Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція; Приказ, Перечень от 01.10.2009175
Документ v0175642-09, текущая редакция — Принятие от 01.10.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
01.10.2009 N 175

Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) за
результатами розгляду матеріалів перевірок додержання ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0140-08 ) та з урахуванням пропозицій,
викладених у службовій записці заступника начальника Зіневича Є.В.
від 31.08.2009 та протокольному рішенні від 01.09.2009 N 33
ліцензійної комісії Головної державної інспекції на автомобільному
транспорті, Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно з
додатком 2 (не наводиться).
3. Скасувати акти перевірки, які складені з порушенням
законодавства, згідно з додатком 3 (не наводиться).
4. Призупинити дію наказу Головавтотрансінспекції
від 11.08.2009 N 161 ( v0161642-09 ) у частині анулювання ліцензії
серії АВ N 455896 від 25.02.2009 на право провадження
господарської діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами,
виданої ТзОВ "СЄДОВ".
5. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначеним у додатках 1 та 2 цього наказу, набирає чинності з
11.09.2009.
6. Управлінню ліцензування (Уляніцька Т.В.) довести цей наказ
до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
7. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Ю.Майборода

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
01.09.2009 N 175

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІАТІВ,
яким Головавтотрансінспекцією прийнято
рішення про анулювання ліцензії

