Про внесення змін у додаток 2 до наказу Мінагрополітики від 3 лютого 2009 року N 62
Мінагрополітики України; Приказ, Форма типового документа, Информация от 17.03.2009168
Документ v0168555-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.02.2013, основание - v0143730-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.03.2009 N 168
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 143 ( v0143730-13 ) від 28.02.2013 }
Про внесення змін у додаток 2 до наказу
Мінагрополітики від 3 лютого 2009 року N 62

З метою удосконалення моніторингу законопроектної та
нормативно-правової роботи у міністерстві Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни у додаток 2 до наказу Мінагрополітики від
3 лютого 2009 року N 62 ( v0062555-09 ) "Питання законопроектної
роботи та взаємодії Міністерства аграрної політики України з
Верховною Радою України", виклавши його у новій редакції, що
додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 2
До наказу Мінагрополітики
03.02.2009 N 62
( v0062555-09 )
(у редакції наказу
Мінагрополітики
від 17.03.09 N 168)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан підготовки та погодження проектів
актів Президента України та Кабінету Міністрів
України за станом на _________
___________________________________________________
(назва урядового органу державного управління
або самостійного структурного підрозділу)

---------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Назва | Підстава |Проблема, яка|Центральні| Термін | Стан |Відповідальний| | |нормативного|розроблення| потребує | органи | подання |підготовки,| працівник за | | | акту | проекту |законодавчого|виконавчої| проекту |погодження | розробку | | | | |врегулювання,| влади, |Кабінету | проекту | проекту в | | | | | анотація |установи, |Міністрів| | структурному | | | | | проекту | які | України | | підрозділі | | | | | (короткий |погоджують| | | (урядовому | | | | | зміст) | проект | | | органі | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | управління) | |-----+------------+-----------+-------------+----------+---------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти Указів Президента України | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти постанов Кабінету Міністрів України | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис) (ініціали, прізвище)вверх