Про внесення змін до національного класифікатора України
Держспоживстандарт України; Приказ от 27.04.2009167
Документ v0167609-09, текущая редакция — Принятие от 27.04.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
27.04.2009 N 167

Про внесення змін до національного
класифікатора України

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та з введенням у дію Закону України "Про акціонерні товариства"
( 514-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміну N 3 до національного класифікатора
України з наданням чинності з 1 травня 2009 р.:
Зміна N 3 ДК 002:2004 Класифікація організаційно-правових
форм господарювання.
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування цього наказу у черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови С.Т.Черепков

ПРИЙНЯТО
та надано чинності
Наказ Держспоживстандарту
України
27.04.2009 N 167
Код УКНД 01.140.20

ЗМІНА N 3
до Державного класифікатора України ДК 002:2004
"Класифікації організаційно-правових
форм господарювання"
( v0097609-04 )

Чинна від 01.05.2009 р.
3 ОБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.2 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА
ЗМІНИТИ
------------------------------------------------------------------ |Директива|Є/ Має бути | п/п | Назва |Примітка| |---------+------------+--------+-----------------------+--------| | З |Є | 3.2.1 |АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО -|Стор. 5 | | | | |товариство, яке має | | | | | |статутний фонд, | | | | | |поділений на | | | | | |визначену кількість | | | | | |рівної номінальної | | | | | |вартості, несе | | | | | |відповідальність за | | | | | |зобов'язаннями тільки | | | | | |майном товариства (2, | | | | | |ст. 152); (4, ст. 24) | | | |------------| |-----------------------| | | |Має бути | |АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО -| | | | | |господарське | | | | | |товариство, статутний | | | | | |капітал якого | | | | | |поділено на визначену | | | | | |кількість часток | | | | | |однакової номінальної | | | | | |вартості, | | | | | |корпоративні права | | | | | |за якими | | | | | |посвідчуються акціями | | | | | |(2, ст. 152); (26, | | | | | |ст. 3). | | | | | |Акціонерні товариства | | | | | |за типом поділяються | | | | | |на публічні | | | | | |акціонерні товариства | | | | | |та приватні | | | | | |акціонерні товариства | | | | | |(26, ст. 5) | | |---------+------------+--------+-----------------------+--------| | З |Є |3.2.1.1 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |Стор. 5 | | | | |ТОВАРИСТВО - вид | | | | | |акціонерного | | | | | |товариства, акції | | | | | |якого можуть | | | | | |розповсюджуватися | | | | | |шляхом відкритої | | | | | |підписки та купівлі- | | | | | |продажу на біржах (4, | | | | | |ст. 25) | | | |------------| |-----------------------| | | |Має бути | |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ | | | | | |ТОВАРИСТВО(*) - вид | | | | | |акціонерного | | | | | |товариства, акції | | | | | |якого можуть | | | | | |розповсюджуватися | | | | | |шляхом відкритої | | | | | |підписки та купівлі- | | | | | |продажу на біржах (4, | | | | | |ст. 25) | | |---------+------------+--------+-----------------------+--------| | З |Є |3.2.1.2 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |Стор. 5 | | | | |ТОВАРИСТВО - вид | | | | | |акціонерного | | | | | |товариства, акції | | | | | |якого розподіляються | | | | | |між засновниками і не | | | | | |можуть | | | | | |розповсюджуватися | | | | | |шляхом підписки, | | | | | |купуватися та | | | | | |продаватися на біржах | | | | | |(4, ст. 25) | | | |------------| |-----------------------| | | |Має бути | |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ | | | | | |ТОВАРИСТВО(*) - вид | | | | | |акціонерного | | | | | |товариства, акції | | | | | |якого розподіляються | | | | | |між засновниками і не | | | | | |можуть | | | | | |розповсюджуватися | | | | | |шляхом підписки, | | | | | |купуватися та | | | | | |продаватися на біржах | | | | | |(4, ст. 25) | | ------------------------------------------------------------------
4 КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ЗМІНИТИ
------------------------------------------------------------------ |Директива |Є/ Має бути |Код | Назва |Примітка | |----------+------------+----+-------------------------+---------| | З |Є |231 |Відкрите акціонерне |Стор. 11 | | | | |товариство | | | |------------| |-------------------------| | | |Має бути | |Відкрите акціонерне | | | | | |товариство(*) | | |----------+------------+----+-------------------------+---------| | З |Є |232 |Закрите акціонерне |Стор. 11 | | | | |товариство | | | |------------| |-------------------------| | | |Має бути | |Закрите акціонерне | | | | | |товариство(*) | | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

ВНЕСТИ
"26. Закон України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ).вверх