відносно другої, візках для вимірювання хвилеподібного, вертикального і бокового зносів рейок із записом отриманої інформації в енергонезалежній пам'яті електронного реєстратора. Усуває несправності і налагоджує колієвимірювальний, рейковимірювальний візок. Веде візуальну оцінку стану елементів верхньої будови колії та веде облік результатів перевірки колії, споруд та колійних пристроїв. Бере участь у розшифровці отриманих даних на комп'ютерній техніці. Оформляє результати виконаних робіт згідно з інструкціями.

Повинен знати: будову колієвимірювальних візків, обладнаних мікропроцесорним регістром, правила налагодження вимірювальної апаратури, будову і норми утримання верхньої будови колії; Інструкції із забезпечення безпеки руху поїздів; технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора колійних вимірювань 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з контролю стану колії на колієвимірювальних візках з мікропроцесорними пристроями та розшифровці отриманих даних на комп'ютерній техніці. Проводить оцінку стану геометричних параметрів рейкової колії у форматі колієвимірювального вагона. Усуває несправності і налагоджує колієвимірювальний, рейковимірювальний візок. Веде візуальну оцінку стану елементів верхньої будови колії та облік результатів перевірки колії, споруд та колійних пристроїв. Складає звіти та веде документацію встановленого зразка.

Повинен знати: Інструкції із забезпечення безпеки руху поїздів; будову колієвимірювальних візків, обладнаних електронікою, основи електротехніки, електроніки, правила технічної експлуатації колієвимірювальних візків; технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора колійних вимірювань 5 розряду - не менше 1 року.

50 ОПЕРАТОР ПОСТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Переводить централізовані стрілки й керує сигналами з пульта поста централізації або пульта місцевого керування. Контролює правильність підготовки маршрутів, згідно з показаннями приладів керування. Закріплює рухомий склад на станційних коліях гальмовими башмаками за порядком та нормами, що встановлені технічно-розпорядчим актом станції. Подає звукові та видимі сигнали під час прийому, відправлення, пропуску поїздів та виконання маневрової роботи. Перевіряє вільність колії, переводить централізовані стрілки курбелем та перевіряє правильність підготовки маршрутів в умовах порушення нормальної роботи пристроїв сигналізації, централізації та блокування, за розпорядженням замикає на закладку та навісний замок. Забезпечує безпеку руху в маневровому районі, який обслуговується відповідно до технічно-розпорядчого акта та технологічного процесу роботи станції.

В метрополітенах контролює за допомогою технічних засобів виконання графіку руху поїздів по станції; стежить за зміною пасажиропотоків на платформі, спостерігає за посадкою та переміщенням пасажирів, наявністю сигналів, що позначають хвіст електропоїзда. Виконує огляд салонів вагонів електропоїздів, що прямують в оборот, відстій або до електродепо. Забезпечує своєчасну та правильну видачу поїзним бригадам розкладів руху поїздів, поїзних талонів, письмових попереджень та копій диспетчерських розпоряджень.

Повинен знати: принцип роботи пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку, правила їх експлуатації; будову гальмових башмаків і правила користування ними; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт з технологічного обслуговування і ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування; правила перевезення вантажів; правила та норми з охорони праці технологічний процес станції.

2-й розряд

- у разі обслуговування постів централізації та пультів місцевого керування стрілками в малодіяльних районах промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування пультів місцевого керування стрілками у малодіяльних маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту; постів централізації та пультів місцевого керування стрілками в напружених маневрових районах промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги.

Для магістрального залізничного транспорту: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Для промислового залізничного транспорту: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора поста централізації 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

- у разі обслуговування пультів місцевого керування стрілками у напружених маневрових районах станцій магістрального залізничного транспорту; обслуговування постів централізації стрілок у малодіяльних маневрових районах магістрального залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора поста централізації 3 розряду - не менше 1 року.

51 ОПЕРАТОР СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ

Завдання та обов'язки. Веде процес розпуску поїздів на механізованих гірках із річним середньодобовим переробленням 4000 вагонів за допомогою пристроїв автоматичного регулювання швидкості й керування автоматичними сигналами з пульта керування. Переводить централізовані стрілки та керує сигналами для підготовки маршрутів слідування відчепів у процесі розпуску поїздів та маневрових пересувань в горловині сортувального парку. Регулює швидкість руху вагонів шляхом гальмування їх вагонними уповільнювачами для забезпечення необхідними інтервалами між відчепами і допустиму швидкість з'єднання вагонів у сортувальному парку. Контролює правильність роботи гіркових пристроїв за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за відповідністю маршрутів слідування відчепів до даних сортувального листка. Передає інформацію про порядок розпуску поїзда, зміни напряму слідування відчепів та наявності вагонів з вантажами, які потребують під час гальмування особливої обережності.

Повинен знати: інструкцію із забезпечення безпеки розпуску поїздів та маневрових пересувань на механізованих та автоматизованих сортувальних гірках під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту гіркових пристроїв; правила перевезення вантажів; правила та норми з охорони праці, технологічний процес роботи станції; принцип роботи технічних пристроїв сортувальних гірок та правила їх експлуатації; нумерацію вагонів, спеціалізацію, місткість та профіль колій сортувального парку.

4-й розряд

- у разі обслуговування на станціях залізничного транспорту сортувальних гірок малої потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі обслуговування на станціях залізничного транспорту сортувальних гірок середньої потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора сортувальної гірки 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі обслуговування на станціях залізничного транспорту сортувальних гірок великої потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора сортувальної гірки 5 розряду - не менше 1 року.

52 ПОЇЗНИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІК

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування електрооблад-нання, приводів вагонних генераторів під час підготовки в рейс у пунктах формування, обороту та на шляху прямування. Проводить моніторинг з реєстрацією певних параметрів електрообладнання всіх вагонів. Виявляє за показаннями приладів, заявками провідників та усуває несправності, що виникають у роботі електрообладнання, редукторно-карданних приводів акумуляторних батарей, пристроїв водопостачання і опалення, внутрішнього обладнання, систем безпеки у вагонах усіх типів, що обслуговуються. Перевіряє якість і обсяги ремонтних робіт, що виконуються за заявками в пунктах формування пасажирських поїздів. Веде облік ремонту внутрішнього електрообладнання в пунктах формування та звороту. Інструктує працівників поїзної бригади з питань особливостей експлуатації електрообладнання, вимог безпеки. У нестандартній ситуації приймає безпосередню участь у її локалізації. Проводить підключення високовольтної магістралі поїзда до локомотива.

Повинен знати: кінематичні, електричні схеми, конструкцію і принцип роботи вузлів і агрегатів пасажирських вагонів усіх типів, що обслуговуються; технічні характеристики вагонів, їх систем і елементів; правила, технічні вказівки, інструкції заводів-виготовників, допуски й норми зносу, які допускаються під час експлуатації пасажирських вагонів; параметри роботи обладнання; основи електротехніки й механіки; порядок технічного обслуговування обладнання при підготовці вагонів поїзда у рейс, їх прийому і здачі; способи виявлення, запобігання і усунення несправностей у роботі вузлів і агрегатів пасажирських вагонів; розміщення пунктів технічного обслуговування та екіпірування вагонів на шляху прямування пасажирського поїзда; інструкції із забезпечення безпеки руху, електробезпеки, охорони праці, пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі технічного обслуговування на шляху прямування пасажирських поїздів, складених з вагонів з електроопаленням або кондиціонуванням повітря.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією поїзного електромеханіка 5 розряду - не менше 1 року. Допуск до роботи з електрообладнанням до 3000 В.

53 ПРЕСУВАЛЬНИК КОЛІСНИХ ПАР

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розпресовує колеса, центри та шестерні з осей колісних пар локомотивів та вагонів, випресовує пальці кривошипів на гідравлічних пресах із застосуванням спеціальних пристроїв. Перевіряє елементи колісних пар після розпресовування. Запресовує колеса, центри та шестерні на осі колісних пар локомотивів, вагонів і пальців кривошипів на гідравлічному пресі, випробовує на зсув ступиці коліс під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації. Керує тельферами та кран-балками під час повороту та установлення колісних пар, осей і центрів на прес та знімає з преса елементи колісних пар після розпресовування.

Повинен знати: принцип роботи гідравлічних пресів різних типів; технічні умови й правила розпресовування колісних пар; призначення та способи встановлення спеціальних пристроїв; основні знання про допуски й посадки; правила роботи з тельферами та кран-балками.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Запресовує колеса, центри та шестерні на осі колісних пар локомотивів, вагонів та пальців кривошипів на гідравлічних пресах із застосуванням спеціальних пристроїв. Перевіряє та підбирає елементи колісних пар перед запресовуванням. Вивіряє осі колісної пари на пресі у вертикальній та горизонтальній площинах. Забезпечує необхідний натяг під час запресовування центрів та розміру між центрами колісної пари. Насаджує колеса, центри, шестерні на осі колісних пар. Регулює роботу преса. Контролює положення колісної пари під час запресовування. Знімає індикаторні діаграми. Визначає якість запресовування за індикаторною діаграмою.

Повинен знати: будову й конструктивні особливості гідравлічних пресів різних типів; технічні умови та правила запресовування коліс, центрів і шестерень на осі колісних пар; механічні властивості металів; допуски і посадки; будову й роботу самописних індикаторів преса.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника колісних пар 4 розряду - не менше 1 року.

54 ПРИЙМАЛЬНИК ПОЇЗДІВ

Завдання та обов'язки. Оглядає вантажні вагони в комерційному відношенні, перевіряє наявність і справність запірно-пломбувальних пристроїв (пломб), щільності закриття люків і дверей напіввагонів і критих вагонів, бортів платформ, правильності розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, щільності закриття кришок верхніх люків та інше у поїздах, що прибувають та сформовані. Оглядає поїзди в комерційному відношенні з метою виявлення та усунення комерційних несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів і схоронності вантажів, що перевозяться; керує роботою з їх усунення та контролює усунення комерційних несправностей. Повідомляє про виявлені комерційні несправності, усунення яких потребує перевантаження або перевірки схоронності вантажу. Проводить комерційний огляд поїздів з використанням засобів системи цифрового промислового телебачення та автоматизованих систем пунктів комерційного огляду поїздів. Видає наряд маневровому диспетчеру на відчеплення несправних вагонів. Визначає обсяг робіт з усунення комерційних несправностей і порядок їх виконання, бере участь у перевірках стану і наявності вантажу у вагонах і контейнерах. Навішує пломби на вагони після усунення комерційних несправностей і веде облік пломбування. Оформляє в установлених випадках акти загальної форми, оперативні повідомлення про несхоронні перевезення. Веде облік результатів огляду поїзда і вагонів та комерційних несправностей. Здійснює контроль та вживає заходів до скорочення термінів простою рухомого складу. Бере участь у розслідуванні випадків пропуску вагонів з комерційними несправностями.

Повинен знати: правила комерційного огляду поїздів і вагонів; правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами за умови перевезення їх залізницями; технологічний процес роботи пункту комерційного огляду; будову вантажної частини вагонів різних типів; технічні умови навантаження і кріплення вантажів; правила перевезень вантажів; порядок складання актів загальної форми й рапортів на складання комерційних актів; технологічний процес роботи станції.

3-й розряд

- у разі комерційного огляду вагонів на під'їзних коліях станцій, що не мають пунктів комерційного огляду, у пунктах комерційного огляду залізничних станцій 2 класу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі комерційного огляду вагонів у пунктах комерційного огляду залізничних станцій 1 класу і позакласних.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією приймальника поїздів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі комерційного огляду вагонів на прикордонних станціях.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією приймальника поїздів 4 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Старший приймальник поїздів може вводитись в залежності від місцевого технологічного процесу роботи станції у разі виконання поряд з основною роботою безпосереднього керівництва роботою пункту комерційного огляду, пункт передачі вагонів в зміну.

55 ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання завдань з навантаження, вивантаження, прийому, видачі вантажу та багажу в установлені строки. Організовує роботи з виконання вантажних і комерційних операцій: навантаження, вивантаження, сортування, прийому, видачі та зважування вантажу та багажу. Забезпечує збереження під час транспортування і зберігання вантажу та багажу і раціональне розташування його на складах, у вагонах. Вживає заходів щодо скорочення строків простою рухомого складу під вантажними операціями.

Повинен знати: правила перевезень; правила навантаження і кріплення, вивантаження вантажу та багажу; правила приймання вантажу та багажу для перевезення і видачу їх власникам; правила охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт; вимоги до вагонів під час перевезення різних вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання завдань з навантаження-вивантаження, прийому, видачі багажу в установлені строки. Перевіряє правильність розміщення і кріплення на відкритому рухомому складі довгомірних, лісових, великогабаритних, негабаритних, небезпечних та інших вантажів, розміщення і кріплення яких проводиться відповідно до технічних умов навантаження і кріплення вантажів, розміщення вантажів за кресленнями і схемами, що не передбачені технічними умовами. Складає комерційні акти й акти загальної форми у разі виявлення несхоронних перевезень вантажу. Організовує сортування і навантаження вантажу та багажу, правильне розміщення вантажу на транспортних засобах. Контролює справний стан вагів, необхідного інвентарю та матеріалів для маркування вантажу та багажу, пломбування вагонів та контейнерів. Встановлює черговість видачі багажу та ручної поклажі. Вживає заходів щодо скорочення строків простою рухомого складу.

Повинен знати: правила перевезень та порядок оформлення документів на перевезення вантажу та багажу і технічні умови навантаження і кріплення вантажу; інструкцію щодо порядку і технології зважування вантажу, утримання і технічного обслуговування вагових приладів; правила перевезень небезпечних вантажів і порядок ліквідації пов'язаних із ними аварійних ситуацій; інструкції з перевезень негабаритних та важковагових вантажів; правила пломбування вагонів і контейнерів, кріплення закруток та маркування вантажів; державні стандарти на пакування; положення про порядок охорони вантажу і об'єктів на залізничному транспорті; стандарти та умови транспортування і пакування вантажу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією прийомоздавальника вантажу та багажу 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

у разі виконання робіт на залізничних станціях з річною переробкою вантажів у приведеному обсязі понад 700 тис. тонн та на прикордонних передавальних, припортових станціях.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією прийомоздавальника вантажу та багажу 3 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Старший прийомоздавальник вантажу та багажу може вводитись у разі виконання поряд з основною роботою додатково керівництва підлеглими йому працівниками і тарифікуватисяся на один розряд вище.

56 ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ В ПОЇЗДАХ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає, навантажує, згруповує на шляху прямування поїзда, вивантажує і здає вантаж і багаж на станціях. Забезпечує раціональне розміщення вантажу й багажу в вагоні відповідно до плану формування, супроводжує і забезпечує схоронність вантажу і багажу на шляху прямування. Оформляє супроводжувальні документи при прийомі вантажу й багажу до перевезення і здає їх на станціях призначення. Забезпечує вантажно-розвантажувальні роботи за час зупинки поїзда на станціях. Здійснює облік прийнятих до перевезення і виданих на шляху прямування вантажу та багажу, опалення вагону, вологе й сухе прибирання у вагоні, нагляд за технічним станом вагона на шляху прямування.

Повинен знати: правила перевезення вантажів і багажу; раціональні схеми завантаження вагонів; порядок обліку вантажів і багажу та оформлення супроводжувальних документів; будову багажного вагона і порядок обслуговування систем і установок у ньому; графіки руху поїздів і час зупинки на станціях на шляху прямування в межах дільниці, яка обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

57 ПРОВІДНИК ІЗ СУПРОВОДЖЕННЯ ВАНТАЖІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає вантаж та наглядає за навантаженням його у вагон, супроводжує його на шляху прямування. Забезпечує встановлені умови перевезення і збереження вантажів. Здає вантажі призначеним особам за встановленим порядком. Забезпечує опалення, вологе і сухе прибирання у вагоні. Вживає заходів щодо усунення несправностей вагона на шляху прямування.

Повинен знати: порядок прийому і здачі вантажів; правила навантаження вантажів; розміщення і кріплення вантажів у вагоні; умови їх перевезення; правила технічної експлуатації та інструкцію із сигналізації залізниць згідно з колом обов'язків; загальні знання з будови багажних вагонів і порядок обслуговування систем і установок у них; маршрут перевезень вантажів; правила пожежної безпеки і охорони праці під час руху поїзда.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

58 ПРОВІДНИК ІЗ СУПРОВОДЖЕННЯ ЛОКОМОТИВІВ І ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ У НЕРОБОЧОМУ СТАНІ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у перевірці технічного стану, оглядає та приймає локомотиви й пасажирські вагони, які пересилаються. Забезпечує безпеку руху при їх пересиланні. Застосовує, у разі потреби, гальмові засоби. Забезпечує схоронність рухомого складу, що пересилається, інструменту, інвентарю, запасних частин, мастильних матеріалів і сигнальних пристроїв згідно з описом. Вживає заходів щодо забезпечення ремонту локомотивів і вагонів на найближчому пункті за умови виявлення несправностей, які перешкоджають безпечному руху локомотивів і вагонів.

Повинен знати: інструкцію про порядок пересилання локомотивів, моторвагонного рухомого складу й пасажирських вагонів; правила безпеки для робітників залізничного транспорту на електрифікованих дільницях; правила прийому і здачі локомотивів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

59 ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ У ПАРКАХ ВІДСТОЮ ВАГОНІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Забезпечує паливом, опалює вагони в зимовий час і підтримує в них нормальну температуру повітря згідно встановлених санітарних норм. Забезпечує справність дверних замків і схоронність внутрішнього обладнання та інвентарю у вагонах та підвагонного обладнання. Приймає і здає згідно з інвентарним описом внутрішнє обладнання і знімний інвентар вагонів.

Повинен знати: загальну будову пасажирських вагонів; будову приладів опалення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

60 ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

Завдання та обов'язки. Забезпечує високу культуру обслуговування пасажирів у поїздах далекого та приміського сполучення та їх безпеку у нестандартних ситуаціях. Утримує внутрішнє обладнання вагона та знімного інвентарю в справному стані. Забезпечує безпечну посадку та висадку пасажирів. Розміщує пасажирів у вагоні згідно з їх проїзними документами. Експлуатує прилади опалення, освітлення, вентиляції, кондиціювання повітря. Забезпечує належний температурний режим і санітарно-гігієнічні умови у вагоні. Стежить за роботою електрообладнання, кип'ятильника, букс за допомогою системи контролю, систематично перевіряє роботу ручного гальма. Забезпечує пасажирів постільною білизною, гарячими напоями та кондитерськими виробами. Доставляє пасажирам за наявністю у складі поїзда вагона-ресторану (кафе, буфета) замовлену продукцію. Одержує і здає постільну білизну, продукти чайної торгівлі. Доставляє на місце та прибирає постільну білизну. Складає акти на зіпсовані або знищені матеріальні цінності і в установленому порядку проводить стягнення їх вартості з винних осіб. Сповіщає пасажирів про назву зупинкових пунктів та тривалість стоянок поїзда. Надає, у разі потреби, першу (долікарську) медичну допомогу пасажирам. На спеціальних бланках складає звіти встановленого зразку. Виконує вологе та сухе прибирання вагона, санвузлів. Навішує на вагон порядкові номери, маршрутні дошки (електронні табло). Стежить за своєчасним забезпеченням вагонів паливом, водою, у разі відсутності екіпірувальної бригади. Заправляє вагон твердим паливом, чистить топки й зольники від золи та шлаку. Приймає та здає за інвентарним описом і накладними внутрішнє обладнання та знімний інвентар вагонів. Забезпечує огородження і безпеку поїзда в разі його вимушеної зупинки. Приймає участь у скороченому випробуванні автогальм. Контролює дотримання пасажирами вимог правил поведінки громадян на залізничному транспорті та пожежної безпеки.

У поїздах міжнародного сполучення оформляє дорожні відомості, сприяє працівникам прикордонно-митних служб у проведенні контрольних процедур.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України згідно з колом обов'язків; Правила перевезень пасажирів та багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України; будову пасажирських вагонів усіх типів та їх підсистем, порядок експлуатації та обслуговування приладів опалення, примусової вентиляції, електрообладнання, кондиціювання, інструкцію із забезпечення пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів; інструкцію з безпечного ведення робіт; правила й норми з охорони праці; рекомендації з надання першої (долікарської) медичної допомоги; географічне розташування найважливіших станцій залізничної мережі; порядок користування службовими розкладами пасажирських поїздів; форми проїзних документів, у тому числі електронних та правила проїзду за ними; форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення.

Під час обслуговування вагонів міжнародного сполучення додатково повинен знати: іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, який забезпечує спілкування з пасажирами з службових питань; транспортну географію країн згідно з маршрутом прямування поїздів; правила ведення документації, перевезень пасажирів та багажу; поїзні і маневрові сигнали, що застосовуються на залізницях по маршруту прямування поїзда.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та курсове професійно-технічне навчання з відривом від виробництва, без вимог до стажу роботи.

У поїздах міжнародного сполучення: Професійно-технічна освіта та стаж роботи провідником пасажирського вагона - не менше 2 років.

