Документ v0175555-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.03.2012, основание - v0152730-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2008 N 175
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 152 ( v0152730-12 ) від 29.03.2012 }
Про затвердження Положення та складу Комісії
з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 197 ( v0197555-09 ) від 20.03.2009
N 233 ( v0233555-10 ) від 12.05.2010
N 450 ( v0450555-10 ) від 28.07.2010
Наказами Міністерства аграрної політики та
продовольства
N 24 ( v0024730-11 ) від 19.01.2011
N 58 ( v0058730-11 ) від 09.03.2011
N 222 ( v0222730-11 ) від 06.06.2011
N 427 ( v0427730-11 ) від 25.08.2011 }

З метою здійснення контролю за своєчасністю і повнотою сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат керівниками державних
підприємств, установ і організацій, які належать до сфери
управління міністерства, та у зв'язку з кадровими змінами в
апараті Міністерства аграрної політики Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Комісію з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат,
що додається.
2. Затвердити склад Комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат,
що додається.
3. Керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується через Міністра
аграрної політики, заслуховувати на засіданнях Комісій з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, які створені в цих органах, керівників
державних підприємств, що належать до сфери їх управління, та
інформувати керівництво міністерства про стан справ та шляхи
вирішення існуючих в цій сфері проблемних питань.
4. Керівникам урядових органів державного управління, що
діють у складі міністерства, самостійних структурних підрозділів
міністерства, на які покладена відповідальність за координацію
діяльності державних підприємств, установ і організацій відповідно
до повноважень щодо управління об'єктами державної власності, що
належать до сфери управління Міністерства аграрної політики,
подавати інформацію про забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості
із заробітної плати по державних підприємствах, з керівниками яких
укладено контракти, для розгляду на засіданні Комісії згідно з
додатками 1, 2.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
від 02.07.2007 р. N 457 ( v0457555-07 ) "Про затвердження складу
Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Супіханова Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток N 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
24.03.2008 N 175

Повна назва (місце знаходження) _____________________________ _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)
З якого часу працює керівником ______________________________ Коли і на який термін укладено контракт _____________________
Основні економічні показники
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Показники |2006 р.|2007 р.|Станом на 01.__ 2008| |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |1. |Виробництво валової | | | | | |продукції у | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |порівняльних цінах | | | | | |2005 р., тис.грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |2. |Обсяг реалізованої | | | | | |продукції, тис.грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |(без ПДВ і акцизу) | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. по бартеру | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |3. |Чистий прибуток | | | | | |(збиток), тис.грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |4. |Рівень | | | | | |рентабельності, % | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |5. |Вартість основних | | | | | |фондів, тис.грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |6. |Середньооблікова | | | | | |чисельність | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |працівників, чол. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |7. |Середньомісячна | | | | | |заробітна плата, | | | | | |грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |8. |Дебіторська | | | | | |заборгованість, | | | | | |тис.грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. прострочена | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |9. |Кредиторська | | | | | |заборгованість, | | | | | |тис.грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. прострочена | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |10. |Розрахунки по | | | | | |заробітній платі, | | | | | |грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- нараховано | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- виплачено, всього | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. натурою | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- заборгованість, | | | | | |всього | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- заборгованість на | | | | | |1 працюючого, | | | | | |місяців | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |11. |Розрахунки з | | | | | |бюджетом, тис.грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- належало внести | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- фактично внесено | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- заборгованість | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. прострочена | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |12. |Розрахунки з | | | | | |Пенсійним фондом, | | | | | |тис.грн. | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- належало внести | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- фактично внесено | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |- заборгованість | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. прострочена | | | | |------+--------------------+-------+-------+--------------------| |13. |Розмір мінімальної | | | | | |тарифної ставки | | | | | |робітника першого | | | | | |розряду згідно з | | | | | |колективним | | | | | |договором, грн. | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток N 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
24.03.2008 N 175
Повна назва підприємства ___________________________ Код ЄДРПОУ _________________________________________ Код ЗКНГ (галузі) __________________________________ Область ____________________________________________ Вид господарської діяльності _______________________ Керівник ___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Стаж роботи керівника на даній посаді в даному підприємстві ____________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ
про структуру та обсяги дебіторської
та кредиторської заборгованості
станом на________________ 200_ року

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Дебіторська | Кредиторська | | показників | заборгованість | заборгованість | | |---------------------+---------------------| | |всього| з неї |всього| з неї | | | | прострочена | | прострочена | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |Всього | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |У тому числі: | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |за товари, роботи, | | | | | |послуги за чистою | | | | | |реалізаційною | | | | | |вартістю | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |з бюджетом - всього | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |з них по видах | | | | | |податків: | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |податок на додану | | | | | |вартість | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |акцизний збір | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |податок на прибуток | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |із внутрішніх | | | | | |розрахунків | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |зі страхування | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |з оплати праці | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |із суб'єктами | | | | | |господарської | | | | | |діяльності: (5-10 | | | | | |крупних) (повна | | | | | |розшифровка | | | | | |додається) | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |із суб'єктами | | | | | |господарської | | | | | |зовнішньоекономічної| | | | | |діяльності | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
24.03.2008 N 175
(в редакції наказу
Міністерства
аграрної політики України
28.07.2010 N 450)
( v0450555-10 )

