Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція; Приказ, Перечень от 18.08.2009167
Документ v0167642-09, текущая редакция — Редакция от 23.03.2010, основание - v0056642-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
18.08.2009 N 167

Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті
N 188 ( v0188642-09 ) від 15.09.2009 N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010 }

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
за результатами розгляду матеріалів перевірок додержання
ліцензіатами Ліцензійних умов ( z0140-08 ) та з урахуванням
пропозицій, викладених у службовій записці заступника начальника
Зіневича Є.В. від 17.08.2009 та протокольному рішенні
від 18.08.2009 N 31 Ліцензійної комісії Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті, Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно з
додатком 2 (не наводиться).
3. Скасувати акти перевірки, які складені з порушенням
законодавства, згідно з додатком 3 (не наводиться).
4. Призупинити дію наказів Головавтотрансінспекції: від 21.07.2009 N 144 ( v0144642-09 ) у частині анулювання
ліцензій серій: АВ N 114201 від 08.06.2006 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом загального користування,
виданої СП ТОВ "Арсенюк-Штефанік"; АВ N 322924 від 21.03.2007 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої
ТзОВ "Вогник"; від 28.07.2009 N 150 ( v0150642-09 ) у частині анулювання
ліцензій серій: АБ N 154873 від 08.06.2005 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої
ПП Грицай В.М.; АВ N 148474 від 21.06.2006 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів
автомобільним транспортом загального користування, виданої
ПП Панов М.Г.; від 04.08.2009 N 156 ( v0156642-09 ) у частині анулювання
ліцензій серій: АБ N 125497 від 29.12.2004 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої
ПП "Дизель-ТД"; АВ N 455931 від 25.06.2008 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень вантажів
вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами, виданої
ПП "Західекспотранс".
5. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначених у додатках 1 та 2 цього наказу, набирає чинності з
29.08.2009.
6. Управлінню ліцензування (Дем'янчук С.О.) довести цей наказ
до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
7. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Ю.Майборода

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
18.08.2009 N 167

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІАТІВ,
яким Головавтотрансінспекцією прийнято
рішення про анулювання ліцензії