61 ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА (МОТОРВАГОННОГО ПОЇЗДА)

Завдання та обов'язки. Забезпечує високу культуру обслуговування пасажирів та їх безпеку у нестандартних ситуаціях на шляху прямування регіональних та приміських поїздів. У регіональних поїздах забезпечує безпечну посадку та висадку пасажирів, розміщує їх у вагоні, згідно з їх проїзними документами. У приміських поїздах, у разі необхідності, здійснює продаж (оформлення) квитків, встановленим порядком здає виручку від реалізації квитків, касовий апарат, бланки суворої звітності. Вживає заходів із збереження внутрішнього обладнання вагона. Стежить за роботою обладнання вагона. Надає у разі потреби першу (долікарську) медичну допомогу. Виконує вологе та сухе прибирання вагона. Приймає участь у весняному та осінньому комісійних оглядах рухомого складу. В регіональних поїздах приймає та здає внутрішнє обладнання і знімний інвентар вагона. Контролює дотримання пасажирами вимог правил перевезень та пожежної безпеки.

Повинен знати: Правила перевезень пасажирів та багажу; конструкцію та правила експлуатації рухомого складу; порядок продажу (оформлення) квитків; порядок оформлення розрахункових і звітних документів; рекомендації з надання першої (долікарської) медичної допомоги; географічне розташування найважливіших станцій залізничної мережі; порядок користування службовим розкладом руху приміських поїздів; форми проїзних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та курсове професійно-технічне навчання з відривом від виробництва, без вимог до стажу роботи.

62 ПРОВІДНИК СЛУЖБОВО-ТЕХНІЧНОГО ВАГОНА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Стежить за технічним станом вагона на шляху прямування. Утримує в справному стані, чистоті й схоронності внутрішнє обладнання і знімний інвентар вагона. Забезпечує роботу приладів опалення, освітлення, вентиляції, холодильних установок. Стежить за роботою електрообладнання. Забезпечує опалення вагонів у зимовий час і підтримує в них нормальну температуру. Виконує вологе й сухе прибирання вагона. Забезпечує вагон паливом і водою. Перевіряє наявність і справність денних і нічних сигналів вагона на шляху прямування. Забезпечує огородження і безпеку поїзда в разі його вимушеної зупинки.

Повинен знати: загальну будову службово-технічного вагона; будову й порядок обслуговування приладів опалення, примусової вентиляції і кондиціонування повітря, електрообладнання, холодильних установок; правила пожежної безпеки; рекомендації з надання першої (долікарської) допомоги.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

63 ПРОМИВАЛЬНИК-ПРОПАРЮВАЧ ЦИСТЕРН

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Усуває із цистерн залишки темних і світлих нафтопродуктів, окрім етильованого бензину і хімічних продуктів, на естакадах, спеціальних площадках і спеціально виділених коліях. Підігріває паром клапани зливних приладів цистерн, перевіряє їх технічний стан і правильність (щільність) закриття. Заправляє клапани зливних приладів та перевіряє їх технічний стан і правильність (щільність) закриття. Очищає зовні цистерни, які підготовляються для ремонту.

Повинен знати: будову цистерн і конструкцію зливних приладів; вимоги до цистерн, які підготовляються під наливання нафтопродуктів при їх холодному очищенні; механізми, що застосовуються, інструмент, інвентар і пристрої, правила користування ними; будову і правила користування захисними пристроями для роботи всередині цистерни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обробляє цистерни з нафтопродуктів і хімічних продуктів, крім етильованого бензину й хімічних продуктів ароматичної групи, із застосуванням пари, гарячої води й розчинників з подальшим зачищенням. Усуває залишки з цистерн із застосуванням вакуумної установки, паросифона й пари. Механізовано усуває залишки етильованого бензину під час холодного оброблення цистерн. Промиває кришки й клапани за допомогою брандспойта. Охолоджує і дегазує котли цистерн, сушить і протирає їх внутрішні частини.

Повинен знати: правила, температурний режим оброблення і технічні умови до підготовки цистерн під наливання і ремонт; санітарні вимоги до цистерн, якості дезінфікуючих засобів і правила їх застосування; будову естакад і спеціальних площадок з їх улаштуванням; правила користування приладами для механізованого промивання цистерн, вакуумними установками й парасифонами, вибухобезпечними ліхтарями та іншими пристроями; розташування трубопроводів (для подавання гарячої і холодної води, повітря і розчинів), зливних лотків, каналізаційної мережі, нафтопасток та інших споруд для очищення залишків продуктів; будову й ремонт механізованих приладів для промивання внутрішніх поверхонь котлів цистерн, впускних та випускних клапанів, що регулюють внутрішній котловий тиск; технологію ремонту нижнього зливного приладу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією промивальника-пропарювача цистерн 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- за умови оброблення цистерн під наливання харчових продуктів з етильованого бензину й хімічних продуктів ароматичної групи, нафтової ароматики, розчинників палива для реактивних двигунів, авіаційного неетильованого бензину марки Б-70, бензинів етильованих усіх марок, масел 1 - 2 та 3-ї груп, нефрасу та інших високоякісних нафтопродуктів; заміні та доведенні ущільнювальних кілець нижніх зливних приладів, які забезпечують гарантійну схоронність наливних вантажів, що перевозяться.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією промивальника-пропарювача цистерн 4 розряду - не менше 1 року.

64 РЕГУЛЮВАЛЬНИК ШВИДКОСТІ РУХУ ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Регулює швидкість руху вагонів за допомогою гальмування їх гальмовими башмаками. Огороджує та закріплює вагони, які стоять на коліях, гальмовими башмаками та вилучає їх. Бере участь в осаджуванні та зчепленні вагонів на коліях сортувального парку. Забезпечує безпеку руху, схоронність вагонів і вантажів під час виконання робіт. Прибирає гальмові башмаки з колій та підносить їх до гальмових позицій. Утримує гальмові позиції і башмакоскидачі в чистоті. Замінює несправні гальмові башмаки.

Повинен знати: правила перевезення вантажів; правила й норми з охорони праці та безпечне ведення робіт; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, що стосується його роботи; будову гальмових башмаків і пристроїв для встановлення їх на рейки, правила ставлення і знімання гальмових башмаків з рейок, розташування гальмових позицій, план сортувальних колій, їх спеціалізацію та місткість, ходові якості вагонів, порядок гальмування вагонів під час різних атмосферних умов для забезпечення необхідних інтервалів між відчепами і допустимої швидкості вагонів в сортувальному парку.

2-й розряд

- у разі регулювання швидкості руху вагонів у процесі розформування й формування поїздів на сортувальних станціях промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі регулювання швидкості руху вагонів на станціях залізничного транспорту в процесі розформування й формування поїздів на витяжних коліях або стрілочних горловинах.

Кваліфікаційні вимоги.

Для магістрального залізничного транспорту: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Для промислового залізничного транспорту: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією регулювальника швидкості руху вагонів 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

- у разі регулювання швидкості руху вагонів на станціях залізничного транспорту в процесі розформування й формування поїздів на сортувальних гірках малої і середньої потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією регулювальника швидкості руху вагонів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі регулювання швидкості руху вагонів на станціях залізничного транспорту в процесі розформування й формування поїздів на сортувальних гірках великої та підвищеної потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією регулювальника швидкості руху вагонів 4 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Старший регулювальник швидкості руху вагонів може вводитись у разі виконання поряд з основною роботою додатково керівництва бригадою і тарифікується на один розряд вище регулювальників, якими він керує.

65 РЕМОНТНИК ШТУЧНИХ СПОРУД

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує та утримує в технічно справному стані металеві кам'яні, бетонні і залізобетонні мости, шляхопроводи, віадуки, акведуки, естакади, лотки та інші штучні споруди. Виконує слюсарні, клепальні, теслярські та бетонні роботи. Очищає штучні споруди від бруду, сміття, іржі, снігу та льоду. Розмотує, виправляє і ріже арматурну сталь. Готує поверхні штучних споруд під фарбування. Обробляє лісоматеріали вручну. Змащує шарніри й котки. Планує і зачищає поверхні "на око". Розпушує, ущільнює, перекидає ґрунт ручним інструментом горизонтально й вертикально, прибирає його, застосовуючи носилки і тачки. Розламує пошкоджені асфальтові покриття. Закриває і відкриває отвори малих мостів і труб. Обколює намерзлий лід в тунелі. Відбиває відшарований торкрет і бетон в обробці стін тунелю вручну. Видаляє сольові підмоклі місця і напливи в тунелі. Висушує заболочені місця і відводить воду за межі можливого її надходження в обробку тунелю.

Повинен знати: назви і призначення частин і елементів конструкцій штучних споруд; будову ручного інструменту; способи очищення металевих, бетонних, залізобетонних, кам'яних поверхонь; способи виконання слюсарних, теслярських і бетонних робіт, розмічення, виправляння і різання арматурної сталі; способи виконання робіт за допомогою ручного інструменту й пристроїв; прийоми подачі та ущільнення бетонної суміші; правила підготовки поверхонь під фарбування; способи обробляння лісоматеріалів вручну.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує та утримує в технічно справному стані поверхні опор, а також ремонтує прогонові будови й вузли штучних споруд із різних матеріалів, замінюючи окремі елементи. Виконує слюсарні, теслярські й бетонні роботи без застосування риштування, колисок і інших допоміжних і страхувальних пристроїв. Виготовляє накладки. Свердлить отвори під болти в елементах штучних споруд. Вигинає арматурні стрижні в холодному стані. Шпаклює і фарбує поверхні штучних споруд. Розбирає кладки опор штучних споруд. Закладає вибоїни, отвори й борозни цеглою та бетонною сумішшю. Насікає і розбирає бетонні й залізобетонні конструкції. Заштукатурює поверхні і ремонтує штукатурку. Улаштовує цементну стяжку. Очищає і замазує тріщини в асфальтобетонних покриттях на пішохідних мостах і шляхопроводах. Обробляє лісоматеріали механізованим інструментом. Обшиває дошками зруби й льодорізи. Укладає і замазує дощатий настил. Розбирає риштування і шпальні клітки. Ремонтує дерев'яні східці. Ремонтує і замінює футляри рухомих опорних частин. Ремонтує мостові бруси. Здійснює демонтаж протиугінних пристроїв, контркутників і контррейок вручну. Виготовляє і ремонтує дерев'яні щити для закривання отворів малих мостів і труб.

Повинен знати: види й типи штучних споруд; основні положення з їх утримання і ремонту; правила ремонту й способи запобігання пошкодженням; ґатунки й марки сталі; способи та прийоми виправлення і гнуття арматурних стержнів; способи приготування і дозування розчинів; способи пробивання гнізд і отворів у кладці та в забутці; розбирання кам'яної і бутової кладки; основні марки цементу, заповнювачів та бетонних сумішей; види асфальтобетонних сумішей, мастик, емульсій, інертних заповнювачів; способи заготовлення опалубочних щитів; прийоми оброблення лісоматеріалів; правила поводження з антисептичними та вогнезахисними сумішами й прийоми роботи з ними; будову пневматичних молотків, та іншого механізованого інструменту; правила догляду за розчинонагрівачами й насосами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує прогонові будови штучних споруд, крім аркових, балкових, розвідних і висячих мостів з будь яких матеріалів. Замінює елементи й вузли прогонових будов. Виконує слюсарні, клепальні, теслярські й бетонні роботи із застосуванням риштувань, люльок та інших допоміжних і страхувальних пристроїв. Виготовляє елементи штучних споруд і складає їх у вузли. Улаштовує і ремонтує перильні огорожі на прогонових будовах і опорах. Установлює арматуру з окремих стержнів, анкерних болтів, закладних деталей. Виконує складання і монтаж арматурних сіток і плоских каркасів. Конопатить і заливає шви у збірних залізобетонних конструкціях. Розшиває шви раніше викладеної кладки. Ремонтує залізобетонні й металеві східці на пішохідних мостах і шляхопроводах. Виготовляє залізобетонні деталі укріплень, лотків і огорож. Профілює і оброблює асфальтобетонні покриття. Ремонтує регуляційні й захисні споруди. Установлює опалубки, риштування і шпальні кліті. Підвішує і знімає люльки. Складає риштування і шпальні кліті. Улаштовує, ремонтує та розбирає водовідвідні залізобетонні лотки. Свердлить отвори в елементах металевих будівель штучних споруд із застосуванням риштувань, люльок та інших допоміжних пристроїв. Фарбує елементи металевих прогонових будівель, оглядових пристроїв та перил із застосуванням риштувань, люльок та інших допоміжних та страхувальних пристроїв. Здійснює демонтаж контррейок, контркутників, охоронних кутників та охоронних брусів із застосуванням електроінструменту. Виконує одиночну заміну мостових брусів.

Повинен знати: норми утримання і способи огляду штучних споруд і верхньої будови колії; способи знаходження щілин у металевих частинах мостів; правила ремонту прогонових будов штучних споруд із заміною пошкоджених вузлів; правила виготовлення і збирання вузлів; способи збирання арматурних сіток і каркасів; вимоги до якості мастик, емульсій, асфальтових сумішей і в'яжучих матеріалів; правила улаштування і ремонт покриттів, способи ремонту кладки опор і монтажу збірних бетонних і залізобетонних поверхонь штучних споруд; будову риштувань і шпальних кліток; види фільтрів і мостіння, способи їх будови; типи укріплюючих плит і способи їх укладання; типи й будову установок для цементації і нанесення набризку бетону.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує прогонові будови аркових, балкових, розвідних і висячих мостів із застосуванням риштувань, люльок та інших допоміжних і страхувальних пристроїв. Замінює елементи й вузли прогонових будов. Прикріплює елементи прогонових будов болтами. Установлює і прикріплює контркутники (контррейки) і охоронні кутники. Здійснює монтаж, демонтаж, технічне обслуговування і ремонт зрівнювальних приладів і вкочувачів. Ремонтує і здійснює технічне обслуговування механічних і електричних приводів механізмів розведення і рейкових стиків - замків розвідних прогонових будов. Ремонтує та утримує безбаластне мостове полотно, полотно на дерев'яних брусах і металевих поперечинах. Укладає арматурні сітки. Омонолічує прокладний ряд. Візує вісь колії на штучних спорудах із застосуванням оптичних приладів, усуває відхилення. Улаштовує залізобетонні сорочки, пояси. Оглядає і ремонтує гідроізоляцію залізобетонних і бетонних прогонових будов із застосуванням розвантажувальних пакетів. Ін'єктує кладку опор штучних споруд і труб. Наносить набризк бетону (торкретування). Улаштовує та ремонтує відводи та стояки кам'яних мостових. Улаштовує тривкі призми з кам'яного накидання та щебеню. Ремонтує та відновлює шви обробки стін тунелю із застосуванням риштувань або інших допоміжних або страхувальних пристроїв. Відбиває шар торкрету або бетону, що відділяється, у склепіннях та стінах тунелю із застосуванням риштувань або інших допоміжних та страхувальних пристроїв, пневмо- або електроінструменту. Замінює кронштейни в тюбінгах тунелю із застосуванням риштувань або страхувальних пристроїв.

Повинен знати: способи сполучень елементів прогонових будов; правила монтажу металоконструкцій із застосуванням високоміцних болтів; будову конструкцій рейкових стиків-замків; технологію виконання робіт з їх ремонту; способи й прийоми встановлення підйомного устаткування і допоміжних облаштувань і пристроїв; правила збирання опалубки конструкцій і заливання бетонної суміші за облицювання; правила і способи кладки із природного каміння надсклепної будівлі аркових, балкових мостів, труб, лотків і оголовків, кладки із тесаного каміння зовнішніх верстових рядів мостових опор; правила суцільної заміни мостового полотна; способи візування з застосуванням оптичних приладів; правила будови та утримання безбаластного мостового полотна; способи приготування бетонної суміші з пластифікуючими добавками для нагнітання і набризк бетону (торкретування); способи приготування полімер-цементного розчину; будову й принцип роботи механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує штучні споруди. Виправляє опорні частини, піднімає, пересуває та установлює прогонові будови на вісь. Здійснює інструментальну зйомку плану й профілю прогонових будов і рейкової колії. Виміряє і контролює габаритність штучних споруд. Знімає і виготовляє шаблони в разі заміни елементів металевих мостів. Виготовляє і замінює окремі елементи і прогонові будови в незручних умовах. Контролює затягування високоміцних болтів та шпильок. Розмічає розкладання плит і отворів для високоміцних шпильок у поясах балок прогонових будов. Регулює плити по висоті. Нівелює профіль балок. Виготовляє шаблони для розмітки місць врубів і отворів для болтів під час заготовлення і заміни мостових брусів. Переносить проектну епюру мостових брусів на прогонову будову. Розраховує допустиму стрілу підйому рейкової колії на мостах і робочу висоту мостових брусів. Кладе льодорізи з природного тесаного каміння, підп'ятового каміння в арках і склепіннях кам'яних мостів. Укладає і нарощує підфермове каміння мостових опор. Складає та встановлює тимчасові пакетні прогонові будови та опори. Проводить гідрологічні вимірювання та здійснює нагляд за режимом водного потоку. Розбиває на місцевості вісі обходу, вісі елементів тимчасових малих мостів та труб. Замінює малі металеві прогонові будови на залізобетонні.

Повинен знати: способи складання, пересування та встановлення прогонових будов; риштувань і люльок; режим нагрівання та охолодження металу, що обробляється; способи встановлення кружал, розкрижування та ремонт склепіння аркових, балкових штучних споруд і труб; правила роботи з геодезичним інструментом; правила складання плану і профілю колії і штучних споруд; особливості гідрогеологічних режимів роботи водопропускних штучних споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує штучні споруди, знімаючи поперечники за допомогою транспортного пристрою, перекладаючи обробку стін та зворотного склепіння тунелю з застосуванням пневмо- або електроінструменту з риштувань та інших допоміжних або страхувальних пристроїв. Ліквідує деформації склепіння тунелю. Проводить інструментальне вимірювання зміщення тунельної обробки. Перекладає обробку склепіння тунелю. Посилює кам'яну та бетонну обробки склепіння тунелю. Перевіряє габарит тунелю за допомогою габаритної рами на рухомих риштуваннях. Здійснює контрольне нагнітання розчину в обробку і за обробку тунелю. Встановлює у готові отвори (бурки) анкери в склепінні тунелю та замуровує їх. Розламує дефектні місця бетонної (залізобетонної) обробки склепіння тунелю. Чеканить нестандартні та складні шви в стінах тунелю, застосовуючи пневмо- або електроінструмент. Відводить капіж від контактного проводу. Ліквідує провісні щілини у тунелі. Карбує нестандартні та складні шви в склепінні або стінах тунелю, поблизу кабельних мереж із застосуванням риштувань та інших допоміжних або страхувальних пристроїв.

Повинен знати: способи та прийоми виконання робіт із застосуванням пневмо- або електроінструменту з риштувань або інших допоміжних або страхувальних пристроїв; технологію виконання робіт під час карбування нестандартних та складних швів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 6 розряду - не менше 1 року.

66 РОЗДАВАЛЬНИК НАФТОПРОДУКТІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає, зберігає веде облік і видає нафтопродукти та обтиральні матеріали згідно з установленим порядком. Готує охолоджену воду для забезпечення тепловозів. Обслуговує встановлене насосне обладнання. Приймає і здає відпрацьовані нафтопродукти. Забезпечує схоронність підзвітних матеріальних цінностей, бере участь у проведенні інвентаризації, Утримує в чистоті території і приміщення складу.

Повинен знати: правила й порядок зберігання, обліку й видачі нафтопродуктів і обтиральних матеріалів; будову й роботу насосних агрегатів і вимірювальних приладів, правила й нормативні документи з охорони праці; правила поводження з протипожежним інвентарем.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

67 СИГНАЛІСТ

Завдання та обов'язки. Закріплює вагони і поїзди, що стоять на коліях, гальмовими башмаками (гальмовими пристроями) за порядком і нормами, що встановлено технічно-розпорядчим актом станції, вилучає гальмові башмаки. Подає звукові і видимі сигнали під час приймання, відправлення, пропуску поїздів та здійсненні маневрових робіт. Здійснює облік наявності на робочому місці гальмових башмаків і контролює їх справність. Перевіряє зайнятість колії, переводить курбелем централізовані стрілки, перевіряє правильність приготування маршруту у разі приймання, відправлення та пропуску поїздів в умовах порушення роботи пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Навішує та знімає сигнали для позначення хвоста поїзда. Установлює та охороняє переносні сигнали та петарди, встановлює сигнальні знаки, що загороджують місце проведення колійних робіт. Стежить за поїздами, які перебувають у русі і своєчасно подає звукові та видимі сигнали керівнику колійних робіт. Знімає сигнали загороджень та петард з дозволу керівника колійних робіт.

Повинен знати: правила і норми з охорони праці; технічно-розпорядчий акт та технологічний процес роботи станції в частині, яка стосується його роботи; принцип роботи гальмових пристроїв і правила їх експлуатації, будову гальмових башмаків та правила користування ними, розташування стрілочних переводів та ізолюючих дільниць; основні знання про будову централізованих стрілок та правила переведення їх курбелем; поїзні сигнали й порядок позначення ними хвоста поїзда; переносні, ручні та звукові сигнали, сигнальні знаки; схеми загородження сигналами та сигнальними знаками місць проведення колійних робіт і знімних рухомих одиниць; порядок установлення та знімання сигналів, сигнальних знаків та петард.