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків
та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат

1. Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - Комісія) є
дорадчим органом, утвореним Міністерством аграрної політики
України для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із
своєчасною сплатою податків, внесків до Пенсійного фонду, виплатою
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України,
а також наказами Мінагрополітики та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
3.1. Сприяння діяльності Мінагрополітики з питань, пов'язаних
із своєчасною і повною сплатою податків, внесків до Пенсійного
фонду та погашенням заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами та
організаціями, що належать до сфери управління міністерства.
3.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів
та способів вирішення проблемних питань забезпечення своєчасності
і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат і підвищення ефективності діяльності
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління міністерства, удосконалення нормативно-правової бази у
зазначеній сфері.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Проводить аналіз стану виконання керівниками урядових
органів державного управління, що діють у складі міністерства,
структурних підрозділів Мінагрополітики, державних підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління
міністерства, діючих нормативно-правових актів та заходів щодо
своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного
фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат.
4.2. Проводить аналіз стану справ та причин виникнення
проблем із своєчасною і повною сплатою податків, внесків до
Пенсійного фонду та погашенням заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і вивчає результати
діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління міністерств, пов'язаної з розв'язанням зазначених
проблем.
4.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів
нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного
фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат.
4.4. Подає структурним підрозділам міністерства,
підприємствам, установам та організаціям розроблені за
результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції,
спрямовані на забезпечення своєчасності і повноти сплати податків,
внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості із
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
4.5. Вносить пропозиції структурному підрозділу міністерства,
на якого покладені функції укладання контрактів з керівниками
державних підприємств, щодо їх розірвання за невиконання умов
контрактів у встановленому порядку.
4.6. Забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової
інформації стану справ із забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат.
5. Комісія має право:
5.1. Отримувати в установленому порядку від керівників
урядових органів державного управління, що діють у складі
міністерства, структурних підрозділів Мінагрополітики, державних
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління міністерства, галузевих об'єднань підприємств
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
5.2. Запрошувати на свої засідання керівників урядових
органів державного управління, що діють у складі міністерства,
структурних підрозділів Мінагрополітики , державних підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління
міністерства, галузевих об'єднань підприємств для розгляду питання
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, внесків до
Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
5.3. Подавати пропозиції відповідним органам державної влади
щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату
праці.
5.4. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на
неї завдань тимчасові робочі групи.
5.5. Залучати до своєї роботи працівників Державної
податкової адміністрації України (за згодою), Пенсійного фонду
України (за згодою), Профспілки працівників агропромислового
комплексу України (за згодою).
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями.
7. Комісія провадить діяльність згідно з Положенням,
затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України. Комісію очолює Міністр аграрної політики України.
8. До складу Комісії можуть входити заступники Міністра
аграрної політики, керівники структурних підрозділів міністерства,
працівники Державної податкової адміністрації України (за згодою),
Пенсійного фонду України (за згодою), Профспілки працівників
агропромислового комплексу України, організацій роботодавців та
інших громадських організацій (за згодою). Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики.
9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за
рішенням голови Комісії, але не рідше ніж один раз на місяць. Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності -
заступник голови.
10. Порядок підготовки матеріалів та проведення засідань
Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат:
10.1. Засідання Комісії з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат проводиться не
рідше ніж один раз на місяць, в останню середу місяця.
10.2. Не пізніше 10 числа кожного місяця керівники
структурних підрозділів міністерства надають Департаменту фінансів
та Управлінню організаційних структур і соціально-трудових
відносин пропозиції щодо включення до порядку денного засідання
Комісії державних підприємств-боржників для розгляду їх на
засіданні Комісії (пропозиції ґрунтуються на зверненнях до
міністерства органів виконавчої влади щодо конкретних
підприємств-боржників, моніторингу виконання графіків погашення
заборгованості із виплати заробітної плати, не виконання
протокольних рішень попередніх засідань Комісій, зростання боргів
до бюджету, Пенсійного фонду, із заробітної плати та інших
поважних причинах).
10.3. На основі зазначених пропозицій Департаментом фінансів
та Управлінням організаційних структур і соціально-трудових
відносин готується порядок денний засідання Комісії та подається
на затвердження голові Комісії або його заступнику.
10.4. Затверджений порядок денний засідання Комісії
направляється Департаментом фінансів та Управлінням організаційних
структур і соціально-трудових відносин структурним підрозділам
міністерства та членам Комісії.
10.5. Керівники структурних підрозділів міністерства, що
здійснюють координацію діяльності державних підприємств,
забезпечують: - повідомлення керівників державних підприємств, про їх
виклик на засідання Комісії; - представлення основних економічних показників роботи
державних підприємств, що включені до порядку денного засідання
Комісії, згідно із додатками 1 та 2; - підготовку аналітичних матеріалів і конкретних пропозицій
для прийняття рішення Комісії.
10.6. Відповідальність за присутність на засіданні Комісії
керівників державних підприємств, що включені до порядку денного
засідання Комісії, несуть керівники структурних підрозділів
міністерства, які здійснюють координацію їх діяльності.
10.7. Не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання
Комісії керівники структурних підрозділів міністерства надають
Департаменту фінансів та Управлінню організаційних структур і
соціально-трудових відносин: - основні економічні показники роботи державних підприємств,
що включені до порядку денного засідання Комісії, згідно із
додатками 1 та 2 (за підписом керівника підприємства); - пропозиції до проекту рішення засідання Комісії по кожному
підприємству-боржнику, включеному до порядку денного (за підписом
керівника структурного підрозділу); - інформацію про виконання попередніх рішень Комісії (за
підписом керівника структурного підрозділу).
10.8. Департамент фінансів та Управління організаційних
структур і соціально-трудових відносин узагальнює представлені
матеріали і надає головуючому на засіданні та членам Комісії.
10.9. На засіданні Комісії заслуховується інформація
керівника структурного підрозділу міністерства, що здійснює
координацію діяльності підприємства-боржника та звіт директора
державного підприємства.
10.10. Протягом 5 днів Департаментом фінансів та Управлінням
організаційних структур і соціально-трудових відносин готується
протокол засідання Комісії та подається на затвердження
головуючому на засіданні. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії
забезпечують Департамент фінансів та Управління організаційних
структур і соціально-трудових відносин відповідно до Порядку
підготовки матеріалів та проведення засідань Комісії з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше як половина її членів.
11. На засіданнях Комісія розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні і секретарями Комісії,
який у триденний строк надсилається усім членам Комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації,
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
12. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути
реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Мінагрополітики
відповідно до своїх повноважень і є обов'язковими для розгляду та
виконання керівниками урядових органів державного управління, що
діють у складі міністерства, структурних підрозділів
Мінагрополітики, державних підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління міністерства.
13. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Комісії
покладається на Департамент фінансів та Управління організаційних
структур і соціально-трудових відносин.
{ Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 450
( v0450555-10 ) від 28.07.2010 }