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N за/п| Територіальне | Підстава проведення | Назва | Серія, N,|Дозволений вид|Підстава для| | | управління | перевірки | ліцензіата, |термін дії| робіт | анулювання | | | | |ідентифікаційний| ліцензії | | | | | | | номер | | | | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| { Дію Наказу призупинено у частині анулювання ліцензії серії АВ
N 198475 від 07.10.2006 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 188 ( v0188642-09 ) від
15.09.2009 }
{ Наказ скасовано в частині анулювання ліцензії серії АВ N 198475
від 07.10.2006 згідно з Наказом Головної державної інспекції на
автомобільному транспорті N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010 }
| 1 |ТУГ у Донецькій|позапланова, лист УДАІ |СГ Папуна В.В. |АВ |внутрішні |Акт про |
| |області |УМВС України в Донецькій |2868014356 |N 198475 |перевезення |встановлення| | | |області | |від |пасажирів |факту | | | | | |07.10.2006| |неподання в | | | | | |до | |установлений| | | | | |06.10.2011| |строк | | | | | | | |повідомлення| | | | | | | |про зміну | | | | | | | |даних, | | | | | | | |зазначених | | | | | | | |в | | | | | | | |документах, | | | | | | | |що | | | | | | | |додавалися | | | | | | | |до заяви про| | | | | | | |видачу | | | | | | | |ліцензії | | | | | | | |N 133/1 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 2 |ТУГ у |позапланова, лист ВАТ |ФОП |АВ |внутрішні |Акт про | | |Житомирській |"Житомирське АТП 11854" |Ковальчук М.В. |N 451115 з|перевезення |неможливість| | |області | |2771811950 |24.12.2008|вантажів |ліцензіата | | | | | |до |вантажними |забезпечити | | | | | |23.12.2013|автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 133/1 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 3 |ТУГ у |позапланова, лист ВАТ |ФОП |АВ |внутрішні |Акт про | | |Житомирській |"Житомирське АТП 11854" |Каленчук І.П. |N 427376 з|перевезення |неможливість| | |області | |3292813733 |24.09.2008|вантажів |ліцензіата | | | | | |до |вантажними |забезпечити | | | | | |23.09.2013|автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 134/1 від | | | | | | | |13.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 4 |ТУГ в Івано- |позапланова, лист |ПП Шваюк В.В. |АБ |внутрішні |Акт про | | |Франківській |Надвірнянського районного|1634503758 |N 129244 |перевезення |неможливість| | |області |споживчого товариства | |від |пасажирів |ліцензіата | | | | | |01.03.2005| |забезпечити | | | | | |до | |виконання | | | | | |28.02.2010| |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 158/1 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 5 |ТУГ у |позапланова, повідомлення|ПП Гладик В.О. |АБ |внутрішні |Акт про | | |Кіровоградській|УДАІ УМВС України в |1641502352 |N 129246 |перевезення |відмову | | |області |Кіровоградській області | |від |пасажирів |ліцензіата в| | | | | |23.02.2005| |проведені | | | | | |до | |перевірки | | | | | |22.02.2010| |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |від | | | | | | | |14.08.2009 | | | | | | | |N 84 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 6 |ТУГ у м. Києві |позапланова, скарга |ПП "НАЗАРІ" |АВ |перевезення |Акт про | | | |гр. Чепкова Є.О. від |34344266 |N 111971 з|пасажирів та |відмову | | | |24.07.2009 | |18.10.2006|їх багажу на |ліцензіата в| | | | | |до |таксі |проведенні | | | | | |17.10.2011| |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 786 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 7 |ТУГ у |позапланова, лист |ПП Болобон Г.М. |АВ |внутрішні |Акт про | | |Миколаївській |УДАІ УМВС України у |2268002191 |N 150315 з|перевезення |неможливість| | |області |Миколаївській області | |19.07.2006|пасажирів |ліцензіата | | | | | |до | |забезпечити | | | | | |18.07.2011| |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 110/1 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 8 |ТУГ у |позапланова, лист ДП |ПП |АВ |внутрішні |Акт про | | |Миколаївській |"Миколаївавтотранссервіс"|Кулаженок С.Г. |N 424577 з|перевезення |неможливість| | |області | |3124816832 |06.08.2008|пасажирів на |ліцензіата | | | | | |до |таксі |забезпечити | | | | | |05.08.2013| |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 113/1 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 9 |ТУГ у |позапланова, лист |ПП |АБ |внутрішні |Акт про | | |Миколаївській |УДАІ УМВС України у |Безноско А.А. |N 126039 з|перевезення |неможливість| | |області |Миколаївській області |1846401314 |29.12.2004|пасажирів |ліцензіата | | | | | |до | |забезпечити | | | | | |28.12.2009| |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 115/1 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 10 |ТУГ у Одеській |позапланова, подання ВДАІ|ФОП |АВ |внутрішні |Акт про | | |області |УМВС України у Одеській |Бєлоконь О.