3-й розряд

- у разі огородження поїздів установленими сигналами на станціях промислового та магістрального залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі огородження поїздів установленими сигналами з виконанням маневрових робіт на станціях магістрального залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сигналіста 3 розряду - не менше 1 року.

68 СКЛАДАЧ ПОЇЗДІВ

Завдання та обов'язки. Керує рухом маневрового локомотива через радіозв'язок, подає ручні та звукові сигнали. Забезпечує правильне розміщення і погодженість дій робітників, які беруть участь у виконанні маневрів. Розформовує й формує поїзди й групи вагонів. Відчіпляє і причіпляє вагони до поїздів, подає вагони на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і прибирає їх із цих колій. Переставляє вагони і поїзди з колії на колію, з парку в парк і передає їх з однієї станції на іншу. Закріплює та огороджує поїзди й вагони, що стоять на коліях станції або під час зупинки на перегоні, гальмовими башмаками та ручними гальмами, і забирає їх з під вагонів. Бере участь у випробуванні автоматичних гальм поїздів. Переводить під час маневрів нецентралізовані стрілки, що не обслуговуються черговими стрілочного поста, або централізовані стрілки, що передані на місцеве керування. Розчіплює вагони під час розпуску поїздів з сортувальних гірок. Регулює швидкість насування в процесі розпуску поїзда залежно від ходових частин і ваги відчепу. Обслуговує збірні, вивізні, передаточні поїзди. Приймає, здає та обслуговує поїзди й вагони на коліях промислових підприємств. Приймає та здає перевізні документи на вагони та ознайомлює машиніста зі складом поїзда, що відправляється з натурним листом. Перевіряє правильне формування поїзда. Забезпечує безпеку руху, схоронність рухомого складу й вантажу. Утримує в чистоті і справності радіостанції, сигнальне приладдя.

Повинен знати: правила перевезень вантажів; правила навантаження вантажів на відкритому рухомому складі та пломбування вагонів і контейнерів; порядок оформлення поїзних документів; правила маневрової роботи; правила й норми з охорони праці та безпеки руху поїздів; технічно розпорядчий акт і технологічний процес станцій, що обслуговуються; план формування поїздів: будову гальмових башмаків і правила користування ними; порядок переведення централізованих та нецентралізованих стрілок, що передані на місцеве керування; основні знання про будову вагонів і контейнерів; план, спеціалізацію та місткість колій, розташування пунктів навантаження й вивантаження вагонів у маневрових районах, що обслуговуються.

3-й розряд

- у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі обслуговування мережі збірних, вивізних та передаточних поїздів, виконання маневрової роботи в малодіяльних маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту та напружених маневрових районах промислового транспорту.

Кваліфікаційні вимоги.

Для магістрального залізничного транспорту: професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Для промислового залізничного транспорту: професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складача поїздів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах на станціях магістрального залізничного транспорту й напружених маневрових районах промислового залізничного транспорту під час роботи складача поїздів в "одну особу".

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складача поїздів 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі виконання маневрової роботи в напружених маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту під час роботи складача поїздів в "одну особу", з формуванням й розформуванням поїздів на сортувальних гірках малої, середньої та великої потужності.

- у разі виконання маневрової роботи з вагонами колії 1435 мм, обладнаними гвинтовою упряжжю під час роботи складача поїздів в "дві особи" на прикордонних станціях магістрального залізничного транспорту

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складача поїздів 5 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


У разі роботи в "дві особи" другий складач поїздів тарифікується на один розряд нижче складача поїздів, під керівництвом якого він працює.

69 СЛЮСАР З КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ (ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА)

Спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, регулює, випробовує прості контрольно-вимірювальні та ваговимірювальні прилади і механізми. Виконує слюсарне оброблення деталей за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності). Визначає причини та усуває несправності простих приладів. Ремонтує прилади середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову, призначення та принцип роботи приладів, механізмів, які ремонтує; схеми простих спеціальних регулювальних установок; основні властивості струмопровідних та ізоляційних матеріалів і способи виміряння опорів в різних ланках кола; призначення та правила застосування найбільш розповсюджених універсальних й спеціальних пристроїв середньої складності та точності контрольно-вимірювального інструменту; основні відомості про допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); сорти та види антикорозійних мастил; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; основи електротехніки в обсязі роботи, яку виконує.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Ваги вагонні - оброблення невідповідальних деталей.

2. Ваги товарні пересувні та стаціонарні (врізні) - заміна та ремонт настилу платформ і гиретримачів.

3. Контрольно-вимірювальні прилади та механізми прості - ремонт, слюсарне оброблення.

4. Кронштейн комплекту термоелектричного дизельного - знімання, встановлення.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, регулює, випробовує автоматичну локомотивну сигналізацію (блоки контролю пильності машиніста УКБМ, Л116, блоки контролю самовільного руху поїзда Л168, блоки світлової сигналізації Л 77, клапана електропневматичного типу ЕПК-150), привод швидкостеміра (кутовий редуктор, осьовий редуктор, кронштейн привода швидкостеміра, технічний огляд швидкостеміра), автоматику охолодження та інші прилади середньої складності, засоби ваговимірювальної техніки. Виконує слюсарне оброблення деталей за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класами точності) з підганянням та доведенням деталей. Складає та монтує схеми з'єднань середньої складності. Фарбує прилади.

Повинен знати: будову, призначення та принцип роботи приладів і апаратів, засобів ваговимірювальної техніки, які ремонтує та юстирує; технічні умови й інструкцію Комітету стандартів мір і вагів на випробування і здавання окремих приладів, механізмів та апаратів; основні властивості металів, сплавів і інших матеріалів, які застосовує під час ремонту; електричні властивості струмопровідних та ізоляційних матеріалів; способи термооброблення деталей з наступним доведенням; вплив температури на точність виміряння; умовні позначення запорної, регулювальної запобіжної арматури в теплових схемах; правила установлення звужувальних пристроїв; види прокладань імпульсних трубопроводів; установлення зрівнювальних та роздільних посудин; допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт:

1. Блоки світлової сигналізації і блоки контролю самовільного руху поїзда - огляд.

2. Ваги технічні - ремонт.

3. Ваги товарні та автомобільні з коромисловим вказівним приладом - поточний та середній ремонт, перевірка загартованих стальних деталей вагів, згинання, шліфування призм, подушок та сережок.

4. Гирі робочі - перевірка на контрольних вагах.

5. Манометри всіх типів, щити з манометрами, термометри, датчики реле, реле комбіновані, перетворювачі температури, терморегулятори температури, комплекти термоелектричні, амперметри, вольтметри, тахометри, швидкостеміри, редуктори проміжні приводу швидкостемірів, клапани електропневматичні, котушки приймальні - знімання, встановлення з перевіркою роботи.

6. Призми - доведення після загартування нескладних напрямних.

7. Пристрій контролю пильності машиніста, перемикач напрямку електроживлення пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації, вал карданний редуктора, вал телескопічний редуктора, індикатор гальмівного тиску, кнопку вмикання білого світла - огляд, знімання, встановлення.

8. Рукоятку пильності, світлофор, коробку триклемну з'єднань проводів електричних, привід тахометра - ремонт.

9. Скло різної форми для контрольно-вимірювальних приладів - вирізання.

10. Фільтр повітряний - ремонт.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, регулює, випробовує автоматичну локомотивну сигналізацію (блоки контролю пильності машиніста УКБМ, Л116, блоки контролю самовільного руху поїзда Л168, блоки світлової сигналізації Л 77, клапана електропневматичного типу ЕПК-150), автоматику охолодження та інші складні прилади. Проводить перевірку, технічний огляд швидкостемірів, ремонт сильфонів швидкостемірів, засобів ваговимірювальної техніки. Усуває несправності в електричній схемі автоматичної локомотивної сигналізації. Визначає дефекти приладів, які ремонтує, та усуває їх. Виконує слюсарне оброблення деталей за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) та складає зубчасті та черв'ячні передачі. Складає та монтує складні схеми з'єднань. Обчислює абсолютну та відносну похибку під час перевірки і випробування приладів. Складає дефектні відомості та заповнює паспорти та атестати на прилади і автомати.

Повинен знати: будову, принцип роботи та способи налагодження складних приладів, механізмів і апаратів, засобів ваговимірювальної техніки, які ремонтує та юстирує; призначення та способи налагодження складних контрольно-вимірювальних і контрольно-юстирувальних приладів; способи регулювання та градуювання приладів і апаратів та правила знімання характеристик під час їх випробування; правила розрахунку опору; схеми складних з'єднань; правила обчислення абсолютних і відносних похибок під час перевірки та випробування приладів; позначення теплових та електричних схем і креслень; систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення); основи механіки та електроніки в обсязі роботи, яку виконує.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Ваги бункерні елеваторні - поточний, середній та капітальний ремонт, юстирування та перевірка.

2. Ваги врізні товарні пересувні і стаціонарні - поточний, середній та капітальний ремонт, монтаж, юстирування, перевірка.

3. Ваги товарні та автомобільні з коромисловими вказівними приладами - капітальний ремонт.

4. Ваги шкальні товарні та автомобільні з циферблатним вказівним приладом - капітальний, середній та поточний ремонт.

5. Клапан електропневматичний, котушку приймальну, індикатор гальмового тиску швидкостеміра, кнопку вмикання білого світла - ремонт.

6. Манометри всіх типів за 1-3 групами складності, кнопки автоматичної локомотивної сигналізації - розбирання ремонт збирання.

7. Манометри електричні, щит з манометрами, термометри, приймачі термометрів, датчики-реле, термореле, реле комбіновані, перетворювачі температури, терморегулятори температури, комплект термоелектричний, амперметри, вольтметри, тахометри, швидкостеміри, клапан електропневматичний, котушки приймальні, вимикачі автоматичні, кнопки, тумблери, сигнальні лампи - огляд.

8. Прилади контрольно-вимірювальні - перевірити роботу до і після ремонту.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, регулює, випробовує автоматичну локомотивну сигналізацію (блоки контролю пильності машиніста УКБМ, Л116, блоки контролю самовільного руху поїзда Л168, блоки світлової сигналізації Л 77, клапана електропневматичного типу ЕПК-150), контрольно-вимірювальні прилади (електроманометри, електротермометри, термореле, датчики, манометри, АК11Б), автоматику охолодження та інші складні прилади, засоби ваговимірювальної техніки. Усуває несправності в електричній схемі автоматичної локомотивної сигналізації. Виявляє і усуває дефекти в роботі приладів, виготовляє лабораторні прилади. Креслить шкали, сітки та складає складні ескізи. Перераховує електричні прилади на інші межі вимірювань. Регулює та перевіряє за класами точності всі види теплових і електричних контрольно-вимірювальних приладів, авторегуляторів і автоматів живлення.

Повинен знати: конструктивні особливості особливо складних та точних приладів, засоби ваговимірювальної техніки, які ремонтує, та способи їх регулювання і юстирування; будову точних вимірювальних інструментів; причини виникнення дефектів в роботі приладів і автоматів, заходи запобігання та усунення їх; кінематичну схему самописних приладів всіх типів; правила ремонту, перевірки і юстирування особливо складних приладів та автоматів, правила вибору базових поверхонь, що гарантують одержання потрібної точності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Блок контролю самовільного руху поїзда, блок світлової сигналізації, пристрій контролю пильності машиніста - розбирання, ремонт, збирання.

2. Ваги вагонні, автомобільні з коромисловими циферблатними та вказівними приладами - монтаж, юстирування, перевірка стояків, кронштейнів площадок.

3. Параметри електричні котушки приймальної - перевірка.

4. Покажчик манометра, приймач манометра, покажчик термометра, датчики-реле температури, термореле, реле комбіноване, перетворювач температури, терморегулятор системи автоматичного регулювання води та масла, амперметр, вольтметр, клапан електропневматичний, пристрій контролю пильності машиніста, блок світлової сигналізації - розбирання, ремонт, збирання.

5. Швидкостеміри - проведення технічного обслуговування на тяговому рухомому складі.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, регулює, випробовує автоматичну локомотивну сигналізацію (блоки контролю пильності машиніста УКБМ, Л116, блоки контролю самовільного руху поїзда Л168, блоки світлової сигналізації Л 77, клапана електропневматичного типу ЕПК-150), автоматику охолодження та інші складні прилади. Проводить поточний ремонт, регулювання, випробування швидкостемірів. Визначає ступені зношення деталей та вузлів засобів ваговимірювальної техніки. Виконує перевірку, ремонт та юстування робочих еталонів - ваг, компараторів та гир. Виявляє та усуває дефекти в роботі апаратури. Визначає ступені зношення деталей та вузлів. Налагоджує та виконує комплексне випробовування після монтажних схем теплового контролю і автоматики котлів, турбін і технологічного устаткування. Складає схеми для перевірки пристроїв теплової автоматики.

Повинен знати: будову, взаємодію особливо складних приладів та засобів ваговимірювальної техніки; технологічний процес їх складання та способи юстирування; електричні теплові схеми пристроїв теплової автоматики; будову та методи вивіряння складних контрольно-юстирувальних приладів; властивості оптичного скла, металів і допоміжних матеріалів, провідників, напівпровідників які застосовують у приладобудуванні; основи розрахунку зубчатих коліс різних профілів передачі й оптичних систем; основи фізики, механіки, телемеханіки, теплотехніки, електроніки, метрології, радіотехніки і електротехніки в обсязі роботи, яку виконує.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Автоматична локомотивна сигналізація безперервного типу - замір опору ізоляції електричних кіл, усунення несправностей.

2 Апаратура електронна - налагодження.

3. Ваги та гирі взірцеві - ремонт, юстирування, перевірка.

4. Ваги взірцеві вагонні - ремонт, монтаж, юстирування та перевірка.

5. Компаратори - ремонт, юстирування.

6. Платформи контрольно-вагові - перевірка.

7. Пристрої автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу - перевірка взаємодії до і після ремонту.

8. Швидкостеміри - капітальний, поточний ремонти, випробування, регулювання.

70 СЛЮСАР З ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ НА ПУНКТАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає і перевіряє технічний стан механічного, електричного й пневматичного простого та середньої складності обладнання, деталей і вузлів на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів та надійної роботи їх під час експлуатації. Кріпить буксові струнки та кришки, шапки моторно-осьових підшипників, підвіски тягових двигунів, кожухи зубчатих передач. Здійснює слюсарне оброблення, припасовує вузли і деталі за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності).

Повинен знати: будову, технічні та експлуатаційні дані, технологічний процес розбирання, ремонту й складання механічного, електричного і пневматичного обладнання машин, апаратів, приладів; основні монтажні електричні схеми; прийоми й методи визначення і усунення несправностей вузлів і деталей локомотивів; призначення і застосування контрольно-вимірювальних інструментів, шаблонів, приладів та пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

Ремонт, огляд і перевірка технічного стану:

1. Гальм, пневматичного й гальмового обладнання;

2. Жалюзі, вентиляторів тепловозів і дизель-поїздів;

3. Кронштейнів щіткоутримувачів тягових двигунів;

4. Обладнання дахового електровозів і вагонів електропоїздів;

5. Передач гальмових важільних;

6. Приладів ударно-зчепних;

7. Редукторів осьових, валів карданних, корпусів амортизаторів і реактивних тяг;

8. Ресор листових, гвинтових;

9. Скоб запобіжних;

10. Трубопроводів паливної, масляної, водяної систем, секцій холодильника тепловозів і дизель-поїздів;

11. Щіток - регулювання і притирання по колектору, щіткотримачів електричних машин і кронштейнів тягових двигунів - заміна.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає і перевіряє технічний стан складного механічного, електричного й пневматичного обладнання, агрегатів, установок, апаратів, приладів на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійної роботи їх у процесі експлуатації. Визначає обсяги ремонту. Здійснює слюсарне оброблення і припасовує вузли та деталі за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності).

Повинен знати: будову, конструктивні особливості та взаємодію механічного, електричного й пневматичного обладнання; технічні й експлуатаційні дані обладнання, електричні монтажні схеми, технологію ремонту вузлів деталей і агрегатів локомотивів і вимоги до якості ремонту; прийоми й методи визначення та усунення несправностей вузлів, деталей локомотивів; способи контролю складання і регулювання роботи вузлів; будову контрольно-вимірювальних інструментів, шаблонів, приладів і пристроїв, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

Ремонт, огляд і перевірка технічного стану:

1. Апаратури високовольтної, низьковольтної і грозозахисної, приводів осьових редукторів електровозів і вагонів електропоїздів;

2. Букс роликових з підшипниками ковзання, колісних пар, моторно-осьових підшипників, тягових двигунів, допоміжних машин, головних контролерів, реверсорів, швидкодіючих вимикачів;

3. Генераторів тягових, паливних насосів, паливно-підкачуючих насосів, газорозподільного механізму тепловозів і дизель-поїздів;

4. Колекторів тягових двигунів, електричних машин;

5. Повітророзподільників, електроповітророзподільників;

6. Магістралей гальмових, гальмових і зрівнювальних циліндрів;

7. Механізмів силових, валів відбору і передавання потужності, клиноремінних приводів вузлів тепловозів і дизель-поїздів;

8. Струмоприймачів електровозів і вагонів електропоїздів;

9. Швидкостемірів, їх приводів, датчиків.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає, перевіряє технічний стан, випробовує і регулює особливо складне механічне, електричне, пневматичне обладнання, агрегати, установки, апарати й прилади на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійності їх роботи під час експлуатації. Усуває несправності в електричних колах. Випробовує і регулює електричні системи дистанційного керування. Робить відмітку про виконання ремонту й готовності локомотива до роботи.

Повинен знати: конструкцію та способи перевірки й регулювання механічного, електричного, пневматичного обладнання, машин, апаратів, приладів і електричних схем локомотивів; прийоми й методи визначення і усунення несправностей обладнання, вузлів електричних монтажних схем локомотивів; роботу, взаємодію і правила ремонту обладнання, вузлів і агрегатів, які обслуговуються, визначення правильності складання комплексу вузлів, складальних груп локомотивів, які оглядаються і ремонтуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

Ремонт, огляд, перевірка технічного стану, випробування і регулювання:

1. Апаратів панелі керування, електропневматичних клапанів. Перемикачів групових кулачкових, контролерів машиністів;

2. Апаратів електричних;

3. Вимикачів головних, випрямних установок електровозів і вагонів електропоїздів;

4. Дизелів тепловозів і дизель-поїздів. Перевірка показань контрольно-вимірювальних приладів, регулювання апаратів;

5. Кранів машиніста, електропневматичних гальм;

6. Механізмів керування подавання палива тепловозів;

7. Приладів пульта керування, автоматичної локомотивної сигналізації, автостопів і радіозв'язку.

8. Схем електричного кола керування електровозів і вагонів електропоїздів.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає, перевіряє технічний стан, випробовує і регулює особливо складне унікальне експериментальне, механічне, електричне, пневматичне обладнання, агрегати, установки, апарати й прилади на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійності їх під час експлуатації.

Повинен знати: конструктивні особливості механічного, електричного, пневматичного, особливо складного унікального, експериментального обладнання, агрегатів, установок, апаратів, приладів та електричних схем локомотивів; правила ремонту та обслуговування обладнання, технологічні процеси роботи унікального та експериментального обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

Огляд, перевірка технічного стану, ремонт, випробування, регулювання і заміна несправних вузлів і апаратів:

1. Генератора головного тепловоза - відновлення збудження на холостому ходу та під навантаженням, перевірка цілісності обмоток;

2. Двигуна тягового електровоза;

3. Контактора кулачкового;

4. Підвішування ресорних візків;

5. Реле керування усіх типів, реле теплового;

6. Регулятора кількості обертів;

7. Струмоприймачів.

71 СЛЮСАР З РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ

Спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує слюсарне оброблення, виготовлення і ремонт деталей за 12 - 14-м квалітетом (5 - 7-м класами точності). Виготовляє нескладні деталі і сортовий матеріал. Розбирає й складає прості вузли та деталі у разі з'єднання болтами та валиками. Свердлить отвори ручним і механізованими інструментами. Нарізає різьби на кріпильних деталях мітчиками та плашками.

Повинен знати: принцип роботи рухомого складу, який ремонтує; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; основні заходи виконання слюсарних робіт з ремонту й складання простих вузлів у разі з'єднання болтами та валиками; основні механічні властивості матеріалів, які обробляє; основні відомості про допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Бірки, клапана випускні, щитки захисні - виготовлення повідків.

2. Вали колінчасті тепловозів - пробуксовка.

3. Замки сигнальних ліхтарів - знімання, встановлення.

4. Патрубки вентиляційні - знімання, ремонт, встановлення.

5. Передачі гальмові важільні - розбирання вузлів.

6. Поручні, огорожі, драбини, підніжки, стояки, кронштейни, скоби, підвіски, фланці і наконечники пісочних труб, кришки відкидні оглядові, труби, сітки, люки, гачки сигнальних ліхтарів, щитки, маслянки - знімання, ремонт, установлення.

7. Резервуари гальмівного і пневматичного устаткування - промивання.