Додаток 1
до Положення про Комісію
з питань забезпечення
своєчасності і повноти
сплати податків та погашення
заборгованості
із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших
соціальних виплат

Повна назва (місцезнаходження) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)
З якого часу працює керівником __________________________________
Коли і на який термін укладено контракт _________________________
Основні економічні показники
------------------------------------------------------------------ | N |Показники |2008 р.|2009 р.|Станом на | |з/п| | | |01.__ 2010| |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |1. |Виробництво валової продукції у | | | | | |порівняльних цінах 2005 р., | | | | | |тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |2. |Обсяг реалізованої продукції, | | | | | |тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |(без ПДВ і акцизу) | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. по бартеру | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |3. |Чистий прибуток (збиток), тис.грн| | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |4. |Рівень рентабельності, % | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |5. |Залишкова вартість основних | | | | | |засобів*, тис. грн. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |знос % | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |6. |Вартість основних фондів, тис.грн| | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |7. |Рух основних засобів підприємства| | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |Списано, одиниць, сума (тис.грн) | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |Реалізовано, одиниць, сума | | | | | |(тис.грн) | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |Передано безоплатно, одиниць, | | | | | |сума (тис.грн) | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |8. |Середньооблікова чисельність | | | | | |працівників, чол. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в. т.ч. з початку року | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |9. |Середньомісячна заробітна плата, | | | | | |грн. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |10.|Розмір мінімальної тарифної | | | | | |ставки робітника першого розряду | | | | | |згідно з колективним договором, | | | | | |грн. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |11.|Дебіторська заборгованість, | | | | | |(тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |12.|Кредиторська заборгованість, | | | | | |(тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |13.|Розрахунки по заробітній платі, | | | | | |грн. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- нараховано | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- виплачено, всього | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. натурою | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- заборгованість, всього | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- заборгованість на 1 | | | | | |працюючого, місяців | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |14.|Розрахунки з бюджетом, тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- належало внести | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- фактично внесено | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- заборгованість | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |15.|Розрахунки з Пенсійним фондом, | | | | | |тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- належало внести | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- фактично внесено | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- заборгованість | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |16.|Площа земельної ділянки **, га | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. рілля | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |багаторічні насадження | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |пасовища | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |ліси | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |під водою | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |інші | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