О. |N 045483 |перевезення |неможливість| | | |області |2829118108 |від |пасажирів |ліцензіата | | | | | |04.04.2006| |забезпечити | | | | | |до | |виконання | | | | | |03.04.2011| |ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 132/16/1 | | | | | | | |від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 11 |ТУГ у |позапланова подання УДАІ |ПП Шекель І.В. |АВ |внутрішні |Акт про | | |Рівненській |УМВС України в |1560107154 |N 375355 |перевезення |відмову | | |області |Рівненській області | |від |пасажирів |ліцензіата в| | | | | |03.10.2007| |проведенні | | | | | |до | |перевірки | | | | | |02.10.2012| |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 628 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 12 |ТУГ у |позапланова подання УДАІ |ПП Занет Г.К. |АБ |внутрішні |Акт про | | |Рівненській |УМВС України в |2099106154 |N 227147 |перевезення |відмову | | |області |Рівненській області | |від |пасажирів |ліцензіата в| | | | | |15.06.2005| |проведенні | | | | | |до | |перевірки | | | | | |14.06.2010| |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 629 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 13 |ТУГ у Сумській |позапланова, повідомлення|ПП Шкумат І.О. |АВ |внутрішні |Акт про | | |області |ПП "Корунд-С" |2705716597 |N 043971 з|перевезення |відмову | | | | | |22.02.2006|вантажів |ліцензіата в| | | | | |до | |проведенні | | | | | |21.02.2011| |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |від | | | | | | | |12.08.2009 | | | | | | | |N 110/1 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 14 |ТУГ у Сумській |позапланова, повідомлення|ПП Демотя Д.Ю. |АВ |внутрішні |Акт про | | |області |ПП "Корунд-С " |3144304259 |N 375896 з|перевезення |відмову | | | | | |10.10.2007|вантажів |ліцензіата в| | | | | |до | |проведенні | | | | | |09.10.2012| |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |від | | | | | | | |12.08.2009 | | | | | | | |N 112/1 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 15 |ТУГ у |позапланова подання УДАІ |ПП |АВ |внутрішні |Акт про | | |Тернопільській |УМВС України в |Недільський В.Г.|N 351857 |перевезення |неможливість| | |області |Тернопільській області |2958603936 |від |пасажирів |ліцензіата | | | | | |04.07.2007| |забезпечити | | | | | |до | |виконання | | | | | |03.07.2012| |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 127/1 від | | | | | | | |13.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 16 |ТУГ у |позапланова, повідомлення|ПП Головко Ю.О. |АВ |внутрішні |Акт про | | |Харківській |Управління Служби безпеки|2622418271 |N 403807 |перевезення |відмову | | |області |України в Харківській | |від |вантажів |ліцензіата в| | | |області | |23.02.2008|вантажними |проведенні | | | | | |до |автомобілями, |перевірки | | | | | |22.02.2013|причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|ліцензування| | | | | | | |N 123 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 17 |ТУГ у |позапланова, повідомлення|ПП Дубков О.Б. |АВ |внутрішні |Акт про | | |Харківській |Управління Служби безпеки|2773519595 |N 400088, |перевезення |відмову | | |області |України в Харківській | |від |вантажів |ліцензіата в| | | |області | |25.01.2008|вантажними |проведенні | | | | | |до |автомобілями, |перевірки | | | | | |24.01.2013|причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|ліцензування| | | | | | | |N 125 від | | | | | | | |12.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 18 |ТУГ у |позапланова, повідомлення|ПП Валовий С.Г. |АВ |внутрішні |Акт про | | |Харківській |ХФ ВАТ "УСК "Дженералі |2687016255 |N 113952 |перевезення |відмову | | |області |Гарант" | |від |пасажирів та |ліцензіата в| | | | | |14.06.2006|їх багажу на |проведенні | | | | | |до |таксі |перевірки | | | | | |13.06.2011| |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 126 від | | | | | | | |13.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 19 |ТУГ у |позапланова, повідомлення|ПП |АВ |внутрішні |Акт про | | |Харківській |Управління Служби безпеки|Кантемир О.О. |N 400080 |перевезення |відмову | | |області |України в Харківській |2201101015 |від |вантажів |ліцензіата в| | | |області | |25.01.2008|вантажними |проведенні | | | | | |до |автомобілями, |перевірки | | | | | |24.01.2013|причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|ліцензування| | | | | | | |N 124 від | | | | | | | |14.08.2009 | |------+---------------+-------------------------+----------------+----------+--------------+------------| | 20 |ТУГ у |позапланова, лист ВАТ |ПП |АВ |перевезення |Акт про | | |Хмельницькій |"Поділля-Плюс" |Мартинюк В.І. |N 199745 |пасажирів та |відмову | | |області | |2804201454 |від |їх багажу на |ліцензіата в| | | | | |11.10.2006|таксі |проведенні | | | | | |до | |перевірки | | | | | |10.10.2011| |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 121 від | | | | | | | |12.08.2009 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.в.о. начальника
Управління ліцензування С.Дем'янчуквверх