8. Секції холодильника дизеля - продування.

9. Сітки картера, трубки зливні форсунок і колекторів дизелів - знімання, встановлення.

10. Скоби і хомути для кріплення труб, наконечники піщаних труб, сітки пісочниць - виготовлення.

11. Труби повітряної магістралі, крани головних резервуарів, державки кінцевих кранів, повітроочищувачі гальмового і пневматичного устаткування - знімання, встановлення.

12. Устаткування механічне рухомого складу, допоміжне устаткування дизеля - заправлення мастилом.

13. Штуцери - знімання, встановлення.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує та виготовляє деталі за 11 - 12 квалітетами (4 - 5-м класами точності). Розбирає допоміжні частини об'єкту рухомого складу, який ремонтує, в умовах тугої та ковзної посадок деталей. Монтує та демонтує окремі прилади пневматичної системи. З'єднує вузли з додержанням розмірів та їх взаємного розташування у разі рухомої посадки зі шплінтовим кріпленням. Перевіряє дію пневматичного устаткування під тиском стиснутого повітря. Регулює та випробовує окремі механізми.

Повинен знати: будову, призначення та взаємодію основних вузлів об'єктів рухомого складу, які ремонтує; будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; основні властивості матеріалів, які обробляє; допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); види з'єднань деталей і вузлів; технічні умови на регулювання та випробування механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 2 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт:

1. Буксові вузли вагонів - змащення.

2. Валики вузлів, деталі вагона - заміна.

3. Вентилі електропневматичні, контактори, блоки електромагнітів, електромагніти - знімання, встановлення.

4. Вентилятори, жалюзі, вентиляції, калорифери, амортизатори - знімання і встановлення.

5. Гальма ручні - ревізія, ремонт.

6. Деталі рами кузова вагону - знімання, встановлення.

7. Диски гальмівні - розбирання.

8. Клапани ливних приладів цистерн вагонів - огляд, заправлення.

9. Крани кінцеві, роз'єднувальні, стоп-крани, крани повітряні пісочниць - знімання, встановлення.

10. Кришки оглядових люків на прокладках, кришки моторно-осьових підшипників, кожухи зубчатої передачі тягових електродвигунів - знімання, встановлення.

11. Кришки оглядові - виправлення;

12. Кузов рухомого складу, рами вагонів - огляд, ремонт.

13. Манометри - знімання, встановлення з перевіркою.

14. Масловіддільник, циліндр пневматичний, свисток, тифон, склоочисник, форсунки - огляд, знімання, ремонт, установлення.

15. Механізм запірний кришки люка - розбирання, складання, ремонт закидки кришки люка;

16. Підвішування колискове і ресорне - знімання, розбирання.

17. Площадки перехідні пружні, водоміри і термометри водяного опалення, грязевики котлів, умивальні чаші, вентилі і клапани промивальних пристроїв - знімання, ремонт, установлення.

18. Повітророзподільник - розбирання, очищення, обмивка.

19. Приводи карданні тягових двигунів електровозів - знімання.

20. Рами вікон рухомого складу - знімання, ремонт, установлення.

21. Регулятор тиску, резервуари, крани допоміжного гальма, пристрій блокування гальм, повітророзподільники, реле тиску, циліндр гальмовий, повітропроводи, клапани випускні та запобіжні, повітророзподільник пісочниці - знімання, встановлення.

22. Роз'єднувач акумуляторної батареї - огляд.

23. Рукава з'єднувальні між секціями тепловоза - огляд, роз'єднання, з'єднання.

24. Система паливна - прокачування.

25. Система водопостачання пасажирських вагонів - ремонт на вагоні.

26. Скоби запобіжні, башмаки, колодки гальмівні - знімання, встановлення.

27. Тросик запобіжний гальмової важільної передачі - заміна.

28. Устаткування пісочниць - ремонт.

29. Фільтри повітряні, паливні і масляні, повітроочищувачі, з'єднувальні трубки масло- і водопроводу - знімання, розбирання, очищення, збирання, встановлення.

30. Форсунки дизеля - огляд.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить ремонт вагонів в складі поїзда та із відчепленням від складу поїзда. Ремонтує та виготовляє деталі за 7 - 10 квалітетами (2 - 3-м класами точності). Розбирає та складає основні вузли з різними типами посадок. Визначає якість деталей і необхідний їх ремонт. Притирає деталі. З'єднує вузли та групи в умовах різних посадок, окрім напруженої та міцної. Регулює та випробовує складені вузли. Складає дефектні відомості.

Повинен знати: призначення, конструкцію, взаємодію та процес розбирання і складання основних частин об'єктів рухомого складу, які ремонтує; будову, призначення та правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; технічні умови на складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу; систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Автозчепний пристрій - знімання, встановлення.

2. Агрегат двомашинний, електродвигун маслопрокачувального та паливопідкачувального насосів, електродвигун вентилятора кузова, електродвигун опалювально-вентиляційного агрегату, синхронний підзбудник - огляд, ремонт.

3. Амортизатори, вентилятори і калорифери - розбирання, ремонт, збирання.

4. Амплістати, вентилі, регулятори напруги, реле, тумблери у камері електрообладнання, шунти, блоки - огляд.

5. Бак розширювальний водяний - ремонт.

6. Балансир ресорного підвішування, валик, пружина, ресора листова - зняття, встановлення.

7. Блок дизеля з піддизельної рами - огляд, знімання, ремонт, встановлення.

8. Блоки колісно-моторні - розбирання.

9. Болти призонні - висвердлювання, оброблення отворів.

10. Буксовий вузол колісної пари - огляд, проведення проміжної ревізії.

11. Вал карданний приводу вентилятора охолодження, нагнітач об'ємний, насос водяний, паливний та масляний, насос маслопрокачувальний та паливопідкачуючий, турбокомпресор, регулятор частоти обертання вала колінчатого - огляд, знімання, встановлення.

12. Вал проміжний пластинчатих муфт, гідропривід вентилятора холодильної камери, установка пінного пожежегасіння - огляд.

13. Вентилі, жалюзі, клапани, колектори, крани, муфти, секції холодильної камери, теплообмінники, установки опалювально-вентиляційні - розбирання, ремонт, збирання.

14. Вентилятор охолодження тягового генератора, холодильної камери дизеля, підігрівник палива, привід насоса паливного і тахометра - огляд, знімання, ремонт, встановлення.

15. Вимикачі, контактори, перемикачі, панелі з резисторами, блоки буксування, електрообладнання пульта керування, сигналізація пожежна автоматична світлова та звукова - огляд, ремонт.

16. Візки тепловозів, електровозів, мотор-вагонного рухомого складу - викочування, розбирання, підкочування.

17. Втулки циліндрові і золотникові локомотивів - ви пресування.

18. Гальмове обладнання вантажних вагонів - знімання, ремонт, встановлення на вагон, випробування.

19. Гальмовий циліндр - огляд, випробування.

20. Гаситель фрикційний - ревізія.

21. Дизель-генераторна установка - знімання.

22. Диски гальмівні - складання і посадка на осі колісних пар.

23. Електродвигун паливопідкачувального та маслопрокачувального насосів - знімання, встановлення.

24. Замки дверні рухомого складу - знімання, ремонт, встановлення.

25. З'єднання безрізьбове - демонтаж, ремонт, монтаж.

26. З'єднання міжсекційне - розбирання, ремонт із заміною кабелю, збирання.

27. Кільця ущільнювальні поршнів - знімання, встановлення.

28. Компресор гальмовий, повітророзподільник, циліндр - огляд.

29. Контролер машиніста, реле - знімання, встановлення.

30. Контактори та регулятори - заміна.

31. Кран кінцевий - обмивка, розбирання, ремонт, збирання, очищення, випробування.

32. Кран роз'єднувальний - розбирання, ремонт, збирання, очищення, обмивка, випробування.

33. Кришка люка - знімання, встановлення.

34. Кришки люків піввагонів та розширювачів паливної системи пасажирських вагонів - комплектування, складання з приганянням деталей.

35. Кришка циліндра дизеля - знімання, перевірка, встановлення.

36. Кришки циліндрів, водяні насоси, труби, втулки циліндрів тепловозів - гідравлічні випробування.

37. Кузов вагону - виявлення та усунення несправностей у вантажних вагонах без відчеплення від составу.

38. Лоток дизеля з штовхачами, форсунка - знімання, встановлення.

39. Мережі, водопостачання, паливні вагонів - розбирання, ремонт, збирання, усунення протікання.

40. Насоси водяні, масляні, паливні, компресори, турбокомпресори, компресори, повітронагнітачі, повітродувки, форсунки, кришки циліндрів дизеля - знімання, встановлення.

41. Насоси для подавання води в паливну мережу - розбирання, ремонт, збирання.

42. Обладнання механічне - огляд, ремонт.

43. Обладнання пневматичне вантажних вагонів - виявлення та усунення несправностей у вантажних вагонах без відчеплення від составу.

44. Передачі гальмові важільні - ремонт, розбирання, збирання, перевірка роботи.

45. Підвіска листової ресори - знімання, встановлення.

46. Підвішування колискове, ресорне - ремонт, збирання.

47. Поглинаючий апарат - огляд, знімання, ремонт, установлення.

48. Приводи до розподільних валів, фільтри масляні щілинні, секції холодильників, масло охолоджувачі, теплообмінники, котли підігрівання - розбирання, ремонт, збирання.

49. Приводи карданні тягових електродвигунів - встановлення.

50. Прилади буферні пасажирських вагонів - ремонт.

51. Прилади заливні, впускні та запобіжні клапани цистерн вагонів - розбирання, ремонт, збирання.

52. Прилади і повітропроводи гальмового та пневматичного устаткування - випробування на щільність з'єднання та усунення витоку повітря.

53. Пристрій блокування гальм, кран комбінований подвійної тяги, циліндр гальмовий, клапани, крани, склоочисники, повітророзподільник пісочниці - розбирання, ремонт, збирання.

54. Пристрій ударно-тяговий - розбирання, ремонт, збирання.

55. Рама кузова тепловоза, вантажного вагона - ремонт.

56. Регулятор тиску - перевірка, регулювання.

57. Регулятори частоти обертання колінчастого валу дизеля з приводами - знімання та встановлення.

58. Редуктори та приводи швидкостемірів, жалюзі вентиляцій - розбирання, ремонт, збирання.

59. Резервуар гідравлічний - випробування.

60. Резервуар запасний - розбирання, огляд, ремонт, збирання,

61. Резервуар 2-х камерний - розбирання, огляд, ремонт, обмивка фільтрів, збирання.

62. Рукав з'єднувальний - розбирання, огляд, ремонт, збирання.

63. Система водяна, масляна - опресування.

64. Форсунки паливні - опресування.

65. Ходові частини вантажних вагонів - виявлення, усунення несправностей без відчеплення від составу.

66. Циліндри гальмові - розбирання, ремонт, збирання, ревізія.

67. Шестерні приводів водяних та паливних насосів - приганяння.

68. Штоки гальмових циліндрів - регулювання ходу.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить ремонт вагонів в складі поїзда та із відчепленням від складу поїзда. Розбирає, ремонтує та складає вузли устаткування в умовах напружених та міцних посадок. Виконує слюсарне оброблення деталей за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності). Перевіряє правильність складання вузлів. Шабрує деталі з великими площинами прилягання. Регулює та випробовує складені вузли та механізми.

Повинен знати: конструктивні особливості, призначення та взаємодію вузлів об'єктів рухомого складу, що ремонтує; технічні умови на ремонт рухомого складу; процес складання основних вузлів; способи контролю складання та регулювання роботи вузлів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Авторегулятор - розбирання, ремонт, збирання, випробування, очищення

деталей.

2. Авторежим - обмивка, розбирання, ремонт, збирання, випробування, очищення.

3. Агрегат двомашинний, тяговий генератор, тяговий електродвигун - знімання, розбирання, ремонт, збирання, встановлення, відцентрування.

4. Агрегати дизелів тепловозів допоміжні - центрування.

5. Антивібратори - знімання, розбирання, ремонт, збирання, встановлення.

6. Блок і картер дизеля - перевірка, шабрування, притирання посадочних буртів у блоці.

7. Блоки колісно-моторні - розбирання, ремонт, заміна, збирання.

8. Букси із роликовими або циліндричними підшипниками - демонтаж, ремонт та монтаж.

9. Букси, тягові редуктори - повна ревізія

10. Вали привідні з реверсивним пристроєм швидкостемірів - регулювання.

11. Вал карданний приводу вентилятора охолодження тягового генератора та тягових електродвигунів тепловоза, гідропривід вентилятора холодильної камери, кришка циліндра дизеля, нагнітач об'ємний, насос водяний, насос масляний, насос маслопрокачуючий, підшипники, поршень дизеля, редуктор, терморегулятор приводу гідромуфти, турбокомпресор, вимикач граничний, лоток дизеля з штовхачами, насос паливний, насос паливопідкачуючий, привід електроагрегатів, форсунки дизеля - розбирання, ремонт, збирання.

12. Вал колінчатий дизеля - перевірка укладання, ремонт.

13. Вентилі, датчики, контактори, контролер крана машиніста, блок буксування, реле тиску, реле часу, реле керування, реле буксування, вимикачі, регулятор тиску, кран машиніста, кран допоміжного гальма - розбирання, ремонт, збирання.

14. Вентилі електропневматичних гальм - ремонт, складання, випробування, регулювання.

15. Візки вантажних вагонів - розбирання, ремонт та збирання.

16. Візки пасажирських вагонів з гідравлічними амортизаторами - ремонт.

17. Візки тягового рухомого складу - розбирання, ремонт, збирання.

18. Втулки підшипників кочення - запресування.

19. Втулки циліндрові, простав очні кільця блоків, втулки шатунів, втулкові підшипники розподільних валів приводів клапанів дизелів і паливних насосів - ремонт, випресування, запресування.

20. Гальмове обладнання вантажних вагонів - ремонт та випробування в контрольних пунктах автогальм.

21. Гаситель коливань гідравлічний - розбирання, ремонт, складання, випробування, регулювання на стенді.

22. Гідропередача - розбирання, ремонт, збирання.

23. Головки поршневих скалок, площини робочі куліс, камені кулісні, клапани зворотні та плунжери прес-маслянок, клапани регуляторів, кільця поршневі та золотникові по рівчаках - приганяння, притирання.

24. Дизель-генераторна установка - встановлення.

25. Дизель та допоміжне обладнання, апаратура паливна - перевірка до і після ремонту.

26. Електродвигун маслопрокачувального та паливопідкачувального насосів, синхронний збудник - розбирання, ремонт, збирання.

27. Кабелі навантажувального реостата до тепловоза - приєднання, від'єднання.

28. Камери стиснення в циліндрах дизелів - перевірка, регулювання зазорів.

29. Колісні пари - перетягування бандажів, перевірка та усування повздовжніх і поперечних розбігів.

30. Кришки циліндрів, бокових лазів - притирання.

31. Комплект дизеля - знімання, встановлення.

32. Компресор гальмовий - ревізія, знімання, ремонт, встановлення, відцентрування.

33. Контролер машиніста, трансформатори - огляд, ремонт.

34. Кран машиніста, кран допоміжного гальма на тепловозі - перевірка, випробування, регулювання.

35. Машини холодильні та устаткування вагонів - розбирання, ремонт, збирання.

36. Насос масляний компресора гальмового - розбирання, ремонт, збирання.

37. Обладнання механічне - регулювання після встановлення кузова на візки.

38. Опори п'ятникові, підшипники моторно-осьові, передачі зубчасті - ревізія з замірянням зносу.

39. Передачі важільні, устаткування гальмове - випробування та регулювання.

40. Підшипники буксові локомотивів - перевірка по центрах.

41. Підшипники шатунні, механізми системи охолодження вагонів рефрижераторних поїздів (секцій) - притирання, регулювання.

42. Повітророзподільник - огляд, ремонт, збирання.

43. Пояски циліндрових втулок, блоків, вкладишів корінних і шатунних підшипників по шийках валів, втулки підшипників шатунів по пальцях поршнів, кришки і підшипники масляних насосів, підшипники валів і роторів турбокомпресорів і повітродувок тепловозів - приганяння шабрування.

44. Приводи карданні тягових електродвигунів - розбирання, ремонт, збирання.

45. Прилади гальмові, магістраль повітряна - ревізія.

46. Рами візків з колісно-моторними блоками - складання.

47. Рама, кузов вагону - правка деформованих металевих елементів за допомогою вагоноремонтної, правильної машини.

48. Регулятор напруги, блок буксування, реле тиску, реле часу - ревізія, перевірка на стенді.

49. Системи розвантаження, дозування - ревізія.

50. Тріангель - розбирання, ремонт, збирання, випробування.

51. Установки дизель-генераторні рефрижераторних поїздів (секцій) та з централізованим електропостачанням - знімання, розбирання, ремонт, збирання.

52. Устаткування автогальмове - перевірка стану регулювання і дії перед ремонтом.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє на точність, випробовує та здає відремонтоване устаткування. Виявляє та запобігає дефектам складання всіх основних складальних груп.

Повинен знати: способи розмітки та встановлення вузлів; способи перевірки правильності складання комплексу вузлів та складальних груп об'єкту, який ремонтує; методи перевірки на точність відремонтованого устаткування рухомого складу; способи визначення пошкоджень деталей і методи їх відновлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Автозчеплювальні пристрої рухомого складу - ремонт.

2. Апарати електричні - перевірка взаємодії з пульта керування до і після ремонту.

3. Апаратура паливна - проведення контрольно-реостатних випробувань.

4. Блоки колісно-моторні, підшипники кочення - збирання з приганянням зчеплення, випробування і регулювання зубчатої передачі, повна ревізія підшипників і ремонт.

5. Вал карданний - балансування.

6. Втулки магістрального поршня гальмового і пневматичного устаткування - випресування, запресування.

7. Вузли і агрегати на тепловозах - перевірка та випробування під час запуску дизеля.

8. Дзеркала гальмового устаткування - вивіряння та притирання до золотників.

9. Дизель-генераторна установка, гідропередача - регулювання з'єднання, центрування.

10. Дизель, компресор - перевірка шатунно-поршневої групи та газорозподілення.

11. Кран машиніста, кран допоміжного гальма - випробування, регулювання на стенді.

12. Кришка циліндра дизеля - регулювання одночасності відкриття випускних клапанів.

13. Кут загальний - перевірка випередження подачі палива, регулювання.

14. Насос паливний, паливопідкачуючий - обкатка, регулювання на продуктивність.

15. Передачі вертикальні локомотивів - ремонт, установлення з регулюванням.

16. Приводи гідростатичні регулятора, гідропередачі - ремонт, збирання, перевірка, обкатка.

17. Приводи карданні та з порожнім валом тягових електродвигунів - налагодження, регулювання.

18. Ресорна підвіска візків - регулювання.

19. Регулятор частоти обертання вала колінчатого дизеля - розбирання, ремонт, збирання, обкатка, випробування.

20. Турбокомпресор, фільтр масла відцентровий - балансування ротора.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює та випробовує складне устаткування зі складними пневматичними, механічними та гідравлічними системами механізмів. Ремонтує і налагоджує електронне устаткування, що забезпечує безпеку руху.

Повинен знати: конструктивні особливості пневматичних, механічних і гідравлічних механізмів; конструктивні особливості та системи взаємодії вузлів, установок устаткування, яке ремонтує; допустимі навантаження на деталі, вузли, механізми, устаткування, яке працює; правила випробування та здавання в експлуатацію складного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Автоматика керування реостатними гальмами - діагностування, регулювання.

2. Вал колінчатий дизеля - переукладання з регулюванням зазорів і розбігів.

3. Гідросистеми - випробування на стенді.

4. Механічна і пневматична системи механізму розвантаження і кріплення вантажів вагонів типу хопер (вагонів-зерновозів, мінераловозів, окатишевозів, вагонів для перевезення автомобілів тощо) - ревізія ремонт, випробування, регулювання.

5. Рами візків і кузови рухомого складу - перевірка та регулювання положення по опорах і шкворневим вузлам.

6. Устаткування автогальмове - випробування і регулювання після ремонту.

7. Холодильні установки і компресори рефрижераторних вагонів - випробування.

72 СЛЮСАР ЗУМПФОВОГО АГРЕГАТА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує обладнання зумпфових агрегатів зі слюсарним обробленням за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності). Переключає зумпфовий агрегат з транспортного положення на робоче: прокладає і знімає тимчасові трубопроводи під вакуум від грязезбірників до агрегату і тимчасової мережі його електроживлення від електророзподільних щитів перекачки або тунелю. Підготовляє схеми трубопроводів до роботи на агрегаті. Регулює подавання грязьової пульпи до цистерни під час відкачування її зі збірників, розташованих у тунелі. Відключає та встановлює транспортне положення агрегату з постановкою всіх пристроїв у межах габариту рухомого складу.