--------------- * Наявність правовстановлюючих документів на об'єкти
нерухомості (всього, одиниць виготовлено)
** Наявність акта на право постійного користування земельними
ділянками (виданий, дата)
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 450
( v0450555-10 ) від 28.07.2010 }
Додаток 2
до Положення про Комісію
з питань забезпечення
своєчасності і повноти
сплати податків та погашення
заборгованості
із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших
соціальних виплат

Повна назва підприємства ____________________________________
Код ЄДРПОУ ____________________________________
Код ЗКНГ (галузі) ____________________________________
Область ____________________________________
Вид господарської діяльності ____________________________________
Керівник __________________________________________
(прізвище, ім`я та по батькові)
Стаж роботи керівника на даній посаді в даному підприємстві _____

ІНФОРМАЦІЯ
про структуру та обсяги
дебіторської та кредиторської заборгованості
станом на________________ 20_ року

---------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Дебіторська | Шляхи | Кредиторська | Джерела | | показників | заборгованість | погашення | заборгованість | погашення | | |------------------|дебіторської|------------------|кредиторської | | |всього| з неї | заборгова- |всього| з неї |заборгованості| | | |прострочена| ності | |прострочена| | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |Всього | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |У тому числі: | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |за товари, роботи, | | | | | | | |послуги за чистою | | | | | | | |реалізаційною | | | | | | | |вартістю | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |з бюджетом - всього | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |з них по видах | | | | | | | |податків: | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |податок на додану | | | | | | | |вартість | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |акцизний збір | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |податок на прибуток | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |із внутрішніх | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |зі страхування | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |з оплати праці | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |із суб'єктами | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності: (5-10 | | | | | | | |крупних)(повна | | | | | | | |розшифровка | | | | | | | |додається) | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |із суб'єктами | | | | | | | |господарської | | | | | | | |зовнішньоекономічної| | | | | | | |діяльності | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 450
( v0450555-10 ) від 28.07.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
24.03.2008 N 175
(в редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
06.06.2011 N 222)
( v0222730-11 )

СКЛАД
Комісії з питань забезпечення своєчасності
і повноти сплати податків та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат

Присяжнюк - Міністр аграрної політики та
Микола Володимирович продовольства України, голова Комісії
Мельник - заступник Міністра - керівник апарату,
Сергій Іванович заступник голови Комісії
Сень - заступник Міністра,
Олександр Васильович заступник голови Комісії
Шепеля - головний спеціаліст відділу податкової
Марина Миколаївна політики Департаменту
фінансово-кредитної політики, секретар
Комісії
Даниленко - головний спеціаліст відділу регулювання
Юлія Сергіївна соціально-трудових відносин в АПК
Департаменту роботи з персоналом та
контролю апарату, секретар Комісії
Члени Комісії:
Ахіджанов - директор Департаменту
Баграт Рафікович фінансово-кредитної політики
Синявська - директор Департаменту науково-освітнього
Ірина Максимівна забезпечення АПВ та розвитку сільських
територій
Кваша - директор Департаменту економічного
Сергій Миколайович розвитку і аграрного ринку
Демидов - директор Департаменту землеробства
Олександр Анатолійович
Гетя - директор Департаменту тваринництва
Андрій Анатолійович
Грищук - директор Департаменту роботи з
Микола Васильович персоналом та контролю апарату
Вашешніков - директор Департаменту правової та
Микола Олександрович законопроектної роботи
Куць - директор Департаменту продовольства
Олександр Іванович
Гаврилюк - начальник Управління бухгалтерського
Віктор Миколайович обліку, звітності та ревізійної роботи
Рева - начальник Відділу контрольно-ревізійної
Віктор Петрович роботи та запобігання і протидії
корупції
Тягай - завідувач Сектору охорони праці та
Микола Петрович пожежної безпеки
Гендлер - заступник директора Департаменту
Геннадій Геннадійович економічного аналізу - начальник відділу
аналізу доходів бюджету по секторах
економіки Державної податкової
адміністрації України (за згодою)
Литвиненко - директор Департаменту надходження
Василь Васильович доходів Пенсійного фонду України
(за згодою)
Чепур - голова Профспілки працівників
Володимир Кузьмович агропромислового комплексу України
(за згодою).
{ Склад в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 197
( v0197555-09 ) від 20.03.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 233 ( v0233555-10 ) від
12.05.2010; в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 450
( v0450555-10 ) від 28.07.2010; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства N 24
( v0024730-11 ) від 19.01.2011, N 58 ( v0058730-11 ) від
09.03.2011; в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 222 ( v0222730-11 ) від 06.06.2011; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства N 427 ( v0427730-11 ) від 25.08.2011 }вверх