------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Територіальне |Підстава проведення| Назва ліцензіата,| Серія, N, | Дозволений |Підстава для | |з/п| управління | перевірки | ідентифікаційний |термін дії | вид робіт | анулювання | | | | | номер | ліцензії | | | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 1 |ТУГ у Вінницькій |позапланова, |ПП |АВ 354946, | внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення УДАІ |Красавін В.С., | від | перевезення |відмову | | | |УМВС України у |2532313274 |04.08.2007 | пасажирів |ліцензіата в | | | |Вінницькій області | | до | |проведенні | | | | | |03.08.2012 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 131 від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 2 |ТУГ у |позапланова, |ВАТ | АВ | внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській|виконання |"Апостолівське |N 351456, з| перевезення |невиконання | | |області |розпорядження |АТП-11206", |04.07.2007 | пасажирів |розпорядження| | | | |03113584 | до | |про усунення | | | | | |03.07.2012 | |порушень | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 212/1 від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 3 |ТУГ у Донецькій |позапланова, вимога|ПП "АСТОН", | АВ | внутрішні |Акт про | | |області |Прокуратури |31054936 |N 046485, з| перевезення |відмову | | | |м. Слов'янська | |12.04.2006 | вантажів |ліцензіата в | | | | | | до | |проведенні | | | | | |11.04.2011 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 134 від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 4 |ТУГ у |позапланова, |ФОП | АБ | внутрішні |Акт про | | |Житомирській |лист ВАТ "АТП |Демченко П.Ц., |N 296329, з| перевезення |неможливість | | |області |11801" |2371202650 |17.11.2005 | пасажирів |ліцензіата | | | | | | до | |забезпечити | | | | | |16.11.2010 | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 143/1 від | | | | | | | |27.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 5 |ТУГ у |позапланова, |ФОП | АВ | внутрішні |Акт про | | |Житомирській |лист ВАТ "АТП |Кицюк В.А., |N 460727, з| перевезення |неможливість | | |області |11801" |1908415416 |17.02.2009 | пасажирів |ліцензіата | | | | | | до | автобусами |забезпечити | | | | | |16.02.2014 | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 144/1 від | | | | | | | |27.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 6 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП | АВ | міжнародні |Акт про | | |області |виконання |Мараховський І.В.,| N 310415, | перевезення |невиконання | | | |розпорядження |2553702217 | від | пасажирів |розпорядження| | | | | |13.02.2007 | |про усунення | | | | | | до | |порушень | | | | | |12.03.2012 | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 134/16/01 | | | | | | | |від | | | | | | | |25.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 7 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП Кожан С.М., | АБ | міжнародні |Акт про | | |області |виконання |2186211935 | N 125870, | перевезення |невиконання | | | |розпорядження | | від | пасажирів |розпорядження| | | | | |09.02.2005 | |про усунення | | | | | | до | |порушень | | | | | |08.02.2010 | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 133/16/01 | | | | | | | |від | | | | | | | |25.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 8 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП | АБ | внутрішні |Акт про | | |області |подання ВДАІ УМВС |Перепьолкін О.О., | N 152746, | перевезення |неможливість | | | |України у Одеській |1946018757 | від | пасажирів |ліцензіата | | | |області | |27.04.2005 | |забезпечити | | | | | | до | |виконання | | | | | |26.04.2010 | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 136/16/1 | | | | | | | |від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| | 9 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП Паніогло С.І.,| АВ | внутрішні |Акт про | | |області |подання ВДАІ УМВС |2311508014 | N 152058, | перевезення |неможливість | | | |України у Одеській | | від | пасажирів |ліцензіата | | | |області | |02.09.2006 | |забезпечити | | | | | | до | |виконання | | | | | |01.09.2011 | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 135/16/1 | | | | | | | |від 26.08.09 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| |10 |ТУГ у Полтавській|позапланова, лист |ПП | АБ | внутрішні |Акт про | | |області |ТзОВ |Закарлюка О.Г., |N 214951, з| перевезення |відмову | | | |"Таксомоторсервіс" |2297300032 |04.12.2004 | пасажирів |ліцензіата в | | | | | | до | |проведенні | | | | | |03.12.2009 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 149 від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| |11 |ТУГ у Полтавській|позапланова, лист |ПП Бойко О.О., | АВ | внутрішні |Акт про | | |області |ТзОВ |2837001075 |N 044746, з| перевезення |відмову | | | |"Таксомоторсервіс" | |08.03.2006 | пасажирів |ліцензіата в | | | | | | до | |проведенні | | | | | |07.03.2011 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 150 від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| |12 |ТУГ у Полтавській|позапланова, лист |ПП Дудник А.М., | АВ | внутрішні |Акт про | | |області |ТзОВ |2362203615 |N 334182, з| перевезення |відмову | | | |"Таксомоторсервіс" | |14.04.2007 | пасажирів |ліцензіата в | | | | | | до | |проведенні | | | | | |13.04.2012 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 151 від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| |13 |ТУГ у Полтавській|позапланова, лист |ПП Палаженко М.О.,| АВ | внутрішні |Акт про | | |області |ТзОВ |2102011653 |N 337760, з| перевезення |відмову | | | |"Таксомоторсервіс" | |06.06.2007 | вантажів |ліцензіата в | | | | | | до | |проведенні | | | | | |05.06.2012 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 152 від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| |14 |ТУГ у Сумській |позапланова, |ТзОВ "Ідеал | АВ | внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення ПП |Торг-Сервіс", |N 462303, з| перевезення |неможливість | | | |"Корунд-С " |33683315 |04.03.2009 | вантажів |ліцензіата | | | | | | до | вантажними |забезпечити | | | | | |03.03.2014 |автомобілями,|виконання | | | | | | | причепами та|Ліцензійних | | | | | | | напів- |умов | | | | | | | причепами |( z0140-08 ) | | | | | | | |від | | | | | | | |26.08.2009 | | | | | | | |N 113/2 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| |15 |ТУГ у |позапланова, лист |ПП Вергелес О.М., | АВ | перевезення |Акт про | | |Хмельницькій |ВАТ "Поділля-Плюс" |2582216678 |N 294605, з| пасажирів та|відмову | | |області | | |22.11.2006 | їх багажу на|ліцензіата в | | | | | | до | таксі |проведенні | | | | | |21.11.2011 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 123 від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| |16 |ТУГ у |позапланова, |ПП Надопта С.П., | АВ | перевезення |Акт про | | |Хмельницькій |лист ВАТ "Поділля- |2624102476 |N 296770, з| пасажирів та|відмову | | |області |Плюс" | |06.12.2006 | їх багажу на|ліцензіата в | | | | | | до | таксі |проведенні | | | | | |05.12.2011 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 125 від | | | | | | | |26.08.2009 | |---+-----------------+-------------------+------------------+-----------+-------------+-------------| |17 |ТУГ у Черкаській |позапланова, |ПП | АБ | внутрішні |Акт про | | |області |подання УДАІ УМВС |Закреніцький А.С.,| N 212102, | перевезення |відмову | | | |України у |2486912630 | від | пасажирів та|ліцензіата в | | | |Черкаській області | |10.11.2004 | їх багажу на|проведенні | | | | | | до | таксі |перевірки | | | | | |09.11.2009 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 95 від | | | | | | | |26.08.2009 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.в.о. начальника
Управління ліцензування Т.Уляніцькавверх