Повинен знати: будову та правила обслуговування обладнання дренажних перекачок та зумпфового агрегату; режими роботи агрегату та властивості грязьової пульпи; причини та ознаки несправностей роботи приземного пристрою та способи їх усунення; способи прокладання труб; схеми трубопроводів та електроживлення дренажних перекачок та зумпфового агрегату; основи електротехніки і технології металів; габарити рухомого складу; правила виконання робіт у діючому тунелі метрополітену.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує обладнання зумпфових агрегатів зі слюсарним обробленням деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності). Підготовляє обладнання водовідливної установки до очищення грязезбірників. Підключає та відключає електроживлення агрегату, автоматики й сигналізації насосних установок. Визначає за приладами наявність шкідливих газів у грязезбірниках та вилучає їх за допомогою переносних електровентиляторів. Бере участь у керуванні роботою зумпфового агрегату. Наглядає за показаннями контрольно-вимірювальних приладів: мановакуумметра, покажчика рівня наповнювання, амперметра тощо. Регулює режим роботи агрегату. Визначає та усуває неполадки в роботі агрегату.

Повинен знати: будову вакуумнасосів, електродвигунів, контрольно-вимірювальних приладів, газоаналізаторів та пристроїв автоматики перекачки; способи регулювання режимів роботи зумпфового агрегату; будову зливних грязевідстійників на поверхні; призначення мастильних матеріалів; основи гідравліки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря зумпфового агрегату 3 розряду - не менше 1 року.

73 СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ЕСКАЛАТОРІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, робить поточний ремонт, виявляє та усуває несправності у вузлах бігунків східців, транспортних котушках, роликах, блоках настилу гребенів східців ескалаторів. Виявляє несправності у блокувальних колах електросхеми за допомогою комутатора з виявлянням відключених блокувальних пристроїв під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Визначає зовнішні несправності ескалатора. Відновлює відключені блокувальні пристрої.

Повинен знати: принцип дії ескалатора і взаємодію роботи його механізмів; норми зазорів у полотні східців, між поручнями і балюстрадою; призначення електровимірювальних приладів; найменування, призначення і способи застосування електрослюсарного інструменту; визначення придатності інструменту, що застосовується; призначення вантажопідйомних пристроїв; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, виконує електромонтажні й слюсарні роботи середньої складності під час поточного, профілактичного ремонту і ревізії ескалаторів. Виявляє та усуває нескладні дефекти в роботі електродвигуна та в схемі електрообладнання. Усуває дрібні несправності в захисних пристроях полотна східців і поручневої установки. Відшукує несправності в блокувальному колі електросхеми за допомогою комутатора з виявлянням відключених блокувальних пристроїв. Ремонтує і виготовляє вузли та деталі із слюсарним обробленням і підганянням їх по 11 - 12 квалітетах (по 4 - 5 класах точності). Бере участь у ревізії, ремонті і налагодженні пристроїв телекерування ескалаторами.

Повинен знати: будову ескалатора та взаємодію його основних вузлів; призначення окремих елементів електросхеми; методи відшукування несправностей у роботі електросхем та їх усунення; призначення пристроїв телекерування ескалаторами й методи усунення дефектів у їх роботі; порядок переведення роботи ескалаторів з телекерування на місцеве ручне й назад; основні допуски для монтажу ескалаторних вузлів і їх позначення на кресленнях; будову й призначення контрольно-вимірювального інструменту; основи електротехніки, механіки та технології демонтажу й монтажу ескалаторів та оброблення металів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, виконує складні електромонтажні й слюсарні роботи з поточного, профілактичного ремонту й ревізії ескалаторів. Ремонтує і робить ревізію електрообладнання ескалаторів зі зніманням, розбиранням, складанням і встановленням електродвигунів, з фазовим і короткозамкненим ротором до 100 кВт в умовах станцій метрополітену із закінченням усіх робіт короткого "вікна". З'єднує електродвигун з редуктором з дальшим його регулюванням. Виявляє та усуває складні дефекти в роботі електродвигуна і схемах електрообладнання. Ремонтує, робить монтаж силових і контрольних кабелів з розділенням та їх випробуванням. Здійснює демонтаж, ремонт, ревізію і монтаж пускової і захисної електроапаратури з розміченням місць установлення. Заміряє напругу, силу струму й опору в окремих колах і різних видах з'єднань складної схеми електрообладнання. Робить капітальний ремонт і перевіряє обладнання та апаратуру на панелі керування. Складає нескладні виконавчі схеми, ескізи, креслення. Перевіряє індикатором кола другорядної комутації схем електропроводок. Виконує такелажні роботи вагою до 2 тонн. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що збирається з підганянням по 7 - 10 квалітетах (2 - 3 класах точності). Дотримує зв'язок механічних і електричних параметрів під час монтажних робіт. Ремонтує і робить ревізію простих елементів телекерування ескалаторами.

Повинен знати: будову і взаємодію всіх вузлів, механізмів і електрообладнання ескалаторів різних типів; норми, допуски і зазори, встановлені для монтажу ескалаторів і регулювання пускової і захисної апаратури; правила монтажу ескалаторів; будову і призначення електродвигунів; принцип роботи асинхронних електродвигунів з фазовим і короткозамкненим ротором; дефекти, що виникають під час роботи електрообладнання, і способи їх усунення; призначення пристроїв електромагнітних реле струму і напруги, проміжних реле часу; правила користування вантажопідйомними пристроями; правила вимірювання напруги, сили струму та електроопору; принцип роботи пристроїв телекерування ескалаторами та їх зв'язок з ручним керуванням; будову й технічні характеристики найпростіших елементів установок телекерування ескалаторами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, та регулює найбільш відповідальні вузли привода ескалаторів, редуктора, виконує особливо складні електромонтажні й слюсарні роботи під час поточного та профілактичного ремонту ескалаторів. Ремонтує і здійснює ревізію електрообладнання ескалаторів із зніманням, розбиранням і встановленням електродвигунів з фазовим ротором і автоматичним переключенням обмоток статора й короткозамкненим ротором потужністю понад 100 кВт. Ремонтує захисні пристрої та автоматику. Виготовляє шаблони й пристрої. Випробовує і здає відремонтоване обладнання. Здійснює демонтаж, монтаж, налагодження і регулювання схеми електроприводів ескалаторів без автоматичного переключення обмоток статора електродвигуна, здійснює монтаж складних схем керування електропривода. Усуває несправності й пошкодження в схемах електроприводу, електродвигунів, апаратів у процесі експлуатації та ремонту. Перевіряє і ремонтує електричні частини приладів зі зняттям з них електричних схем. Ремонтує, здійснює ревізію складних елементів телекерування ескалаторами. Виготовляє особливо складні шаблони й пристрої. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що складається, з підганянням за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності).

Повинен знати: конструктивну будову електродвигунів і схеми внутрішніх з'єднань їх обмоток; призначення і будову обладнання і апаратури панелей керування; способи прокладання кабелів в умовах машинного залу і нахиленої частини ескалаторів; класифікацію типів приладів, правила їх перевірки, випробування і способи усунення дефектів у роботі, способи вимірювання величин опору ізоляції і розміру потужності; технічні умови на капітальний перемонтаж схем електропривода; схеми електрообладнання ескалаторів усіх типів; методи визначення несправностей у електросхемах ескалаторів різних типів і способи швидкого відновлення роботи під час несправностей; принципові й монтажні схеми установок телевізійного керування ескалаторами і приладами, що застосовуються під час налагодження окремих вузлів; правила користування окремими телевізійними установками.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує і здійснює ревізію ескалаторів і їх електрообладнання із зніманням, розбиранням, складанням і установленням електродвигунів із фазовим ротором і автоматичним переключенням обмоток статора. Здійснює монтаж дослідних електродвигунів і схем керування електропривода з їх випробуванням. Здійснює монтаж складних схем керування електропривода. Перевіряє, налагоджує, регулює і випробовує електродвигуни та електросхеми ескалаторів усіх типів. Здійснює демонтаж, ремонт і налагодження особливо складних вузлів пристроїв автотелекерування ескалаторами. Перевіряє режим роботи обладнання приладів, механізмів і установок під час ревізії та ремонту. Виготовляє особливо складні шаблони і пристрої. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що збирається, з підганянням за 5 квалітетом (1-м класом точності).

Повинен знати: конструктивні особливості електрообладнання ескалаторів усіх типів; схеми електричних приводів ескалаторів дистанційного керування змінного струму, їх будову і принцип роботи; системи механічних передач і редукторні пристрої; способи перевірки режимів навантажень і зняття експлуатаційних характеристик, способи монтажу й демонтажу особливо складних схем керування електроприводів ескалаторів; будову всіх установок автотелекерування ескалаторами; правила складання технічної документації на відремонтоване обладнання; технічні умови на випробування, регулювання, приймання і здавання електрообладнання ескалаторів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 5 розряду - не менше 1 року.

74 СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує та утримує у справному стані металоконструкції (затвори). Розбирає, ремонтує і складає окремі вузли з ремонтом і виготовлянням до них деталей зі слюсарним обробленням і підганянням їх по 12 - 14 квалітетах (5 - 7 класах точності). Підганяє і встановлює деталі під прихватку і зварювання. Працює спільно з електрогазозварником. Замінює мастило в підшипниках, редукторах, гідроприводах. Очищає фільтри затворів. Транспортує та бере участь у навантаженні та розвантаженні окремих вузлів металоконструкцій. Здійснює профілактичний ремонт, усуває дрібні несправності обладнання.

Повинен знати: принцип дії електродвигунів, приладів і металоконструкцій і залежність роботи їх механізмів; будову й правила експлуатації лебідок, інструменту й пристроїв; способи перевірки та підгонки деталей; основні знання про ремонтні розміри вузлів та деталей; причини виникнення корозії та способи боротьби з нею; призначення мастильних матеріалів, які використовуються; властивість рідин, які використовуються в гідравлічних затворах; елементарні знання з електротехніки; основні правила охорони праці під час виконання такелажних робіт; режим роботи металоконструкцій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує у справному стані металоконструкції (затвори) з ручним механічним приводом. Стежить за діями залучених працівників у разі одночасного закривання ними двох або трьох вказаних затворів під час комплексних випробувань. Усуває нескладні несправності. Ремонтує та виготовляє вузли та деталі із слюсарною обробкою та підганянням їх за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності). Проводить гідравлічні випробування вузлів, механізмів, які складаються, під тиском до 100 атм. Розмічає, розробляє, фазує кабелі. Здійснює монтаж з'єднувальних кабельних муфт та кінцевих обробок. Ремонтує, збирає та встановлює електророзподільчі шафи, щити і контакторні панелі. Здійснює профілактичний ремонт установлених електромоторів змінного струму. Ремонтує окремі вузли та деталі електропускових та регулюючих пристроїв та електроінструменту. Вимірює опір електроізоляції.

Повинен знати: будову, умови і правила експлуатації металоконструкцій з ручним механічним приводом; основні знання про допуски і посадки та позначення їх на кресленнях; способи ремонту та складання деталей та вузлів механізмів металоконструкцій; правила експлуатації підйомно-транспортних механізмів; будову електродвигунів змінного струму, пускорегулюючої апаратури; допустимі навантаження під час роботи електродвигунів; будову та призначення контрольно-вимірювального інструменту; правила випробування опору електроізоляції; основи електротехніки, механіки та технології обробки металів та гідравліки; габарити тунелю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує в справному стані станційні, тунельні та вестибюльні затвори шлюзового та інших типів, крім затворів з пневмогідравлічними прискорювачами. Практично навчає керуванню затворами й спостерігає за діями залучених працівників інших служб у разі одночасного закривання та відкривання ними чотирьох або п'яти тунельних, станційних та вестибюльних затворів під час їх комплексних випробувань. Усуває несправності в затворах під час комплексних випробувань до початку руху поїздів. Збирає черв'ячні редуктори, трансмісії, герметизації та гідравлічні домкрати. Проводить гідравлічне випробування вузлів механізмів, які складаються, під тиском вище 100 атм. Ремонтує асинхронні електродвигуни та реле різних систем. Ремонтує і регулює пускову й захисну апаратуру. Здійснює слюсарне оброблення та підганяння деталей та вузлів за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності).

Повинен знати: будову й призначення металоконструкцій шлюзових та інших типів, крім затворів з пневмогідравлічними прискорювачами; технологічну послідовність монтажу, демонтажу, ремонту і ревізії механізмів та електрообладнання, допуски і посадки та позначення їх на кресленнях та схемах електричного обладнання; будову захисту й автоматики; конструкції реле різних систем; правила керування затворами всіх типів розташування металоконструкцій на дільниці, яка обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує в справному стані станційні, вестибюльні затвори всіх типів. Навчає керуванню затворами всіх типів залучених робітників інших служб. Наглядає за діями цих працівників під час випробування групи затворів. Усуває несправності в затворах у разі комплексних випробувань до початку руху поїздів. Ремонтує, налагоджує гідропровід запірної і запобіжної арматури, золотникових перемикачів та швидкоходових гідравлічних насосів. Ремонтує, регулює та випробовує захисні пристрої та автоматику, електроапаратуру щитів і пультів дистанційного керування блокування затворів з колійною (світлофорною) сигналізацією. Відновлює зношені деталі та вузли з наступним обробленням та припасуванням їх за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності). Виконує складні такелажні роботи. Складає технічну документацію на відремонтоване обладнання. Заряджає пневмогідравлічні акумулятори. Веде технічні облікові записи на відремонтоване або перевірене обладнання. Перевіряє сполучення затворів з пристроями колії.

Повинен знати: конструкції, ремонт, налагоджування і правила обслуговування затворів усіх типів, крім двосторонньої дії; технічні умови на регулювання та випробування вузлів механізмів і електроприладів, прийоми виконання такелажних та простих зварювальних робіт; порядок організації робіт з монтажу й демонтажу металоконструкції, дистанційне керування і зблокування з ним пристроїв сигналізації, централізації і блокування; будову колії; способи відновлення та зміцнення спрацьованих деталей; розташування приладів схеми гідрокомунікації; схеми дистанційного керування, блокування і електроживлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує в справному стані станційні, тунельні і вестибюльні затвори всіх типів, включаючи нетипові затвори двосторонньої дії. Розбирає, ремонтує, складає, налагоджує, регулює і випробовує спеціальні затвори двосторонньої дії у поєднаних електричних і механічних ланцюгах керування з диспетчерською централізацією. Виявляє та усуває дефекти під час експлуатації обладнання при перевірці в процесі ремонту та у разі комплексних випробувань. Ремонтує, налагоджує і регулює схеми автоматики керування та захисту затворів, проводить комплексне випробування, налагоджує і керує затворами у заданих режимах. Заповнює технічну документацію на відремонтоване обладнання.

Повинен знати: будову всіх типів затворів; електротехніку, механіку, основи гідравліки, геометрії і тригонометрії; технічні характеристики і конструкції обладнання, яке ремонтується, налагоджується та випробовується, а також режим його роботи; дослідні зразки металоконструкцій; способи налагодження пристроїв автоматики; допустимі навантаження на працюючі деталі й механізми; способи комплексного керування металоконструкціями у різних режимах; будову контрольно-вимірювальних приладів; способи запобігання та усунення деформації металів та внутрішніх напруг під час зварювання; правила складання технічної документації на відремонтоване обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 5 розряду - не менше 1 року.

75 СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ СТАНЦІЙНОГО ТА ТУНЕЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, утримує в справному стані і перевіряє на придатність до роботи прибиральних машин з електроприводом, що не оснащені захисними пристроями, побутові кондиціонери повітря, холодильники, верстати для полірування мармуру, мармуромийні машини, електропилососи, фарбопульти, насоси з нагнітання цементного розчину й гарячого бітуму, шпатлювальні машини, вишки та інше обладнання пневматичної та електричної дії. Робить профілактичний і середній ремонт обладнання. Виготовляє пристрої для складання, ремонту і монтажу обладнання. Вивіряє крильчатку вакуум-насоса з її балансуванням. Розбирає, ремонтує, складає механічні вузли обладнання, яке обслуговується. Здійснює слюсарне оброблення деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності). Виконує демонтаж, ремонт і монтаж електродвигунів, пускової апаратури електропроводок та інших механізмів.

Повинен знати: будову обладнання усіх типів, що обслуговується; правила експлуатації, технічні умови ремонту, випробовування, регулювання і приймання прибиральник машин, кондиціонерів повітря, холодильників; правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів, приладів та ремонтних пристроїв; систему допусків та посадок, квалітети (класи точності); будову проводок усіх типів; елементарні розрахунки перерізів проводів, запобіжників та допустимі навантаження джерел живлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному стані автомати, грошово-рахункові машини, пристрої ідентифікації і підрахунку пластикових жетонів, які виконані на мікросхемах із застосуванням сучасних напівпровідникових фотоприладів, великих інтегральних схемах, які мають у своєму складі невелику мікроелектронну обчислювальну машину, електронні схеми раціональних маршрутів проїзду пасажирів по лініях метрополітену, прибиральні акумуляторні машини й машини з пристроями захисту електродвигуна, електронагрівальні пристрої і прилади, які оснащено автоматикою і пристроями захисту, автоматичні підзарядні пристрої, пристрої ідентифікації і підрахунку пластикових жетонів, які виконані на мікросхемах із застосуванням сучасних напівпровідників. Виконує профілактичний і середній ремонт обладнання, яке обслуговується. Бере участь в капітальному ремонті. Робить слюсарне оброблення деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності). Виконує монтаж і випробовує обладнання. Перевіряє, ремонтує електричні схеми обладнання, захисні пристрої та автоматику. Виявляє несправності в процесі роботи електричної і механічної частини обладнання та усуває їх.

Повинен знати: конструктивні особливості, електричні й кінематичні схеми електронних систем автоматичного керування та інших пристроїв, які виконано на мікросхемах; порядок перевірки на приладах транзисторів з визначенням їх характеристик; підбір і заміну транзисторів в електронних схемах відповідно до встановлених електричними параметрами; будову, призначення та правила експлуатації обладнання, що обслуговується; технічні умови і послідовність ремонту та монтажу обладнання, правила випробування; способи визначення причин пошкоджень і передчасного спрацювання деталей; класифікацію теплових вимірювальних електроприладів, порядок їх перевірки і користування ними; правила користування фрезерними, свердлильними, стругальними й заточувальними верстатами, вимірювальними приладами та інструментами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у розробленні і випробуваннях дослідних зразків електронної техніки, в модернізації обладнання з програмним керуванням на базі мікропроцесорів, що призначені для контролю пропуску пасажирів. Здійснює комплексне технічне обслуговування, налагодження, ремонт, перевірку й здавання в експлуатацію електронних схем та блоків з перевірки й видачі проїзних документів з магнітним носієм. Діагностує мікропроцесорне обладнання видачі проїзних документів і жетонів, контролю пасажирів. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному стані автоматичні контрольні пункти з пропуску пасажирів. Обслуговує, перевіряє і регулює акумуляторні самохідні прибиральні машини з електронною системою керування. Здійснює демонтаж і монтаж електричної і механічної частини автоматичних контрольних пунктів з пропуску пасажирів, електричних кип'ятильників безперервної дії, автоматичних регуляторів струму, зарядно-буферних пристроїв, побутових кондиціонерів. Перевіряє дії високочастотних електросхем, характеристик напівпровідникових приладів, які застосовуються в обладнанні, що обслуговується. Виміряє опір ізоляції діючих електроустановок, котушок і ємність конденсаторів. Випробовує імпульсні лічильники. Регулює роботу реле і магнітних пускачів. Замінює контакти. Відновлює і замінює деталі і вузли обладнання, що обслуговується. Регулює фотодатчики й термодатчики, погоджує їх роботу з роботою усього пристрою. Перевіряє і налагоджує всі види захисних пристроїв і автоматики.

Повинен знати: методи й способи переналагодження електронного обладнання систем контролю і керування апаратури передавання даних; конструктивні особливості систем керування, методи діагностики, конструктивні особливості, кінематичні та електричні схеми, правила експлуатації і технологічної послідовності розбирання, ремонту й складання обладнання, яке обслуговується; характеристики напівпровідникових приладів; принцип роботи високочастотних і імпульсних схем; основи знань про геометричну оптику, інфрачервоні світлофільтри, радіотехнічні та електротехнічні матеріали; правила розрахунків обмоток реле, трансформаторів, методи і правила виконання робіт на діючих електроустановках; основи автоматики та автоматичного регулювання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 5 розряду - не менше 1 року.

76 СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає та складає окремі вузли з ремонтом та виготовленням до них деталей із слюсарним обробленням та підганянням їх за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класами точності). Чистить, протирає, промиває електротехнічне обладнання. Лудить та паяє твердим і м'яким припоями. Прокладає, розробляє, зрощує кабелі. Обслуговує та робить профілактичний ремонт металоконструкцій (затворів) і усуває дрібні несправності. Заміняє мастила у вузлах та механізмах. Очищає та фарбує затвори.

Повинен знати: принцип роботи електромеханічного обладнання метрополітену; типи електрообладнання та кабелів, які обслуговуються; способи монтажу проводів; принцип дії приладів та металоконструкцій (затворів); будову й правила експлуатації лебідок, інструменту і пристроїв; способи перевірки та приганяння деталей; основні знання про розміри ремонту деталей, які складаються та виготовляються; причини виникнення корозії та способи боротьби з нею; призначення змащувальних матеріалів, що застосовуються, властивості рідин, що застосовуються у гідравлічних затворах, елементарні технічні знання з будови електроустановок та основи електротехніки; правила ведення такелажних робіт під час монтажу; режим роботи металоконструкцій (затворів).

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування та ремонтує обладнання метрополітену з ручними, електромеханічними, електрогідравлічними приводами та керує ними з місцевих пультів і від ручного привода. Контролює стан керування обладнання від ручного приводу на станціях. Бере участь у місцевих та комплексних випробуваннях обладнання ліній, станцій. Усуває несправності під час закривання та відкривання обладнання з ручним приводом. Розбирає, ремонтує та складає вузли електромеханічного обладнання з виконанням робіт за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності). Ремонтує окремі вузли й деталі електропускової апаратури та електродвигуни малої потужності. Заміряє опір ізоляції та заземлення. Змінює, промиває та ремонтує фільтри. Обслуговує насоси та вентилятори різного призначення, крім основних вентиляторів. Бере участь у випробуванні повітропроводів, трубопроводів. Виміряє напругу розжарювання ламп, мережі та рівня сигналу. Здійснює механічне регулювання реле схем телеавтоматики. Ревізує блоки живлення. Керує затворами з ручним приводом та нескладними затворами з електромеханічним приводом, обслуговує їх, ремонтує. Проводить гідравлічне випробування під тиском до 100 атм. вузлів механізмів, що збираються. Робить монтаж з'єднувальних кабельних муфт та кінцевих обробок. Ремонтує, складає та встановлює електророзподільні шафи, щити та контакторні панелі. Перевіряє маркування монтажів та принципової схеми. Обробляє за кресленнями ізоляційні матеріали, усуває пошкодження кабелів. Регулює та юстирує прилади та апарати під керівництвом слюсаря-електрика вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову такелажного обладнання з керуванням із місцевих пультів; принципи роботи електропускової апаратури, приладів і апаратів; методи очищення обладнання від корозії; правила читання робочих креслень та електросхем; основи знань з електротехніки, механіки, гідравліки та технології обробки металів; габарити наближення будівель та обладнання; схеми живлення обладнання; правила випробування трубопроводів, повітропроводів; правила вибору запобіжників за номінальними навантаженнями; загальні знання про джерела та схеми живлення постійним та змінним струмом, квалітети (класи точності); будову, умови та правила експлуатації металоконструкцій з ручним приводом та нескладних з механічним приводом; способи закріплення металоконструкцій, які ремонтуються; прийоми ремонту та складання деталей і вузлів механізмів металоконструкцій; правила експлуатації підйомно-транспортних механізмів; будову електродвигунів, пускорегулювальної апаратури; допустимі навантаження під час роботи електродвигунів; будову та призначення контрольно-вимірювального інструменту; правила випробування опору електроізоляції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування та ремонтує обладнання з електромеханічними та електрогідравлічними приводами та керує ними з дистанційних пультів та станцій. Обслуговує черв'ячні, гідравлічні домкрати. Замінює підшипники, шестерні з виконанням робіт із слюсарним оброблянням деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності). Ремонтує та замінює реле різних систем, електропускову апаратуру та електродвигуни. Замінює діоди у схемах керування обладнанням та забезпечує їх здатність до роботи. Робить ревізію і налагоджує пристрої релейного захисту, електроавтоматики та телемеханіки. Виявляє дефекти обладнання, що реконструюється, та усуває їх. Робить монтаж складних схем з'єднань. Розбирає і складає ключі і реле схем телеавтоматики. Продзвонює монтаж та пристрої телеавтоматики. Обслуговує, ремонтує та керує вентиляційними, станційними тунельними затворами. Складає та розбирає редуктори трансмісії та гідравлічні домкрати. Ремонтує електродвигуни та реле різних систем. Бере участь у випробуванні обладнання, ліній, станцій. Складає випробні схеми для перевірки налагодження схем телеавтоматики під керівництвом слюсаря-електрика вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову обладнання, що обслуговується, з керуванням з дистанційних пультів та станцій; норми спрацьовування вузлів та деталей; схеми керування обладнанням у різних технологічних режимах; гідравлічне випробування посудин, що працюють під тиском; принцип роботи газоаналізаторів; технологічну послідовність демонтажу й монтажу вузлів і деталей обладнання; допуски, посадки, позначення на кресленнях та схемах електричного обладнання; будову та способи налагодження приладів, механізмів, апаратів, що ремонтуються; правила розрахунку опорів, схеми складних з'єднань, принципові й монтажні схеми апаратури телеавтоматики, схеми електроживлення; будову й призначення металоконструкцій шлюзового та інших типів, технологічну послідовність монтажу, демонтажу, ремонту та ревізії механізмів та електрообладнання; пристрої захисту та автоматики; конструкції реле різних систем; способи запобігання та усунення деформації металів та внутрішніх напруг під час зварювання; дефекти, які виникають під час зварювання та монтажу затворів; способи їх усунення; правила керування затворами всіх типів, розташування металоконструкцій на дільниці, яка обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, ремонтує та налагоджує насоси, вентилятори, клапани, датчики роботи командної сигналізації та керування мережею, об'єктом. Регулює співвісність валів, гвинтових опор, редукторів конічних, черв'ячних. Перевіряє блоки пам'яті за допомогою спеціальної апаратури у відеотерміналах на стендах, габарити наближення обладнання після закінчення робіт. Виконує складні такелажні роботи з демонтажу окремих вузлів. Виконує слюсарні роботи за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності). Замінює фільтри. Прокладає кабелі та підключає їх до кінцевих вимикачів та електродвигунів. Ремонтує, регулює, налагоджує схеми місцевого автоматичного керування. Керує обладнанням у різних технологічних режимах. Працює на електровимірювальних та регулювальних блоках. Керує та проводить випробування у різних технологічних режимах. Ремонтує, налагоджує, регулює датчики різних систем, електронних блоків та електропускової апаратури, що використовується в ланцюгах дистанційного керування. Випробовує обмотки електродвигунів та такелажного обладнання. Робить монтаж і юстирування особливо точних і складних приладів. Виявляє та усуває дефекти в роботі приладів. Перераховує електричні прилади на інші границі виміру. Проводить вимірювання електричних характеристик обладнання, що обслуговується, та апаратури автоматики. Складає випробні схеми для перевірки та налагодження схем телеавтоматики. Робить монтаж обладнання телеавтоматики. Виявляє дефекти і причини спрацювання деталей шляхом огляду апаратури телеавтоматики на місці встановлення. Робить ревізію, ремонт і налагодження рейкоконтактної апаратури. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному стані затвори всіх типів, крім нетипових. Навчає на практиці керувати затворами всіх типів залучених працівників інших служб. Ремонтує і налагоджує гідроприводи, запірну й запобіжну арматуру, золотникові перемикачі та швидкохідні гідравлічні насоси. Перевіряє сполучення затворів з пристроями колії. Складає і веде технічну документацію на відремонтоване обладнання.

Повинен знати: конструктивні особливості обладнання, що обслуговується; технічні умови на його виготовлення, приймання і монтаж; порядок організації робіт з випробування систем автоматики за технічними режимами; правила взаємоув'язки положення обладнання із суміжними пристроями, систему допусків, посадок та позначення їх на кресленнях; читання креслень; будову та експлуатацію посудин, що працюють під тиском; технічні характеристики обладнання, що обслуговується, принципові схеми ланцюгів телеавтоматики і телесигналізації, електричні норми обладнання та каналів телеавтоматики; правила налагодження та регулювання складних контрольно-вимірювальних приладів; конструкції, ремонт, налагодження і правила обслуговування затворів усіх типів; прийоми виконання такелажних і простих зварювальних робіт; порядок організації робіт з монтажу й демонтажу металоконструкцій; дистанційне керування і заблокування з ним пристрою сигналізації, централізації та блокування; будову колії; способи відновлення та зміцнення спрацьованих деталей; розташування приладів схеми гідрокомунікації, схеми дистанційного керування, блокування та електроживлення; причини виникнення неполадок у роботі обладнання та способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, ремонтує, налагоджує та випробовує режимні схеми керування. Ремонтує, робить монтаж, налагоджує складні та точні прилади, установки, датчики усіх систем та типів. Виконує роботи з комплексного випробовування обладнання та усунення несправностей під час випробувань. Регулює співвісність петель обладнання. Перевіряє електронні плати. Використовує в роботі електронну вимірювальну апаратуру: осцилографи, високовольтні вимірювачі та генератори. Налагоджує систему автоматики. Складає схеми для проведення спеціальних нетипових випробувань апаратури телеавтоматики. Перевіряє особливо складні пристрої апаратури телеавтоматики. Регулює рівні сигналів каналів зв'язку. Обслуговує, ремонтує та керує затворами усіх типів. Веде технічний нагляд за монтажем затворів із сторонніми організаціями. Виявляє та усуває дефекти під час експлуатації обладнання, під час перевірки в процесі ремонту та під час випробувань. Ремонтує, налагоджує та регулює схеми автоматики керування та захисту затворів. Випробовує, налагоджує та керує затворами у заданих режимах.

Повинен знати: правила та способи налагодження схем телевимірювань, телесигналізації, телеавтоматики; будову електровимірювальних приладів, схеми та режими роботи обладнання; основні зразки складних схем та вузлів, методи відновлення відповідальних вузлів та деталей; способи комплексного керування обладнанням у різних режимах; прийоми та способи виявлення несправностей та їх усунення на всіх типах обладнання; конструкцію всіх типів затворів; технічні характеристики та конструкції обладнання, яке ремонтується, налагоджується та випробовується, а також режими його роботи; способи налагодження пристроїв автоматики; будову контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, ревізує та регулює складні датчики, газоаналізатори, комплексне налагодження датчиків роботи командної сигналізації та керування мережею, об'єктом. Перевіряє блоки пам'яті за допомогою спеціальної апаратури у відеотерміналах на стендах. Обслуговує стояки зв'язку, комп'ютерну техніку з телемеханікою на базі функціонально-орієнтованого процесу. Упроваджує автоматизовані робочі місця. Здійснює капітальний ремонт насосів, вентиляційних установок.

Повинен знати: правила та способи схем телевимірювань, телесигналізації, телеавтоматики та газового обладнання; будову електровимірювальних приладів мікросхем та режими роботи обладнання, що обслуговується; методи відновлення відповідальних вузлів та деталей; допустимі навантаження на обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6 розряду - не менше 1 року.

8-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, ремонтує, налагоджує та випробовує схеми керування дослідного обладнання, системи автоматизованого керування робочих місць, створених на базі засобів обчислювальної техніки. Виявляє та усуває несправності в системах автоматики, телемеханіки, що працюють із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Ремонтує, обслуговує і налагоджує засоби комп'ютерної техніки, пристрої систем обліку енергії та інших складних систем. Ремонтує, здійснює монтаж, налагоджує окремі блоки обчислювальної техніки, виготовляє друковані плати. Експлуатує електронну апаратуру.

Повинен знати: дослідні зразки складних схем та вузлів обчислювальної техніки, механіки та мікропроцесорів; способи комплексного керування мережею, об'єктами в різних режимах, ознаки та способи виявлення несправностей та їх усунення на обладнанні усіх типів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 7 розряду - не менше 1 року.

77 СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує та складає прості вузли, апарати й арматуру електроосвітлення із застосуванням простих ручних пристроїв та інструментів. Очищає, промиває, протирає, продуває стисненим повітрям деталі та прилади електроустаткування. Виготовляє нескладні деталі із сортового матеріалу. З'єднує деталі та вузли електромашин, електроприладів за простими електромонтажними схемами. Установлює з'єднувальні муфти, трійники і коробки.

Повинен знати: принцип роботи електромашин, електроприладів і електроапаратів, які обслуговує; призначення й правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; способи прокладання проводів; прості електромонтажні схеми з'єднань деталей і вузлів; правила вмикання та вимикання електричних машин і приладів; основи електротехніки та технології металів в обсязі роботи, яку виконує.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Апаратура електрична та механізми - продувка.

2. Вентиляційні жалюзі у вагонах - знімання, встановлення.

3. Вимикачі електричні - знімання, встановлення.

4. Електролампи, плафони - знімання, встановлення.

5. Ізолятори опорні апаратів і шин - знімання, встановлення.

6. Кожухи та щити - знімання, встановлення.

7. Кришки якірних підшипників електричних машин - знімання, встановлення.

8. Муфти (пакети) з'єднань валів генератора і інших електричних машин - розбирання.

9. Нумератори вагонів - знімання, встановлення.

10. Панелі резисторів - розбирання.

11. Підшипники електричних машин - заправка змазкою.

12. Пускачі магнітні, електромагніти гальмові - ремонт.

13. Роз'єднувачі - знімання, встановлення.

14. Щити і панелі (розподільні, силові і групові) - знімання, встановлення.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує та складає вузли й апарати середньої складності, арматуру електроосвітлення. З'єднує деталі і вузли електромашин, електроапаратів та електроприладів за схемами середньої складності. Лудить, паяє, ізолює, прокладає та зрощує електропроводи й кабелі. Керує піднімально-транспортними механізмами з підлоги, стропує вантажі.

Повинен знати: будову й принцип роботи електромашин змінного та постійного струму, які обслуговує; електромонтажні схеми та пускорегулювальну апаратуру середньої складності; способи налагодження щіткового механізму електродвигунів; основні властивості матеріалів, які обробляє; будову універсальних і спеціальних пристроїв, монтажного інструменту та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 2 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт:

1. Амперметри, вольтметри - знімання, встановлення з перевіркою.

2. Випрямлячі селенові - знімання, встановлення.

3. Запобіжники (крім фарфорових) - перезарядження.

4. Затискачі низьковольтних запобіжників, рукави струмоприймачів - виготовлення.

5. Електричні печі, ящики лінійних та мостових контакторів, блоки резисторів - знімання.

6. Електропроводи на вагонах - прокладання та кріплення.

7. Контактори блокувальні - розбирання, складання.

8. Коробки паророзподільні, лотки робочих коліс, конденсаційні та паропровідні труби, вентилятори турбогенераторів паровозів - знімання встановлення.

9. Осердя полюсів і котушок - випресування, запресування.

10. Підшипники електричних машин - випресування.

11. Полози струмоприймачів електровозів - заправлення маслом.

12. Пристрої під вагонні розподільні вагонів рефрижераторних секцій - знімання, встановлення.

13. Реостати пускові та регулювальні вагонів - знімання, встановлення.

14. Роз'єднувачі, патрони, розетки та вимикачі електроосвітлення, прожектори, фари - ремонт, збирання.

15. Роз'єднувачі та ізолятори дахові, рукави струмоприймачів, клапани редукційні, електропневматичні, циліндри повітряні струмоприймачів, розрядки всіх типів електровозів - знімання, встановлення.

16. Рукоятки пильності - розбирання, ремонт, складання.

17. Секції якорів тягових електродвигунів та електричних машин - виготовлення.

18. Термометри опорів рефрижераторних секцій і вагонів з кондиціонуванням повітря - розбирання, комплектування.

19. Струмоприймачі - заміна полозів.

20. Шунти, ножі, наконечники та перемички електричних апаратів та електричних машин - виготовлення, встановлення.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує та складає складні деталі та вузли електромашин, електроприладів та електроапаратів гумових тугих та ковзних посадок. З'єднує деталі і вузли електромашин, електроапаратів та електроприладів за складною схемою. Заземлює та занулює електросилові установки. Випробовує відремонтовані електромашини, електроапарати й електроприлади. Складає дефектні відомості.

Повинен знати: будову та призначення складних електромашин, електроапаратів та електроприладів; складні електромонтажні схеми з'єднань деталей та вузлів; технічні умови на випробування відремонтованих електромашин, електроапаратів та електроприладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Камери дугогасильні - розбирання, ремонт, складання.

2. Колектори тягових генераторів тепловозів, тягоелектродвигунів та допоміжних машин - жолобування.

3. Панелі, щити з апаратурою - знімання, встановлення.

4. Пластини якорів колекторні електромашин - паяння "півників".

5. Полози струмоприймачів - складання нових і ремонт з виправленням на оправці.

6. Розрядники всіх типів - ремонт, випробування.

7. Реактори згладжувальні тягових електродвигунів та допоміжних електромашин, якорі електромашин, контролери, приводи групових перемикачів, реле всіх типів - знімання, встановлення.

8. Схеми монтажні - складання виготовлення.

9. Струмоприймачі, фазорозчеплювачі електровозів - знімання, встановлення.

10. Установки вентиляційні (витяжки) - знімання, встановлення.

11. Установки протипожежні - огляд, розбирання, ремонт, збирання, перевірка.

12. Шестерні валу тягових двигунів, колектори електромашин усіх систем - випресування.

13. Щітки електромашин - притирання, регулювання.

14. Ящики лінійних і мостових контакторів, блоки резисторів - встановлення.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає особливо складні деталі та вузли електромашин, електроапаратів, електроприладів і приладів в умовах всіх типів посадок. Виготовляє особливо складні монтажні схеми. Регулює та випробовує складні вузли електромашин, електроапаратів й електроприладів.

Повинен знати: призначення, будову та взаємодію вузлів і груп особливо складних електромашин, електроапаратів, електроприладів; способи складання особливо складних вузлів електромашин, електроапаратів, електроприладів; особливо складні електромонтажні схеми з'єднань деталей та вузлів; технічні умови на складання та випробування відремонтованих вузлів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Вмикачі однополюсні та швидкодіючі - знімання, ремонт, встановлення.

2. Випрямлячі селенові - випробування.

3. Запобіжники фарфорові електровозів - перезарядження.

4. Електродвигуни, тягові генератори, допоміжні електричні машини, електровимірювальні прилади, групові перемикачі та їх приводи, стартери, контролери, перетворювачі живлення радіоапаратури, контактори і реле всіх типів - розбирання, ремонт, збирання, перевірка правильності з'єднань електричних ланцюгів.

5. Електрообладнання при дизелях з електричним запуском вагонів, рефрежираторних секцій і поїздів з централізованим електрозабезпеченням - знімання, розбирання, ремонт, збирання, встановлення.

6. Каретки та шарнірні з'єднання струмоприймачів - ремонт, складання.

7. Мотор-вентиляційні установки всіх систем, умформери, електро-нагрівальні і розподільні пристрої вагонів, генератори перетворювачів струму систем люмінесцентного освітлення та перетворювачів для гоління, пристрої контролю температури нагрівання букс (термодатчики), електроагрегати системи опалення, електродвигуни установок кондиціонування повітря, приладів автоматики, електродвигуни холодильних установок вагонів всіх типів - розбирання, ремонт, складання.

8. Муфти (пакети) з'єднань валів генераторів та інших електричних машин, рукоятки пильності - перевірка, регулювання взаємодії.

9. Підшипники електричних машин - запресування.

10. Підшипники тягових електродвигунів (підшипники кочення) - ревізія.

11. Проводи карданно-редукторні вагонів - знімання, ремонт, випробування, встановлення.

12. Швидкостеміри, лічильники, регулятори напруги електронні, електронні реле прискорення, панелі кремнієвих випрямлячів, панелі захисту - огляд, перевірка електричних параметрів, ремонт.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє на точність, випробує і регулює особливо складні електромашини, електроапарати та електроприлади. Виконує динамічне балансування якорів електромашин всіх типів з установленням балансувального вантажу. Випробовує та регулює електричні системи дистанційного керування.

Повинен знати: конструктивні особливості, принципи роботи особливо складного та відповідального устаткування і установок; способи і правила регулювання роботи особливо складних електромашин, електроапаратів та електроприладів; заходи і способи динамічного балансування якорів електромашин всіх типів з установленням балансувальних вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Апарати високовольтних камер - замірювання опору ізоляції і перевірка взаємодії апаратів.

2. Апарати, прилади і машини електричні, система автоматичної локомотивної сигналізації та автостопів - перевірка взаємодії і регулювання.

3. Генератори тягові - центрування під час встановлення на тепловози.

4. Електродвигуни тягові, допоміжні електричні машини, електричні апарати та електричні прилади - випробування, балансування, регулювання на стенді, знімання характеристик і розгорток.

5. Кола електричні - перевірка омічних опорів.

6. Прилади автоматики та дистанційного керування - регулювання.

7. Регулятори напруги - ремонт, випробування на стенді.

8. Системи радіомовлення на моторвагонному рухомому складі - регулювання.

9. Системи регулювання температури води і масла дизеля автоматичні, ємності з електромасляним обігріванням - настроювання.

10. Тепловози - реостатне випробування.

11. Турбогенератори паровозів - випробування, регулювання.

12. Швидкостеміри, лічильники, регулятори напруги електронні, електронні реле прискорення, панелі кремнієвих випрямлячів, захисту - регулювання, випробування.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить профілактику, ремонтує, перевіряє електричні параметри особливо складних електронних блоків різних систем. Шукає та усуває несправності в складних електронних блоках, що мають мікропроцесорну елементну базу. Діагностує із застосуванням складних перевіряючих систем склад особливо відповідального електроустаткування локомотивів і вагонів.

Повинен знати: конструктивні особливості особливо складних електричних блоків різних систем; призначення, принцип будови схеми ув'язування електричних систем з електричною схемою локомотива та вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Апаратура електронна високовольтних та низьковольтних кіл рухомого складу - перевірка, усунення несправностей і регулювання.

2. Блоки електронні системи автоматичного керування на рухомому складі - профілактика, ремонт, перевірка електричних параметрів.

3. Діоди силові - перевірка теплового опору.

4. Кола електричні - контроль параметрів за допомогою цифрового індикатора (типу "Майстер-5").

5. Кола силові та їх елементи - перевірка цілісності за допомогою спеціальної системи.

78 СТАНЦІЙНИЙ РОБІТНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Прибирає станційні колії, пристанційну територію, вантажні двори і склади, вокзали, перони, пасажирські й вантажні платформи, станційні службово-технічні споруди. Забезпечує опалення і освітлення станційних виробничих і побутових приміщень. Утримує в чистоті й справному стані закріплений інвентар.

Повинен знати: розташування станційних колій, які обслуговуються, службових приміщень, платформ та інших робочих місць; інструмент і пристрої, що застосовуються; правила особистої безпеки під час знаходження на станційних коліях і під час виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виправляє комерційні несправності. Частково перевантажує вантажі в разі їх зміщення, обривів пломби і закруток, кріпить та усуває вихід вантажу за габарит рухомого складу. Навантажує, вивантажує багаж і вантажі, що перевозяться дрібними відправками, і транспортує вантажі та багаж на склади станції. Утримує в справному стані інструмент, який застосовується, і засоби найпростішої механізації. Очищає і змащує рейки та стрілочні переводи (крім централізованих).

Повинен знати: загальні вимоги кріплення вантажів на відкритому рухомому складі; порядок виконання робіт у разі комерційних несправностей і навантаження, вивантаження та переміщення вантажів та багажу на станціях, користування інструментом, який застосовується, засобами найпростішої механізації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта, професійна підготовка на виробництві та стаж роботи за професією станційного робітника 2 розряду - не менше 0,5 року.

79 СТРІЛЕЦЬ

Спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

Завдання та обов'язки. Охороняє вантажі, у тому числі й небезпечні, на шляху прямування, в парках станцій; особливо важливі та інші об'єкти залізничного транспорту. Забезпечує зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна. Застосовує проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України. Вживає заходів щодо відбиття нападу на об'єкт що охороняється або залізничний рухомий склад шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь. Запобігає незаконному проїзду у вантажних поїздах і пересуванню залізничними коліями у невизначених місцях сторонніх осіб. Здійснює профілактичні заходи, спрямовані на запобігання крадіжок вантажів, матеріальних цінностей та майна залізничних структурних підрозділів. Під час виконання службових обов'язків мають право застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби (наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини) у випадках і порядку, передбачених законодавством. У разі необхідності можуть супроводжувати касирів від структурних підрозділів до установ банку та у зворотному напрямку.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють відносини в сфері охоронної діяльності, питання застосування зброї та спеціальних засобів оборони, адміністративну практику (затримання порушників правил встановлених на залізничному транспорті, їх особистий огляд, огляд речей, порядок накладання адміністративних стягнень); порядок взаємодії підрозділів воєнізованої охорони на залізничному транспорті з підрозділами правоохоронних органів та підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій; нормативно-правові та відомчі акти у сфері перевезення вантажів; матеріальну частину запірно-пломбувальних пристроїв та порядок їх накладання; форми і методи охорони вантажів та об'єктів; матеріальну частину зброї, правила її утримання і застосування.

3 розряд

Під час охорони стаціонарних об'єктів: Забезпечує дотримання правил пропускного режиму. Візуально контролює периметр огорожі, справність охоронної та пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, освітлення тощо. При виявленні сторонніх осіб на території об'єктів, що охороняються, вживає заходів щодо їх затримання та передачі правоохоронним органам.

На шляху прямування поїздів: При прийманні вантажу під охорону: звіряє відповідність коду вантажу, номерів вантажного рухомого складу зазначеним в перевізних документах; перевіряє цілісність кузова вагона (цистерни) або контейнера, можливості доступу до вантажу. Звіряє кількість та номери наявних на вагоні запірно - пломбувальних пристроїв і пломб із даними, вказаними у перевізних документах. Здійснює охорону вантажів (крім отруйних та вибухових речовин) в парках залізничних станцій та на шляху прямування. Здійснює профілактичні заходи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. Вік не менше 21 року після служби в збройних силах України (як правило).

4 розряд

На шляху прямування поїздів. Здійснює охорону вантажів (у тому числі отруйних та вибухових речовин) в парках залізничних станцій та на шляху прямування поїзда. Здійснює профілактичні заходи. Забезпечує охорону об'єктів дозвільної системи. У виняткових випадках приймає участь у комісійній перевірці кількості вантажу на станціях призначення та проміжних станціях.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією стрільця 3 розряду - не менше 1 року. Вік не менше 21 року після служби в збройних силах України (як правило).

Старший стрілець: Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією стрільця - не менше 2 років.

__________
Примітка.


Старший стрілець може вводитись у разі підпорядкування йому не менше 5 стрільців та тарифікується на 1 розряд вище.

80 СТЮАРД (ПОСЛУГИ У ДОРОЗІ)

Завдання та обов'язки. Обслуговує пасажирів та забезпечує їм комфортні та безпечні умови подорожі у швидкісному поїзді. Перевіряє наявність засобів для надання першої медичної допомоги (ліків та супутніх матеріалів). Перевіряє роботу внутрішнього зв'язку "стюард-машиніст". Контролює загальний стан пасажирів під час посадки та на шляху прямування. Надає пасажирам інформаційні та індивідуальні послуги у дорозі. Контролює санітарно-гігієнічний стан у вагонах. Стежить за дотриманням у вагонах температурного режиму. Допомагає пасажирам під час заповнення декларацій та митних карток при перетині кордону. У разі необхідності, надає пасажирам психологічну підтримку та першу медичну допомогу. Стежить за поведінкою пасажирів під час руху поїзда та здійснює контроль за їх висадкою після повної зупинки потяга. Проводить огляд вагонів після виходу пасажирів.

Повинен знати: Правила перевезень пасажирів та багажу; правила етики та поводження з пасажирами; іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки; основи психології; основи гігієни; правила та норми безпеки життєдіяльності; правила поведінки у можливих екстремальних ситуаціях; правила користування обладнанням у вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів і рятування їх в аварійній ситуації; правила надання першої медичної допомоги; порядок обслуговування протипожежного обладнання; порядок оформлення встановленої документації; правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Наявність диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника за професією провідник пасажирського вагона. Без вимог до стажу роботи.

__________
Примітка.


Старший стюард може запроваджуватись за умови керування групою стюардів на шляху прямування і мати стаж роботи стюардом - не менше 2 років.

81 ТУНЕЛЬНИЙ РОБІТНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у поточному утриманні, ремонті й реконструкції тунельних споруд метрополітену. Протирає і промиває водою облицьовані поверхні, металеві ґрати, прикраси та інші елементи споруд. Усуває сольові потьоки з облицювання, пил з архітектурних поверхонь за допомогою пилососів. Полірує мармур у місцях усунення сольових підтікань. Промиває плиткові облицювання розчином соляної кислоти. Очищає тюбінги й болтові з'єднання від корозії і бруду металевими щітками та ганчір'ям. Підготовляє матеріали для розчинів і наклеювальної ізоляції. Зрубує напливи вручну, пробиває, замазує гнізда й борозди цементним розчином. Очищає і промиває нагнітальні апарати.

Повинен знати: види матеріалів і способи приготування розчинів для чищення облицювання; правила штукатурних робіт; принципи роботи пилососів, нагнітальних апаратів; правила огородження місця роботи сигналами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і демонтаж шланга з ін'єктором під час нагнітальних робіт. Замазує свердловини після нагнітання розчинів. Підготовляє поверхні під ізолюючі покриття. Готує свинцеві, освинцьовані шнури та інші суміші для карбування. Карбує шви вручну. Розігріває бітумні мастики, виконує цементні стяжки під ізоляцію, наносить бітумну мастику на поверхні. Дозує і складає різні суміші. Замінює бури і карбівки, підключає інструмент до повітропровідної мережі. Збирає і розбирає інвентарні риштування.

Повинен знати: будову розчиномішалок, обробку тунелів та їх гідроізоляцію; склад розчинів і їх основні властивості; основні вимоги до якості матеріалів і добавок, що нагнітаються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві та стаж роботи за професією тунельного робітника 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює буріння шпурів бурильними молотками в обробці тунелів і шахт. Розмічає місця для буріння згідно з картою ліквідації течі. Карбує шви розширювальним цементом і свинцем. Замінює пробки й болтові з'єднання. Здійснює ізоляцію стін склепінь підземних споруд і лотків рулонними матеріалами на мастиках. Відводить течу з улаштуванням підвісних коробів, трубок із закладанням в конструкцію. Ліквідує вихід розчинів на поверхню.

Повинен знати: будову механізмів, які застосовуються, схеми раціонального розташування шпурів; типи тунельних обробок; основні конструкції гідроізоляційних покривів, правила нанесення мастик і наклейки рулонних матеріалів; способи карбувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією тунельного робітника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить контрольні нагнітання і нагнітання цементних розчинів з додаванням полімерних матеріалів для ліквідування течі у конструкціях. Розкриває і ремонтує металоізоляцію притунельних споруд. Нагнітає на внутрішню поверхню обробок гідроізоляційні суміші на основі епоксидних смол для припинення фільтрації підземних вод. Здійснює карбування місць сполучення металевих і бетонних обробок та нестандартних швів, а також з використанням полімерних мастик. Наклеює ізоляцію для ліквідації течі в обробках і в місцях зі змінним перетином. Улаштовує водозлив в тюбінговій обробці, заповнює чарунки тюбінгів пісчано-цементним розчином із забезпеченням необхідного схилу для стікання води. Профілює дренажний лоток під заданий схил для стікання води. Зрубує бетонну основу відбійним молотком. Вирівнює поверхню лотка під заданий схил пісчано-цементним розчином. Здійснює демонтаж і укладає нові труби для закритих дренажів на бетонній основі з вивірянням під схил. Законопачує і карбує розтруби.

Повинен знати: технологію цементних робіт і рецептуру сумішей для нагнітання; основні властивості гірських порід і хімічного закріплення ґрунтів; правила ремонту швів і замазування щілин; порядок і способи карбування нестандартних і складних швів; порядок і правила безпечної роботи в тунелях із токсичними полімерними матеріалами; схему організації водовідливу в тунелях і на станціях, порядок розбивання схилів під час улаштування відкритих та закритих дренажів; схему будови відбійних молотків; способи виконання гідроізоляційних штукатурок, приготування цементно-пісчаних розчинів з полімерними домішками.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією тунельного робітника 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під час заміни картин водозахисного зонту у нахиленому ескалаторному тунелі метрополітену. Закріплює картини зонта та ізоляції стику полімерними матеріалами. Проводить ремонтно-відновлювальні роботи з ін'єктуванням бетонних і залізобетонних обробок тунелів за допомогою пристрою. Підбирає і готує спеціальні суміші на основі безусадкових цементів і добавок (алюмінатів, селіконів тощо). Частково відкриває елементи тунельної обробки, відновлює її, встановлює анкерні кріплення.

Повинен знати: порядок і способи монтажу водозахисного зонта, конструкцію вузлів кріплення зонта; заходи безпеки під час роботи в нахиленому ескалаторному тунелі; схему улаштувань перфораторів, бетоноломів, гідроклинів; технологію ін'єкційних робіт, рецептуру спеціальних сумішей для ін'єктування, методи й способи контролю якості робіт; правила охорони праці під час роботи в діючих тунелях метрополітену.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією тунельного робітника 5 розряду - не менше 1 року.

82 ЧЕРГОВИЙ ПО БУДИНКУ ВІДПОЧИНКУ ЛОКОМОТИВНИХ (ПОЇЗНИХ) БРИГАД

Завдання та обов'язки. Приймає, реєструє, знайомить з правилами внутрішнього розпорядку та розміщує працівників локомотивних (поїзних) бригад у кімнатах відпочинку. Контролює час прибуття працівників до будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад та час відпочинку на підставі даних, зазначених у маршрутних листах або наданих нарядником локомотивних (поїзних) бригад. Своєчасно оповіщає працівників локомотивних (поїзних) бригад про час відправлення в рейс за записом у журналі або за командою чергового основного (зворотного) локомотивного депо. Повідомляє чергового основного (зворотного) локомотивного депо, керівництво структурного підрозділу та робить відповідні записи в журнал обліку та маршрутних листах про виявлені недоліки відпочинку працівників локомотивних (поїзних) бригад. Здійснює контроль за роботою обслуговуючого персоналу зміни та дотриманням працівниками локомотивних (поїзних) бригад чинних правил користування кімнатами відпочинку. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях, дезінфекцію та збереження інвентарю. Вживає заходи щодо забезпечення нормального відпочинку локомотивних (поїзних) бригад. Веде облік та оформляє видачу забутих у кімнатах відпочинку речей, приймає заходи щодо їх збереження і повернення.

Повинен знати: Інструкції, розпорядження, інші керівні матеріали та нормативні документи з організації роботи будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад; розклад руху поїздів; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи у локомотивному (моторвагонному) депо - не менше 1 року.

83 ЧЕРГОВИЙ ПО ВІДНОВНОМУ ПОЇЗДУ

Завдання та обов'язки. Здійснює приймання та реєстрацію наказів, телефонограм, телеграм, письмових вказівок у журналі наказів. У разі отримання наказу чергового по дирекції про схід рухомого складу з рейок, забезпечує оперативний виклик по телефону працівників відновного поїзду на пункт дислокації, виставляє на станцію з пункту дислокації рухомий склад, який буде виїжджати на місце ліквідації транспортної події. Контролює схоронність матеріальних цінностей відновного поїзду: приладів, обладнання, цілісність усіх пломб на складах і коморах, рухомого складу, гальмових башмаків, освітлювальних приладів, протипожежного інвентарю та інших пристроїв на території відновного поїзда. Стежить за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії, електро- та пожежної безпеки в адміністративно-побутовій будівлі та на території працівниками відновного поїзда. Доповідає керівництву відновного поїзда про виявленні порушення. Забезпечує підігрів кранової техніки, опалення вагонів-супроводження, екіпірує їх вугіллям та водою у зимовий час. Веде журнал чергового відновного поїзда та іншу встановлену документацію.

Повинен знати: Інструкцію з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України; Правила технічної експлуатації залізниць України; правила внутрішнього трудового розпорядку; інструкції з охорони праці, правила і норми виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи у відновному поїзді - не менше 1 року.

84 ЧЕРГОВИЙ ПО ЗАЛУ ВОКЗАЛУ

Завдання та обов'язки. Вживає заходів щодо створення максимальних зручностей пасажирам, підтримання чистоти й порядку в залах очікування на залізничних вокзалах. Здійснює контроль за якістю і своєчасним прибиранням залів обслуговуючим персоналом. Наглядає за правильним розміщенням меблів і обладнання, дотриманням правил користування ними, за наявністю і станом протипожежного обладнання. Забезпечує порядок у залах, вживає відповідних заходів щодо його порушників. Допомагає інвалідам, хворим, людям похилого віку, пасажирам з дітьми. Надає усно необхідні довідки. Здає в камеру схову речі, що загублені пасажирами.

Повинен знати: накази, вказівки та інші керівні матеріали, що мають безпосереднє відношення до обслуговування пасажирів; розклад руху поїздів, правила користування залами чекання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи.

85 ЧЕРГОВИЙ ПО КІМНАТІ ВІДПОЧИНКУ ПАСАЖИРІВ

Завдання та обов'язки. Приймає та розміщує відпочиваючих у кімнатах відпочинку на залізничних вокзалах та контролює стан кімнат при заселенні і виселенні проживаючих. Наглядає за правильним розташуванням меблів та обладнання в кімнатах, дотриманням правил користування ними, за наявністю і станом протипожежного обладнання кімнат. Прибирає кімнати відпочинку, прибирає з приміщень відходи і сміття, транспортує його до встановленого місця. Контролює дотримання правил санітарії і гігієни в кімнатах відпочинку пасажирів та прилеглих приміщеннях. Надає інформацію про наявність вільних місць в кімнатах відпочинку.

Повинен знати: правила санітарії і гігієни з утримання приміщень; основи пожежної безпеки і охорони праці; будову й призначення обслуговуваного устаткування і пристроїв; правила прибирання; концентрацію мийних і дезінфікуючих засобів та правила безпечного користування ними.

Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи на залізниці - не менше 1 року.

86 ЧЕРГОВИЙ ПО ПЕРЕЇЗДУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безпечний та безперебійний рух поїздів та транспортних засобів на переїзді. Організує та регулює відповідно до встановленого порядку рух через переїзд великовантажних, тихохідних, особливо важких та довгомірних транспортних одиниць, машин і механізмів. Забезпечує контроль за справною роботою переїзної або загороджувальної сигналізації та автоматизації, автоматичних шлагбаумів або електрошлагбаумів, пристроїв для закриття та відкриття шлагбаумів, прожекторних установок, електроосвітлення, радіо- та телефонного зв'язку. Виправляє несправності у роботі обладнання переїзду, що можуть бути усунені силами чергового (або чергових) по переїзду. Організовує безпечний рух поїздів і транспортних засобів у разі несправного стану автоматичної сигналізації, приладів керування автоматичними шлагбаумами під час порушення енергопостачання у разі аварійного стану і проведення робіт з технічного обслуговування та регулювання пристроїв автоматики та сигналізації. Огороджує переїзд і подає встановлені сигнали. Наглядає за станом поїздів, що проходять, вживає заходів для зупинки поїзда у випадках виявлення несправностей у рухомому складі та порушень у навантаженні вантажів, що загрожують безпеці руху. Забезпечує утримання пристроїв переїзду, залізничної колії і всю площу переїзду та під'їздів до нього у межах шлагбауму в справності та чистоті.

Повинен знати: будову переїзду та правила його обслуговування; принципи дії обладнання, встановленого на переїзді, виявлення несправностей у його роботі та їх усунення; порядок регулювання руху транспортних засобів по переїзду; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час проведення колійних робіт; Інструкція з технічного обслуговування переїзду, що діє на дистанції.

2-й розряд

- у разі обслуговування переїздів, розташованих на перехрещеннях:

залізничних колій з інтенсивністю руху до 16 поїздів за добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 3001 - 7000 автомобілів за добу;

станційних та під'їзних колій і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 3001 - 7000 автомобілів за добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху 17 - 100 поїздів за добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 1001 - 3000 автомобілів за добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху 101 - 200 поїздів за добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 201 - 1000 автомобілів за добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху понад 200 поїздів за добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху до 200 автомобілів за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування переїздів, які розташовані на перехрещеннях:

залізничних колій з інтенсивністю руху до 16 поїздів за добу та автомобільних доріг з інтенсивністю руху понад 7000 автомобілів за добу;

станційних та під'їзних колій і автомобільних доріг з інтенсивністю руху понад 7000 автомобілів за добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху 17 - 100 поїздів за добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 3001 - 7000 автомобілів за добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху понад 100 поїздів за добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 1001 - 3000 автомобілів за добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху понад 200 поїздів за добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 201 - 1000 автомобілів за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією чергового по переїзду 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

- у разі обслуговування переїздів, розташованих на перехрещеннях:

залізничних колій з інтенсивністю руху понад 16 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху понад 7000 автомобілів за добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху понад 100 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху понад 3000 автомобілів за добу.

залізничних коліях із рухом поїздів з швидкістю понад 120 км за годину, незалежно від інтенсивності руху транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чергового по переїзду 3 розряду - не менше 1 року.

87 ЧЕРГОВИЙ СТРІЛОЧНОГО ПОСТА

Завдання та обов'язки. Переводить та замикає нецентралізовані стрілки під час приготування маршрутів для приймання, відправлення, пропуску поїздів і виконання маневрової роботи. Перевіряє вільність колії приймання поїзда, контролює прибуття та відправлення поїздів у повному складі. Гальмує та закріплює поїзди та вагони гальмовими башмаками. Утримує в справності та чистоті освітлювальні стрілочні покажчики, інвентар та сигнальні прилади. Закріплює послаблені болти, інвентар та сигнальні прилади, контролює технічний стан. Чистить, змащує стрілочні переводи.

Повинен знати: технічні норми безпеки; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, що стосується його роботи; будову стрілочних переводів, правила переведення та замикання нецентралізованих стрілок під час приготування маршрутів; принцип роботи та призначення маршрутно-контрольних пристроїв; правила утримання стрілочних переводів у належному стані; правила огородження несправних стрілочних переводів; будову гальмових башмаків та правила користування ними.

2-й розряд

- у разі обслуговування стрілочних постів у малодіяльних маневрових районах станцій промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування стрілочних постів у малодіяльних районах на станціях та тракційних коліях підрозділів магістрального залізничного транспорту; у напружених маневрових районах станцій промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги.

Для магістрального залізничного транспорту: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Для промислового залізничного транспорту: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією чергового стрілочного поста 2 розряду - не менше 0,5 року.

4-й розряд

- у разі обслуговування стрілочних постів у напружених маневрових районах магістрального залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чергового стрілочного поста 3 розряду - не менше 1 року.

__________
Примітка.


Старший черговий стрілочного поста тарифікується на один розряд вище чергових стрілочних постів, якими він керує, або самостійно обслуговує стрілочні пости на коліях приймання, відправлення та пропуску поїздів, перелік яких встановлюється начальником регіональної філії.Додаток 1

ПЕРЕЛІК
професійних назв керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, що передбачені ДКХП 66 із зазначенням їх назв у ДКХП, випуск 66, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 28.11 2001 № 834

Посади, що розміщені у цьому випуску

Посади що розміщені у попередньому випуску

1

2

3

КЕРІВНИКИ

1

Головний енергодиспетчер

Головний енергодиспетчер

2

Головний ревізор з безпеки руху

Головний ревізор з безпеки руху

3

Директор заводу шпалопросочувального

Директор шпалопросочувального заводу

4

Директор заводу щебеневого

Директор щебеневого заводу

5

Завідувач будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів на вокзалі

Завідувач будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів на вокзалі

Вилучено як застарілу

Завідувач бюро актово-розшукового

6

Завідувач бюро військово-облікового

Завідувач бюро військово-облікового

7

Завідувач бюро квиткового

Завідувач бюро квиткового

8

Завідувач каси квиткової

Завідувач каси квиткової

9

Завідувач контейнерного майданчика

Завідувач контейнерного майданчика (Начальник майданчика (відділення) контейнерного)

10

Завідувач лабораторії хімічної

Завідувач лабораторії хімічної

Вилучено як застарілу

Завідувач очисних споруд

Вилучено як застарілу

Завідувач пакгаузу

Вилучено як застарілу

Завідувач платформи сортувальної

11

Завідувач складу бланків

Завідувач складу бланків

Вилучено як застарілу

Завідувач складу незатребуваних вантажів

12

Майстер вагонного депо. Майстер локомотивного (моторвагонного) депо

Нова професія

13

Майстер дільниці водопостачання

Майстер дільниці водопостачання

14

Майстер з екіпірування локомотивів

Нова професія

15

Майстер мостовий

Майстер мостовий

16

Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт

Нова професія

17

Майстер поїзда відновного

Нова професія

18

Майстер тунельний

Майстер тунельний

19

Майстер шляховий

Майстер шляховий

20

Майстер шляховий з контролю за технічним станом колії

Нова професія

Вилучено як застарілу

Начальник бази інженерно-геологічної з земляного полотна

21

Начальник бази інженерно-геологічної

Нова професія

22

Начальник бази паливної (нафтопродуктів)

Начальник бази палива, нафтопродуктів

23

Начальник бази запасу локомотивів (вагонів)

Начальник бази резерву (локомотивів, вагонів)

Вилучено як застарілу

Начальник бюро з розподілу та використання місць у пасажирських поїздах

24

Начальник вагона дефектоскопа (колієвимірювального)

Начальник вагона (дефектоскопа, колієвимірювального)

25

Начальник вагона динамометричного

Начальник вагона динамометричного

26

Начальник вагона з випробувань контактної мережі

Начальник вагона з випробувань контактної мережі

27

Начальник вагона з випробувань та вимірювань

Начальник вагона з випробувань та вимірювань

28

Начальник вагона з випробувань та вимірювань пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку

Начальник вагона з випробувань та вимірювань пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку

29

Начальник вагона охорони праці

Начальник вагона охорони праці

30

Начальник вагона транспортера

Начальник вагона-транспортера зчленованого типу

31

Начальник відділу з перевірки земляного полотна

Нова професія

32

Начальник відділу з перевірки плану і профілю колії

Нова професія

33

Начальник відділу габарито-обстежувального

Нова професія

Вилучено як застарілу

Начальник відділу виробничого інформаційно-статистичного центру залізниці

34

Начальник відділу контрольно-ревізійного

Начальник відділу контрольно-ревізійного

35

Начальник відділу оперативно-розпорядчого

Начальник відділу оперативно-розпорядчого

Вилучено як застарілу

Начальник відділу технологічних розробок та їх впровадження інформаційно-статистичного центру залізниці

36

Начальник відновного поїзда

Начальник відновного поїзда

37

Начальник вокзалу

Начальник вокзалу

38

Начальник дирекції залізничних перевезень

Начальник дирекції залізничних перевезень

39

Начальник дільниці дистанції захисних лісонасаджень

Начальник дільниці дистанції захисних лісонасаджень

40

Начальник дільниці колії. Старший майстер шляховий

Старший майстер шляховий

41

Начальник дільниці навантажувально-розвантажувальних робіт

Начальник дільниці навантажувально-розвантажувальних робіт

42

Начальник дільниці ремонтно-ревізій-ної дистанції електропостачання

Начальник дільниці ремонтно-ревізійної дистанції електропостачання

43

Начальник залізниці дитячої

Начальник залізниці (дитячої)

44

Начальник інспекції з контролю виконання

Начальник інспекції з контролю виконання

45

Начальник колійної машини Начальник залізнично-будівельних машин

Начальник колійної машини

46

Начальник контори вантажної залізничної станції

Начальник контори (товарної, вантажної) залізничної станції

47

Начальник лабораторії автоматики, телемеханіки та зв'язку залізниці

Начальник лабораторії автоматики, телемеханіки та зв'язку (дорожньої)

48

Начальник майстерні дистанційної

Начальник майстерні (дистанційної)

49

Начальник майстерні залізниці

Начальник майстерні (дорожньої)

Вилучено як застарілу

Начальник наливної естакади

Вилучено як застарілу

Начальник поїзда (комбінованого транспорту)

50

Начальник поїзда пасажирського

Начальник (механік-бригадир) поїзда (пасажирського)

51

Начальник пункту (станції) дезінфекційно-промивального

Начальник пункту (станції) дезінфекційно-промивального

Вилучено як застарілу

Начальник пункту екіпірування локомотивів

52

Начальник пункту передачі вагонів на прикордонній станції

Начальник пункту передачі вагонів на прикордонній станції

53

Начальник пункту перестановки вагонів

Начальник пункту перестановки вагонів

Вилучено як застарілу

Начальник пункту підміни локомотивних бригад

54

Начальник пункту технічного обслуговування вагонів

Начальник пункту технічного обслуговування вагонів

55

Начальник району вантажного

Начальник району вантажного

56

Начальник району електропостачання

Начальник району електропостачання

57

Начальник району контактної мережі

Начальник району контактної мережі

Вилучено як застарілу

Начальник резерву бригад рефрижераторних поїздів

58

Начальник резерву локомотивних бригад

Начальник резерву локомотивних бригад

59

Начальник резерву провідників пасажирських вагонів (старший майстер)

Начальник резерву провідників пасажирських вагонів

60

Начальник роз'їзду

Начальник роз'їзду (зупинкового пункту)

61

Начальник сектору архіву

Начальник сектора архіву

62

Начальник сектору

Начальник сектора (в службі)

63

Начальник служби

63.1

Начальник служби адміністративної

Начальник служби адміністративної

63.2

Начальник служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд

Начальник служби будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд

63.3

Начальник служби вагонного господарства

Начальник служби вагонної

63.4

Начальник служби електропостачання

Начальник служби електропостачання

63.5

Начальник служби капітальних вкладень

Начальник служби капітальних вкладень

63.6

Начальник служби колії

Начальник служби колії

63.7

Начальник служби комерційної роботи та маркетингу

Начальник служби комерційної

63.8

Начальник служби локомотивного господарства

Начальник служби локомотивного господарства

63.9

Начальник служби матеріально-технічного постачання

Начальник служби матеріально-технічного постачання

63.10

Начальник служби пасажирської

Начальник служби пасажирської

63.11

Начальник служби приміських пасажирських перевезень

Нова професія

63.12

Начальник служби перевезень

Начальник служби перевезень

63.13

Начальник служби сигналізації і зв'язку

Начальник служби сигналізації та зв'язку

63.14

Начальник служби фінансово-економічної

Начальник служби фінансово-економічної

64

Начальник сортувальної гірки (автоматизованої, механізованої)

Нова професія

Вилучено як застарілу

Начальник станції габаритно-обслідницької

65

Начальник станції геофізичної

Начальник станції геофізичної

Вилучено як застарілу

Начальник станції (залізничної)

66

Начальник станції залізничної

Начальник станції залізничної (на несамостійному балансі)

67

Начальник станції метрополітену

Нова професія

68

Начальник станції промивально-пропалювальної

Нова професія

69

Начальник станції телефонно-телеграфної

Начальник станції телефонно-телеграфної

70

Начальник структурного підрозділу

Начальник відокремленого структурного підрозділу

71

Начальник тягової підстанції

Начальник тягової підстанції

72

Начальник філії. Начальник регіональної філії

Нова професія

Вилучено як застарілу

Начальник центру з обробки пасажирських документів

Вилучено як застарілу

Начальник центру з обробки перевізних документів

Вилучено як застарілу

Начальник центру інформаційно-статистичного залізниці

73

Начальник центру оперативно-технічного обліку роботи локомотивного депо

Начальник центру оперативно-технічного обліку роботи локомотивного депо

74

Начальник центру станційного технологічного з оброблення поїзної інформації та перевізних документів

Начальник станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів

ПРОФЕСІОНАЛИ

1

Диспетчер з регулювання вагонного парку

Нова професія

Вилучено як не вживану

Економіст з організації і методології бухгалтерського обліку

2

Інженер з безпеки руху поїздів та автотранспорту

Нова професія

3

Інженер з експлуатації технічних засобів залізниць

Інженер з експлуатації технічних засобів залізниць

4

Інженер з організації розшуку вантажів

Нова професія

5

Інженер з під'їзних колій

Інженер з під'їзних колій

6

Інженер з управління та організації перевезень

Інженер з управління та організації перевезень

7

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) залізниці

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) (дорожній)

8

Інженер з приймання локомотивів (вагонів)

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо

9

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

Нова професія

10

Інженер із застосування комп'ютерів

Нова професія

11

Черговий по дирекції залізничних перевезень

Нова професія

ФАХІВЦІ

1

Агент з митного оформлення

Агент з митного оформлення вантажів та товарів

2

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)

3

Агент комерційний

Агент комерційний

4

Диктор

Диктор

5

Диспетчер з оперативного керування перевезеннями та експлуатаційною роботою

Диспетчер з оперативного керування перевезеннями та експлуатаційною роботою

6

Диспетчер локомотивний залізниці

Диспетчер локомотивний (дорожній)

7

Диспетчер локомотивний дирекції залізничних перевезень

Диспетчер локомотивний дирекції залізничних перевезень

8

Диспетчер маневровий залізничної станції

Диспетчер маневровий залізничної станції

9

Диспетчер поїзний

Диспетчер поїзний

10

Диспетчер станційний

Диспетчер станційний

11

Електромеханік

Електромеханік

12

Енергодиспетчер

Енергодиспетчер

13

Інспектор бюро квиткового

Нова професія

14

Інспектор з актово-претензійної роботи

Інспектор з актово-претензійної роботи

15

Інспектор з енергонагляду

Інспектор з енергонагляду

16

Інспектор з охорони природи

Інспектор з охорони природи

17

Інспектор із збереження вагонного парку залізниці

Інспектор із збереження вагонного парку (дорожній)

18

Інструктор дитячої залізниці

Інструктор дитячої залізниці

19

Інструктор кранових бригад

Інструктор кранових бригад

20

Інструктор поїзних бригад

Інструктор поїзних бригад

Вилучено як застарілу

Інструктор резерву провідників

21

Механік вагона-транспортера

Нова професія

22

Ревізор вагового господарства

Ревізор вагового господарства

23

Ревізор з безпеки руху ревізорської дільниці

Ревізор з безпеки руху

24

Ревізор з контролю доходів та витрат

Ревізор з контролю доходів та витрат

25

Ревізор комерційний. Ревізор комерційний залізниці

Ревізор комерційний. Ревізор комерційний (дорожній)

26

Ревізор руху дирекції залізничних перевезень

Нова професія

27

Технік з розшифровування стрічок швидкостемірів

Технік з розшифрування стрічок швидкостемірів

28

Технік з обліку

Технік з обліку

29

Черговий локомотивного (моторвагонного) депо (основного, зворотного)

Черговий локомотивного депо (основного, зворотного)

30

Черговий по електродепо (метрополітену)

Нова професія

31

Черговий по залізничній станції

Черговий по залізничній станції

32

Черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт

Черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт

33

Черговий помічник начальника вокзалу

Нова професія

34

Черговий по станції метрополітену

Нова професія

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1

Агент з розшуку вантажів та багажу

Агент з розшуку вантажів та багажу

2

Касир багажний. Касир товарний (вантажний)

Касир багажний. Касир товарний (вантажний)

3

Касир квитковий

Касир квитковий

Вилучено як застарілу

Контролер-ревізор пасажирських поїздів

4

Нарядник локомотивних (поїзних) бригад

Нарядник локомотивних (поїзних) бригад

Вилучено як застарілу

Оператор бюро інформації про підхід і прибуття вантажів

5

Оператор вагонного депо

Оператор вагонного депо

6

Оператор з оброблення інформації та програмного забезпечення

Нова професія

7

Оператор з оброблення перевізних документів

Нова професія

8

Оператор при маневровому диспетчері залізничної станції

Оператор при маневровому диспетчері залізничної станції

9

Оператор при черговому по дирекції залізничних перевезень

Нова професія

10

Оператор при черговому по локомотивному депо (моторвагонному депо)

Нова професія

11

Оператор при черговому по станції

Оператор при черговому по станції

12

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів

13

Вилучено як застарілу

Ревізор-інструктор з контролю пасажирських поїздів

Таксувальник перевізних документів

Таксувальник перевізних документів

14

Черговий з надання довідок

Черговий з видавання довідок (бюро довідок)

15

Черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену

Нова професія

16

Черговий по вокзалу

Черговий по залу (вокзалу)

17

Черговий по парку залізничної станції

Черговий по парку залізничної станції

18

Черговий по роз'їзду

Черговий по роз'їзду

19

Черговий по сортувальній гірці

Черговий по сортувальній гірці

20

Черговий пункту обороту локомотивів. Черговий пункту підміни локомотивних бригад

Черговий пункту обороту локомотивів. Черговий пункту підміни локомотивних бригад

21

Черговий станційного поста централізації

Черговий станційного поста централізаціїДодаток 2

ПЕРЕЛІК
професій робітників, що передбачені ДКХП 66 із зазначенням їх назв у ДКХП, випуск 66, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.12.99 № 601

Найменування професій, що розміщені у цьому випуску

Діапазон розрядів

Найменування професій, що розміщені у попередньому випуску

Діапазон розрядів

1

Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд

Від 5

Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд

Від 5

2

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту Бригадир (звільнений) підприємств метрополітенів

Від 5

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів

Від 5

вилучено як застарілу

Викликач локомотивних та поїзних бригад

2

3

Водій дрезини

3 - 4

Водій дрезини

3 - 4

4

Водій транспортно-прибиральної машини

3

Водій транспортно-прибиральної машини

3

5

Дренажник

2 - 3

Дренажник

2 - 3

6

Екіпірувальник

2

Екіпірувальник

2

7

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку

2 - 8

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку

2 - 8

8

Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування

4 - 8

Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування

4 - 8

9

Електромонтер контактної мережі

2 - 7

Електромонтер контактної мережі

2 - 7

10

Електромонтер тягової підстанції

2 - 8

Електромонтер тягової підстанції

2 - 8

11

Електромонтер-релейник

2 - 6

Електромонтер-релейник

2 - 6

12

Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену

-

Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену

2 - 3

13

Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

2 - 6

Нова професія

14

Кочегар паровозів у депо

3

Кочегар паровозів у депо

3

15

Машиніст автомотриси

5 - 7

Машиніст автомотриси

5 - 7

вилучено як застарілу

Машиніст самохідного вагоперевірочного вагона

6

16

Машиніст вагоповірочного вагона

4 - 6

Нова професія

17

Машиніст дизель-поїзда

-

Машиніст дизель-поїзда

-

18

Машиніст електровоза

-

Машиніст електровоза

-

19

Машиніст електропоїзда

-

Машиніст електропоїзда

-

20

Машиніст електропоїзда (метрополітену)

I - III клас

Машиніст електропоїзда (метрополітену)

I - III клас

21

Машиніст ескалатора

5 - 6

Машиніст ескалатора

5 - 6

22

Машиніст залізнично-будівельних машин спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітену

5 - 8

Нова професія

23

Машиніст залізничного водопостачання

2 - 6

Машиніст залізничного водопостачання

2 - 6

24

Машиніст зумпфового агрегата

4 - 5

Машиніст зумпфового агрегата

4 - 5

25

Машиніст колійних машин

4 - 8

Машиніст колійних машин

4 - 8

26

Машиніст мийної установки

2 - 4

Машиніст мийної установки

2 - 4

27

Машиніст мотовоза

4 - 6

Машиніст мотовоза

4 - 6

28

Машиніст незнімної дрезини

5 - 6

Машиніст незнімної дрезини

5 - 6

29

Машиніст паровоза

-

Машиніст паровоза

-

30

Машиніст піскоподавальної установки

2 - 4

Машиніст піскоподавальної установки

2 - 4

31

Машиніст поворотної й підіймальної машин моста

4 - 5

Машиніст поворотної й підіймальної машин моста

4 - 5

32

Машиніст прибиральних машин

2 - 3

Машиніст прибиральних машин

2 - 3

33

Машиніст тепловоза

-

Машиніст тепловоза

-

34

Машиніст установок з обслуговування рухомого складу

3 - 5

Машиніст установок з обслуговування рухомого складу

3 - 5

35

Машиніст-інструктор бригад спеціального самохідного рухомого складу

Машиніст-інструктор бригад спеціального самохідного рухомого складу

-

36

Машиніст-інструктор локомотивних бригад

-

Машиніст-інструктор локомотивних бригад

-

37

Мийник-прибиральник рухомого складу

1 - 3

Мийник-прибиральник рухомого складу

1 - 3

38

Монтер колії спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

2 - 6

Нова професія

39

Моторист поворотного круга

2 - 3

Моторист поворотного круга

2 - 3

вилучено як застарілу

Моторист теплого промивання котлів паровозів

3

40

Налагоджувальник колійних машин та механізмів (залізнично-будівельних машин)

4 - 8

Налагоджувальник колійних машин та механізмів

4 - 8

41

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних вагонів

6 - 7

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних вагонів

6 - 7

42

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

4 - 6

Нова професія

43

Обхідник колій та штучних споруд

2 - 4

Обхідник колій та штучних споруд

2 - 4

44

Оглядач вагонів

3 - 5

Оглядач вагонів

3 - 5

45

Оглядач-ремонтник вагонів

4 - 6

Оглядач-ремонтник вагонів

4 - 6

46

Оператор вакуумної машини

3

Оператор вакуумної машини

3

47

Оператор дефектоскопного візка

3 - 7

Оператор дефектоскопного візка

4 - 6

48

Оператор з обслуговування та ремонту вагонів

3 - 5

Оператор з обслуговування та ремонту вагонів

3 - 5

49

Оператор колійних вимірювань

4 - 6

Оператор колійних вимірювань

4

50

Оператор поста централізації

2 - 4

Оператор поста централізації

2 - 4

51

Оператор сортувальної гірки

4 - 6

Оператор сортувальної гірки

4 - 6

52

Поїзний електромеханік

5 - 6

Поїзний електромеханік

5 - 6

вилучено як застарілу

2

Постачальник поїзних документів

2

53

Пресувальник колісних пар

4 - 5

Пресувальник колісних пар

4 - 5

54

Приймальник поїздів

3 - 5

Приймальник поїздів

3 - 5

55

Прийомоздавальник вантажу та багажу

2 - 4

Прийомоздавальник вантажу та багажу

2 - 3

56

Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах

3

Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах

3

вилучено як застарілу

Пробивальник-продувальник труб

2

вилучено як застарілу

Провідник-електромонтер поштових вагонів

3

57

Провідник із супроводження вантажів

3

Провідник із супроводження вантажів

3

58

Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані

3

Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані

3

59

Провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів

3

Провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів

3

60

Провідник пасажирського вагона

-

Провідник пасажирського вагона

-

61

Провідник пасажирського вагона (моторвагонного поїзда)

-

Нова професія

62

Провідник службово-технічного вагона

3

Провідник службово-технічного вагона

3

вилучено як застарілу

Провідник спецвагона установ Нацбанку

3

вилучено як застарілу

Промивальник котлів паровозів

3

63

Промивальник-пропарювач цистерн

3 - 5

Промивальник-пропарювач цистерн

3 - 5

64

Регулювальник швидкості руху вагонів

2 - 5

Регулювальник швидкості руху вагонів

2 - 5

65

Ремонтник штучних споруд

2 - 7

Ремонтник штучних споруд

2 - 7

66

Роздавальник нафтопродуктів

3

Роздавальник нафтопродуктів

3

67

Сигналіст

3 - 4

Сигналіст

3 - 4

68

Складач поїздів

3 - 6

Складач поїздів

3 - 6

69

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) спеціалізація: залізничний транспорт і метрополітен

2 - 6

Нова професія